Commit aa58221d authored by Baurzhan Muftakhidinov's avatar Baurzhan Muftakhidinov Committed by Administrator

Updated Kazakh translation

parent 1fdd8a13
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
"POT-Creation-Date: 2016-02-05 09:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-05 16:26+0500\n"
"POT-Creation-Date: 2016-02-08 01:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-08 11:49+0500\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
"Language: kk\n"
......@@ -73,8 +73,8 @@ msgid "New Window"
msgstr "Жаңа терезе"
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:1
msgid "Where to position newly open tabs in browser windows."
msgstr "Шолушы терезелерінде жаңадан ашылған беттерді қайда орнату."
msgid "Where to position newly open tabs in browser windows"
msgstr "Шолушы терезелерінде жаңадан ашылған беттерді қайда орнату"
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:2
msgid ""
......@@ -136,8 +136,8 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:12
msgid ""
"If set to true Nautilus will show a delete permanently context menu item to "
"bypass the trash."
"If set to true, then Nautilus will show a delete permanently context menu "
"item to bypass the Trash."
msgstr ""
"Ақиқат болса, Nautilus контекст мәзірінде қоқыс шелегін аттап кету үшін "
"толығымен өшіру мәзір элементін көрсететін болады."
......@@ -152,14 +152,15 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:14
msgid ""
"If set to true Nautilus will show context menu items to create links from "
"the copied or selected files"
"If set to true, then Nautilus will show context menu items to create links "
"from the copied or selected files."
msgstr ""
"Ақиқат болса, Nautilus контекст мәзірінде көшірілген немесе таңдалған "
"файлдардан сілтемелерді жасау нұсқасын контекст мәзірінде көрсететін болады."
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:15
msgid "Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying Trash"
msgid ""
"Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying the Trash"
msgstr ""
"Файлдарды өшіру не қоқыс шелегін тазарту алдында растауды сұрау керек пе, "
"соны көрсетеді"
......@@ -218,27 +219,28 @@ msgstr ""
"оларды мәтіндік файлдар ретінде көрсету."
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:23
msgid "Show the package installer for unknown mime types"
msgstr "Белгісіз mime түріндегі файлдары үшін дестелер орнатушысын көрсету"
msgid "Show the package installer for unknown MIME types"
msgstr "MIME түрлері белгісіз файлдар үшін дестелер орнатушысын көрсету"
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:24
msgid ""
"Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown mime "
"Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown MIME "
"type is opened, in order to search for an application to handle it."
msgstr ""
"Файлдардың белгісіз mime түрі ашылған кезде оны аша алатын қолданбаны іздеу "
"MIME түрлері белгісіз файлдар ашылған кезде оны аша алатын қолданбаны іздеу "
"үшін дестелерді орнату сұхбатын көрсету керек пе."
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:25
msgid "Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to trash"
msgid ""
"Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to the Trash"
msgstr ""
"Қоқыс шелегіне тастауға арналған пернелер жарлығының өзгеруі жөнінде ескерту "
"сұхбатын көрсету"
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:26
msgid ""
"Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to trash from "
"control + delete to just delete."
"Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to the Trash "
"from Control + Delete to just Delete."
msgstr ""
"Қоқыс шелегіне тастауға арналған пернелер жарлығының \"Сtrl+Delete\" мәнінен "
"жай ғана \"Delete\" мәніне өзгеруі жөнінде ескерту сұхбатын көрсету."
......@@ -293,7 +295,7 @@ msgstr "Файлдар үлгілерін қашан көрсету керек"
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:34
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show a file as a thumbnail. If set to \"always\" "
"Speed trade-off for when to show a file as a thumbnail. If set to \"always\" "
"then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. If set to "
"\"local-only\" then only show thumbnails for local file systems. If set to "
"\"never\" then never bother to thumbnail files, just use a generic icon. "
......@@ -350,9 +352,9 @@ msgstr "Жаңа терезелерде кері ретпен сұрыптау"
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:42
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
"sorted from \"z\" to \"a\"; if sorted by size, instead of being "
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. I.e., if "
"sorted by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they "
"will be sorted from \"z\" to \"a\"; if sorted by size, instead of being "
"incrementally they will be sorted decrementally."
msgstr ""
"Егер бұл кілт орнатылса, жаңа терезелерде файлдар кері ретпен сұрыпталатын "
......@@ -431,10 +433,10 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:52
msgid ""
"If this is set to true, when performing a drag and drop operation the "
"hovered folder will open automatically after a timeout"
"hovered folder will open automatically after a timeout."
msgstr ""
"Орнатылса, ұстап апару және тарту әрекеті кезінде бума үстінде тоқтап "
"қалғанда, ол белгілі уақыттан кейін автоматты түрде ашылады"
"қалғанда, ол белгілі уақыттан кейін автоматты түрде ашылады."
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:53
msgid "List of possible captions on icons"
......@@ -489,7 +491,7 @@ msgid ""
"shorten file names if they exceed five lines for zoom level \"smallest\". "
"Shorten file names if they exceed four lines for zoom level \"smaller\". Do "
"not shorten file names for other zoom levels. Available zoom levels: small, "
"standard, large"
"standard, large."
msgstr ""
"Файлдардың тым ұзын атауларының бөліктері масштабқа байланысты қалай "
"жасырылатынын анықтайды. Тізімнің әр элементі \"Масштаб:Сан\" түрінде "
......@@ -501,7 +503,7 @@ msgstr ""
"3 - файл аты үш жолға сыймаса, оны қысқарту, smallest:5,smaller:4,0 - "
"\"smallest\" масштабы үшін бес, ал \"smaller\" масштабы үшін төрт жолдан "
"асатын файлдар атауларын қысқартып, басқа масштабтарда файлдар атауларын "
"қысқартпау. Қолжетерлік масштабтар: small, standard, large"
"қысқартпау. Қолжетерлік масштабтар: small, standard, large."
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:61
msgid "Default list zoom level"
......@@ -533,10 +535,11 @@ msgstr "Ағаш тектес көрінісін қолдану"
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:68
msgid ""
"Whether a tree should be used for list view navigation instead of a flat list"
"Whether a tree should be used for list view navigation instead of a flat "
"list."
msgstr ""
"Тізім көрінісі навигациясы үшін жалпақ тізімі орнына ағаш тектес көрініс "
"қолданылуы керек пе"
"қолданылуы керек пе."
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:69
msgctxt "desktop-font"
......@@ -567,7 +570,7 @@ msgstr "Қоқыс шелегі таңбашасы жұмыс үстелінде
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:75
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
"If this is set to true, an icon linking to the Trash will be put on the "
"desktop."
msgstr "Орнатылса, қоқыс шелегіне сілтейтін таңбаша жұмыс үстеліне орнатылады."
......@@ -616,12 +619,12 @@ msgid "'Trash'"
msgstr "'Қоқыс шелегі'"
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:84
msgid "Desktop trash icon name"
msgid "Desktop Trash icon name"
msgstr "Жұмыс үстел қоқыс шелегі таңбашасының атауы"
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:85
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the trash icon on the "
"This name can be set if you want a custom name for the Trash icon on the "
"desktop."
msgstr ""
"Жұмыс үстеліндегі қоқыс шелегі таңбашасы үшін таңдауыңызша атын қаласаңыз, "
......@@ -669,8 +672,8 @@ msgstr ""
"қолданатын болады."
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:92
msgid "The geometry string for a navigation window."
msgstr "Навигация терезесі үшін өлшемдер жолы."
msgid "The geometry string for a navigation window"
msgstr "Навигация терезесі үшін геометрия жолы"
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:93
msgid ""
......@@ -681,8 +684,8 @@ msgstr ""
"жол."
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:94
msgid "Whether the navigation window should be maximized."
msgstr "Навигация терезесі жазық болуы тиіс пе, соны көрсетеді."
msgid "Whether the navigation window should be maximized"
msgstr "Навигация терезесі жазық болуы тиіс пе, соны көрсетеді"
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:95
msgid "Whether the navigation window should be maximized by default."
......@@ -3345,7 +3348,8 @@ msgid "Music"
msgstr "Музыка"
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:158
msgid "PDF / Postscript"
#| msgid "PDF / Postscript"
msgid "PDF / PostScript"
msgstr "PDF / PostScript"
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:166
......@@ -3844,8 +3848,7 @@ msgstr "Таңдау"
#: ../src/nautilus-search-popover.c:621
#: ../src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui.h:3
#| msgid "Select type"
msgid "Select Dates..."
msgid "Select Dates…"
msgstr "Күндерді таңдау..."
#. trash
......@@ -4733,7 +4736,7 @@ msgid "Clear the currently selected date"
msgstr "Ағымдағы таңдалған күнді тазарту"
#: ../src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui.h:6
msgid "Around..."
msgid "Around"
msgstr "Шамалы..."
#: ../src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui.h:7
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment