Commit 35a9e176 authored by Ivar Smolin's avatar Ivar Smolin Committed by Priit Laes

[l10n] Updated Estonian translation

parent ae1e3003
......@@ -22,8 +22,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus MASTER\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=nautilus&component=Internationalization (i18n)\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-10 17:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-10 20:18+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-11 17:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-12 09:55+0200\n"
"Last-Translator: Ivar Smolin <okul@linux.ee>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1148,126 +1148,6 @@ msgstr "link (katkenud)"
msgid "The selection rectangle"
msgstr "Valiku ristkülik"
#, c-format
msgid "The Link \"%s\" is Broken."
msgstr "Viit \"%s\" on katki."
#, c-format
msgid "The Link \"%s\" is Broken. Move it to Trash?"
msgstr "Viit \"%s\" on kakti. Kas visata see prügikasti?"
msgid "This link cannot be used, because it has no target."
msgstr "Seda viita pole võimalik kasutada, kuna sellel pole sihtkohta."
#, c-format
msgid "This link cannot be used, because its target \"%s\" doesn't exist."
msgstr ""
"Seda viita pole võimalik kasutada, kuna selle sihtkohta \"%s\" pole olemas."
#. name, stock id
#. label, accelerator
msgid "Mo_ve to Trash"
msgstr "_Viska prügikasti"
#, c-format
msgid "Do you want to run \"%s\", or display its contents?"
msgstr "Kas soovid käivitada \"%s\" või kuvada selle sisu?"
#, c-format
msgid "\"%s\" is an executable text file."
msgstr "\"%s\" on käivitatav tekstifail."
msgid "Run in _Terminal"
msgstr "Käivita _terminalis"
msgid "_Display"
msgstr "Ku_va"
msgid "_Run"
msgstr "_Käivita"
msgid "Are you sure you want to open all files?"
msgstr "Kas oled kindel, et soovid avada kõik failid?"
#, c-format
msgid "This will open %d separate tab."
msgid_plural "This will open %d separate tabs."
msgstr[0] "See avab %d eraldi kaardi."
msgstr[1] "See avab %d eraldi kaarti."
#, c-format
msgid "This will open %d separate window."
msgid_plural "This will open %d separate windows."
msgstr[0] "See avab %d eraldi akna."
msgstr[1] "See avab %d eraldi akent."
#, c-format
msgid "Could not display \"%s\"."
msgstr "\"%s\" ei ole kuvatav."
msgid "The file is of an unknown type"
msgstr "Tundmatut tüüpi fail"
#, c-format
msgid "There is no application installed for %s files"
msgstr "Failitüübi %s jaoks pole ühtegi rakendust paigaldatud"
msgid "_Select Application"
msgstr "_Vali rakendus"
msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
msgstr "Rakenduse otsimisel tekkis sisemine viga:"
msgid "Unable to search for application"
msgstr "Rakendust pole võimalik otsida"
#, c-format
msgid ""
"There is no application installed for %s files.\n"
"Do you want to search for an application to open this file?"
msgstr ""
"Failitüübi %s jaoks pole ühtegi rakendust paigaldatud.\n"
"Kas otsida seda faili avav rakendus?"
msgid "Untrusted application launcher"
msgstr "Käivitaja pole usaldusväärne"
#, c-format
msgid ""
"The application launcher \"%s\" has not been marked as trusted. If you do "
"not know the source of this file, launching it may be unsafe."
msgstr ""
"Rakenduse käivitaja \"%s\" ei ole usaldusväärne. Kui selle käivitaja "
"päritolu pole teada, võib selle käivitamine olla ohtlik."
msgid "_Launch Anyway"
msgstr "_Käivita ikkagi"
msgid "Mark as _Trusted"
msgstr "Märgi _usaldusväärseks"
#, c-format
msgid "This will open %d separate application."
msgid_plural "This will open %d separate applications."
msgstr[0] "See avab %d eraldi rakenduse."
msgstr[1] "See avab %d eraldi rakendust."
msgid "Unable to mount location"
msgstr "Asukohta pole võimalik külge haakida"
msgid "Unable to start location"
msgstr "Asukohta pole võimalik käivitada"
#, c-format
msgid "Opening \"%s\"."
msgstr "\"%s\" avamine."
#, c-format
msgid "Opening %d item."
msgid_plural "Opening %d items."
msgstr[0] "Avatakse %d kirje."
msgstr[1] "Avatakse %d kirjet."
#, c-format
msgid "Error while adding \"%s\": %s"
msgstr "Viga \"%s\" lisamisel: %s"
......@@ -1959,1117 +1839,665 @@ msgstr "Külgpaani laius"
msgid "Autorun Prompt"
msgstr "Automaatkäivituse küsimus"
msgid "Browse the file system with the file manager"
msgstr "Sirvi failihalduriga failisüsteemi"
msgid "File Browser"
msgstr "Faililehitseja"
#. tooltip
msgid ""
"Browse all local and remote disks and folders accessible from this computer"
msgstr "Kõikide kohalike ja kaugkataloogide ning ketaste sirvimine"
msgid "Computer"
msgstr "Arvuti"
msgid "Open Folder"
msgstr "Avatakse kataloog"
msgid "Home Folder"
msgstr "Kodukataloog"
#. tooltip
msgid "Open your personal folder"
msgstr "Isikliku kataloogi avamine"
msgid "File Manager"
msgstr "Failihaldur"
#. name, stock id
#. label, accelerator
msgid "E_mpty Trash"
msgstr "_Tühjenda prügikast"
msgid "Manage files on your computer and network locations"
msgstr "Sinu arvutis olevate failide ja võrgukohtade haldamine"
#. label, accelerator
#. name, stock id
#. label, accelerator
msgid "Create L_auncher..."
msgstr "Loo kä_ivitaja..."
#, c-format
msgid "Nautilus could not create the required folder \"%s\"."
msgstr "Nautilusel pole võimalik kataloogi \"%s\" luua."
#. tooltip
msgid "Create a new launcher"
msgstr "Uue käivitaja loomine"
msgid ""
"Before running Nautilus, please create the following folder, or set "
"permissions such that Nautilus can create it."
msgstr ""
"Enne Nautiluse käivitamist loo palun järgnev kataloog või säti pääsuõigused "
"selliselt, et Nautilus saaks vajalikud kataloogid luua."
#. label, accelerator
msgid "Change Desktop _Background"
msgstr "Vaheta töölaua _taust"
#, c-format
msgid "Nautilus could not create the following required folders: %s."
msgstr "Nautilusel pole võimalik luua järgmisi vajalikke katalooge: %s."
#. tooltip
msgid ""
"Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
msgstr "Töölaua taustamustri või -värvi valimise akna näitamine"
"Before running Nautilus, please create these folders, or set permissions "
"such that Nautilus can create them."
msgstr ""
"Enne Nautiluse käivitamist loo palun järgnevad kataloogid või säti "
"pääsuõigused selliselt, et Nautilus saaks vajalikud kataloogid luua."
#. label, accelerator
msgid "Empty Trash"
msgstr "Tühjenda prügikast"
msgid ""
"Nautilus 3.0 deprecated this directory and tried migrating this "
"configuration to ~/.config/nautilus"
msgstr ""
"Nautilusega 3.0 muutus see kataloog aegunuks ning seadistused püüti "
"kohandada kausta ~/.config/nautilus"
#. tooltip
msgid "Delete all items in the Trash"
msgstr "Prügikastist kõikide asjade kustutamine"
msgid "Perform a quick set of self-check tests."
msgstr "Kiirete enesetestide läbiviimine."
msgid "The desktop view encountered an error."
msgstr "Töölauavaade sattus veale."
msgid "Show the version of the program."
msgstr "Programmi versiooni näitamine."
msgid "The desktop view encountered an error while starting up."
msgstr "Töölauavaade sattus käivitamise ajal veale."
msgid "Create the initial window with the given geometry."
msgstr "Esimese akna loomine näidatud suuruse ja asukohaga."
#, c-format
msgid "This will open %'d separate tab."
msgid_plural "This will open %'d separate tabs."
msgstr[0] "See avab %'d eraldi kaardi."
msgstr[1] "See avab %'d eraldi kaarti."
msgid "GEOMETRY"
msgstr "GEOMETRY"
#, c-format
msgid "This will open %'d separate window."
msgid_plural "This will open %'d separate windows."
msgstr[0] "See avab %'d eraldi akna."
msgstr[1] "See avab %'d eraldi akent."
msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
msgstr "Aknad luuakse ainult määratud URI-dele."
msgid "There was an error displaying help."
msgstr "Abiteabe kuvamisel tekkis viga."
msgid ""
"Do not manage the desktop (ignore the preference set in the preferences "
"dialog)."
msgstr "Töölaua tausta ei hallata (eirab eelistuste aknas valitud sätteid)."
msgid "Select Items Matching"
msgstr "Kirjete valimine mustri järgi"
msgid "Open a browser window."
msgstr "Sirvija akna avamine."
msgid "_Pattern:"
msgstr "_Muster:"
msgid "Quit Nautilus."
msgstr "Nautilusest väljumine."
msgid "Examples: "
msgstr "Näited:"
msgid "[URI...]"
msgstr "[URI...]"
msgid "Save Search as"
msgstr "Otsingu salvestamine faili"
msgid ""
"\n"
"\n"
"Browse the file system with the file manager"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Failisüsteemi sirvimine failihalduriga"
msgid "Search _name:"
msgstr "Otsingu _nimi:"
msgid "--check cannot be used with other options."
msgstr "--check võtit pole võimalik kasutada koos teiste võtmetega."
msgid "_Folder:"
msgstr "_Kataloog:"
msgid "--quit cannot be used with URIs."
msgstr "--quit võtit pole võimalik koos URI-dega kasutada."
msgid "Select Folder to Save Search In"
msgstr "Otsingu salvestamiseks kataloogi valimine"
msgid "--geometry cannot be used with more than one URI."
msgstr "--geometry võtit pole võimalik rohkem kui ühe URI-ga kasutada."
#, c-format
msgid "\"%s\" selected"
msgstr "Valitud \"%s\""
msgid "Error starting autorun program: %s"
msgstr "Viga automaatselt käivitatava (autorun) programmi käivitamisel: %s"
#, c-format
msgid "%'d folder selected"
msgid_plural "%'d folders selected"
msgstr[0] "Valitud %'d kataloog"
msgstr[1] "Valitud %'d kataloogi"
#, c-format
msgid " (containing %'d item)"
msgid_plural " (containing %'d items)"
msgstr[0] " (selles on %'d kirje)"
msgstr[1] " (selles on %'d kirjet)"
#. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N more than 1)
#, c-format
msgid " (containing a total of %'d item)"
msgid_plural " (containing a total of %'d items)"
msgstr[0] " (nendes on kokku %'d kirje)"
msgstr[1] " (nendes on kokku %'d kirjet)"
#, c-format
msgid "%'d item selected"
msgid_plural "%'d items selected"
msgstr[0] "valitud %'d kirje"
msgstr[1] "valitud %'d kirjet"
#. Folders selected also, use "other" terminology
#, c-format
msgid "%'d other item selected"
msgid_plural "%'d other items selected"
msgstr[0] "veel on valitud %'d kirje"
msgstr[1] "veel on valitud %'d kirjet"
#. This is marked for translation in case a localiser
#. * needs to use something other than parentheses. The
#. * first message gives the number of items selected;
#. * the message in parentheses the size of those items.
#.
#, c-format
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"
msgid "Cannot find the autorun program"
msgstr "Automaatselt käivitatavat (autorun) programmi pole võimalik leida"
#, c-format
msgid "Free space: %s"
msgstr "Vaba ruum: %s"
msgid "<big><b>Error autorunning software</b></big>"
msgstr "<big><b>Viga tarkvara automaatkäivitamisel</b></big>"
#, c-format
msgid "%s, Free space: %s"
msgstr "%s, vaba ruumi: %s"
msgid ""
"<big><b>This medium contains software intended to be automatically started. "
"Would you like to run it?</b></big>"
msgstr ""
"<big><b>See meedium sisaldab tarkvara, mida plaanitakse automaatselt tööle "
"panna. Kas lubad seda käivitada?</b></big>"
#. Marking this for translation, since you
#. * might want to change "," to something else.
#. * After the comma the amount of free space will
#. * be shown.
#.
#, c-format
msgid "%s, %s"
msgstr "%s, %s"
msgid ""
"The software will run directly from the medium \"%s\". You should never run "
"software that you don't trust.\n"
"\n"
"If in doubt, press Cancel."
msgstr ""
"Tarkvara käivitatakse otse meediumilt \"%s\". Sa ei tohiks mitte kunagi "
"käivitada tarkvara, mida Sa ei usalda.\n"
"\n"
"Kui kahtled, siis vajuta \"Loobu\"."
#. Marking this for translation, since you
#. * might want to change "," to something else.
#. * After the comma the amount of free space will
#. * be shown.
#.
#. This is marked for translation in case a localizer
#. * needs to change ", " to something else. The comma
#. * is between the message about the number of folders
#. * and the number of items in those folders and the
#. * message about the number of other items and the
#. * total size of those items.
#.
#, c-format
msgid "%s%s, %s"
msgstr "%s%s, %s"
msgid "_Run"
msgstr "_Käivita"
#. This is marked for translation in case a localizer
#. * needs to change ", " to something else. The first comma
#. * is between the message about the number of folders
#. * and the number of items in those folders and the
#. * message about the number of other items and the
#. * total size of those items. After the second comma
#. * the free space is written.
#.
#, c-format
msgid "%s%s, %s, %s"
msgstr "%s%s, %s, %s"
msgid ""
"There was an error displaying help: \n"
"%s"
msgstr ""
"Abiteabe kuvamisel tekkis viga:\n"
"%s"
#, c-format
msgid "Open With %s"
msgstr "Ava programmiga %s"
msgid "No bookmarks defined"
msgstr "Järjehoidjaid pole kirjeldatud"
#, c-format
msgid "Use \"%s\" to open the selected item"
msgid_plural "Use \"%s\" to open the selected items"
msgstr[0] "\"%s\" kasutamine valitud kirje avamiseks"
msgstr[1] "\"%s\" kasutamine valitud kirjete avamiseks"
msgid "<b>_Bookmarks</b>"
msgstr "<b>_Järjehoidjad</b>"
#, c-format
msgid "Run \"%s\" on any selected items"
msgstr "Käivita \"%s\" mõnel valitud kirjel"
msgid "<b>_Location</b>"
msgstr "<b>_Asukoht</b>"
#, c-format
msgid "Create a new document from template \"%s\""
msgstr "Uue dokumendi loomine mallist \"%s\""
msgid "<b>_Name</b>"
msgstr "<b>_Nimi</b>"
msgid "All executable files in this folder will appear in the Scripts menu."
msgstr "Kõik käivitatavad failid selles kataloogis ilmuvad Skriptide menüüsse."
msgid "Edit Bookmarks"
msgstr "Järjehoidjate redaktor"
msgid ""
"Choosing a script from the menu will run that script with any selected items "
"as input."
msgstr ""
"Menüüst skripti valides käivitatakse see valitud kirjel, sisendparameetrina "
"kasutatakse valitud kirje nime."
msgid "Print but do not open the URI"
msgstr "Prindi, kuid ära ava URI"
#. Translators: This is the --help description for the connect to server app,
#. the initial newlines are between the command line arg and the description
msgid ""
"All executable files in this folder will appear in the Scripts menu. "
"Choosing a script from the menu will run that script.\n"
"\n"
"When executed from a local folder, scripts will be passed the selected file "
"names. When executed from a remote folder (e.g. a folder showing web or ftp "
"content), scripts will be passed no parameters.\n"
"\n"
"In all cases, the following environment variables will be set by Nautilus, "
"which the scripts may use:\n"
"\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_FILE_PATHS: newline-delimited paths for selected "
"files (only if local)\n"
"\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_URIS: newline-delimited URIs for selected files\n"
"\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_CURRENT_URI: URI for current location\n"
"\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_WINDOW_GEOMETRY: position and size of current window\n"
"\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_NEXT_PANE_SELECTED_FILE_PATHS: newline-delimited paths for "
"selected files in the inactive pane of a split-view window (only if local)\n"
"\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_NEXT_PANE_SELECTED_URIS: newline-delimited URIs for selected "
"files in the inactive pane of a split-view window\n"
"\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_NEXT_PANE_CURRENT_URI: URI for current location in the "
"inactive pane of a split-view window"
"Add connect to server mount"
msgstr ""
"Kõik selles kataloogis olevad käivitatavad failid ilmuvad Skriptide "
"menüüsse. Menüüst skripti valides käivitatakse see.\n"
"\n"
"Kohalikust kataloogist käivitamisel edastatakse skriptidele valitud failide "
"nimed. Võrgukataloogist (näiteks veebi või ftp sisu näitavast kataloogist) "
"käivitamisel skriptile parameetreid ei edastata.\n"
"\n"
"Kõikide ülalkirjeldatud juhtumite korral edastab Nautilus skriptile "
"järgnevad keskkonnamuutujad:\n"
"\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_FILE_PATHS: valitud failide reavahetustega "
"eraldatud rajad (kui need on kohalikud)\n"
"\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_URIS: valitud failide reavahetustega eraldatud URI-"
"d\n"
"\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_CURRENT_URI: käesoleva asukoha URI\n"
"\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_WINDOW_GEOMETRY: käesoleva akna suurus ja asukoht\n"
"\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_NEXT_PANE_SELECTED_FILE_PATHS: jagatud vaate mitteaktiivsel "
"paneelil valitud failide reavahetustega eraldatud rajad (kui need on "
"kohalikud)\n"
"\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_NEXT_PANE_SELECTED_URIS: jagatud vaate mitteaktiivsel "
"paneelil valitud failide reavahetustega eraldatud URI-d\n"
"\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_NEXT_PANE_CURRENT_URI: jagatud vaate mitteaktiivse paneeli "
"käesoleva asukoha URI"
"Ühenduse lisamine serveri jagatud kataloogile"
#, c-format
msgid "\"%s\" will be moved if you select the Paste command"
msgstr "\"%s\" tõstetakse ümber, kui valid käsu \"Aseta\""
msgid "SSH"
msgstr "SSH"
#, c-format
msgid "\"%s\" will be copied if you select the Paste command"
msgstr "\"%s\" kopeeritakse, kui valid käsu \"Aseta\""
msgid "Public FTP"
msgstr "Avalik FTP"
#, c-format
msgid "The %'d selected item will be moved if you select the Paste command"
msgid_plural ""
"The %'d selected items will be moved if you select the Paste command"
msgstr[0] "%'d valitud kirje tõstetakse ümber, kui valid käsu \"Aseta\""
msgstr[1] "%'d valitud kirjet tõstetakse ümber, kui valid käsu \"Aseta\""
msgid "FTP (with login)"
msgstr "FTP (sisselogimisega)"
#, c-format
msgid "The %'d selected item will be copied if you select the Paste command"
msgid_plural ""
"The %'d selected items will be copied if you select the Paste command"
msgstr[0] "%'d valitud kirje kopeeritakse, kui valid käsu \"Aseta\""
msgstr[1] "%'d valitud kirjet kopeeritakse, kui valid käsu \"Aseta\""
msgid "Windows share"
msgstr "Windowsi jagatud kataloog"
msgid "There is nothing on the clipboard to paste."
msgstr "Lõikelaualt ei ole midagi asetada."
msgid "WebDAV (HTTP)"
msgstr "WebDAV (HTTP)"
msgid "Unable to unmount location"
msgstr "Asukohta pole võimalik lahti haakida"
msgid "Secure WebDAV (HTTPS)"
msgstr "Turvaline WebDAV (HTTPS)"
msgid "Unable to eject location"
msgstr "Asukohta pole võimalik väljastada"
msgid "Connecting..."
msgstr "Ühendumine..."
msgid "Unable to stop drive"
msgstr "Ketta seiskamine pole võimalik"
msgid ""
"Can't load the supported server method list.\n"
"Please check your gvfs installation."
msgstr ""
"Toetatud serverimeetodite nimekirja pole võimalik laadida.\n"
"Palun kontrolli enda gvfs-i paigaldust."
#, c-format
msgid "Connect to Server %s"
msgstr "Ühendumine serverisse %s"
msgid "The folder \"%s\" cannot be opened on \"%s\"."
msgstr "Kausta \"%s\" kohas \"%s\" pole võimalik avada."
msgid "_Connect"
msgstr "Ü_hendu"
#, c-format
msgid "The server at \"%s\" cannot be found."
msgstr "Serverit asukohas \"%s\" ei leitud."
msgid "Link _name:"
msgstr "_Viida nimi:"
msgid "Try Again"
msgstr "Proovi uuesti"
#. name, stock id, label
msgid "Create New _Document"
msgstr "Loo uus _dokument"
msgid "Please verify your user details."
msgstr "Palun kontrolli oma kasutajakonto andmeid."
#. name, stock id, label
msgid "Open Wit_h"
msgstr "Ava _programmiga..."
msgid "Choose a program with which to open the selected item"
msgstr "Vali programm, millega valitud kirje avada"
msgid "Continue"
msgstr "Jätka"
#. name, stock id
#. label, accelerator
msgid "_Properties"
msgstr "_Omadused"
msgid "There was an error displaying help."
msgstr "Abiteabe kuvamisel tekkis viga."
#. tooltip
msgid "View or modify the properties of each selected item"
msgstr "Valitud kirje omaduste vaatamine või muutmine"
msgid "C_onnect"
msgstr "Ü_hendu"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. add the "create new folder" menu item
msgid "Create New _Folder"
msgstr "Loo uus _kataloog"
#. set dialog properties
msgid "Connect to Server"
msgstr "Ühendumine serverisse"
#. tooltip
msgid "Create a new empty folder inside this folder"
msgstr "Selle kataloogi sisse uue tühja kataloogi loomine"
msgid "Server Details"
msgstr "Serveri üksikasjad"
#. name, stock id, label
msgid "No templates installed"
msgstr "Malle ei ole paigaldatud"
#. first row: server entry + port spinbutton
msgid "_Server:"
msgstr "_Server:"
#. name, stock id
#. translators: this is used to indicate that a document doesn't contain anything
#. label, accelerator
msgid "_Empty Document"
msgstr "_Tühi Dokument"
#. port
msgid "_Port:"
msgstr "_Port:"
#. tooltip
msgid "Create a new empty document inside this folder"
msgstr "Selle kataloogi sisse uue tühja dokumendi loomine"
#. third row: share entry
msgid "Share:"
msgstr "Maardla:"
#. name, stock id
#. label, accelerator
msgid "_Open"
msgstr "_Ava"
#. fourth row: folder entry
msgid "Folder:"
msgstr "Kaust:"
#. tooltip
msgid "Open the selected item in this window"
msgstr "Valitud kirjete avamine praeguses aknas"
msgid "User Details"
msgstr "Kasutaja üksikasjad"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. Location-specific actions
#. name, stock id
#. label, accelerator
msgid "Open in Navigation Window"
msgstr "Ava navigatsiooniaknas"
#. first row: domain entry
msgid "Domain Name:"
msgstr "Domeeninimi:"
#. tooltip
msgid "Open each selected item in a navigation window"
msgstr "Kõikide navigatsiooniaknas valitud kirjete avamine"
#. second row: username entry
msgid "User Name:"
msgstr "Kasutajanimi:"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. add the "open in new tab" menu item
msgid "Open in New _Tab"
msgstr "Ava uuel _kaardil"
#. third row: password entry
msgid "Password:"
msgstr "Parool:"
#. tooltip
msgid "Open each selected item in a new tab"
msgstr "Iga valitud kirje avamine uuel kaardil"
#. fourth row: remember checkbox
msgid "Remember this password"
msgstr "Parool hoitakse meeles"
#. name, stock id
#. label, accelerator
msgid "Open in _Folder Window"
msgstr "Ava _kataloogiaknas"
msgid "Comment"
msgstr "Kommentaar"
#. tooltip
msgid "Open each selected item in a folder window"
msgstr "Iga valitud kirje avamine kataloogiaknas"
msgid "URL"
msgstr "URL"
#. name, stock id
#. label, accelerator
msgid "Other _Application..."
msgstr "_Muu rakendus..."
msgid "Description"
msgstr "Kirjeldus"
#. tooltip
msgid "Choose another application with which to open the selected item"
msgstr "Valitud kirje avamiseks teise rakenduse valimine"
msgid "Command"
msgstr "Käsk"
#. name, stock id
#. label, accelerator
msgid "Open With Other _Application..."
msgstr "_Ava mõne muu rakendusega..."
msgid "E_mpty Trash"
msgstr "_Tühjenda prügikast"
#. name, stock id
#. label, accelerator
msgid "_Open Scripts Folder"
msgstr "_Ava skriptide kataloog"
#. tooltip
msgid "Show the folder containing the scripts that appear in this menu"
msgstr "Selles menüüs olevate skriptide kataloogi avamine"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
msgid "Prepare the selected files to be moved with a Paste command"
msgstr "Valitud failide ettevalmistamine ümbertõstmiseks \"Aseta\" käsuga"
msgid "Create L_auncher..."
msgstr "Loo kä_ivitaja..."
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
msgid "Prepare the selected files to be copied with a Paste command"
msgstr "Valitud failide ettevalmistamine kopeerimiseks \"Aseta\" käsuga"
msgid "Create a new launcher"
msgstr "Uue käivitaja loomine"
#. name, stock id
#. label, accelerator
msgid "Change Desktop _Background"
msgstr "Vaheta töölaua _taust"
#. tooltip
msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command"
msgstr ""
"Eelnevalt Lõika või Kopeeri käskudega valitud failide ümbertõstmine või "
"kopeerimine"
msgid ""
"Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
msgstr "Töölaua taustamustri või -värvi valimise akna näitamine"
#. We make accelerator "" instead of null here to not inherit the stock
#. accelerator for paste
#. name, stock id
#. label, accelerator
msgid "_Paste Into Folder"
msgstr "_Aseta failid kataloogi"
msgid "Empty Trash"
msgstr "Tühjenda prügikast"
#. tooltip
msgid ""
"Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into the "
"selected folder"
msgstr ""
"Eelnevalt käskudega Lõika/Kopeeri fail valitu