Commit 018994b7 authored by Priit Laes's avatar Priit Laes Committed by Priit Laes

Updated Estonian translation by Ivar Smolin <okul@linux.ee>.

2007-01-31  Priit Laes  <plaes@svn.gnome.org>

	* et.po: Updated Estonian translation by Ivar Smolin <okul@linux.ee>.

svn path=/trunk/; revision=12710
parent 799a68e3
2007-01-31 Priit Laes <plaes@svn.gnome.org>
* et.po: Updated Estonian translation by Ivar Smolin <okul@linux.ee>.
2007-01-27 Stéphane Raimbault <stephane.raimbault@gmail.com>
* fr.po: Updated French translation by Robert-André Mauchin.
......
......@@ -19,8 +19,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-02 04:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2006-11-24 08:25+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-19 03:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-31 00:18+0200\n"
"Last-Translator: Ivar Smolin <okul@linux.ee>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1053,7 +1053,7 @@ msgid "The group of the file."
msgstr "Faili grupp."
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:97
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4164
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4166
msgid "Permissions"
msgstr "Õigused"
......@@ -1086,6 +1086,7 @@ msgid "The SELinux security context of the file."
msgstr "Faili SELinux'i turvakontekst."
#: ../libnautilus-private/nautilus-customization-data.c:407
#: ../src/nautilus-property-browser.c:1868
msgid "Reset"
msgstr "Taasta"
......@@ -2048,7 +2049,7 @@ msgstr "tundmatu MIME-liik"
#. * for which we have no more appropriate default.
#.
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4732
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1308
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1310
msgid "unknown"
msgstr "tundmatu"
......@@ -2290,14 +2291,12 @@ msgid "Opacity of the normal icons if frame_text is set"
msgstr "Tavaliste ikoonide katvus, kui frame_text on määratud"
#: ../libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:4891
#, fuzzy
msgid "Prelight Alpha"
msgstr "Tavaline läbipaistvus"
msgstr "Eelvalgustusega läbipaistvus"
#: ../libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:4892
#, fuzzy
msgid "Opacity of the prelight icons if frame_text is set"
msgstr "Tavaliste ikoonide katvus, kui frame_text on määratud"
msgstr "Eelvalgustatud ikoonide katvus, kui frame_text on määratud"
#: ../libnautilus-private/nautilus-icon-dnd.c:833
msgid "Switch to Manual Layout?"
......@@ -2491,8 +2490,7 @@ msgstr "Tagasta redigeeritud"
#: ../nautilus-computer.desktop.in.in.h:1 ../src/nautilus-window-menus.c:661
msgid ""
"Browse all local and remote disks and folders accessible from this computer"
msgstr ""
"Kõikide kohalike ja kaugelasetsevate kaustade ning ketaste sirvimine"
msgstr "Kõikide kohalike ja kaugelasetsevate kaustade ning ketaste sirvimine"
#: ../nautilus-file-management-properties.desktop.in.in.h:1
msgid "Change the behaviour and appearance of file manager windows"
......@@ -2656,7 +2654,7 @@ msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
msgstr "Kui kustutad kirje, siis kaob see lõplikult"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1166
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4389
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4391
#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:393
#: ../src/nautilus-location-dialog.c:115
msgid "There was an error displaying help."
......@@ -3848,64 +3846,64 @@ msgstr "Loendivaate käivitamise käigus satuti veale."
msgid "Display this location with the list view."
msgstr "Selle asukoha kuvamine nimekirjavaatena."
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:503
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:505
msgid "You can't assign more than one custom icon at a time!"
msgstr "Korraga pole võimalik määrata rohkem kui ühte kohandatud ikooni!"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:504
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:506
#: ../src/nautilus-information-panel.c:502
msgid "Please drag just one image to set a custom icon."
msgstr "Kohandatud ikooni seadmiseks lohista ainult ühte pilti."
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:512
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:514
#: ../src/nautilus-information-panel.c:521
msgid "The file that you dropped is not local."
msgstr "Fail, mille poetasid, ei ole kohalik."
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:513
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:519
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:515
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:521
#: ../src/nautilus-information-panel.c:522
msgid "You can only use local images as custom icons."
msgstr "Failiikoonideks saab kasutada vaid kohalikke pilte."
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:518
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:520
#: ../src/nautilus-information-panel.c:527
msgid "The file that you dropped is not an image."
msgstr "Fail, mille poetasid, ei ole pilt."
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1013
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1015
msgid "Properties"
msgstr "Omadused"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1021
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1023
#, c-format
msgid "%s Properties"
msgstr "%s omadused"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1573
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1575
msgid "Cancel Group Change?"
msgstr "Kas katkestada grupi muutmine?"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1990
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1992
msgid "Cancel Owner Change?"
msgstr "Kas katkestada omaniku muutmine?"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2285
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2287
msgid "nothing"
msgstr "puudub"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2287
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2289
msgid "unreadable"
msgstr "loetamatu"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2297
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2299
#, c-format
msgid "%d item, with size %s"
msgid_plural "%d items, totalling %s"
msgstr[0] "%d kirje, suurusega %s"
msgstr[1] "%d kirjet, kogusuurusega %s"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2306
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2308
msgid "(some contents unreadable)"
msgstr "(osa sisust on loetamatu)"
......@@ -3915,261 +3913,261 @@ msgstr "(osa sisust on loetamatu)"
#. * 2-line value. Maybe there's a better way to do this, but I
#. * couldn't think of one.
#.
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2323
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2325
msgid "Contents:"
msgstr "Sisukord:"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2641
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2643
msgid "Basic"
msgstr "Põhiline"
#. Name label
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2671
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2673
msgid "_Name:"
msgid_plural "_Names:"
msgstr[0] "_Nimi:"
msgstr[1] "_Nimed:"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2690
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2692
msgid "Type:"
msgstr "Liik:"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2692
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2702
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2708
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2715
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2719
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2727
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2733
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2742
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2748
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3768
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3801
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3974
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3996
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4031
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4201
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4205
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2694
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2704
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2710
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2717
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2721
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2729
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2735
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2744
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2750
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3770
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3803
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3976
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3998
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4033
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4203
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4207
msgid "--"
msgstr "--"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2700
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2702
msgid "Size:"
msgstr "Suurus:"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2706
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2708
#: ../src/nautilus-location-bar.c:59
msgid "Location:"
msgstr "Asukoht:"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2713
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2715
msgid "Volume:"
msgstr "Ketas:"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2717
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2719
msgid "Free space:"
msgstr "Vaba ruum:"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2725
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2727
msgid "Link target:"
msgstr "Viit osutab:"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2731
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2733
msgid "MIME type:"
msgstr "MIME-liik:"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2740
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2742
msgid "Modified:"
msgstr "Muudetud:"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2746
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2748
msgid "Accessed:"
msgstr "Pöördutud:"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2849
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2851
#: ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:1044
msgid "Emblems"
msgstr "Embleemid"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3247
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3249
msgid "_Read"
msgstr "_Lugemine"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3249
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3251
msgid "_Write"
msgstr "_Kirjutamine"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3251
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3253
msgid "E_xecute"
msgstr "K_äivitamine"
#. translators: this gets concatenated to "no read",
#. * "no access", etc. (see following strings)
#.
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3501
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3512
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3524
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3503
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3514
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3526
msgid "no "
msgstr "keelatud: "
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3504
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3506
msgid "list"
msgstr "loendi võtmine"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3506
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3508
msgid "read"
msgstr "lugemine"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3515
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3517
msgid "create/delete"
msgstr "loomine/kustutamine"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3517
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3519
msgid "write"
msgstr "kirjutamine"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3526
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3528
msgid "access"
msgstr "ligipääs"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3575
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3577
msgid "Access:"
msgstr "Pääsuõigused:"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3577
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3579
msgid "Folder Access:"
msgstr "Kausta pääsuõigused:"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3579
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3581
msgid "File Access:"
msgstr "Faili pääsuõigused:"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3591
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3602
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3593
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3604
#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:293
msgid "None"
msgstr "Puudub"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3594
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3596
msgid "List files only"
msgstr "Ainult failide loendile"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3596
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3598
msgid "Access files"
msgstr "Ligipääs failidele"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3598
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3600
msgid "Create and delete files"
msgstr "Failide loomine ja kustutamine"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3605
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3607
msgid "Read-only"
msgstr "Ainult loetav"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3607
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3609
msgid "Read and write"
msgstr "Lugemine ja kirjutamine"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3672
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3674
msgid "Set _user ID"
msgstr "_Kasutaja ID määramine"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3674
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3676
msgid "Special flags:"
msgstr "Erilipud:"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3676
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3678
msgid "Set gro_up ID"
msgstr "_Grupi ID määramine"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3677
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3679
msgid "_Sticky"
msgstr "_Kleepuv"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3757
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3961
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3759
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3963
msgid "_Owner:"
msgstr "_Omanik:"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3763
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3858
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3969
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3765
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3860
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3971
msgid "Owner:"
msgstr "Omanik:"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3786
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3981
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3788
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3983
msgid "_Group:"
msgstr "_Grupp:"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3795
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3859
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3990
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3797
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3861
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3992
msgid "Group:"
msgstr "Grupp:"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3820
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3822
msgid "Others"
msgstr "Teised"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3837
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3839
msgid "Execute:"
msgstr "Käivitamine:"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3841
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3843
msgid "Allow _executing file as program"
msgstr "Faili on lubatud _käivitada kui programmi"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3860
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3862
msgid "Others:"
msgstr "Teised:"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4008
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4010
msgid "Folder Permissions:"
msgstr "Kausta õigused:"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4020
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4022
msgid "File Permissions:"
msgstr "Faili õigused:"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4030
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4032
msgid "Text view:"
msgstr "Tekstina:"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4177
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4179
msgid "You are not the owner, so you can't change these permissions."
msgstr "Sa ei ole omanik, seega sa ei saa neid õigusi muuta."
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4200
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4202
msgid "SELinux Context:"
msgstr "SELinux'i kontekst:"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4204
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4206
msgid "Last changed:"
msgstr "Viimati muudetud:"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4218
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4220
msgid "Apply permissions to enclosed files"
msgstr "Rakenda õigused määratud failidele"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4228
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4230
#, c-format
msgid "The permissions of \"%s\" could not be determined."
msgstr "\"%s\" õiguseid pole võimalik tuvastada."
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4231
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4233
msgid "The permissions of the selected file could not be determined."
msgstr "Valitud faili õiguseid pole võimalik tuvastada."
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4451
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4453
msgid "Open With"
msgstr "Avamine programmiga"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4791
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4793
msgid "Creating Properties window."
msgstr "Omaduste akna loomine"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5031
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5033
msgid "Select Custom Icon"
msgstr "Kohandatud ikooni valimine"
......@@ -5040,7 +5038,7 @@ msgstr ""
#. Set initial window title
#: ../src/nautilus-main.c:440 ../src/nautilus-spatial-window.c:414
#: ../src/nautilus-window-menus.c:441 ../src/nautilus-window.c:143
#: ../src/nautilus-window-menus.c:441 ../src/nautilus-window.c:167
msgid "Nautilus"
msgstr "Nautilus"
......@@ -5245,11 +5243,11 @@ msgstr "Liigu ajaloos edasi"
msgid "_Search"
msgstr "_Otsing"
#: ../src/nautilus-navigation-window.c:174
#: ../src/nautilus-navigation-window.c:186
msgid "Toggle between button and text-based location bar"
msgstr "Nuppudel ja tekstil põhineva asukohariba vahel lülitumine"
#: ../src/nautilus-navigation-window.c:890
#: ../src/nautilus-navigation-window.c:932
#, c-format
msgid "%s - File Browser"
msgstr "%s - Failisirvija"
......@@ -5917,14 +5915,14 @@ msgstr "Ava oma isiklik prügi kaust"
#. name, stock id
#: ../src/nautilus-window-menus.c:676
msgid "CD/_DVD"
msgstr "_CD/DVD"
msgid "CD/_DVD Creator"
msgstr "CD/_DVD looja"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-window-menus.c:677
msgid "Open a folder into which you can drag files to burn to a CD or DVD"
msgstr "Ava kaust millesse sa saad CD- või DVD-plaadile kõrvetatavad faile "
"lohistada"
msgstr ""
"Ava kaust millesse sa saad CD- või DVD-plaadile kõrvetatavad faile lohistada"
#: ../src/nautilus-window-menus.c:703
msgid "_Up"
......@@ -5958,6 +5956,9 @@ msgstr "Suurendus"
msgid "Set the zoom level of the current view"
msgstr "Praeguse vaate suurendusastme seadmine"
#~ msgid "CD/_DVD"
#~ msgstr "_CD/DVD"
#~ msgid "View your computer storage"
#~ msgstr "Näita kettaseadmeid"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment