pl.po 237 KB
Newer Older
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
1
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
2
# Aviary.pl
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
3
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
4 5
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
6
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
7
# Review całości pliku: 23.07.2008 Wadim Dziedzic
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
8 9
msgid ""
msgstr ""
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
10
"Project-Id-Version: nautilus\n"
11
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
12 13 14
"POT-Creation-Date: 2009-09-09 01:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-09-09 00:56+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
15
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
16
"MIME-Version: 1.0\n"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
18
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
19 20
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
21
"X-Poedit-Language: Polish\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
22
"X-Poedit-Country: Poland\n"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
23 24 25 26

#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:165
#, c-format
msgid "File is not a valid .desktop file"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
27
msgstr "Plik nie jest prawidłowym plikiem .desktop"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:188
#, c-format
msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
msgstr "Nierozpoznana wersja pliku desktop \"%s\""

#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:958
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Uruchamianie %s"

#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:1100
#, c-format
msgid "Application does not accept documents on command line"
msgstr "Program nie obsługuje dokumentów w wierszu poleceń"

#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:1168
#, c-format
msgid "Unrecognized launch option: %d"
msgstr "Nierozpoznana opcja uruchamiania: %d"

#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:1373
#, c-format
msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
52 53 54
msgstr ""
"Nie można przekazać adresów URI dokumentów do elementu pulpitu typu "
"\"Type=Link\""
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
55 56 57 58 59 60

#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:1392
#, c-format
msgid "Not a launchable item"
msgstr "Element nie jest przeznaczony do uruchamiania"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
61
#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:225
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
62 63 64
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Wyłącza połączenie z menedżerem sesji"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
65
#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:228
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
66 67 68
msgid "Specify file containing saved configuration"
msgstr "Określa plik zawierający zapisaną konfigurację"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
69
#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:228
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
70 71 72
msgid "FILE"
msgstr "PLIK"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
73
#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:231
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
74
msgid "Specify session management ID"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
75
msgstr "Określa identyfikator zarządzania sesją"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
76

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
77
#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:231
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
78
msgid "ID"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
79
msgstr "Identyfikator"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
80

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
81 82 83
#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:252
msgid "Session management options:"
msgstr "Opcje zarządzania sesją:"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
84

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
85 86
#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:253
msgid "Show session management options"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
87
msgstr "Wyświetlanie opcji zarządzania sesją"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
88

89
#: ../data/browser.xml.h:1
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
90
msgid "Apparition"
91
msgstr "Wygląd"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
92

93
#: ../data/browser.xml.h:2
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
94
msgid "Azul"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
95
msgstr "Niebieski"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
96

97
#: ../data/browser.xml.h:3
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
98
msgid "Black"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
99
msgstr "Czarny"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
100

101
#: ../data/browser.xml.h:4
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
102
msgid "Blue Ridge"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
103
msgstr "Pasiasty błękit"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
104

105
#: ../data/browser.xml.h:5
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
106
msgid "Blue Rough"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
107
msgstr "Błękitna chropowatość"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
108

109
#: ../data/browser.xml.h:6
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
110
msgid "Blue Type"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
111
msgstr "Niebieski druk"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
112

113
#: ../data/browser.xml.h:7
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
114
msgid "Brushed Metal"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
115
msgstr "Oczyszczony metal"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
116

117
#: ../data/browser.xml.h:8
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
118
msgid "Bubble Gum"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
119
msgstr "Guma do żucia"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
120

121
#: ../data/browser.xml.h:9
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
122
msgid "Burlap"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
123
msgstr "Szorstki materiał"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
124

125
#: ../data/browser.xml.h:10
126 127 128
msgid "C_olors"
msgstr "_Kolory"

129
#: ../data/browser.xml.h:11
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
130
msgid "Camouflage"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
131
msgstr "Kamuflaż"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
132

133
#: ../data/browser.xml.h:12
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
134
msgid "Chalk"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
135
msgstr "Kreda"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
136

137
#: ../data/browser.xml.h:13
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
138
msgid "Charcoal"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
139
msgstr "Węgiel"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
140

141
#: ../data/browser.xml.h:14
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
142
msgid "Concrete"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
143
msgstr "Beton"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
144

145
#: ../data/browser.xml.h:15
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
146
msgid "Cork"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
147
msgstr "Korek"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
148

149
#: ../data/browser.xml.h:16
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
150
msgid "Countertop"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
151
msgstr "Blat"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
152

153
#: ../data/browser.xml.h:17
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
154
msgid "Danube"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
155
msgstr "Dunaj"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
156

157
#: ../data/browser.xml.h:18
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
158
msgid "Dark Cork"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
159
msgstr "Ciemny korek"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
160

161
#: ../data/browser.xml.h:19
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
162
msgid "Dark GNOME"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
163
msgstr "Ciemny GNOME"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
164

165
#: ../data/browser.xml.h:20
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
166
msgid "Deep Teal"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
167
msgstr "Ciemna cyraneczka"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
168

169
#: ../data/browser.xml.h:21
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
170
msgid "Dots"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
171
msgstr "Kropki"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
172

173
#: ../data/browser.xml.h:22
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
174
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
175
msgstr "Aby zmienić kolor obiektu, należy przeciągnąć na niego kolor"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
176

177
#: ../data/browser.xml.h:23
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
178
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
179
msgstr "Aby zmienić deseń obiektu, należy przeciągnąć na niego deseń"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
180

181
#: ../data/browser.xml.h:24
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
182
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
183
msgstr "Aby dodać symbol do obiektu, należy przeciągnąć na niego symbol"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
184

185
#: ../data/browser.xml.h:25
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
186
msgid "Eclipse"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
187
msgstr "Zaćmienie"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
188

189
#: ../data/browser.xml.h:26
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
190
msgid "Envy"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
191
msgstr "Zazdrość"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
192

193
#. translators: this is the name of an emblem
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
194
#: ../data/browser.xml.h:28 ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:928
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
195
#: ../src/nautilus-property-browser.c:1819
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
196 197 198
msgid "Erase"
msgstr "Wyczyść"

199
#: ../data/browser.xml.h:29
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
200
msgid "Fibers"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
201
msgstr "Włókna"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
202

203
#: ../data/browser.xml.h:30
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
204
msgid "Fire Engine"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
205
msgstr "Płonący silnik"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
206

207
#: ../data/browser.xml.h:31
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
208
msgid "Fleur De Lis"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
209
msgstr "Irys"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
210

211
#: ../data/browser.xml.h:32
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
212
msgid "Floral"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
213
msgstr "Kwiatki"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
214

215
#: ../data/browser.xml.h:33
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
216
msgid "Fossil"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
217
msgstr "Skamielina"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
218

219
#: ../data/browser.xml.h:34
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
220 221 222
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"

223
#: ../data/browser.xml.h:35
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
224 225 226
msgid "Granite"
msgstr "Granit"

227
#: ../data/browser.xml.h:36
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
228
msgid "Grapefruit"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
229
msgstr "Grejpfrut"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
230

231
#: ../data/browser.xml.h:37
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
232
msgid "Green Weave"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
233
msgstr "Zielone płótno"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
234

235
#: ../data/browser.xml.h:38
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
236
msgid "Ice"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
237
msgstr "Lód"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
238

239
#: ../data/browser.xml.h:39
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
240
msgid "Indigo"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
241
msgstr "Indygo"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
242

243
#: ../data/browser.xml.h:40
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
244
msgid "Leaf"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
245
msgstr "Liść"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
246

247
#: ../data/browser.xml.h:41
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
248
msgid "Lemon"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
249
msgstr "Cytryna"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
250

251
#: ../data/browser.xml.h:42
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
252
msgid "Mango"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
253
msgstr "Mango"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
254

255
#: ../data/browser.xml.h:43
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
256
msgid "Manila Paper"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
257
msgstr "Papier pakunkowy"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
258

259
#: ../data/browser.xml.h:44
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
260
msgid "Moss Ridge"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
261
msgstr "Pasiasty mech"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
262

263
#: ../data/browser.xml.h:45
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
264
msgid "Mud"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
265
msgstr "Błoto"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
266

267
#: ../data/browser.xml.h:46
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
268
msgid "Numbers"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
269
msgstr "Liczby"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
270

271
#: ../data/browser.xml.h:47
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
272
msgid "Ocean Strips"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
273
msgstr "Pasiasty ocean"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
274

275
#: ../data/browser.xml.h:48
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
276
msgid "Onyx"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
277
msgstr "Onyks"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
278

279
#: ../data/browser.xml.h:49
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
280
msgid "Orange"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
281
msgstr "Pomarańczowy"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
282

283
#: ../data/browser.xml.h:50
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
284
msgid "Pale Blue"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
285
msgstr "Blady błękit"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
286

287
#: ../data/browser.xml.h:51
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
288
msgid "Purple Marble"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
289
msgstr "Purpurowy marmur"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
290

291
#: ../data/browser.xml.h:52
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
292
msgid "Ridged Paper"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
293
msgstr "Pasiasty papier"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
294

295
#: ../data/browser.xml.h:53
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
296
msgid "Rough Paper"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
297
msgstr "Chropowaty papier"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
298

299
#: ../data/browser.xml.h:54
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
300
msgid "Ruby"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
301
msgstr "Rubin"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
302

303
#: ../data/browser.xml.h:55
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
304
msgid "Sea Foam"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
305
msgstr "Piana morska"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
306

307
#: ../data/browser.xml.h:56
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
308
msgid "Shale"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
309
msgstr "Łupek"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
310

311
#: ../data/browser.xml.h:57
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
312 313 314
msgid "Silver"
msgstr "Srebro"

315
#: ../data/browser.xml.h:58
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
316 317 318
msgid "Sky"
msgstr "Niebo"

319
#: ../data/browser.xml.h:59
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
320
msgid "Sky Ridge"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
321
msgstr "Pasiaste niebo"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
322

323
#: ../data/browser.xml.h:60
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
324
msgid "Snow Ridge"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
325
msgstr "Pasiasty śnieg"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
326

327
#: ../data/browser.xml.h:61
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
328
msgid "Stucco"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
329
msgstr "Stiuk"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
330

331
#: ../data/browser.xml.h:62
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
332
msgid "Tangerine"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
333
msgstr "Mandarynka"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
334

335
#: ../data/browser.xml.h:63
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
336
msgid "Terracotta"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
337
msgstr "Terakota"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
338

339
#: ../data/browser.xml.h:64
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
340
msgid "Violet"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
341
msgstr "Fiolet"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
342

343
#: ../data/browser.xml.h:65
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
344
msgid "Wavy White"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
345
msgstr "Falująca biel"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
346

347
#: ../data/browser.xml.h:66
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
348
msgid "White"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
349
msgstr "Biały"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
350

351
#: ../data/browser.xml.h:67
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
352
msgid "White Ribs"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
353
msgstr "Białe żeberka"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
354

355
#: ../data/browser.xml.h:68
356 357 358
msgid "_Emblems"
msgstr "_Symbole"

359
#: ../data/browser.xml.h:69
360 361 362
msgid "_Patterns"
msgstr "D_esenie"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
363
#: ../data/nautilus.xml.in.h:1
364 365 366
msgid "Saved search"
msgstr "Zapisane wyszukiwanie"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394
#: ../eel/eel-alert-dialog.c:109
msgid "Image/label border"
msgstr "Krawędź obrazu/etykiety"

#: ../eel/eel-alert-dialog.c:110
msgid "Width of border around the label and image in the alert dialog"
msgstr "Szerokość krawędzi wokół etykiety i obrazu w oknie powiadomienia"

#: ../eel/eel-alert-dialog.c:119
msgid "Alert Type"
msgstr "Typ powiadomienia"

#: ../eel/eel-alert-dialog.c:120
msgid "The type of alert"
msgstr "Typ powiadomienia"

#: ../eel/eel-alert-dialog.c:128
msgid "Alert Buttons"
msgstr "Przyciski powiadomienia"

#: ../eel/eel-alert-dialog.c:129
msgid "The buttons shown in the alert dialog"
msgstr "Przyciski wyświetlane w oknie powiadomienia"

#: ../eel/eel-alert-dialog.c:193
msgid "Show more _details"
msgstr "Wyświetl więcej _szczegółów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
395
#: ../eel/eel-canvas.c:1227 ../eel/eel-canvas.c:1228
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
396 397 398
msgid "X"
msgstr "X"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
399
#: ../eel/eel-canvas.c:1234 ../eel/eel-canvas.c:1235
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
400 401 402
msgid "Y"
msgstr "Y"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
403
#: ../eel/eel-editable-label.c:313
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
404 405 406
msgid "Text"
msgstr "Tekst"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
407
#: ../eel/eel-editable-label.c:314
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
408 409 410
msgid "The text of the label."
msgstr "Tekst na etykiecie."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
411
#: ../eel/eel-editable-label.c:320
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
412 413 414
msgid "Justification"
msgstr "Justowanie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
415 416 417 418 419 420 421 422 423
#: ../eel/eel-editable-label.c:321
msgid ""
"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
"GtkMisc::xalign for that."
msgstr ""
"Wzajemne wyrównanie wierszy tekstu etykiety względem siebie. Nie wpływa to "
"na wyrównanie etykiety wewnątrz przydzielonego jej obszaru - to określa "
"atrybut GtkMisc::xalign."
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
424

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
425
#: ../eel/eel-editable-label.c:329
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
426 427 428
msgid "Line wrap"
msgstr "Zawijanie wierszy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
429
#: ../eel/eel-editable-label.c:330
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
430 431 432
msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide."
msgstr "Określa, czy zbyt długie wiersze powinny być zawijane."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
433
#: ../eel/eel-editable-label.c:337
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
434 435 436
msgid "Cursor Position"
msgstr "Położenie kursora"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
437
#: ../eel/eel-editable-label.c:338
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
438 439 440
msgid "The current position of the insertion cursor in chars."
msgstr "Bieżące położenie kursora wstawiania, liczone w znakach."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
441
#: ../eel/eel-editable-label.c:347
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
442 443 444
msgid "Selection Bound"
msgstr "Granica zaznaczenia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
445 446 447 448 449 450
#: ../eel/eel-editable-label.c:348
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
msgstr ""
"Położenie końca zaznaczenia przeciwnego w stosunku do kursora, liczone w "
"znakach."
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
451

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
452
#: ../eel/eel-editable-label.c:3178
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
453 454 455
msgid "Select All"
msgstr "Zaznacz wszystko"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
456
#: ../eel/eel-editable-label.c:3189
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479
msgid "Input Methods"
msgstr "Metody wejściowe"

#: ../eel/eel-gconf-extensions.c:83
#, c-format
msgid ""
"GConf error:\n"
"  %s"
msgstr ""
"Błąd GConf:\n"
"  %s"

#: ../eel/eel-gconf-extensions.c:87
#, c-format
msgid "GConf error: %s"
msgstr "Błąd GConf: %s"

#: ../eel/eel-gconf-extensions.c:90
msgid "All further errors shown only on terminal."
msgstr "Wszystkie kolejne błędy będą tylko wypisywane w terminalu."

#: ../eel/eel-stock-dialogs.c:203
msgid "You can stop this operation by clicking cancel."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
480
msgstr "Można zatrzymać te działanie poprzez kliknięcie przycisku Anuluj."
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
481 482 483 484 485

#: ../eel/eel-vfs-extensions.c:92
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (nieprawidłowe kodowanie Unicode)"

486 487 488
#. Translators: date_modified - mtime, the last time file contents were changed
#. date_changed  - ctime, the last time file meta-information changed
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:3
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499
msgid ""
"A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The "
"actual number of captions shown depends on the zoom level. Possible values "
"are: \"size\", \"type\", \"date_modified\", \"date_changed\", \"date_accessed"
"\", \"owner\", \"group\", \"permissions\", \"octal_permissions\" and "
"\"mime_type\"."
msgstr ""
"Lista podpisów pod ikoną w widoku ikon lub na pulpicie. Liczba wyświetlanych "
"podpisów zależy od stopnia powiększenia. Dopuszczalne wartości to: \"size\", "
"\"type\", \"date_modified\", \"date_changed\", \"date_accessed\", \"owner\", "
"\"group\", \"permissions\", \"octal_permissions\" i \"mime_type\"."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
500

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
501 502
#. TRANSLATORS: don't translate the zoom levels between quotes
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:6
503
#, no-c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535
msgid ""
"A string specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
"ellipses, depending on the zoom level. Each of the list entries is of the "
"form \"Zoom Level:Integer\". For each specified zoom level, if the given "
"integer is larger than 0, the file name will not exceed the given number of "
"lines. If the integer is 0 or smaller, no limit is imposed on the specified "
"zoom level. A default entry of the form \"Integer\" without any specified "
"zoom level is also allowed. It defines the maximum number of lines for all "
"other zoom levels. Examples: 0 - always display overlong file names; 3 - "
"shorten file names if they exceed three lines; smallest:5,smaller:4,0 - "
"shorten file names if they exceed five lines for zoom level \"smallest\". "
"Shorten file names if they exceed four lines for zoom level \"smaller\". Do "
"not shorten file names for other zoom levels. Available zoom levels: "
"smallest (33%), smaller (50%), small (66%), standard (100%), large (150%), "
"larger (200%), largest (400%)"
msgstr ""
"Ciąg znaków określający, jak w zależności od powiększenia zbyt długie nazwy "
"plików będą zastępowane wielokropkiem. Każdy ciąg jest w postaci \"Zoom "
"Level:Integer\" (Powiekszenie:liczba_całkowita). Dla każdej wartości "
"powiększenia, jeśli dana liczba całkowita jest większa od 0, nazwa pliku nie "
"przekroczy zadanej liczby linii. Wartość 0 lub mniejsza oznacza brak "
"ograniczenia dla danego powiększenia. Dozwolona jest także domyślna wartość "
"\"Integer\" bez podanego powiększenia. Określa ona maksymalną liczbę linii "
"dla wszystkich innych powiększeń. Na przykład: 0 - zawsze wyświetla zbyt "
"długie nazwy plików; 3 - skraca nazwy plików, jeśli przekraczają one trzy "
"wiersze; smallest:5,smaller:4,0 - skraca nazwy plików, jeśli przekraczają "
"one pięć wierszy dla powiększenia \"smallest\" (najmniejsze). Skraca nazwy "
"plików jeśli przekraczają one cztery wiersze dla powiększenia \"smaller"
"\" (mniejsze). Nie skraca nazw plików dla innych powiększeń. Dostępne "
"poziomy powiększenia: smallest - najmniejsze (33%), smaller - mniejsze "
"(50%), small -małe (66%), standard (100%), large - duże (150%), larger - "
"większe (200%), largest -największe (400%)"
536

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
537
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:7
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
538 539
msgid "All columns have same width"
msgstr "Wszystkie kolumny mają tę samą szerokość"
540

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
541
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:8
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
542 543
msgid "Always use the location entry, instead of the pathbar"
msgstr "Używanie wpisu położenia zamiast paska ścieżki"
544

545
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:9
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
546 547 548 549 550 551 552 553 554 555
msgid ""
"An integer specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
"ellipses on the desktop. If the number is larger than 0, the file name will "
"not exceed the given number of lines. If the number is 0 or smaller, no "
"limit is imposed on the number of displayed lines."
msgstr ""
"Liczba całkowita określająca, jak zbyt długie nazwy plików na pulpicie będą "
"skracane wielokropkiem. Jeśli liczba jest większa od 0, nazwa pliku nie "
"przekroczy zadanej liczby wierszy. Wartość 0 lub mniejsza oznacza brak "
"ograniczenia ilości wyświetlanych wierszy."
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
556

557
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:10
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
558 559 560 561 562
msgid ""
"Color for the default folder background. Only used if background_set is true."
msgstr ""
"Kolor dla domyślnego tła katalogu. Opcja używana tylko, gdy zmienna "
"background_set jest ustawiona na \"true\"."
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
563 564

#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:11
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
565
msgid "Computer icon visible on desktop"
566
msgstr "Ikona komputera widoczna na pulpicie"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
567

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
568
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:12
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
569 570
msgid "Criteria for search bar searching"
msgstr "Kryteria dla przeszukiwania paska wyszukiwania"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
571

572
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:13
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
573 574 575 576 577 578 579 580 581 582
msgid ""
"Criteria when matching files searched for in the search bar. If set to "
"\"search_by_text\", then Nautilus will Search for files by file name only. "
"If set to \"search_by_text_and_properties\", then Nautilus will search for "
"files by file name and file properties."
msgstr ""
"Kryteria wyszukiwania plików poprzez pasek wyszukiwania. Jeżeli jest "
"ustawione \"search_by_text\", nautilus będzie wyszukiwał tylko pliki z "
"pasującą nazwą. Jeżeli jest ustawione na \"search_by_text_and_properties\", "
"wyszukiwane będą pliki z pasującą nazwą i właściwościami."
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
583 584

#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:14
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
585 586 587
msgid "Current Nautilus theme (deprecated)"
msgstr "Bieżący motyw programu Nautilus (przestarzały)"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
588
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:15
589 590
msgid "Custom Background"
msgstr "Własne tło"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
591

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
592
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:16
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
593
msgid "Custom Side Pane Background Set"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
594
msgstr "Własny zestaw teł panelu bocznego"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
595

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
596
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:17
597 598 599
msgid "Date Format"
msgstr "Format daty"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
600
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:18
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
601
msgid "Default Background Color"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
602
msgstr "Domyślny kolor tła"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
603

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
604
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:19
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
605
msgid "Default Background Filename"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
606
msgstr "Domyślna nazwa pliku tła"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
607

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
608
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:20
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
609
msgid "Default Side Pane Background Color"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
610
msgstr "Domyślny kolor tła panelu bocznego"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
611

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
612
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:21
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
613
msgid "Default Side Pane Background Filename"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
614
msgstr "Domyślna nazwa pliku tła panelu bocznego"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
615

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
616
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:22
617
msgid "Default Thumbnail Icon Size"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
618
msgstr "Domyślny rozmiar ikon miniatur"
619

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
620
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:23
621 622 623
msgid "Default column order in the list view"
msgstr "Domyślny porządek kolumn w widoku listy"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
624
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:24
625 626 627
msgid "Default column order in the list view."
msgstr "Domyślny porządek kolumn w widoku listy."

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
628
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:25
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
629
msgid "Default compact view zoom level"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
630
msgstr "Domyślne powiększenie widoku zwartego"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
631

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
632
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:26
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
633
msgid "Default folder viewer"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
634
msgstr "Domyślna przeglądarka katalogów"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
635

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
636
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:27
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
637 638
msgid "Default icon zoom level"
msgstr "Domyślne powiększenie ikon"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
639

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
640
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:28
641 642 643
msgid "Default list of columns visible in the list view"
msgstr "Domyślna lista kolumn widocznych w widoku listy"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
644
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:29
645
msgid "Default list of columns visible in the list view."
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
646
msgstr "Domyślna lista kolumn widocznych w widoku listy."
647

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
648
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:30
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
649 650
msgid "Default list zoom level"
msgstr "Domyślne powiększenie listy"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
651

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
652
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:31
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
653
msgid "Default sort order"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
654
msgstr "Domyślny porządek sortowania"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
655

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
656
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:32
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
657
msgid "Default zoom level used by the compact view."
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
658
msgstr "Domyślne powiększenie używane przez widok zwarty."
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
659

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
660
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:33
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
661
msgid "Default zoom level used by the icon view."
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
662
msgstr "Domyślne powiększenie używane przez widok ikon."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
663

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
664
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:34
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
665
msgid "Default zoom level used by the list view."
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
666
msgstr "Domyślne powiększenie używane przez widok listy."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
667

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
668
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:35
669 670 671
msgid "Desktop computer icon name"
msgstr "Nazwa ikony komputera na pulpicie"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
672
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:36
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
673
msgid "Desktop font"
674
msgstr "Czcionka pulpitu"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
675

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
676
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:37
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
677
msgid "Desktop home icon name"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
678
msgstr "Nazwa ikony katalogu domowego"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
679

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
680
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:38
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
681
msgid "Desktop trash icon name"
682
msgstr "Nazwa ikony kosza na pulpicie"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
683

684
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:39
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
685
msgid "Enables the classic Nautilus behavior, where all windows are browsers"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
686 687
msgstr ""
"Włącza klasyczne zachowanie programu, gdzie wszystkie okna są przeglądarkami"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
688

689
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:40
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
690 691 692 693 694 695
msgid ""
"Filename for the default folder background. Only used if background_set is "
"true."
msgstr ""
"Nazwa pliku dla domyślnego tła katalogu. Opcja używana tylko, gdy zmienna "
"background_set ma wartość true."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
696

697
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:41
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
698 699 700 701 702 703
msgid ""
"Filename for the default side pane background. Only used if "
"side_pane_background_set is true."
msgstr ""
"Nazwa pliku dla domyślnego tła panelu bocznego. Opcja używana tylko, gdy "
"zmienna side_pane_background_set ma wartość true."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
704

705
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
706 707 708 709 710 711 712 713 714 715
msgid ""
"Folders over this size will be truncated to around this size. The purpose of "
"this is to avoid unintentionally blowing the heap and killing Nautilus on "
"massive folders. A negative value denotes no limit. The limit is approximate "
"due to the reading of folders chunk-wise."
msgstr ""
"Katalogi przekraczające podany rozmiar zostaną przycięte. Dzięki temu "
"zapobiega się zaśmiecaniu stosu i awarii programu w wielkich katalogach. "
"Wartość ujemna oznacza brak limitu. Limit jest przybliżony, ze względu na "
"pakietowy odczyt katalogów."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
716

717
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
718 719 720 721 722 723 724 725
msgid ""
"For users with mice that have \"Forward\" and \"Back\" buttons, this key "
"will determine if any action is taken inside of Nautilus when either is "
"pressed."
msgstr ""
"Dla użytkowników myszy, które posiadają przyciski \"Dalej\" i \"Wstecz\", "
"ten klucz określa, czy jakaś czynność jest podejmowana przez program "
"Nautilus, jeśli zostanie naciśnięty przycisk."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
726

727
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:44
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
728 729 730 731 732 733 734 735
msgid ""
"For users with mice that have buttons for \"Forward\" and \"Back\", this key "
"will set which button activates the \"Back\" command in a browser window. "
"Possible values range between 6 and 14."
msgstr ""
"Dla użytkowników myszy, które posiadają przyciski \"Dalej\" i \"Wstecz\", "
"ten klucz ustawia, który przycisk włącza polecenie \"Wstecz\" w oknie "
"przeglądarki. Możliwe wartości mieszczą się w zakresie między 6 a 14."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
736

737
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
738 739 740 741 742 743 744 745
msgid ""
"For users with mice that have buttons for \"Forward\" and \"Back\", this key "
"will set which button activates the \"Forward\" command in a browser window. "
"Possible values range between 6 and 14."
msgstr ""
"Dla użytkowników myszy, które posiadają przyciski \"Dalej\" i \"Wstecz\", "
"ten klucz ustawia, który przycisk włącza polecenie \"Dalej\" w oknie "
"przeglądarki. Możliwe wartości mieszczą się w zakresie między 6 a 14."
746

747
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
748 749
msgid "Home icon visible on desktop"
msgstr "Ikona katalogu domowego widoczna na pulpicie"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
750 751

#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
752 753 754 755 756 757 758 759
msgid ""
"If set to \"after_current_tab\", then new tabs are inserted after the "
"current tab. If set to \"end\", then new tabs are appended to the end of the "
"tab list."
msgstr ""
"Jeśli ustawione na wartość \"after_current_tab\", nowe tabulatory będą "
"wstawiane za bieżącym tabulatorem. Jeśli ustawione na wartość \"end\", nowe "
"tabulatory zostaną dołączone na koniec listy tabulatorów."
760

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
761
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
762 763 764 765 766 767
msgid ""
"If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. "
"Otherwise it will show both folders and files."
msgstr ""
"Określa, czy program Nautilus ma wyświetlać same katalogi w drzewie paska "
"bocznego, czy też katalogi i pliki."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
768

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
769
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
770 771 772
msgid ""
"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr "Określa, czy nowo otwarte okna będą miały widoczny pasek położenia."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
773

774
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
775 776
msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
msgstr "Określa, czy nowo otwarte okna będą miały widoczny pasek boczny."
777

778
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
779 780
msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible."
msgstr "Określa, czy nowo otwarte okna będą miały widoczny pasek stanu."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
781

782
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
783 784
msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible."
msgstr "Określa, czy nowo otwarte okna będą miały widoczny pasek narzędziowy."
785

786
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
787 788 789 790 791 792
msgid ""
"If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual "
"input entry for the location toolbar, instead of the pathbar."
msgstr ""
"Określa, czy okna programu Nautilus będą zawsze używały tekstowego pola "
"paska położenia zamiast paska ścieżki."
793

794
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
795 796 797 798 799 800
msgid ""
"If set to true, then Nautilus lets you edit and display file permissions in "
"a more unix-like way, accessing some more esoteric options."
msgstr ""
"Określa, czy można zmieniać prawa dostępu do plików w formie bardziej "
"uniksowej, z dostępem do bardziej złożonych opcji."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
801

802
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
803 804 805 806 807 808
msgid ""
"If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the "
"icon and list views."
msgstr ""
"Określa, czy w widokach ikon i listy wyświetlane będą najpierw katalogi, a "
"potem pliki."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
809

810
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
811 812 813 814 815 816
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
"delete files, or empty the Trash."
msgstr ""
"Określa, czy podczas próby usunięcia plików lub opróżnienia kosza będzie "
"wymagane potwierdzenie."
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
817

818
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
819 820 821 822 823 824
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will automatically mount media such as user-"
"visible hard disks and removable media on start-up and media insertion."
msgstr ""
"Określa, czy podczas rozruchu systemu oraz po wsunięciu nośnika będą "
"automatycznie montowane widoczne dla użytkownika dyski twarde i wymienne."
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
825

826
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
827 828 829 830 831 832 833 834 835 836
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will automatically open a folder when media is "
"automounted. This only applies to media where no known x-content/* type was "
"detected; for media where a known x-content type is detected, the user "
"configurable action will be taken instead."
msgstr ""
"Określa, czy po automatycznym zamontowaniu nośnika katalog będzie "
"automatycznie otwierany. Dotyczy to jedynie nośników, dla których nie został "
"wykryty znany typ x-content/*; dla nośników z wykrytym typem x-content "
"zostanie wykonane działanie skonfigurowane przez użytkownika."
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
837

838
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
839 840
msgid "If set to true, then Nautilus will draw the icons on the desktop."
msgstr "Określa, czy będą wyświetlane ikony na pulpicie."
841

842
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will exit when all windows are destroyed. This "
"is the default setting. If set to false, it can be started without any "
"window, so nautilus can serve as a daemon to monitor media automount, or "
"similar tasks."
msgstr ""
"Jeśli jest ustawione na \"true\", program Nautilus zakończy działanie, kiedy "
"wszystkie okna zostaną zakończone. To jest domyślne ustawienie. Jeśli jest "
"ustawione na \"false\", to nie może być uruchomiony bez okien, więc program "
"Nautilus może działać jako usługa dla automatycznego montowania nośników lub "
"podobnych zadań."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
854

855
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
856 857 858 859 860 861 862 863
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will have a feature allowing you to delete a "
"file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This "
"feature can be dangerous, so use caution."
msgstr ""
"Określa, czy zamiast przeniesienia do kosza będzie możliwość "
"natychmiastowego usunięcia pliku. Funkcja ta może być niebezpieczna, należy "
"jej używać z rozwagą."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
864

865
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
866 867 868 869 870 871
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will never prompt nor autorun/autostart "
"programs when a medium is inserted."
msgstr ""
"Określa, czy wyświetlać pytania i automatycznie uruchamiać programy po "
"wsunięciu nośnika."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
872

873
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
874 875 876 877 878 879
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the "
"desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop."
msgstr ""
"Określa, czy katalog domowy użytkownika ma być użyty jako pulpit. Jeżeli "
"nie, wówczas jako pulpit użyty zostanie katalog ~/Desktop."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
880

881
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
882 883 884 885 886 887 888 889
msgid ""
"If set to true, then all Nautilus windows will be browser windows. This is "
"how Nautilus used to behave before version 2.6, and some people prefer this "
"behavior."
msgstr ""
"Określa, czy wszystkie okna programu Nautilus będą oknami przeglądarki. Jest "
"to zachowanie programu Nautilus sprzed wersji 2.6; część osób woli ten "
"właśnie styl."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
890

891
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
892 893 894 895 896 897 898 899
msgid ""
"If set to true, then backup files such as those created by Emacs are "
"displayed. Currently, only files ending in a tilde (~) are considered backup "
"files."
msgstr ""
"Określa, czy są wyświetlane pliki kopii zapasowych takie jak np. tworzone "
"przez Emacss. Obecnie tylko pliki mające na końcu nazwy znak tyldy (~) są "
"uważane za kopie zapasowe."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
900

901
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:66
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
902 903 904 905 906 907 908
msgid ""
"If set to true, then hidden files are shown in the file manager. Hidden "
"files are either dotfiles or are listed in the folder's .hidden file."
msgstr ""
"Określa, czy pliki ukryte wyświetlane są w menedżerze plików. Plikami "
"ukrytymi są zarówno pliki z kropką na początku nazwy, jak i wymienione w "
"pliku .hidden."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
909

910
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:67
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
911 912 913 914 915 916
msgid ""
"If set to true, then multiple views can be opened in one browser window, "
"each in a separate tab."
msgstr ""
"Określa, czy można otworzyć wiele widoków w kartach w jednym oknie "
"przeglądarki."
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
917

918
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
919 920 921 922 923 924
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be "
"put on the desktop."
msgstr ""
"Określa, czy na pulpicie będzie umieszczona ikona skrótu do widoku serwerów "
"sieciowych."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
925

926
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
927 928 929 930 931 932
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put "
"on the desktop."
msgstr ""
"Określa, czy ikona odnosząca się do położenia komputera będzie widoczna na "
"pulpicie."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
933

934
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:70
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
935 936 937 938 939 940
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
"the desktop."
msgstr ""
"Określa, czy na pulpicie będzie umieszczana ikona skrótu do katalogu "
"domowego."
941

942
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:71
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
943 944 945 946
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
"desktop."
msgstr "Określa, czy na pulpicie będzie umieszczona ikona kosza."
947

948
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:72
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
949 950 951 952 953 954
msgid ""
"If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
"desktop."
msgstr ""
"Określa, czy na pulpicie mają być umieszczane ikony dowiązań do "
"zamontowanych woluminów."
955

956
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:73
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
957 958 959 960 961 962 963
msgid ""
"If this preference is set, all columns in the compact view have the same "
"width. Otherwise, the width of each column is determined seperately."
msgstr ""
"Jeśli preferencja ta jest ustawiona, wszystkie kolumny widoku zwartego będą "
"miały tę samą szerokość. W przeciwnym wypadku szerokość każdej kolumny "
"określana będzie osobno."
964

965
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:74
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
966 967 968 969 970 971 972 973
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
"sorted from \"z\" to \"a\"."
msgstr ""
"Określa, czy pliki w nowych oknach będą uporządkowane w odwróconej "
"kolejności. Na przykład, jeżeli są sortowane według nazwy, wówczas zamiast w "
"kolejności od \"a\" do \"z\", zostaną uporządkowane od \"z\" do \"a\"."
974

975
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:75
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
"sorted from \"z\" to \"a\"; if sorted by size, instead of being "
"incrementally they will be sorted decrementally."
msgstr ""
"Określa, czy pliki w nowych oknach będą uporządkowane w odwróconej "
"kolejności. Na przykład, jeżeli są sortowane według nazwy, wówczas zamiast w "
"kolejności od \"a\" do \"z\", zostaną uporządkowane od \"z\" do \"a\". "
"Jeżeli pliki są sortowane według rozmiaru, wtedy zamiast rosnąco będą "
"sortowane malejąco."
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
987

988
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:76
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
989 990 991
msgid "If true, icons will be laid out tighter by default in new windows."
msgstr ""
"Określa, czy ikony w nowych oknach mają być domyślnie ciaśniej rozmieszczone."
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed