Commit 0018232c authored by Danilo Šegan's avatar Danilo Šegan

Fixed some typos in Serbian translation.

parent cfa01895
2004-03-09 Danilo Šegan <dsegan@gmx.net>
* sr.po, sr@Latn.po: Fixed typos noticed by Bojan Suzić.
2004-03-09 Francisco Javier F. Serrador <serrador@cvs.gnome.org>
* es.po: Updated Spansih translation.
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus 2.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-08 15:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-25 17:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-09 05:34+0100\n"
"Last-Translator: Данило Шеган <danilo@prevod.org>\n"
"Language-Team: Serbian (sr) <serbiangnome-lista@nongnu.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1113,11 +1113,7 @@ msgid ""
"\"search_by_text\", then Nautilus will Search for files by file name only. "
"If set to \"search_by_text_and_properties\", then Nautilus will search for "
"files by file name and file properties."
msgstr ""
"Критеријум за претрагу датотека у оквиру постранце. Уколико је постављено на "
"„search_by_text“, онда ће Наутилус тражити датотеке само према имену. "
"Уколико је постављено на „search_by_text_and_properties“, онда ће Наутилус "
"тражити датотек по имену и по особинама датотеке."
msgstr "Критеријум за претрагу датотека у оквиру постранце. Уколико је постављено на „search_by_text“, онда ће Наутилус тражити датотеке само према имену. Уколико је постављено на „search_by_text_and_properties“, онда ће Наутилус тражити датотеке по имену и по особинама датотеке."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:7
msgid "Current Nautilus theme (deprecated)"
......@@ -2769,10 +2765,7 @@ msgid ""
"Can't find description even for \"x-directory/normal\". This probably means "
"that your gnome-vfs.keys file is in the wrong place or isn't being found for "
"some other reason."
msgstr ""
"Не може пронаћи чак ни опис за \"x-directory/normal\". Ово вероватно значи "
"да је ваша датотека gnome-vfs.keys на погрешном мести, или је не може "
"пронаћи из неких других разлога."
msgstr "Не могу пронаћи чак ни опис за „x-directory/normal“. Ово вероватно значи да је ваша датотека gnome-vfs.keys на погрешном месту, или је не могу пронаћи из неких других разлога."
#: libnautilus-private/nautilus-file.c:4704
#, c-format
......@@ -3176,13 +3169,9 @@ msgid ""
"If you are using a packaged version of Nautilus, fast searching is not "
"available.\n"
msgstr ""
"Медуза, програм који спроводи претрагу, не постоји на вашем систему. Уколико "
"сте самостално превели Наутилус, треба да поставите и примерак Медузе или "
"поново преведе Наутилус. (Примерак Медузе је можда доступан на ftp://ftp."
"gnome.org)\n"
"Медуза, програм који спроводи претрагу, не постоји на вашем систему. Уколико сте самостално превели Наутилус, треба да поставите и примерак Медузе или поново преведете Наутилус. (Примерак Медузе је можда доступан на ftp://ftp.gnome.org)\n"
"\n"
"Уколико користите припремљено издање Наутилуса, брзе претраге нису "
"доступне.\n"
"Уколико користите припремљено издање Наутилуса, брзе претраге нису доступне.\n"
#: libnautilus-private/nautilus-program-chooser.c:193
#, c-format
......@@ -4281,23 +4270,17 @@ msgid ""
"\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_WINDOW_GEOMETRY: position and size of current window"
msgstr ""
"Све извршне датотеке у овом директоријуму ће се појавити у менију Скрипте. "
"Избором скрипте из менија ће се она покренути.\n"
"Све извршне датотеке у овом директоријуму ће се појавити у менију Скрипте. Избором скрипте из менија ће се она покренути.\n"
"\n"
"Када се изврше из локалног директоријума, скрипте ће добити имена изабраних "
"датотека као парамтере. Када се изврше из удаљених директоријума (нпр. веб "
"или FTP), скрипте неће добити никакве параметре.\n"
"Када се изврше из локалног директоријума, скрипте ће добити имена изабраних датотека као параметре. Када се изврше из удаљених директоријума (нпр. веб или FTP), скрипте неће добити никакве параметре.\n"
"\n"
"У свим случајевима, следеће променљиве окружења ће поставити Наутилус, које "
"скрипте могу користити:\n"
"У свим случајевима, следеће променљиве окружења ће поставити Наутилус, које скрипте могу користити:\n"
"\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_FILE_PATHS: путање изабраних датотека у засебним "
"редовима (само ако је локално)\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_FILE_PATHS: путање изабраних датотека у засебним редовима (само ако је локално)\n"
"\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_URIS: адресе изабраних датотека у засебним "
"редовима\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_URIS: адресе изабраних датотека у засебним редовима\n"
"\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_CURRENT_URI: Текућа адреса\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_CURRENT_URI: текућа адреса\n"
"\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_WINDOW_GEOMETRY: место и величина текућег прозора"
......@@ -4455,7 +4438,7 @@ msgstr "Ова веза се не може користити, зато што
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:5878
#, c-format
msgid "This link can't be used, because its target \"%s\" doesn't exist."
msgstr "Ова веза се не може користити, зато њено одредиште „%s“ не постоји."
msgstr "Ова веза се не може користити, зато што њено одредиште „%s“ не постоји."
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:5883
msgid "Broken Link"
......@@ -5598,11 +5581,11 @@ msgstr "Постави све изабране иконе на изворну в
#: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:22
msgid "Str_etch Icon"
msgstr "_Растегли икону"
msgstr "_Растегни икону"
#: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:23
msgid "Toggle using a tighter layout scheme"
msgstr "Смести према гушћом распореду"
msgstr "Користи збијенији распоред"
#: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:24
msgid "_Keep Aligned"
......@@ -5685,11 +5668,11 @@ msgstr "Приказане _колоне..."
#: src/file-manager/nautilus-search-list-view-ui.xml.h:1
msgid "Reveal each selected item in its original folder"
msgstr "Разоткри све изабране ставке у матичним директоријумима"
msgstr "Разоткриј све изабране ставке у матичним директоријумима"
#: src/file-manager/nautilus-search-list-view-ui.xml.h:2
msgid "Reveal in New Window"
msgstr "Разоткри у новом прозору"
msgstr "Разоткриј у новом прозору"
#: src/file-manager/nautilus-search-list-view-ui.xml.h:3
msgid "Show Indexing Status"
......@@ -6715,7 +6698,7 @@ msgstr "Боја се не може поставити."
#: src/nautilus-property-browser.c:1237
msgid "Sorry, but you must specify a non-blank name for the new color."
msgstr "Нажалост, морате унести непразно име за нову боју."
msgstr "Нажалост, морате унети непразно име за нову боју."
#: src/nautilus-property-browser.c:1238
msgid "Couldn't Install Color"
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus 2.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-08 15:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-25 17:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-09 05:34+0100\n"
"Last-Translator: Danilo Šegan <danilo@prevod.org>\n"
"Language-Team: Serbian (sr) <serbiangnome-lista@nongnu.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1113,11 +1113,7 @@ msgid ""
"\"search_by_text\", then Nautilus will Search for files by file name only. "
"If set to \"search_by_text_and_properties\", then Nautilus will search for "
"files by file name and file properties."
msgstr ""
"Kriterijum za pretragu datoteka u okviru postrance. Ukoliko je postavljeno "
"na „search_by_text“, onda će Nautilus tražiti datoteke samo prema imenu. "
"Ukoliko je postavljeno na „search_by_text_and_properties“, onda će Nautilus "
"tražiti datotek po imenu i po osobinama datoteke."
msgstr "Kriterijum za pretragu datoteka u okviru postrance. Ukoliko je postavljeno na „search_by_text“, onda će Nautilus tražiti datoteke samo prema imenu. Ukoliko je postavljeno na „search_by_text_and_properties“, onda će Nautilus tražiti datoteke po imenu i po osobinama datoteke."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:7
msgid "Current Nautilus theme (deprecated)"
......@@ -1297,8 +1293,8 @@ msgid ""
"If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
"put files in the trash."
msgstr ""
"Ukoliko je postavljeno, Nautilus će tražiti odobrenje pri smeštanju datoteka "
"u smeće."
"Ukoliko je postavljeno, Nautilus će tražiti odobrenje pri smeštanju datoteka u "
"smeće."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42
msgid ""
......@@ -1336,8 +1332,8 @@ msgid ""
"If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the "
"desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop."
msgstr ""
"Ukoliko je postavljeno, Nautilus će koristiti lični direktorijum korisnika "
"za radnu površinu. Ukoliko nije postavljeno, onda će koristiti ~/Desktop za "
"Ukoliko je postavljeno, Nautilus će koristiti lični direktorijum korisnika za "
"radnu površinu. Ukoliko nije postavljeno, onda će koristiti ~/Desktop za "
"radnu površinu."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
......@@ -1347,8 +1343,8 @@ msgid ""
"behavior."
msgstr ""
"Ukoliko je postavljeno, onda su svi prozori Nautilusa razgledački prozori. "
"Ovako se Nautilus ponašao pre izdanja 2.6, a neki ljudi više vole ovakav "
"način rada."
"Ovako se Nautilus ponašao pre izdanja 2.6, a neki ljudi više vole ovakav način "
"rada."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
msgid ""
......@@ -1433,8 +1429,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
msgstr ""
"Ukoliko je postavljeno, oznake će biti smeštene pored ikona umesto ispod "
"njih."
"Ukoliko je postavljeno, oznake će biti smeštene pored ikona umesto ispod njih."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
......@@ -1447,9 +1442,9 @@ msgid ""
"setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
"load or use lots of memory."
msgstr ""
"Za slike koje prelaze ovu veličinu (u bajtovima) neće biti prikazana "
"umanjena slika. Svrha ovoga je da se izbegne umanjivanje velikih slika što "
"može oduzeti mnogo vremena ili memorije."
"Za slike koje prelaze ovu veličinu (u bajtovima) neće biti prikazana umanjena "
"slika. Svrha ovoga je da se izbegne umanjivanje velikih slika što može oduzeti "
"mnogo vremena ili memorije."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
msgid "List of possible captions on icons"
......@@ -1531,10 +1526,10 @@ msgid ""
"local filesystems. If set to \"never\" then it never previews sound."
msgstr ""
"Gubitak brzine radi pregleda zvučnih datoteka pri prelasku miša preko ikona "
"datoteka. Ukoliko je postavljeno na „always“ uvek se pušta zvuk, čak i ako "
"je datoteka na udaljenom računaru. Ukoliko je postavljeno na „local_only“, "
"pušta se zvuk samo za lokalne datoteke. Ukoliko je postavljeno na „never“, "
"nikad se ne pušta zvuk."
"datoteka. Ukoliko je postavljeno na „always“ uvek se pušta zvuk, čak i ako je "
"datoteka na udaljenom računaru. Ukoliko je postavljeno na „local_only“, pušta "
"se zvuk samo za lokalne datoteke. Ukoliko je postavljeno na „never“, nikad se "
"ne pušta zvuk."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:77
msgid ""
......@@ -1558,11 +1553,11 @@ msgid ""
"set to \"never\" then never bother to thumbnail images, just use a generic "
"icon."
msgstr ""
"Gubitak brzine radi pregleda umanjenih slika za slike. Ukoliko je "
"postavljeno na „always“ uvek se prikazuje umanjena slika, čak i ako je "
"datoteka na udaljenom računaru. Ukoliko je postavljeno na „local_only“, "
"prikazuje se umanjena slika samo za lokalne datoteke. Ukoliko je postavljeno "
"na „never“ koristi se opšta ikona."
"Gubitak brzine radi pregleda umanjenih slika za slike. Ukoliko je postavljeno "
"na „always“ uvek se prikazuje umanjena slika, čak i ako je datoteka na "
"udaljenom računaru. Ukoliko je postavljeno na „local_only“, prikazuje se "
"umanjena slika samo za lokalne datoteke. Ukoliko je postavljeno na „never“ "
"koristi se opšta ikona."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:79
msgid ""
......@@ -1649,10 +1644,10 @@ msgid ""
"\"ask\" to ask what to do via a dialog, and \"display\" to display them as "
"text files."
msgstr ""
"Šta treba da uradi sa izvršnim tekstualnim datotekama pri njihovom "
"aktiviranju (jednostruki ili dvostruki klik). Moguće vrednosti su „launch“ "
"za pokretanje istih kao programa, „ask“ za postavljanje pitanja pomoću "
"prozorčeta, i „display“ za prikazivanje kao tekstualnih datoteka."
"Šta treba da uradi sa izvršnim tekstualnim datotekama pri njihovom aktiviranju "
"(jednostruki ili dvostruki klik). Moguće vrednosti su „launch“ za pokretanje "
"istih kao programa, „ask“ za postavljanje pitanja pomoću prozorčeta, i "
"„display“ za prikazivanje kao tekstualnih datoteka."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:93
msgid ""
......@@ -1951,8 +1946,8 @@ msgid ""
"\"%s\" cannot be deleted because you do not have permissions to modify its "
"parent folder."
msgstr ""
"Ne može se obrisati „%s“ zato što nemate ovlašćenja da menjate direktorijum "
"u kom se nalazi."
"Ne može se obrisati „%s“ zato što nemate ovlašćenja da menjate direktorijum u "
"kom se nalazi."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:569
#, c-format
......@@ -1965,8 +1960,8 @@ msgid ""
"\"%s\" cannot be moved because you do not have permissions to change it or "
"its parent folder."
msgstr ""
"Ne može se premestiti datoteka „%s“ zato što nemate ovlašćenja da menjate "
"nju ili direktorijum u kom se nalazi."
"Ne može se premestiti datoteka „%s“ zato što nemate ovlašćenja da menjate nju "
"ili direktorijum u kom se nalazi."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:604
msgid "Error while moving. "
......@@ -2770,10 +2765,7 @@ msgid ""
"Can't find description even for \"x-directory/normal\". This probably means "
"that your gnome-vfs.keys file is in the wrong place or isn't being found for "
"some other reason."
msgstr ""
"Ne može pronaći čak ni opis za \"x-directory/normal\". Ovo verovatno znači "
"da je vaša datoteka gnome-vfs.keys na pogrešnom mesti, ili je ne može "
"pronaći iz nekih drugih razloga."
msgstr "Ne mogu pronaći čak ni opis za „x-directory/normal“. Ovo verovatno znači da je vaša datoteka gnome-vfs.keys na pogrešnom mestu, ili je ne mogu pronaći iz nekih drugih razloga."
#: libnautilus-private/nautilus-file.c:4704
#, c-format
......@@ -3102,8 +3094,8 @@ msgid ""
"Do you want to switch to manual layout and leave this item where you dropped "
"it? This will clobber the stored manual layout."
msgstr ""
"Želite li da pređete na ručno raspoređivanje i ostavite ovu stavku tu gde "
"ste je pustili? Ovo će izmeniti već sačuvan ručni raspored."
"Želite li da pređete na ručno raspoređivanje i ostavite ovu stavku tu gde ste "
"je pustili? Ovo će izmeniti već sačuvan ručni raspored."
#: libnautilus-private/nautilus-icon-dnd.c:734
#: libnautilus-private/nautilus-icon-dnd.c:738
......@@ -3117,24 +3109,24 @@ msgid ""
"Do you want to switch to manual layout and leave these items where you "
"dropped them? This will clobber the stored manual layout."
msgstr ""
"Želite li da pređete na ručno raspoređivanje i ostavite ove stavke tu gde "
"ste ih pustili? Ovo će izmeniti već sačuvan ručni raspored."
"Želite li da pređete na ručno raspoređivanje i ostavite ove stavke tu gde ste "
"ih pustili? Ovo će izmeniti već sačuvan ručni raspored."
#: libnautilus-private/nautilus-icon-dnd.c:742
msgid ""
"Do you want to switch to manual layout and leave this item where you dropped "
"it?"
msgstr ""
"Želite li da pređete na ručno raspoređivanje i ostavite ovu stavku tu gde "
"ste je pustili?"
"Želite li da pređete na ručno raspoređivanje i ostavite ovu stavku tu gde ste "
"je pustili?"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-dnd.c:745
msgid ""
"Do you want to switch to manual layout and leave these items where you "
"dropped them?"
msgstr ""
"Želite li da pređete na ručno raspoređivanje i ostavite ove stavke tu gde "
"ste ih pustili?"
"Želite li da pređete na ručno raspoređivanje i ostavite ove stavke tu gde ste "
"ih pustili?"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-dnd.c:751
msgid "Switch to Manual Layout?"
......@@ -3177,13 +3169,9 @@ msgid ""
"If you are using a packaged version of Nautilus, fast searching is not "
"available.\n"
msgstr ""
"Meduza, program koji sprovodi pretragu, ne postoji na vašem sistemu. Ukoliko "
"ste samostalno preveli Nautilus, treba da postavite i primerak Meduze ili "
"ponovo prevede Nautilus. (Primerak Meduze je možda dostupan na ftp://ftp."
"gnome.org)\n"
"Meduza, program koji sprovodi pretragu, ne postoji na vašem sistemu. Ukoliko ste samostalno preveli Nautilus, treba da postavite i primerak Meduze ili ponovo prevedete Nautilus. (Primerak Meduze je možda dostupan na ftp://ftp.gnome.org)\n"
"\n"
"Ukoliko koristite pripremljeno izdanje Nautilusa, brze pretrage nisu "
"dostupne.\n"
"Ukoliko koristite pripremljeno izdanje Nautilusa, brze pretrage nisu dostupne.\n"
#: libnautilus-private/nautilus-program-chooser.c:193
#, c-format
......@@ -4282,23 +4270,17 @@ msgid ""
"\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_WINDOW_GEOMETRY: position and size of current window"
msgstr ""
"Sve izvršne datoteke u ovom direktorijumu će se pojaviti u meniju Skripte. "
"Izborom skripte iz menija će se ona pokrenuti.\n"
"Sve izvršne datoteke u ovom direktorijumu će se pojaviti u meniju Skripte. Izborom skripte iz menija će se ona pokrenuti.\n"
"\n"
"Kada se izvrše iz lokalnog direktorijuma, skripte će dobiti imena izabranih "
"datoteka kao paramtere. Kada se izvrše iz udaljenih direktorijuma (npr. veb "
"ili FTP), skripte neće dobiti nikakve parametre.\n"
"Kada se izvrše iz lokalnog direktorijuma, skripte će dobiti imena izabranih datoteka kao parametre. Kada se izvrše iz udaljenih direktorijuma (npr. veb ili FTP), skripte neće dobiti nikakve parametre.\n"
"\n"
"U svim slučajevima, sledeće promenljive okruženja će postaviti Nautilus, "
"koje skripte mogu koristiti:\n"
"U svim slučajevima, sledeće promenljive okruženja će postaviti Nautilus, koje skripte mogu koristiti:\n"
"\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_FILE_PATHS: putanje izabranih datoteka u zasebnim "
"redovima (samo ako je lokalno)\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_FILE_PATHS: putanje izabranih datoteka u zasebnim redovima (samo ako je lokalno)\n"
"\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_URIS: adrese izabranih datoteka u zasebnim "
"redovima\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_URIS: adrese izabranih datoteka u zasebnim redovima\n"
"\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_CURRENT_URI: Tekuća adresa\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_CURRENT_URI: tekuća adresa\n"
"\n"
"NAUTILUS_SCRIPT_WINDOW_GEOMETRY: mesto i veličina tekućeg prozora"
......@@ -4456,7 +4438,7 @@ msgstr "Ova veza se ne može koristiti, zato što nema odredište."
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:5878
#, c-format
msgid "This link can't be used, because its target \"%s\" doesn't exist."
msgstr "Ova veza se ne može koristiti, zato njeno odredište „%s“ ne postoji."
msgstr "Ova veza se ne može koristiti, zato što njeno odredište „%s“ ne postoji."
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:5883
msgid "Broken Link"
......@@ -5005,8 +4987,8 @@ msgid ""
"Search results may not include items modified after %s, when your drive was "
"last indexed."
msgstr ""
"Rezultati pretrage možda neće sadržati stavke izmenjene nakon %s, kada je "
"vaš disk poslednji put popisan."
"Rezultati pretrage možda neće sadržati stavke izmenjene nakon %s, kada je vaš "
"disk poslednji put popisan."
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:144
msgid "Search Results"
......@@ -5431,13 +5413,11 @@ msgstr "Otvori izabranu stavku u ovom prozoru"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:31
msgid "Prepare the selected files to be copied with a Paste Files command"
msgstr ""
"Pripremi izabrane datoteke za umnožavanje pomoću naredbe Ubaci datoteke"
msgstr "Pripremi izabrane datoteke za umnožavanje pomoću naredbe Ubaci datoteke"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:32
msgid "Prepare the selected files to be moved with a Paste Files command"
msgstr ""
"Pripremi izabrane datoteke za premeštanje pomoću naredbe Ubaci datoteke"
msgstr "Pripremi izabrane datoteke za premeštanje pomoću naredbe Ubaci datoteke"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:33
msgid "Prot_ect"
......@@ -5601,11 +5581,11 @@ msgstr "Postavi sve izabrane ikone na izvornu veličinu"
#: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:22
msgid "Str_etch Icon"
msgstr "_Rastegli ikonu"
msgstr "_Rastegni ikonu"
#: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:23
msgid "Toggle using a tighter layout scheme"
msgstr "Smesti prema gušćom rasporedu"
msgstr "Koristi zbijeniji raspored"
#: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:24
msgid "_Keep Aligned"
......@@ -5659,9 +5639,8 @@ msgid ""
"Fast searching is not enabled on your computer, so you do not have an index "
"right now."
msgstr ""
"Kada je brza pretraga omogućena, obrazuje se popis za ubrzanje pretraga. "
"Brzo pretraživanje nije omogućeno na vašem računaru, pa trenutno nemate "
"popis."
"Kada je brza pretraga omogućena, obrazuje se popis za ubrzanje pretraga. Brzo "
"pretraživanje nije omogućeno na vašem računaru, pa trenutno nemate popis."
#: src/file-manager/nautilus-indexing-info.c:262
msgid "No Index of Files"
......@@ -5689,11 +5668,11 @@ msgstr "Prikazane _kolone..."
#: src/file-manager/nautilus-search-list-view-ui.xml.h:1
msgid "Reveal each selected item in its original folder"
msgstr "Razotkri sve izabrane stavke u matičnim direktorijumima"
msgstr "Razotkrij sve izabrane stavke u matičnim direktorijumima"
#: src/file-manager/nautilus-search-list-view-ui.xml.h:2
msgid "Reveal in New Window"
msgstr "Razotkri u novom prozoru"
msgstr "Razotkrij u novom prozoru"
#: src/file-manager/nautilus-search-list-view-ui.xml.h:3
msgid "Show Indexing Status"
......@@ -6719,7 +6698,7 @@ msgstr "Boja se ne može postaviti."
#: src/nautilus-property-browser.c:1237
msgid "Sorry, but you must specify a non-blank name for the new color."
msgstr "Nažalost, morate unesti neprazno ime za novu boju."
msgstr "Nažalost, morate uneti neprazno ime za novu boju."
#: src/nautilus-property-browser.c:1238
msgid "Couldn't Install Color"
......@@ -7981,8 +7960,8 @@ msgstr "Pregledajte vaše mrežne servere u Nautilusovom upravniku datoteka"
#~ msgstr ""
#~ "Podrazumevana akcija ne može da otvori „%s“ zato što ne može da pristupi "
#~ "datotekama na lokacijama „%s“. Nijedna druga akcija nije namenjena "
#~ "pregledanju ove datoteke. Ukoliko prekopirate ovu datoteku na vaš "
#~ "računar, možda ćete moći da je otvorite."
#~ "pregledanju ove datoteke. Ukoliko prekopirate ovu datoteku na vaš računar, "
#~ "možda ćete moći da je otvorite."
# bug: plural-forms
#~ msgid ""
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus 2.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-08 20:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-08 15:13+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-09 05:33+0100\n"
"Last-Translator: Bojan Suzic <bojans@teol.net>\n"
"Language-Team: Serbian (sr) <serbiangnome-lista@nongnu.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -5589,7 +5589,7 @@ msgstr "_Растегни икону"
# грешка
#: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:23
msgid "Toggle using a tighter layout scheme"
msgstr "Смјести према гушћем распореду"
msgstr "Користи збијенији распоред"
#: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:24
msgid "_Keep Aligned"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment