Commit 09a15b41 authored by Dafydd Harries's avatar Dafydd Harries

Updated Welsh translation.

parent abca6468
2004-09-11 Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>
* cy.po: Updated Welsh translation.
2004-09-11 Abel Cheung <maddog@linuxhall.org>
* zh_TW.po: Updated traditional Chinese translation by GNOME HK Team.
......
......@@ -30,7 +30,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-30 16:44+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-09-12 00:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-16 00:28+0000\n"
"Last-Translator: Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>\n"
"Language-Team: Cymraeg <gnome-cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
......@@ -1152,9 +1152,8 @@ msgid "Custom Side Pane Background Set"
msgstr "Gosod Cefndir Panel Ochr Addasiedig"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:9
#, fuzzy
msgid "Date Format"
msgstr "_Fformat"
msgstr "Fformat Dyddiad"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:10
msgid "Default Background Color"
......@@ -1213,9 +1212,8 @@ msgid "Default zoom level used by the list view."
msgstr "Y rhagosodiad lefel chwyddo a ddefnyddir gan y golwg rhestr."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:24
#, fuzzy
msgid "Desktop computer icon name"
msgstr "Enw eicon cartref y penbwrdd"
msgstr "Enw eicon cyfrifiadur y penbwrdd"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:25
msgid "Desktop font"
......@@ -1422,13 +1420,12 @@ msgstr ""
"sbwriel"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
#, fuzzy
msgid ""
"If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
"desktop."
msgstr ""
"Os wedi gosod i gwir, caiff eicon ei osod ar y penbwrdd sy'n cysylltu a'r "
"sbwriel"
"Os wedi gosod i gwir, caiff eiconau sy'n cysylltu at gyfrolau wedi eu clymu "
"eu rhoi ar y penbwrdd."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
msgid ""
......@@ -1537,9 +1534,8 @@ msgid "Show location bar in new windows"
msgstr "Dangos y bar lleoliad mewn ffenestri newydd"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:73
#, fuzzy
msgid "Show mounted volumes on the desktop"
msgstr "Rhaid i'r Sbwriel aros ar y penbwrdd."
msgstr "Dangos cyfrolau wedi eu clymu ar y penbwrdd"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:74
msgid "Show side pane in new windows"
......@@ -1636,26 +1632,24 @@ msgid "The font description used for the icons on the desktop."
msgstr "Y disgrifiad ffont a ddefnyddir ar gyfer eiconau ar y penbwrdd."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:86
#, fuzzy
msgid ""
"The format of file dates. Possible values are \"locale\", \"iso\", and "
"\"informal\"."
msgstr ""
"Y drefn rhagosod ar gyfer eitemau yn y golwg rhestr. Gwerthoedd posib yw "
"\"name\", \"size\", \"type\", a \"modification_date\"."
"Fformat dyddiadau ffeil. Gwerthoedd posib: \"locale\", \"iso\", ac "
"\"informal\"."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:87
msgid "The side pane view to show in newly opened windows."
msgstr "Y golwg panel ochr i'w ddangos mewn ffenestri newydd eu agor."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:88
#, fuzzy
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the computer icon on the "
"desktop."
msgstr ""
"Gellir gosod yr enw hwn os hoffech enw addasiedig ar gyfer yr eicon cartref "
"ar y penbwrdd."
"Gellir gosod yr enw hwn os hoffech enw addasiedig ar gyfer yr eicon "
"cyfrifiadur ar y penbwrdd."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:89
msgid ""
......@@ -2436,9 +2430,9 @@ msgid "Unable to Replace File"
msgstr "Methu Amnewid Ffeil"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1090
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "The folder \"%s\" already exists. Would you like to replace it?"
msgstr "Mae ffeil \"%s\" yn bodoli yn eisioes. A hoffech ei amnewid e?"
msgstr "Mae plygell \"%s\" yn bodoli yn eisioes. A hoffech ei amnewid e?"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1093
#, c-format
......@@ -2446,12 +2440,12 @@ msgid "The file \"%s\" already exists. Would you like to replace it?"
msgstr "Mae ffeil \"%s\" yn bodoli yn eisioes. A hoffech ei amnewid e?"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1101
#, fuzzy
msgid ""
"If you replace the existing folder, any files in it that conflicts with the "
"files being copied will be overwritten."
msgstr ""
"Os ydych yn amnewid ffeil sy'n bodoli, caiff ei gynnwys eu trosysgrifo."
"Os ydych yn amnewid y plygell sy'n bodoli, caiff unrhyw ffeiliau sydd ynddo "
"sy'n gwrthdaro gyda'r ffeiliau sy'n cael eu copïo eu trosysgrifo."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1103
msgid "If you replace an existing file, its contents will be overwritten."
......@@ -2840,12 +2834,12 @@ msgstr "_Gwagu"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations-progress.c:402
#, c-format
msgid "(%d:%02d:%d Remaining)"
msgstr ""
msgstr "(%d:%02d:%d Ar Ôl)"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations-progress.c:407
#, c-format
msgid "(%d:%02d Remaining)"
msgstr ""
msgstr "(%d:%02d Ar Ôl)"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations-progress.c:520
#, c-format
......@@ -2871,18 +2865,16 @@ msgid "Themes"
msgstr "Themâu"
#: libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:377
#, fuzzy
msgid "CD/DVD Creator"
msgstr "Crëwr CD"
msgstr "Crëwr CD/DVD"
#: libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:379
msgid "Windows Network"
msgstr "Rhwydwaith Windows"
#: libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:381
#, fuzzy
msgid "Services in"
msgstr "Gwasanaethau Gwe"
msgstr "Gwasanaethau yn"
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:101
msgid "_Always"
......@@ -3456,9 +3448,8 @@ msgid "Browse the filesystem with the file manager"
msgstr "Pori'r System Ffeiliau hefo'r trefnydd ffeiliau"
#: nautilus.desktop.in.h:2
#, fuzzy
msgid "File Browser"
msgstr "Porwr Ffeil: %s"
msgstr "Porwr Ffeil"
#: nautilus-file-management-properties.desktop.in.h:1
msgid "Change how files are managed"
......@@ -3692,9 +3683,9 @@ msgid "Delete From Trash?"
msgstr "Dileu O'r Sbwriel?"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:3692
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Open with \"%s\""
msgstr "Agor gyda %s"
msgstr "Agor gyda \"%s\""
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:3693
#, c-format
......@@ -3878,12 +3869,12 @@ msgstr "Gwall Allfwrw"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:5337
msgid "Unmount Error"
msgstr "Gwall Datosod"
msgstr "Gwall Datglymu"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:5461
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Connect to Server %s"
msgstr "Cysylltu i'r Gweinydd"
msgstr "Cysylltu i'r Gweinydd %s"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:5466
msgid "_Connect"
......@@ -3900,12 +3891,12 @@ msgstr "Bwrw _Allan"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:5792
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:66
msgid "_Unmount Volume"
msgstr "_Datosod Cyfrol"
msgstr "_Datglymu Cyfrol"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:5936
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "_Open with \"%s\""
msgstr "Agor gyda %s"
msgstr "_Agor gyda \"%s\""
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:5948
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:59
......@@ -4015,28 +4006,24 @@ msgid "Cancel Open?"
msgstr "Diddymu Agor?"
#: src/file-manager/fm-ditem-page.c:340 src/file-manager/fm-ditem-page.c:351
#, fuzzy
msgid "Comment"
msgstr "Covalent"
msgstr "Sylw"
#: src/file-manager/fm-ditem-page.c:343
msgid "URL"
msgstr ""
msgstr "LAU"
#: src/file-manager/fm-ditem-page.c:347
#, fuzzy
msgid "Link"
msgstr "cyswllt"
msgstr "Cyswllt"
#: src/file-manager/fm-ditem-page.c:354
#, fuzzy
msgid "Command"
msgstr "Compaq"
msgstr "Gorchymyn"
#: src/file-manager/fm-ditem-page.c:358
#, fuzzy
msgid "Launcher"
msgstr "Golygu Lansiwr"
msgstr "Lansiwr"
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:57
#, c-format
......@@ -4529,9 +4516,8 @@ msgid "Couldn't Show Help"
msgstr "Methwyd Dangos Cymorth"
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:3291
#, fuzzy
msgid "Open With"
msgstr "Agor _Gyda"
msgstr "Agor Gyda"
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:3629
msgid "Cancel Showing Properties Window?"
......@@ -4640,9 +4626,8 @@ msgid "Choose another application with which to open the selected item"
msgstr "Dewis rhaglen arall i agor yr eitem dewisiedig"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:3
#, fuzzy
msgid "Connect To This Server"
msgstr "Cysylltu i'r Gweinydd"
msgstr "Cysylltu i'r Gweinydd Hwn"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:5
msgid "Create _Document"
......@@ -4690,7 +4675,7 @@ msgstr "Fformatio'r cyfrol dewisiedig"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:20
msgid "Make a permanent connection to this server"
msgstr ""
msgstr "Creu cysylltiad parhaol i'r gweinydd"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:21
msgid "Medi_a Properties"
......@@ -4736,9 +4721,8 @@ msgid "Open the selected item in this window"
msgstr "Agor yr eitem dewisiedig yn y ffenestr yma"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:32
#, fuzzy
msgid "Open with Other _Application..."
msgstr "Agor gyda Rhaglen Arall"
msgstr "Agor gyda _Rhaglen Arall..."
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:33
msgid "Prepare the selected files to be copied with a Paste Files command"
......@@ -4790,9 +4774,8 @@ msgid "Select items in this window matching a given pattern"
msgstr "Dewis pob eitem yn y ffenestr yma sy'n cyfateb a'r patrwm"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:45
#, fuzzy
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "Dangos ffeiliau cudd a chopïau wrth _gefn"
msgstr "Dangos Ffeiliau _Cudd"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:46
msgid "Show media properties for the selected volume"
......@@ -4805,11 +4788,11 @@ msgstr ""
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:48
msgid "Toggles the display of hidden files in the current window"
msgstr ""
msgstr "Toglu dangosiad ffeiliau cudd yn y ffenest cyfredol"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:49
msgid "Unmount the selected volume"
msgstr "Datosod y cyfrol dewisiedig"
msgstr "Datglymu y cyfrol dewisiedig"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:51
msgid "Use the default background for this location"
......@@ -5140,48 +5123,41 @@ msgid "Please enter a name and try again."
msgstr "Bwydwch enw a ceisiwch eto os gwelwch yn dda."
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:252 src/nautilus-window.c:1118
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s on %s"
msgstr "%s (copi)%s"
msgstr "%s ar %s"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:380
#, fuzzy
msgid "_Location (URI):"
msgstr "_Lleoliad (LAU):"
msgstr "_Lleoliad (URI):"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:424
#, fuzzy
msgid "_Server:"
msgstr "_Byth"
msgstr "_Gweinydd:"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:443
#, fuzzy
msgid "Optional information:"
msgstr "Gwybodaeth"
msgstr "Gwybodaeth opsiynnol:"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:455
#, fuzzy
msgid "_Share:"
msgstr "Siâl"
msgstr "_Rhaniad:"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:476
#, fuzzy
msgid "_Port:"
msgstr "_Fformat"
msgstr "_Porth:"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:496
#, fuzzy
msgid "_Folder:"
msgstr "Creu _Plygell"
msgstr "_Plygellau:"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:516
#, fuzzy
msgid "_User Name:"
msgstr "_Enw:"
msgstr "Enw _Defnyddiwr:"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:539
msgid "_Name to use for connection:"
msgstr ""
msgstr "_Enw i'w ddefnyddio ar gyfer y cysylltiad:"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:597
msgid "Connect to Server"
......@@ -5189,42 +5165,39 @@ msgstr "Cysylltu i'r Gweinydd"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:614
msgid "Service _type:"
msgstr ""
msgstr "_Math gwasanaeth:"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:623
msgid "SSH"
msgstr ""
msgstr "SSH"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:625
msgid "Public FTP"
msgstr ""
msgstr "FTP Cyhoeddus"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:627
msgid "FTP (with login)"
msgstr ""
msgstr "FTP (gyda mewngofnodiad)"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:629
#, fuzzy
msgid "Windows share"
msgstr "Cyfrol Rhannu Windows"
msgstr "Rhaniad Windows"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:631
msgid "WebDAV (HTTP)"
msgstr ""
msgstr "WebDAV (HTTP)"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:633
msgid "Secure WebDAV (HTTPS)"
msgstr ""
msgstr "WebDAV Diogel (HTTPS)"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:635
#, fuzzy
msgid "Custom Location"
msgstr "Lleoliad:"
msgstr "Lleoliad Addasiedig"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:685
#, fuzzy
msgid "Browse _Network"
msgstr "Rhwydwaith Windows"
msgstr "Pori'r _Rhwydwaith"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:691
msgid "C_onnect"
......@@ -5255,14 +5228,12 @@ msgid "500 KB"
msgstr "500 KB"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:24
#, fuzzy
msgid "<span weight=\"bold\">Behavior</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Ymddygiad</span>"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:25
#, fuzzy
msgid "<span weight=\"bold\">Date</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Sbwriel</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Dyddiad</span>"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:26
msgid "<span weight=\"bold\">Default View</span>"
......@@ -5317,9 +5288,8 @@ msgid "Always"
msgstr "Pob Tro"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:39
#, fuzzy
msgid "Always open in _browser windows"
msgstr "agor ffenestr pori newydd."
msgstr "Agor mewn ffenstri _pori newydd wastad."
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:40
msgid "Ask before _emptying the Trash or deleting files"
......@@ -5350,9 +5320,8 @@ msgid "Default _zoom level:"
msgstr "Lefel _chwyddo rhagosod"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:51
#, fuzzy
msgid "Display"
msgstr "_Arddangos"
msgstr "Dangos"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:52
msgid "File Management Preferences"
......@@ -5427,9 +5396,8 @@ msgid "_Double click to activate items"
msgstr "Clic _ddwbl er mwyn gweithredu eitemau"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:73
#, fuzzy
msgid "_Format:"
msgstr "_Fformat"
msgstr "_Fformat:"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:74
msgid "_Only for files smaller than:"
......@@ -5468,19 +5436,16 @@ msgid "group"
msgstr "grwp"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:83
#, fuzzy
msgid "informal"
msgstr "Gwybodaeth"
msgstr "anffurfiol"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:84
#, fuzzy
msgid "iso"
msgstr "Hanes"
msgstr "iso"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:85
#, fuzzy
msgid "locale"
msgstr "Blodeuol"
msgstr "locale"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:86
msgid "none"
......@@ -5626,9 +5591,9 @@ msgstr "Nautilus"
#. translators: %s is an option (e.g. --check)
#: src/nautilus-main.c:260 src/nautilus-main.c:269 src/nautilus-main.c:274
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "nautilus: %s cannot be used with URIs.\n"
msgstr "nautilus: ni ellir defnyddio --quit efo URI.\n"
msgstr "nautilus: ni ellir defnyddio %s efo URI.\n"
#: src/nautilus-main.c:265
#, c-format
......@@ -5784,9 +5749,8 @@ msgstr "Mynd i'r plygell templedi"
#: src/nautilus-navigation-window-ui.xml.h:16
#: src/nautilus-spatial-window-ui.xml.h:9
#, fuzzy
msgid "Go to the CD/DVD Creator"
msgstr "Mynd i'r Crêwr CD"
msgstr "Mynd i'r Crêwr CD/DVD"
#: src/nautilus-navigation-window-ui.xml.h:17
msgid "Go to the next visited location"
......@@ -6311,9 +6275,8 @@ msgid "_Backgrounds and Emblems..."
msgstr "Cefndiroedd a _Bathodynau..."
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:30
#, fuzzy
msgid "_CD/DVD Creator"
msgstr "Crëwr _CD"
msgstr "Crëwr _CD/DVD"
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:31
msgid "_Close"
......@@ -6377,18 +6340,16 @@ msgid "Show %s"
msgstr "Dangos %s"
#: src/nautilus-spatial-window-ui.xml.h:2
#, fuzzy
msgid "Clos_e All Folders"
msgstr "Cau y Plygell Rhiant"
msgstr "Cau _Pob Plygell"
#: src/nautilus-spatial-window-ui.xml.h:3
msgid "Close P_arent Folders"
msgstr "Cau y Plygell Rhiant"
#: src/nautilus-spatial-window-ui.xml.h:4
#, fuzzy
msgid "Close all folder windows"
msgstr "Cau pob ffenest Morlwyio"
msgstr "Cau pob ffenest plygell"
#: src/nautilus-spatial-window-ui.xml.h:5
msgid "Close this folder's parents"
......@@ -6431,9 +6392,8 @@ msgid "the type of window the view is embedded in"
msgstr "y math o ffenestr mae'r gwelydd wedi ei blannu ynndi"
#: src/nautilus-view-frame.c:641
#, fuzzy
msgid "whether to show hidden files in the view"
msgstr "A ddylid dangos ffeiliau cudd"
msgstr "a ddylid dangos ffeiliau cudd yn y golwg"
#: src/nautilus-window.c:885
#, c-format
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment