Commit 11d536ed authored by Sveinn í Felli's avatar Sveinn í Felli Committed by Administrator

Updated Icelandic translation

parent 1b9ea50a
......@@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-24 10:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-24 14:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-28 09:56+0000\n"
"Last-Translator: Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>\n"
"Language-Team: Icelandic <translation-team-is@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: is\n"
......@@ -629,7 +629,7 @@ msgstr "Merking"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6469
#: ../src/nautilus-query-editor.c:329
msgid "Video"
msgstr "Vídeó"
msgstr "Myndskeið"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6470
msgid "Contacts"
......@@ -2072,7 +2072,7 @@ msgstr ""
"Málamiðlun varðandi hraða við birtingu á fjölda hluta í möppu. Ef þetta er "
"stillt á \"alltaf\" sést fjöldinn alltaf, jafnvel ef mappan er á fjarlægum "
"þjóni. Ef þetta er stillt á \"einungis staðbundið\" er fjöldinn einungis "
"reiknaður á staðbundnum skráarkerfum. Ef þetta er stillt á \"aldrei\" er "
"reiknaður á staðbundnum skráakerfum. Ef þetta er stillt á \"aldrei\" er "
"ekki haft fyrir því að reikna út fjöldann."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:9
......@@ -2182,7 +2182,7 @@ msgstr ""
"Málamiðlun varðandi hraða þegar skrár eru birtar sem smámyndir. Ef þetta er "
"stillt á \"alltaf\" er alltaf búin til smámynd jafnvel þótt skráin sé á "
"fjartengdum þjóni. Ef hakað er við einungis staðbundið\" eru smámyndir "
"einungis reiknaðar á staðbundnum skráarkerfum. Ef þetta er stillt á \"aldrei"
"einungis reiknaðar á staðbundnum skráakerfum. Ef þetta er stillt á \"aldrei"
"\" er ekki haft fyrir því að útbúa smámyndir. Þrátt fyrir nafnið, á þetta "
"einungis við um þær tegundir skráa sem hægt er að forskoða."
......@@ -3474,13 +3474,16 @@ msgstr[1] "Opna %d hluti."
#: ../src/nautilus-move-to-trash-shortcut-changed.ui.h:1
msgid "Delete Shortcuts Have Changed"
msgstr ""
msgstr "Flýtilyklar til að eyða hafa breyst"
#: ../src/nautilus-move-to-trash-shortcut-changed.ui.h:2
msgid ""
"With the latest version of Files, you no longer need to hold Ctrl to delete—"
"the Delete key will work when pressed on its own."
msgstr ""
"Með nýjustu útgáfu skráastjórans þarf ekki lengur að halda niðri Ctrl til að "
"eyða—"
"Delete-lykillin virkar einn þegar ýtt er á hann."
#: ../src/nautilus-move-to-trash-shortcut-changed.ui.h:3
msgid "Got it"
......@@ -3610,7 +3613,7 @@ msgstr "Heildarstærð:"
#: ../src/nautilus-properties-window.c:2778
msgid "Filesystem type:"
msgstr "Tegund skráarkerfis:"
msgstr "Tegund skráakerfis:"
#: ../src/nautilus-properties-window.c:2914
msgid "Basic"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment