Commit 885a8c2c authored by Alan Mortensen's avatar Alan Mortensen Committed by Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent 2b9ecc8d
Pipeline #58941 passed with stage
in 7 minutes and 38 seconds
......@@ -11,6 +11,7 @@
# Kenneth Nielsen <k.nielsen81@gmail.com>, 2013.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18.
# scootergrisen, 2015, 2016.
# Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>, 2019.
#
# Konventioner:
#
......@@ -47,16 +48,16 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/nautilus/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-12 14:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-02 22:01+0200\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-11 15:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-11 20:16+0100\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-Language: da_DK\n"
"X-Source-Language: C\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
......@@ -104,12 +105,35 @@ msgstr ""
"ikongitter, ikonliste og træliste. Dets funktioner kan udvides med moduler "
"og scripter."
# her mener de mellem to forskellige
#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:31
msgid "Tile view"
msgstr "Flisevisning"
#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:35
msgid "List view"
msgstr "Listevisning"
#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:39 src/nautilus-query.c:536
#: src/nautilus-search-directory-file.c:175
#: src/nautilus-search-directory-file.c:232
#: src/nautilus-search-directory-file.c:272
#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:872
#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:341
#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:517
msgid "Search"
msgstr "Søg"
#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:43
msgid "Other locations"
msgstr "Andre placeringer"
#. “Files” is the generic application name and the suffix is
#. * an arbitrary and deliberately unlocalized string only shown
#. * in development builds.
#.
#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in:3 src/nautilus-mime-actions.c:103
#: src/nautilus-properties-window.c:4639 src/nautilus-window.c:2859
#: src/nautilus-properties-window.c:4651 src/nautilus-window.c:2864
msgid "Files"
msgstr "Filer"
......@@ -127,11 +151,11 @@ msgstr "@icon@"
msgid "New Window"
msgstr "Nyt vindue"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:80
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:83
msgid "Where to position newly open tabs in browser windows"
msgstr "Hvor nyåbnede faneblade placeres i filhåndteringsvinduer"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:81
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:84
msgid ""
"If set to “after-current-tab”, then new tabs are inserted after the current "
"tab. If set to “end”, then new tabs are appended to the end of the tab list."
......@@ -140,11 +164,11 @@ msgstr ""
"det aktuelle faneblad. Hvis den sættes til “end”, så vil nye faneblade føjes "
"til enden af fanebladslisten."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:85
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:88
msgid "Always use the location entry, instead of the pathbar"
msgstr "Brug altid adresselinjen, i stedet for stivælgeren"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:86
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:89
msgid ""
"If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual "
"input entry for the location toolbar, instead of the pathbar."
......@@ -152,11 +176,11 @@ msgstr ""
"Hvis sat til true, vil Nautilus navigeringsvinduer altid bruge adresselinje, "
"i stedet for stivælgeren."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:90
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:93
msgid "Where to perform recursive search"
msgstr "Hvor rekursiv søgning skal udføres"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:91
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:94
msgid ""
"In which locations Nautilus should search on subfolders. Available values "
"are “local-only”, “always”, “never”."
......@@ -164,19 +188,19 @@ msgstr ""
"De steder, hvor Nautilus skal gennemsøge undermapper. Mulige værdier er "
"“local-only”, “always”, “never”."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:95
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:98
msgid "Filter the search dates using either last used or last modified"
msgstr "Filtrér søgningens datoer med enten sidst brugt eller sidst ændret"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:96
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:99
msgid "Filter the search dates using either last used or last modified."
msgstr "Filtrér søgningens datoer med enten sidst brugt eller sidst ændret."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:100
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:103
msgid "Whether to show a context menu item to delete permanently"
msgstr "Om der skal vises et genvejsmenupunkt til at slette permanent"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:101
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:104
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will show a delete permanently context menu "
"item to bypass the Trash."
......@@ -184,7 +208,7 @@ msgstr ""
"Hvis sat til true, viser Nautilus et slet permanent-genvejsmenupunkt til at "
"omgå papirkurven."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:105
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:108
msgid ""
"Whether to show context menu items to create links from copied or selected "
"files"
......@@ -192,7 +216,7 @@ msgstr ""
"Om der skal vises genvejsmenupunkter til at oprette henvisninger fra "
"kopierede eller valgte filer"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:106
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:109
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will show context menu items to create links "
"from the copied or selected files."
......@@ -200,14 +224,14 @@ msgstr ""
"Hvis sat til true, viser Nautilus genvejsmenupunkter til at oprette "
"henvisninger fra de kopierede eller valgte filer."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:110
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:113
msgid ""
"Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying the Trash"
msgstr ""
"Om der skal spørges om bekræftelse ved sletning af filer eller når "
"papirkurven tømmes"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:111
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:114
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
"delete files, or empty the Trash."
......@@ -215,11 +239,11 @@ msgstr ""
"Hvis sat til true, vil Nautilus spørge om bekræftelse når du forsøger at "
"slette filer, eller tømme papirkurven."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:116
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:119
msgid "When to show number of items in a folder"
msgstr "Hvornår antallet af objekter i en mappe skal vises"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:117
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:120
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "
"“always” then always show item counts, even if the folder is on a remote "
......@@ -232,11 +256,11 @@ msgstr ""
"for lokale filsystemer. Hvis sat til “never”, vil antallet af objekter "
"aldrig blive udregnet."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:121
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:124
msgid "Type of click used to launch/open files"
msgstr "Kliktype der bruges til at åbne/køre filer"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:122
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:125
msgid ""
"Possible values are “single” to launch files on a single click, or “double” "
"to launch them on a double click."
......@@ -244,11 +268,11 @@ msgstr ""
"Mulige værdier er “single” for at køre filer med et enkeltklik og “double” "
"for at køre dem med et dobbeltklik."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:126
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:129
msgid "What to do with executable text files when activated"
msgstr "Hvad der skal gøre med eksekverbare tekstfiler ved aktivering"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:127
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:130
msgid ""
"What to do with executable text files when they are activated (single or "
"double clicked). Possible values are “launch” to launch them as programs, "
......@@ -260,11 +284,11 @@ msgstr ""
"“ask” som spørger hvad der skal gøres via en dialog og “display” som viser "
"dem som tekstfiler."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:131
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:134
msgid "Show the package installer for unknown MIME types"
msgstr "Vis pakkeinstallationsprogrammet for ukendte MIME-typer"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:132
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:135
msgid ""
"Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown MIME "
"type is opened, in order to search for an application to handle it."
......@@ -272,11 +296,11 @@ msgstr ""
"Hvorvidt en pakkeinstallationsdialog skal vises til brugeren, hvis en ukendt "
"MIME-type åbnes, for at søge efter et program, der kan håndtere typen."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:136
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:139
msgid "Use extra mouse button events in Nautilus’ browser window"
msgstr "Brug ekstra museknapbegivenheder i Nautilus' browservindue"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:137
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:140
msgid ""
"For users with mice that have “Forward” and “Back” buttons, this key will "
"determine if any action is taken inside of Nautilus when either is pressed."
......@@ -284,11 +308,11 @@ msgstr ""
"For brugere med mus, der har “Fremad”- og “Tilbage”-knapper, bestemmer denne "
"nøgle den handling, der skal tages i Nautilus når disse trykkes."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:141
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:144
msgid "Mouse button to activate the “Forward” command in browser window"
msgstr "Museknap, der aktiverer “Fremad”-kommandoen i browservinduet"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:142
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:145
msgid ""
"For users with mice that have buttons for “Forward” and “Back”, this key "
"will set which button activates the “Forward” command in a browser window. "
......@@ -298,11 +322,11 @@ msgstr ""
"nøgle hvilken knap, der aktiverer “Fremad”-kommandoen i et browservindue. "
"Mulige værdier ligger i intervallet 6 til 14."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:146
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:149
msgid "Mouse button to activate the “Back” command in browser window"
msgstr "Museknap, der aktiverer “Tilbage”-kommandoen i browservinduet"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:147
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:150
msgid ""
"For users with mice that have buttons for “Forward” and “Back”, this key "
"will set which button activates the “Back” command in a browser window. "
......@@ -312,11 +336,11 @@ msgstr ""
"nøgle hvilken knap, der aktiverer “Tilbage”-kommandoen i et browservindue. "
"Mulige værdier ligger i intervallet 6 til 14."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:152
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:155
msgid "When to show thumbnails of files"
msgstr "Hvornår der skal vises miniaturer af filer"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:153
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:156
msgid ""
"Speed trade-off for when to show a file as a thumbnail. If set to “always” "
"then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. If set to "
......@@ -331,34 +355,37 @@ msgstr ""
"og i stedet benyttes et generisk ikon. I modsætning til hvad navnet måske "
"antyder, gælder dette for alle filtyper som kan forhåndsvises."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:158
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:161
msgid "Maximum image size for thumbnailing"
msgstr "Maksimal billedstørrelse til miniaturegenerering"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:159
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:162
msgid ""
"Images over this size (in megabytes) won’t be thumbnailed. The purpose of "
"this setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time "
"to load or use lots of memory."
msgstr "Billeder over denne størrelse (i megabyte) vil ikke få genereret miniaturer. Formålet med dette er at undgå at generere miniaturer for store billeder som kan tage lang tid at indlæse eller bruge meget hukommelse."
msgstr ""
"Billeder over denne størrelse (i megabyte) vil ikke få genereret miniaturer. "
"Formålet med dette er at undgå at generere miniaturer for store billeder som "
"kan tage lang tid at indlæse eller bruge meget hukommelse."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:166
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:169
msgid "Default sort order"
msgstr "Forvalgt sorteringsorden"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:167
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:170
msgid ""
"The default sort-order for items in the icon view. Possible values are "
"“name”, “size”, “type” and “mtime”."
"“name”, “size”, “type”, “mtime”, “atime” and “starred”."
msgstr ""
"Den forvalgte sorteringsorden for objekter i ikonvisningen. Mulige værdier "
"er “name”, “size”, “type” og “mtime”."
"er “name”, “size”, “type”, “mtime”, “atime” og “starred”."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:171
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:174
msgid "Reverse sort order in new windows"
msgstr "Omvendt sorteringsorden i nye vinduer"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:172
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:175
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. I.e., if "
"sorted by name, then instead of sorting the files from “a” to “z”, they will "
......@@ -370,11 +397,11 @@ msgstr ""
"stedet for fra “a” til “å”; ved sortering efter størrelse vil filerne blive "
"sorteret stigende i stedet for faldende."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:182
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:185
msgid "Default folder viewer"
msgstr "Forvalgt mappefremviser"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:183
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:186
msgid ""
"When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
"another view for that particular folder. Possible values are “list-view”, "
......@@ -384,11 +411,11 @@ msgstr ""
"anden fremviser specifikt for denne mappe. Mulige værdier er “list-view” og "
"“icon-view”."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:187
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:190
msgid "Whether to show hidden files"
msgstr "Om skjulte filer skal vises"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:188
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:191
msgid ""
"This key is deprecated and ignored. The “show-hidden” key from “org.gtk."
"Settings.FileChooser” is now used instead."
......@@ -396,18 +423,18 @@ msgstr ""
"Denne nøgle er udfaset og ignoreret. Nøglen “show-hidden” fra “org.gtk."
"Settings.FileChooser” bruges nu i stedet for."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:192
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:195
msgid "What viewer should be used when searching"
msgstr "Hvilken fremviser, der skal bruges ved søgning"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:193
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:196
msgid ""
"When searching Nautilus will switch to the type of view in this setting."
msgstr ""
"Ved søgning, vil Nautilus skifte til typen af visning angivet i denne "
"indstilling."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:197
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:200
msgid ""
"Whether to open the hovered folder after a timeout when drag and drop "
"operation"
......@@ -415,7 +442,7 @@ msgstr ""
"Om mappen som markøren holdes over ved træk-og-slip, skal åbnes efter en "
"timeout"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:198
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:201
msgid ""
"If this is set to true, when performing a drag and drop operation the "
"hovered folder will open automatically after a timeout."
......@@ -423,11 +450,11 @@ msgstr ""
"Hvis denne er sat til true, åbnes mappen automatisk efter en timeout, når "
"man foretager træk-og-slip på mappen."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:202
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:205
msgid "Enable new experimental views"
msgstr "Aktivér nye eksperimentelle visninger"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:203
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:206
msgid ""
"Whether to use the new experimental views using the latest GTK+ widgets to "
"help giving feedback and shaping their future."
......@@ -435,7 +462,7 @@ msgstr ""
"Om de nye eksperimentelle visninger med de seneste GTK+-kontroller skal "
"bruges med henblik på tilbagemeldinger og fremtidig udvikling."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:207
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:210
msgid ""
"Whether to have full text search enabled by default when opening a new "
"window/tab"
......@@ -444,7 +471,7 @@ msgstr ""
"vindue/faneblad"
# Vi har ikke en vedtaget oversættelse for pop-over, men da dette bare er en gconf-streng gør det ikke noget at den er lidt grim/teknisk
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:208
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:211
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will also match the file contents besides the "
"name. This toggles the default active state, which can still be overridden "
......@@ -454,19 +481,19 @@ msgstr ""
"Dette ændrer standarden for den aktive tilstand, som kan tilsidesættes i "
"søgnings-“pop-overen”"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:215
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:218
msgid "Default format for compressing files"
msgstr "Standardformat for filkomprimering"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:216
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:219
msgid "The format that will be selected when compressing files."
msgstr "Formatet som vil blive valgt ved komprimering af filer."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:223
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:226
msgid "List of possible captions on icons"
msgstr "Liste over mulige tekster for ikoner"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:224
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:227
msgid ""
"A list of captions below an icon in the icon view. The actual number of "
"captions shown depends on the zoom level. Some possible values are: “size”, "
......@@ -477,15 +504,15 @@ msgstr ""
"værdier er: “size”, “type”, “date_modified”, “owner”, “group”, “permissions” "
"og “mime_type”."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:228
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:231
msgid "Default icon view zoom level"
msgstr "Standardzoomniveau i ikonvisning"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:232
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:235
msgid "Text Ellipsis Limit"
msgstr "Tekst-ellipsegrænse"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:233
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:236
msgid ""
"A string specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
"ellipses, depending on the zoom level. Each of the list entries is of the "
......@@ -515,23 +542,23 @@ msgstr ""
"Afkort ikke filnavne for andre zoomniveauer. Tilgængelige zoomniveauer: "
"small, standard, large."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:240
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:243
msgid "Default list view zoom level"
msgstr "Standardzoomniveau i listevisning"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:244
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:247
msgid "Columns visible in list view"
msgstr "Synlige kolonner i listevisning"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:248
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:251
msgid "Column order in list view"
msgstr "Kolonnerækkefølge i listevisning"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:252
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:255
msgid "Use tree view"
msgstr "Brug trævisning"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:253
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:256
msgid ""
"Whether a tree should be used for list view navigation instead of a flat "
"list."
......@@ -539,45 +566,45 @@ msgstr ""
"Om en trævisning skal bruges til navigation for listevisning i stedet for en "
"flad liste."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:260
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:263
msgid "Initial size of the window"
msgstr "Vinduets startstørrelse"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:261
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:264
msgid ""
"A tuple containing the initial width and height of the application window."
msgstr "En tupel som indeholder programvinduets startbredde og -højde."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:265
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:268
msgid "Whether the navigation window should be maximized"
msgstr "Om navigationsvinduet skal være maksimeret"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:266
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:269
msgid "Whether the navigation window should be maximized by default."
msgstr "Om navigationsvinduet skal være maksimeret som standard."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:270
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:273
msgid "Width of the side pane"
msgstr "Bredde af sidepanelet"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:271
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:274
msgid "The default width of the side pane in new windows."
msgstr "Den forvalgte bredde af sidepanelet i nye vinduer."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:275
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:278
msgid "Show location bar in new windows"
msgstr "Vis adresselinje i nye vinduer"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:276
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:279
msgid ""
"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr "Hvis sat til true, vil nyligt åbnede vinduer have en adresselinje."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:280
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:283
msgid "Show side pane in new windows"
msgstr "Vis sidepanel i nye vinduer"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:281
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:284
msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
msgstr "Hvis sat til true, vil nyligt åbnede vinduer have et sidepanel."
......@@ -593,13 +620,13 @@ msgstr "Y"
#. Put up the timed wait window.
#. Add buttons
#: eel/eel-stock-dialogs.c:204 src/nautilus-file-conflict-dialog.c:325
#: src/nautilus-file-operations.c:218 src/nautilus-files-view.c:1221
#: src/nautilus-files-view.c:1739 src/nautilus-files-view.c:5977
#: src/nautilus-files-view.c:6437 src/nautilus-location-entry.c:282
#: src/nautilus-file-operations.c:218 src/nautilus-files-view.c:1202
#: src/nautilus-files-view.c:1704 src/nautilus-files-view.c:5931
#: src/nautilus-files-view.c:6389 src/nautilus-location-entry.c:282
#: src/nautilus-mime-actions.c:564 src/nautilus-mime-actions.c:568
#: src/nautilus-mime-actions.c:650 src/nautilus-mime-actions.c:951
#: src/nautilus-properties-window.c:4630 src/nautilus-properties-window.c:5713
#: src/nautilus-search-popover.c:583
#: src/nautilus-mime-actions.c:1298 src/nautilus-properties-window.c:4642
#: src/nautilus-properties-window.c:5725 src/nautilus-search-popover.c:583
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:12
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annullér"
......@@ -608,9 +635,236 @@ msgstr "_Annullér"
msgid "You can stop this operation by clicking cancel."
msgstr "Du kan standse denne operation ved at klikke på annullér."
#. Title
#. Artist
#. Album
#. Year
#. Container
#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:104
#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:106
#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:108
#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:110
#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:116
#: src/nautilus-file.c:7374
msgid "Unknown"
msgstr "Ukendt"
#. Dimensions
#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:119
msgctxt "Dimensions"
msgid "N/A"
msgstr "—"
#. Video Codec
#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:121
msgctxt "Video codec"
msgid "N/A"
msgstr "—"
#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:124
msgctxt "Video bit rate"
msgid "N/A"
msgstr "—"
#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:127
#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:237
msgctxt "Frame rate"
msgid "N/A"
msgstr "—"
#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:131
msgctxt "Audio bit rate"
msgid "N/A"
msgstr "—"
#. Audio Codec
#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:133
msgctxt "Audio codec"
msgid "N/A"
msgstr "—"
#. Sample rate
#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:135
msgid "0 Hz"
msgstr "0 Hz"
#. Channels
#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:137
msgid "0 Channels"
msgstr "0 kanaler"
#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:153
#, c-format
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
msgstr[0] "%d time"
msgstr[1] "%d timer"
#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:155
#, c-format
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
msgstr[0] "%d minut"
msgstr[1] "%d minutter"
#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:158
#, c-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
msgstr[0] "%d sekund"
msgstr[1] "%d sekunder"
#. 5 hours 2 minutes 12 seconds
#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:164
#, c-format
msgctxt "time"
msgid "%s %s %s"
msgstr "%s %s %s"
#. 2 minutes 12 seconds
#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:167
#, c-format
msgctxt "time"
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#. 0 seconds
#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:173
msgid "0 seconds"
msgstr "0 sekunder"
#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:234
#, c-format
msgid "%d frame per second"
msgid_plural "%d frames per second"
msgstr[0] "%d billede i sekundet"
msgstr[1] "%d billeder i sekundet"
#: extensions/audio-video-properties/totem-properties-main.c:114
#: extensions/audio-video-properties/totem-properties-view.c:273
msgid "Audio/Video"
msgstr "Lyd/video"
#: extensions/audio-video-properties/totem-properties-view.c:133
msgid "N/A"
msgstr "—"
#: extensions/audio-video-properties/totem-properties-view.c:162
msgctxt "Stream bit rate"
msgid "N/A"
msgstr "—"
#: extensions/audio-video-properties/totem-properties-view.c:165
#, c-format
msgid "%d kbps"
msgstr "%d kbps"
#: extensions/audio-video-properties/totem-properties-view.c:182
#, c-format
msgid "%d × %d"
msgstr "%d × %d"
#: extensions/audio-video-properties/totem-properties-view.c:214
#, c-format
msgid "%d Hz"
msgstr "%d Hz"
#: extensions/audio-video-properties/totem-properties-view.c:222
msgctxt "Sample rate"
msgid "N/A"
msgstr "—"
#: extensions/audio-video-properties/totem-properties-view.c:230
msgid "Surround"
msgstr "Surround"
#: extensions/audio-video-properties/totem-properties-view.c:232
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
#: extensions/audio-video-properties/totem-properties-view.c:234
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"
#: extensions/audio-video-properties/totem-properties-view.c:243
msgctxt "Number of audio channels"
msgid "N/A"
msgstr "—"
#: extensions/audio-video-properties/totem-properties-view.c:275
#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:512
#: src/nautilus-file.c:7437
msgid "Audio"
msgstr "Lyd"
#: extensions/audio-video-properties/totem-properties-view.c:277
#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:321
#: src/nautilus-file.c:7445 src/nautilus-mime-actions.c:206
msgid "Video"
msgstr "Video"
#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:23
#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:54
msgid "General"
msgstr "Generelt"
#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:47
msgid "Title:"
msgstr "Titel:"
#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:67
msgid "Artist:"
msgstr "Kunstner:"
#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:87
msgid "Duration:"
msgstr "Varighed:"
#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:107
msgid "Year:"
msgstr "År:"
#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:127
msgid "Album:"
msgstr "Album:"
#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:235
msgid "Comment:"
msgstr "Kommentar:"
#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:273
msgid "Container:"
msgstr "Beholder:"
#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:345
msgid "Dimensions:"
msgstr "Dimensioner:"
#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:365
#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:609
msgid "Codec:"
msgstr "Kodning:"
#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:385
msgid "Framerate:"
msgstr "Billedfrekvens:"
#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:405
#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:572
msgid "Bitrate:"
msgstr "Bitfrekvens:"
#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:536
msgid "Sample rate:"
msgstr "Samplefrekvens:"
#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:646
msgid "Channels:"
msgstr "Kanaler:"
#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:129
#: src/nautilus-files-view.c:385 src/nautilus-list-model.c:471
#: src/nautilus-window-slot.c:990
#: src/nautilus-files-view.c:395 src/nautilus-list-model.c:471
#: src/nautilus-window-slot.c:1022
msgid "Loading…"
msgstr "Indlæser …"
......@@ -639,7 +893,7 @@ msgid "Camera Brand"
msgstr "Kameramærke"
#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:229
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:434
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog-menu.ui:28
msgid "Camera Model"
msgstr "Kameramodel"
......@@ -677,7 +931,7 @@ msgstr "Programmel"
#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:238
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:163
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:459
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog-menu.ui:53
msgid "Title"
msgstr "Titel"
......@@ -721,7 +975,7 @@ msgid "Failed to load image information"
msgstr "Kunne ikke indlæse billedinformation"
#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page-provider.c:100
#: src/nautilus-file.c:7434
#: src/nautilus-file.c:7439
msgid "Image"
msgstr "Billede"
......@@ -738,7 +992,7 @@ msgid "Send files by mail…"
msgstr "Send filer med e-mail …"