Commit 966fea0e authored by Fran Diéguez's avatar Fran Diéguez

Updated Galician translations

parent 146f04eb
......@@ -16,8 +16,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus-master-po-gl-54706\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-17 13:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-02-17 13:04+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-20 11:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-02-20 11:42+0200\n"
"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>\n"
"Language-Team: gnome-l10n-gl@gnome.org\n"
"Language: gl\n"
......@@ -34,7 +34,7 @@ msgstr "Executar software"
#. set dialog properties
#: ../data/nautilus-connect-server.desktop.in.in.h:1
#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:588
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:797
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:800
msgid "Connect to Server"
msgstr "Conectar a un servidor"
......@@ -138,7 +138,7 @@ msgstr " (Unicode incorrecto)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:108
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:134
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:275
#: ../src/nautilus-pathbar.c:295 ../src/nautilus-places-sidebar.c:525
#: ../src/nautilus-pathbar.c:295 ../src/nautilus-places-sidebar.c:528
#: ../src/nautilus-query-editor.c:1164
#: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:310
msgid "Home"
......@@ -942,7 +942,7 @@ msgstr "Todos os elementos do lixo eliminaranse permanentemente."
#. Empty Trash menu item
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1363
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2241
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2806
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2880
msgid "Empty _Trash"
msgstr "Baleirar o _lixo"
......@@ -2537,67 +2537,67 @@ msgstr ""
"Produciuse un erro ao mostrar a axuda: \n"
"%s"
#: ../src/nautilus-application.c:1025
#: ../src/nautilus-application.c:1028
msgid "--check cannot be used with other options."
msgstr "Non é posíbel usar --check con outras opcións."
#: ../src/nautilus-application.c:1031
#: ../src/nautilus-application.c:1034
msgid "--quit cannot be used with URIs."
msgstr "Non é posíbel usar --quit con URIs."
#: ../src/nautilus-application.c:1038
#: ../src/nautilus-application.c:1041
msgid "--geometry cannot be used with more than one URI."
msgstr "Non é posíbel usar --geometry con máis dun URI."
#: ../src/nautilus-application.c:1044
#: ../src/nautilus-application.c:1047
msgid "--select must be used with at least an URI."
msgstr "--select debe usarse con cando menos unha URI."
#: ../src/nautilus-application.c:1050
#: ../src/nautilus-application.c:1053
msgid "--no-desktop and --force-desktop cannot be used together."
msgstr "--no-desktop e --force-desktop non pode usarse á vez."
#: ../src/nautilus-application.c:1148
#: ../src/nautilus-application.c:1151
msgid "Perform a quick set of self-check tests."
msgstr "Levar a cabo un conxunto conxunto rápido de verificacións de proba."
#: ../src/nautilus-application.c:1154
#: ../src/nautilus-application.c:1157
msgid "Show the version of the program."
msgstr "Mostrar a versión do programa."
#: ../src/nautilus-application.c:1156
#: ../src/nautilus-application.c:1159
msgid "Create the initial window with the given geometry."
msgstr "Crear unha xanela inicial coa xeometría proporcionada."
#: ../src/nautilus-application.c:1156
#: ../src/nautilus-application.c:1159
msgid "GEOMETRY"
msgstr "XEOMETRÍA"
#: ../src/nautilus-application.c:1158
#: ../src/nautilus-application.c:1161
msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
msgstr "Só crea xanelas para as URIs explicitamente especificadas."
#: ../src/nautilus-application.c:1160
#: ../src/nautilus-application.c:1163
msgid "Never manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
msgstr "Non xestionar nunca o escritorio (ignora a preferencias de GSettings)."
#: ../src/nautilus-application.c:1162
#: ../src/nautilus-application.c:1165
msgid "Always manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
msgstr "Xestionar sempre o escritorio (ignora a preferencia de GSettings)."
#: ../src/nautilus-application.c:1164
#: ../src/nautilus-application.c:1167
msgid "Quit Nautilus."
msgstr "Saír de Nautilus."
#: ../src/nautilus-application.c:1166
#: ../src/nautilus-application.c:1169
msgid "Select specified URI in parent folder."
msgstr "Seleccionar as URI especificadas no cartafol superior."
#: ../src/nautilus-application.c:1167
#: ../src/nautilus-application.c:1170
msgid "[URI...]"
msgstr "[URI…]"
#: ../src/nautilus-application.c:1180
#: ../src/nautilus-application.c:1183
msgid ""
"\n"
"\n"
......@@ -2609,13 +2609,13 @@ msgstr ""
#. Translators: this is a fatal error quit message printed on the
#. * command line
#: ../src/nautilus-application.c:1190
#: ../src/nautilus-application.c:1193
msgid "Could not parse arguments"
msgstr "Non foi posíbel analizar os argumentos"
#. Translators: this is a fatal error quit message printed on the
#. * command line
#: ../src/nautilus-application.c:1223
#: ../src/nautilus-application.c:1226
msgid "Could not register the application"
msgstr "Non é posíbel rexistrar o aplicativo"
......@@ -2692,12 +2692,12 @@ msgstr "_Executar"
msgid "No bookmarks defined"
msgstr "Non hai ningún marcador definido"
#: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:710 ../src/nautilus-places-sidebar.c:246
#: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:710 ../src/nautilus-places-sidebar.c:249
msgid "Bookmarks"
msgstr "Marcadores"
#: ../src/nautilus-bookmarks-window.ui.h:1
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2741
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2809
msgid "Remove"
msgstr "Retirar"
......@@ -2891,28 +2891,28 @@ msgstr "C_onectar"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:706 ../src/nautilus-view.c:7146
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:695 ../src/nautilus-view.c:7146
#: ../src/nautilus-view.c:8679
msgid "E_mpty Trash"
msgstr "Baleirar _lixo"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:730
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:771
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:719
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:760
msgid "Restore Icons' Original Si_zes"
msgstr "Restaurar os tamaños ori_xinais das iconas"
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:731
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:720
msgid "Restore Icon's Original Si_ze"
msgstr "Restaurar o tamaño orixinal das iconas"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:743
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:732
msgid "Change Desktop _Background"
msgstr "Cambiar o _fondo do escritorio"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:745
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:734
msgid ""
"Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
msgstr ""
......@@ -2920,48 +2920,48 @@ msgstr ""
"de escritorio"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:750
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:739
msgid "Empty Trash"
msgstr "Baleirar lixo"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:752 ../src/nautilus-trash-bar.c:213
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:741 ../src/nautilus-trash-bar.c:213
#: ../src/nautilus-view.c:7147
msgid "Delete all items in the Trash"
msgstr "Eliminar todos os elementos do lixo"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:757
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:746
msgid "_Organize Desktop by Name"
msgstr "_Organizar o escritorio por nome"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:759
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:748
msgid "Reposition icons to better fit in the window and avoid overlapping"
msgstr ""
"Iconas de reposición para que se axusten mellor na xanela e evitar "
"superposición"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:764
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:753
msgid "Resize Icon…"
msgstr "Redimensionar icona…"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:766
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:755
msgid "Make the selected icons resizable"
msgstr "Facer que as iconas seleccionadas sexan redimensionábeis"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:773
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:762
msgid "Restore each selected icons to its original size"
msgstr "Restaurar cada unha das iconas seleccionadas ao seu tamaño orixinal"
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:851
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:840
msgid "The desktop view encountered an error."
msgstr "A visualización do escritorio atopou un erro."
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:852
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:841
msgid "The desktop view encountered an error while starting up."
msgstr "Produciuse un erro ao iniciar a visualización do escritorio."
......@@ -2987,8 +2987,8 @@ msgid "Command"
msgstr "Orde"
#. hardcode "Desktop"
#: ../src/nautilus-desktop-window.c:92 ../src/nautilus-desktop-window.c:263
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:537
#: ../src/nautilus-desktop-window.c:92 ../src/nautilus-desktop-window.c:240
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:540
msgid "Desktop"
msgstr "Escritorio"
......@@ -3177,7 +3177,7 @@ msgstr "_Preguntarme cada vez"
#. trash
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:19
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:551
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:554
#: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:315 ../src/nautilus-trash-bar.c:195
msgid "Trash"
msgstr "Lixo"
......@@ -3686,65 +3686,65 @@ msgstr[1] "Abrindo %d elementos."
msgid "Close tab"
msgstr "Pechar lapela"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:238
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:241
msgid "Devices"
msgstr "Dispositivos"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:507
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:510
msgid "Places"
msgstr "Lugares"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:514
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:517
msgid "Recent"
msgstr "Recentes"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:516
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:519
msgid "Recent files"
msgstr "Ficheiros recentes"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:527 ../src/nautilus-window-menus.c:534
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:530 ../src/nautilus-window-menus.c:534
msgid "Open your personal folder"
msgstr "Abre o seu cartafol persoal"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:539
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:542
msgid "Open the contents of your desktop in a folder"
msgstr "Abrir os contidos do seu escritorio nun cartafol"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:553
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:556
msgid "Open the trash"
msgstr "Abrir o lixo"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:605 ../src/nautilus-places-sidebar.c:630
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:813
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:608 ../src/nautilus-places-sidebar.c:633
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:816
#, c-format
msgid "Mount and open %s"
msgstr "Montar e abrir %s"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:705
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:708
msgid "Open the contents of the File System"
msgstr "Abrir os contidos do sistema de ficheiros"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:783
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:786
msgid "Network"
msgstr "Rede"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:789
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:792
msgid "Browse Network"
msgstr "Explorar a rede"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:791
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:794
msgid "Browse the contents of the network"
msgstr "Explorar os contidos da rede"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:799
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:802
msgid "Connect to a network server address"
msgstr "Conectarse a un enderezo dun servidor na rede"
#. Adjust start/stop items to reflect the type of the drive
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1685 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2790
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1712 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2858
#: ../src/nautilus-view.c:7246 ../src/nautilus-view.c:7270
#: ../src/nautilus-view.c:7342 ../src/nautilus-view.c:7928
#: ../src/nautilus-view.c:7932 ../src/nautilus-view.c:8015
......@@ -3755,7 +3755,7 @@ msgstr "_Iniciar"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1686 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2797
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1713 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2865
#: ../src/nautilus-view.c:7250 ../src/nautilus-view.c:7274
#: ../src/nautilus-view.c:7346 ../src/nautilus-view.c:7957
#: ../src/nautilus-view.c:8044 ../src/nautilus-view.c:8146
......@@ -3764,124 +3764,128 @@ msgid "_Stop"
msgstr "_Deter"
#. start() for type G_DRIVE_START_STOP_TYPE_SHUTDOWN is normally not used
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1691
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1718
msgid "_Power On"
msgstr "_Encender"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1692 ../src/nautilus-view.c:7961
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1719 ../src/nautilus-view.c:7961
#: ../src/nautilus-view.c:8048 ../src/nautilus-view.c:8150
msgid "_Safely Remove Drive"
msgstr "Extraer unidade de forma _segura"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1695
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1722
msgid "_Connect Drive"
msgstr "_Conectar unidade"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1696
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1723
msgid "_Disconnect Drive"
msgstr "_Desconectar unidade"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1699
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1726
msgid "_Start Multi-disk Device"
msgstr "_Iniciar dispositivo multidisco"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1700
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1727
msgid "_Stop Multi-disk Device"
msgstr "_Deter dispositivo multidisco"
#. stop() for type G_DRIVE_START_STOP_TYPE_PASSWORD is normally not used
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1704 ../src/nautilus-view.c:8031
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1731 ../src/nautilus-view.c:8031
#: ../src/nautilus-view.c:8133
msgid "_Unlock Drive"
msgstr "_Desbloquear a unidade"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1705 ../src/nautilus-view.c:7973
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1732 ../src/nautilus-view.c:7973
#: ../src/nautilus-view.c:8060 ../src/nautilus-view.c:8162
msgid "_Lock Drive"
msgstr "_Bloquear unidade"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1782 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2426
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1809 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2453
#, c-format
msgid "Unable to start %s"
msgstr "Non é posíbel iniciar %s"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2185 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2213
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2241
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2212 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2240
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2268
#, c-format
msgid "Unable to eject %s"
msgstr "Non é posíbel expulsar %s"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2381
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2408
#, c-format
msgid "Unable to poll %s for media changes"
msgstr "Non é posíbel analizar %s para saber os cambios no soporte"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2481
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2508
#, c-format
msgid "Unable to stop %s"
msgstr "Non é posíbel deter %s"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2712 ../src/nautilus-view.c:7118
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2780 ../src/nautilus-view.c:7118
#: ../src/nautilus-view.c:8520
msgid "_Open"
msgstr "_Abrir"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2720 ../src/nautilus-view.c:7130
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2788 ../src/nautilus-view.c:7130
#: ../src/nautilus-view.c:7300 ../src/nautilus-view.c:8241
#: ../src/nautilus-view.c:8574
msgid "Open in New _Tab"
msgstr "Abrir unha nova _lapela"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2727 ../src/nautilus-view.c:8233
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2795 ../src/nautilus-view.c:8233
#: ../src/nautilus-view.c:8554
msgid "Open in New _Window"
msgstr "Abrir nunha nova _xanela"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2735
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2803
msgid "_Add Bookmark"
msgstr "_Engadir un marcador"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2750
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2818
msgid "Rename…"
msgstr "Re_nomear…"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2762 ../src/nautilus-view.c:7234
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2830 ../src/nautilus-view.c:7234
#: ../src/nautilus-view.c:7258 ../src/nautilus-view.c:7330
msgid "_Mount"
msgstr "_Montar"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2769 ../src/nautilus-view.c:7238
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2837 ../src/nautilus-view.c:7238
#: ../src/nautilus-view.c:7262 ../src/nautilus-view.c:7334
msgid "_Unmount"
msgstr "_Desmontar"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2776 ../src/nautilus-view.c:7242
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2844 ../src/nautilus-view.c:7242
#: ../src/nautilus-view.c:7266 ../src/nautilus-view.c:7338
msgid "_Eject"
msgstr "_Expulsar"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2783 ../src/nautilus-view.c:7254
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2851 ../src/nautilus-view.c:7254
#: ../src/nautilus-view.c:7278 ../src/nautilus-view.c:7350
msgid "_Detect Media"
msgstr "_Detectar soporte"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2818
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2872
msgid "_Format…"
msgstr "_Formatar…"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2892
msgid "_Properties"
msgstr "_Propiedades"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:3395
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:3469
msgid "Computer"
msgstr "Computador"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment