Commit f88dcc1a authored by Dafydd Harries's avatar Dafydd Harries

Updated Welsh translation.

parent cc525cea
2003-08-11 Dafydd Harries <daf@parnassus.ath.cx>
* cy.po: Updated Welsh translation.
2003-08-12 Danilo Šegan <dsegan@gmx.net>
* be.po: Updated Belarusian translation by Ales Nyakhaychyk
......
......@@ -14,7 +14,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"POT-Creation-Date: 2003-08-11 22:43+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2003-08-13 00:17+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-08-11 22:44+0100\n"
"Last-Translator: Bryn Salisbury <brs@llgc.org.uk>\n"
"Language-Team: Cymraeg <gnome-cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
......@@ -2459,41 +2459,44 @@ msgid ""
"\n"
"There is no space on the destination."
msgstr ""
"Gwall tra'n creu blygell newydd.\n"
"\n"
"Nid oes digon o lle ar y cyrchfan."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2035
#, c-format
msgid "Error \"%s\" creating new folder."
msgstr ""
msgstr "Gwall \"%s\" creu blygell newydd."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2039
msgid "Error creating new folder"
msgstr ""
msgstr "Gwall creu blygell newydd"
#. localizers: the initial name of a new folder
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2128
msgid "untitled folder"
msgstr ""
msgstr "blygell di-deitl"
#. localizers: progress dialog title
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2189
msgid "Deleting files"
msgstr ""
msgstr "Dileu ffeil"
#. localizers: label prepended to the progress count
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2191
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2226
msgid "Files deleted:"
msgstr ""
msgstr "Ffeil wedi ei dileu"
#. localizers: label prepended to the name of the current file deleted
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2193
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2228
msgid "Deleting"
msgstr ""
msgstr "Dileu"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2194
msgid "Preparing to Delete files..."
msgstr ""
msgstr "Paratoi i dileu ffeiliau..."
#. localizers: progress dialog title
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2224
......@@ -3002,6 +3005,8 @@ msgid ""
"No description found for mime type \"%s\" (file is \"%s\"), please tell the "
"gnome-vfs mailing list."
msgstr ""
"Dim disgrifiad ar gyfer y math mime \"%s\" (ffeil ydi \"%s\"), dwedwch wrth "
"y rhestr e-bost gnome-vfs os gwelwch yn dda."
#: libnautilus-private/nautilus-file.c:4414
msgid "link"
......@@ -3121,11 +3126,11 @@ msgstr "_Gofyn bob tro"
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:166
msgid "Search for files by file name only"
msgstr ""
msgstr "Chwilio am ffeiliau wrth enw yn unig"
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:170
msgid "Search for files by file name and file properties"
msgstr ""
msgstr "Chwilio am ffeiliau wrth enw ac priodweddau ffeiliau"
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:177
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:50
......@@ -3220,7 +3225,7 @@ msgstr "math"
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:218
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:76
msgid "date modified"
msgstr ""
msgstr "dyddiad addaswyd"
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:219
msgid "date changed"
......@@ -3229,7 +3234,7 @@ msgstr "dyddiad newidiwyd"
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:220
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:75
msgid "date accessed"
msgstr ""
msgstr "dyddiad hygyrchwyd"
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:221
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:80
......@@ -3284,7 +3289,7 @@ msgstr "testun golygadwy"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:2521
msgid "the editable label"
msgstr ""
msgstr "Y label golygadwy"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:2528
msgid "additional text"
......@@ -3296,27 +3301,27 @@ msgstr "mwy o destun"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:2536
msgid "highlighted for selection"
msgstr ""
msgstr "amlygir i ddewis"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:2537
msgid "whether we are highlighted for a selection"
msgstr ""
msgstr "os ydym wedi amlygir i ddewis"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:2544
msgid "highlighted as keyboard focus"
msgstr ""
msgstr "amlygir fel canolbwyntio bysellfwrdd"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:2545
msgid "whether we are highlighted to render keyboard focus"
msgstr ""
msgstr "os ydym wedi amlygir i llunio canolbwyntio bysellfwrdd"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:2553
msgid "highlighted for drop"
msgstr ""
msgstr "amlygir i gollwng"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:2554
msgid "whether we are highlighted for a D&D drop"
msgstr ""
msgstr "Os ydym wedi amlygir am gollwng D&D"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:2009
msgid "The selection rectangle"
......@@ -3376,6 +3381,9 @@ msgid ""
"and leave this item where you dropped it? This will clobber the stored "
"manual layout."
msgstr ""
"Mae y blygell yma yn defynyddio cynllun ymysgogol. Ydych eisiau newid i "
"cynllun â llaw ac adael yr eitem yma yn lle gollynwyd? Bydd hyn yn "
"trosysgrifo y cynllun â llaw cadwyd"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-dnd.c:735
msgid ""
......@@ -3383,26 +3391,33 @@ msgid ""
"and leave these items where you dropped them? This will clobber the stored "
"manual layout."
msgstr ""
"Mae y blygell yma yn defynyddio cynllun ymysgogol. Ydych eisiau newid i "
"cynllun â llaw ac adael yr eitemau yma yn lle gollynwyd? Bydd hyn yn "
"trosysgrifo y cynllun â llaw cadwyd"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-dnd.c:741
msgid ""
"This folder uses automatic layout. Do you want to switch to manual layout "
"and leave this item where you dropped it?"
msgstr ""
"Mae y blygell yma yn defynyddio cynllun ymysgogol. Ydych eisiau newid i "
"cynllun â llaw ac adael yr eitem yma yn lle gollynwyd?"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-dnd.c:744
msgid ""
"This folder uses automatic layout. Do you want to switch to manual layout "
"and leave these items where you dropped them?"
msgstr ""
"Mae y blygell yma yn defynyddio cynllun ymysgogol. Ydych eisiau newid i "
"cynllun â llaw ac adael yr eitemau yma yn lle gollynwyd?"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-dnd.c:749
msgid "Switch to Manual Layout?"
msgstr ""
msgstr "Newid i Cynllun â Llaw?"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-dnd.c:750
msgid "Switch"
msgstr ""
msgstr "Newid"
#: libnautilus-private/nautilus-medusa-support.c:123
#, c-format
......@@ -3572,6 +3587,8 @@ msgid ""
"You can configure which programs are offered for which file types in the "
"File Types and Programs dialog."
msgstr ""
"Fe allwch ffurfweddu pa rhaglenni sydd yn cael ei cynnig i pa math ffeiliau "
"yn y blwch ymgom Math Ffeiliau a Rhaglenni."
#: libnautilus-private/nautilus-program-chooser.c:1493
msgid "Open with Other Application"
......@@ -3630,6 +3647,10 @@ msgid ""
"You can configure GNOME to associate applications with file types. Do you "
"want to associate an application with this file type now?"
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
"Fe allwch ffurfweddu GNOME i cysylltu cymhwysiadau hefo math ffeilau. Ydych "
"eisiau cysylltu cymhwysiad hefo'r math ffeil yma nawr?"
#: libnautilus-private/nautilus-program-chooser.c:1622
msgid "Associate Application"
......@@ -3671,6 +3692,11 @@ msgid ""
"this file type. Do you want to associate an application or viewer with this "
"file type now?"
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
"Fe allwch ffurfweddu GNOME i cysylltu gwahanol cymhwysiadau neu gwelydd hefo "
"y math ffeil yma. Ydych eisiau cysylltu cymhwysiad neu gwelydd hefo'r math "
"ffeil yma nawr?"
#: libnautilus-private/nautilus-program-chooser.c:1665
msgid "Associate Action"
......@@ -3682,6 +3708,8 @@ msgid ""
"\"%s\" can't open \"%s\" because \"%s\" can't access files at \"%s\" "
"locations. Would you like to choose another application?"
msgstr ""
"\"%s\" methu agor \"%s\" achos \"%s\" methu cyrchu ffeiliau yn lleoliad \"%s"
"\". Ydych eisiau dewis cymhwysiad arall?"
#: libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:509
#, c-format
......@@ -3689,6 +3717,8 @@ msgid ""
"The default action can't open \"%s\" because it can't access files at \"%s\" "
"locations. Would you like to choose another action?"
msgstr ""
"Nid ydy yr gweithred rhagosod yn gallu agor \"%s\" achos nad yw yn gallu "
"cyrchu y ffeiliau yn lleoliad \"%s\". Ydych eisiau dewis gweithred arall?"
#: libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:515
#: libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:546
......@@ -3702,6 +3732,9 @@ msgid ""
"locations. No other applications are available to view this file. If you "
"copy this file onto your computer, you may be able to open it."
msgstr ""
"\"%s\" yn methu agor \"%s\" achos bod \"%s\" methu cyrchu y ffeiliau yn "
"lleoliad \"%s\". Does dim cymhwysiad arall ar gael i olygu y ffeil. Os "
"gwnewch copïo'r ffeil i'ch cyfrifiadur, bydych efallai yn galu ei hagor."
#: libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:540
#, c-format
......@@ -3710,6 +3743,10 @@ msgid ""
"locations. No other actions are available to view this file. If you copy "
"this file onto your computer, you may be able to open it."
msgstr ""
"Nid ydy y gweithred rhagosod yn gallu agor \"%s\" achos bod o methu cyrchu y "
"ffeiliau yn lleoliad \"%s\". Does dim gweithred arall ar gael i olygu y "
"ffeil. Os gwnewch copïo'r ffeil i'ch cyfrifiadur, bydych efallai yn galu ei "
"hagor."
#: libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:800
#: libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:1017
......@@ -3722,6 +3759,8 @@ msgid ""
"Sorry, but you can't execute commands from a remote site due to security "
"considerations."
msgstr ""
"Ymddiheuriad, ni allwch gweithredu gorchmynion o safle pell oherwydd "
"ystyriedaethau diogelwch,"
#: libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:1163
msgid "Can't execute remote links"
......@@ -3749,6 +3788,10 @@ msgid ""
"\n"
"To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again."
msgstr ""
"Mae'r targed gollwng ond yn cynnal ffeiliau lleol.\n"
"\n"
"I agor ffeilau di-lleol copïwch nhw i cyfeiriadur lleol a ceisiwch gollwng "
"nhw eto."
#: libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:1208
#: libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:1220
......@@ -3762,6 +3805,10 @@ msgid ""
"To open non-local files copy them to a local folder and then drop them "
"again. The local files you dropped have already been opened."
msgstr ""
"Mae'r targed gollwng ond yn cynnal ffeiliau lleol.\n"
"\n"
"I agor ffeilau di-lleol copïwch nhw i cyfeiriadur lleol a ceisiwch gollwng "
"nhw eto. Mae'r ffeiliau lleol a gollynwyd wedi agor yn barod."
#. Human readable description for a criterion in a search for
#. files. Bracketed items are context, and are message
......@@ -3820,53 +3867,53 @@ msgstr "ffeliau testun"
#: libnautilus-private/nautilus-search-uri.c:253
msgid "[Items that are ]applications"
msgstr ""
msgstr "cymhwysiadau"
#: libnautilus-private/nautilus-search-uri.c:256
msgid "[Items that are ]folders"
msgstr ""
msgstr "plygelli"
#: libnautilus-private/nautilus-search-uri.c:259
msgid "[Items that are ]music"
msgstr ""
msgstr "cerddoriaeth"
#. "%s" here is a word describing a file type, for example
#. "folder"
#: libnautilus-private/nautilus-search-uri.c:267
#, c-format
msgid "[Items ]that are not %s"
msgstr ""
msgstr "nad ydynt yn %s"
#. "%s" here is a word describing a file type, for example
#. "folder"
#: libnautilus-private/nautilus-search-uri.c:272
#, c-format
msgid "[Items ]that are %s"
msgstr ""
msgstr "sydd yn %s"
#. "%s" here is the name of user on a Linux machine, such as
#. "root"
#: libnautilus-private/nautilus-search-uri.c:286
#, c-format
msgid "[Items ]not owned by \"%s\""
msgstr ""
msgstr "nid perchen i \"%s\""
#. "%s" here is the name of user on a Linux machine, such as
#. "root"
#: libnautilus-private/nautilus-search-uri.c:291
#, c-format
msgid "[Items ]owned by \"%s\""
msgstr ""
msgstr "yn perchen i \"%s\""
#: libnautilus-private/nautilus-search-uri.c:294
#, c-format
msgid "[Items ]with owner UID \"%s\""
msgstr ""
msgstr "hefo'r UID perchen \"%s\""
#: libnautilus-private/nautilus-search-uri.c:297
#, c-format
msgid "[Items ]with owner UID other than \"%s\""
msgstr ""
msgstr "hefo UID perchen arall nag \"%s\""
#: libnautilus-private/nautilus-search-uri.c:308
#, c-format
......@@ -3899,39 +3946,39 @@ msgstr "wedi'u newid ar %s"
#: libnautilus-private/nautilus-search-uri.c:333
#, c-format
msgid "[Items ]not modified on %s"
msgstr ""
msgstr "heb addasu ar %s"
#: libnautilus-private/nautilus-search-uri.c:336
#, c-format
msgid "[Items ]modified before %s"
msgstr ""
msgstr "addaswyd cyn %s"
#: libnautilus-private/nautilus-search-uri.c:339
#, c-format
msgid "[Items ]modified after %s"
msgstr ""
msgstr "addaswyd ar ôl %s"
#: libnautilus-private/nautilus-search-uri.c:342
#, c-format
msgid "[Items ]modified within a week of %s"
msgstr ""
msgstr "addaswyd o fewn wythnos o %s"
#: libnautilus-private/nautilus-search-uri.c:345
#, c-format
msgid "[Items ]modified within a month of %s"
msgstr ""
msgstr "addaswyd o fewn mis o %s"
#. "%s" here is the name of an Emblem
#: libnautilus-private/nautilus-search-uri.c:358
#, c-format
msgid "[Items ]marked with \"%s\""
msgstr ""
msgstr "nodwyd efo \"%s\""
#. "%s" here is the name of an Emblem
#: libnautilus-private/nautilus-search-uri.c:362
#, c-format
msgid "[Items ]not marked with \"%s\""
msgstr ""
msgstr "heb nodi hefo \"%s\""
#. "%s" here is a word or words present in the file, for
#. example "nautilus" or "apple orange"
......@@ -4086,6 +4133,8 @@ msgid ""
"Nautilus was unable to mount the floppy drive. There is probably no floppy "
"in the drive."
msgstr ""
"Nid oedd Nautilus yn gallu arosod y gyrriant disgen hyblyg. Mae'n tebygol "
"nad oes disgen yn y gyrriant."
#. All others
#: libnautilus-private/nautilus-volume-monitor.c:1878
......@@ -4093,31 +4142,37 @@ msgid ""
"Nautilus was unable to mount the volume. There is probably no media in the "
"device."
msgstr ""
"Nid oedd Nautilus yn gallu arosod y cyfrol. Mae'n tebygol nad oes cyfrwng yn "
"y dyfais."
#: libnautilus-private/nautilus-volume-monitor.c:1884
msgid ""
"Nautilus was unable to mount the floppy drive. The floppy is probably in a "
"format that cannot be mounted."
msgstr ""
"Nid oedd Nautilus yn gallu arosod y gyrriant meddal. Mae'n tebygol bod y "
"disg meddal mewn fformat na ellir ei arosod."
#: libnautilus-private/nautilus-volume-monitor.c:1887
msgid ""
"Nautilus was unable to mount the selected volume. The volume is probably in "
"a format that cannot be mounted."
msgstr ""
"Nid oedd Nautilus yn gallu arosod y cyfrol dewisiedig. Mae'n tebygol bod y "
"cyfrol mewn fformat na ellir ei arosid."
#: libnautilus-private/nautilus-volume-monitor.c:1892
msgid "Nautilus was unable to mount the selected floppy drive."
msgstr ""
msgstr "Nid oedd Nautilus yn gallu arosod y gyrriant meddal dewisiedig."
#: libnautilus-private/nautilus-volume-monitor.c:1894
msgid "Nautilus was unable to mount the selected volume."
msgstr ""
msgstr "Nid oedd Nautilus yn gallu arosod y cyfrol dewisiedig."
#. FIXME: Should we parse this message and report something more meaningful?
#: libnautilus-private/nautilus-volume-monitor.c:1899
msgid "Nautilus was unable to unmount the selected volume."
msgstr ""
msgstr "Nid oedd Nautilus yn gallu di-arosod y cyfrol dewisiedig."
#: libnautilus-private/nautilus-volume-monitor.c:2104
msgid "ISO 9660 Volume"
......@@ -4173,7 +4228,7 @@ msgstr "Gweld eich plygell cartred yn y rheolwr ffeiliau Nautilus"
#: src/Nautilus_shell.server.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus shell and file manager"
msgstr ""
msgstr "Ffatri i'r plisgyn a trefnydd ffeiliau Nautilus "
#: src/Nautilus_shell.server.in.h:2
msgid "Icons"
......@@ -4197,25 +4252,29 @@ msgstr "ffatri Nautilus"
#: src/Nautilus_shell.server.in.h:7
msgid "Nautilus file manager component that shows a scrollable list"
msgstr ""
msgstr "Cydran trefnydd ffeiliau Nautilus a ddangosir mewn rhestr graddadwy"
#: src/Nautilus_shell.server.in.h:8
msgid ""
"Nautilus file manager component that shows a scrollable list for search "
"results"
msgstr ""
"Cydran trefnydd ffeiliau Nautilus a ddangosir mewn rhestr graddadwy ar gyfer "
"canlyniadau chwilio"
#: src/Nautilus_shell.server.in.h:9
msgid "Nautilus file manager component that shows a two-dimensional icon space"
msgstr ""
"Cydran trefnydd ffeiliau Nautiuls sydd yn dangos rhestr gofod eicon dau "
"dimensiwn"
#: src/Nautilus_shell.server.in.h:10
msgid "Nautilus file manager component that shows icons on the desktop"
msgstr ""
msgstr "Cydran trefnydd ffeiliau Nautilus sydd yn dangos eiconau ar y penbwrdd"
#: src/Nautilus_shell.server.in.h:11
msgid "Nautilus file manager desktop icon view"
msgstr ""
msgstr "Golwg eicon penbwrdd y Trefnydd ffeiliau Nautilus"
#: src/Nautilus_shell.server.in.h:12
msgid "Nautilus file manager icon view"
......@@ -4231,21 +4290,23 @@ msgstr "Golwg rhestr canlyniadau chwilio y rheolwr ffeiliau Nautilus"
#: src/Nautilus_shell.server.in.h:15
msgid "Nautilus metafile factory"
msgstr ""
msgstr "Ffatri fetaffeil Nautilus"
#: src/Nautilus_shell.server.in.h:16
msgid "Nautilus shell"
msgstr ""
msgstr "Plisgyn Nautilus"
#: src/Nautilus_shell.server.in.h:17
msgid ""
"Nautilus shell operations that can be done from subsequent command-line "
"invocations"
msgstr ""
"Weithredoedd plisgyn Nautilus sydd yn gallu ei gwneud o'r gweithrediadau "
"wedyn o'r llinell orchymyn"
#: src/Nautilus_shell.server.in.h:18
msgid "Produces metafile objects for accessing Nautilus metadata"
msgstr ""
msgstr "Creu fetaffeil gwrthrychau ar gyfer cyrchu metadata Nautilus"
#: src/Nautilus_shell.server.in.h:19
msgid "Search List"
......@@ -4274,7 +4335,7 @@ msgstr "Cefndir"
#: src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:749
#, c-format
msgid "Error executing utility program '%s': %s"
msgstr ""
msgstr "Gwall yn gweithredu rhaglen cyfleuster '%s': %s"
#: src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:1017
msgid "E_ject"
......@@ -4283,31 +4344,32 @@ msgstr "Bwrw _Allan"
#: src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:1117
#: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:20
msgid "_Unmount Volume"
msgstr ""
msgstr "_Datosod Cyfrol"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:493
#, c-format
msgid "This will open %d separate windows. Are you sure you want to do this?"
msgstr ""
"Gwneith hyn agor %d ffenest ar-wahan. Ydych yn siwr bod chi eisiau hyn?"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:495
#, c-format
msgid "Open %d Windows?"
msgstr ""
msgstr "Agor %d ffenest?"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:848
#, c-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
msgstr ""
msgstr "Ydych yn siwr bod chi eisiau dileu \"%s\" am byth?"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:852
#, c-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete the %d selected items?"
msgstr ""
msgstr "Ydych yn siwr bod chi eisiau dileu y %d eitem a dewisied am byth?"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:858
msgid "Delete?"
msgstr ""
msgstr "Dileu?"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:1541
#, c-format
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment