pl.po 174 KB
Newer Older
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1
# Polish translation for nautilus.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
2
# Copyright © 2000-2017 the nautilus authors.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
3
# This file is distributed under the same license as the nautilus package.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
4 5 6 7 8
# Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 2000-2003.
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003-2006.
# Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2006-2009.
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009.
# Wojciech Kapusta <wkapusta@aviary.pl>, 2009.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
9
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2017.
10
# Wojciech Szczęsny <wszczesny@aviary.pl>, 2013.
11
# Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2015.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
12
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2006-2017.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
13
#
14 15
msgid ""
msgstr ""
16
"Project-Id-Version: nautilus\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
17 18
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
19 20
"POT-Creation-Date: 2017-02-06 17:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-12 15:25+0100\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
21
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
22
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
23
"Language: pl\n"
24
"MIME-Version: 1.0\n"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
25
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
26
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
27 28
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
29

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
#: data/nautilus-autorun-software.desktop.in:3
msgid "Run Software"
msgstr "Uruchamianie oprogramowania"

#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/nautilus-autorun-software.desktop.in:7
msgid "application-x-executable"
msgstr "application-x-executable"

#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in:6
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
40 41 42
msgid "Nautilus"
msgstr "Nautilus"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
43 44
#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:4
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
45 46 47
msgid "Access and organize files"
msgstr "Organizowanie plików"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
48
#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in:9
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
49 50 51 52 53 54
msgid ""
"Nautilus, also known as Files, is the default file manager of the GNOME "
"desktop. It provides a simple and integrated way of managing your files and "
"browsing your file system."
msgstr ""
"Nautilus, znany także po prostu jako Menedżer plików, jest domyślnym "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
55 56
"menedżerem plików dla środowiska GNOME. Dostarcza on prosty i zintegrowany "
"sposób na zarządzanie plikami i przeglądanie systemu plików."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
57

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
58
#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in:13
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
59 60 61 62 63 64 65
msgid ""
"Nautilus supports all the basic functions of a file manager and more. It can "
"search and manage your files and folders, both locally and on a network, "
"read and write data to and from removable media, run scripts, and launch "
"applications. It has three views: Icon Grid, Icon List, and Tree List. Its "
"functions can be extended with plugins and scripts."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
66 67 68 69 70 71 72
"Program Nautilus obsługuje wszystkie podstawowe funkcje menedżera plików, "
"a także wiele więcej. Może wyszukiwać i zarządzać plikami i katalogami, "
"zarówno lokalnie, jak i w sieci, odczytywać i zapisywać dane na i z nośników "
"wymiennych, wykonywać skrypty i uruchamiać programy. Ma on trzy widoki: "
"siatkę ikon, listę ikon i listę w formie drzewa. Jego funkcje mogą być "
"rozszerzane za pomocą wtyczek i skryptów."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
73
#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:3 src/nautilus-mime-actions.c:104
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
74
#: src/nautilus-properties-window.c:4586 src/nautilus-window.c:2908
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
75 76 77
msgid "Files"
msgstr "Pliki"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
78 79
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:6
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
80 81
msgid "folder;manager;explore;disk;filesystem;"
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
82 83
"katalog;folder;menedżer;menadżer;manadżer;manedżer;manager;eksploruj;"
"eksplorator;dysk;system plików;"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
84

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
85 86 87 88 89
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:9
msgid "org.gnome.Nautilus"
msgstr "org.gnome.Nautilus"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
90
#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:20
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
91 92
msgid "New Window"
msgstr "Nowe okno"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
93

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
94
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:80
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
95 96 97
msgid "Where to position newly open tabs in browser windows"
msgstr ""
"Określa, gdzie umieszczone zostaną nowo otwarte karty okien przeglądania"
98

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
99
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:81
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
100
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
101 102
"If set to “after-current-tab”, then new tabs are inserted after the current "
"tab. If set to “end”, then new tabs are appended to the end of the tab list."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
103 104 105 106
msgstr ""
"Jeśli ustawione na wartość „after-current-tab”, to nowe karty będą wstawiane "
"za bieżącą kartą. Jeśli ustawione na wartość „end”, to nowe karty zostaną "
"dołączone na koniec listy kart."
107

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
108
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:85
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
109 110
msgid "Always use the location entry, instead of the pathbar"
msgstr "Używanie wpisu położenia zamiast paska ścieżki"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
111

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
112
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:86
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
113 114 115 116 117 118
msgid ""
"If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual "
"input entry for the location toolbar, instead of the pathbar."
msgstr ""
"Określa, czy okna programu Nautilus będą zawsze używały tekstowego pola "
"paska położenia zamiast paska ścieżki."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
119

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
120
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:90
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
121 122
msgid "Where to perform recursive search"
msgstr "Gdzie wyszukiwać rekursywne"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
123

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
124
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:91
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
125 126
msgid ""
"In which locations Nautilus should search on subfolders. Available values "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
127
"are “local-only”, “always”, “never”."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
128
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
129 130 131
"W jakich położeniach program Nautilus ma wyszukiwać w podkatalogach. "
"Dostępne wartości to „local-only” (tylko lokalne), „always” (wszystkie) "
"i „never” (żadne)."
132

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
133
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:95
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
134 135
msgid "Filter the search dates using either last used or last modified"
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
136
"Filtrowanie dat wyszukiwania za pomocą czasu ostatniego użycia lub ostatniej "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
137
"modyfikacji"
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
138

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
139
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:96
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
140 141
msgid "Filter the search dates using either last used or last modified."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
142
"Filtrowanie dat wyszukiwania za pomocą czasu ostatniego użycia lub ostatniej "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
143
"modyfikacji."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
144

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
145
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:100
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
146 147 148
msgid "Whether to show a context menu item to delete permanently"
msgstr ""
"Określa, czy wyświetlać element menu kontekstowego do trwałego usuwania"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
149

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
150
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:101
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
151 152 153 154 155 156
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will show a delete permanently context menu "
"item to bypass the Trash."
msgstr ""
"Określa, czy będzie wyświetlany element menu kontekstowego do trwałego "
"usuwania, pomijający kosz."
157

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
158
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:105
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
159 160 161 162 163 164
msgid ""
"Whether to show context menu items to create links from copied or selected "
"files"
msgstr ""
"Określa, czy wyświetlać element menu kontekstowego do tworzenia dowiązań ze "
"skopiowanych lub zaznaczonych plików"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
165

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
166
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:106
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
167 168 169 170 171 172
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will show context menu items to create links "
"from the copied or selected files."
msgstr ""
"Określa, czy będzie wyświetlany element menu kontekstowego do tworzenia "
"dowiązań ze skopiowanych lub zaznaczonych plików."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
173

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
174
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:110
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
175 176 177
msgid ""
"Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying the Trash"
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
178
"Określa, czy prosić o potwierdzenia podczas usuwania plików lub opróżniania "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
179
"kosza"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
180

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
181
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:111
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
182 183 184 185 186 187
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
"delete files, or empty the Trash."
msgstr ""
"Określa, czy podczas próby usunięcia plików lub opróżnienia kosza będzie "
"wymagane potwierdzenie."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
188

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:115
msgid ""
"Whether to extract compressed files instead of opening them in another "
"application"
msgstr ""
"Określa, czy rozpakowywać skompresowane pliki zamiast otwierania ich w innym "
"programie"

#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:116
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will automatically extract compressed files "
"instead of opening them in another application"
msgstr ""
"Ustawienie na wartość „true” powoduje, że program Nautilus automatycznie "
"rozpakowuje skompresowane pliki zamiast otwierania ich w innym programie"

#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:121
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
206
msgid "When to show number of items in a folder"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
207
msgstr "Kiedy wyświetlać liczbę elementów w katalogu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
208

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
209
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:122
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
210 211
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
212 213 214
"“always” then always show item counts, even if the folder is on a remote "
"server. If set to “local-only” then only show counts for local file systems. "
"If set to “never” then never bother to compute item counts."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
215
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
216
"Ustawienie wydajności wyświetlania liczby elementów w katalogu. Jeżeli "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
217 218 219 220
"ustawiono „always” (zawsze), wtedy zawsze wyświetlany jest licznik "
"elementów, nawet jeśli katalog jest na zdalnym serwerze. Jeżeli ustawiono "
"„local-only” (tylko lokalne), wtedy wyświetlane są liczniki dla lokalnego "
"systemu plików. Jeżeli ustawiono „never” (nigdy), elementy nie są liczone."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
221

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
222
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:126
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
223 224
msgid "Type of click used to launch/open files"
msgstr "Typ kliknięcia używany do uruchamiania/otwierania plików"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
225

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
226
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:127
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
227
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
228 229
"Possible values are “single” to launch files on a single click, or “double” "
"to launch them on a double click."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
230 231 232 233
msgstr ""
"Możliwymi wartościami są „single” (pojedyncze), aby uruchamiać pliki za "
"pomocą pojedynczego kliknięcia, lub „double” (podwójnie), aby uruchamiać "
"pliki za pomocą podwójnego kliknięcia."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
234

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
235
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:131
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
236 237
msgid "What to do with executable text files when activated"
msgstr "Czynność po aktywacji wykonywalnych plików tekstowych"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
238

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
239
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:132
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
240 241
msgid ""
"What to do with executable text files when they are activated (single or "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
242 243 244
"double clicked). Possible values are “launch” to launch them as programs, "
"“ask” to ask what to do via a dialog, and “display” to display them as text "
"files."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
245
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
246
"Określenie, co robić z wykonywalnymi plikami tekstowymi, gdy są aktywowane "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
247 248 249
"(pojedynczym lub podwójnym kliknięciem). Dopuszczalne wartości: „launch” — "
"uruchomienie jako program, „ask” — pytanie, co zrobić, poprzez okno "
"dialogowe, „display” — wyświetlanie jako plików tekstowych."
250

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
251
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:136
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
252 253
msgid "Show the package installer for unknown MIME types"
msgstr "Wyświetlanie instalatora pakietów dla nieznanych typów MIME"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
254

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
255
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:137
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
256 257 258 259
msgid ""
"Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown MIME "
"type is opened, in order to search for an application to handle it."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
260 261
"Określa, czy wyświetlać użytkownikowi okno dialogowe instalatora pakietów "
"w przypadku otwarcia nieznanego typu MIME, aby wyszukać program do jego "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
262
"obsługi."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
263

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
264
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:141
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
265 266 267
msgid ""
"Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to the Trash"
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
268
"Wyświetlanie ostrzeżenia o zmianie skrótu klawiszowego dla czynności "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
269
"przeniesienia do kosza"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
270

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
271
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:142
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
272 273 274 275
msgid ""
"Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to the Trash "
"from Control + Delete to just Delete."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
276 277
"Wyświetla ostrzeżenie o zmianie skrótu klawiszowego dla czynności "
"przeniesienia do kosza z Ctrl+Delete na sam klawisz Delete."
278

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
279
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:146
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
280
msgid "Use extra mouse button events in Nautilus’ browser window"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
281
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
282
"Określa, czy używać dodatkowych zdarzeń przycisków myszy w oknach "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
283
"przeglądania programu Nautilus"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
284

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
285
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:147
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
286
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
287 288
"For users with mice that have “Forward” and “Back” buttons, this key will "
"determine if any action is taken inside of Nautilus when either is pressed."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
289
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
290 291 292
"Dla użytkowników myszy, które mają przyciski „Dalej” i „Wstecz”, ten klucz "
"określa, czy jakaś czynność jest podejmowana przez program Nautilus, jeśli "
"zostanie naciśnięty przycisk."
293

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
294
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:151
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
295
msgid "Mouse button to activate the “Forward” command in browser window"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
296
msgstr "Przycisk myszy do aktywowania polecenia „Dalej” w oknie przeglądarki"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
297

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
298
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:152
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
299
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
300 301
"For users with mice that have buttons for “Forward” and “Back”, this key "
"will set which button activates the “Forward” command in a browser window. "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
302 303
"Possible values range between 6 and 14."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
304 305 306
"Dla użytkowników myszy, które mają przyciski „Dalej” i „Wstecz”, ten klucz "
"ustawia, który przycisk włącza polecenie „Dalej” w oknie przeglądarki. "
"Możliwe wartości mieszczą się w zakresie między 6 a 14."
307

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
308
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:156
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
309
msgid "Mouse button to activate the “Back” command in browser window"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
310
msgstr "Przycisk myszy do aktywowania polecenia „Wstecz” w oknie przeglądarki"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
311

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
312
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:157
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
313
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
314 315
"For users with mice that have buttons for “Forward” and “Back”, this key "
"will set which button activates the “Back” command in a browser window. "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
316 317
"Possible values range between 6 and 14."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
318 319 320
"Dla użytkowników myszy, które mają przyciski „Dalej” i „Wstecz”, ten klucz "
"ustawia, który przycisk włącza polecenie „Wstecz” w oknie przeglądarki. "
"Możliwe wartości mieszczą się w zakresie między 6 a 14."
321

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
322
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:162
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
323 324
msgid "When to show thumbnails of files"
msgstr "Kiedy wyświetlać miniatury plików"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
325

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
326
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:163
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
327
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
328
"Speed trade-off for when to show a file as a thumbnail. If set to “always” "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
329
"then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. If set to "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
330 331
"“local-only” then only show thumbnails for local file systems. If set to "
"“never” then never bother to thumbnail files, just use a generic icon. "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
332 333 334 335 336 337 338 339 340
"Despite what the name may suggest, this applies to any previewable file type."
msgstr ""
"Ustawienie wydajności wyświetlania miniatur plików. Jeżeli ustawiono "
"„always” (zawsze), wtedy zawsze wyświetlana jest miniatura, nawet jeśli "
"katalog jest na zdalnym serwerze. Jeżeli ustawiono „local-only” (tylko "
"lokalne), wtedy wyświetlane są miniatury plików lokalnych. Jeżeli ustawiono "
"„never” (nigdy), zamiast miniatur wyświetlane są standardowe ikony. Mimo "
"tego, co może sugerować nazwa, to ustawienie odnosi się do wszystkich typów "
"plików, dla których można utworzyć podgląd."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
341

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
342
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:167
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
343 344
msgid "Maximum image size for thumbnailing"
msgstr "Maksymalny rozmiar obrazu do utworzenia miniatury"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
345

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
346
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:168
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
347
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
348
"Images over this size (in bytes) won’t be thumbnailed. The purpose of this "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
349 350 351
"setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
"load or use lots of memory."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
352
"Obrazy powyżej tego rozmiaru (w bajtach) nie będą miały miniatur. Ustawienie "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
353
"to zapobiega tworzeniu miniatur dla bardzo dużych plików, co może zabierać "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
354
"dużo czasu i pamięci."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
355

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
356
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:175
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
357 358
msgid "Default sort order"
msgstr "Domyślna kolejność porządkowania"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
359

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
360
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:176
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
361
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
362 363
"The default sort-order for items in the icon view. Possible values are "
"“name”, “size”, “type” and “mtime”."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
364
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
365 366
"Domyślna kolejność porządkowania elementów w widoku listy. Dopuszczalne "
"wartości to: „name” (nazwa), „size” (rozmiar), „type” (typ) i „mtime” (czas "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
367
"modyfikacji)."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
368

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
369
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:180
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
370
msgid "Reverse sort order in new windows"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
371
msgstr "Odwrócona kolejność porządkowania w nowych oknach"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
372

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
373
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:181
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
374 375
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. I.e., if "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
376 377 378
"sorted by name, then instead of sorting the files from “a” to “z”, they will "
"be sorted from “z” to “a”; if sorted by size, instead of being incrementally "
"they will be sorted decrementally."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
379
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
380
"Określa, czy pliki w nowych oknach będą porządkowane w odwróconej "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
381
"kolejności. Na przykład, jeżeli są porządkowane według nazwy, wówczas "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
382
"zamiast w kolejności od „a” do „z”, zostaną uporządkowane od „z” do „a”. "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
383 384
"Jeżeli pliki są porządkowane według rozmiaru, wtedy zamiast rosnąco będą "
"porządkowane malejąco."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
385

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
386
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:191
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
387 388
msgid "Default folder viewer"
msgstr "Domyślna przeglądarka katalogów"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
389

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
390
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:192
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
391 392
msgid ""
"When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
393 394
"another view for that particular folder. Possible values are “list-view”, "
"and “icon-view”."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
395 396 397
msgstr ""
"Widok używany do przeglądania zawartości katalogu, jeśli nie wybrano innego "
"widoku dla danego katalogu. Dopuszczalne wartości to „list-view” (widok "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
398
"listy) i „icon-view” (widok ikon)."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
399

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
400
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:196
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
401 402
msgid "Whether to show hidden files"
msgstr "Określa, czy wyświetlać pliki ukryte"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
403

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
404
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:197
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
405
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
406 407
"This key is deprecated and ignored. The “show-hidden” key from “org.gtk."
"Settings.FileChooser” is now used instead."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
408
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
409 410
"Ten klucz jest przestarzały i ignorowany. Zamiast tego używany jest teraz "
"klucz „show-hidden” z „org.gtk.Settings.FileChooser”."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
411

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
412
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:201
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
413 414
msgid "What viewer should be used when searching"
msgstr "Widok używany podczas wyszukiwania"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
415

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
416
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:202
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
417
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
418
"When searching Nautilus will switch to the type of view in this setting."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
419
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
420
"Podczas wyszukiwania program Nautilus przełączy na typ widoku podany w tym "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
421
"ustawieniu."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
422

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
423
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:206
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
424 425
msgid "Bulk rename utility"
msgstr "Narzędzie do masowej zmiany nazw"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
426

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
427
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:207
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
428 429 430 431 432 433 434
msgid ""
"If set, Nautilus will append URIs of selected files and treat the result as "
"a command line for bulk renaming. Bulk rename applications can register "
"themselves in this key by setting the key to a space-separated string of "
"their executable name and any command line options. If the executable name "
"is not set to a full path, it will be searched for in the search path."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
435
"Określa, czy program ma dołączać adresy URI wybranych plików i traktować "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
436
"wynik jako wiersz poleceń do masowej zmiany nazwy. Programy do masowej "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
437 438
"zmiany nazwy mogą się zarejestrować w tym kluczu przez ustawienie go na ciąg "
"zawierający nazwę pliku wykonywalnego i dowolne opcje wiersza poleceń, "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
439
"oddzielone spacjami. Jeśli nazwa pliku wykonywalnego nie jest pełną ścieżką, "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
440
"zostanie on wyszukany w ścieżce wyszukiwania."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
441

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
442
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:211
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
443 444 445 446 447 448
msgid ""
"Whether to open the hovered folder after a timeout when drag and drop "
"operation"
msgstr ""
"Określa, czy otwierać najechany katalog po określonym czasie podczas "
"przeciągania"
449

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
450
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:212
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
451 452 453 454 455 456
msgid ""
"If this is set to true, when performing a drag and drop operation the "
"hovered folder will open automatically after a timeout."
msgstr ""
"Określa, czy podczas przeciągania najechany katalog będzie automatycznie "
"otwierany po określonym czasie."
457

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
458
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:219
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
459 460 461
msgid "Default format for compressing files"
msgstr "Domyślny format do kompresowania plików"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
462
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:220
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
463 464 465
msgid "The format that will be selected when compressing files."
msgstr "Format wybrany podczas kompresowania plików."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
466
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:227
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
467 468
msgid "List of possible captions on icons"
msgstr "Lista możliwych podpisów na ikonach"
469

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
470
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:228
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
471 472 473
msgid ""
"A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The "
"actual number of captions shown depends on the zoom level. Some possible "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
474 475
"values are: “size”, “type”, “date_modified”, “owner”, “group”, "
"“permissions”, and “mime_type”."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
476
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
477
"Lista podpisów pod ikoną w widoku ikon lub na pulpicie. Liczba wyświetlanych "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
478
"podpisów zależy od stopnia powiększenia. Dopuszczalne wartości to: „size”, "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
479
"„type”, „date_modified”, „owner”, „group”, „permissions” i „mime_type”."
480

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
481
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:232
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
482 483
msgid "Default icon zoom level"
msgstr "Domyślne powiększenie ikon"
484

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
485
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:233
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
486 487
msgid "Default zoom level used by the icon view."
msgstr "Domyślne powiększenie używane przez widok ikon."
488

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
489
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:237
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
490 491
msgid "Default Thumbnail Icon Size"
msgstr "Domyślny rozmiar ikon miniatur"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
492

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
493
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:238
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
494 495
msgid ""
"The default size of an icon for a thumbnail in the icon view when using "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
496
"NAUTILUS_ICON_SIZE_STANDARD size."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
497
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
498
"Domyślny rozmiar ikony miniatury w widoku ikon przy rozmiarze "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
499
"„NAUTILUS_ICON_SIZE_STANDARD”."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
500

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
501 502
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:242
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:313
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
503 504
msgid "Text Ellipsis Limit"
msgstr "Ograniczenie skracania nazw"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
505

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
506
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:243
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
507 508 509
msgid ""
"A string specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
"ellipses, depending on the zoom level. Each of the list entries is of the "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
510
"form “Zoom Level:Integer”. For each specified zoom level, if the given "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
511 512
"integer is larger than 0, the file name will not exceed the given number of "
"lines. If the integer is 0 or smaller, no limit is imposed on the specified "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
513 514 515 516 517 518 519 520
"zoom level. A default entry of the form “Integer” without any specified zoom "
"level is also allowed. It defines the maximum number of lines for all other "
"zoom levels. Examples: 0 — always display overlong file names; 3 — shorten "
"file names if they exceed three lines; smallest:5,smaller:4,0 — shorten file "
"names if they exceed five lines for zoom level “smallest”. Shorten file "
"names if they exceed four lines for zoom level “smaller”. Do not shorten "
"file names for other zoom levels. Available zoom levels: small, standard, "
"large."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
521 522
msgstr ""
"Ciąg określający sposób skracania zbyt długich nazw plików za pomocą "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
523
"wielokropka w zależności od powiększenia. Każdy wpis na liście ma formę "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
524 525 526 527 528 529 530 531 532 533
"„Zoom Level:Integer” (Powiększenie:liczba_całkowita. Dla każdej wartości "
"powiększenia, jeśli dana liczba całkowita jest większa niż 0, nazwa pliku "
"nie przekroczy zadanej liczby wierszy. Wartość 0 lub mniejsza oznacza brak "
"ograniczenia dla danego powiększenia. Dozwolona jest również domyślna "
"wartość „Integer” bez podanego powiększenia. Określa ona maksymalną liczbę "
"wierszy dla każdej innej wartości powiększenia. Na przykład: 0 — zawsze "
"wyświetla zbyt długie nazwy plików; 3 — skraca nazwy plików, jeśli "
"przekraczają trzy wiersze; smallest:5,smaller:4,0 — skraca nazwy plików, "
"jeśli przekraczają one pięć wierszy przy powiększeniu "
"„smallest” (najmniejsze). Skraca nazwy plików, jeśli przekraczają one cztery "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
534 535
"wiersze przy powiększeniu „smaller” (mniejsze). Nie skracają nazw plików "
"w przypadku pozostałych powiększeń. Dostępne wartości powiększenia: small "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
536
"(małe), standard (standardowe), large (duże)."
537

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
538
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:250
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
539 540
msgid "Default list zoom level"
msgstr "Domyślne powiększenie listy"
541

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
542
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:251
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
543 544
msgid "Default zoom level used by the list view."
msgstr "Domyślne powiększenie używane przez widok listy."
545

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
546
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:255
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
547
msgid "Default list of columns visible in the list view"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
548
msgstr "Domyślna lista kolumn widocznych w widoku listy"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
549

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
550
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:256
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
551
msgid "Default list of columns visible in the list view."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
552
msgstr "Domyślna lista kolumn widocznych w widoku listy."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
553

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
554
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:260
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
555
msgid "Default column order in the list view"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
556
msgstr "Domyślny porządek kolumn w widoku listy"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
557

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
558
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:261
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
559
msgid "Default column order in the list view."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
560
msgstr "Domyślny porządek kolumn w widoku listy."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
561

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
562
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:265
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
563 564
msgid "Use tree view"
msgstr "Użycie widoku drzewa"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
565

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
566
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:266
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
567 568 569 570
msgid ""
"Whether a tree should be used for list view navigation instead of a flat "
"list."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
571
"Określa, czy drzewo powinno być używane do nawigacji w widoku listy zamiast "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
572
"płaskiej listy."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
573

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
574
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:272
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
575 576 577
msgctxt "desktop-font"
msgid "''"
msgstr "''"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
578

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
579
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:273
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
580 581
msgid "Desktop font"
msgstr "Czcionka pulpitu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
582

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
583
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:274
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
584 585
msgid "The font description used for the icons on the desktop."
msgstr "Opis czcionki używanej dla ikon pulpitu."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
586

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
587
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:278
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
588 589
msgid "Home icon visible on desktop"
msgstr "Ikona katalogu domowego widoczna na pulpicie"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
590

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
591
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:279
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
592 593 594 595 596 597
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
"the desktop."
msgstr ""
"Określa, czy na pulpicie będzie umieszczana ikona skrótu do katalogu "
"domowego."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
598

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
599
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:283
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
600 601
msgid "Trash icon visible on desktop"
msgstr "Ikona kosza widoczna na pulpicie"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
602

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
603
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:284
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
604 605 606 607
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the Trash will be put on the "
"desktop."
msgstr "Określa, czy na pulpicie będzie umieszczona ikona kosza."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
608

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
609
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:288
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
610 611
msgid "Show mounted volumes on the desktop"
msgstr "Ikony zamontowanych woluminów na pulpicie"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
612

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
613
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:289
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
614 615 616 617 618 619
msgid ""
"If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
"desktop."
msgstr ""
"Określa, czy na pulpicie mają być umieszczane ikony dowiązań do "
"zamontowanych woluminów."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
620

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
621
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:293
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
622 623
msgid "Network Servers icon visible on the desktop"
msgstr "Ikona serwerów sieciowych widoczna na pulpicie"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
624

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
625
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:294
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
626 627 628 629 630 631
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be "
"put on the desktop."
msgstr ""
"Określa, czy na pulpicie będzie umieszczona ikona skrótu do widoku serwerów "
"sieciowych."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
632

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
633
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:297
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
634 635 636
msgctxt "home-icon-name"
msgid "'Home'"
msgstr "'Katalog domowy'"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
637

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
638
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:298
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
639 640
msgid "Desktop home icon name"
msgstr "Nazwa ikony katalogu domowego"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
641

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
642
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:299
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
643 644 645 646
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the home icon on the "
"desktop."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
647 648
"Tę nazwę można ustawić, jeżeli potrzebna jest niestandardowa nazwa ikony "
"katalogu domowego na pulpicie."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
649

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
650
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:302
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
651 652 653
msgctxt "trash-icon-name"
msgid "'Trash'"
msgstr "'Kosz'"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
654

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
655
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:303
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
656 657 658
msgid "Desktop Trash icon name"
msgstr "Nazwa ikony kosza na pulpicie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
659
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:304
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
660 661 662 663
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the Trash icon on the "
"desktop."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
664 665
"Tę nazwę można ustawić, jeżeli potrzebna jest niestandardowa nazwa ikony "
"kosza na pulpicie."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
666

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
667
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:307
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
668 669 670 671
msgctxt "network-icon-name"
msgid "'Network Servers'"
msgstr "'Serwery sieciowe'"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
672
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:308
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
673 674 675
msgid "Network servers icon name"
msgstr "Nazwa ikony serwerów sieciowych"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
676
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:309
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
677 678 679 680
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the network servers icon "
"on the desktop."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
681 682
"Tę nazwę można ustawić, jeżeli potrzebna jest niestandardowa nazwa ikony "
"serwerów sieciowych na pulpicie."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
683

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
684
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:314
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
685 686 687 688 689 690 691 692 693 694
msgid ""
"An integer specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
"ellipses on the desktop. If the number is larger than 0, the file name will "
"not exceed the given number of lines. If the number is 0 or smaller, no "
"limit is imposed on the number of displayed lines."
msgstr ""
"Liczba całkowita określająca, jak zbyt długie nazwy plików na pulpicie będą "
"skracane wielokropkiem. Jeśli liczba jest większa od 0, nazwa pliku nie "
"przekroczy zadanej liczby wierszy. Wartość 0 lub mniejsza oznacza brak "
"ograniczenia ilości wyświetlanych wierszy."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
695

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
696
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:318
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
697 698
msgid "Fade the background on change"
msgstr "Przejście tła podczas zmiany"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
699

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
700
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:319
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
701 702 703 704 705
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will use a fade effect to change the desktop "
"background."
msgstr ""
"Określa, czy podczas zmiany tła pulpitu ma być używany efekt przejścia."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
706

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
707
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:327
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
708 709
msgid "The geometry string for a navigation window"
msgstr "Ciąg geometrii dla okna nawigacji"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
710

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
711
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:328
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
712 713 714 715
msgid ""
"A string containing the saved geometry and coordinates string for navigation "
"windows."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
716
"Ciąg zawierający zapisaną geometrię i ciąg współrzędnych dla okien nawigacji."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
717

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
718
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:332
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
719 720
msgid "Whether the navigation window should be maximized"
msgstr "Określa, czy okno nawigacji powinno być zmaksymalizowane"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
721

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
722
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:333
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
723 724
msgid "Whether the navigation window should be maximized by default."
msgstr "Określa, czy okno nawigacji powinno być domyślnie zmaksymalizowane."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
725

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
726
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:337
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
727 728
msgid "Width of the side pane"
msgstr "Szerokość panelu bocznego"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
729

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
730
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:338
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
731
msgid "The default width of the side pane in new windows."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
732
msgstr "Domyślna szerokość paska bocznego w nowych oknach."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
733

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
734
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:342
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
735
msgid "Show location bar in new windows"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
736
msgstr "Pasek położenia w nowych oknach"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
737

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
738
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:343
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
739 740 741
msgid ""
"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr "Określa, czy nowo otwarte okna będą miały widoczny pasek położenia."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
742

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
743
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:347
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
744
msgid "Show side pane in new windows"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
745
msgstr "Panel boczny w nowych oknach"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
746

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
747
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:348
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
748 749
msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
msgstr "Określa, czy nowo otwarte okna będą miały widoczny panel boczny."
750

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
751
#: eel/eel-canvas.c:1465 eel/eel-canvas.c:1466
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
752 753
msgid "X"
msgstr "X"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
754

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
755
#: eel/eel-canvas.c:1472 eel/eel-canvas.c:1473
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
756 757
msgid "Y"
msgstr "Y"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
758

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
759
#: eel/eel-gtk-extensions.c:337
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
760 761
msgid "Show more _details"
msgstr "Więcej _informacji"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
762

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
763
#. Put up the timed wait window.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
764 765
#. Add buttons
#: eel/eel-stock-dialogs.c:204 src/nautilus-file-conflict-dialog.c:318
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
766
#: src/nautilus-file-operations.c:225 src/nautilus-files-view.c:1060
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
767 768
#: src/nautilus-files-view.c:1603 src/nautilus-files-view.c:5673
#: src/nautilus-files-view.c:6161 src/nautilus-location-entry.c:282
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
769 770
#: src/nautilus-mime-actions.c:570 src/nautilus-mime-actions.c:574
#: src/nautilus-mime-actions.c:656 src/nautilus-mime-actions.c:1054
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
771
#: src/nautilus-mime-actions.c:1606 src/nautilus-mime-actions.c:1920
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
772
#: src/nautilus-properties-window.c:4577 src/nautilus-properties-window.c:5645
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
773
#: src/nautilus-search-popover.c:550
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
774
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:12
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
775 776
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
777

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
778
#: eel/eel-stock-dialogs.c:213
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
779
msgid "You can stop this operation by clicking cancel."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
780
msgstr "Można zatrzymać to działanie klikając przycisk „Anuluj”."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
781

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
782
#: eel/eel-vfs-extensions.c:106
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
783 784
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (nieprawidłowe kodowanie Unicode)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
785

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
786
#: nautilus-desktop/nautilus-desktop-application.c:257
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
787 788 789
msgid "Always manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
msgstr "Zawsze zarządza pulpitem (ignoruje preferencję GSettings)."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
790 791
#: nautilus-desktop/nautilus-desktop-directory-file.c:444
#: nautilus-desktop/nautilus-desktop-icon-file.c:158
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
792 793 794
msgid "on the desktop"
msgstr "na pulpicie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
795
#: nautilus-desktop/nautilus-desktop-icon-file.c:436
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
796 797
msgid "Unable to rename desktop icon"
msgstr "Nie można zmienić nazwy ikony pulpitu"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
798

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
799
#: nautilus-desktop/nautilus-desktop-link.c:142 src/nautilus-bookmark.c:116
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
800
#: src/nautilus-file-utilities.c:304 src/nautilus-list-view.c:1703
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
801
#: src/nautilus-pathbar.c:429 src/nautilus-shell-search-provider.c:315
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
802 803
msgid "Home"
msgstr "Katalog domowy"
804

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
805
#. hardcode "Desktop"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
806 807
#: nautilus-desktop/nautilus-desktop-window.c:309
#: nautilus-desktop/nautilus-desktop-window.c:488
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
808 809 810
msgid "Desktop"
msgstr "Pulpit"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
811 812
#: nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:107
#: nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:114
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
813 814 815
msgid "Send to…"
msgstr "Wyślij do…"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
816
#: nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:108
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
817 818 819
msgid "Send file by mail…"
msgstr "Wysyła plik przez pocztę e-mail…"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
820
#: nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:115
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
821 822 823 824
msgid "Send files by mail…"
msgstr "Wysyła pliki przez pocztę e-mail…"

#. Some sort of failure occurred. How 'bout we tell the user?
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
825
#: src/nautilus-application.c:175 src/nautilus-window-slot.c:1357
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
826 827 828
msgid "Oops! Something went wrong."
msgstr "Coś się nie powiodło."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
829
#: src/nautilus-application.c:178
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
830 831 832 833 834 835 836 837 838 839
#, c-format
msgid ""
"Unable to create a required folder. Please create the following folder, or "
"set permissions such that it can be created:\n"
"%s"
msgstr ""
"Nie można utworzyć wymaganego katalogu. Proszę utworzyć następujący katalog "
"lub tak ustalić uprawnienia, aby możliwe było jego utworzenie:\n"
"%s"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
840
#: src/nautilus-application.c:185
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
841 842 843 844 845 846 847 848 849 850
#, c-format
msgid ""
"Unable to create required folders. Please create the following folders, or "
"set permissions such that they can be created:\n"
"%s"
msgstr ""
"Nie można utworzyć wymaganych katalogów. Proszę utworzyć następujące "
"katalogi lub tak ustalić uprawnienia, aby możliwe było ich utworzenie:\n"
"%s"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
851
#: src/nautilus-application.c:629
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
852 853 854
msgid "--check cannot be used with other options."
msgstr "--check nie może być użyte z innymi opcjami."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
855
#: src/nautilus-application.c:637
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
856 857 858
msgid "--quit cannot be used with URIs."
msgstr "--quit nie może być użyte z adresami URI."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
859
#: src/nautilus-application.c:646
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
860 861 862
msgid "--select must be used with at least an URI."
msgstr "--select musi być użyte z co najmniej adresem URI."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
863
#: src/nautilus-application.c:790
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
864 865 866 867 868 869 870 871
#, c-format
msgid ""
"There was an error displaying help: \n"
"%s"
msgstr ""
"Wystąpił błąd podczas wyświetlania pomocy: \n"
"%s"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
872
#: src/nautilus-application.c:914
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
873 874 875
msgid "Perform a quick set of self-check tests."
msgstr "Przeprowadza krótkie automatyczne testy sprawdzające."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
876
#: src/nautilus-application.c:923
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
877 878 879
msgid "Create the initial window with the given geometry."
msgstr "Tworzy początkowe okno z podaną geometrią."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
880
#: src/nautilus-application.c:923
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
881 882 883
msgid "GEOMETRY"
msgstr "GEOMETRIA"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
884
#: src/nautilus-application.c:925
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
885 886 887
msgid "Show the version of the program."
msgstr "Wyświetla wersję programu."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
888
#: src/nautilus-application.c:927
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
889 890 891
msgid "Always open a new window for browsing specified URIs"
msgstr "Zawsze otwiera nowe okno do przeglądania podanych adresów URI"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
892
#: src/nautilus-application.c:929
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
893 894 895
msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
msgstr "Tworzy okna tylko dla jawnie podanych adresów URI."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
896
#: src/nautilus-application.c:931
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
897 898 899
msgid "Quit Nautilus."
msgstr "Kończy działanie programu Nautilus."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
900
#: src/nautilus-application.c:933
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
901 902 903
msgid "Select specified URI in parent folder."
msgstr "Zaznacza podany adres URI w katalogu nadrzędnym."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
904 905
#: src/nautilus-application.c:934
msgid "[URI…]"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
906 907
msgstr "[URI…]"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
908
#: src/nautilus-autorun-software.c:158 src/nautilus-autorun-software.c:161
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
909 910 911 912 913 914 915 916
#, c-format
msgid ""
"Unable to start the program:\n"
"%s"
msgstr ""
"Nie można uruchomić programu:\n"
"%s"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
917
#: src/nautilus-autorun-software.c:164
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
918 919 920
msgid "Unable to locate the program"
msgstr "Nie można ustalić położenia programu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
921
#: src/nautilus-autorun-software.c:190
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
922 923 924
msgid "Oops! There was a problem running this software."
msgstr "Wystąpił problem podczas uruchamiania tego oprogramowania."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
925
#: src/nautilus-autorun-software.c:220
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
926 927 928 929 930 931 932 933
#, c-format
msgid ""
"“%s” contains software intended to be automatically started. Would you like "
"to run it?"
msgstr ""
"Nośnik „%s” zawiera oprogramowanie do automatycznego uruchomienia. Uruchomić "
"je?"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
934
#: src/nautilus-autorun-software.c:224
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
935
msgid "If you don’t trust this location or aren’t sure, press Cancel."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
936 937 938 939
msgstr ""
"Jeśli to położenie nie jest zaufane lub brak co do tego pewności, to należy "
"nacisnąć przycisk „Anuluj”."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
940
#: src/nautilus-autorun-software.c:255 src/nautilus-mime-actions.c:657
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
941 942 943
msgid "_Run"
msgstr "U_ruchom"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
944
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:825
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
945 946 947 948
#, c-format
msgid "“%s” would not be a unique new name."
msgstr "„%s” nie jest unikalną nową nazwą."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
949
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:831
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
950 951 952 953
#, c-format
msgid "“%s” would conflict with an existing file."
msgstr "„%s” jest w konflikcie z istniejącym plikiem."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
954
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2140
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
955 956 957 958 959 960 961
#, c-format
msgid "Rename %d Folder"
msgid_plural "Rename %d Folders"
msgstr[0] "Zmiana nazwy %d katalogu"
msgstr[1] "Zmiana nazwy %d katalogów"
msgstr[2] "Zmiana nazwy %d katalogów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
962
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2148
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
963 964 965 966 967 968 969
#, c-format
msgid "Rename %d File"
msgid_plural "Rename %d Files"
msgstr[0] "Zmiana nazwy %d pliku"
msgstr[1] "Zmiana nazwy %d plików"
msgstr[2] "Zmiana nazwy %d plików"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
970 971
#. To translators: %d is the total number of files and folders.
#. * Singular case of the string is never used
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
972 973 974 975 976 977 978 979
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2158
#, c-format
msgid "Rename %d File and Folder"
msgid_plural "Rename %d Files and Folders"
msgstr[0] "Zmiana nazwy %d pliku i katalogu"
msgstr[1] "Zmiana nazwy %d plików i katalogów"
msgstr[2] "Zmiana nazwy %d plików i katalogów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
980
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:88
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
981 982
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:186
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:488
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
983 984 985
msgid "Original Name (Ascending)"
msgstr "Pierwotna nazwa (rosnąco)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
986
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:93
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
987
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:493
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
988 989 990
msgid "Original Name (Descending)"
msgstr "Pierwotna nazwa (malejąco)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
991
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:98
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
992
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:498
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
993 994 995
msgid "First Modified"
msgstr "Pierwsza modyfikacja"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
996
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:103
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
997
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:503
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
998 999 1000
msgid "Last Modified"
msgstr "Ostatnia modyfikacja"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1001
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:108
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1002 1003 1004
msgid "First Created"
msgstr "Najpierw utworzone"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1005
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:113
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1006 1007 1008
msgid "Last Created"
msgstr "Ostatnio utworzone"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1009 1010 1011
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:122
msgid "Camera model"
msgstr "Model aparatu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1012

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1013 1014 1015
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:129
msgid "Creation date"
msgstr "Data utworzenia"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1016

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1017 1018 1019
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:136
msgid "Season number"
msgstr "Numer serii"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1020

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1021 1022 1023
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:143
msgid "Episode number"
msgstr "Numer odcinka"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1024

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:150
msgid "Track number"
msgstr "Numer ścieżki"

#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:157
msgid "Artist name"
msgstr "Nazwa wykonawcy"

#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:164
#: src/nautilus-image-properties-page.c:382
#: src/nautilus-image-properties-page.c:384
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1036
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:459
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"

#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:171
msgid "Album name"
msgstr "Nazwa albumu"

#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:178
msgid "Original file name"
msgstr "Pierwotna nazwa pliku"

#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:189
msgid "1, 2, 3"
msgstr "1, 2, 3"

#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:196
msgid "01, 02, 03"
msgstr "01, 02, 03"

#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:203
msgid "001, 002, 003"
msgstr "001, 002, 003"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1059

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1060
#: src/nautilus-bookmark.c:112 src/nautilus-file-utilities.c:323
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1061
#: src/nautilus-pathbar.c:434
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1062 1063 1064
msgid "Other Locations"
msgstr "Inne położenia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1065
#: src/nautilus-canvas-container.c:2783
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1066 1067
msgid "The selection rectangle"
msgstr "Prostokąt zaznaczenia"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1068

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1069
#: src/nautilus-canvas-view-container.c:366
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1070 1071 1072 1073
#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:46
msgid "Icon View"
msgstr "Widok ikon"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1074
#: src/nautilus-column-chooser.c:436
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1075 1076
msgid "Reset to De_fault"
msgstr "Przywróć ustawienia _domyślne"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1077

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1078
#: src/nautilus-column-chooser.c:438
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1079 1080
msgid "Replace the current List Columns settings with the default settings"
msgstr "Zastępuje bieżące ustawienia kolumn listy ustawieniami domyślnymi"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1081

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1082
#: src/nautilus-column-utilities.c:56 src/nautilus-list-view.c:1947
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1083
#: src/resources/ui/nautilus-rename-file-popover.ui:14
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1084 1085
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
1086

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1087
#: src/nautilus-column-utilities.c:57
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1088
msgid "The name and icon of the file."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1089
msgstr "Nazwa i ikona pliku."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1090

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1091
#: src/nautilus-column-utilities.c:63
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1092 1093
msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1094

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1095
#: src/nautilus-column-utilities.c:64
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1096 1097
msgid "The size of the file."
msgstr "Rozmiar pliku."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1098

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1099
#: src/nautilus-column-utilities.c:70
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1100 1101
msgid "Type"
msgstr "Typ"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1102

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1103
#: src/nautilus-column-utilities.c:71
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1104 1105
msgid "The type of the file."
msgstr "Typ pliku."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1106

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1107
#: src/nautilus-column-utilities.c:77
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1108
msgid "Modified"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1109
msgstr "Modyfikacja"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1110

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1111
#: src/nautilus-column-utilities.c:78 src/nautilus-column-utilities.c:136
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1112 1113
msgid "The date the file was modified."
msgstr "Data modyfikacji pliku."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1114

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1115
#: src/nautilus-column-utilities.c:86
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1116 1117
msgid "Accessed"
msgstr "Dostęp"
1118

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1119
#: src/nautilus-column-utilities.c:87
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1120 1121
msgid "The date the file was accessed."
msgstr "Data dostępu do pliku."
1122

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1123
#: src/nautilus-column-utilities.c:96
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1124 1125
msgid "Owner"
msgstr "Właściciel"
1126

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1127
#: src/nautilus-column-utilities.c:97
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1128 1129
msgid "The owner of the file."
msgstr "Właściciel pliku."
1130

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1131
#: src/nautilus-column-utilities.c:104
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1132 1133
msgid "Group"
msgstr "Grupa"
1134

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1135
#: src/nautilus-column-utilities.c:105
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1136 1137
msgid "The group of the file."
msgstr "Grupa pliku."
1138

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1139
#: src/nautilus-column-utilities.c:112 src/nautilus-properties-window.c:4647
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1140 1141
msgid "Permissions"
msgstr "Uprawnienia"
1142

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1143
#: src/nautilus-column-utilities.c:113
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1144 1145
msgid "The permissions of the file."
msgstr "Uprawnienia do pliku."
1146

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1147
#: src/nautilus-column-utilities.c:120
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1148 1149
msgid "MIME Type"
msgstr "Typ MIME"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1150

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1151
#: src/nautilus-column-utilities.c:121
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1152
msgid "The MIME type of the file."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1153
msgstr "Typ MIME pliku."
1154

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1155
#: src/nautilus-column-utilities.c:128 src/nautilus-image-properties-page.c:452
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1156 1157
msgid "Location"
msgstr "Położenie"
1158

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1159
#: src/nautilus-column-utilities.c:129
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1160 1161
msgid "The location of the file."
msgstr "Położenie pliku."
1162

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1163
#: src/nautilus-column-utilities.c:135
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1164
msgid "Modified — Time"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1165
msgstr "Czas modyfikacji"
1166

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1167
#: src/nautilus-column-utilities.c:180
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1168 1169
msgid "Trashed On"
msgstr "Data przeniesienia do kosza"
1170

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1171
#: src/nautilus-column-utilities.c:181
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1172 1173
msgid "Date when file was moved to the Trash"
msgstr "Data, kiedy plik został przeniesiony do kosza"
1174

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1175
#: src/nautilus-column-utilities.c:188
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1176 1177
msgid "Original Location"
msgstr "Pierwotne położenie"
1178

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1179
#: src/nautilus-column-utilities.c:189
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1180 1181
msgid "Original location of file before moved to the Trash"
msgstr "Pierwotne położenie plików przed ich przeniesieniem do k