sk.po 181 KB
Newer Older
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1
# Slovak translation for nautilus.
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
2
# Copyright (C) 2000-2005, 2007, 2008, 2010-2012 Free Software Foundation, Inc.
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
3
# This file is distributed under the same license as the nautilus package.
4 5
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@kde.org>, 2003.
# Stanislav Visnovsky <visnov@suse.cz>, 2003.
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
6
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2000-2004.
7
# Ivan Noris <vix@vazka.sk>, 2004, 2005.
8 9
# Peter Tuharsky <tuharsky@misbb.sk>, 2007.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2005, 2008.
10
# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2010, 2011, 2012.
11
#
12 13
msgid ""
msgstr ""
14
"Project-Id-Version: nautilus\n"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
15 16
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
17 18
"POT-Creation-Date: 2013-07-13 21:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-06-28 20:07+0100\n"
19
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
20
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
21
"Language: sk\n"
22 23 24
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
25
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
26
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
27

28
# desktop entry name
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
29
#: ../data/nautilus-autorun-software.desktop.in.in.h:1
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
30
msgid "Run Software"
31
msgstr "Spustiť softvér"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
32

33
# desktop enty name
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
34 35 36 37 38 39
#. set dialog properties
#: ../data/nautilus-connect-server.desktop.in.in.h:1
#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:588
msgid "Connect to Server"
msgstr "Pripojiť k serveru"

40
# desktop entry name
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
41
#. Set initial window title
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
42
#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:1
43
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:29
44 45
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4474 ../src/nautilus-window.c:2195
#: ../src/nautilus-window.c:2393
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
46 47 48
msgid "Files"
msgstr "Súbory"

49
# desktop entry comment
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
50 51
#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:2
msgid "Access and organize files"
52
msgstr "Prístupuje k súborom a organizuje ich"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
53

54 55 56 57 58 59
# destkop entry keywords
#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:3
msgid "folder;manager;explore;disk;filesystem;"
msgstr "priečinok;správca;prehliadať;disk;systém súborov;"

# mime-type comment
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
60 61 62 63
#: ../data/nautilus.xml.in.h:1
msgid "Saved search"
msgstr "Uložené vyhľadávanie"

64
# PM: prečo je to na preklad?
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
65
#: ../eel/eel-canvas.c:1255 ../eel/eel-canvas.c:1256
66
#, fuzzy
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
67 68
msgid "X"
msgstr "X"
69

70
# PM: prečo je to na preklad?
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
71
#: ../eel/eel-canvas.c:1262 ../eel/eel-canvas.c:1263
72
#, fuzzy
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
73 74
msgid "Y"
msgstr "Y"
75

76 77
#: ../eel/eel-editable-label.c:313 ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6170
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6171
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
78 79
msgid "Text"
msgstr "Text"
80

81
#: ../eel/eel-editable-label.c:314
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
82 83
msgid "The text of the label."
msgstr "Text popisu."
84

85
#: ../eel/eel-editable-label.c:320
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
86 87
msgid "Justification"
msgstr "Zarovnanie"
88

89
#: ../eel/eel-editable-label.c:321
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
90 91 92 93
msgid ""
"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
"GtkMisc::xalign for that."
94
msgstr ""
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
95 96
"Vzájomné zarovnanie riadkov textu popisu. Toto NEOVPLYVŇUJE zarovnanie "
"popisu vzhľadom k jeho umiestneniu. Na to použite GtkMisc::xalign."
97

98
#: ../eel/eel-editable-label.c:329
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
99 100
msgid "Line wrap"
msgstr "Zalamovanie riadkov"
101

102
#: ../eel/eel-editable-label.c:330
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
103 104
msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide."
msgstr "Ak je nastavené, príliš dlhé riadky sa budú zalamovať."
105

106
#: ../eel/eel-editable-label.c:337
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
107 108
msgid "Cursor Position"
msgstr "Pozícia kurzora"
109

110
#: ../eel/eel-editable-label.c:338
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
111 112
msgid "The current position of the insertion cursor in chars."
msgstr "Aktuálna pozícia vkladacieho kurzora zadaná v znakoch."
113

114
#: ../eel/eel-editable-label.c:347
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
115 116
msgid "Selection Bound"
msgstr "Ohraničenie výberu"
117

118
#: ../eel/eel-editable-label.c:348
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
119 120 121
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
msgstr "Pozícia opačného konca výberu od kurzora v znakoch."
122

123
#: ../eel/eel-editable-label.c:3088
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
124 125
msgid "Select All"
msgstr "Vybrať všetko"
126

127
#: ../eel/eel-gtk-extensions.c:327
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
128 129
msgid "Show more _details"
msgstr "Zobraziť ďalšie po_drobnosti"
130

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
131 132 133
#: ../eel/eel-stock-dialogs.c:205
msgid "You can stop this operation by clicking cancel."
msgstr "Túto operáciu môžete prerušiť kliknutím na Zrušiť."
134

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
135
#: ../eel/eel-vfs-extensions.c:99
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
136 137
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný znak Unicode)"
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
138

139
#: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:108
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
140 141
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:134
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:275
142
#: ../src/nautilus-pathbar.c:295 ../src/nautilus-query-editor.c:1094
143
#: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:310
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
144 145
msgid "Home"
msgstr "Domov"
146

147
#: ../libnautilus-private/nautilus-canvas-container.c:2448
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
148 149 150
msgid "The selection rectangle"
msgstr "Obdĺžnik výberu"

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
151 152 153
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
154
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:359
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
155 156
msgid "Cut the selected text to the clipboard"
msgstr "Vystrihnúť vybraný text do schránky"
157

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
158 159 160
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
161
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:363
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
162 163
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Skopírovať vybraný text do schránky"
164

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
165 166 167
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
168
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:367
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
169 170
msgid "Paste the text stored on the clipboard"
msgstr "Vložiť text uložený v schránke"
171

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
172 173
#. name, stock id
#. label, accelerator
174
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:370 ../src/nautilus-view.c:7211
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
175 176
msgid "Select _All"
msgstr "Vybr_ať všetko"
177

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
178
#. tooltip
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
179
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:371
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
180 181
msgid "Select all the text in a text field"
msgstr "Vybrať celý text v textovom poli"
182

183
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:390
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
184 185
msgid "Move _Up"
msgstr "Presunúť _hore"
186

187
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:400
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
188 189
msgid "Move Dow_n"
msgstr "Presunúť _dole"
190

191
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:413
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
192 193
msgid "Use De_fault"
msgstr "Použiť p_redvolené"
194

195 196
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:57
#: ../src/nautilus-list-view.c:1948
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
197 198
msgid "Name"
msgstr "Názov"
199

200
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:58
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
201 202
msgid "The name and icon of the file."
msgstr "Názov a ikona súboru."
203

204
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:64
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
205 206
msgid "Size"
msgstr "Veľkosť"
207

208
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:65
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
209 210
msgid "The size of the file."
msgstr "Veľkosť súboru."
211

212
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:72
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
213 214
msgid "Type"
msgstr "Typ"
215

216
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:73
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
217 218
msgid "The type of the file."
msgstr "Typ súboru."
219

220
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:79
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
221 222
msgid "Modified"
msgstr "Zmenený"
223

224
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:80
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
225 226
msgid "The date the file was modified."
msgstr "Dátum, kedy bol súbor zmenený."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
227

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
228
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:87
229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
#, fuzzy
#| msgid "Accessed:"
msgid "Accessed"
msgstr "Použitý:"

#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:88
#, fuzzy
#| msgid "The date the file was modified."
msgid "The date the file was accessed."
msgstr "Dátum, kedy bol súbor zmenený."

#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:96
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
241 242
msgid "Owner"
msgstr "Vlastník"
243

244
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:97
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
245 246
msgid "The owner of the file."
msgstr "Vlastník súboru."
247

248
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:104
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
249 250
msgid "Group"
msgstr "Skupina"
251

252
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:105
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
253 254
msgid "The group of the file."
msgstr "Skupina vlastníka súboru."
255

256
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:112
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
257
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4536
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
258 259
msgid "Permissions"
msgstr "Oprávnenia"
260

261
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:113
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
262 263
msgid "The permissions of the file."
msgstr "Oprávnenia k súboru."
264

265
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:120
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
266 267
msgid "MIME Type"
msgstr "Typ MIME"
268

269
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:121
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
270 271
msgid "The mime type of the file."
msgstr "MIME typ súboru."
272

273
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:128
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
274
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:415
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
275 276
msgid "Location"
msgstr "Umiestnenie"
277

278
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:129
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
279 280
msgid "The location of the file."
msgstr "Umiestnenie súboru."
281

282
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:170
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
283 284
msgid "Trashed On"
msgstr "Presunutý do Koša"
285

286
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:171
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
287 288
msgid "Date when file was moved to the Trash"
msgstr "Dátum, kedy bol súbor presunutý do Koša."
289

290
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:177
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
291 292
msgid "Original Location"
msgstr "Pôvodné umiestnenie"
293

294
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:178
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
295 296
msgid "Original location of file before moved to the Trash"
msgstr "Pôvodné umiestnenie pred presunutím súboru do Koša"
297

298
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:195
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
299
msgid "Relevance"
300
msgstr "Vhodnosť"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
301

302
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:196
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
303
msgid "Relevance rank for search"
304
msgstr "Známka vhodnosti pri vyhľadávaní"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
305

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
306
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-directory-file.c:435
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
307 308 309
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-icon-file.c:151
msgid "on the desktop"
msgstr "na ploche"
310

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
311
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:89
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
312
#, c-format
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
313
msgid "You cannot move the volume “%s” to the trash."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
314
msgstr "Nemôžete presunúť zväzok „%s“ do Koša."
315

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
316
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:99
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
317
msgid ""
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
318 319
"If you want to eject the volume, please use Eject in the popup menu of the "
"volume."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
320 321 322
msgstr ""
"Ak chcete vysunúť zväzok, použite prosím „Vysunúť“ z rozbaľovacej ponuky "
"zväzku."
323

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
324
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:108
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
325
msgid ""
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
326 327
"If you want to unmount the volume, please use Unmount Volume in the popup "
"menu of the volume."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
328 329 330
msgstr ""
"Ak chcete odpojiť zväzok, použite prosím „Odpojiť zväzok“ z rozbaľovacej "
"ponuky zväzku."
331

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
332
#. Translators: this is of the format "hostname (uri-scheme)"
333
#: ../libnautilus-private/nautilus-directory.c:523
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
334 335 336 337
#, c-format
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"

338
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:774
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
339 340
msgid "_Move Here"
msgstr "_Presunúť sem"
341

342
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:779
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
343 344
msgid "_Copy Here"
msgstr "_Kopírovať sem"
345

346
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:784
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
347 348
msgid "_Link Here"
msgstr "_Vytvoriť odkaz"
349

350
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:789
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
351 352
msgid "Set as _Background"
msgstr "Použiť ako _pozadie"
353

354
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:796
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
355 356
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"
357

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
358
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1209
359
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:371
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371
msgid "This file cannot be mounted"
msgstr "Tento súbor sa nedá pripojiť"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1254
msgid "This file cannot be unmounted"
msgstr "Tento súbor sa nedá odpojiť"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1288
msgid "This file cannot be ejected"
msgstr "Tento súbor sa nedá vysunúť"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1321
372
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:549
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
373 374 375 376 377 378 379 380
msgid "This file cannot be started"
msgstr "Tento súbor sa nedá spustiť"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1373
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1404
msgid "This file cannot be stopped"
msgstr "Tento súbor sa nedá zastaviť"

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
381
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1823
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
382 383 384 385
#, c-format
msgid "Slashes are not allowed in filenames"
msgstr "Lomky nie sú v názvoch súborov povolené"

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
386
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1841
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
387 388 389 390
#, c-format
msgid "File not found"
msgstr "Súbor nenájdený"

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
391
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1869
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
392 393 394 395
#, c-format
msgid "Toplevel files cannot be renamed"
msgstr "Súbory na najvyššej úrovni sa nedajú premenovať"

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
396
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1892
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
397 398 399 400
#, c-format
msgid "Unable to rename desktop icon"
msgstr "Nebolo možné premenovať ikonu na ploche"

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
401
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1921
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
402 403 404 405
#, c-format
msgid "Unable to rename desktop file"
msgstr "Nebolo možné premenovať súbor na ploche"

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
406
#.
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417
#. * Note to localizers: You can look at man strftime
#. * for details on the format, but you should only use
#. * the specifiers from the C standard, not extensions.
#. * These include "%" followed by one of
#. * "aAbBcdHIjmMpSUwWxXyYZ". There are two extensions
#. * in the Nautilus version of strftime that can be
#. * used (and match GNU extensions). Putting a "-"
#. * between the "%" and any numeric directive will turn
#. * off zero padding, and putting a "_" there will use
#. * space padding instead of zero padding.
#.
418
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4441
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
419
msgid "%R"
420
msgstr "%R"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
421

422
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4442
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
423
msgid "%-I:%M %P"
424
msgstr "%-H:%M"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
425

426 427
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4443
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4444
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
428
msgid "%b %-e"
429
msgstr "%b %-e"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
430

431
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4445
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
432
msgid "%b %-d %Y"
433
msgstr "%-d. %b %Y"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
434

435
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4446
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
436
msgid "%a, %b %e %Y %I:%M:%S %p"
437
msgstr "%a, %e. %b %Y o %H:%M:%S"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
438

439
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4447
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
440
msgid "%a, %b %e %Y %T"
441
msgstr "%a, %e. %b %Y o %H:%M"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
442

443
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4946
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
444 445 446 447
#, c-format
msgid "Not allowed to set permissions"
msgstr "Nie je povolené nastaviť oprávnenia"

448
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5241
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
449 450 451 452
#, c-format
msgid "Not allowed to set owner"
msgstr "Nie je povolené nastaviť vlastníka"

453
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5259
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
454 455 456 457
#, c-format
msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
msgstr "Uvedený vlastník „%s“ neexistuje"

458
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5523
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
459 460 461 462
#, c-format
msgid "Not allowed to set group"
msgstr "Nie je povolené nastaviť skupinu"

463
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5541
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
464 465 466 467
#, c-format
msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
msgstr "Uvedená skupina „%s“ neexistuje"

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
468
#. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user)
469
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5675
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
470
msgid "Me"
471
msgstr "Ja"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
472

473
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5699
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
474 475 476 477 478 479 480
#, c-format
msgid "%'u item"
msgid_plural "%'u items"
msgstr[0] "%'u položiek"
msgstr[1] "%'u položka"
msgstr[2] "%'u položky"

481
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5700
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
482 483 484 485 486 487 488
#, c-format
msgid "%'u folder"
msgid_plural "%'u folders"
msgstr[0] "%'u priečinkov"
msgstr[1] "%'u priečinok"
msgstr[2] "%'u priečinky"

489
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5701
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
490 491 492 493 494 495 496 497
#, c-format
msgid "%'u file"
msgid_plural "%'u files"
msgstr[0] "%'u súborov"
msgstr[1] "%'u súbor"
msgstr[2] "%'u súbory"

#. This means no contents at all were readable
498 499
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6097
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6113
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
500 501 502 503
msgid "? items"
msgstr "? položiek"

#. This means no contents at all were readable
504
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6103
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
505 506 507
msgid "? bytes"
msgstr "? bajtov"

508 509
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6120
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6200
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
510 511
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámy"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
512 513 514 515

#. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
#. * for which we have no more appropriate default.
#.
516
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6134
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
517
#: ../src/nautilus-properties-window.c:1181
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
518 519 520
msgid "unknown"
msgstr "neznáme"

521
# mime_type_map
522 523 524
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6164
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6172
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6223
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
525
msgid "Program"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
526 527
msgstr "Program"

528
# mime_type_map
529
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6165
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
530 531 532
msgid "Audio"
msgstr "Zvuk"

533
# mime_type_map
534
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6166
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
535 536 537
msgid "Font"
msgstr "Písmo"

538
# mime_type_map
539
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6167
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
540 541 542 543
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:769
msgid "Image"
msgstr "Obrázok"

544
# mime_type_map
545
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6168
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
546
msgid "Archive"
547
msgstr "Archív"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
548

549
# mime_type_map
550
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6169
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
551
msgid "Markup"
552
msgstr "HTML"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
553

554
# mime_type_map
555 556
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6173
#: ../src/nautilus-query-editor.c:355
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
557 558 559
msgid "Video"
msgstr "Video"

560
# mime_type_map
561
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6174
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
562 563 564
msgid "Contacts"
msgstr "Kontakty"

565
# mime_type_map
566
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6175
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
567 568 569
msgid "Calendar"
msgstr "Kalendár"

570
# mime_type_map
571
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6176
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
572 573 574
msgid "Document"
msgstr "Dokument"

575
# mime_type_map
576 577
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6177
#: ../src/nautilus-query-editor.c:421
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
578 579 580
msgid "Presentation"
msgstr "Prezentácia"

581
# mime_type_map
582 583
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6178
#: ../src/nautilus-query-editor.c:405
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
584 585 586
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Tabuľka"

587
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6225
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
588
msgid "Binary"
589
msgstr "Binárny súbor"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
590

591
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6229
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
592 593 594
msgid "Folder"
msgstr "Priečinok"

595
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6260
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
596
msgid "Link"
597
msgstr "Odkaz"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
598 599 600 601 602 603

#. Note to localizers: convert file type string for file
#. * (e.g. "folder", "plain text") to file type for symbolic link
#. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
#.
#. appended to new link file
604
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6266
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
605
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:377
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
606
#: ../src/nautilus-view-dnd.c:124
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
607 608 609 610
#, c-format
msgid "Link to %s"
msgstr "Odkaz na %s"

611 612
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6282
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6296
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
613
msgid "Link (broken)"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
614 615
msgstr "Odkaz (neplatný)"

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
616 617
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:141
#, c-format
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
618
msgid "Merge folder “%s”?"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
619
msgstr "Zlúčiť priečinok „%s“?"
620

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
621 622 623 624 625 626 627
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:145
msgid ""
"Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder "
"that conflict with the files being copied."
msgstr ""
"Pri zlučovaní budete vyzvaný potvrdiť nahradenie akýchkoľvek súborov v "
"priečinku, ktoré sú v konflikte s kopírovanými súbormi."
628

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
629 630
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:150
#, c-format
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
631
msgid "An older folder with the same name already exists in “%s”."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
632
msgstr "Starší priečinok s rovnakým názvom v „%s“ už existuje."
633

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
634 635
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:154
#, c-format
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
636
msgid "A newer folder with the same name already exists in “%s”."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
637
msgstr "Novší priečinok s rovnakým názvom v „%s“ už existuje."
638

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
639 640
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:158
#, c-format
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
641
msgid "Another folder with the same name already exists in “%s”."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
642
msgstr "Ďalší priečinok s rovnakým názvom v „%s“ už existuje."
643

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
644 645 646
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:163
msgid "Replacing it will remove all files in the folder."
msgstr "Ak ho nahradíte, odstránia sa tým všetky súbory v priečinku."
647

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
648 649
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:165
#, c-format
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
650
msgid "Replace folder “%s”?"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
651
msgstr "Nahradiť priečinok „%s“?"
652

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
653 654
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:167
#, c-format
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
655
msgid "A folder with the same name already exists in “%s”."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
656
msgstr "Priečinok s rovnakým názvom v „%s“ už existuje."
657

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
658 659
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:172
#, c-format
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
660
msgid "Replace file “%s”?"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
661
msgstr "Nahradiť súbor „%s“?"
662

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
663 664 665
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:174
msgid "Replacing it will overwrite its content."
msgstr "Ak ho nahradíte, prepíše sa jeho obsah."
666

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
667 668
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:178
#, c-format
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
669
msgid "An older file with the same name already exists in “%s”."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
670
msgstr "Starší súbor s rovnakým názvom v „%s“ už existuje."
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
671

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
672 673
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:182
#, c-format
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
674
msgid "A newer file with the same name already exists in “%s”."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
675
msgstr "Novší súbor s rovnakým názvom v „%s“ už existuje."
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
676

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
677 678
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:186
#, c-format
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
679
msgid "Another file with the same name already exists in “%s”."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
680
msgstr "Ďalší súbor s rovnakým názvom v „%s“ už existuje."
681

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
682
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:252
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
683 684
msgid "Original file"
msgstr "Pôvodný súbor"
685

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
686 687
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:253
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:284
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
688
#: ../src/nautilus-properties-window.c:3275
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
689 690
msgid "Size:"
msgstr "Veľkosť:"
691

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
692 693
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:256
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:287
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
694
#: ../src/nautilus-properties-window.c:3257
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
695 696
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
697

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
698 699
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:259
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:290
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
700 701
msgid "Last modified:"
msgstr "Posledná zmena:"
702

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
703
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:283
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
704 705
msgid "Replace with"
msgstr "Nahradiť čím"
706

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
707
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:312
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
708 709
msgid "Merge"
msgstr "Zlúčiť"
710

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
711
#. Setup the expander for the rename action
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
712
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:505
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
713 714
msgid "_Select a new name for the destination"
msgstr "_Vyberte nový názov cieľa"
715

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
716
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:519
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
717
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:317
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
718 719
msgid "Reset"
msgstr "Obnoviť pôvodné"
720

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
721
#. Setup the checkbox to apply the action to all files
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
722
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:531
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
723 724
msgid "Apply this action to all files"
msgstr "Použiť túto operáciu na všetky súbory"
725

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
726
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:542
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
727
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:185
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
728 729
msgid "_Skip"
msgstr "Pre_skočiť"
730

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
731
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:547
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
732 733
msgid "Re_name"
msgstr "Preme_novať"
734

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
735
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:553
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
736 737
msgid "Replace"
msgstr "Nahradiť"
738

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
739
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:625
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
740 741
msgid "File conflict"
msgstr "Konflikt súborov"
742

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
743
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:186
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
744 745
msgid "S_kip All"
msgstr "Pres_kočiť všetko"
746

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
747
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:187
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
748 749
msgid "_Retry"
msgstr "_Skúsiť znovu"
750

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
751 752 753
# Peter: prever, prosím, či sa nedá dať akcelerátor na iné miesto
# Ivan: úmyselne som dal pôvodný
# Peter: ak nie je možné dať iný tak to necháme tak ale radsej by som bol keby to bolo na začiatku slova alebo aspon z_mazať
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
754
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:188
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
755 756
msgid "Delete _All"
msgstr "Zm_azať všetko"
757

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
758
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:189
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
759 760
msgid "_Replace"
msgstr "Nah_radiť"
761

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
762
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:190
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
763 764
msgid "Replace _All"
msgstr "N_ahradiť všetky"
765

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
766
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:191
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
767 768
msgid "_Merge"
msgstr "_Zlúčiť"
769

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
770 771 772
# Peter: prever, prosím, či sa nedá dať akcelerátor na iné miesto
# Ivan: nenašiel som. Myslím, že je to nová funkcaionalita a nemám zostavený nový nautilus.
# Peter: radsej by som bol keby to bolo na začiatku slova
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
773
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:192
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
774 775
msgid "Merge _All"
msgstr "Zlúčiť všetk_o"
776

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
777
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:193
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
778 779
msgid "Copy _Anyway"
msgstr "_Aj tak skopírovať"
780

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
781
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:278
782
#, c-format
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
783 784 785 786 787
msgid "%'d second"
msgid_plural "%'d seconds"
msgstr[0] "%'d sekúnd"
msgstr[1] "%'d sekunda"
msgstr[2] "%'d sekundy"
788

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
789 790
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:283
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:294
791
#, c-format
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
792 793 794 795 796
msgid "%'d minute"
msgid_plural "%'d minutes"
msgstr[0] "%'d minút"
msgstr[1] "%'d minúta"
msgstr[2] "%'d minúty"
797

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
798
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:293
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
799 800 801 802 803 804
#, c-format
msgid "%'d hour"
msgid_plural "%'d hours"
msgstr[0] "%'d hodín"
msgstr[1] "%'d hodina"
msgstr[2] "%'d hodiny"
805

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
806
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:301
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
807 808 809 810 811 812
#, c-format
msgid "approximately %'d hour"
msgid_plural "approximately %'d hours"
msgstr[0] "približne %'d hodín"
msgstr[1] "približne %'d hodina"
msgstr[2] "približne %'d hodiny"
813

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
814
#. appended to new link file
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
815
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:381
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
816 817 818
#, c-format
msgid "Another link to %s"
msgstr "Ďalší odkaz na %s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
819

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
820 821 822 823
#. Localizers: Feel free to leave out the "st" suffix
#. * if there's no way to do that nicely for a
#. * particular language.
#.
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
824
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:397
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
825 826 827
#, c-format
msgid "%'dst link to %s"
msgstr "%'d. odkaz na %s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
828

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
829
#. appended to new link file
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
830
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:401
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
831 832 833
#, c-format
msgid "%'dnd link to %s"
msgstr "%'d. odkaz na %s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
834

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
835
#. appended to new link file
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
836
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:405
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
837 838 839
#, c-format
msgid "%'drd link to %s"
msgstr "%'d. odkaz na %s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
840

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
841
#. appended to new link file
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
842
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:409
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
843 844 845
#, c-format
msgid "%'dth link to %s"
msgstr "%'d. odkaz na %s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
846

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
847 848 849 850 851
#. Localizers:
#. * Feel free to leave out the st, nd, rd and th suffix or
#. * make some or all of them match.
#.
#. localizers: tag used to detect the first copy of a file
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
852
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:448
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
853 854
msgid " (copy)"
msgstr " (kópia)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
855

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
856
#. localizers: tag used to detect the second copy of a file
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
857
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:450
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
858 859
msgid " (another copy)"
msgstr " (ďalšia kópia)"
860

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
861 862 863 864 865 866
#. localizers: tag used to detect the x11th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:453
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:455
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
867 868
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:457
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:467
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
869 870
msgid "th copy)"
msgstr ". kópia)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
871

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
872
#. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
873
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:460
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
874 875
msgid "st copy)"
msgstr ". kópia)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
876

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
877
#. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
878
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:462
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
879 880
msgid "nd copy)"
msgstr ". kópia)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
881

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
882
#. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
883
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:464
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
884 885
msgid "rd copy)"
msgstr ". kópia)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
886

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
887
#. localizers: appended to first file copy
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
888
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:481
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
889 890 891
#, c-format
msgid "%s (copy)%s"
msgstr "%s (kópia)%s"
892

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
893
#. localizers: appended to second file copy
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
894
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:483
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
895 896 897
#, c-format
msgid "%s (another copy)%s"
msgstr "%s (ďalšia kópia)%s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
898

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
899 900 901 902 903 904
#. localizers: appended to x11th file copy
#. localizers: appended to x12th file copy
#. localizers: appended to x13th file copy
#. localizers: appended to xxth file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:486
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:488
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
905 906
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:490
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:504
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
907 908 909
#, c-format
msgid "%s (%'dth copy)%s"
msgstr "%s (%'d. kópia)%s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
910

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
911 912 913 914 915
#. localizers: if in your language there's no difference between 1st, 2nd, 3rd and nth
#. * plurals, you can leave the st, nd, rd suffixes out and just make all the translated
#. * strings look like "%s (copy %'d)%s".
#.
#. localizers: appended to x1st file copy
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
916
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:498
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
917 918 919
#, c-format
msgid "%s (%'dst copy)%s"
msgstr "%s (%'d. kópia)%s"
920

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
921
#. localizers: appended to x2nd file copy
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
922
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:500
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
923 924 925
#, c-format
msgid "%s (%'dnd copy)%s"
msgstr "%s (%'d. kópia)%s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
926

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
927
#. localizers: appended to x3rd file copy
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
928
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:502
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
929 930 931
#, c-format
msgid "%s (%'drd copy)%s"
msgstr "%s (%d'. kópia)%s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
932

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
933
#. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
934
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:603
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
935 936
msgid " ("
msgstr " ("
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
937

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
938
#. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
939
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:611
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
940 941 942
#, c-format
msgid " (%'d"
msgstr " (%'d"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
943

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
944 945
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1323
msgid "Are you sure you want to permanently delete “%B” from the trash?"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
946
msgstr "Ste si istý, že chcete trvale odstrániť „%B“ z Koša?"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
947

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
948
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1326
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item from the "
"trash?"
msgid_plural ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items from the "
"trash?"
msgstr[0] ""
"Ste si istý, že chcete trvale odstrániť %'d vybraných položiek z Koša?"
msgstr[1] "Ste si istý, že chcete trvale odstrániť %'d vybranú položku z Koša?"
msgstr[2] "Ste si istý, že chcete trvale odstrániť %'d vybrané položky z Koša?"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
960

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
961 962
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1336
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1402
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
963 964
msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
msgstr "Ak odstránite položku, bude trvale stratená."
965

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
966
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1356
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
967 968
msgid "Empty all items from Trash?"
msgstr "Odstrániť všetky položky z Koša?"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
969

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
970
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1360
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
971 972
msgid "All items in the Trash will be permanently deleted."
msgstr "Všetky položky v Koši budú trvale odstránené."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
973

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
974
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1363
975
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2241
976
#: ../src/nautilus-window.c:805
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
977 978
msgid "Empty _Trash"
msgstr "Vyprázdniť _Kôš"
979

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
980 981
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1390
msgid "Are you sure you want to permanently delete “%B”?"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
982
msgstr "Ste si istý, že chcete trvale odstrániť „%B“?"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
983

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
984
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1393
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
985 986 987 988 989 990 991
#, c-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
msgid_plural ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items?"
msgstr[0] "Ste si istý, že chcete trvale odstrániť %'d vybraných položiek?"
msgstr[1] "Ste si istý, že chcete trvale odstrániť %'d vybranú položku?"
msgstr[2] "Ste si istý, že chcete trvale odstrániť %'d vybrané položky?"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
992

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
993
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1436
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
994 995 996 997 998 999
#, c-format
msgid "%'d file left to delete"
msgid_plural "%'d files left to delete"
msgstr[0] "%'d súborov zostáva na odstránenie"
msgstr[1] "%'d súbor zostáva na odstránenie"
msgstr[2] "%'d súbory zostávajú na odstránenie"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1000

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1001
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1442
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1002 1003
msgid "Deleting files"
msgstr "Odstraňujú sa súbory"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1004

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1005 1006 1007
#. To translators: %T will expand to a time like "2 minutes".
#. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
#.
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1008
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1456
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1009 1010 1011 1012 1013 1014
msgid "%T left"
msgid_plural "%T left"
msgstr[0] "zostáva %T"
msgstr[1] "zostáva %T"
msgstr[2] "zostávajú %T"

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1015 1016 1017 1018
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1523
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1557
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1596
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1673
1019
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2501
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1020 1021
msgid "Error while deleting."
msgstr "Chyba pri odstraňovaní."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1022

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1023
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1527
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1024
msgid ""
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1025
"Files in the folder “%B” cannot be deleted because you do not have "
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1026
"permissions to see them."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1027
msgstr ""
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1028 1029
"Nie je možné odstrániť súbory v priečinku „%B“, pretože nemáte oprávnenie "
"vidieť ich."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1030

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1031
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1530
1032 1033
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2560
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3570
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1034
msgid ""
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1035
"There was an error getting information about the files in the folder “%B”."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1036
msgstr "Nastala chyba pri zisťovaní informácií o súboroch v priečinku „%B“."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1037

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1038
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1539
1039
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3579
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1040 1041
msgid "_Skip files"
msgstr "Pre_skočiť súbory"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1042

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1043
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1560
1044
msgid ""
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1045
"The folder “%B” cannot be deleted because you do not have permissions to "
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1046
"read it."
1047
msgstr ""
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1048 1049
"Nie je možné odstrániť priečinok „%B“, pretože nemáte oprávnenia na jeho "
"čítanie."
1050

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1051
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1563
1052 1053
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2599
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3615
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1054
msgid "There was an error reading the folder “%B”."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1055
msgstr "Nastala chyba pri čítaní priečinka „%B“."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1056

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1057
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1597
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1058 1059
msgid "Could not remove the folder %B."
msgstr "Nepodarilo sa odstrániť priečinok %B."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1060

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1061
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1674
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1062 1063
msgid "There was an error deleting %B."
msgstr "Nastala chyba pri mazaní %B."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1064

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1065
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1754
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1066 1067
msgid "Moving files to trash"
msgstr "Presúvajú sa súbory do Koša"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1068

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1069
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1756
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1070 1071 1072 1073 1074 1075
#, c-format
msgid "%'d file left to trash"
msgid_plural "%'d files left to trash"
msgstr[0] "%'d súborov sa vyhodí do Koša"
msgstr[1] "%'d súbor sa vyhodí do Koša"
msgstr[2] "%'d súbory sa vyhodia do Koša"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1076

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1077 1078 1079
#. Translators: %B is a file name
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1808
msgid "“%B” can't be put in the trash. Do you want to delete it immediately?"
1080 1081
msgstr ""
"Nie je možné presunúť súbor „%B“ do Koša. Chcete ho odstrániť okamžite?"
1082

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1083 1084
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1814
msgid "This remote location does not support sending items to the trash."
1085
msgstr "Toto vzdialené umiestnenie nepodporuje posielanie položiek do Koša."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1086

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1087
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1988
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1088 1089
msgid "Trashing Files"
msgstr "Vyhadzujú sa súbory do Koša"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1090

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1091
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1990
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1092 1093
msgid "Deleting Files"
msgstr "Odstraňujú sa súbory"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1094

1095
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2072
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1096 1097
msgid "Unable to eject %V"
msgstr "Nepodarilo sa vysunúť %V"
1098

1099
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2074
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1100 1101
msgid "Unable to unmount %V"
msgstr "Nepodarilo sa odpojiť %V"
1102

1103
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2231
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1104 1105
msgid "Do you want to empty the trash before you unmount?"
msgstr "Chcete vyprázdniť Kôš pred odpojením?"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1106

1107
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2233
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1108
msgid ""
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1109 1110
"In order to regain the free space on this volume the trash must be emptied. "
"All trashed items on the volume will be permanently lost."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1111
msgstr ""
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1112 1113
"Kvôli uvoľneniu miesta na tomto zväzku treba vyprázdniť Kôš. Všetky položky "
"v Koši sa nenávratne stratia."