Commit b3f131e6 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 9cc69b7d
......@@ -17,8 +17,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-02-17 22:27+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-17 22:28+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-02-24 16:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-24 16:09+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -70,7 +70,7 @@ msgstr "Uruchamianie oprogramowania"
#: ../data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in.h:1
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:99 ../src/nautilus-properties-window.c:4197
#: ../src/nautilus-window.c:2721
#: ../src/nautilus-window.c:2722
msgid "Files"
msgstr "Pliki"
......@@ -476,10 +476,10 @@ msgstr "Domyślny rozmiar ikon miniatur"
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:56
msgid ""
"The default size of an icon for a thumbnail in the icon view when using "
"NAUTILUS_ICON_SIZE_SMALL size."
"NAUTILUS_ICON_SIZE_STANDARD size."
msgstr ""
"Domyślny rozmiar ikony miniatury w widoku ikon przy rozmiarze "
"NAUTILUS_ICON_SIZE_SMALL."
"„NAUTILUS_ICON_SIZE_STANDARD”."
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:57
msgid "Text Ellipsis Limit"
......@@ -753,7 +753,7 @@ msgstr "Więcej _informacji"
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1488 ../src/nautilus-mime-actions.c:1717
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4188
#: ../src/nautilus-properties-window.c:5170
#: ../src/nautilus-search-popover.c:535
#: ../src/nautilus-search-popover.c:539
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
......@@ -779,7 +779,7 @@ msgstr "Inne położenia"
msgid "Home"
msgstr "Katalog domowy"
#: ../libnautilus-private/nautilus-canvas-container.c:2460
#: ../libnautilus-private/nautilus-canvas-container.c:2481
msgid "The selection rectangle"
msgstr "Prostokąt zaznaczenia"
......@@ -792,7 +792,7 @@ msgid "Replace the current List Columns settings with the default settings"
msgstr "Zastępuje bieżące ustawienia kolumn listy ustawieniami domyślnymi"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:57
#: ../src/nautilus-list-view.c:1713
#: ../src/nautilus-list-view.c:1716
#: ../src/resources/ui/nautilus-rename-file-popover.ui.h:1
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
......@@ -1602,7 +1602,7 @@ msgstr "Wszystkie elementy w koszu zostaną bezpowrotne usunięte."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1399
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2482
#: ../src/nautilus-window.c:1297
#: ../src/nautilus-window.c:1298
msgid "Empty _Trash"
msgstr "Op_różnij kosz"
......@@ -2726,7 +2726,7 @@ msgid "Send files by mail…"
msgstr "Wysyła pliki przez pocztę e-mail…"
#. Some sort of failure occurred. How 'bout we tell the user?
#: ../src/nautilus-application.c:158 ../src/nautilus-window-slot.c:1113
#: ../src/nautilus-application.c:158 ../src/nautilus-window-slot.c:1115
msgid "Oops! Something went wrong."
msgstr "Coś poszło źle."
......@@ -2859,7 +2859,7 @@ msgstr ""
msgid "_Run"
msgstr "U_ruchom"
#: ../src/nautilus-canvas-view-container.c:443
#: ../src/nautilus-canvas-view-container.c:444
#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:7
msgid "Icon View"
msgstr "Widok ikon"
......@@ -3000,7 +3000,7 @@ msgid "Searching…"
msgstr "Wyszukiwanie…"
#: ../src/nautilus-files-view.c:403 ../src/nautilus-image-properties-page.c:708
#: ../src/nautilus-list-model.c:371 ../src/nautilus-window-slot.c:628
#: ../src/nautilus-list-model.c:375 ../src/nautilus-window-slot.c:628
msgid "Loading…"
msgstr "Wczytywanie…"
......@@ -3227,7 +3227,7 @@ msgstr "Otwórz"
msgid "_Start"
msgstr "_Uruchom"
#: ../src/nautilus-files-view.c:6753 ../src/gtk/gtkplacesview.c:1653
#: ../src/nautilus-files-view.c:6753 ../src/gtk/gtkplacesview.c:1648
msgid "_Connect"
msgstr "_Połącz"
......@@ -3247,7 +3247,7 @@ msgstr "Zatrzymaj napęd"
msgid "_Safely Remove Drive"
msgstr "Bezpiecznie u_suń napęd"
#: ../src/nautilus-files-view.c:6781 ../src/gtk/gtkplacesview.c:1643
#: ../src/nautilus-files-view.c:6781 ../src/gtk/gtkplacesview.c:1638
msgid "_Disconnect"
msgstr "O_dłącz"
......@@ -3421,7 +3421,7 @@ msgstr "Ocena"
msgid "Failed to load image information"
msgstr "Wczytanie informacji o obrazie się nie powiodło"
#: ../src/nautilus-list-model.c:369
#: ../src/nautilus-list-model.c:373
msgid "(Empty)"
msgstr "(Pusty)"
......@@ -3429,17 +3429,17 @@ msgstr "(Pusty)"
msgid "Use Default"
msgstr "Użyj domyślnych"
#: ../src/nautilus-list-view.c:1818
#: ../src/nautilus-list-view.c:1821
#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:8
msgid "List View"
msgstr "Widok listy"
#: ../src/nautilus-list-view.c:2638
#: ../src/nautilus-list-view.c:2641
#, c-format
msgid "%s Visible Columns"
msgstr "Widoczne kolumny: %s"
#: ../src/nautilus-list-view.c:2658
#: ../src/nautilus-list-view.c:2661
msgid "Choose the order of information to appear in this folder:"
msgstr "Kolejność wyświetlania informacji w tym katalogu:"
......@@ -3609,8 +3609,8 @@ msgstr[2] "Spowoduje to otwarcie %d oddzielnych programów."
#. if it wasn't cancelled show a dialog
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1791 ../src/nautilus-mime-actions.c:2055
#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1161 ../src/gtk/gtkplacesview.c:1205
#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1256
#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1161 ../src/gtk/gtkplacesview.c:1204
#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1251
msgid "Unable to access location"
msgstr "Nie można uzyskać dostępu do położenia"
......@@ -3943,7 +3943,7 @@ msgid "_Revert"
msgstr "P_rzywróć"
#. Open item is always present
#: ../src/nautilus-properties-window.c:5171 ../src/gtk/gtkplacesview.c:1598
#: ../src/nautilus-properties-window.c:5171 ../src/gtk/gtkplacesview.c:1593
msgid "_Open"
msgstr "_Otwórz"
......@@ -3967,29 +3967,29 @@ msgstr "Zdalne położenie — wyszukiwanie tylko w bieżącym katalogu"
msgid "Only searching the current folder"
msgstr "Wyszukiwanie tylko w bieżącym katalogu"
#: ../src/nautilus-search-popover.c:282
#: ../src/nautilus-search-popover.c:284
msgid "Show a list to select the date"
msgstr "Wyświetla listę do wybrania daty"
#: ../src/nautilus-search-popover.c:288
#: ../src/nautilus-search-popover.c:290
#: ../src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui.h:5
msgid "Show a calendar to select the date"
msgstr "Wyświetla kalendarz do wybrania daty"
#. Other types
#: ../src/nautilus-search-popover.c:472
#: ../src/nautilus-search-popover.c:476
msgid "Other Type…"
msgstr "Inny typ…"
#: ../src/nautilus-search-popover.c:532
#: ../src/nautilus-search-popover.c:536
msgid "Select type"
msgstr "Wybór typu"
#: ../src/nautilus-search-popover.c:536
#: ../src/nautilus-search-popover.c:540
msgid "Select"
msgstr "Wybierz"
#: ../src/nautilus-search-popover.c:621
#: ../src/nautilus-search-popover.c:625
#: ../src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui.h:3
msgid "Select Dates…"
msgstr "Wybierz daty…"
......@@ -4026,23 +4026,23 @@ msgstr "Op_różnij"
msgid "Delete all items in the Trash"
msgstr "Usuwa wszystkie elementy z kosza"
#: ../src/nautilus-window.c:1315
#: ../src/nautilus-window.c:1316
msgid "_Properties"
msgstr "Wł_aściwości"
#: ../src/nautilus-window.c:1325
#: ../src/nautilus-window.c:1326
msgid "_Format…"
msgstr "Sfo_rmatuj…"
#. Translators: only one item has been deleted and %s is its name.
#: ../src/nautilus-window.c:1581
#: ../src/nautilus-window.c:1582
#, c-format
msgid "“%s” deleted"
msgstr "Usunięto „%s”"
#. Translators: one or more items might have been deleted, and %d
#. * is the count.
#: ../src/nautilus-window.c:1586
#: ../src/nautilus-window.c:1587
#, c-format
msgid "%d file deleted"
msgid_plural "%d files deleted"
......@@ -4050,28 +4050,28 @@ msgstr[0] "Usunięto %d plik"
msgstr[1] "Usunięto %d pliki"
msgstr[2] "Usunięto %d plików"
#: ../src/nautilus-window.c:1686
#: ../src/nautilus-window.c:1687
#, c-format
msgid "Open %s"
msgstr "Otwórz „%s”"
#: ../src/nautilus-window.c:1774
#: ../src/nautilus-window.c:1775
msgid "_New Tab"
msgstr "_Nowa karta"
#: ../src/nautilus-window.c:1784
#: ../src/nautilus-window.c:1785
msgid "Move Tab _Left"
msgstr "Pr_zesuń kartę w lewo"
#: ../src/nautilus-window.c:1792
#: ../src/nautilus-window.c:1793
msgid "Move Tab _Right"
msgstr "P_rzesuń kartę w prawo"
#: ../src/nautilus-window.c:1803
#: ../src/nautilus-window.c:1804
msgid "_Close Tab"
msgstr "Za_mknij kartę"
#: ../src/nautilus-window.c:2723
#: ../src/nautilus-window.c:2724
msgid "Access and organize your files."
msgstr "Organizowanie plików."
......@@ -4079,7 +4079,7 @@ msgstr "Organizowanie plików."
#. * which will be displayed at the bottom of the about
#. * box to give credit to the translator(s).
#.
#: ../src/nautilus-window.c:2732
#: ../src/nautilus-window.c:2733
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 2000-2003\n"
......@@ -4092,35 +4092,35 @@ msgstr ""
"Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2015\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2006-2016"
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1117
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1119
msgid "Unable to display the contents of this folder."
msgstr "Nie można wyświetlić zawartości tego katalogu."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1119
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1121
msgid "This location doesn't appear to be a folder."
msgstr "To położenie nie jest katalogiem."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1124
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1126
msgid ""
"Unable to find the requested file. Please check the spelling and try again."
msgstr ""
"Nie można odnaleźć żądanego pliku. Proszę sprawdzić, czy wpisano je "
"poprawnie, i spróbować ponownie."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1129
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1131
#, c-format
msgid "“%s” locations are not supported."
msgstr "Położenia „%s” nie są obsługiwane."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1132
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1134
msgid "Unable to handle this kind of location."
msgstr "Nie można obsłużyć tego rodzaju położenia."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1137
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1139
msgid "Unable to access the requested location."
msgstr "Nie można uzyskać dostępu do żądanego położenia."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1140
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1142
msgid "Don't have permission to access the requested location."
msgstr "Brak uprawnień do dostępu do żądanego położenia."
......@@ -4129,7 +4129,7 @@ msgstr "Brak uprawnień do dostępu do żądanego położenia."
#. * But this case is also hit for legitimate web addresses when
#. * the proxy is set up wrong.
#.
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1148
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1150
msgid ""
"Unable to find the requested location. Please check the spelling or the "
"network settings."
......@@ -4137,12 +4137,12 @@ msgstr ""
"Nie można odnaleźć żądanego położenia. Proszę sprawdzić, czy wpisano je "
"poprawnie oraz czy ustawienia sieci są poprawne."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1159
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1161
#, c-format
msgid "Unhandled error message: %s"
msgstr "Nieobsłużony komunikat błędu: %s"
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1307
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1309
#, c-format
msgid "Unable to load location"
msgstr "Nie można wczytać położenia"
......@@ -4571,12 +4571,12 @@ msgid "Open With Other _Application"
msgstr "Otwórz _za pomocą innego programu"
#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:16
#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1653
#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1648
msgid "_Mount"
msgstr "Za_montuj"
#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:17
#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1643
#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1638
msgid "_Unmount"
msgstr "O_dmontuj"
......@@ -5090,32 +5090,32 @@ msgid "Con_nect"
msgstr "P_ołącz"
#. if it wasn't cancelled show a dialog
#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1319
#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1314
msgid "Unable to unmount volume"
msgstr "Nie można odmontować woluminu"
#. Allow to cancel the operation
#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1401
#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1396
msgid "Cance_l"
msgstr "_Anuluj"
#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1608
#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1603
msgid "Open in New _Tab"
msgstr "O_twórz w nowej karcie"
#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1619
#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1614
msgid "Open in New _Window"
msgstr "Otwórz w nowy_m oknie"
#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1818
#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1813
msgid "Unable to get remote server location"
msgstr "Nie można uzyskać położenia zdalnego serwera"
#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1955 ../src/gtk/gtkplacesview.c:1964
#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1950 ../src/gtk/gtkplacesview.c:1959
msgid "Networks"
msgstr "Sieci"
#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1955 ../src/gtk/gtkplacesview.c:1964
#: ../src/gtk/gtkplacesview.c:1950 ../src/gtk/gtkplacesview.c:1959
msgid "On This Computer"
msgstr "Na tym komputerze"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment