Commit 89794a96 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 0ee5772e
......@@ -22,8 +22,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-24 13:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-25 10:41+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-05-14 14:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-05-14 22:19+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -71,7 +71,7 @@ msgstr "Připojit se k serveru"
#: ../data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in.h:1
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:24
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4188 ../src/nautilus-window.c:2652
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4188 ../src/nautilus-window.c:2689
msgid "Files"
msgstr "Soubory"
......@@ -174,8 +174,8 @@ msgstr "Zobrazit více _detailů"
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1795
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4179
#: ../src/nautilus-properties-window.c:5163 ../src/nautilus-query-editor.c:494
#: ../src/nautilus-view.c:784 ../src/nautilus-view.c:1268
#: ../src/nautilus-view.c:5138
#: ../src/nautilus-view.c:784 ../src/nautilus-view.c:1279
#: ../src/nautilus-view.c:5149
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušit"
......@@ -1043,7 +1043,7 @@ msgstr "Všechny položky v koši budou trvale smazány."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1399
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2275
#: ../src/nautilus-window.c:1267
#: ../src/nautilus-window.c:1308
msgid "Empty _Trash"
msgstr "Vyprázdnit _koš"
......@@ -1185,7 +1185,7 @@ msgstr "_Nevyprazdňovat koš"
#. Translators: %s is a file name formatted for display
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2406
#: ../src/nautilus-view.c:5530
#: ../src/nautilus-view.c:5541
#, c-format
msgid "Unable to access “%s”"
msgstr "Nelze přistupovat k „%s“"
......@@ -4011,80 +4011,80 @@ msgstr[0] "Toto otevře %'d samostatné okno."
msgstr[1] "Toto otevře %'d samostatná okna."
msgstr[2] "Toto otevře %'d samostatných oken."
#: ../src/nautilus-view.c:1265
#: ../src/nautilus-view.c:1276
msgid "Select Items Matching"
msgstr "Vybrat všechny odpovídající položky"
#: ../src/nautilus-view.c:1270 ../src/nautilus-view.c:5139
#: ../src/nautilus-view.c:1281 ../src/nautilus-view.c:5150
msgid "_Select"
msgstr "_Vybrat"
#: ../src/nautilus-view.c:1278
#: ../src/nautilus-view.c:1289
msgid "_Pattern:"
msgstr "_Vzorek:"
#: ../src/nautilus-view.c:1284
#: ../src/nautilus-view.c:1295
msgid "Examples: "
msgstr "Příklady:"
#: ../src/nautilus-view.c:1537
#: ../src/nautilus-view.c:1548
msgid "A folder with that name already exists."
msgstr "Složka se stejným názvem již existuje."
#: ../src/nautilus-view.c:1539
#: ../src/nautilus-view.c:1550
msgid "A file with that name already exists."
msgstr "Soubor s tímto názvem již existuje."
#: ../src/nautilus-view.c:1598
#: ../src/nautilus-view.c:1609
msgid "Folder names cannot contain “/”."
msgstr "Název složky nemůže obsahovat „/“."
#: ../src/nautilus-view.c:1600
#: ../src/nautilus-view.c:1611
msgid "Files names cannot contain “/”."
msgstr "Název souboru nemůže obsahovat „/“."
#: ../src/nautilus-view.c:1603
#: ../src/nautilus-view.c:1614
msgid "A folder can not be called “.”."
msgstr "Složka se nemůže nazývat „.“."
#: ../src/nautilus-view.c:1605
#: ../src/nautilus-view.c:1616
msgid "A file can not be called “.”."
msgstr "Soubor se nemůže nazývat „.“."
#: ../src/nautilus-view.c:1608
#: ../src/nautilus-view.c:1619
msgid "A folder can not be called “..”."
msgstr "Složka se nemůže nazývat „..“."
#: ../src/nautilus-view.c:1610
#: ../src/nautilus-view.c:1621
msgid "A file can not be called “..”."
msgstr "Soubor se nemůže nazývat „..“."
#: ../src/nautilus-view.c:1744
#: ../src/nautilus-view.c:1755
msgid "Rename"
msgstr "Přejmenovat"
#: ../src/nautilus-view.c:1746
#: ../src/nautilus-view.c:1757
#, c-format
msgid "Rename “%s”"
msgstr "Přejmenování „%s“"
#: ../src/nautilus-view.c:1751 ../src/nautilus-view.c:1867
#: ../src/nautilus-view.c:1762 ../src/nautilus-view.c:1878
msgid "Folder name"
msgstr "Název složky"
#: ../src/nautilus-view.c:1753
#: ../src/nautilus-view.c:1764
msgid "File name"
msgstr "Název souboru"
#: ../src/nautilus-view.c:1866
#: ../src/nautilus-view.c:1877
msgid "Create"
msgstr "Vytvořit"
#: ../src/nautilus-view.c:1868
#: ../src/nautilus-view.c:1879
msgid "New Folder"
msgstr "Nová složka"
#: ../src/nautilus-view.c:2298
#: ../src/nautilus-view.c:2309
msgid ""
"Nautilus 3.6 deprecated this directory and tried migrating this "
"configuration to ~/.local/share/nautilus"
......@@ -4092,12 +4092,12 @@ msgstr ""
"V aplikaci Nautilus 3.6 je zavrženo použití této složky a bude proveden "
"pokus o převedení nastavení do ~/.local/share/nautilus"
#: ../src/nautilus-view.c:2709 ../src/nautilus-view.c:2744
#: ../src/nautilus-view.c:2720 ../src/nautilus-view.c:2755
#, c-format
msgid "“%s” selected"
msgstr "„%s“ vybrán"
#: ../src/nautilus-view.c:2711
#: ../src/nautilus-view.c:2722
#, c-format
msgid "%'d folder selected"
msgid_plural "%'d folders selected"
......@@ -4105,7 +4105,7 @@ msgstr[0] "Vybrána %'d složka"
msgstr[1] "Vybrány %'d složky"
msgstr[2] "Vybráno %'d složek"
#: ../src/nautilus-view.c:2721
#: ../src/nautilus-view.c:2732
#, c-format
msgid "(containing %'d item)"
msgid_plural "(containing %'d items)"
......@@ -4114,7 +4114,7 @@ msgstr[1] "(obsahuje %'d položky)"
msgstr[2] "(obsahuje %'d položek)"
#. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N more than 1)
#: ../src/nautilus-view.c:2732
#: ../src/nautilus-view.c:2743
#, c-format
msgid "(containing a total of %'d item)"
msgid_plural "(containing a total of %'d items)"
......@@ -4122,7 +4122,7 @@ msgstr[0] "(obsahují celkem %'d položku)"
msgstr[1] "(obsahují celkem %'d položky)"
msgstr[2] "(obsahují celkem %'d položek)"
#: ../src/nautilus-view.c:2747
#: ../src/nautilus-view.c:2758
#, c-format
msgid "%'d item selected"
msgid_plural "%'d items selected"
......@@ -4131,7 +4131,7 @@ msgstr[1] "Vybrány %'d položky"
msgstr[2] "Vybráno %'d položek"
#. Folders selected also, use "other" terminology
#: ../src/nautilus-view.c:2754
#: ../src/nautilus-view.c:2765
#, c-format
msgid "%'d other item selected"
msgid_plural "%'d other items selected"
......@@ -4143,7 +4143,7 @@ msgstr[2] "vybráno %'d dalších položek"
#. * needs to use something other than parentheses. The
#. * the message in parentheses is the size of the selected items.
#.
#: ../src/nautilus-view.c:2768
#: ../src/nautilus-view.c:2779
#, c-format
msgid "(%s)"
msgstr "(%s)"
......@@ -4155,42 +4155,42 @@ msgstr "(%s)"
#. * message about the number of other items and the
#. * total size of those items.
#.
#: ../src/nautilus-view.c:2792
#: ../src/nautilus-view.c:2803
#, c-format
msgid "%s %s, %s %s"
msgstr "%s %s, %s %s"
#: ../src/nautilus-view.c:5128
#: ../src/nautilus-view.c:5139
msgid "Select Move Destination"
msgstr "Vyberte cíl pro přesun"
#: ../src/nautilus-view.c:5130
#: ../src/nautilus-view.c:5141
msgid "Select Copy Destination"
msgstr "Vyberte cíl pro kopii"
#. Translators: %s is a file name formatted for display
#: ../src/nautilus-view.c:5557
#: ../src/nautilus-view.c:5568
#, c-format
msgid "Unable to remove “%s”"
msgstr "Nelze odstranit „%s“"
#. Translators: %s is a file name formatted for display
#: ../src/nautilus-view.c:5584
#: ../src/nautilus-view.c:5595
#, c-format
msgid "Unable to eject “%s”"
msgstr "Nelze vysunout „%s“"
#: ../src/nautilus-view.c:5606
#: ../src/nautilus-view.c:5617
msgid "Unable to stop drive"
msgstr "Zařízení nelze deaktivovat"
#. Translators: %s is a file name formatted for display
#: ../src/nautilus-view.c:5711
#: ../src/nautilus-view.c:5722
#, c-format
msgid "Unable to start “%s”"
msgstr "Nelze aktivovat „%s“"
#: ../src/nautilus-view.c:6418
#: ../src/nautilus-view.c:6449
#, c-format
msgid "New Folder with Selection (%'d Item)"
msgid_plural "New Folder with Selection (%'d Items)"
......@@ -4198,60 +4198,60 @@ msgstr[0] "Nová složka s vybranou %'d položkou"
msgstr[1] "Nová složka s vybranými %'d položkami"
msgstr[2] "Nová složka s vybranými %'d položkami"
#: ../src/nautilus-view.c:6466
#: ../src/nautilus-view.c:6497
#, c-format
msgid "Open With %s"
msgstr "Otevřít pomocí %s"
#: ../src/nautilus-view.c:6475
#: ../src/nautilus-view.c:6506
msgid "Run"
msgstr "Spustit"
#: ../src/nautilus-view.c:6477
#: ../src/nautilus-view.c:6508
msgid "Open"
msgstr "Otevřít"
#: ../src/nautilus-view.c:6528 ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:18
#: ../src/nautilus-view.c:6559 ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:18
msgid "_Start"
msgstr "_Aktivovat"
#: ../src/nautilus-view.c:6531
#: ../src/nautilus-view.c:6562
msgid "_Connect"
msgstr "_Připojit"
#: ../src/nautilus-view.c:6534
#: ../src/nautilus-view.c:6565
msgid "_Start Multi-disk Drive"
msgstr "_Aktivovat vícediskovou jednotku"
#: ../src/nautilus-view.c:6537
#: ../src/nautilus-view.c:6568
msgid "U_nlock Drive"
msgstr "Odemk_nout zařízení"
#: ../src/nautilus-view.c:6553
#: ../src/nautilus-view.c:6584
msgid "Stop Drive"
msgstr "Deaktivovat zařízení"
#: ../src/nautilus-view.c:6556
#: ../src/nautilus-view.c:6587
msgid "_Safely Remove Drive"
msgstr "_Bezpečně odebrat zařízení"
#: ../src/nautilus-view.c:6559
#: ../src/nautilus-view.c:6590
msgid "_Disconnect"
msgstr "O_dpojit"
#: ../src/nautilus-view.c:6562
#: ../src/nautilus-view.c:6593
msgid "_Stop Multi-disk Drive"
msgstr "_Deaktivovat vícediskovou jednotku"
#: ../src/nautilus-view.c:6565
#: ../src/nautilus-view.c:6596
msgid "_Lock Drive"
msgstr "_Uzamknout zařízení"
#: ../src/nautilus-view.c:7763
#: ../src/nautilus-view.c:7794
msgid "Content View"
msgstr "Zobrazení obsahu"
#: ../src/nautilus-view.c:7764
#: ../src/nautilus-view.c:7795
msgid "View of the current folder"
msgstr "Zobrazení aktuální složky"
......@@ -4336,29 +4336,37 @@ msgid "_Delete from Trash"
msgstr "_Smazat z koše"
#: ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:28
msgid "_Delete Permanently"
msgstr "_Smazat trvale"
#: ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:29
msgid "Empty Trash"
msgstr "Vyprázdnit koš"
#: ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:29
#: ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:30
msgid "_Restore From Trash"
msgstr "O_bnovit z koše"
#: ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:30
#: ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:31
msgid "Resize Icon…"
msgstr "Roztáhnout ikonu…"
#: ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:31
#: ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:32
msgid "Restore Icon's Original Size"
msgstr "Obnovit původní velikost ikony"
#: ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:32
#: ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:33
msgid "Rena_me"
msgstr "Přej_menovat"
#: ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:33
#: ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:34
msgid "Set As Wallpaper"
msgstr "Nastavit jako tapetu na pozadí"
#: ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:35
msgid "_Remove from Recent"
msgstr "Odeb_rat z nedávných"
#: ../src/nautilus-view-dnd.c:169 ../src/nautilus-view-dnd.c:203
#: ../src/nautilus-view-dnd.c:294
msgid "Drag and drop is not supported."
......@@ -4384,23 +4392,23 @@ msgstr "Upuštěný text.txt"
msgid "dropped data"
msgstr "upuštěná data"
#: ../src/nautilus-window.c:1281
#: ../src/nautilus-window.c:1322
msgid "_Properties"
msgstr "_Vlastnosti"
#: ../src/nautilus-window.c:1290
#: ../src/nautilus-window.c:1331
msgid "_Format…"
msgstr "_Formátovat…"
#. Translators: only one item has been deleted and %s is its name.
#: ../src/nautilus-window.c:1544
#: ../src/nautilus-window.c:1585
#, c-format
msgid "“%s” deleted"
msgstr "Byl smazán soubor „%s“"
#. Translators: one or more items might have been deleted, and %d
#. * is the count.
#: ../src/nautilus-window.c:1549
#: ../src/nautilus-window.c:1590
#, c-format
msgid "%d file deleted"
msgid_plural "%d files deleted"
......@@ -4408,23 +4416,23 @@ msgstr[0] "Byl smazán %d soubor"
msgstr[1] "Byly smazány %d soubory"
msgstr[2] "Bylo smazáno %d souborů"
#: ../src/nautilus-window.c:1720
#: ../src/nautilus-window.c:1761
msgid "_New Tab"
msgstr "_Nová karta"
#: ../src/nautilus-window.c:1730
#: ../src/nautilus-window.c:1771
msgid "Move Tab _Left"
msgstr "Přesunout kartu v_levo"
#: ../src/nautilus-window.c:1738
#: ../src/nautilus-window.c:1779
msgid "Move Tab _Right"
msgstr "Přesunout kartu vp_ravo"
#: ../src/nautilus-window.c:1749
#: ../src/nautilus-window.c:1790
msgid "_Close Tab"
msgstr "_Zavřít kartu"
#: ../src/nautilus-window.c:2654
#: ../src/nautilus-window.c:2691
msgid "Access and organize your files."
msgstr "Přístup a organizace vašich souborů"
......@@ -4432,7 +4440,7 @@ msgstr "Přístup a organizace vašich souborů"
#. * which will be displayed at the bottom of the about
#. * box to give credit to the translator(s).
#.
#: ../src/nautilus-window.c:2663
#: ../src/nautilus-window.c:2700
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>\n"
......@@ -4447,7 +4455,7 @@ msgstr ""
"Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Adam Matoušek <adamatousek@gmail.com>"
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1278 ../src/nautilus-window-slot.c:1450
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1274 ../src/nautilus-window-slot.c:1448
#, c-format
msgid "Unable to load location"
msgstr "Nelze nahrát umístění"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment