et.po 116 KB
Newer Older
1
# Nautiluse eesti tõlge.
2 3
# Estonian translation of Nautilus.
#
4 5
# Copyright (C) 2002–2006 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2007–2011 The GNOME Project.
6 7
# This file is distributed under the same license as the nautilus package.
#
8 9 10 11
# Lauri Kasvandik <lauri.kasvandik mail ee>, 2002.
# Ilmar Kerm <ikerm hot ee>, 2002.
# Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2003.
# Allan Sims <allsi eau ee>, 2003.
12 13
# Priit Laes <plaes+gi18n plaes org>, 2004–2008.
# Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2011.
14
# Sven Sapelson <sven.sapelson gmail com>, 2005.
15
#
16 17
# FIXME - selles tõlkes tuleks kontrollida, et failirekvisiitide "modified" ja
# "changed" poleks omavahel sassi aetud.
18
# Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>, 2009–2014.
19
#
20 21
msgid ""
msgstr ""
22
"Project-Id-Version: nautilus MASTER\n"
23
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
24
"product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
25 26
"POT-Creation-Date: 2014-04-17 22:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-04-18 12:59+0300\n"
27
"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>\n"
28
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
29
"Language: et\n"
30 31
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
32
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
33
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
34
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
35

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
msgid ""
"Nautilus, also known as Files, is the default file manager of the GNOME "
"desktop. It provides a simple and integrated way of managing your files and "
"browsing your file system."
msgstr ""
"Nautilus ehk \"Failid\" on GNOME töölaua vaikimisi failihaldur. See annab "
"failide haldamiseks ja failisüsteemi sirvimiseks lihtsa ja lõimitud liidese."

msgid ""
"Nautilus supports all the basic functions of a file manager and more. It can "
"search and manage your files and folders, both locally and on a network, "
"read and write data to and from removable media, run scripts, and launch "
"applications. It has three views: Icon Grid, Icon List, and Tree List. Its "
"functions can be extended with plugins and scripts."
msgstr ""
"Nautilus toetab kõiki failihalduri põhifunktsioone ning palju enam. See "
"oskab otsida ja hallata nii kohalikke kui võrguressurssidel asuvaid faile, "
"lugeda ja kirjutada andmeid välistele andmekandjatele, käivitada skripte ja "
"rakendusi. Sellel on kolm vaadet: ikoonide ruudustik, ikoonide loetelu ja "
"puuvaade. Nautiluse võimalusi saab laiendada pluginate ja skriptidega."

57 58
msgid "Run Software"
msgstr "Tarkvara käivitamine"
59

60
# IMHO kasutatakse seda topelt, dialoogi pealkirjas ja gnome-shelli küljes näidatavas menüüs.
61 62
#. set dialog properties
msgid "Connect to Server"
63
msgstr "Ühendumine serveriga"
64

65
#. Set initial window title
66 67 68 69 70 71
msgid "Files"
msgstr "Failid"

msgid "Access and organize files"
msgstr "Ligipääs failidele ning failipuu korrastamine"

72 73 74 75
msgid "folder;manager;explore;disk;filesystem;"
msgstr ""
"kaust;kataloog;haldur;haldus;sirvija;sirvimine;ketas;kõvaketas;failisüsteem;"

76 77 78
msgid "Saved search"
msgstr "Salvestatud otsing"

79 80
msgid "X"
msgstr "X"
81

82 83
msgid "Y"
msgstr "Y"
84

85 86
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
87

88 89
msgid "The text of the label."
msgstr "Sildi tekst."
90

91 92
msgid "Justification"
msgstr "Joondamine"
93

94 95 96 97 98 99 100
msgid ""
"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
"GtkMisc::xalign for that."
msgstr ""
"Sildi tekstis sõltuvad ridade joondused üksteisest. See EI mõjuta siltide "
"paigutuse joondust. Tutvu GtkMisc::xalign'iga lähemalt."
101

102 103
msgid "Line wrap"
msgstr "Reamurdmine"
104

105 106
msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide."
msgstr "Vastava seade korral murtakse ridu, kui tekst on liiga pikk."
107

108 109
msgid "Cursor Position"
msgstr "Kursori asukoht"
110

111 112
msgid "The current position of the insertion cursor in chars."
msgstr "Sisestuskursori käesolev asukoht märkides."
113

114 115
msgid "Selection Bound"
msgstr "Valiku piirid"
116

117 118 119
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
msgstr "Valiku vastasotsa kaugus tähemärkides."
120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
#. name, stock id
#. label, accelerator
msgid "Cu_t"
msgstr "_Lõika"

#. name, stock id
#. label, accelerator
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopeeri"

#. name, stock id
#. label, accelerator
msgid "_Paste"
msgstr "_Aseta"

136 137
msgid "Select All"
msgstr "Vali kõik"
138

139 140
msgid "Show more _details"
msgstr "_Näita üksikasjalisemalt"
141

142 143 144 145
#. Put up the timed wait window.
msgid "_Cancel"
msgstr "_Loobu"

146 147
msgid "You can stop this operation by clicking cancel."
msgstr "Seda tegevust saab peatada vajutades nupule \"Loobu\"."
148

149 150
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (vigane Unicode)"
151

152 153 154
msgid "Home"
msgstr "Kodukataloog"

155 156 157
msgid "The selection rectangle"
msgstr "Valiku ristkülik"

158 159 160
#. tooltip
msgid "Cut the selected text to the clipboard"
msgstr "Märgitud teksti lõikamine lõikelauale"
161

162 163 164
#. tooltip
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Märgitud teksti kopeerimine lõikelauale"
165

166 167 168
#. tooltip
msgid "Paste the text stored on the clipboard"
msgstr "Lõikelaual hoitava teksti asetamine"
169

170 171 172 173
#. name, stock id
#. label, accelerator
msgid "Select _All"
msgstr "Vali _kõik"
174

175 176 177
#. tooltip
msgid "Select all the text in a text field"
msgstr "Kogu tekstivälja teksti valimine"
178

179 180
msgid "Move _Up"
msgstr "_Liiguta üles"
181

182 183
msgid "Move Dow_n"
msgstr "Liiguta _alla"
184

185
msgid "Use De_fault"
186
msgstr "_Lähtesta"
187

188 189
msgid "Name"
msgstr "Nimi"
190

191 192
msgid "The name and icon of the file."
msgstr "Faili nimi ja ikoon."
193

194 195
msgid "Size"
msgstr "Suurus"
196

197 198
msgid "The size of the file."
msgstr "Faili suurus."
199

200 201
msgid "Type"
msgstr "Liik"
202

203 204
msgid "The type of the file."
msgstr "Faili liik."
205

206 207
msgid "Modified"
msgstr "Muudetud"
208

209 210
msgid "The date the file was modified."
msgstr "Faili viimase muutmise aeg."
211

212 213 214 215 216 217
msgid "Accessed"
msgstr "Pöördutud"

msgid "The date the file was accessed."
msgstr "Faili viimase pöörumise aeg."

218 219
msgid "Owner"
msgstr "Omanik"
220

221 222
msgid "The owner of the file."
msgstr "Faili omanik."
223

224 225
msgid "Group"
msgstr "Grupp"
226

227 228
msgid "The group of the file."
msgstr "Faili grupp."
229

230 231
msgid "Permissions"
msgstr "Õigused"
232

233 234
msgid "The permissions of the file."
msgstr "Faili pääsuõigused."
235

236 237
msgid "MIME Type"
msgstr "MIME-liik"
238

239 240
msgid "The mime type of the file."
msgstr "Faili MIME-liik."
241

242 243
msgid "Location"
msgstr "Asukoht"
244

245 246 247
msgid "The location of the file."
msgstr "Faili asukoht."

248 249
msgid "Trashed On"
msgstr "Kustutati"
250

251 252
msgid "Date when file was moved to the Trash"
msgstr "Faili prügikasti viskamise aeg"
253

254 255
msgid "Original Location"
msgstr "Algne asukoht"
256

257 258
msgid "Original location of file before moved to the Trash"
msgstr "Faili esialgne asukoht enne prügikasti viskamist"
259

260
msgid "Relevance"
261
msgstr "Asjakohasus"
262 263

msgid "Relevance rank for search"
264
msgstr "Otsingu asjakohasushinnang"
265

266 267
msgid "on the desktop"
msgstr "töölaual"
268

269
#, c-format
270 271
msgid "You cannot move the volume “%s” to the trash."
msgstr "Sul pole võimalik kettaseadet “%s” prügikasti visata."
272

273
msgid ""
274 275 276
"If you want to eject the volume, please use Eject in the popup menu of the "
"volume."
msgstr "Kui soovid kettaseadme väljastada, vali paremklõpsumenüüst “Väljasta”."
277

278 279 280
msgid "_OK"
msgstr "_Olgu"

281
msgid ""
282 283
"If you want to unmount the volume, please use Unmount Volume in the popup "
"menu of the volume."
284
msgstr ""
285 286 287 288 289 290 291
"Kui soovid kettaseadme lahti haakida, vali paremklõpsumenüüst “Haagi ketas "
"lahti”."

#. Translators: this is of the format "hostname (uri-scheme)"
#, c-format
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"
292

293 294
msgid "_Move Here"
msgstr "_Tõsta siia"
295

296 297
msgid "_Copy Here"
msgstr "_Kopeeri siia"
298

299 300
msgid "_Link Here"
msgstr "L_ingi siia"
301

302 303
msgid "Cancel"
msgstr "Loobu"
304

305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339
msgid "This file cannot be mounted"
msgstr "Seda faili pole võimalik külge haakida"

msgid "This file cannot be unmounted"
msgstr "Seda faili pole võimalik lahti haakida"

msgid "This file cannot be ejected"
msgstr "Seda faili pole võimalik väljastada"

msgid "This file cannot be started"
msgstr "Seda faili pole võimalik käivitada"

msgid "This file cannot be stopped"
msgstr "Seda faili pole võimalik seisata"

#, c-format
msgid "Slashes are not allowed in filenames"
msgstr "Failinimedes pole kaldkriipsud lubatud"

#, c-format
msgid "File not found"
msgstr "Faili ei leitud"

#, c-format
msgid "Toplevel files cannot be renamed"
msgstr "Ülemise taseme failide nime pole võimalik muuta"

#, c-format
msgid "Unable to rename desktop icon"
msgstr "Töölauaikooni nime pole võimalik muuta"

#, c-format
msgid "Unable to rename desktop file"
msgstr "Töölauafaili nime pole võimalik muuta"

340
#.
341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351
#. * Note to localizers: You can look at man strftime
#. * for details on the format, but you should only use
#. * the specifiers from the C standard, not extensions.
#. * These include "%" followed by one of
#. * "aAbBcdHIjmMpSUwWxXyYZ". There are two extensions
#. * in the Nautilus version of strftime that can be
#. * used (and match GNU extensions). Putting a "-"
#. * between the "%" and any numeric directive will turn
#. * off zero padding, and putting a "_" there will use
#. * space padding instead of zero padding.
#.
352 353
msgid "%R"
msgstr "%R"
354

355 356
msgid "%-I:%M %P"
msgstr "%-I:%M %P"
357

358 359
msgid "%b %-e"
msgstr "%-e. %b"
360

361 362
msgid "%b %-d %Y"
msgstr "%-d. %b %Y"
363

364 365
msgid "%a, %b %e %Y %I:%M:%S %p"
msgstr "%a, %e. %b %Y %I:%M:%S %p"
366

367 368
msgid "%a, %b %e %Y %T"
msgstr "%a, %e. %b %Y %T"
369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389

#, c-format
msgid "Not allowed to set permissions"
msgstr "Õiguseid pole lubatud määrata"

#, c-format
msgid "Not allowed to set owner"
msgstr "Omanikku pole lubatud määrata"

#, c-format
msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
msgstr "Määratud omanikku '%s' pole olemas"

#, c-format
msgid "Not allowed to set group"
msgstr "Omanikgruppi pole lubatud määrata"

#, c-format
msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
msgstr "Määratud gruppi '%s' pole olemas"

390 391 392 393
#. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user)
msgid "Me"
msgstr "Mina"

394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419
#, c-format
msgid "%'u item"
msgid_plural "%'u items"
msgstr[0] "%'u kirje"
msgstr[1] "%'u kirjet"

#, c-format
msgid "%'u folder"
msgid_plural "%'u folders"
msgstr[0] "%'u kataloog"
msgstr[1] "%'u kataloogi"

#, c-format
msgid "%'u file"
msgid_plural "%'u files"
msgstr[0] "%'u fail"
msgstr[1] "%'u faili"

#. This means no contents at all were readable
msgid "? items"
msgstr "? kirjet"

#. This means no contents at all were readable
msgid "? bytes"
msgstr "? baiti"

420 421
msgid "Unknown"
msgstr "Tundmatu"
422 423 424 425 426 427 428

#. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
#. * for which we have no more appropriate default.
#.
msgid "unknown"
msgstr "tundmatu"

429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466
msgid "Program"
msgstr "Programm"

msgid "Audio"
msgstr "Audio"

msgid "Font"
msgstr "Kiri"

msgid "Image"
msgstr "Pilt"

msgid "Archive"
msgstr "Arhiiv"

msgid "Markup"
msgstr "Märgikeel"

msgid "Video"
msgstr "Video"

msgid "Contacts"
msgstr "Kontaktid"

msgid "Calendar"
msgstr "Kalender"

msgid "Document"
msgstr "Dokument"

msgid "Presentation"
msgstr "Esitlus"

msgid "Spreadsheet"
msgstr "Arvutustabel"

msgid "Binary"
msgstr "Binaarne"
467

468 469 470 471 472
msgid "Folder"
msgstr "Kataloog"

msgid "Link"
msgstr "Link"
473 474 475 476 477 478 479 480 481 482

#. Note to localizers: convert file type string for file
#. * (e.g. "folder", "plain text") to file type for symbolic link
#. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
#.
#. appended to new link file
#, c-format
msgid "Link to %s"
msgstr "Viit > %s"

483 484
msgid "Link (broken)"
msgstr "Link (katkenud)"
485

486
#, c-format
487 488
msgid "Merge folder “%s”?"
msgstr "Kas liita kataloog “%s”?"
489

490
msgid ""
491 492
"Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder "
"that conflict with the files being copied."
493
msgstr ""
494 495
"Liitmise korral küsitakse kinnitust enne konfliktsete failide asendamist "
"kaustas kopeeritavatega."
496

497
#, c-format
498 499
msgid "An older folder with the same name already exists in “%s”."
msgstr "Vanem sama nimega kataloog on juba “%s” all olemas."
500

501
#, c-format
502 503
msgid "A newer folder with the same name already exists in “%s”."
msgstr "Uuem sama nimega kataloog on juba “%s” all olemas."
504

505
#, c-format
506 507
msgid "Another folder with the same name already exists in “%s”."
msgstr "Veel üks sama nimega kataloog on juba “%s” all olemas."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
508

509 510
msgid "Replacing it will remove all files in the folder."
msgstr "Asendamine kustutab kõik selles kaustas olevad failid."
511

512
#, c-format
513 514
msgid "Replace folder “%s”?"
msgstr "Kas asendada kataloog “%s”?"
515

516
#, c-format
517 518
msgid "A folder with the same name already exists in “%s”."
msgstr "Sama nimega kataloog on juba “%s” all olemas."
519

520
#, c-format
521 522
msgid "Replace file “%s”?"
msgstr "Kas asendada fail “%s”?"
523

524 525
msgid "Replacing it will overwrite its content."
msgstr "Selle asendamisega kirjutatakse faili sisu üle."
Priit Laes's avatar
Priit Laes committed
526

527
#, c-format
528 529
msgid "An older file with the same name already exists in “%s”."
msgstr "Vanem sama nimega fail on juba “%s” all olemas."
530

531
#, c-format
532 533
msgid "A newer file with the same name already exists in “%s”."
msgstr "Uuem sama nimega fail on juba “%s” all olemas."
534

535
#, c-format
536 537
msgid "Another file with the same name already exists in “%s”."
msgstr "Veel üks sama nimega fail on juba “%s” all olemas."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
538

539 540
msgid "Original file"
msgstr "Algne fail"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
541

542 543
msgid "Size:"
msgstr "Suurus:"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
544

545 546
msgid "Type:"
msgstr "Liik:"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
547

548 549
msgid "Last modified:"
msgstr "Viimati muudetud:"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
550

551 552
msgid "Replace with"
msgstr "Asenda millega"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
553

554 555
msgid "Merge"
msgstr "Liida"
556

557 558 559
#. Setup the expander for the rename action
msgid "_Select a new name for the destination"
msgstr "_Vali sihtfailile uus nimi"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
560

561 562
msgid "Reset"
msgstr "Taasta"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
563

564 565 566
#. Setup the checkbox to apply the action to all files
msgid "Apply this action to all files"
msgstr "See tegevus rakendatakse kõigile failidele"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
567

568 569
msgid "_Skip"
msgstr "_Jäta vahele"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
570

571 572
msgid "Re_name"
msgstr "Muuda _nime"
573

574 575
msgid "Replace"
msgstr "Asenda"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
576

577
msgid "File conflict"
578
msgstr "Failide vastuolu"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
579

580 581
msgid "S_kip All"
msgstr "_Jäta kõik vahele"
582

583 584
msgid "_Retry"
msgstr "_Korda"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
585

586 587 588 589 590
#. name, stock id
#. label, accelerator
msgid "_Delete"
msgstr "Kust_uta"

591 592
msgid "Delete _All"
msgstr "Kustuta _kõik"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
593

594 595
msgid "_Replace"
msgstr "_Asenda"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
596

597 598
msgid "Replace _All"
msgstr "Asenda _kõik"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
599

600 601
msgid "_Merge"
msgstr "L_iida"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
602

603 604
msgid "Merge _All"
msgstr "Liida _kõik"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
605

606 607
msgid "Copy _Anyway"
msgstr "Ko_peeri ikka"
608

609 610 611 612 613
#, c-format
msgid "%'d second"
msgid_plural "%'d seconds"
msgstr[0] "%'d sekund"
msgstr[1] "%'d sekundit"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
614

615 616 617 618 619
#, c-format
msgid "%'d minute"
msgid_plural "%'d minutes"
msgstr[0] "%'d minut"
msgstr[1] "%'d minutit"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
620

621 622 623 624 625
#, c-format
msgid "%'d hour"
msgid_plural "%'d hours"
msgstr[0] "%'d tund"
msgstr[1] "%'d tundi"
626

627 628 629 630 631
#, c-format
msgid "approximately %'d hour"
msgid_plural "approximately %'d hours"
msgstr[0] "ligikaudu %'d tund"
msgstr[1] "ligikaudu %'d tundi"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
632

633 634 635 636
#. appended to new link file
#, c-format
msgid "Another link to %s"
msgstr "Veel üks viit -> %s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
637

638 639 640 641 642 643 644
#. Localizers: Feel free to leave out the "st" suffix
#. * if there's no way to do that nicely for a
#. * particular language.
#.
#, c-format
msgid "%'dst link to %s"
msgstr "%'d. viit failile %s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
645

646 647 648 649
#. appended to new link file
#, c-format
msgid "%'dnd link to %s"
msgstr "%'d. viit failile %s"
Priit Laes's avatar
Priit Laes committed
650

651 652 653 654
#. appended to new link file
#, c-format
msgid "%'drd link to %s"
msgstr "%'d. viit failile %s"
655

656
#. appended to new link file
657
#, c-format
658 659
msgid "%'dth link to %s"
msgstr "%'d. viit failile %s"
660

661 662 663 664 665 666 667
#. Localizers:
#. * Feel free to leave out the st, nd, rd and th suffix or
#. * make some or all of them match.
#.
#. localizers: tag used to detect the first copy of a file
msgid " (copy)"
msgstr " (koopia)"
668

669 670 671
#. localizers: tag used to detect the second copy of a file
msgid " (another copy)"
msgstr " (veel üks koopia)"
672

673 674 675 676 677 678
#. localizers: tag used to detect the x11th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
msgid "th copy)"
msgstr ". koopia)"
679

680 681 682
#. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
msgid "st copy)"
msgstr ". koopia)"
683

684 685 686
#. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
msgid "nd copy)"
msgstr ". koopia)"
687

688 689 690
#. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
msgid "rd copy)"
msgstr ". koopia)"
691

692
#. localizers: appended to first file copy
693
#, c-format
694 695
msgid "%s (copy)%s"
msgstr "%s (koopia)%s"
696

697
#. localizers: appended to second file copy
698
#, c-format
699 700
msgid "%s (another copy)%s"
msgstr "%s (veel üks koopia)%s"
701

702 703 704 705
#. localizers: appended to x11th file copy
#. localizers: appended to x12th file copy
#. localizers: appended to x13th file copy
#. localizers: appended to xxth file copy
706
#, c-format
707 708
msgid "%s (%'dth copy)%s"
msgstr "%s (%d. koopia)%s"
709

710 711 712 713 714
#. localizers: if in your language there's no difference between 1st, 2nd, 3rd and nth
#. * plurals, you can leave the st, nd, rd suffixes out and just make all the translated
#. * strings look like "%s (copy %'d)%s".
#.
#. localizers: appended to x1st file copy
715
#, c-format
716 717
msgid "%s (%'dst copy)%s"
msgstr "%s (%d. koopia)%s"
718

719
#. localizers: appended to x2nd file copy
720
#, c-format
721 722
msgid "%s (%'dnd copy)%s"
msgstr "%s (%d. koopia)%s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
723

724 725 726 727
#. localizers: appended to x3rd file copy
#, c-format
msgid "%s (%'drd copy)%s"
msgstr "%s (%d. koopia)%s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
728

729 730 731
#. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
msgid " ("
msgstr " ("
732

733 734 735 736 737
#. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
#, c-format
msgid " (%'d"
msgstr " (%'d"

738 739
msgid "Are you sure you want to permanently delete “%B” from the trash?"
msgstr "Kas oled kindel, et soovid “%B” prügikastist jäädavalt kustutada?"
740

741
#, c-format
742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item from the "
"trash?"
msgid_plural ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items from the "
"trash?"
msgstr[0] ""
"Kas oled kindel, et soovid %'d valitud faili prügikastist jäädavalt "
"kustutada?"
msgstr[1] ""
"Kas oled kindel, et soovid %'d valitud faili prügikastist jäädavalt "
"kustutada?"
754

755 756
msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
msgstr "Kui kustutad kirje, on see jäädavalt kadunud."
757

758 759
msgid "Empty all items from Trash?"
msgstr "Kas tühjendada prügikast?"
760

761 762
msgid "All items in the Trash will be permanently deleted."
msgstr "Kõik prügikastis olevad kirjed kustutatakse jäädavalt."
763

764 765
msgid "Empty _Trash"
msgstr "Tühjenda _prügikast"
766

767 768
msgid "Are you sure you want to permanently delete “%B”?"
msgstr "Kas oled kindel, et soovid “%B” jäädavalt kustutada?"
769

770
#, c-format
771 772 773 774 775
msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
msgid_plural ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items?"
msgstr[0] "Kas oled kindel, et soovid %'d valitud kirje jäädavalt kustutada?"
msgstr[1] "Kas oled kindel, et soovid %'d valitud kirjet jäädavalt kustutada?"
776

777 778 779 780 781
#, c-format
msgid "%'d file left to delete"
msgid_plural "%'d files left to delete"
msgstr[0] "Kustutada jäänud on veel %'d fail"
msgstr[1] "Kustutada jäänud on veel %'d faili"
782

783 784
msgid "Deleting files"
msgstr "Failide kustutamine"
785

786 787 788 789 790 791 792
#. To translators: %T will expand to a time like "2 minutes".
#. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
#.
msgid "%T left"
msgid_plural "%T left"
msgstr[0] "%T jäänud"
msgstr[1] "%T jäänud"
793

794 795
msgid "Error while deleting."
msgstr "Viga kustutamisel."
796

797
msgid ""
798
"Files in the folder “%B” cannot be deleted because you do not have "
799 800
"permissions to see them."
msgstr ""
801
"Kaustas “%B” asuvaid faile pole võimalik kustutada, kuna sul pole nende "
802
"nägemiseks õiguseid."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
803

804
msgid ""
805 806
"There was an error getting information about the files in the folder “%B”."
msgstr "Kataloogis “%B” asuvate failide andmete hankimisel tekkis viga."
807

808 809
msgid "_Skip files"
msgstr "_Jäta failid vahele"
810

811
msgid ""
812
"The folder “%B” cannot be deleted because you do not have permissions to "
813 814
"read it."
msgstr ""
815
"Kausta “%B” pole võimalik kustutada, kuna sul puuduvad õigused selle "
816
"lugemiseks."
817

818 819
msgid "There was an error reading the folder “%B”."
msgstr "Kataloogi “%B” lugemisel tekkis viga."
820

821 822
msgid "Could not remove the folder %B."
msgstr "Kataloogi %B pole võimalik eemaldada."
Priit Laes's avatar
Priit Laes committed
823

824 825
msgid "There was an error deleting %B."
msgstr "%B kustutamisel tekkis viga."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
826

827 828
msgid "Moving files to trash"
msgstr "Failide prügikasti viskamine"
829

830
#, c-format
831 832 833 834
msgid "%'d file left to trash"
msgid_plural "%'d files left to trash"
msgstr[0] "Prügikasti visata on jäänud %'d fail"
msgstr[1] "Prügikasti visata on jäänud %'d faili"
835

836 837
#. Translators: %B is a file name
msgid "“%B” can't be put in the trash. Do you want to delete it immediately?"
838
msgstr ""
839
"“%B” pole võimalik prügikasti visata. Kas soovid selle koheselt kustutada?"
840

841 842
msgid "This remote location does not support sending items to the trash."
msgstr "See kaugasukoht ei toeta asjade prügikasti viskamist."
843

844 845
msgid "Trashing Files"
msgstr "Failide viskamine prügikasti"
846

847 848
msgid "Deleting Files"
msgstr "Failide kustutamine"
849

850 851
msgid "Unable to eject %V"
msgstr "%V väljastamine pole võimalik"
852

853 854
msgid "Unable to unmount %V"
msgstr "%V lahtihaakimine pole võimalik"
855

856 857
msgid "Do you want to empty the trash before you unmount?"
msgstr "Kas soovid enne lahtihaakimist tühjendada prügikasti?"
858

859 860 861 862 863 864
msgid ""
"In order to regain the free space on this volume the trash must be emptied. "
"All trashed items on the volume will be permanently lost."
msgstr ""
"Sellele seadmele täiendava vaba ruumi tekitamiseks tuleks prügikast tühjaks "
"teha. Kõik prügikastis olevad kirjed lähevad siis jäädavalt kaotsi."
865

866 867
msgid "Do _not Empty Trash"
msgstr "Ä_ra tühjenda prügikasti"
868

869
#. Translators: %s is a file name formatted for display
870
#, c-format
871 872
msgid "Unable to access “%s”"
msgstr "Ligipääs “%s”-le pole võimalik"
873

874 875 876 877 878
#, c-format
msgid "Preparing to copy %'d file (%S)"
msgid_plural "Preparing to copy %'d files (%S)"
msgstr[0] "Ettevalmistused %'d faili kopeerimiseks (%S)"
msgstr[1] "Ettevalmistused %'d faili kopeerimiseks (%S)"
879

880 881 882 883 884
#, c-format
msgid "Preparing to move %'d file (%S)"
msgid_plural "Preparing to move %'d files (%S)"
msgstr[0] "Ettevalmistused %'d faili ümbertõstmiseks (%S)"
msgstr[1] "Ettevalmistused %'d faili ümbertõstmiseks (%S)"
885

886 887 888 889 890
#, c-format
msgid "Preparing to delete %'d file (%S)"
msgid_plural "Preparing to delete %'d files (%S)"
msgstr[0] "Ettevalmistused %'d faili kustutamiseks (%S)"
msgstr[1] "Ettevalmistused %'d faili kustutamiseks (%S)"
891

892 893 894 895 896
#, c-format
msgid "Preparing to trash %'d file"
msgid_plural "Preparing to trash %'d files"
msgstr[0] "Ettevalmistused %'d faili viskamiseks prügikasti"
msgstr[1] "Ettevalmistused %'d faili viskamiseks prügikasti"
897

898 899
msgid "Error while copying."
msgstr "Viga kopeerimisel."
900

901 902
msgid "Error while moving."
msgstr "Viga ümbertõstmisel."
903

904 905
msgid "Error while moving files to trash."
msgstr "Viga failide prügikasti viskamisel."
906

907
msgid ""
908
"Files in the folder “%B” cannot be handled because you do not have "
909 910
"permissions to see them."
msgstr ""
911 912
"Kataloogis “%B” olevaid faile pole võimalik käsitleda, kuna sul puudub õigus "
"nende nägemiseks."
913

914
msgid ""
915
"The folder “%B” cannot be handled because you do not have permissions to "
916 917
"read it."
msgstr ""
918
"Kataloogi “%B” pole võimalik käsitleda, kuna sul pole õigust seda lugeda."
919 920

msgid ""
921 922 923
"The file “%B” cannot be handled because you do not have permissions to read "
"it."
msgstr "Faili “%B” pole võimalik käsitleda, kuna sul pole õigust seda lugeda."
924

925 926
msgid "There was an error getting information about “%B”."
msgstr "“%B” kohta andmete hankimisel tekkis viga."
927

928 929
msgid "Error while copying to “%B”."
msgstr "Viga “%B” kopeerimisel."
930

931 932
msgid "You do not have permissions to access the destination folder."
msgstr "Sul pole õigust sihtkataloogile ligi pääseda."
933

934 935
msgid "There was an error getting information about the destination."
msgstr "Sihtkoha kohta andmete hankimisel tekkis viga."
936

937 938
msgid "The destination is not a folder."
msgstr "Sihtkoht ei ole kataloog."
939

940 941 942 943 944 945
msgid ""
"There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
"space."
msgstr ""
"Sihtkohas ei ole piisavalt vaba ruumi. Lisaruumi tekitamiseks proovi "
"võimalusel sealt mõned tarbetud failid kustutada."
946

947
#, c-format
948 949
msgid "%S more space is required to copy to the destination."
msgstr "Sihtkohta kopeerimiseks jääb puudu %S ruumi."
950

951 952
msgid "The destination is read-only."
msgstr "Sihtkoht on kirjutuskaitsega."
953

954 955
msgid "Moving “%B” to “%B”"
msgstr "“%B” liigutamine sihtkohta “%B”"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
956

957 958
msgid "Copying “%B” to “%B”"
msgstr "“%B” kopeerimine sihtkohta “%B”"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
959

960 961
msgid "Duplicating “%B”"
msgstr "“%B” dubleerimine"
962

963 964
msgid "Moving file %'d of %'d (in “%B”) to “%B”"
msgstr "%'d. faili %'d-st liigutamine kohast “%B” kohta “%B”"
965

966 967
msgid "Copying file %'d of %'d (in “%B”) to “%B”"
msgstr "%'d. faili %'d-st kopeerimine kohast “%B” kohta “%B”"
968

969
#, fuzzy
970 971
msgid "Duplicating file %'d of %'d (in “%B”)"
msgstr "%'d. faili %'d-st dubleerimine kohast “%B” kohta “%B”"
972

973 974
msgid "Moving file %'d of %'d to “%B”"
msgstr "%'d. faili %'d-st liigutamine kohta “%B”"
975

976 977
msgid "Copying file %'d of %'d to “%B”"
msgstr "%'d. faili %'d-st kopeerimine kohta “%B”"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
978

979
#, c-format
980 981
msgid "Duplicating file %'d of %'d"
msgstr "%'d. faili %'d-st dubleerimine"
982

983
#. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb of 4 MB"
984
#, c-format
985 986
msgid "%S of %S"
msgstr "%S %S-st"
987

988 989 990 991 992 993 994 995 996
#. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", %T to a time duration like
#. * "2 minutes". So the whole thing will be something like "2 kb of 4 MB -- 2 hours left (4kb/sec)"
#. *
#. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
#.
msgid "%S of %S — %T left (%S/sec)"
msgid_plural "%S of %S — %T left (%S/sec)"
msgstr[0] "%S %S-st, jäänud %T (%S sekundis)"
msgstr[1] "%S %S-st, jäänud %T (%S sekundis)"
997

998
msgid ""
999
"The folder “%B” cannot be copied because you do not have permissions to "
1000 1001
"create it in the destination."
msgstr ""
1002 1003
"Kataloogi “%B” pole võimalik kopeerida, kuna sul puuduvad sihtkohas õigused "
"selle loomiseks."
1004

1005 1006
msgid "There was an error creating the folder “%B”."
msgstr "Kataloogi “%B” loomisel tekkis viga."
1007 1008

msgid ""
1009
"Files in the folder “%B” cannot be copied because you do not have "
1010 1011
"permissions to see them."
msgstr ""
1012 1013
"Kataloogis “%B” olevaid faile pole võimalik kopeerida, kuna sul pole õigust "
"neid näha."
1014 1015

msgid ""
1016 1017
"The folder “%B” cannot be copied because you do not have permissions to read "
"it."
1018
msgstr ""
1019
"Kataloogi “%B” pole võimalik kopeerida, kuna sul pole õigust seda lugeda."
1020

1021 1022
msgid "Error while moving “%B”."
msgstr "Viga “%B” liigutamisel."
1023 1024 1025 1026

msgid "Could not remove the source folder."
msgstr "Lähtekataloogi pole võimalik eemaldada."

1027 1028
msgid "Error while copying “%B”."
msgstr "Viga “%B” kopeerimisel."
1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068

#, c-format
msgid "Could not remove files from the already existing folder %F."
msgstr "Juba olemasolevast kataloogist %F pole võimalik faile eemaldada."

#, c-format
msgid "Could not remove the already existing file %F."
msgstr "Juba olemasolevat faili %F pole võimalik eemaldada."

#. the run_warning() frees all strings passed in automatically
msgid "You cannot move a folder into itself."
msgstr "Kataloogi pole võimalik iseendasse tõsta."

msgid "You cannot copy a folder into itself."
msgstr "Kataloogi pole võimalik iseendasse kopeerida."

msgid "The destination folder is inside the source folder."
msgstr "Sihtkataloog asub lähtekataloogi sees."

#. the run_warning() frees all strings passed in automatically
msgid "You cannot move a file over itself."
msgstr "Faili pole võimalik iseenda peale tõsta."

msgid "You cannot copy a file over itself."
msgstr "Faili pole võimalik iseenda peale kopeerida."

msgid "The source file would be overwritten by the destination."
msgstr "Sihtkoht võib lähtefaili üle kirjutada."

#, c-format
msgid "Could not remove the already existing file with the same name in %F."
msgstr "%F all juba olemasolevat sama nimega faili pole võimalik eemaldada."

#, c-format
msgid "There was an error copying the file into %F."
msgstr "Faili kopeerimisel %F alla tekkis viga."

msgid "Copying Files"
msgstr "Failide kopeerimine"

1069 1070
msgid "Preparing to Move to “%B”"
msgstr "Ettevalmistused liigutamiseks sihtkohta “%B”"
1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084

#, c-format
msgid "Preparing to move %'d file"
msgid_plural "Preparing to move %'d files"
msgstr[0] "Ettevalmistused %'d faili ümbertõstmiseks"
msgstr[1] "Ettevalmistused %'d faili ümbertõstmiseks"

#, c-format
msgid "There was an error moving the file into %F."
msgstr "Faili ümbertõstmisel %F alla tekkis viga."

msgid "Moving Files"
msgstr "Failide ümbertõstmine"

1085 1086
msgid "Creating links in “%B”"
msgstr "“%B” alla viitade loomine"
1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110

#, c-format
msgid "Making link to %'d file"
msgid_plural "Making links to %'d files"
msgstr[0] "%'d failile viida loomine"
msgstr[1] "%'d failile viitade loomine"

msgid "Error while creating link to %B."
msgstr "Viga viida loomisel sihtkohta %B."

msgid "Symbolic links only supported for local files"
msgstr "Nimeviidad on toetatud ainult kohalike failide korral"

msgid "The target doesn't support symbolic links."
msgstr "Sihtkoht ei toeta nimeviitasid."

#, c-format
msgid "There was an error creating the symlink in %F."
msgstr "Nimeviida loomisel asukohas %F tekkis viga."

msgid "Setting permissions"
msgstr "Õiguste seadmine"

#. localizers: the initial name of a new folder
1111 1112
msgid "Untitled Folder"
msgstr "Nimetu kataloog"
1113

1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121
#. localizers: the initial name of a new template document
#, c-format
msgid "Untitled %s"
msgstr "Nimetu %s"

#. localizers: the initial name of a new empty document
msgid "Untitled Document"
msgstr "Nimetu dokument"
1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139

msgid "Error while creating directory %B."
msgstr "Viga kataloogi %B loomisel."

msgid "Error while creating file %B."
msgstr "Viga faili %B loomisel."

#, c-format
msgid "There was an error creating the directory in %F."
msgstr "%F sisse kataloogi loomisel tekkis viga."

msgid "Emptying Trash"
msgstr "Prügikasti tühjendamine"

msgid "Unable to mark launcher trusted (executable)"
msgstr ""
"Rakenduse käivitajat pole võimalik määrata usaldusväärseks (käivitatavaks)"

1140 1141 1142
#. Reset to default info
msgid "Undo"
msgstr "Võta tagasi"
1143

1144 1145
msgid "Undo last action"
msgstr "Viimase tegevuse tagasivõtmine"
1146

1147 1148 1149
#. Reset to default info
msgid "Redo"
msgstr "Tee uuesti"
1150

1151 1152
msgid "Redo last undone action"
msgstr "Viimase tagasivõetud tegevuse uuesti tegemine"
1153

1154 1155 1156 1157 1158
#, c-format
msgid "Move %d item back to '%s'"
msgid_plural "Move %d items back to '%s'"
msgstr[0] "%d kirje liigutamine tagasi kohta '%s'"
msgstr[1] "%d kirje liigutamine tagasi kohta '%s'"
1159

1160 1161 1162 1163 1164
#, c-format
msgid "Move %d item to '%s'"
msgid_plural "Move %d items to '%s'"
msgstr[0] "%d kirje liigutamine kohta '%s'"
msgstr[1] "%d kirje liigutamine kohta '%s'"
1165 1166

#, c-format
1167 1168 1169 1170
msgid "_Undo Move %d item"
msgid_plural "_Undo Move %d items"
msgstr[0] "%d kirje liigutamise _tagasivõtmine"
msgstr[1] "%d kirje liigutamise _tagasivõtmine"
1171 1172

#, c-format
1173 1174 1175 1176
msgid "_Redo Move %d item"
msgid_plural "_Redo Move %d items"
msgstr[0] "%d kirje _uuesti liigutamine"
msgstr[1] "%d kirje _uuesti liigutamine"
1177 1178

#, c-format
1179 1180
msgid "Move '%s' back to '%s'"
msgstr "'%s' liigutamine tagasi kohta '%s'"
1181 1182

#, c-format
1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196
msgid "Move '%s' to '%s'"
msgstr "'%s' liigutamine kohta '%s'"

msgid "_Undo Move"
msgstr "_Võta liigutamine tagasi"

msgid "_Redo Move"
msgstr "Liiguta _uuesti"

msgid "_Undo Restore from Trash"
msgstr "_Võta tagasi prügikastist taastamine"

msgid "_Redo Restore from Trash"
msgstr "Viska _uuesti prügikasti"
1197 1198

#, c-format
1199 1200 1201 1202
msgid "Move %d item back to trash"
msgid_plural "Move %d items back to trash"
msgstr[0] "%d kirje liigutamine tagasi prügikasti"
msgstr[1] "%d kirje liigutamine tagasi prügikasti"
1203

1204 1205 1206 1207 1208
#, c-format
msgid "Restore %d item from trash"
msgid_plural "Restore %d items from trash"
msgstr[0] "%d kirje taastamine prügikastist"
msgstr[1] "%d kirje taastamine prügikastist"
1209

1210 1211 1212
#, c-format
msgid "Move '%s' back to trash"
msgstr "'%s' liigutamine tagasi prügikasti"
1213

1214 1215 1216
#, c-format
msgid "Restore '%s' from trash"
msgstr "'%s' taastamine prügikastist"
1217

1218 1219 1220 1221 1222
#, c-format
msgid "Delete %d copied item"
msgid_plural "Delete %d copied items"
msgstr[0] "%d kopeeritud kirje kustutamine"
msgstr[1] "%d kopeeritud kirje kustutamine"
1223

1224 1225 1226 1227 1228
#, c-format
msgid "Copy %d item to '%s'"
msgid_plural "Copy %d items to '%s'"
msgstr[0] "%d kirje kopeerimine kohta '%s'"
msgstr[1] "%d kirje kopeerimine kohta '%s'"
1229

1230 1231 1232 1233 1234
#, c-format
msgid "_Undo Copy %d item"
msgid_plural "_Undo Copy %d items"
msgstr[0] "_Võta tagasi %d kirje kopeerimine"
msgstr[1] "_Võta tagasi %d kirje kopeerimine"
1235

1236 1237 1238 1239 1240
#, c-format
msgid "_Redo Copy %d item"
msgid_plural "_Redo Copy %d items"
msgstr[0] "Kopeeri _uuesti %d kirjet"
msgstr[1] "Kopeeri _uuesti %d kirjet"
1241

1242 1243 1244
#, c-format
msgid "Delete '%s'"
msgstr "'%s' kustutamine"
1245

1246 1247 1248
#, c-format
msgid "Copy '%s' to '%s'"
msgstr "'%s' kopeerimine kohta '%s'"
1249

1250 1251
msgid "_Undo Copy"
msgstr "_Võta kopeerimine tagasi"
1252

1253 1254
msgid "_Redo Copy"
msgstr "Kopeeri _uuesti"
1255

1256 1257 1258 1259 1260
#, c-format
msgid "Delete %d duplicated item"
msgid_plural "Delete %d duplicated items"
msgstr[0] "%d duplikaatkirje kustutamine"
msgstr[1] "%d duplikaatkirje kustutamine"
1261

1262 1263 1264 1265 1266
#, c-format
msgid "Duplicate %d item in '%s'"
msgid_plural "Duplicate %d items in '%s'"
msgstr[0] "%d kirje dubleerimine kohas '%s'"
msgstr[1] "%d kirje dubleerimine kohas '%s'"
1267

1268 1269 1270 1271 1272
#, c-format
msgid "_Undo Duplicate %d item"
msgid_plural "_Undo Duplicate %d items"
msgstr[0] "_Võta tagasi %d kirje dubleerimine"
msgstr[1] "_Võta tagasi %d kirje dubleerimine"
1273

1274 1275 1276 1277 1278
#, c-format
msgid "_Redo Duplicate %d item"
msgid_plural "_Redo Duplicate %d items"
msgstr[0] "Dubleeri _uuesti %d kirjet"
msgstr[1] "Dubleeri _uuesti %d kirjet"
1279

1280 1281 1282
#, c-format
msgid "Duplicate '%s' in '%s'"
msgstr "'%s' dubleerimine kohas '%s'"
1283

1284 1285
msgid "_Undo Duplicate"
msgstr "_Võta dubleerimine tagasi"
1286

1287 1288
msgid "_Redo Duplicate"
msgstr "Dubleeri _uuesti"
1289

1290 1291 1292 1293 1294
#, c-format
msgid "Delete links to %d item"
msgid_plural "Delete links to %d items"
msgstr[0] "Viitade kustutamine %d kirjele"
msgstr[1] "Viitade kustutamine %d kirjele"
1295

1296 1297 1298 1299 1300
#, c-format
msgid "Create links to %d item"
msgid_plural "Create links to %d items"
msgstr[0] "Viitade loomine %d kirjele"
msgstr[1] "Viitade loomine %d kirjele"
1301

1302 1303 1304
#, c-format
msgid "Delete link to '%s'"
msgstr "Viida kustutamine kirjele '%s'"
1305

1306 1307 1308
#, c-format
msgid "Create link to '%s'"
msgstr "Viida loomine kohta '%s'"
1309

1310 1311
msgid "_Undo Create Link"
msgstr "_Võta tagasi viida loomine"
1312

1313 1314
msgid "_Redo Create Link"
msgstr "Loo viit _uuesti"
1315

1316 1317 1318
#, c-format
msgid "Create an empty file '%s'"
msgstr "Tühja faili '%s' loomine"
1319

1320
msgid "_Undo Create Empty File"
1321
msgstr "_Võta tagasi tühja faili loomine"
1322

1323 1324
msgid "_Redo Create Empty File"
msgstr "Loo _uuesti tühi fail"
1325

1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334
#, c-format
msgid "Create a new folder '%s'"
msgstr "Uue kataloogi '%s' loomine"

msgid "_Undo Create Folder"
msgstr "_Võta tagasi uue kataloogi loomine"

msgid "_Redo Create Folder"
msgstr "Loo _uuesti uus kataloog"
1335

1336
#, c-format
1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344
msgid "Create new file '%s' from template "
msgstr "Uue faili '%s' loomine mallist"

msgid "_Undo Create from Template"
msgstr "_Võta tagasi mallist loomine"

msgid "_Redo Create from Template"
msgstr "Loo _uuesti mallist"
1345

1346
#, c-format
1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354
msgid "Rename '%s' as '%s'"
msgstr "'%s' ümbernimetamine '%s'-ks"

msgid "_Undo Rename"
msgstr "_Võta tagasi nime muutmine"

msgid "_Redo Rename"
msgstr "Muuda _uuesti nime"
1355

1356
#, c-format
1357 1358 1359 1360
msgid "Move %d item to trash"
msgid_plural "Move %d items to trash"
msgstr[0] "%d kirje liigutamine prügikasti"
msgstr[1] "%d kirje liigutamine prügikasti"
1361

1362
#, c-format
1363 1364
msgid "Restore '%s' to '%s'"
msgstr "'%s' taastamine kohta '%s'"
1365

1366
#, c-format
1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374
msgid "Move '%s' to trash"
msgstr "'%s' liigutamine prügikasti"

msgid "_Undo Trash"
msgstr "_Võta tagasi prügikasti viskamine"

msgid "_Redo Trash"
msgstr "Viska _uuesti prügikasti"
1375

1376
#, c-format
1377 1378
msgid "Restore original permissions of items enclosed in '%s'"
msgstr "'%s' kirjete esialgsete õiguste taastamine"
1379

1380
#, c-format
1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388
msgid "Set permissions of items enclosed in '%s'"
msgstr "'%s' kirjete õiguste määramine"

msgid "_Undo Change Permissions"
msgstr "_Võta tagasi õiguste muutmine"

msgid "_Redo Change Permissions"
msgstr "Muuda õigused _uuesti"
1389

1390
#, c-format
1391 1392
msgid "Restore original permissions of '%s'"
msgstr "'%s' esialgsete õiguste taastamine"
1393

1394 1395 1396
#, c-format
msgid "Set permissions of '%s'"
msgstr "'%s' õiguste määramine"
1397

1398 1399 1400
#, c-format
msgid "Restore group of '%s' to '%s'"
msgstr "'%s' grupi taastamine kohta '%s'"
1401

1402 1403 1404
#, c-format
msgid "Set group of '%s' to '%s'"
msgstr "'%s' grupi määramine kohta '%s'"
1405

1406 1407
msgid "_Undo Change Group"
msgstr "_Võta tagasi grupi muutmine"
1408

1409 1410
msgid "_Redo Change Group"
msgstr "Muuda gruppi _uuesti"
1411

1412 1413 1414
#, c-format
msgid "Restore owner of '%s' to '%s'"
msgstr "'%s' eelmise omaniku '%s' taastamine"
1415

1416 1417 1418
#, c-format
msgid "Set owner of '%s' to '%s'"
msgstr "'%s' omanikuks '%s' määramine"
1419

1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426
msgid "_Undo Change Owner"
msgstr "_Võta tagasi omaniku muutmine"

msgid "_Redo Change Owner"
msgstr "_Muuda uuesti omanikku"

#, c-format
1427 1428
msgid "Could not determine original location of “%s” "
msgstr "“%s” algset asukohta pole võimalik tuvastada"
1429 1430 1431

msgid "The item cannot be restored from trash"
msgstr "Kirjet pole võimalik prügikastist taastada"