Commit 3b4444e9 authored by Tomasz Dominikowski's avatar Tomasz Dominikowski Committed by Tomasz Dominikowski

Updated Polish translation

2009-03-05  Tomasz Dominikowski  <tdominikowski@aviary.pl>

	* pl.po: Updated Polish translation

svn path=/trunk/; revision=15054
parent 1a2b53e7
2009-03-05 Tomasz Dominikowski <tdominikowski@aviary.pl>
* pl.po: Updated Polish translation
2009-03-03 Claude Paroz <claude@2xlibre.net>
* fr.po: Updated French translation by Laurent Coudeur and Bruno Brouard.
......
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-01 19:56+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-01 19:57+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-05 11:43+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-05 11:46+0100\n"
"Last-Translator: Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1144,15 +1144,15 @@ msgstr "_Wykonywanie tego działania bez pytania"
#. add the "Eject" menu item
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:994
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1326
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2014
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1329
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2016
msgid "_Eject"
msgstr "Wy_suń"
#. add the "Unmount" menu item
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1005
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1317
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2007
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1320
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2009
msgid "_Unmount"
msgstr "O_dmontuj"
......@@ -1462,7 +1462,7 @@ msgstr "%s"
#.
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:373
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5599
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9365
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9361
#, c-format
msgid "Link to %s"
msgstr "Dowiązanie do %s"
......@@ -1621,10 +1621,10 @@ msgstr "Jeżeli zostanie wybrane opróżnienie kosza, wszystkie elementy zostan
#. Empty Trash menu item
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1312
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2148
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2037
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2039
#: ../src/nautilus-trash-bar.c:125
msgid "Empty _Trash"
msgstr "Opróżnij k_osz"
msgstr "Op_różnij kosz"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1339
msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\"?"
......@@ -2639,9 +2639,9 @@ msgstr "Nie można użyć dowiązania, bo jego element docelowy \"%s\" nie istni
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:618
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6683
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6782
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7633
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7898
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1290
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7629
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7894
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1293
msgid "Mo_ve to Trash"
msgstr "Przenieś do k_osza"
......@@ -2863,9 +2863,9 @@ msgstr "_Przeglądaj..."
#. label, accelerator
#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:867
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6601
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7801
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1211
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1956
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7797
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1214
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1958
msgid "_Open"
msgstr "_Otwórz"
......@@ -3019,7 +3019,7 @@ msgid "File Management"
msgstr "Zarządzanie plikami"
#: ../nautilus-home.desktop.in.in.h:1
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1378
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1381
msgid "Home Folder"
msgstr "Katalog domowy"
......@@ -3041,7 +3041,7 @@ msgstr "Tło"
#. label, accelerator
#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:682
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6633
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7964
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7960
msgid "E_mpty Trash"
msgstr "Opróż_nij kosz"
......@@ -3287,13 +3287,13 @@ msgstr ""
"NAUTILUS_SCRIPT_WINDOW_GEOMETRY: położenie i rozmiar bieżącego okna"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5695
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:969
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:972
#, c-format
msgid "\"%s\" will be moved if you select the Paste command"
msgstr "\"%s\" zostanie przeniesiony po wybraniu polecenia Wklej"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5699
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:973
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:976
#, c-format
msgid "\"%s\" will be copied if you select the Paste command"
msgstr "\"%s\" zostanie skopiowany po wybraniu polecenia Wklej"
......@@ -3315,7 +3315,7 @@ msgstr[1] "%'d zaznaczone elementy zostaną skopiowane po wybraniu polecenia Wkl
msgstr[2] "%'d zaznaczonych elementów zostanie skopiowanych po wybraniu polecenia Wklej"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5769
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1012
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1015
msgid "There is nothing on the clipboard to paste."
msgstr "Schowek nie zawiera niczego do wklejenia."
......@@ -3377,7 +3377,7 @@ msgstr "Wyświetla lub modyfikuje właściwości otwartego katalogu"
#. label, accelerator
#. add the "create folder" menu item
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6587
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1242
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1245
msgid "Create _Folder"
msgstr "_Utwórz katalog"
......@@ -3428,10 +3428,10 @@ msgstr "Otwiera każdy z zaznaczonych elementów w oknie nawigacji"
#. add the "open in new tab" menu item
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6613
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6759
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7578
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7852
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1222
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1964
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7574
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7848
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1225
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1966
msgid "Open in New _Tab"
msgstr "Otwórz w nowej _karcie"
......@@ -3503,7 +3503,7 @@ msgstr "Przenosi lub kopiuje pliki poprzednio zaznaczone za pomocą polecenia Sk
#. label, accelerator
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6651
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6777
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1274
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1277
msgid "_Paste Into Folder"
msgstr "Wklej do _katalogu"
......@@ -3553,7 +3553,7 @@ msgstr "Powiela każdy z zaznaczonych elementów"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6671
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7938
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7934
msgid "Ma_ke Link"
msgid_plural "Ma_ke Links"
msgstr[0] "Utwórz _dowiązanie"
......@@ -3578,7 +3578,7 @@ msgstr "Zmienia nazwę zaznaczonego elementu"
#. tooltip
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6684
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7899
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7895
msgid "Move each selected item to the Trash"
msgstr "Przenosi każdy z zaznaczonych elementów do kosza"
......@@ -3586,8 +3586,8 @@ msgstr "Przenosi każdy z zaznaczonych elementów do kosza"
#. label, accelerator
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6687
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6786
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7919
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1304
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7915
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1307
msgid "_Delete"
msgstr "_Usuń"
......@@ -3675,7 +3675,7 @@ msgstr "Wysuwa wybrany wolumin"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6721
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6737
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6806
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2028
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2030
msgid "_Format"
msgstr "_Sformatuj"
......@@ -3812,12 +3812,12 @@ msgstr "Uruchamia lub zarządza skryptami z %s"
msgid "_Scripts"
msgstr "_Skrypty"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7308
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7304
#, c-format
msgid "Move the open folder out of the trash to \"%s\""
msgstr "Przenosi otwarty katalog z kosza do \"%s\""
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7311
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7307
#, c-format
msgid "Move the selected folder out of the trash to \"%s\""
msgid_plural "Move the selected folders out of the trash to \"%s\""
......@@ -3825,7 +3825,7 @@ msgstr[0] "Przenosi zaznaczony katalog z kosza do \"%s\""
msgstr[1] "Przenosi zaznaczone katalogi z kosza do \"%s\""
msgstr[2] "Przenosi zaznaczone katalogi z kosza do \"%s\""
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7315
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7311
#, c-format
msgid "Move the selected folder out of the trash"
msgid_plural "Move the selected folders out of the trash"
......@@ -3833,7 +3833,7 @@ msgstr[0] "Przenosi zaznaczony katalog z kosza"
msgstr[1] "Przenosi zaznaczone katalogi z kosza"
msgstr[2] "Przenosi zaznaczone katalogi z kosza"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7321
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7317
#, c-format
msgid "Move the selected file out of the trash to \"%s\""
msgid_plural "Move the selected files out of the trash to \"%s\""
......@@ -3841,7 +3841,7 @@ msgstr[0] "Przenosi zaznaczony plik z kosza do \"%s\""
msgstr[1] "Przenosi zaznaczone pliki z kosza do \"%s\""
msgstr[2] "Przenosi zaznaczone pliki z kosza do \"%s\""
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7325
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7321
#, c-format
msgid "Move the selected file out of the trash"
msgid_plural "Move the selected files out of the trash"
......@@ -3849,7 +3849,7 @@ msgstr[0] "Przenosi zaznaczony plik z kosza"
msgstr[1] "Przenosi zaznaczone pliki z kosza"
msgstr[2] "Przenosi zaznaczone pliki z kosza"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7331
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7327
#, c-format
msgid "Move the selected item out of the trash to \"%s\""
msgid_plural "Move the selected items out of the trash to \"%s\""
......@@ -3857,7 +3857,7 @@ msgstr[0] "Przenosi zaznaczony element z kosza do \"%s\""
msgstr[1] "Przenosi zaznaczone elementy z kosza do \"%s\""
msgstr[2] "Przenosi zaznaczone elementy z kosza do \"%s\""
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7335
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7331
#, c-format
msgid "Move the selected item out of the trash"
msgid_plural "Move the selected items out of the trash"
......@@ -3866,50 +3866,50 @@ msgstr[1] "Przenosi zaznaczone elementy z kosza"
msgstr[2] "Przenosi zaznaczone elementy z kosza"
#. add the "open in new window" menu item
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7553
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7812
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1231
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1971
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7549
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7808
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1234
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1973
msgid "Open in New _Window"
msgstr "Otwórz w nowym _oknie"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7555
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7821
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7551
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7817
msgid "Browse in New _Window"
msgstr "Przeglądaj w nowym _oknie"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7563
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7831
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7559
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7827
msgid "_Browse Folder"
msgid_plural "_Browse Folders"
msgstr[0] "_Przeglądaj katalog"
msgstr[1] "_Przeglądaj katalogi"
msgstr[2] "_Przeglądaj katalogi"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7580
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7861
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7576
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7857
msgid "Browse in New _Tab"
msgstr "Przeglądaj w nowej _karcie"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7629
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7894
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7625
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7890
msgid "_Delete Permanently"
msgstr "_Usuń trwale"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7630
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7626
msgid "Delete the open folder permanently"
msgstr "Usuwa trwale otwarty katalog"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7634
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7630
msgid "Move the open folder to the Trash"
msgstr "Przenosi otwarty katalog do kosza"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7794
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7790
#, c-format
msgid "_Open with \"%s\""
msgstr "_Otwórz za pomocą \"%s\""
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7814
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7810
#, c-format
msgid "Open in %'d New _Window"
msgid_plural "Open in %'d New _Windows"
......@@ -3917,7 +3917,7 @@ msgstr[0] "Otwórz w %'d nowym _oknie"
msgstr[1] "Otwórz w %'d nowych _oknach"
msgstr[2] "Otwórz w %'d nowych _oknach"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7823
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7819
#, c-format
msgid "Browse in %'d New _Window"
msgid_plural "Browse in %'d New _Windows"
......@@ -3925,7 +3925,7 @@ msgstr[0] "Przeglądaj w %'d nowym _oknie"
msgstr[1] "Przeglądaj w %'d nowych _oknach"
msgstr[2] "Przeglądaj w %'d nowych _oknach"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7854
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7850
#, c-format
msgid "Open in %'d New _Tab"
msgid_plural "Open in %'d New _Tabs"
......@@ -3933,7 +3933,7 @@ msgstr[0] "Otwórz w %'d nowej _karcie"
msgstr[1] "Otwórz w %'d nowych _kartach"
msgstr[2] "Otwórz w %'d nowych _kartach"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7863
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7859
#, c-format
msgid "Browse in %'d New _Tab"
msgid_plural "Browse in %'d New _Tabs"
......@@ -3941,43 +3941,43 @@ msgstr[0] "Przeglądaj w %'d nowej _karcie"
msgstr[1] "Przeglądaj w %'d nowych _kartach"
msgstr[2] "Przeglądaj w %'d nowych _kartach"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7895
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7891
msgid "Delete all selected items permanently"
msgstr "Trwałe usunięcie wszystkich zaznaczonych elementów"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9209
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9205
msgid "Download location?"
msgstr "Pobrać położenie?"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9212
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9208
msgid "You can download it or make a link to it."
msgstr "Można je pobrać lub utworzyć dowiązanie do niego."
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9215
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9211
msgid "Make a _Link"
msgstr "Utwórz _dowiązanie"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9219
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9215
msgid "_Download"
msgstr "_Pobierz"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9281
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9346
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9451
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9277
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9342
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9447
msgid "Drag and drop is not supported."
msgstr "Przeciąganie i upuszczanie obiektów nie jest obsługiwane."
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9282
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9278
msgid "Drag and drop is only supported on local file systems."
msgstr "Przeciąganie i upuszczanie obiektów jest obsługiwane tylko w lokalnym systemie plików."
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9347
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9452
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9343
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9448
msgid "An invalid drag type was used."
msgstr "Użyto nieprawidłowego typu przeciąganych danych."
#. Translator: This is the filename used for when you dnd text to a directory
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9519
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9515
msgid "dropped text.txt"
msgstr "upuszczony tekst.txt"
......@@ -4652,46 +4652,46 @@ msgstr "Tworzenie okna właściwości."
msgid "Select Custom Icon"
msgstr "Wybór własnej ikony"
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1382
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1385
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:320
msgid "File System"
msgstr "System plików"
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1386
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1389
msgid "Network Neighbourhood"
msgstr "Otoczenie sieciowe"
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1640
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1643
msgid "Tree"
msgstr "Drzewo"
# wd: tooltip
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1646
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1649
msgid "Show Tree"
msgstr "Wyświetla drzewo"
#: ../src/nautilus-application.c:395
#: ../src/nautilus-application.c:407
#, c-format
msgid "Nautilus could not create the required folder \"%s\"."
msgstr "Nie można utworzyć wymaganego katalogu \"%s\"."
#: ../src/nautilus-application.c:397
#: ../src/nautilus-application.c:409
msgid "Before running Nautilus, please create the following folder, or set permissions such that Nautilus can create it."
msgstr "Przed uruchomieniem programu Nautilus należy utworzyć następujący katalog lub tak ustalić uprawnienia, aby możliwe było jego utworzenie."
#: ../src/nautilus-application.c:400
#: ../src/nautilus-application.c:412
#, c-format
msgid "Nautilus could not create the following required folders: %s."
msgstr "Nie można utworzyć następujących wymaganych katalogów: %s."
#: ../src/nautilus-application.c:402
#: ../src/nautilus-application.c:414
msgid "Before running Nautilus, please create these folders, or set permissions such that Nautilus can create them."
msgstr "Przed uruchomieniem programu Nautilus należy utworzyć te katalogi lub tak ustalić uprawnienia, aby możliwe było ich utworzenie."
#: ../src/nautilus-application.c:1321
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1684
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1707
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1730
#: ../src/nautilus-application.c:1429
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1686
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1709
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1732
#, c-format
msgid "Unable to eject %s"
msgstr "Nie można wysunąć %s"
......@@ -5660,32 +5660,32 @@ msgstr "Wyświetla notatki"
msgid "Network"
msgstr "Sieć"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1863
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1865
#, c-format
msgid "Unable to poll %s for media changes"
msgstr "Zapytanie %s o zmiany nośnika jest niemożliwe"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1979
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1981
msgid "Remove"
msgstr "Usuń"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1988
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1990
msgid "Rename..."
msgstr "Zmień nazwę..."
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2000
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2002
msgid "_Mount"
msgstr "Za_montuj"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2021
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2023
msgid "_Rescan"
msgstr "Wczytaj _ponownie"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2386
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2388
msgid "Places"
msgstr "Miejsca"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2392
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2394
msgid "Show Places"
msgstr "Wyświetla miejsca"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment