Commit 34a9f27b authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 0e2fbb2a
......@@ -14,9 +14,10 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-12 16:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-12 18:48+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-19 18:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-19 21:01+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -775,9 +776,9 @@ msgstr "Więcej _informacji"
#. Put up the timed wait window.
#: eel/eel-stock-dialogs.c:204 src/nautilus-file-conflict-dialog.c:379
#: src/nautilus-file-operations.c:225 src/nautilus-files-view.c:1075
#: src/nautilus-files-view.c:1609 src/nautilus-files-view.c:5655
#: src/nautilus-files-view.c:6165 src/nautilus-location-entry.c:282
#: src/nautilus-file-operations.c:225 src/nautilus-files-view.c:1077
#: src/nautilus-files-view.c:1611 src/nautilus-files-view.c:5657
#: src/nautilus-files-view.c:6169 src/nautilus-location-entry.c:282
#: src/nautilus-mime-actions.c:570 src/nautilus-mime-actions.c:574
#: src/nautilus-mime-actions.c:656 src/nautilus-mime-actions.c:1054
#: src/nautilus-mime-actions.c:1601 src/nautilus-mime-actions.c:1908
......@@ -953,22 +954,22 @@ msgstr ""
msgid "_Run"
msgstr "U_ruchom"
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:861
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:858
#, c-format
msgid "“%s” would not be a unique new name."
msgstr "„%s” nie jest unikalną nową nazwą."
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:867
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:864
#, c-format
msgid "“%s” would conflict with an existing file."
msgstr "„%s” jest w konflikcie z istniejącym plikiem."
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1559
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1506
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:159
msgid "Automatic Numbering Order"
msgstr "Automatyczna kolejność numeracji"
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2257
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2125
#, c-format
msgid "Rename %d Folder"
msgid_plural "Rename %d Folders"
......@@ -976,7 +977,7 @@ msgstr[0] "Zmiana nazwy %d katalogu"
msgstr[1] "Zmiana nazwy %d katalogów"
msgstr[2] "Zmiana nazwy %d katalogów"
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2263
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2131
#, c-format
msgid "Rename %d File"
msgid_plural "Rename %d Files"
......@@ -2089,7 +2090,7 @@ msgid "Do _not Empty Trash"
msgstr "_Nie opróżniaj kosza"
#. Translators: %s is a file name formatted for display
#: src/nautilus-file-operations.c:2972 src/nautilus-files-view.c:6371
#: src/nautilus-file-operations.c:2972 src/nautilus-files-view.c:6375
#, c-format
msgid "Unable to access “%s”"
msgstr "Nie można uzyskać dostępu do pliku „%s”"
......@@ -2599,21 +2600,21 @@ msgstr[2] "Skompresowano %'d plików do „%B”"
msgid "Compressing Files"
msgstr "Kompresowanie plików"
#: src/nautilus-files-view.c:392
#: src/nautilus-files-view.c:394
msgid "Searching…"
msgstr "Wyszukiwanie…"
#: src/nautilus-files-view.c:392 src/nautilus-image-properties-page.c:766
#: src/nautilus-files-view.c:394 src/nautilus-image-properties-page.c:766
#: src/nautilus-list-model.c:450 src/nautilus-window-slot.c:780
msgid "Loading…"
msgstr "Wczytywanie…"
#: src/nautilus-files-view.c:1063 src/nautilus-mime-actions.c:1042
#: src/nautilus-files-view.c:1065 src/nautilus-mime-actions.c:1042
#: src/nautilus-mime-actions.c:1904
msgid "Are you sure you want to open all files?"
msgstr "Na pewno otworzyć wszystkie pliki?"
#: src/nautilus-files-view.c:1066
#: src/nautilus-files-view.c:1068
#, c-format
msgid "This will open %'d separate tab."
msgid_plural "This will open %'d separate tabs."
......@@ -2621,7 +2622,7 @@ msgstr[0] "Spowoduje to otwarcie %'d oddzielnej karty."
msgstr[1] "Spowoduje to otwarcie %'d oddzielnych kart."
msgstr[2] "Spowoduje to otwarcie %'d oddzielnych kart."
#: src/nautilus-files-view.c:1071
#: src/nautilus-files-view.c:1073
#, c-format
msgid "This will open %'d separate window."
msgid_plural "This will open %'d separate windows."
......@@ -2629,30 +2630,30 @@ msgstr[0] "Spowoduje to otwarcie %'d oddzielnego okna."
msgstr[1] "Spowoduje to otwarcie %'d oddzielnych okien."
msgstr[2] "Spowoduje to otwarcie %'d oddzielnych okien."
#: src/nautilus-files-view.c:1075 src/nautilus-location-entry.c:282
#: src/nautilus-files-view.c:1077 src/nautilus-location-entry.c:282
#: src/nautilus-mime-actions.c:1054 src/nautilus-mime-actions.c:1240
#: src/nautilus-mime-actions.c:1908
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#: src/nautilus-files-view.c:1606
#: src/nautilus-files-view.c:1608
msgid "Select Items Matching"
msgstr "Zaznaczenie pasujących elementów"
#: src/nautilus-files-view.c:1611 src/nautilus-files-view.c:5656
#: src/nautilus-files-view.c:6166
#: src/nautilus-files-view.c:1613 src/nautilus-files-view.c:5658
#: src/nautilus-files-view.c:6170
msgid "_Select"
msgstr "_Wybierz"
#: src/nautilus-files-view.c:1619
#: src/nautilus-files-view.c:1621
msgid "_Pattern:"
msgstr "_Wzorzec:"
#: src/nautilus-files-view.c:1625
#: src/nautilus-files-view.c:1627
msgid "Examples: "
msgstr "Przykłady: "
#: src/nautilus-files-view.c:2657
#: src/nautilus-files-view.c:2659
msgid ""
"Nautilus 3.6 deprecated this directory and tried migrating this "
"configuration to ~/.local/share/nautilus"
......@@ -2660,12 +2661,12 @@ msgstr ""
"W wersji 3.6 ten katalog został oznaczony jako przestarzały, a konfigurację "
"przeniesiono do katalogu ~/.local/share/nautilus"
#: src/nautilus-files-view.c:3135 src/nautilus-files-view.c:3182
#: src/nautilus-files-view.c:3137 src/nautilus-files-view.c:3184
#, c-format
msgid "“%s” selected"
msgstr "Zaznaczono „%s”"
#: src/nautilus-files-view.c:3139
#: src/nautilus-files-view.c:3141
#, c-format
msgid "%'d folder selected"
msgid_plural "%'d folders selected"
......@@ -2673,7 +2674,7 @@ msgstr[0] "Zaznaczono %'d katalog"
msgstr[1] "Zaznaczono %'d katalogi"
msgstr[2] "Zaznaczono %'d katalogów"
#: src/nautilus-files-view.c:3153
#: src/nautilus-files-view.c:3155
#, c-format
msgid "(containing %'d item)"
msgid_plural "(containing %'d items)"
......@@ -2682,7 +2683,7 @@ msgstr[1] "(zawiera %'d elementy)"
msgstr[2] "(zawiera %'d elementów)"
#. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N more than 1)
#: src/nautilus-files-view.c:3168
#: src/nautilus-files-view.c:3170
#, c-format
msgid "(containing a total of %'d item)"
msgid_plural "(containing a total of %'d items)"
......@@ -2690,7 +2691,7 @@ msgstr[0] "(zawierających razem %'d element)"
msgstr[1] "(zawierających razem %'d elementy)"
msgstr[2] "(zawierających razem %'d elementów)"
#: src/nautilus-files-view.c:3187
#: src/nautilus-files-view.c:3189
#, c-format
msgid "%'d item selected"
msgid_plural "%'d items selected"
......@@ -2699,7 +2700,7 @@ msgstr[1] "Zaznaczono %'d elementy"
msgstr[2] "Zaznaczono %'d elementów"
#. Folders selected also, use "other" terminology
#: src/nautilus-files-view.c:3196
#: src/nautilus-files-view.c:3198
#, c-format
msgid "%'d other item selected"
msgid_plural "%'d other items selected"
......@@ -2711,7 +2712,7 @@ msgstr[2] "Zaznaczono %'d innych elementów"
#. * needs to use something other than parentheses. The
#. * the message in parentheses is the size of the selected items.
#.
#: src/nautilus-files-view.c:3211
#: src/nautilus-files-view.c:3213
#, c-format
msgid "(%s)"
msgstr "(%s)"
......@@ -2723,46 +2724,46 @@ msgstr "(%s)"
#. * message about the number of other items and the
#. * total size of those items.
#.
#: src/nautilus-files-view.c:3244
#: src/nautilus-files-view.c:3246
#, c-format
msgid "%s %s, %s %s"
msgstr "%s %s, %s %s"
#: src/nautilus-files-view.c:5643
#: src/nautilus-files-view.c:5645
msgid "Select Move Destination"
msgstr "Wybór miejsca docelowego przeniesienia"
#: src/nautilus-files-view.c:5647
#: src/nautilus-files-view.c:5649
msgid "Select Copy Destination"
msgstr "Wybór miejsca docelowego skopiowania"
#: src/nautilus-files-view.c:6162
#: src/nautilus-files-view.c:6166
msgid "Select Extract Destination"
msgstr "Wybór miejsca docelowego rozpakowania"
#. Translators: %s is a file name formatted for display
#: src/nautilus-files-view.c:6399
#: src/nautilus-files-view.c:6403
#, c-format
msgid "Unable to remove “%s”"
msgstr "Nie można usunąć „%s”"
#. Translators: %s is a file name formatted for display
#: src/nautilus-files-view.c:6427
#: src/nautilus-files-view.c:6431
#, c-format
msgid "Unable to eject “%s”"
msgstr "Nie można wysunąć „%s”"
#: src/nautilus-files-view.c:6450
#: src/nautilus-files-view.c:6454
msgid "Unable to stop drive"
msgstr "Nie można zatrzymać napędu"
#. Translators: %s is a file name formatted for display
#: src/nautilus-files-view.c:6562
#: src/nautilus-files-view.c:6566
#, c-format
msgid "Unable to start “%s”"
msgstr "Nie można uruchomić „%s”"
#: src/nautilus-files-view.c:7397
#: src/nautilus-files-view.c:7405
#, c-format
msgid "New Folder with Selection (%'d Item)"
msgid_plural "New Folder with Selection (%'d Items)"
......@@ -2770,69 +2771,69 @@ msgstr[0] "Nowy katalog za pomocą zaznaczenia (%'d element)"
msgstr[1] "Nowy katalog za pomocą zaznaczenia (%'d elementy)"
msgstr[2] "Nowy katalog za pomocą zaznaczenia (%'d elementów)"
#: src/nautilus-files-view.c:7457
#: src/nautilus-files-view.c:7465
#, c-format
msgid "Open With %s"
msgstr "Otwórz za pomocą „%s”"
#: src/nautilus-files-view.c:7469
#: src/nautilus-files-view.c:7477
msgid "Run"
msgstr "Uruchom"
#: src/nautilus-files-view.c:7474
#: src/nautilus-files-view.c:7482
msgid "Extract Here"
msgstr "Rozpakuj tutaj"
#: src/nautilus-files-view.c:7475
#: src/nautilus-files-view.c:7483
msgid "Extract to…"
msgstr "Rozpakuj do…"
#: src/nautilus-files-view.c:7479
#: src/nautilus-files-view.c:7487
msgid "Open"
msgstr "Otwórz"
#: src/nautilus-files-view.c:7536
#: src/nautilus-files-view.c:7544
#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:125
msgid "_Start"
msgstr "_Uruchom"
#: src/nautilus-files-view.c:7542 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1728
#: src/nautilus-files-view.c:7550 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1728
msgid "_Connect"
msgstr "_Połącz"
#: src/nautilus-files-view.c:7548
#: src/nautilus-files-view.c:7556
msgid "_Start Multi-disk Drive"
msgstr "Uruchom napęd wielody_skowy"
#: src/nautilus-files-view.c:7554
#: src/nautilus-files-view.c:7562
msgid "U_nlock Drive"
msgstr "Odblokuj _napęd"
#: src/nautilus-files-view.c:7574
#: src/nautilus-files-view.c:7582
msgid "Stop Drive"
msgstr "Zatrzymaj napęd"
#: src/nautilus-files-view.c:7580
#: src/nautilus-files-view.c:7588
msgid "_Safely Remove Drive"
msgstr "Bezpiecznie u_suń napęd"
#: src/nautilus-files-view.c:7586 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1718
#: src/nautilus-files-view.c:7594 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1718
msgid "_Disconnect"
msgstr "O_dłącz"
#: src/nautilus-files-view.c:7592
#: src/nautilus-files-view.c:7600
msgid "_Stop Multi-disk Drive"
msgstr "Zatrzymaj napęd wielody_skowy"
#: src/nautilus-files-view.c:7598
#: src/nautilus-files-view.c:7606
msgid "_Lock Drive"
msgstr "_Zablokuj napęd"
#: src/nautilus-files-view.c:9171
#: src/nautilus-files-view.c:9179
msgid "Content View"
msgstr "Widok zawartości"
#: src/nautilus-files-view.c:9172
#: src/nautilus-files-view.c:9180
msgid "View of the current folder"
msgstr "Widok bieżącego katalogu"
......@@ -4937,6 +4938,10 @@ msgstr "Nazwa albumu"
msgid "Original File Name"
msgstr "Pierwotna nazwa pliku"
#: src/resources/ui/nautilus-compress-dialog.ui:5
msgid "Create Archive"
msgstr "Utworzenie archiwum"
#: src/resources/ui/nautilus-compress-dialog.ui:23
msgid "Archive name"
msgstr "Nazwa archiwum"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment