pl.po 192 KB
Newer Older
1
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
2
# Aviary.pl
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
3
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
4 5
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
6
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
7 8
msgid ""
msgstr ""
9
"Project-Id-Version: nautilus\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
11 12
"POT-Creation-Date: 2011-04-02 15:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-02 15:23+0200\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
13
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
14
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
15
"Language: pl\n"
16
"MIME-Version: 1.0\n"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
19 20
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
21
"X-Poedit-Language: Polish\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
22
"X-Poedit-Country: Poland\n"
23

24
#: ../data/nautilus.xml.in.h:1
25 26 27
msgid "Saved search"
msgstr "Zapisane wyszukiwanie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
28
#: ../eel/eel-canvas.c:1247 ../eel/eel-canvas.c:1248
29 30 31
msgid "X"
msgstr "X"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
32
#: ../eel/eel-canvas.c:1254 ../eel/eel-canvas.c:1255
33 34 35
msgid "Y"
msgstr "Y"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
36
#: ../eel/eel-editable-label.c:312
37 38 39
msgid "Text"
msgstr "Tekst"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
40
#: ../eel/eel-editable-label.c:313
41 42 43
msgid "The text of the label."
msgstr "Tekst na etykiecie."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
44
#: ../eel/eel-editable-label.c:319
45 46 47
msgid "Justification"
msgstr "Justowanie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
48
#: ../eel/eel-editable-label.c:320
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
49 50 51 52 53 54 55 56
msgid ""
"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
"GtkMisc::xalign for that."
msgstr ""
"Wzajemne wyrównanie wierszy tekstu etykiety względem siebie. Nie wpływa to "
"na wyrównanie etykiety wewnątrz przydzielonego jej obszaru - to określa "
"atrybut GtkMisc::xalign."
57

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
58
#: ../eel/eel-editable-label.c:328
59 60 61
msgid "Line wrap"
msgstr "Zawijanie wierszy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
62
#: ../eel/eel-editable-label.c:329
63 64 65
msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide."
msgstr "Określa, czy zbyt długie wiersze powinny być zawijane."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
66
#: ../eel/eel-editable-label.c:336
67 68 69
msgid "Cursor Position"
msgstr "Położenie kursora"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
70
#: ../eel/eel-editable-label.c:337
71 72 73
msgid "The current position of the insertion cursor in chars."
msgstr "Bieżące położenie kursora wstawiania, liczone w znakach."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
74
#: ../eel/eel-editable-label.c:346
75 76 77
msgid "Selection Bound"
msgstr "Granica zaznaczenia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
78
#: ../eel/eel-editable-label.c:347
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
79 80 81 82 83
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
msgstr ""
"Położenie końca zaznaczenia przeciwnego w stosunku do kursora, liczone w "
"znakach."
84

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
85
#: ../eel/eel-editable-label.c:3113
86 87 88
msgid "Select All"
msgstr "Zaznacz wszystko"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
89
#: ../eel/eel-editable-label.c:3124
90
msgid "Input Methods"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
91
msgstr "Metody wprowadzania danych"
92

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
93
#: ../eel/eel-gtk-extensions.c:408
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
94 95
msgid "Show more _details"
msgstr "Wyświetl więcej _szczegółów"
96

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
97
#: ../eel/eel-stock-dialogs.c:205
98
msgid "You can stop this operation by clicking cancel."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
99
msgstr "Można zatrzymać to działanie poprzez kliknięcie przycisku Anuluj."
100

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
101
#: ../eel/eel-vfs-extensions.c:93
102 103 104
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (nieprawidłowe kodowanie Unicode)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
105 106
#: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:132
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:120
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
107 108
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:68
#: ../src/nautilus-pathbar.c:1202 ../src/nautilus-places-sidebar.c:650
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
109 110 111
#: ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1336
msgid "Home"
msgstr "Katalog domowy"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
112

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
113 114 115
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
116
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:433
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
117 118
msgid "Cut the selected text to the clipboard"
msgstr "Wycina zaznaczony tekst do schowka"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
119

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
120 121 122
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
123
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:437
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
124 125
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Kopiuje zaznaczony tekst do schowka"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
126

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
127 128 129
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
130
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:441
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
131 132
msgid "Paste the text stored on the clipboard"
msgstr "Wkleja tekst zapisany w schowku"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
133

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
134 135
#. name, stock id
#. label, accelerator
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
136
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:444 ../src/nautilus-view.c:7024
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
137 138
msgid "Select _All"
msgstr "Z_aznacz wszystko"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
139

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
140
#. tooltip
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
141
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:445
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
142 143
msgid "Select all the text in a text field"
msgstr "Zaznacza cały tekst w polu tekstowym"
144

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
145 146 147
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:368
msgid "Move _Up"
msgstr "W gó_rę"
148

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
149 150 151
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:378
msgid "Move Dow_n"
msgstr "W _dół"
152

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
153 154 155
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:391
msgid "Use De_fault"
msgstr "Użyj do_myślnych"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
156

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
157
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:43
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
158
#: ../src/nautilus-list-view.c:1681
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
159 160
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
161

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
162 163 164
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:44
msgid "The name and icon of the file."
msgstr "Nazwa i ikona pliku."
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
165

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
166 167 168
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:50
msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
169

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
170 171 172
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:51
msgid "The size of the file."
msgstr "Rozmiar pliku."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
173

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
174 175 176
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:58
msgid "Type"
msgstr "Typ"
177

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
178 179 180
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:59
msgid "The type of the file."
msgstr "Typ pliku."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
181

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
182
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:65
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
183
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:270
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
184 185
msgid "Date Modified"
msgstr "Czas modyfikacji"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
186

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
187 188 189
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:66
msgid "The date the file was modified."
msgstr "Data modyfikacji pliku."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
190

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
191 192 193
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:73
msgid "Date Accessed"
msgstr "Czas dostępu"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
194

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
195 196 197
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:74
msgid "The date the file was accessed."
msgstr "Data ostatniego dostępu do pliku."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
198

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
199 200 201
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:81
msgid "Owner"
msgstr "Właściciel"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
202

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
203 204 205
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:82
msgid "The owner of the file."
msgstr "Właściciel pliku."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
206

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
207 208 209
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:89
msgid "Group"
msgstr "Grupa"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
210

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
211 212 213
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:90
msgid "The group of the file."
msgstr "Grupa pliku."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
214

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
215
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:97
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
216
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4529
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
217 218
msgid "Permissions"
msgstr "Uprawnienia"
219

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
220 221 222
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:98
msgid "The permissions of the file."
msgstr "Uprawnienia do pliku."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
223

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
224 225 226
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:105
msgid "Octal Permissions"
msgstr "Uprawnienia w notacji ósemkowej"
227

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
228 229 230
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:106
msgid "The permissions of the file, in octal notation."
msgstr "Uprawnienia do pliku w notacji ósemkowej."
231

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
232 233 234
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:113
msgid "MIME Type"
msgstr "Typ MIME"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
235

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
236 237 238
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:114
msgid "The mime type of the file."
msgstr "Typ MIME pliku."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
239

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
240
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:121
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
241 242
msgid "SELinux Context"
msgstr "Kontekst SELinux"
243

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
244
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:122
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
245 246
msgid "The SELinux security context of the file."
msgstr "Kontekst bezpieczeństwa SELinux dla danego pliku."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
247

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
248
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:129
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
249
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:342
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
250
#: ../src/nautilus-query-editor.c:114
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
251 252
msgid "Location"
msgstr "Położenie"
253

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
254 255 256 257 258
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:130
msgid "The location of the file."
msgstr "Położenie pliku."

#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:171
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
259 260
msgid "Trashed On"
msgstr "Data przeniesienia do kosza"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
261

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
262
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:172
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
263 264
msgid "Date when file was moved to the Trash"
msgstr "Data, kiedy plik został przeniesiony do kosza"
265

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
266
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:178
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
267 268
msgid "Original Location"
msgstr "Pierwotne położenie"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
269

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
270
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:179
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
271 272
msgid "Original location of file before moved to the Trash"
msgstr "Pierwotne położenie plików przed ich przeniesieniem do kosza"
273

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
274 275
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-directory-file.c:432
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-icon-file.c:151
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
276 277 278 279 280 281 282
msgid "on the desktop"
msgstr "na pulpicie"

#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:101
#, c-format
msgid "You cannot move the volume \"%s\" to the trash."
msgstr "Nie można przenieść woluminu \"%s\" do kosza."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
283

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
284
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:111
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
285
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
286 287
"If you want to eject the volume, please use \"Eject\" in the popup menu of "
"the volume."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
288
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
289 290
"Aby wysunąć wolumin, należy użyć pozycji \"Wysuń\" w menu podręcznym "
"woluminu."
291

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
292
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:120
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
293
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
294 295
"If you want to unmount the volume, please use \"Unmount Volume\" in the "
"popup menu of the volume."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
296
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
297 298
"Aby odmontować wolumin, należy użyć pozycji \"Odmontuj wolumin\" w menu "
"podręcznym woluminu."
299

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
300
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:771
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
301 302
msgid "_Move Here"
msgstr "_Przenieś tutaj"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
303

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
304
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:776
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
305 306
msgid "_Copy Here"
msgstr "S_kopiuj tutaj"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
307

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
308
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:781
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
309 310
msgid "_Link Here"
msgstr "Utwórz tutaj d_owiązanie"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
311

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
312
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:786
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
313 314
msgid "Set as _Background"
msgstr "Ustaw jako _tło"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
315

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
316
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:793
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
317 318
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
319

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
320
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:141
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
321 322 323
#, c-format
msgid "Merge folder \"%s\"?"
msgstr "Połączyć katalog \"%s\"?"
324

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
325
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:145
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
326 327 328 329 330 331
msgid ""
"Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder "
"that conflict with the files being copied."
msgstr ""
"Połączenie będzie poprzedzone zapytaniem o potwierdzenie przed zamianą "
"jakichkolwiek plików, które mogą być w konflikcie z kopiowanymi plikami."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
332

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:150
#, c-format
msgid "An older folder with the same name already exists in \"%s\"."
msgstr "Starszy katalog o tej samej nazwie już istnieje w \"%s\"."

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:154
#, c-format
msgid "A newer folder with the same name already exists in \"%s\"."
msgstr "Nowszy katalog o tej samej nazwie już istnieje w \"%s\"."

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:158
#, c-format
msgid "Another folder with the same name already exists in \"%s\"."
msgstr "Inny katalog o tej samej nazwie już istnieje w \"%s\"."

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:163
msgid "Replacing it will remove all files in the folder."
msgstr "Zastąpienie go spowoduje usunięcie wszystkich plików w katalogu."

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:165
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
353 354 355
#, c-format
msgid "Replace folder \"%s\"?"
msgstr "Zastąpić katalog \"%s\"?"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
356

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
357
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:167
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
358
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
359 360
msgid "A folder with the same name already exists in \"%s\"."
msgstr "Katalog o tej samej nazwie już istnieje w \"%s\"."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
361

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
362
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:172
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
363 364 365
#, c-format
msgid "Replace file \"%s\"?"
msgstr "Zastąpić plik \"%s\"?"
366

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
367 368 369 370 371
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:174
msgid "Replacing it will overwrite its content."
msgstr "Zastąpienie go spowoduje nadpisanie jego zawartości."

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:178
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
372
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384
msgid "An older file with the same name already exists in \"%s\"."
msgstr "Starszy plik o tej samej nazwie już istnieje w \"%s\"."

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:182
#, c-format
msgid "A newer file with the same name already exists in \"%s\"."
msgstr "Nowszy plik o tej samej nazwie już istnieje w \"%s\"."

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:186
#, c-format
msgid "Another file with the same name already exists in \"%s\"."
msgstr "Inny plik o tej samej nazwie już istnieje w \"%s\"."
385

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
386
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:253
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
387 388
msgid "Original file"
msgstr "Pierwotny plik"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
389

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
390 391 392
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:254
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:285
#: ../src/nautilus-properties-window.c:3126
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
393 394
msgid "Size:"
msgstr "Rozmiar:"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
395

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
396 397 398
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:257
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:288
#: ../src/nautilus-properties-window.c:3108
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
399 400
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
401

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
402 403
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:260
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:291
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
404 405
msgid "Last modified:"
msgstr "Ostatnia modyfikacja:"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
406

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
407
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:284
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
408 409
msgid "Replace with"
msgstr "Zastąp używając"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
410

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
411
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:313
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
412 413
msgid "Merge"
msgstr "Połącz"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
414

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
415
#. Setup the expander for the rename action
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
416
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:506
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
417 418
msgid "_Select a new name for the destination"
msgstr "_Wybór nowej nazwy dla pliku docelowego"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
419

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
420 421
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:520
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:379
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
422 423
msgid "Reset"
msgstr "Wyczyść"
424

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
425
#. Setup the checkbox to apply the action to all files
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
426
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:532
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
427 428
msgid "Apply this action to all files"
msgstr "Zastosowanie tej czynności dla wszystkich plików"
429

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
430
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:543
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
431 432 433
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:183
msgid "_Skip"
msgstr "_Pomiń"
434

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
435
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:548
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
436 437
msgid "Re_name"
msgstr "Zmień _nazwę"
438

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
439
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:554
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
440 441
msgid "Replace"
msgstr "Zastąp"
442

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
443 444 445
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:626
msgid "File conflict"
msgstr "Konflikt plików"
446

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
447 448 449
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:184
msgid "S_kip All"
msgstr "Po_miń wszystko"
450

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
451 452 453
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:185
msgid "_Retry"
msgstr "P_onów"
454

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
455 456 457
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:186
msgid "Delete _All"
msgstr "Usuń _wszystko"
458

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
459 460 461
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:187
msgid "_Replace"
msgstr "Za_stąp"
462

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
463 464 465
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:188
msgid "Replace _All"
msgstr "Zastąp wszys_tko"
466

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
467 468 469
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:189
msgid "_Merge"
msgstr "Połąc_z"
470

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
471 472 473
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:190
msgid "Merge _All"
msgstr "Połą_cz wszystko"
474

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
475 476 477
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:191
msgid "Copy _Anyway"
msgstr "S_kopiuj mimo to"
478

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
479 480 481 482 483 484 485
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:276
#, c-format
msgid "%'d second"
msgid_plural "%'d seconds"
msgstr[0] "%'d sekunda"
msgstr[1] "%'d sekundy"
msgstr[2] "%'d sekund"
486

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
487 488 489 490 491 492 493 494
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:281
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:292
#, c-format
msgid "%'d minute"
msgid_plural "%'d minutes"
msgstr[0] "%'d minuta"
msgstr[1] "%'d minuty"
msgstr[2] "%'d minut"
495

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
496 497 498 499 500 501 502
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:291
#, c-format
msgid "%'d hour"
msgid_plural "%'d hours"
msgstr[0] "%'d godzina"
msgstr[1] "%'d godziny"
msgstr[2] "%'d godzin"
503

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
504 505 506 507 508 509 510
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:299
#, c-format
msgid "approximately %'d hour"
msgid_plural "approximately %'d hours"
msgstr[0] "około %'d godziny"
msgstr[1] "około %'d godzin"
msgstr[2] "około %'d godzin"
511

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
512 513 514 515 516 517
#. appended to new link file
#. Note to localizers: convert file type string for file
#. * (e.g. "folder", "plain text") to file type for symbolic link
#. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
#.
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:375
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
518
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6267 ../src/nautilus-view-dnd.c:328
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
519 520 521
#, c-format
msgid "Link to %s"
msgstr "Dowiązanie do %s"
522

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
523 524 525 526 527
#. appended to new link file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:379
#, c-format
msgid "Another link to %s"
msgstr "Kolejne dowiązanie do %s"
528

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
529 530 531 532 533 534 535 536
#. Localizers: Feel free to leave out the "st" suffix
#. * if there's no way to do that nicely for a
#. * particular language.
#.
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:395
#, c-format
msgid "%'dst link to %s"
msgstr "%'d. dowiązanie do %s"
537

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
538 539
#. appended to new link file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:399
540
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
541 542
msgid "%'dnd link to %s"
msgstr "%'d. dowiązanie do %s"
543

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
544 545 546 547 548
#. appended to new link file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:403
#, c-format
msgid "%'drd link to %s"
msgstr "%'d. dowiązanie do %s"
549

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
550 551 552 553 554
#. appended to new link file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:407
#, c-format
msgid "%'dth link to %s"
msgstr "%'d. dowiązanie do %s"
555

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
556 557 558 559 560 561 562 563
#. Localizers:
#. * Feel free to leave out the st, nd, rd and th suffix or
#. * make some or all of them match.
#.
#. localizers: tag used to detect the first copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:446
msgid " (copy)"
msgstr " (kopia)"
564

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
565 566 567 568
#. localizers: tag used to detect the second copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:448
msgid " (another copy)"
msgstr " (kolejna kopia)"
569

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
570 571 572 573 574 575 576 577 578 579
#. localizers: tag used to detect the x11th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:451
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:453
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:455
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:465
msgid "th copy)"
msgstr ". kopia)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
580

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
581 582 583 584
#. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:458
msgid "st copy)"
msgstr ". kopia)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
585

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
586 587 588 589
#. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:460
msgid "nd copy)"
msgstr ". kopia)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
590

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
591 592 593 594
#. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:462
msgid "rd copy)"
msgstr ". kopia)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
595

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
596 597 598 599 600
#. localizers: appended to first file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:479
#, c-format
msgid "%s (copy)%s"
msgstr "%s (kopia)%s"
601

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
602 603 604 605 606
#. localizers: appended to second file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:481
#, c-format
msgid "%s (another copy)%s"
msgstr "%s (kolejna kopia)%s"
607

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618
#. localizers: appended to x11th file copy
#. localizers: appended to x12th file copy
#. localizers: appended to x13th file copy
#. localizers: appended to xxth file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:484
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:486
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:488
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:502
#, c-format
msgid "%s (%'dth copy)%s"
msgstr "%s (%'d. kopia)%s"
619

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
620 621 622 623 624 625 626 627 628
#. localizers: if in your language there's no difference between 1st, 2nd, 3rd and nth
#. * plurals, you can leave the st, nd, rd suffixes out and just make all the translated
#. * strings look like "%s (copy %'d)%s".
#.
#. localizers: appended to x1st file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:496
#, c-format
msgid "%s (%'dst copy)%s"
msgstr "%s (%'d. kopia)%s"
629

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
630 631 632 633 634
#. localizers: appended to x2nd file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:498
#, c-format
msgid "%s (%'dnd copy)%s"
msgstr "%s (%'d. kopia)%s"
635

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
636 637 638 639 640
#. localizers: appended to x3rd file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:500
#, c-format
msgid "%s (%'drd copy)%s"
msgstr "%s (%'d. kopia)%s"
641

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
642
#. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
643
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:601
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
644 645
msgid " ("
msgstr " ("
646

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
647
#. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
648
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:609
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
649 650 651
#, c-format
msgid " (%'d"
msgstr " (%'d"
652

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
653
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1300
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
654 655
msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\" from the trash?"
msgstr "Na pewno trwale usunąć element \"%B\" z kosza?"
656

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
657
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1303
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
658 659 660 661 662 663 664 665 666 667
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item from the "
"trash?"
msgid_plural ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items from the "
"trash?"
msgstr[0] "Na pewno trwale usunąć %'d zaznaczony element z kosza?"
msgstr[1] "Na pewno trwale usunąć %'d zaznaczone elementy z kosza?"
msgstr[2] "Na pewno trwale usunąć %'d zaznaczonych elementów z kosza?"
668

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
669 670
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1313
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1379
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
671 672
msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
msgstr "Usunięcie elementu spowoduje jego bezpowrotne utracenie."
673

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
674
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1333
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
675 676
msgid "Empty all items from Trash?"
msgstr "Opróżnić kosz ze wszystkich elementów?"
677

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
678
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1337
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
679 680
msgid "All items in the Trash will be permanently deleted."
msgstr "Wszystkie elementy w koszu zostaną bezpowrotne usunięte."
681

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
682
#. Empty Trash menu item
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
683 684 685
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1340
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2190
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2647 ../src/nautilus-trash-bar.c:204
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
686 687
msgid "Empty _Trash"
msgstr "Op_różnij kosz"
688

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
689
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1367
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
690 691
msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\"?"
msgstr "Na pewno trwale usunąć element \"%B\"?"
692

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
693
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1370
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
694 695 696 697 698 699 700
#, c-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
msgid_plural ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items?"
msgstr[0] "Na pewno trwale usunąć %'d zaznaczony element?"
msgstr[1] "Na pewno trwale usunąć %'d zaznaczone elementy?"
msgstr[2] "Na pewno trwale usunąć %'d zaznaczonych elementów?"
701

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
702
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1413
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
703 704 705 706 707 708
#, c-format
msgid "%'d file left to delete"
msgid_plural "%'d files left to delete"
msgstr[0] "pozostał %'d plik do usunięcia"
msgstr[1] "pozostały %'d pliki do usunięcia"
msgstr[2] "pozostało %'d plików do usunięcia"
709

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
710
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1419
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
711 712
msgid "Deleting files"
msgstr "Usuwanie plików"
713

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
714 715 716
#. To translators: %T will expand to a time like "2 minutes".
#. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
717
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1433
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
718 719 720 721 722
msgid "%T left"
msgid_plural "%T left"
msgstr[0] "pozostała %T"
msgstr[1] "pozostały %T"
msgstr[2] "pozostało %T"
723

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
724 725 726 727 728
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1500
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1534
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1573
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1650
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2430
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
729 730
msgid "Error while deleting."
msgstr "Błąd podczas usuwania."
731

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
732
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1504
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
733 734 735 736 737 738
msgid ""
"Files in the folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have "
"permissions to see them."
msgstr ""
"Nie można usunąć plików z katalogu \"%B\": brak uprawnień do ich "
"wyświetlenia."
739

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
740 741 742
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1507
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2489
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3476
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
743 744 745 746
msgid ""
"There was an error getting information about the files in the folder \"%B\"."
msgstr ""
"Wystąpił błąd podczas pobierania informacji o plikach w katalogu \"%B\"."
747

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
748 749
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1516
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3485
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
750 751
msgid "_Skip files"
msgstr "_Pomiń pliki"
752

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
753
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1537
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
754 755 756 757
msgid ""
"The folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have permissions to "
"read it."
msgstr "Nie można usunąć plików z katalogu \"%B\": brak uprawnień do odczytu."
758

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
759 760 761
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1540
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2528
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3521
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
762 763
msgid "There was an error reading the folder \"%B\"."
msgstr "Wystąpił błąd podczas odczytywania katalogu \"%B\"."
764

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
765
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1574
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
766 767
msgid "Could not remove the folder %B."
msgstr "Nie można usunąć katalogu %B."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
768

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
769
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1651
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
770 771
msgid "There was an error deleting %B."
msgstr "Wystąpił błąd podczas usuwania %B."
772

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
773
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1731
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
774 775
msgid "Moving files to trash"
msgstr "Przenoszenie plików do kosza"
776

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
777
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1733
778
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
779 780 781 782 783
msgid "%'d file left to trash"
msgid_plural "%'d files left to trash"
msgstr[0] "Pozostał %'d plik do przeniesienia do kosza"
msgstr[1] "Pozostały %'d pliki do przeniesienia do kosza"
msgstr[2] "Pozostało %'d plików do przeniesienia do kosza"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
784

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
785
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1783
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
786 787
msgid "Cannot move file to trash, do you want to delete immediately?"
msgstr "Nie można przenieść pliku do kosza. Usunąć go natychmiast?"
788

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
789
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1784
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
790 791
msgid "The file \"%B\" cannot be moved to the trash."
msgstr "Nie można przenieść pliku \"%B\" do kosza."
792

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
793
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1957
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
794 795
msgid "Trashing Files"
msgstr "Przenoszenie plików do kosza"
796

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
797
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1959
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
798 799
msgid "Deleting Files"
msgstr "Usuwanie plików"
800

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
801
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2023
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
802 803
msgid "Unable to eject %V"
msgstr "Nie można wysunąć %V"
804

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
805
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2025
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
806 807
msgid "Unable to unmount %V"
msgstr "Nie można odmontować %V"
808

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
809
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2180
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
810 811
msgid "Do you want to empty the trash before you unmount?"
msgstr "Opróżnić kosz przed odmontowaniem?"
812

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
813
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2182
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
814 815 816 817 818 819
msgid ""
"In order to regain the free space on this volume the trash must be emptied. "
"All trashed items on the volume will be permanently lost."
msgstr ""
"Kosz musi zostać opróżniony, aby odzyskać wolne miejsce na tym urządzeniu. "
"Wszystkie elementy w koszu zostaną bezpowrotnie utracone."
820

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
821
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2188
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
822 823
msgid "Do _not Empty Trash"
msgstr "_Nie opróżniaj kosza"
824

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
825
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2303
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
826 827 828
#, c-format
msgid "Unable to mount %s"
msgstr "Nie można zamontować %s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
829

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
830
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2377
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
831 832 833 834 835 836
#, c-format
msgid "Preparing to copy %'d file (%S)"
msgid_plural "Preparing to copy %'d files (%S)"
msgstr[0] "Przygotowywanie do skopiowania %'d pliku (%S)"
msgstr[1] "Przygotowywanie do skopiowania %'d plików (%S)"
msgstr[2] "Przygotowywanie do skopiowania %'d plików (%S)"
837

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
838
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2383
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
839 840 841 842 843 844
#, c-format
msgid "Preparing to move %'d file (%S)"
msgid_plural "Preparing to move %'d files (%S)"
msgstr[0] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d pliku (%S)"
msgstr[1] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d plików (%S)"
msgstr[2] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d plików (%S)"
845

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
846
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2389
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
847 848 849 850 851 852 853
#, c-format
msgid "Preparing to delete %'d file (%S)"
msgid_plural "Preparing to delete %'d files (%S)"
msgstr[0] "Przygotowywanie do usunięcia %'d pliku (%S)"
msgstr[1] "Przygotowywanie do usunięcia %'d plików (%S)"
msgstr[2] "Przygotowywanie do usunięcia %'d plików (%S)"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
854
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2395
855
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
856 857 858 859 860
msgid "Preparing to trash %'d file"
msgid_plural "Preparing to trash %'d files"
msgstr[0] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d pliku do kosza"
msgstr[1] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d plików do kosza"
msgstr[2] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d plików do kosza"
861

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
862 863 864 865
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2426
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3342
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3468
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3513
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
866 867
msgid "Error while copying."
msgstr "Błąd podczas kopiowania."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
868

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
869 870 871
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2428
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3466
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3511
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
872 873
msgid "Error while moving."
msgstr "Błąd podczas przenoszenia."
874

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
875
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2432
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
876 877
msgid "Error while moving files to trash."
msgstr "Błąd podczas przenoszenia plików do kosza."
878

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
879
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2486
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
880 881 882 883 884 885
msgid ""
"Files in the folder \"%B\" cannot be handled because you do not have "
"permissions to see them."
msgstr ""
"Pliki w katalogu \"%B\" nie mogą być obsłużone: brak uprawnień do ich "
"wyświetlenia."
886

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
887
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2525
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
888 889 890 891
msgid ""
"The folder \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to "
"read it."
msgstr "Katalog \"%B\" nie może być obsłużony: brak uprawnień do jego odczytu."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
892

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
893
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2602
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
894 895 896 897
msgid ""
"The file \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to "
"read it."
msgstr "Plik \"%B\" nie może być obsłużony: brak uprawnień do jego odczytu."
898

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
899
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2605
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
900 901
msgid "There was an error getting information about \"%B\"."
msgstr "Wystąpił błąd podczas pobierania informacji o \"%B\"."
902

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
903 904 905 906
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2705
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2747
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2780
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2810
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
907 908
msgid "Error while copying to \"%B\"."
msgstr "Błąd podczas kopiowania do \"%B\"."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
909

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
910
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2709
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
911 912
msgid "You do not have permissions to access the destination folder."
msgstr "Brak uprawnień do dostępu do katalogu docelowego."
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
913

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
914
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2711
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
915 916
msgid "There was an error getting information about the destination."
msgstr "Wystąpił błąd podczas pobierania informacji o miejscu docelowym."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
917

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
918
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2748
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
919 920
msgid "The destination is not a folder."
msgstr "Miejsce docelowe nie jest katalogiem."
921

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
922
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2781
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
923 924 925 926 927 928
msgid ""
"There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
"space."
msgstr ""
"Brak wystarczającej ilości miejsca w miejscu docelowym. Proszę spróbować "
"usunąć pliki, aby zwolnić więcej miejsca."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
929

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
930
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2783
931
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
932 933
msgid "There is %S available, but %S is required."
msgstr "Dostępne %S, wymagane %S."
934

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
935
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2811
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
936 937
msgid "The destination is read-only."
msgstr "Miejsce docelowe jest tylko do odczytu."
938

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
939
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2870
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
940 941
msgid "Moving \"%B\" to \"%B\""
msgstr "Przenoszenie \"%B\" do \"%B\""
942

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
943
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2871
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
944 945
msgid "Copying \"%B\" to \"%B\""
msgstr "Kopiowanie \"%B\" do \"%B\""
946

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
947
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2878
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
948 949
msgid "Duplicating \"%B\""
msgstr "Powielanie \"%B\""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
950

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
951
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2886
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
952 953 954 955 956 957
msgid "Moving %'d file (in \"%B\") to \"%B\""
msgid_plural "Moving %'d files (in \"%B\") to \"%B\""
msgstr[0] "Przenoszenie %'d pliku (w \"%B\") do \"%B\""
msgstr[1] "Przenoszenie %'d plików (w \"%B\") do \"%B\""
msgstr[2] "Przenoszenie %'d plików (w \"%B\") do \"%B\""

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
958
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2890
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
959 960 961 962 963 964
msgid "Copying %'d file (in \"%B\") to \"%B\""
msgid_plural "Copying %'d files (in \"%B\") to \"%B\""
msgstr[0] "Kopiowanie %'d pliku (w \"%B\") do \"%B\""
msgstr[1] "Kopiowanie %'d plików (w \"%B\") do \"%B\""
msgstr[2] "Kopiowanie %'d plików (w \"%B\") do \"%B\""

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
965
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2898
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
966 967 968 969 970
msgid "Duplicating %'d file (in \"%B\")"
msgid_plural "Duplicating %'d files (in \"%B\")"
msgstr[0] "Powielanie %'d pliku (w \"%B\")"
msgstr[1] "Powielanie %'d plików (w \"%B\")"
msgstr[2] "Powielanie %'d plików (w \"%B\")"
971

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
972
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2908
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
973 974 975 976 977
msgid "Moving %'d file to \"%B\""
msgid_plural "Moving %'d files to \"%B\""
msgstr[0] "Przenoszenie %'d pliku do \"%B\""
msgstr[1] "Przenoszenie %'d plików do \"%B\""
msgstr[2] "Przenoszenie %'d plików do \"%B\""
978

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
979
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2912
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
980 981 982 983 984
msgid "Copying %'d file to \"%B\""
msgid_plural "Copying %'d files to \"%B\""
msgstr[0] "Kopiowanie %'d pliku do \"%B\""
msgstr[1] "Kopiowanie %'d plików do \"%B\""
msgstr[2] "Kopiowanie %'d plików do \"%B\""
985

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
986
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2918
987
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
988 989 990 991 992
msgid "Duplicating %'d file"
msgid_plural "Duplicating %'d files"
msgstr[0] "Powielanie %'d pliku"
msgstr[1] "Powielanie %'d plików"
msgstr[2] "Powielanie %'d plików"
993

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
994
#. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb of 4 MB"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
995
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2938
996
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
997 998
msgid "%S of %S"
msgstr "%S z %S"
999

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1000 1001 1002 1003
#. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", %T to a time duration like
#. * "2 minutes". So the whole thing will be something like "2 kb of 4 MB -- 2 hours left (4kb/sec)"
#. *
#. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
1004
#.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1005
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2949
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1006 1007 1008 1009 1010
msgid "%S of %S — %T left (%S/sec)"
msgid_plural "%S of %S — %T left (%S/sec)"
msgstr[0] "%S z %S — pozostała %T (%S/s)"
msgstr[1] "%S z %S — pozostały %T (%S/s)"
msgstr[2] "%S z %S — pozostało %T (%S/s)"
1011

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1012
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3346
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1013 1014 1015 1016 1017 1018
msgid ""
"The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to "
"create it in the destination."
msgstr ""
"Katalog \"%B\" nie może zostać skopiowany: brak uprawnień do jego utworzenia "
"w miejscu docelowym."
1019

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1020
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3349
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1021 1022
msgid "There was an error creating the folder \"%B\"."
msgstr "Wystąpił błąd podczas tworzenia katalogu \"%B\"."
1023

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1024
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3473
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1025 1026 1027 1028 1029 1030
msgid ""
"Files in the folder \"%B\" cannot be copied because you do not have "
"permissions to see them."
msgstr ""
"Pliki w katalogu \"%B\" nie mogą zostać skopiowane: brak uprawnień do ich "
"wyświetlenia."
1031

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1032
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3518
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1033 1034 1035 1036 1037
msgid ""
"The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to "
"read it."
msgstr ""
"Katalog \"%B\" nie może zostać skopiowany: brak uprawnień do jego odczytu."
1038

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1039 1040 1041
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3563
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4249
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4843
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1042 1043
msgid "Error while moving \"%B\"."
msgstr "Błąd podczas przenoszenia \"%B\"."
1044

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1045
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3564
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1046 1047
msgid "Could not remove the source folder."
msgstr "Nie można usunąć katalogu źródłowego."
1048

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1049 1050 1051 1052
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3649
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3690
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4251
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4322
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1053 1054
msgid "Error while copying \"%B\"."
msgstr "Błąd podczas kopiowania \"%B\"."
1055

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1056
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3650
1057
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1058 1059
msgid "Could not remove files from the already existing folder %F."
msgstr "Nie można usunąć plików z istniejącego już katalogu %F."
1060

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1061
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3691
1062
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1063 1064
msgid "Could not remove the already existing file %F."
msgstr "Nie można usunąć istniejącego już pliku %F."
1065

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1066
#. the run_warning() frees all strings passed in automatically
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1067 1068
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4009
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4694
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1069 1070
msgid "You cannot move a folder into itself."
msgstr "Nie można przenieść katalogu do niego samego."
1071

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1072 1073
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4010
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4695
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1074 1075
msgid "You cannot copy a folder into itself."
msgstr "Nie można skopiować katalogu do niego samego."
1076

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1077 1078
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4011
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4696
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1079 1080
msgid "The destination folder is inside the source folder."
msgstr "Katalog docelowy znajduje się wewnątrz katalogu źródłowego."
1081

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1082
#. the run_warning() frees all strings passed in automatically
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1083
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4042
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1084 1085
msgid "You cannot move a file over itself."
msgstr "Nie można przenieść pliku na niego samego."
1086

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1087
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4043
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1088 1089
msgid "You cannot copy a file over itself."
msgstr "Nie można skopiować pliku na niego samego."
1090

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1091
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4044
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1092 1093
msgid "The source file would be overwritten by the destination."
msgstr "Plik źródłowy zostałby nadpisany przez docelowy."
1094

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1095
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4253
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1096 1097 1098
#, c-format
msgid "Could not remove the already existing file with the same name in %F."
msgstr "Nie można usunąć istniejącego już pliku o tej samej nazwie w %F."
1099

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1100
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4323
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1101 1102 1103
#, c-format
msgid "There was an error copying the file into %F."
msgstr "Wystąpił błąd podczas kopiowania pliku do %F."
1104

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1105 1106
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4553
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4587
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1107 1108
msgid "Copying Files"
msgstr "Kopiowanie plików"
1109

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1110
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4604
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1111 1112
msgid "Preparing to Move to \"%B\""
msgstr "Przygotowywanie do przeniesienia do \"%B\""
1113

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1114
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4608
1115
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1116 1117 1118 1119 1120
msgid "Preparing to move %'d file"
msgid_plural "Preparing to move %'d files"
msgstr[0] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d pliku"
msgstr[1] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d plików"
msgstr[2] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d plików"
1121

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1122
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4844
1123
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1124 1125
msgid "There was an error moving the file into %F."
msgstr "Wystąpił błąd podczas przenoszenia plików do %F."
1126

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1127
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5104
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1128 1129
msgid "Moving Files"
msgstr "Przenoszenie plików"
1130

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1131
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5121
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1132 1133
msgid "Creating links in \"%B\""
msgstr "Tworzenie dowiązań w \"%B\""
1134

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1135
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5125
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1136 1137 1138 1139 1140 1141
#, c-format
msgid "Making link to %'d file"
msgid_plural "Making links to %'d files"
msgstr[0] "Tworzenie dowiązania do %'d pliku"
msgstr[1] "Tworzenie dowiązań do %'d plików"
msgstr[2] "Tworzenie dowiązań do %'d plików"
1142

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1143
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5254
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1144 1145
msgid "Error while creating link to %B."
msgstr "Błąd podczas tworzenia dowiązania do %B."
1146

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1147
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5256
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1148 1149
msgid "Symbolic links only supported for local files"
msgstr "Dowiązania symboliczne są obsługiwane tylko dla plików lokalnych"
1150

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1151
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5259
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1152 1153
msgid "The target doesn't support symbolic links."
msgstr "Element docelowy nie obsługuje dowiązań symbolicznych."
1154

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1155
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5262
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1156 1157 1158
#, c-format
msgid "There was an error creating the symlink in %F."
msgstr "Wystąpił błąd podczas tworzenia dowiązania symbolicznego w %F."
1159

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1160
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5551
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1161 1162
msgid "Setting permissions"
msgstr "Ustawianie uprawnień"
1163

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1164
#. localizers: the initial name of a new folder
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1165
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5803
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1166 1167 1168 1169
msgid "Untitled Folder"
msgstr "Katalog bez nazwy"

#. localizers: the initial name of a new template document
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1170
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5809
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1171 1172 1173
#, c-format
msgid "Untitled %s"
msgstr "%s bez nazwy"
1174

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1175
#. localizers: the initial name of a new empty document
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1176
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5815
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1177 1178
msgid "Untitled Document"
msgstr "Dokument bez nazwy"
1179

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1180
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5971
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1181 1182
msgid "Error while creating directory %B."
msgstr "Błąd podczas tworzenia katalogu %B."
1183

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1184
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5973
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1185 1186 1187
msgid "Error while creating file %B."
msgstr "Błąd podczas tworzenia pliku %B."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1188
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5975
1189
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1190 1191
msgid "There was an error creating the directory in %F."
msgstr "Wystąpił błąd podczas tworzenia katalogu w %F."
1192

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1193
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6231
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1194 1195
msgid "Emptying Trash"
msgstr "Opróżnianie kosza"
1196

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1197 1198 1199 1200
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6278
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6319
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6354
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6389
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1201 1202
msgid "Unable to mark launcher trusted (executable)"
msgstr "Nie można oznaczyć aktywatora jako zaufanego (wykonywalny)"
1203

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1204
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1264
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1205 1206 1207
#, c-format
msgid "Could not determine original location of \"%s\" "
msgstr "Nie można określić pierwotnego położenia \"%s\" "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1208

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1209
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1268
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1210 1211
msgid "The item cannot be restored from trash"
msgstr "Nie można przywrócić elementu z kosza"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1212

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1213
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1210
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1214
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:389
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1215 1216
msgid "This file cannot be mounted"
msgstr "Tego pliku nie można zamontować"
1217

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1218 1219 1220
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1255
msgid "This file cannot be unmounted"
msgstr "Tego pliku nie można odmontować"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1221

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1222 1223 1224
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1289
msgid "This file cannot be ejected"
msgstr "Tego pliku nie można wysunąć"
1225

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1226
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1322
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1227
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:567
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1228 1229
msgid "This file cannot be started"
msgstr "Tego pliku nie można uruchomić"
1230

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1231 1232 1233 1234
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1374
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1405
msgid "This file cannot be stopped"
msgstr "Tego pliku nie można zatrzymać"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
1235

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1236
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1806
1237
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1238 1239
msgid "Slashes are not allowed in filenames"
msgstr "Ukośniki w nazwach plików nie są dozwolone"