Commit 699286b9 authored by Maxim Dziumanenko's avatar Maxim Dziumanenko Committed by Maxim V. Dziumanenko

Updated Ukrainian translation

2004-03-14  Maxim Dziumanenko <mvd@mylinux.com.ua>

	* Updated Ukrainian translation
parent 93b4fc3e
2004-03-14 Maxim Dziumanenko <mvd@mylinux.com.ua>
* uk.po: Updated Ukrainian translation
2004-03-13 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated.
......
......@@ -5,8 +5,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-08 15:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-04 21:38+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-14 10:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-14 10:22+0200\n"
"Last-Translator: Maxim Dzumanenko <mvd@mylinux.com.ua>\n"
"Language-Team: Ukrainian <uk@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -41,7 +41,6 @@ msgstr "Помилка у функції bonobo_ui_init()."
#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:1
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:2400
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:507
msgid "Emblems"
msgstr "Емблеми"
......@@ -56,7 +55,7 @@ msgstr "Відображення емблем для \"Наутілуса\""
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
#, c-format
msgid "Couldn't remove emblem with name '%s'."
msgstr "Не вдалось видалити емблему з назвою '%s'."
msgstr "Не вдається видалити емблему з назвою '%s'."
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:204
msgid ""
......@@ -66,12 +65,12 @@ msgstr "Це може означати, що емблема є вбудован
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:205
msgid "Couldn't Remove Emblem"
msgstr "Не вдалось видалити емблему"
msgstr "Не вдається видалити емблему"
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:239
#, c-format
msgid "Couldn't rename emblem with name '%s'."
msgstr "Не вдалось перейменувати емблему з назвою '%s'."
msgstr "Не вдається перейменувати емблему з назвою '%s'."
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:240
msgid ""
......@@ -81,7 +80,7 @@ msgstr "Це може означати, що емблема є вбудован
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:241
msgid "Couldn't Rename Emblem"
msgstr "Не вдалось перейменувати емблему"
msgstr "Не вдається перейменувати емблему"
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:260
msgid "Rename Emblem"
......@@ -127,7 +126,7 @@ msgstr "Емблеми не є правильними файлами зобра
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "Couldn't Add Emblems"
msgstr "Не вдалось додати емблеми"
msgstr "Не вдається додати емблеми"
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "None of the files could be added as emblems."
......@@ -147,7 +146,7 @@ msgstr "Перетягнений текст не був правильним ш
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
msgid "Couldn't Add Emblem"
msgstr "Не вдалось додати емблему"
msgstr "Не вдається додати емблему"
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:785
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:839
......@@ -257,7 +256,7 @@ msgstr[2] ""
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:237
msgid "Failed to load image information"
msgstr "Не вдалось завантажити інформацію про зображення"
msgstr "Не вдається завантажити інформацію про зображення"
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:425
msgid "loading..."
......@@ -269,7 +268,7 @@ msgstr "Поточний відображений ідентифікатор (UR
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:1
msgid "Notes"
msgstr "Нотатки"
msgstr "Примітки"
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:2
msgid "Notes side pane"
......@@ -712,7 +711,7 @@ msgstr "Настроїти середовище користувача"
#: data/preferences.desktop.in.h:2
msgid "Desktop Preferences"
msgstr "Властивості стільниці"
msgstr "Настройки стільниці"
#: data/serverconfig.desktop.in.h:1
msgid "Configure network services (web server, DNS server, etc.)"
......@@ -965,7 +964,6 @@ msgstr "Ця тема використовує фото-реалістичні
#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:43
#: libnautilus-private/nautilus-program-chooser.c:1241
#: src/file-manager/fm-list-view.c:1054
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:501
msgid "Name"
msgstr "Назва"
......@@ -1025,11 +1023,11 @@ msgstr "Підказка до пункту меню"
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:227
msgid "Icon"
msgstr "Піктограма"
msgstr "Значок"
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:228
msgid "Name of the icon to display in the menu item"
msgstr "Назва піктограми, що відображується у пункті меню"
msgstr "Назва значка, що відображується у пункті меню"
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:235
msgid "Sensitive"
......@@ -1071,7 +1069,7 @@ msgid ""
"\", \"owner\", \"group\", \"permissions\", \"octal_permissions\" and "
"\"mime_type\"."
msgstr ""
"Список підписів до значків для перегляду каталогів у вигляді піктограм та "
"Список підписів до значків для перегляду каталогів у вигляді значка та "
"робочої стільниці.Реальна кількість підписів залежить від масштабу "
"зображення. Можливі значення: \"size\", \"type\", \"date_modified\", "
"\"date_changed\", \"date_accessed\", \"owner\", \"group\", \"permissions\", "
......@@ -1087,7 +1085,7 @@ msgstr "Відкривати нове вікно для кожного відк
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:4
msgid "Computer icon visible on desktop"
msgstr "Піктограма комп'ютера на робочій стільниці"
msgstr "Значок комп'ютера на робочій стільниці"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:5
msgid "Criteria for search bar searching"
......@@ -1147,7 +1145,7 @@ msgstr "Типовий компонент перегляду тек"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:17
msgid "Default icon zoom level"
msgstr "Типовий масштаб піктограм"
msgstr "Типовий масштаб значка"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:18
msgid "Default list of columns visible in the list view"
......@@ -1167,7 +1165,7 @@ msgstr "Типовий порядок сортування"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:22
msgid "Default zoom level used by the icon view."
msgstr "Типовий масштаб для режиму перегляду у вигляді піктограм."
msgstr "Типовий масштаб для режиму перегляду у вигляді значка."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:23
msgid "Default zoom level used by the list view."
......@@ -1179,11 +1177,11 @@ msgstr "Шрифт стільниці"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:25
msgid "Desktop home icon name"
msgstr "Підпис до піктограми \"Домашній каталог\" на робочій стільниці"
msgstr "Підпис до значка \"Домашній каталог\" на робочій стільниці"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:26
msgid "Desktop trash icon name"
msgstr "Підпис до піктограми \"Смітник\" на робочій стільниці"
msgstr "Підпис до значка \"Смітник\" на робочій стільниці"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:27
msgid "Enable 'special' flags in file preferences dialog"
......@@ -1191,7 +1189,7 @@ msgstr "Ввімкнути \"особливі\" параметри у діало
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:28
msgid "Enables the classic Nautilus behavior, where all windows are browsers"
msgstr ""
msgstr "Ввімкнути класичну поведінку Nautilus, коли всі вікна є браузерами "
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:29
msgid ""
......@@ -1228,7 +1226,7 @@ msgstr "Сховати типові закладки у меню закладо
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:33
msgid "Home icon visible on desktop"
msgstr "Піктограма домашнього каталогу присутня на робочій стільниці"
msgstr "Значок домашнього каталогу присутня на робочій стільниці"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:34
msgid ""
......@@ -1272,7 +1270,7 @@ msgid ""
"icon and list views."
msgstr ""
"Якщо встановлено, Наутілус буде відображати каталоги перед файлами при "
"перегляді графічних елементах відображення піктограм та списків."
"перегляді графічних елементах відображення значка та списків."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:41
msgid ""
......@@ -1292,7 +1290,7 @@ msgstr ""
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43
msgid "If set to true, then Nautilus will draw the icons on the desktop."
msgstr "Якщо встановлено, на робочій стільниці відображатимуться піктограми."
msgstr "Якщо встановлено, на робочій стільниці відображатимуться значки."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:44
msgid ""
......@@ -1327,6 +1325,8 @@ msgid ""
"how Nautilus used to behave before version 2.6, and some people prefer this "
"behavior."
msgstr ""
"Якщо встановлено, тоді всі вікна Наутілуса будуть вікнами броузера. Наутілус "
"мав такий вигляд до GNOME 2.6, та деякі користувачі надають перевагу такому вигляду."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
msgid ""
......@@ -1360,7 +1360,7 @@ msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put "
"on the desktop."
msgstr ""
"Якщо встановлено, на робочій стільниці відображатиметься піктограма "
"Якщо встановлено, на робочій стільниці відображатиметься значок "
"комп'ютера."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
......@@ -1368,7 +1368,7 @@ msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
"the desktop."
msgstr ""
"Якщо встановлено, на робочій стільниці відображатиметься піктограма, що "
"Якщо встановлено, на робочій стільниці відображатиметься значок, що "
"посилається на домашній каталог."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
......@@ -1376,7 +1376,7 @@ msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
"desktop."
msgstr ""
"Якщо встановлено, на робочій стільниці відображатиметься піктограма, що "
"Якщо встановлено, на робочій стільниці відображатиметься значок, що "
"посилається на смітник."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
......@@ -1407,13 +1407,13 @@ msgstr ""
msgid "If true, icons will be laid out tighter by default in new windows."
msgstr ""
"Якщо встановлено, у нових вікнах будуть використовуватись щільне "
"розташування піктограм."
"розташування значка."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
msgid ""
"If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
msgstr ""
"Якщо встановлено, підписи будуть розташовані збоку від піктограм, а не під "
"Якщо встановлено, підписи будуть розташовані збоку від значка, а не під "
"ними."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
......@@ -1434,7 +1434,7 @@ msgstr ""
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
msgid "List of possible captions on icons"
msgstr "Перелік можливих підписів до піктограм"
msgstr "Перелік можливих підписів до значків"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
msgid "Maximum handled files in a folder"
......@@ -1450,7 +1450,7 @@ msgid ""
"2.2. Please use the icon theme instead."
msgstr ""
"Назва теми, яку використовує Наутілус. Цей параметр застарів починаючи з "
"версії 2.2. Замість цього використовуйте тему піктограм."
"версії 2.2. Замість цього використовуйте тему значків."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
msgid "Nautilus handles drawing the desktop"
......@@ -1474,7 +1474,7 @@ msgstr ""
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
msgid "Put labels beside icons"
msgstr "Відображати позначки поруч з піктограмами"
msgstr "Відображати позначки поруч з значками"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69
msgid "Reverse sort order in new windows"
......@@ -1525,11 +1525,11 @@ msgid ""
"previews for local filesystems. If set to \"never\" then never bother to "
"read preview data."
msgstr ""
"Критерій відображення вмісту текстових файлів у піктограмі. Якщо встановлено "
"Критерій відображення вмісту текстових файлів у значку. Якщо встановлено "
"\"always\", вміст буде відображуватись завжди, навіть якщо файли знаходяться "
"на віддаленому сервері. Якщо встановлено \"local_only\", вміст "
"відображатиметься лише для локальних файлів. Якщо встановлено \"never\", "
"вміст ніколи не буде відображатись у піктограмі."
"вміст ніколи не буде відображатись у значку."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:78
msgid ""
......@@ -1539,11 +1539,11 @@ msgid ""
"set to \"never\" then never bother to thumbnail images, just use a generic "
"icon."
msgstr ""
"Критерій відображення вмісту файлів зображень у піктограмі. Якщо встановлено "
"Критерій відображення вмісту файлів зображень у значку. Якщо встановлено "
"\"always\", вміст буде відображуватись завжди, навіть якщо файли знаходяться "
"на віддаленому сервері. Якщо встановлено \"local_only\", вміст "
"відображатиметься лише для локальних файлів. Якщо встановлено \"never\", "
"вміст ніколи не буде відображатись у піктограмі."
"вміст ніколи не буде відображатись у значку."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:79
msgid ""
......@@ -1563,7 +1563,7 @@ msgid ""
"The default sort-order for items in the icon view. Possible values are \"name"
"\", \"size\", \"type\", \"modification_date\", and \"emblems\"."
msgstr ""
"Типовий порядок сортування для режиму відображення \"Показати як піктограми"
"Типовий порядок сортування для режиму відображення \"Показати як значки"
"\". Можливі значення \"name\" (за назвою), \"size\" (за розміром), \"type"
"\" (за типом), \"modification_date\" (за часом зміни), \"emblems\" (за "
"емблемами)."
......@@ -1583,7 +1583,7 @@ msgstr "Типова ширина бокової панелі у нових ві
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:83
msgid "The font description used for the icons on the desktop."
msgstr "Опис шрифту, який використовується для підписів до піктограм."
msgstr "Опис шрифту, який використовується для підписів до значків."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:84
msgid "The side pane view to show in newly opened windows."
......@@ -1596,18 +1596,18 @@ msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the home icon on the "
"desktop."
msgstr ""
"Якщо ви бажаєте мати власну назву піктограми домашнього каталогу, введіть її "
"Якщо ви бажаєте мати власну назву значка домашнього каталогу, введіть її "
"тут."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:86
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the trash icon on the "
"desktop."
msgstr "Якщо ви бажаєте мати власну назву піктограми смітника, введіть її тут."
msgstr "Якщо ви бажаєте мати власну назву значка смітника, введіть її тут."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:87
msgid "Trash icon visible on desktop"
msgstr "Піктограма смітника відображується на робочій стільниці"
msgstr "Значок смітника відображується на робочій стільниці"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:88
msgid "Type of click used to launch/open files"
......@@ -1615,11 +1615,11 @@ msgstr "Тип клацання, що використовується для з
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:89
msgid "Use manual layout in new windows"
msgstr "Використовувати ручне розміщення піктограм у нових вікнах"
msgstr "Використовувати ручне розміщення значка у нових вікнах"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:90
msgid "Use tighter layout in new windows"
msgstr "Використовувати щільне розміщення піктограм у нових вікнах"
msgstr "Використовувати щільне розміщення значка у нових вікнах"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:91
msgid "What to do with executable text files when activated"
......@@ -1646,7 +1646,7 @@ msgstr ""
"При відвідуванні нової теки буде використовуватись цей режим перегляду, якщо "
"ви не вибрали інший режим перегляду для цієї окремої теки. Можливі варіанти "
"- \"list_view\" (показати як список) и \"icon_view\" (показати як "
"піктограми)."
"значки)."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:94
msgid "When to show number of items in a folder"
......@@ -1654,7 +1654,7 @@ msgstr "Коли показувати кількість елементів у
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:95
msgid "When to show preview text in icons"
msgstr "Коли показувати відображення тексту у піктограмах"
msgstr "Коли показувати відображення тексту у значках"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:96
msgid "When to show thumbnails of image files"
......@@ -1678,7 +1678,7 @@ msgstr "Чи дозволене безпосереднє видалення"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:101
msgid "Whether to preview sounds when mousing over an icon"
msgstr "ЧИ відтворювати звук при наведенні вказівника миші на піктограму"
msgstr "ЧИ відтворювати звук при наведенні вказівника миші на значку"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:102
msgid "Whether to show backup files"
......@@ -1694,33 +1694,29 @@ msgstr "Ширина бічної панелі"
#: libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:365
msgid "Move _Up"
msgstr ""
msgstr "Перемістити в_гору"
#: libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:374
msgid "Move _Down"
msgstr ""
msgstr "Перемістити в_низ"
#: libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:383
#, fuzzy
msgid "_Show"
msgstr "Показати %s"
msgstr "_Показати"
#: libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:393
#, fuzzy
msgid "_Hide"
msgstr "_Довідка"
msgstr "_Сховати"
#: libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:406
#, fuzzy
msgid "_Use Default"
msgstr "Використовувати ти_пове тло"
msgstr "Використовувати _типові"
#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:44
msgid "The name and icon of the file."
msgstr "Назва та програма файлу."
#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:50
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:519
msgid "Size"
msgstr "Розмір"
......@@ -1729,7 +1725,6 @@ msgid "The size of the file."
msgstr "Розмір файлу."
#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:58
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:525
msgid "Type"
msgstr "Тип"
......@@ -1738,13 +1733,12 @@ msgid "The type of the file."
msgstr "Тип файлу."
#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:65
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:531
msgid "Date Modified"
msgstr "Дата модифікації"
msgstr "Дата зміни"
#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:66
msgid "The date the file was modified."
msgstr "Дата останньої модифікації фалу."
msgstr "Дата останньої зміни файлу."
#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:73
msgid "Date Accessed"
......@@ -1807,7 +1801,7 @@ msgstr "на стільниці"
#: libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:105
msgid "You cannot delete a volume icon."
msgstr "Не можна видаляти піктограму тому."
msgstr "Не можна видаляти значок тому."
#: libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:106
msgid ""
......@@ -1816,11 +1810,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Якщо ви бажаєте витягнути носій, використовуйте пункт \"Витягнути\" у "
"контекстному меню, яке з'являється при натисканні правою кнопкою миші на "
"піктограмі тому."
"значку тому."
#: libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:108
msgid "Can't Delete Volume"
msgstr "Неможливо видалити том"
msgstr "Не вдається видалити том"
#: libnautilus-private/nautilus-dnd.c:615
msgid "_Move here"
......@@ -1867,7 +1861,7 @@ msgstr "Необхідно вказати непорожнє ключове сл
#: libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:259
#: libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:276
msgid "Couldn't Install Emblem"
msgstr "Не вдалось встановити емблему"
msgstr "Не вдається встановити емблему"
#: libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:203
msgid ""
......@@ -1889,15 +1883,15 @@ msgstr "Виберіть іншу назву емблеми."
#: libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:215
msgid "Couldn't install emblem"
msgstr "Не вдалось встановити емблему"
msgstr "Не вдається встановити емблему"
#: libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:258
msgid "Sorry, unable to save custom emblem."
msgstr "Неможливо зберегти нетипову емблему."
msgstr "Не вдається зберегти нетипову емблему."
#: libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:275
msgid "Sorry, unable to save custom emblem name."
msgstr "Неможливо зберегти назву нетипової емблеми."
msgstr "Не вдається зберегти назву нетипової емблеми."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations-progress.c:457
#, c-format
......@@ -1923,7 +1917,7 @@ msgstr "Помилка при перенесенні."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:552
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be moved because it is on a read-only disk."
msgstr "Неможливо перенести \"%s\" тому, що диск переповнений."
msgstr "Не вдається перенести \"%s\" тому, що диск переповнений."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:562
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:568
......@@ -1953,7 +1947,7 @@ msgid ""
"its parent folder."
msgstr ""
"\"%s\" неможливо перенести тому, що ви не маєте прав на його модифікацію, чи "
"модифікацю йогобатьківської теки."
"модифікацію його батьківської теки."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:604
msgid "Error while moving. "
......@@ -1965,7 +1959,7 @@ msgid ""
"Cannot move \"%s\" because it or its parent folder are contained in the "
"destination."
msgstr ""
"Неможливо перенести елемент \"%s\" тому, що він чи його батьківська тека "
"Не вдається перенести елемент \"%s\" тому, що він чи його батьківська тека "
"знаходиться в місці призначення."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:615
......@@ -1975,7 +1969,7 @@ msgid ""
"change it or its parent folder."
msgstr ""
"\"%s\" неможливо перенести у смітник тому, що ви не маєте прав на "
"модифікацію файла чи батьківської теки."
"модифікацію файлу чи батьківської теки."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:637
msgid "Error while copying."
......@@ -1998,7 +1992,7 @@ msgstr "Помилка при копіюванні у \"%s\"."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:664
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:668
msgid "There is not enough space on the destination."
msgstr "Не вистачає місця за місцем призначення."
msgstr "Недостатньо місця за місцем призначення."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:663
#, c-format
......@@ -2115,7 +2109,7 @@ msgstr "П_овторити"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1027
#, c-format
msgid "Could not move \"%s\" to the new location."
msgstr "Не вдалось перенести \"%s\" за місцем призначення."
msgstr "Не вдається перенести \"%s\" за місцем призначення."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1030
msgid ""
......@@ -2129,7 +2123,7 @@ msgstr ""
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1034
#, c-format
msgid "Could not copy \"%s\" to the new location."
msgstr "Не вдалось скопіювати \"%s\" зі місцем призначення."
msgstr "Не вдається скопіювати \"%s\" зі місцем призначення."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1037
msgid ""
......@@ -2142,7 +2136,7 @@ msgstr ""
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1043
msgid "Unable to Replace File"
msgstr "Неможливо замінити файл"
msgstr "Не вдається замінити файл"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1056
#, c-format
......@@ -2409,19 +2403,19 @@ msgstr ""
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1960
msgid "Can't Change Trash Location"
msgstr "Неможливо змінювати розміщення смітника"
msgstr "Змінювати розміщення смітника не можна"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1961
msgid "Can't Copy Trash"
msgstr "Неможливо копіювати в смітник"
msgstr "Не вдається копіювати в смітник"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1985
msgid "You cannot move a folder into itself."
msgstr "Неможливо переносити теку в себе."
msgstr "Не вдається переносити теку в себе."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1986
msgid "You cannot copy a folder into itself."
msgstr "Неможливо копіювати теку в себе."
msgstr "Не вдається копіювати теку в себе."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1987
msgid "The destination folder is inside the source folder."
......@@ -2445,7 +2439,7 @@ msgstr "Ціль та джерело є одним й тим самим файл
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2005
msgid "Can't Copy Over Self"
msgstr "Неможливо копіювати в себе"
msgstr "Не вдається копіювати в себе"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2057
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2197
......@@ -2455,7 +2449,7 @@ msgstr "Ви не маєте прав для запису за призначе
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2059
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2199
msgid "There is no space on the destination."
msgstr "Не вистачає місця за призначенням."
msgstr "Недостатньо місця за призначенням."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2061
#, c-format
......@@ -2495,7 +2489,7 @@ msgstr "новий файл"
#. localizers: progress dialog title
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2425
msgid "Deleting files"
msgstr "Стирання файлів"
msgstr "Видалення файлів"
#. localizers: label prepended to the progress count
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2427
......@@ -2759,7 +2753,7 @@ msgid ""
"that your gnome-vfs.keys file is in the wrong place or isn't being found for "
"some other reason."
msgstr ""
"Неможливо навіть знайти опис для \"x-directory/normal\". Можливо це означає, "
"Не вдається навіть знайти опис для \"x-directory/normal\". Можливо це означає, "
"що файл gnome-vfs.keys знаходиться у неправильному місці, або його не можна "
"знайти з інших причин."
......@@ -2906,7 +2900,7 @@ msgstr "Пошук файлів за назвою та властивостям
#: src/file-manager/fm-icon-container.c:499
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:52
msgid "Icon View"
msgstr "Піктограми"
msgstr "Значки"
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:179
#: src/file-manager/fm-list-view.c:1107
......@@ -2936,7 +2930,7 @@ msgstr "За типом"
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:189
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:41
msgid "By Modification Date"
msgstr "За датою модифікації"
msgstr "За датою зміни"
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:190
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:40
......@@ -2990,7 +2984,7 @@ msgstr "24"
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:521
#, c-format
msgid "%s's Home"
msgstr "Домівка користувача %s"
msgstr "Домашній каталог %s"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:2803
msgid "editable text"
......@@ -3066,7 +3060,7 @@ msgstr "Прозорість підсвічування"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:4197
msgid "Opacity of the highlight for selected icons"
msgstr "Прозорість підсвічування виділених піктограм"
msgstr "Прозорість підсвічування виділених значків"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:4203
msgid "Light Info Color"
......@@ -3131,47 +3125,6 @@ msgstr "Перемикнутись на ручне розміщення?"
msgid "Switch"
msgstr "Перемикнути"
#: libnautilus-private/nautilus-medusa-support.c:123
#, c-format
msgid ""
"If you would like to enable fast searches, you can edit the file %s as root. "
"Setting the enabled flag to \"yes\" will turn medusa services on.\n"
"To start indexing and search services right away, you should also run the "
"following commands as root:\n"
"\n"
"medusa-indexd\n"
"medusa-searchd\n"
"\n"
"Fast searches will not be available until an initial index of your files has "
"been created. This may take a long time."
msgstr ""
"Якщо ви бажаєте дозволити швидкий пошук, ви можете відредагувати файл %s як "
"користувач root. Встановлення ознаки у \"yes\" призведе до ввімкнення служб "
"medusa.\n"
"Щоб одразу запустити служби індексації та пошуку, потрібно виконати наступні "
"команди, від імені користувача root:\n"
"\n"
"medusa-indexd\n"
"medusa-searchd\n"
"\n"
"Швидкий пошук не буде доступний, доки не буде виконано початкову індексацію. "
"На це може піти значний час."
#: libnautilus-private/nautilus-medusa-support.c:138
msgid ""
"Medusa, the application that performs searches, cannot be found on your "
"system. If you have compiled nautilus yourself, you will need to install a "
"copy of medusa and recompile nautilus. (A copy of Medusa may be available "
"at ftp://ftp.gnome.org)\n"
"If you are using a packaged version of Nautilus, fast searching is not "
"available.\n"
msgstr ""
"У системі неможливо знайти програму Medusa, що виконує пошук. Якщо ви "
"компілювали Наутілус власноруч, потрібно встановити програму medusa та "
"перекомпілювати. (Програму Medusa можна знайти на ftp://ftp.gnome.org)\n"
"Якщо ви використовуєте пакетний варіант Наутілуса, тоді швидкий пошук не "
"доступний.\n"
#: libnautilus-private/nautilus-program-chooser.c:193
#, c-format
msgid "There was an error displaying help: %s"
......@@ -3183,7 +3136,7 @@ msgstr "не в меню"
#: libnautilus-private/nautilus-program-chooser.c:336
msgid "in menu for this file"
msgstr "в меню для цього файла"
msgstr "в меню для цього файлу"
#: libnautilus-private/nautilus-program-chooser.c:339
#: libnautilus-private/nautilus-program-chooser.c:342
......@@ -3193,7 +3146,7 @@ msgstr "в меню для \"%s\""
#: libnautilus-private/nautilus-program-chooser.c:345
msgid "default for this file"
msgstr "типовий шрифт для цього файла"
msgstr "типовий шрифт для цього файлу"
#: libnautilus-private/nautilus-program-chooser.c:348
#: libnautilus-private/nautilus-program-chooser.c:351
......@@ -3316,16 +3269,16 @@ msgstr "Відкрити у іншому переглядачеві"
#: libnautilus-private/nautilus-program-chooser.c:1488
#, c-format
msgid "Choose a view for \"%s\":"
msgstr "Виберіть відображення для \"%s\":"
msgstr "Виберіть компонент перегляду для \"%s\":"
#: libnautilus-private/nautilus-program-chooser.c:1591
#, c-format
msgid "No viewers are available for \"%s\"."
msgstr "Немає відображень для \"%s\"."
msgstr "Немає доступних компонентів перегляду для \"%s\"."
#: libnautilus-private/nautilus-program-chooser.c:1592
msgid "No Viewers Available"
msgstr "Немає відображень"
msgstr "Немає доступних компонентів перегляду"
#: libnautilus-private/nautilus-program-chooser.c:1594
#, c-format
......@@ -3359,7 +3312,7 @@ msgstr ""
#: libnautilus-private/nautilus-program-chooser.c:1610
msgid "_Associate Application"
msgstr "Пов'_язування програм"
msgstr "_Пов'язування програм"
#: libnautilus-private/nautilus-program-chooser.c:1639
#, c-format
......@@ -3431,7 +3384,7 @@ msgstr ""
#: libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:582
#: libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:615
msgid "Can't Open Location"
msgstr "Неможливо відкрити"
msgstr "Не вдається відкрити"
#: libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:601
#, c-format
......@@ -3447,7 +3400,7 @@ msgid ""
"No other applications are available to view this file. If you copy this "
"file onto your computer, you may be able to open it."
msgstr ""
"Немає інших доступних програм для показу цього файла. Якщо ви скопіюєте цей "
"Немає інших доступних програм для показу цього файлу. Якщо ви скопіюєте цей "
"файл на ваш комп'ютер, ви напевно зможете його відкрити."
#: libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:608
......@@ -3464,7 +3417,7 @@ msgid ""
"No other actions are available to view this file. If you copy this file "
"onto your computer, you may be able to open it."
msgstr ""
"Немає інших доступних програм для показу цього файла. Якщо ви скопіюєте цей "
"Немає інших доступних програм для показу цього файлу. Якщо ви скопіюєте цей "
"файл на ваш комп'ютер, ви напевно зможете його відкрити."
#: libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:869
......@@ -3525,251 +3478,6 @@ msgstr ""
"Щоб відкрити не локальні файли скопіюйте їх у локальну теку та перетягніть "
"знову. Локальні файли, що ви перетягнули, вже відкриті."
#. Human readable description for a criterion in a search for
#. files. Bracketed items are context, and are message
#. strings elsewhere. You don't have to translate the whole
#. string, and only the translation for "containing '%s' will
#. be used. If you do translate the whole string, leave the
#. translations of the rest of the text in brackets, so it
#. will not be used.
#. "%s" here is a pattern the file name
#. matched, such as "nautilus"
#: libnautilus-private/nautilus-search-uri.c:211
#, c-format
msgid "[Items ]containing \"%s\" in their names"
msgstr "[Елементи ], що містять \"%s\" у назвах"
#. "%s" here is a pattern the file name started with, such as
#. "nautilus"
#: libnautilus-private/nautilus-search-uri.c:216
#, c-format
msgid "[Items ]starting with \"%s\""
msgstr "[Елементи ], що починаються з \"%s\""
#. "%s" here is a pattern the file name ended with, such as
#. "mime"
#: libnautilus-private/nautilus-search-uri.c:221
#, c-format
msgid "[Items ]ending with %s"
msgstr "[Елементи ], що закінчуються на %s"
#. "%s" here is a pattern the file name did not match, such
#. as "nautilus"
#: libnautilus-private/nautilus-search-uri.c:226
#, c-format
msgid "[Items ]not containing \"%s\" in their names"
msgstr "[Елементи ], що не містять \"%s\" у назвах"
#. "%s" is a regular expression string, for example "[abc]"
#: libnautilus-private/nautilus-search-uri.c:230