Commit 78664969 authored by Dafydd Harries's avatar Dafydd Harries

Updated Welsh translation.

parent d071d76a
2004-02-26 Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>
* cy.po: Updated Welsh translation.
2004-02-26 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -30,7 +30,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-24 14:56+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-26 06:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-24 06:06+0000\n"
"Last-Translator: Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>\n"
"Language-Team: Cymraeg <gnome-cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
......@@ -4242,7 +4242,7 @@ msgstr "_Rhaglen..."
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:3915
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot open %s"
msgstr "Ni Ellit Copïo Sbwriel"
msgstr "Ni ellir agor %s"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:3918
#, c-format
......@@ -4256,6 +4256,15 @@ msgid ""
"extension for \"%s\", then open the file normally. Alternatively, use the "
"Open With menu to choose a specific application for the file. "
msgstr ""
"Mae'r enw ffeil \"%s\" yn awgrymu fod y ffeil yma o'r math \"%s\". Mae "
"cynnwys y ffeil yn awgrymu fod y ffeil o'r math \"%s\". Os ydych chi'n agor "
"y ffeil hwn, gall fod yn beryglus i ddiogelwch eich system.\n"
"\n"
"Peidiwch ac agor y ffeil os nad ydych chi wedi creu'r ffeil eich hunan, neu "
"wedi derbyn y ffeil o ffynhonell rydych chi'n ymddiried ynddi. Er mwyn "
"agor y ffeil, ailenwch y ffeil i'r estyniad cywir ar gyfer \"%s\", ac yna "
"agorwch y ffeil fel arfer. Neu fe allwch ddefnyddio'r dewislen Agor Gyda er "
"mwyn dewis gweithred penodol ar gyfer y ffeil."
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:4289
#, c-format
......@@ -5527,7 +5536,7 @@ msgstr "Gweld neu addasu y hoffterau ar gyfer pob un o'r eitemau dewisiedig"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:51
msgid "_Empty File"
msgstr "_Gwagu Ffeil"
msgstr "Ffeil _Gwag"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:53
msgid "_Format"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment