lv.po 227 KB
Newer Older
1
# translation of lv.po to Latvian
2
# Copyright (C) 2006, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3
# Raivis Dejus <orvils@gmail.com>, 2006, 2009.
4
# Peteris Krisjanis <pecisk@gmail.com>, 2010, 2012.
5
# Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2010.
6
# Rudolfs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2010, 2011.
7
# Rūdofls Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2011, 2012, 2013.
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
8 9
msgid ""
msgstr ""
10
"Project-Id-Version: lv\n"
11 12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
13 14
"POT-Creation-Date: 2013-08-13 12:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-12 09:36+0300\n"
15
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
16
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
17
"Language: lv\n"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
18
"MIME-Version: 1.0\n"
19
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 22
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : "
"2);\n"
23
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
24

25
#: ../data/nautilus-autorun-software.desktop.in.in.h:1
26 27 28 29 30
msgid "Run Software"
msgstr "Palaist programmatūru"

#. set dialog properties
#: ../data/nautilus-connect-server.desktop.in.in.h:1
31
#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:588
32 33
msgid "Connect to Server"
msgstr "Savienoties ar serveri"
34

35
#. Set initial window title
36
#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:1
37
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:29
38 39
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4476 ../src/nautilus-window.c:2192
#: ../src/nautilus-window.c:2390
40
msgid "Files"
41
msgstr "Datnes"
42 43 44

#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:2
msgid "Access and organize files"
45 46
msgstr "Piekļūt un organizēt datnes"

47 48 49 50
#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:3
msgid "folder;manager;explore;disk;filesystem;"
msgstr "mape;pārvaldnieks;pārlūkot;disks;datņu sistēma;datne;"

51 52 53
#: ../data/nautilus.xml.in.h:1
msgid "Saved search"
msgstr "Saglabātais meklējums"
54 55

#: ../eel/eel-canvas.c:1255 ../eel/eel-canvas.c:1256
56 57
msgid "X"
msgstr "X"
58

59
#: ../eel/eel-canvas.c:1262 ../eel/eel-canvas.c:1263
60 61
msgid "Y"
msgstr "Y"
62

63 64
#: ../eel/eel-editable-label.c:313 ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6172
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6173
65 66
msgid "Text"
msgstr "Teksts"
67

68
#: ../eel/eel-editable-label.c:314
69 70
msgid "The text of the label."
msgstr "Etiķetes teksts."
71

72
#: ../eel/eel-editable-label.c:320
73 74
msgid "Justification"
msgstr "Izlīdzināšana"
75

76
#: ../eel/eel-editable-label.c:321
77 78 79 80 81 82 83
msgid ""
"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
"GtkMisc::xalign for that."
msgstr ""
"Rindu izlīdzinājums iezīmes tekstā attiecībā vienam pret otru. Šis neietekmē "
"iezīmju izlīdzinājumu to iedalījumā. Skatīt GtkMisc::xalign."
84

85
#: ../eel/eel-editable-label.c:329
86 87
msgid "Line wrap"
msgstr "Rindu aplaušana"
88

89
#: ../eel/eel-editable-label.c:330
90 91
msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide."
msgstr "Ja iestatīts, aplauzt rindas, ja teksts kļūst pārāk plašs."
92

93
#: ../eel/eel-editable-label.c:337
94 95
msgid "Cursor Position"
msgstr "Kursora pozīcija"
96

97
#: ../eel/eel-editable-label.c:338
98 99
msgid "The current position of the insertion cursor in chars."
msgstr "Pašreizējā ievietošanas kursora pozīcija rakstzīmēs."
100

101
#: ../eel/eel-editable-label.c:347
102 103
msgid "Selection Bound"
msgstr "Izvēles ierobežojums"
104

105
#: ../eel/eel-editable-label.c:348
106 107
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
108
msgstr "Pozīcija uz otru izvēles galu no kursora rakstzīmēs."
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
109

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../eel/eel-editable-label.c:3080
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:358 ../src/nautilus-view.c:7206
#: ../src/nautilus-view.c:7361
msgid "Cu_t"
msgstr "Izgriez_t"

#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../eel/eel-editable-label.c:3082
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:362 ../src/nautilus-view.c:7210
#: ../src/nautilus-view.c:7365
#| msgid "_Copy Here"
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopēt"

#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../eel/eel-editable-label.c:3084
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:366 ../src/nautilus-view.c:7214
msgid "_Paste"
msgstr "_Ielīmēt"

#: ../eel/eel-editable-label.c:3087
135 136
msgid "Select All"
msgstr "Izvēlēties visu"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
137

138
#: ../eel/eel-gtk-extensions.c:327
139 140
msgid "Show more _details"
msgstr "Rādīt sīkāku _informāciju"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
141

142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
#. Put up the timed wait window.
#: ../eel/eel-stock-dialogs.c:196
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:544
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:185
#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:701
#: ../src/nautilus-location-entry.c:275 ../src/nautilus-mime-actions.c:672
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:676 ../src/nautilus-mime-actions.c:747
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1090 ../src/nautilus-mime-actions.c:1596
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1820
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4467
#: ../src/nautilus-properties-window.c:5465 ../src/nautilus-query-editor.c:520
#: ../src/nautilus-view.c:970 ../src/nautilus-view.c:1496
#: ../src/nautilus-view.c:1616 ../src/nautilus-view.c:5995
#| msgid "Cancel"
msgid "_Cancel"
msgstr "At_celt"

159 160 161
#: ../eel/eel-stock-dialogs.c:205
msgid "You can stop this operation by clicking cancel."
msgstr "Jūs varat atcelt šo darbību nospiežot 'Atcelt'."
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
162

163
#: ../eel/eel-vfs-extensions.c:99
164 165
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr "(nepareizs Unicode)"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
166

167
#: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:108
168
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:134
169
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:275
170 171 172
#: ../src/nautilus-list-view.c:1827 ../src/nautilus-pathbar.c:295
#: ../src/nautilus-query-editor.c:1094
#: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:288
173 174
msgid "Home"
msgstr "Mājas"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
175

176
#: ../libnautilus-private/nautilus-canvas-container.c:2448
177 178 179
msgid "The selection rectangle"
msgstr "Izvēles taisnstūris"

180
#. tooltip
181
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:359
182 183
msgid "Cut the selected text to the clipboard"
msgstr "Pārvietot izvēlēto tekstu uz starpliktuvi"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
184

185
#. tooltip
186
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:363
187 188
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Kopēt izvēlēto tekstu uz starpliktuvi"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
189

190
#. tooltip
191
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:367
192 193
msgid "Paste the text stored on the clipboard"
msgstr "Ielīmēt tekstu, kas saglabāts starpliktuvē"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
194

195 196
#. name, stock id
#. label, accelerator
197
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:370 ../src/nautilus-view.c:7232
198 199
msgid "Select _All"
msgstr "Izvēlēties _visus"
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
200

201
#. tooltip
202
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:371
203 204
msgid "Select all the text in a text field"
msgstr "Izvēlēties visu tekstu teksta laukā"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
205

206
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:375
207 208
msgid "Move _Up"
msgstr "Pārvietot uz _augšu"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
209

210
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:384
211 212
msgid "Move Dow_n"
msgstr "Pārvietot uz _leju"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
213

214
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:397
215
msgid "Use De_fault"
216
msgstr "Lietot _noklusējuma"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
217

218 219
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:57
#: ../src/nautilus-list-view.c:2040
220 221
msgid "Name"
msgstr "Nosaukums"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
222

223
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:58
224
msgid "The name and icon of the file."
225
msgstr "Datnes nosaukums un ikona."
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
226

227
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:64
228 229
msgid "Size"
msgstr "Izmērs"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
230

231
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:65
232
msgid "The size of the file."
233
msgstr "Datnes izmērs."
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
234

235
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:72
236 237
msgid "Type"
msgstr "Tips"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
238

239
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:73
240
msgid "The type of the file."
241
msgstr "Datnes tips."
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
242

243
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:79
244 245
msgid "Modified"
msgstr "Mainīts"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
246

247
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:80
248
msgid "The date the file was modified."
249
msgstr "Datums, kad datne ir tikusi mainīta."
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
250

251
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:87
252 253 254 255 256 257 258 259 260
#| msgid "Accessed:"
msgid "Accessed"
msgstr "Izmantots"

#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:88
msgid "The date the file was accessed."
msgstr "Datums, kad fails ir ticis lietots."

#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:96
261 262
msgid "Owner"
msgstr "Īpašnieks"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
263

264
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:97
265
msgid "The owner of the file."
266
msgstr "Datnes īpašnieks."
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
267

268
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:104
269 270
msgid "Group"
msgstr "Grupa"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
271

272
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:105
273
msgid "The group of the file."
274
msgstr "Datnes grupa."
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
275

276 277
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:112
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4538
278 279
msgid "Permissions"
msgstr "Atļaujas"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
280

281
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:113
282
msgid "The permissions of the file."
283
msgstr "Datnes atļaujas."
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
284

285
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:120
286 287
msgid "MIME Type"
msgstr "MIME tips"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
288

289
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:121
290
msgid "The mime type of the file."
291
msgstr "Datnes MIME tips."
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
292

293
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:128
294
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:415
295 296
msgid "Location"
msgstr "Vieta"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
297

298
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:129
299
msgid "The location of the file."
300
msgstr "Datnes atrašanās vieta."
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
301

302
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:170
303 304
msgid "Trashed On"
msgstr "Izmests"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
305

306
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:171
307
msgid "Date when file was moved to the Trash"
308
msgstr "Datums, kad datne tika pārvietota uz miskasti"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
309

310
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:177
311 312
msgid "Original Location"
msgstr "Sākotnējā atrašanās vietu"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
313

314
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:178
315
msgid "Original location of file before moved to the Trash"
316 317
msgstr "Datnes sākotnējā atrašanās vieta, pirms izmešanas"

318
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:195
319 320 321
msgid "Relevance"
msgstr "Svarīgums"

322
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:196
323 324
msgid "Relevance rank for search"
msgstr "Meklēšanas svarīguma rangs"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
325

326
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-directory-file.c:435
327 328 329
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-icon-file.c:151
msgid "on the desktop"
msgstr "uz darbvirsmas"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
330

331
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:89
332
#, c-format
333
msgid "You cannot move the volume “%s” to the trash."
334
msgstr "Jūs nevarat izmest sējumu \"%s\" miskastē."
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
335

336
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:99
337
msgid ""
338 339
"If you want to eject the volume, please use Eject in the popup menu of the "
"volume."
340
msgstr ""
341 342
"Ja vēlaties izgrūst sējumu, lūdzu, lietojiet \"Izgrūst\" no sējuma "
"iznirstošās izvēlnes."
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
343

344 345 346 347 348 349 350 351
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:101
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:110
#: ../src/nautilus-location-entry.c:275 ../src/nautilus-mime-actions.c:1090
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1267 ../src/nautilus-mime-actions.c:1820
#: ../src/nautilus-view.c:970 ../src/nautilus-view.c:1498
msgid "_OK"
msgstr "_Labi"

352
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:108
353
msgid ""
354 355
"If you want to unmount the volume, please use Unmount Volume in the popup "
"menu of the volume."
356
msgstr ""
357 358
"Ja vēlaties atmontēt sējumu, lūdzu, izmantojiet \"Atmontēt sējumu\" no "
"sējuma iznirstošās izvēlnes."
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
359

360
#. Translators: this is of the format "hostname (uri-scheme)"
361
#: ../libnautilus-private/nautilus-directory.c:523
362 363 364 365
#, c-format
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"

366
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:774
367 368
msgid "_Move Here"
msgstr "_Pārvietot šeit"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
369

370
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:779
371 372
msgid "_Copy Here"
msgstr "_Kopēt šeit"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
373

374
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:784
375 376
msgid "_Link Here"
msgstr "_Saitēt šeit"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
377

378
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:789
379 380
msgid "Set as _Background"
msgstr "Iestatīt kā _fonu"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
381

382
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:796
383 384
msgid "Cancel"
msgstr "Atcelt"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
385

386
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1209
387
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:371
388
msgid "This file cannot be mounted"
389
msgstr "Šo datni nevar piemontēt"
390

391
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1254
392
msgid "This file cannot be unmounted"
393
msgstr "Šo datni nevar atmontēt"
394

395
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1288
396
msgid "This file cannot be ejected"
397
msgstr "Šo datni nevar izstumt"
398

399
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1321
400
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:549
401
msgid "This file cannot be started"
402
msgstr "Šo datni nevar startēt"
403

404 405
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1373
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1404
406
msgid "This file cannot be stopped"
407
msgstr "Šo datni nevar apstādināt"
408

409
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1823
410 411
#, c-format
msgid "Slashes are not allowed in filenames"
412
msgstr "Slīpsvītras nav atļautas datņu nosaukumos"
413

414
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1841
415 416
#, c-format
msgid "File not found"
417
msgstr "Datne netika atrasta"
418

419
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1869
420 421
#, c-format
msgid "Toplevel files cannot be renamed"
422
msgstr "Nevar pārsaukt augstākā līmeņa datnes"
423

424
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1892
425 426 427 428
#, c-format
msgid "Unable to rename desktop icon"
msgstr "Nevar pārsaukt darbvirsmas ikonu"

429
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1921
430 431 432 433
#, c-format
msgid "Unable to rename desktop file"
msgstr "Nevar pārsaukt darbvirsmas mapi"

434
#.
435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445
#. * Note to localizers: You can look at man strftime
#. * for details on the format, but you should only use
#. * the specifiers from the C standard, not extensions.
#. * These include "%" followed by one of
#. * "aAbBcdHIjmMpSUwWxXyYZ". There are two extensions
#. * in the Nautilus version of strftime that can be
#. * used (and match GNU extensions). Putting a "-"
#. * between the "%" and any numeric directive will turn
#. * off zero padding, and putting a "_" there will use
#. * space padding instead of zero padding.
#.
446
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4443
447 448 449
msgid "%R"
msgstr "%R"

450
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4444
451 452 453
msgid "%-I:%M %P"
msgstr "%-H:%M"

454 455
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4445
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4446
456 457 458
msgid "%b %-e"
msgstr "%-e. %B"

459
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4447
460 461 462
msgid "%b %-d %Y"
msgstr "%Y. gada %-d. %B"

463
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4448
464 465 466
msgid "%a, %b %e %Y %I:%M:%S %p"
msgstr "%a, %Y. gada %-e. %B, %H:%M:%S"

467
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4449
468 469 470
msgid "%a, %b %e %Y %T"
msgstr "%a, %Y. gada %-e. %B, %T"

471
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4948
472 473 474 475
#, c-format
msgid "Not allowed to set permissions"
msgstr "Nav tiesību iestatīt atļaujas"

476
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5243
477 478 479 480
#, c-format
msgid "Not allowed to set owner"
msgstr "Nav tiesību iestatīt īpašnieku"

481
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5261
482 483 484 485
#, c-format
msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
msgstr "Norādītais īpašnieks '%s' neeksistē"

486
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5525
487 488 489 490
#, c-format
msgid "Not allowed to set group"
msgstr "Nav tiesību iestatīt grupu"

491
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5543
492 493 494 495
#, c-format
msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
msgstr "Norādītā grupa '%s' neeksistē"

496
#. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user)
497
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5677
498 499 500
msgid "Me"
msgstr "Es"

501
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5701
502 503 504 505 506 507 508
#, c-format
msgid "%'u item"
msgid_plural "%'u items"
msgstr[0] "%'u vienums"
msgstr[1] "%'u vienumi"
msgstr[2] "%'u vienumu"

509
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5702
510 511 512 513 514 515 516
#, c-format
msgid "%'u folder"
msgid_plural "%'u folders"
msgstr[0] "%'u mape"
msgstr[1] "%'u mapes"
msgstr[2] "%'u mapju"

517
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5703
518 519 520
#, c-format
msgid "%'u file"
msgid_plural "%'u files"
521 522 523
msgstr[0] "%'u datne"
msgstr[1] "%'u datnes"
msgstr[2] "%'u datne"
524 525

#. This means no contents at all were readable
526 527
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6099
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6115
528 529 530 531
msgid "? items"
msgstr "? vienumi"

#. This means no contents at all were readable
532
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6105
533 534 535
msgid "? bytes"
msgstr "? baiti"

536 537
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6122
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6202
538 539
msgid "Unknown"
msgstr "Nezināms"
540 541 542 543

#. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
#. * for which we have no more appropriate default.
#.
544 545
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6136
#: ../src/nautilus-properties-window.c:1183
546 547 548
msgid "unknown"
msgstr "nezināms"

549 550 551
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6166
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6174
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6225
552 553 554
msgid "Program"
msgstr "Programma"

555
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6167
556 557 558
msgid "Audio"
msgstr "Audio"

559
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6168
560 561 562
msgid "Font"
msgstr "Fonts"

563
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6169
564
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:769
565 566 567
msgid "Image"
msgstr "Attēls"

568
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6170
569 570 571
msgid "Archive"
msgstr "Arhīvs"

572
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6171
573 574 575
msgid "Markup"
msgstr "Marķējums"

576 577
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6175
#: ../src/nautilus-query-editor.c:355
578 579 580
msgid "Video"
msgstr "Video"

581
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6176
582 583
msgid "Contacts"
msgstr "Kontakti"
584

585
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6177
586 587 588
msgid "Calendar"
msgstr "Kalendārs"

589
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6178
590 591 592
msgid "Document"
msgstr "Dokuments"

593 594
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6179
#: ../src/nautilus-query-editor.c:421
595 596 597
msgid "Presentation"
msgstr "Prezentācija"

598 599
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6180
#: ../src/nautilus-query-editor.c:405
600 601 602
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Izklājlapa"

603
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6227
604 605 606
msgid "Binary"
msgstr "Binārs"

607
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6231
608 609 610
msgid "Folder"
msgstr "Mape"

611
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6262
612 613
msgid "Link"
msgstr "Saite"
614 615 616 617 618 619

#. Note to localizers: convert file type string for file
#. * (e.g. "folder", "plain text") to file type for symbolic link
#. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
#.
#. appended to new link file
620 621
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6268
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:379
622
#: ../src/nautilus-view-dnd.c:124
623 624 625 626
#, c-format
msgid "Link to %s"
msgstr "Saite uz %s"

627 628
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6284
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6298
629 630
msgid "Link (broken)"
msgstr "Saite (pārrauta)"
631

632
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:143
633
#, c-format
634 635
msgid "Merge folder “%s”?"
msgstr "Apvienot mapi \"%s\"?"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
636

637
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:147
638 639 640 641
msgid ""
"Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder "
"that conflict with the files being copied."
msgstr ""
642 643
"Apvienošanas laikā tiks vaicāts pēc apstiprinājuma pirms jebkādu esošu datņu "
"pārrakstīšanas, ja tās konfliktēs ar jaunajām datnēm."
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
644

645
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:152
646
#, c-format
647 648
msgid "An older folder with the same name already exists in “%s”."
msgstr "Vecāka mape ar tādu pašu nosaukumu jau eksistē \"%s\"."
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
649

650
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:156
651
#, c-format
652 653
msgid "A newer folder with the same name already exists in “%s”."
msgstr "Jaunāka mape ar tādu pašu nosaukumu jau eksistē \"%s\"."
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
654

655
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:160
656
#, c-format
657 658
msgid "Another folder with the same name already exists in “%s”."
msgstr "Cita mape ar tādu pašu nosaukumu jau eksistē \"%s\"."
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
659

660
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:165
661
msgid "Replacing it will remove all files in the folder."
662
msgstr "Aizvietošana dzēsīs visas datnes, kas ir mapē."
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
663

664
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:167
665
#, c-format
666
msgid "Replace folder “%s”?"
667
msgstr "Aizvietot mapi \"%s\"?"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
668

669
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:169
670
#, c-format
671 672
msgid "A folder with the same name already exists in “%s”."
msgstr "Mape ar tādu pašu nosaukumu jau eksistē \"%s\"."
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
673

674
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:174
675
#, c-format
676 677
msgid "Replace file “%s”?"
msgstr "Aizvietot datni \"%s\"?"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
678

679
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:176
680 681
msgid "Replacing it will overwrite its content."
msgstr "Tā aizvietošana pārrakstīs visu tā saturu."
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
682

683
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:180
684
#, c-format
685 686
msgid "An older file with the same name already exists in “%s”."
msgstr "Vecāka datne ar tādu pašu nosaukumu jau eksistē \"%s\"."
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
687

688
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:184
689
#, c-format
690 691
msgid "A newer file with the same name already exists in “%s”."
msgstr "Jaunāka datne ar tādu pašu nosaukumu jau eksistē \"%s\"."
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
692

693
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:188
694
#, c-format
695 696
msgid "Another file with the same name already exists in “%s”."
msgstr "Cita datne ar tādu pašu nosaukumu jau eksistē \"%s\"."
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
697

698
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:256
699
msgid "Original file"
700
msgstr "Sākotnējā datne"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
701

702 703 704
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:257
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:288
#: ../src/nautilus-properties-window.c:3277
705 706
msgid "Size:"
msgstr "Izmērs:"
Peteris Krisjanis's avatar
F  
Peteris Krisjanis committed
707

708 709 710
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:260
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:291
#: ../src/nautilus-properties-window.c:3259
711 712
msgid "Type:"
msgstr "Tips:"
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
713

714 715
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:263
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:294
716 717
msgid "Last modified:"
msgstr "Modificēts:"
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
718

719
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:287
720 721
msgid "Replace with"
msgstr "Aizvietot ar"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
722

723
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:316
724 725
msgid "Merge"
msgstr "Apvienot"
726

727
#. Setup the expander for the rename action
728
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:509
729 730
msgid "_Select a new name for the destination"
msgstr "Izvēlētie_s jaunu nosaukumu galamērķim:"
731

732
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:523
733
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:317
734 735
msgid "Reset"
msgstr "Pārstatīt"
736

737
#. Setup the checkbox to apply the action to all files
738
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:535
739
msgid "Apply this action to all files"
740
msgstr "Veikt šo darbību visām datnēm"
741

742 743
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:546
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:186
744 745
msgid "_Skip"
msgstr "Izlai_st"
746

747
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:551
748 749
msgid "Re_name"
msgstr "Pā_rsaukt"
750

751
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:557
752 753
msgid "Replace"
msgstr "Aizvietot"
754

755
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:629
756
msgid "File conflict"
757
msgstr "Datņu konflikts"
758

759
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:187
760 761
msgid "S_kip All"
msgstr "_Izlaist visus"
762

763
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:188
764 765
msgid "_Retry"
msgstr "Vēl_reiz"
766

767 768 769 770 771 772 773 774 775
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:189
#: ../src/nautilus-view.c:7264 ../src/nautilus-view.c:7378
#: ../src/nautilus-view.c:8697
msgid "_Delete"
msgstr "_Dzēst"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:190
776 777
msgid "Delete _All"
msgstr "Dzēst _visus"
778

779
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:191
780 781
msgid "_Replace"
msgstr "_Aizvietot"
782

783
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:192
784 785
msgid "Replace _All"
msgstr "Aizvietot _visus"
786

787
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:193
788 789
msgid "_Merge"
msgstr "_Apvienot"
790

791
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:194
792 793
msgid "Merge _All"
msgstr "Apvienot _visus"
794

795
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:195
796 797
msgid "Copy _Anyway"
msgstr "Kopēt _tāpat"
798

799
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:280
800 801 802 803 804 805
#, c-format
msgid "%'d second"
msgid_plural "%'d seconds"
msgstr[0] "%'d sekunde"
msgstr[1] "%'d sekundes"
msgstr[2] "%'d sekunžu"
806

807 808
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:285
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:296
809 810 811 812 813 814
#, c-format
msgid "%'d minute"
msgid_plural "%'d minutes"
msgstr[0] "%'d minūte"
msgstr[1] "%'d minūtes"
msgstr[2] "%'d minūšu"
815

816
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:295
817 818 819 820 821 822
#, c-format
msgid "%'d hour"
msgid_plural "%'d hours"
msgstr[0] "%'d stunda"
msgstr[1] "%'d stundas"
msgstr[2] "%'d stundu"
823

824
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:303
825 826 827 828 829 830
#, c-format
msgid "approximately %'d hour"
msgid_plural "approximately %'d hours"
msgstr[0] "aptuveni %'d stunda"
msgstr[1] "aptuveni %'d stundas"
msgstr[2] "aptuveni %'d stundas"
831

832
#. appended to new link file
833
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:383
834
#, c-format
835 836
msgid "Another link to %s"
msgstr "Vēl cita saite uz %s"
837

838 839 840 841
#. Localizers: Feel free to leave out the "st" suffix
#. * if there's no way to do that nicely for a
#. * particular language.
#.
842
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:399
843 844 845
#, c-format
msgid "%'dst link to %s"
msgstr "%'d. saite uz %s"
846

847
#. appended to new link file
848
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:403
849 850 851
#, c-format
msgid "%'dnd link to %s"
msgstr "%'d. saite uz %s"
852

853
#. appended to new link file
854
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:407
855 856 857
#, c-format
msgid "%'drd link to %s"
msgstr "%'d. saite uz %s"
858

859
#. appended to new link file
860
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:411
861 862 863
#, c-format
msgid "%'dth link to %s"
msgstr "%'d. saite uz %s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
864

865 866 867 868 869
#. Localizers:
#. * Feel free to leave out the st, nd, rd and th suffix or
#. * make some or all of them match.
#.
#. localizers: tag used to detect the first copy of a file
870
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:450
871 872
msgid " (copy)"
msgstr " (kopija)"
873

874
#. localizers: tag used to detect the second copy of a file
875
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:452
876 877
msgid " (another copy)"
msgstr " (cita kopija)"
878

879 880 881 882
#. localizers: tag used to detect the x11th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
883 884
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:455
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:457
885 886
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:459
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:469
887 888
msgid "th copy)"
msgstr ". kopija)"
889

890
#. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
891
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:462
892 893
msgid "st copy)"
msgstr ". kopija)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
894

895
#. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
896
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:464
897 898
msgid "nd copy)"
msgstr ". kopija)"
899

900
#. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
901
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:466
902 903
msgid "rd copy)"
msgstr ". kopija)"
904

905
#. localizers: appended to first file copy
906
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:483
907 908 909
#, c-format
msgid "%s (copy)%s"
msgstr "%s (kopija)%s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
910

911
#. localizers: appended to second file copy
912
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:485
913 914 915
#, c-format
msgid "%s (another copy)%s"
msgstr "%s (cita kopija)%s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
916

917 918 919 920
#. localizers: appended to x11th file copy
#. localizers: appended to x12th file copy
#. localizers: appended to x13th file copy
#. localizers: appended to xxth file copy
921 922
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:488
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:490
923 924
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:492
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:506
925 926 927
#, c-format
msgid "%s (%'dth copy)%s"
msgstr "%s (%'d. kopija)%s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
928

929 930 931 932 933
#. localizers: if in your language there's no difference between 1st, 2nd, 3rd and nth
#. * plurals, you can leave the st, nd, rd suffixes out and just make all the translated
#. * strings look like "%s (copy %'d)%s".
#.
#. localizers: appended to x1st file copy
934
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:500
935 936 937
#, c-format
msgid "%s (%'dst copy)%s"
msgstr "%s (%'d. kopija)%s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
938

939
#. localizers: appended to x2nd file copy
940
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:502
941 942 943
#, c-format
msgid "%s (%'dnd copy)%s"
msgstr "%s (%'d. kopija)%s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
944

945
#. localizers: appended to x3rd file copy
946
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:504
947 948 949
#, c-format
msgid "%s (%'drd copy)%s"
msgstr "%s (%'d. kopija)%s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
950

951
#. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
952
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:605
953 954
msgid " ("
msgstr " ("
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
955

956
#. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
957
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:613
958 959 960
#, c-format
msgid " (%'d"
msgstr " (%'d"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
961

962
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1325
963
msgid "Are you sure you want to permanently delete “%B” from the trash?"
964
msgstr ""
965
"Vai esat pārliecināts, ka vēlaties neatgriezeniski dzēst \"%B\" no miskastes?"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
966

967
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1328
968 969 970 971 972 973 974 975
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item from the "
"trash?"
msgid_plural ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items from the "
"trash?"
msgstr[0] ""
976
"Vai tiešām vēlaties neatgriezeniski dzēst %'d izvēlēto vienumu no miskastes?"
977
msgstr[1] ""
978 979
"Vai tiešām vēlaties neatgriezeniski dzēst %'d izvēlētās vienumus no "
"miskastes?"
980
msgstr[2] ""
981
"Vai tiešām vēlaties neatgriezeniski dzēst %'d izvēlēto vienumu no miskastes?"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
982

983 984
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1338
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1404
985
msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
986
msgstr "Ja izdzēsīsiet vienumu, tas tiks neatgriezeniski zaudētas."
987

988
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1358
989 990
msgid "Empty all items from Trash?"
msgstr "Iztukšot visu miskasti?"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
991

992
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1362
993 994
msgid "All items in the Trash will be permanently deleted."
msgstr "Viss miskastes saturs tiks neatgriezeniski dzēsts."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
995

996 997 998
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1365
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2243
#: ../src/nautilus-window.c:805
999 1000
msgid "Empty _Trash"
msgstr "Iztukšot _miskasti"
1001

1002
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1392
1003 1004
msgid "Are you sure you want to permanently delete “%B”?"
msgstr "Vai esat pārliecināts, ka vēlaties neatgriezeniski dzēst \"%B\"?"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1005

1006
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1395
1007 1008
#, c-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
1009 1010
msgid_plural ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items?"
1011 1012 1013
msgstr[0] "Vai tiešām vēlaties neatgriezeniski dzēst %'d izvēlēto vienumu?"
msgstr[1] "Vai tiešām vēlaties neatgriezeniski dzēst %'d izvēlētos vienumus?"
msgstr[2] "Vai tiešām vēlaties neatgriezeniski dzēst %'d izvēlētos vienumus?"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1014

1015
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1438
1016 1017 1018
#, c-format
msgid "%'d file left to delete"
msgid_plural "%'d files left to delete"
1019 1020 1021
msgstr[0] "Atlicis izdzēst %'d datni"
msgstr[1] "Atlicis izdzēst %'d datnes"
msgstr[2] "Atlicis izdzēst %'d datni"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1022

1023
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1444
1024
msgid "Deleting files"
1025
msgstr "Dzēš datnes"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1026

1027 1028 1029
#. To translators: %T will expand to a time like "2 minutes".
#. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
#.
1030
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1458
1031 1032 1033 1034 1035
msgid "%T left"
msgid_plural "%T left"
msgstr[0] "atlikusi %T"
msgstr[1] "atlikušas %T"
msgstr[2] "atlikušas %T"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1036

1037 1038 1039 1040 1041
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1525
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1559
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1598
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1675
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2503
1042 1043
msgid "Error while deleting."
msgstr "Kļūda dzēšot."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1044

1045
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1529
1046
msgid ""
1047
"Files in the folder “%B” cannot be deleted because you do not have "
1048
"permissions to see them."
1049 1050
msgstr "Datnes mapē \"%B\" nevar izdzēst, jo jums nav nepieciešamās atļaujas."

1051 1052 1053
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1532
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2562
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3572
1054
msgid ""
1055 1056
"There was an error getting information about the files in the folder “%B”."
msgstr "Gadījās kļūda, iegūstot informāciju par datnēm mapē \"%B\"."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1057

1058 1059
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1541
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3581
1060
msgid "_Skip files"
1061
msgstr "Izlai_st datnes"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1062

1063
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1562
1064
msgid ""
1065
"The folder “%B” cannot be deleted because you do not have permissions to "
1066 1067
"read it."
msgstr "Mapi \"%B\" nevar izdzēst tāpēc, ka jums nav atļaujas to lasīt."
1068

1069 1070 1071
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1565
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2601
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3617
1072
msgid "There was an error reading the folder “%B”."
1073
msgstr "Gadījās kļūda, nolasot mapi \"%B\"."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1074

1075
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1599
1076 1077
msgid "Could not remove the folder %B."
msgstr "Neizdevās izdzēst mapi %B."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1078

1079
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1676
1080
msgid "There was an error deleting %B."
1081
msgstr "Gadījās kļūda, dzēšot %B."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1082

1083
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1756
1084
msgid "Moving files to trash"
1085
msgstr "Izmet datnes miskastē"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1086

1087
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1758
1088 1089 1090
#, c-format
msgid "%'d file left to trash"
msgid_plural "%'d files left to trash"
1091 1092 1093
msgstr[0] "Miskastē vēl jāizmet %'d datne"
msgstr[1] "Miskastē vēl jāizmet %'d datnes"
msgstr[2] "Miskastē vēl jāizmet %'d datne"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1094

1095
#. Translators: %B is a file name
1096
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1810
1097 1098
msgid "“%B” can't be put in the trash. Do you want to delete it immediately?"
msgstr "\"%B\" nevar izmest miskastē. Vai vēlaties to dzēst nekavējoties?"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1099

1100
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1816
1101 1102
msgid "This remote location does not support sending items to the trash."
msgstr "Šī attālinātā vieta neatbalsta vienumu pārvietošanu uz miskasti."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1103

1104
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1990
1105
msgid "Trashing Files"
1106
msgstr "Izmet datnes miskastē"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1107

1108
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1992
1109
msgid "Deleting Files"
1110
msgstr "Dzēš datnes"
1111

1112
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2074
1113 1114
msgid "Unable to eject %V"
msgstr "Neizdevās izgrūst %V"
1115

1116
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2076