mn.po 253 KB
Newer Older
1
# #-#-#-#-# mn.po (mn) #-#-#-#-#
2
# translation of mn.po to Mongolian
3
# translation of nautilus.HEAD.po to Mongolian
4
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
5 6
# Copyright (C) 2003
# Ochirbat Batzaya <buuvei@yahoo.com>, 2003.
7
# Sanlig Badral <Badral@openmn.org>, 2003-2004.
8
# Sanlig Badral <badral@openmn.org>, 2004.
9
#
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
# #-#-#-#-# mn.po (mn) #-#-#-#-#
# translation of mn.po to Mongolian
# translation of eel.HEAD.po to Mongolian
# translation of eel.HEAD.po to mongolian
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) 2006 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Sanlig Badral <badral@chinggis.com>, 2003.
# Sanlig Badral <Badral@openmn.org>, 2004.
# Badral <badral@openmn.org>, 2006.
#
#, fuzzy
21 22
msgid ""
msgstr ""
23
"#-#-#-#-# mn.po (mn) #-#-#-#-#\n"
24
"Project-Id-Version: mn\n"
25
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
26
"POT-Creation-Date: 2005-02-10 12:02+0100\n"
27
"PO-Revision-Date: 2004-08-10 00:26+0200\n"
28
"Last-Translator: Sanlig Badral <badral@users.sf.net>\n"
29
"Language-Team: Mongolian <openmn-core@lists.sf.net>\n"
30 31
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
32
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
"#-#-#-#-# mn.po (mn) #-#-#-#-#\n"
"Project-Id-Version: mn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-15 22:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-15 22:54+0200\n"
"Last-Translator: Badral <badral@openmn.org>\n"
"Language-Team: Mongolian <openmn-translation@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
44

45 46
#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
47
msgstr "Х. програмууд"
48 49 50

#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
51
msgstr "Байгаа програмуудыг хайх"
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
msgstr "Гадаад үзэмж"

#: data/browser.xml.h:2
msgid "Art"
msgstr "Урлаг"

#: data/browser.xml.h:3
msgid "Azul"
msgstr "Оюу цэнхэр"

#: data/browser.xml.h:4
msgid "Black"
msgstr "Хар"

#: data/browser.xml.h:5
msgid "Blue Ridge"
msgstr "Судалт цэнхэр"

#: data/browser.xml.h:6
msgid "Blue Rough"
msgstr "Барзгар цэнхэр"

#: data/browser.xml.h:7
msgid "Blue Type"
msgstr "Цэнхэр өнгийн төрлууд"

#: data/browser.xml.h:8
msgid "Brushed Metal"
msgstr "Зүлгүүрдсэн металл гадаргуу"

#: data/browser.xml.h:9
msgid "Bubble Gum"
msgstr "Бохь"

#: data/browser.xml.h:10
msgid "Burlap"
msgstr "Зотон даавуу"

#: data/browser.xml.h:11
msgid "C_olors"
msgstr "_Өнгүүд"

#: data/browser.xml.h:12
msgid "Camera"
msgstr "Гэрэл зургийн аппарат"

#: data/browser.xml.h:13
msgid "Camouflage"
msgstr "Өнгөлөн далдлалт"

#: data/browser.xml.h:14
msgid "Certified"
msgstr "Баталгаажсан"

#: data/browser.xml.h:15
msgid "Chalk"
msgstr "Шохой"

#: data/browser.xml.h:16
msgid "Charcoal"
msgstr "Модны нүүрс"

#: data/browser.xml.h:17
msgid "Concrete"
msgstr "Бетон"

#: data/browser.xml.h:18
msgid "Cool"
msgstr "Сэрүүвтэр (зэврүүн)"

#: data/browser.xml.h:19
msgid "Cork"
msgstr "Үйс"

#: data/browser.xml.h:20
msgid "Countertop"
msgstr "Лангууны элэгдсэн өнгө"

#: data/browser.xml.h:21
msgid "Danger"
msgstr "Аюул"

#: data/browser.xml.h:22
msgid "Danube"
msgstr "Дунай"

#: data/browser.xml.h:23
msgid "Dark Cork"
msgstr "Бараан үйс"

#: data/browser.xml.h:24
msgid "Dark GNOME"
msgstr "Бараан GNOME"

#: data/browser.xml.h:25
msgid "Deep Teal"
msgstr "Гүн хөх-ногоон"

#: data/browser.xml.h:26
msgid "Distinguished"
msgstr "Тодорч гарсан"

#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
msgstr "Баримтууд"

#: data/browser.xml.h:28
msgid "Dots"
msgstr "Цэгүүд"

#: data/browser.xml.h:29
msgid "Draft"
msgstr "Ноорог"

#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
171 172
msgstr ""
"Заасан өнгөөр будахын тулд сонгосон өнгөө будах объект дээрээ чирч тавина уу"
173 174 175

#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
176 177
msgstr ""
"Заасан хээгээр хээлэхийн тулд сонгосон загвараа объект дээрээ чирч тавина уу"
178 179 180

#: data/browser.xml.h:32
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
181 182 183
msgstr ""
"Заасан эмблемээр тодорхойлохын тулд сонгосон эмблемээ объект дээрээ чирч "
"тавина уу"
184 185 186 187 188 189 190 191 192

#: data/browser.xml.h:33
msgid "Eclipse"
msgstr "Хиртэлт"

#: data/browser.xml.h:34
msgid "Envy"
msgstr "Атаархал, хар"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
193 194 195 196 197
#: data/browser.xml.h:35 src/nautilus-emblem-sidebar.c:941
#: src/nautilus-property-browser.c:1731
msgid "Erase"
msgstr "Устгах"

198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
#: data/browser.xml.h:36
msgid "Favorite"
msgstr "Дуртай"

#: data/browser.xml.h:37
msgid "Fibers"
msgstr "Ширхлэг"

#: data/browser.xml.h:38
msgid "Fire Engine"
msgstr "Гал сөнөөгчийн"

#: data/browser.xml.h:39
msgid "Fleur De Lis"
msgstr "Fleur-de-Lis (Лизийн цэцэгс)"

#: data/browser.xml.h:40
msgid "Floral"
msgstr "Цэцэгс"

#: data/browser.xml.h:41
msgid "Fossil"
msgstr "Эртний олдвор"

222
#: data/browser.xml.h:42 icons/gnome/gnome.xml.h:2
223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"

#: data/browser.xml.h:43
msgid "Granite"
msgstr "Боржин"

#: data/browser.xml.h:44
msgid "Grapefruit"
msgstr "Grapefruit (жүржийн төрлийн жимс)"

#: data/browser.xml.h:45
msgid "Green Weave"
msgstr "Ногоон эдлэг"

#: data/browser.xml.h:46
msgid "Ice"
msgstr "Мөс"

#: data/browser.xml.h:47
msgid "Important"
msgstr "Чухал"

#: data/browser.xml.h:48
msgid "Indigo"
msgstr "Indigo (гүн цэнхэр)"

#: data/browser.xml.h:49
msgid "Leaf"
msgstr "Навч"

#: data/browser.xml.h:50
msgid "Lemon"
msgstr "Лимон"

#: data/browser.xml.h:51
msgid "Mail"
msgstr "Шуудан"

#: data/browser.xml.h:52
msgid "Mango"
msgstr "Манго"

#: data/browser.xml.h:53
msgid "Manila Paper"
msgstr "Манила цаас"

#: data/browser.xml.h:54
msgid "Moss Ridge"
msgstr "Эгнэж ургасан хөвдөн хээ"

#: data/browser.xml.h:55
msgid "Mud"
msgstr "Шавар"

#: data/browser.xml.h:56
msgid "Multimedia"
msgstr "Мультимедиа"

#: data/browser.xml.h:57
msgid "New"
msgstr "Шинэ"

#: data/browser.xml.h:58
msgid "Numbers"
msgstr "Тоо"

#: data/browser.xml.h:59
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: data/browser.xml.h:60
msgid "Ocean Strips"
msgstr "Далайн судлууд"

#: data/browser.xml.h:61
msgid "Oh No"
msgstr "Өө яамай шүү дээ"

#: data/browser.xml.h:62
msgid "Onyx"
msgstr "Onyx"

#: data/browser.xml.h:63
msgid "Orange"
msgstr "Жүрж"

#: data/browser.xml.h:64
msgid "Package"
msgstr "Пакет (багц)"

#: data/browser.xml.h:65
msgid "Pale Blue"
msgstr "Цэнхэр оохор"

#: data/browser.xml.h:66
msgid "Personal"
msgstr "Хувийн (биечилсэн)"

#: data/browser.xml.h:67
msgid "Pictures"
msgstr "Зургууд"

#: data/browser.xml.h:68
msgid "Purple Marble"
msgstr "Хөх ягаан гантиг"

#: data/browser.xml.h:69
msgid "Ridged Paper"
msgstr "Судалт цаас"

#: data/browser.xml.h:70
msgid "Rough Paper"
msgstr "Муутуу цаас"

#: data/browser.xml.h:71
msgid "Ruby"
msgstr "Бадмаараг"

#: data/browser.xml.h:72
msgid "Sea Foam"
msgstr "Далайн хөөс"

#: data/browser.xml.h:73
msgid "Shale"
msgstr "Билүү"

#: data/browser.xml.h:74
msgid "Silver"
msgstr "Мөнгөн"

#: data/browser.xml.h:75
msgid "Sky"
msgstr "Тэнгэр"

#: data/browser.xml.h:76
msgid "Sky Ridge"
msgstr "Судалтсан тэнгэр"

#: data/browser.xml.h:77
msgid "Snow Ridge"
msgstr "Судалтсан цас"

#: data/browser.xml.h:78
msgid "Sound"
msgstr "Дуу"

#: data/browser.xml.h:79
msgid "Special"
msgstr "Сонгомол"

#: data/browser.xml.h:80
msgid "Stucco"
msgstr "Шохойн шавар"

#: data/browser.xml.h:81
msgid "Tangerine"
msgstr "Бэрсүүт жүрж ;)"

#: data/browser.xml.h:82
msgid "Terracotta"
msgstr "Шавар вааран,шороон улаан өнгө"

#: data/browser.xml.h:83
msgid "Urgent"
msgstr "Яаралтай"

#: data/browser.xml.h:84
msgid "Violet"
msgstr "Гүн ягаан"

#: data/browser.xml.h:85
msgid "Wavy White"
msgstr "Үелсэн цагаан"

#: data/browser.xml.h:86
msgid "Web"
msgstr "Вэб"

#: data/browser.xml.h:87
msgid "White"
msgstr "Цагаан"

#: data/browser.xml.h:88
msgid "White Ribs"
msgstr "Судалтай цагаан"

#: data/browser.xml.h:89
msgid "_Emblems"
msgstr "_Эмблемүүд"

#: data/browser.xml.h:90
msgid "_Patterns"
msgstr "_Загварууд"

#: data/favorites.desktop.in.h:1
msgid "Favorite applications"
420
msgstr "Дуртай програмууд"
421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459

#: data/favorites.desktop.in.h:2
msgid "Favorites"
msgstr "Хошуучлагч"

#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:1
msgid "An Eggplant variation of the Crux theme."
msgstr "Crux-өнгөлгөөний гүн ягаан хэлбэр"

#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:2
msgid "Crux-Eggplant"
msgstr "Crux-гүн ягаан"

#: icons/crux_teal/crux_teal.xml.h:1
msgid "A Teal variation of the Crux theme."
msgstr "Crux-өнгөлгөөний хар ногоон хэлбэр"

#: icons/crux_teal/crux_teal.xml.h:2
msgid "Crux-Teal"
msgstr "Crux-Хар ногоон"

#: icons/default/default.xml.h:1
msgid "Eazel"
msgstr "Eazel"

#: icons/default/default.xml.h:2
msgid "This is the default theme for Nautilus."
msgstr "Энэ бол Наутилусын стандарт хэлбэр."

#: icons/gnome/gnome.xml.h:1
msgid "A theme designed to fit well with the classic GNOME environment."
msgstr "Сонгодог GNOME-орчинтой сайтар зохицох зорилгоор үйлдэгдсэн хэлбэр"

#: icons/sierra/sierra.xml.h:1
msgid "Sierra"
msgstr "Sierra"

#: icons/sierra/sierra.xml.h:2
msgid "Uses manila folders and gray-green backgrounds."
460 461 462
msgstr ""
"Ногоон саарал өнгийн дэвсгэр өнгөөр мөн хавтасны өнгийг боодлын бор цаасны "
"өнгөөр сонгоно"
463 464 465 466 467 468 469 470 471

#: icons/tahoe/tahoe.xml.h:1
msgid "Tahoe"
msgstr "Tahoe"

#: icons/tahoe/tahoe.xml.h:2
msgid "This theme uses photo-realistic folders."
msgstr "Энэ хэлбэр бодит гэрэл зургийнх мэт хавтсууд ашиглагдана"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
472 473 474 475
#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:175
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:206
#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:176
#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:43
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
476
#: src/file-manager/fm-list-view.c:1107
477
#: ../eel/eel-mime-application-chooser.c:246
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
478 479 480 481 482
msgid "Name"
msgstr "Нэр"

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:176
msgid "Name of the column"
483
msgstr "Баганы нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
484 485 486

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:182
msgid "Attribute"
487
msgstr "Аттрибут"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
488 489 490

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:183
msgid "The attribute name to display"
491
msgstr "Харуулах аттрибутын нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
492 493 494 495 496

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:189
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:213
#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:183
msgid "Label"
497
msgstr "Бичээс"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
498 499 500

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:190
msgid "Label to display in the column"
501
msgstr "Багананд харуулах бичээс"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
502 503

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:196
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
504
#: src/file-manager/fm-ditem-page.c:343 src/file-manager/fm-ditem-page.c:354
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
505
msgid "Description"
506
msgstr "Тодорхойлолт"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
507 508 509

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:197
msgid "A user-visible description of the column"
510
msgstr "Баганы хэрэглэгчид харагдах тайлбар"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
511 512 513

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:204
msgid "xalign"
514
msgstr "зэрэгцүүлэл"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
515 516 517

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:205
msgid "The x-alignment of the column"
518
msgstr "Баганы Х-зэрэгцүүлэл"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
519 520 521

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:207
msgid "Name of the item"
522
msgstr "Бичлэгийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
523 524 525

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:214
msgid "Label to display to the user"
526
msgstr "Хэрэглэгчид харуулах бичээс"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
527 528 529

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:220
msgid "Tip"
530
msgstr "Зөвлөмж"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
531 532 533

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:221
msgid "Tooltip for the menu item"
534
msgstr "Цэсний бичлэгийн бяцхан тусламж"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
535 536

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:227
537 538
#: ../eel/eel-mime-application-chooser.c:237
#, fuzzy
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
539
msgid "Icon"
540 541 542 543 544
msgstr ""
"#-#-#-#-# mn.po (mn) #-#-#-#-#\n"
"Эмблем\n"
"#-#-#-#-# mn.po (mn) #-#-#-#-#\n"
"Эмблэм"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
545 546 547

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:228
msgid "Name of the icon to display in the menu item"
548
msgstr "Цэсийн бичлэгт харагдах тэмдэгийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
549 550 551

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:235
msgid "Sensitive"
552
msgstr "Мэдрэмхий"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
553 554 555

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:236
msgid "Whether the menu item is sensitive"
556
msgstr "Цэсийн бичлэг мэдрэмхий эсэх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
557 558 559

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:242
msgid "Priority"
560
msgstr "Давуу эрх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
561 562 563

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:243
msgid "Show priority text in toolbars"
564
msgstr "Текстийн багаж самбарт харагдах эрх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
565 566 567

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:177
msgid "Name of the page"
568
msgstr "Хуудсын нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
569 570 571

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:184
msgid "Label widget to display in the notebook tab"
572
msgstr "Тэмдэглэлийн дэвтэрт харуулах бичээс-элемент"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
573 574 575

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:190
msgid "Page"
576
msgstr "Хуудас"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
577 578 579

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:191
msgid "Widget for the property page"
580
msgstr "Тодруулга хуудсын элемент"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
581

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
582
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:1
583 584 585 586 587 588 589 590 591
msgid ""
"A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The "
"actual number of captions shown depends on the zoom level. Possible values "
"are: \"size\", \"type\", \"date_modified\", \"date_changed\", \"date_accessed"
"\", \"owner\", \"group\", \"permissions\", \"octal_permissions\" and "
"\"mime_type\"."
msgstr ""
"Эмблем харагдалт ба ажлын тавцан дээрхи эмблемийн доохи текстүүдийн "
"жагсаалт. Бичээс харагдалтын тоо томруулалтын төвшингөөс хамаарна. Боломжит "
592 593 594
"утгууд: »size« (Хэмжээ), »type« (Төрөл), »date_modified« (Өөрчилөгдсөн огноо), "
"»date_changed« (Өөрчилөгдсөн огноо), »date_accessed« (Хандсан огноо), "
"»owner« (Эзэмшигч), »group« (Бүлэг), »permissions« (Хандалтын эрх), "
595
"»octal_permissions« (Наймт хандалтын эрх) болон »mime_type« (MIME-төрөл)."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
596 597 598

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:2
msgid "Bring up a new window for every opened file"
599
msgstr "Нээлттэй файл тус бүрийн хувьд шинэ цонх гаргах"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
600

601
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:3
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
602
msgid "Computer icon visible on desktop"
603
msgstr "Тооцоолуур эмблемийг дэлгэцэнд харуулах"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
604

605
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:4
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
606
msgid "Criteria for search bar searching"
607
msgstr "Хайх самбарын хайлтын шалгуур"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
608

609
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:5
610 611 612 613 614 615 616 617 618
msgid ""
"Criteria when matching files searched for in the search bar. If set to "
"\"search_by_text\", then Nautilus will Search for files by file name only. "
"If set to \"search_by_text_and_properties\", then Nautilus will search for "
"files by file name and file properties."
msgstr ""
"Хайлтын самбарын тусламжтай файл хайхад хэрэглэх шалгуур. Боломжит утгууд: "
"»search_by_text« (Зөвхөн файлын нэрээр хайх) болон "
"»search_by_text_and_properties« (Файлын нэр ба файлын онцлогоорхайх)."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
619

620
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:6
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
621
msgid "Current Nautilus theme (deprecated)"
622
msgstr "Идэвхитэй Наутилус загвар (Муушаагдсан)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
623

624
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:7
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
625
msgid "Custom Background Set"
626
msgstr "Хэвшмэл дэвсгэр тогтоох"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
627

628
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:8
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
629
msgid "Custom Side Pane Background Set"
630
msgstr "Хэвшмэл хажуугийн самбарын дэвсгэр болгох"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
631

632
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:9
633 634 635
msgid "Date Format"
msgstr "Огнооны хэлбэр"

636
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:10
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
637
msgid "Default Background Color"
638
msgstr "Стандарт дэвсгэр өнгө"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
639

640
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:11
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
641
msgid "Default Background Filename"
642
msgstr "Стандарт дэвсгэр файлын нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
643

644
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:12
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
645
msgid "Default Side Pane Background Color"
646
msgstr "Стандарт хажуугийн самбарын дэвсгэр өнгө"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
647

648
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:13
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
649
msgid "Default Side Pane Background Filename"
650
msgstr "Стандарт хажуугийн самбарын дэвсгэр файлын нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
651

652
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:14
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
653
msgid "Default column order in the list view"
654
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы дараалал"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
655

656
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:15
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
657
msgid "Default column order in the list view."
658
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы дараалал."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
659

660
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:16
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
661
msgid "Default folder viewer"
662
msgstr "Стандарт хавтас харагч"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
663

664
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:17
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
665
msgid "Default icon zoom level"
666
msgstr "Эмблэм томруулах стандарт төвшин"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
667

668
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:18
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
669
msgid "Default list of columns visible in the list view"
670
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы жагсаалт"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
671

672
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:19
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
673
msgid "Default list of columns visible in the list view."
674
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы жагсаалт."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
675

676
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:20
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
677
msgid "Default list zoom level"
678
msgstr "Томруулах стандарт төвшин"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
679

680
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:21
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
681
msgid "Default sort order"
682
msgstr "Стандарт эрэмбэ дараалал"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
683

684
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:22
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
685
msgid "Default zoom level used by the icon view."
686
msgstr "Эмблем харагдалтад хэрэглэглэж буй томруулах стандарт хэмжээ."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
687

688
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:23
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
689
msgid "Default zoom level used by the list view."
690
msgstr "Жагсаалт харагдалтад хэрэглэгдэж буй томруулах стандарт хэмжээ."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
691

692 693 694 695 696
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:24
#, fuzzy
msgid "Desktop computer icon name"
msgstr "Дэлгэцийн гэр эмблемийн нэр"

697
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:25
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
698
msgid "Desktop font"
699
msgstr "Дэлгэцийн бичиг"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
700

701
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:26
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
702
msgid "Desktop home icon name"
703
msgstr "Дэлгэцийн гэр эмблемийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
704

705
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:27
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
706
msgid "Desktop trash icon name"
707
msgstr "Дэлгэцийн хогийн сав эмблемийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
708

709
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:28
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
710
msgid "Enable 'special' flags in file preferences dialog"
711
msgstr "Файлын тохируулга диалог дахь 'тусгай' төлвүүдийг нээх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
712

713
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:29
714 715
msgid "Enables the classic Nautilus behavior, where all windows are browsers"
msgstr "Наутилусын бүх цонхыг жагсаадаг сонгодог харьцааг нээх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
716

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
717
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:30
718 719 720 721 722 723
msgid ""
"Filename for the default folder background. Only used if background_set is "
"true."
msgstr ""
"Стандарт лавлахын дэвсгэр файлын нэр. Зөвхөн »background_set«үнэн үед "
"хэрэглэгдэнэ."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
724 725

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:31
726 727 728 729 730 731
msgid ""
"Filename for the default side pane background. Only used if "
"side_pane_background_set is true."
msgstr ""
"Стандарт лавлахын дэвсгэр файлын нэр. Зөвхөн »side_pane_background_set«үнэн "
"үед хэрэглэгдэнэ."
732 733

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:32
734 735 736 737 738 739 740 741 742 743
msgid ""
"Folders over this size will be truncated to around this size. The purpose of "
"this is to avoid unintentionally blowing the heap and killing Nautilus on "
"massive folders. A negative value denotes no limit. The limit is approximate "
"due to the reading of folders chunk-wise."
msgstr ""
"Энэ хэмжээнээс дээш хэмжээтэй лавлахууд энэ хэмжээсээр таслагдана. Үүний "
"зорилго нь хэт их өгөгдлийн улмаас Наутилусын санамсаргүй гарч болох "
"гацаанаас зайлсхийх юм. Сөрөг утга хязгааргүй гэсэн үг. Лавлахууд том "
"өгөгдлийн нэгжээр ушигдаж буй учир хязгаарын хэмжээ ойролцоогоор гарна."
744 745

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:33
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
746
msgid "Home icon visible on desktop"
747
msgstr "Гэр эмблемийг дэлгэцэнд харуулах"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
748

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
749
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:34
750 751 752 753 754 755
msgid ""
"If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. "
"Otherwise it will show both folders and files."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус хажуугийн мод самбарт зөвхөн лавлахууд "
"харуулна. Үгүй бол лавлах болон файлуудыг харуулна."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
756

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
757
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:35
758 759 760 761
msgid ""
"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад хаягийн самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
762

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
763
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:36
764
msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
765 766
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад хажуугийн самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
767

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
768
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:37
769
msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible."
770 771
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад төлвийн самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
772

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
773
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:38
774
msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible."
775 776
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад багаж самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
777

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
778
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:39
779 780 781 782 783 784
msgid ""
"If set to true, then Nautilus lets you edit some of the more esoteric "
"options of a file in the file preferences dialog."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус танд файлын тодруулга диалогт илүү хэцүү "
"нарийн тохируулга тогтооно."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
785

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
786
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:40
787 788 789 790 791 792
msgid ""
"If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the "
"icon and list views."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус лавлахуудыг файлуудын өмнө эмблем ба жагсаалт "
"хэлбэрээр харуулна."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
793

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
794
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:41
795 796 797 798 799 800
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
"put files in the trash."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол таныг файл хогийн сав руу чулуудахад Наутилус "
"баталгаажуулалт асууна."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
801

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
802
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42
803 804 805 806 807 808
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will bring up a new Nautilus window by default "
"whenever an item is opened."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус стандартаар бүх нээлттэй объектуудыг шинэ "
"Наутилус цонхонд харуулна."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
809

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
810
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43
811 812
msgid "If set to true, then Nautilus will draw the icons on the desktop."
msgstr "Хэрэв утга үнэн бол Наутилус эмблемүүдийг дэлгэц дээр зурна."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
813

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
814
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:44
815 816 817 818 819 820 821
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will have a feature allowing you to delete a "
"file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This "
"feature can be dangerous, so use caution."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол, Наутилус хогоос зайлсхийхийн тулд файл ул мөргүй "
"устгахыг таньд зөвшөөрнө. Энэ функс осолтой тул анхааралтай хэрэглэнэ үү."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
822

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
823
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45
824 825 826 827 828 829
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the "
"desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус хэрэглэгчийн гэр лавлахыг дэлгэцээр хэрэглэнэ. "
"Хэрэв худал бол ~/Desktop лавлахыг дэлгэцээр хэрэглэнэ."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
830

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
831
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46
832 833 834 835 836 837 838
msgid ""
"If set to true, then all Nautilus windows will be browser windows. This is "
"how Nautilus used to behave before version 2.6, and some people prefer this "
"behavior."
msgstr ""
"Хэрэв үнэн бол, бүх наутилус цонх хөтөч цонхоор харагдана. Энэ одоо байгаа "
"нь наутилус 2.6 хувилбараас өмнөх ба зарим хүн түүнд дассан байдаг."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
839

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
840
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
841 842 843 844 845 846 847
msgid ""
"If set to true, then backup files such as those created by Emacs are "
"displayed. Currently, only files ending in a tilde (~) are considered backup "
"files."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Емаксаар үүсгэгдсэн нөөц файлууд харагдана. Одоогоор "
"зөвхөн тилдэ-гээр (~) төгссөн файлуудыг нөөц файл гэж авч байгаа."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
848

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
849
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
850 851 852 853 854 855
msgid ""
"If set to true, then hidden files are shown in the file manager. Hidden "
"files are either dotfiles or are listed in the folder's .hidden file."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол далдлагдсан файлууд файл менежерт харагдана. Далд "
"файлуудад цэгээр эхэлсэн эсвэл .hidden ээр эхэлсэн файлууд орно."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
856

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
857
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
858 859 860 861 862 863
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put "
"on the desktop."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол эмблем хогийн сав лавлах руу холбоод дэлгэцийн нүүрэн "
"дээр тавина."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
864

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
865
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
866 867 868 869 870 871
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
"the desktop."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол эмблем гэр лавлах руу холбоод дэлгэцийн нүүрэн дээр "
"тавина."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
872

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
873
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
874 875 876 877 878 879
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
"desktop."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол эмблем хогийн сав лавлах руу холбоод дэлгэцийн нүүрэн "
"дээр тавина."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
880

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
881
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
882 883 884 885 886 887
msgid ""
"If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
"desktop."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол, эмблем салгасан төхөөрөмж рүү холбогдоод дэлгэцийн "
"нүүрэнд тавигдана."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
888

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
889
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
890 891 892 893 894 895 896 897
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
"sorted from \"z\" to \"a\"."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол, шинээр нээгдсэн цонхнууд дахь файлууд эргэсэн "
"дарааллаар эрэмбэлэгдэнэ. Хэрвээ тэд нэрсээрээ эрэмбэлэгдсэн бол файлууд »a« "
"аас »z« хүртэл биш харин »z« ээс »a« гэж эрэмбэлэгдэнэ гэсэн үг."
898

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
899
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
900 901 902 903 904 905 906 907 908 909
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
"sorted from \"z\" to \"a\"; if sorted by size, instead of being "
"incrementally they will be sorted decrementally."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол, шинээр нээгдсэн цонхнууд дахь файлууд эргэсэн "
"дарааллаар эрэмбэлэгдэнэ. Хэрвээ тэд нэрсээрээ эрэмбэлэгдсэн бол файлууд »a« "
"аас »z« хүртэл биш харин »z« ээс »a« гэж эрэмбэлэгдэнэ гэсэн үг.Хэрвээ "
"хэмжээгээр бол нэмэгдэхээр байсан бол хасагдахаар эрэмблэгдэнэ."
910

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
911
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
912
msgid "If true, icons will be laid out tighter by default in new windows."
913 914 915
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол, шинээр нээгдсэн цонхнууд дахь эмблемүүд стандартаар "
"нарийн эмхлэгдэнэ."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
916

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
917
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
918 919
msgid ""
"If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
920
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол бичээсүүд эмблемийн доор нь байрлана."
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
921

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
922
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
923 924
msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
msgstr "Хэрэв үнэн бол шинэ цонхнууд стандартаар гар харагдац хэрэглэнэ."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
925

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
926
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
927 928 929 930 931 932 933
msgid ""
"Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this "
"setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
"load or use lots of memory."
msgstr ""
"Энэ хэмжээнээс (байтаар) илүү хэмжээтэй зургуудыг мини харагдацаар "
"харуулахгүй. Учир нь том хэмжээтэй зургуудын хувьд хамаг цаг иддэг."
934

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
935
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
936
msgid "List of possible captions on icons"
937
msgstr "Эмблемүүдийн боломжит тайлбарын жагсаалт"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
938

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
939
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
940
msgid "Maximum handled files in a folder"
941
msgstr "Лавлах доторхи хамгийн их файлын хэмжээ"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
942

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
943
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
944
msgid "Maximum image size for thumbnailing"
945
msgstr "Мини харагдалтын зургийн хамгийн их хэмжээ"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
946

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
947
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
948 949 950 951 952 953
msgid ""
"Name of the Nautilus theme to use. This has been deprecated as of Nautilus "
"2.2. Please use the icon theme instead."
msgstr ""
"Наутилусын нэр загварыг хэрэглэх. Энэ нь Наутилус-2.2 -т буруушаагдсан. "
"Үүний оронд эмблем загвар хэрэглэнэ үү."
954

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
955
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
956
msgid "Nautilus handles drawing the desktop"
957
msgstr "Дэлгэц зурахад Наутилусыг хэрэглэх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
958

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
959
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
960
msgid "Nautilus uses the users home folder as the desktop"
961
msgstr "Наутилус хэрэглэгчийн гэр лавлахыг тавцангаар хэрэглэх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
962

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
963
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
964
msgid "Only show folders in the tree sidebar"
965
msgstr "Зөвхөн хажуугийн мод самбарт лавлахууд харуулах"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
966

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
967
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:66
968 969 970 971 972 973
msgid ""
"Possible values are \"single\" to launch files on a single click, or \"double"
"\" to launch them on a double click."
msgstr ""
"Боломжит утгууд нь нэг товшилтоор файл ажилуулах \"дан\" , давхар товшилтоор "
"ажиллуулах \"давхар\"."
974

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
975
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:67
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
976
msgid "Put labels beside icons"
977
msgstr "Эмблемийн хажуугаар тайлбар тавих"
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
978

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
979
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
980
msgid "Reverse sort order in new windows"
981
msgstr "Шинэ цонхонд эгэх эрэмбэ дарааллаар"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
982

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
983 984 985 986 987 988
#. Translators: please note this can choose the default font and the size. e.g. "Monospace 8". Please do not translate "Sans". In most cases, this should be left alone.
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:70
msgid "Sans 10"
msgstr ""

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:71
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
989
msgid "Show folders first in windows"
990
msgstr "Цонхонд лавлахуудыг эхлэн харуулах"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
991

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
992
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:72
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
993
msgid "Show location bar in new windows"
994
msgstr "Шинэ цонхонд байрлал самбар харуулах"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
995

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
996
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:73
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
997
msgid "Show mounted volumes on the desktop"
998
msgstr "Залгасан төхөөрөмжүүдийг дэлгэцэнд харуулах"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
999

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1000
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:74
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1001
msgid "Show side pane in new windows"
1002
msgstr "Шинэ цонхонд хажуугийн самбар харуулах"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1003

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1004
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:75
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1005
msgid "Show status bar in new windows"
1006
msgstr "Шинэ цонхонд төлвийн самбар харуулах"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1007

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1008
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:76
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1009
msgid "Show toolbar in new windows"
1010
msgstr "Шинэ цонхонд багаж самбар харуулах"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1011

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1012
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:77
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1013
msgid "Side pane view"
1014
msgstr "Хажуугийн самбар харагдац"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1015

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1016
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:78
1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026
msgid ""
"Speed tradeoff for when to preview a sound file when mousing over a files "
"icon. If set to \"always\" then always plays the sound, even if the file is "
"on a remote server. If set to \"local_only\" then only plays previews on "
"local filesystems. If set to \"never\" then it never previews sound."
msgstr ""
"Хулгана эмблем дээгүүр нь гүйхэд хэзээ ауди файлуудын урьд. харагдалт "
"харуулахыг тогтоох. Боломжит утгууд: »always« (тэр файл алсын сервер дээр "
"байсан ч хамаагүй үргэлж тоглуулах), »local_only« (зөвхөн дотоод файлын "
"системд байгааг тоглуулах) болон »never« (огт тоглуулахгүй)."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1027

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1028
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:79
1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show a preview of text file contents in the "
"file's icon. If set to \"always\" then always show previews, even if the "
"folder is on a remote server. If set to \"local_only\" then only show "
"previews for local filesystems. If set to \"never\" then never bother to "
"read preview data."
msgstr ""
"Хэзээ текст файлуудын агуулгыг эмблемээр урьд. харуулах эсэхийг тогтоох. "
"Боломжит утгууд: »always« (тэр алсын сервер дээр байсан ч хамаагүй үргэлж "
"харуулана), »local_only« (зөвхөн дотоод файлын системд байгааг харуулна) "
"болон »never« (харуулахгүй)."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1040

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1041
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:80
1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show an image file as a thumbnail. If set to "
"\"always\" then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. "
"If set to \"local_only\" then only show thumbnails for local filesystems. If "
"set to \"never\" then never bother to thumbnail images, just use a generic "
"icon."
msgstr ""
"Хэзээ зургийн файлуудыг мини харагдацаар харуулах эсэхийг тогтоох. Боломжит "
"утгууд: »always« (тэр алсын сервер дээр байсан ч хамаагүй үргэлж харуулана), "
"»local_only« (зөвхөн дотоод файлын системд байгааг харуулна) болон "
"»never« (харуулахгүй)."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1053

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1054
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:81
1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "
"\"always\" then always show item counts, even if the folder is on a remote "
"server. If set to \"local_only\" then only show counts for local "
"filesystems. If set to \"never\" then never bother to compute item counts."
msgstr ""
"Хэзээ лавлах доторх объектуудын тоог харуулах эсэхийг тогтоох. Боломжит "
"утгууд: »always« (тэр алсын сервер дээр байсан ч хамаагүй үргэлж объектуудын "
1063 1064
"тоог харуулана), »local_only« (зөвхөн дотоод файлын системд байгааг харуулна) "
"болон »never« (харуулахгүй)."
1065

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1066
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:82
1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073
msgid ""
"The default sort-order for items in the icon view. Possible values are \"name"
"\", \"size\", \"type\", \"modification_date\", and \"emblems\"."
msgstr ""
"Эмблем харагдацтай объектуудын стандарт эрэмбийн дараалал. Боломжит утгууд "
"нь: »name« (Нэр), »size« (Хэмжээ), »type« (Төрөл), "
"»modification_date« (Өөрчилсөн огноо) болон »emblems« (Эмблем)."
1074

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1075
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:83
1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082
msgid ""
"The default sort-order for the items in the list view. Possible values are "
"\"name\", \"size\", \"type\", and \"modification_date\"."
msgstr ""
"Жагсаалт харагдацтай объектуудын стандарт эрэмбийн дараалал. Боломжит утгууд "
"нь: »name« (Нэр), »size« (Хэмжээ), »type« (Төрөл), болон "
"»modification_date« (Өөрчилсөн огноо)."
1083

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1084
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:84
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1085
msgid "The default width of the side pane in new windows."
1086
msgstr "Шинэ цонхон дахь хажуугийн самбарын стандарт өргөн"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1087

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1088
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:85
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1089
msgid "The font description used for the icons on the desktop."
1090
msgstr "Дэлгэц дээрхи эмблемүүдийн бичээст хэрэглэх бичгийн тодорхойлолт."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1091

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1092
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:86
1093 1094 1095 1096 1097 1098
msgid ""
"The format of file dates. Possible values are \"locale\", \"iso\", and "
"\"informal\"."
msgstr ""
"Файлын огнооны хэлбэржүүлэлт. Боломжит утгууд нь: \"locale\", \"iso\", ба "
"\"informal\"."
1099

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1100
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:87
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1101
msgid "The side pane view to show in newly opened windows."
1102
msgstr "Шинэ нээгдсэн цонхнуудад хажуу самбар харагдац харуулах."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1103

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1104
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:88
1105 1106 1107 1108 1109 1110
#, fuzzy
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the computer icon on the "
"desktop."
msgstr "Дэлгэц дээрхи гэр лавлахдаа өөрөө нэр өгөх бол энд өгнө үү."

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1111
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:89
1112 1113 1114
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the home icon on the "
"desktop."
1115
msgstr "Дэлгэц дээрхи гэр лавлахдаа өөрөө нэр өгөх бол энд өгнө үү."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1116

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1117
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:90
1118 1119 1120
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the trash icon on the "
"desktop."
1121
msgstr "Дэлгэц дээрхи хогийн сав лавлахдаа өөрөө нэр өгөх бол энд өгнө үү."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1122

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1123
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:91
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1124
msgid "Trash icon visible on desktop"
1125
msgstr "Хогийн сав дэлгэцэнд харуулах"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1126

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1127
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:92
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1128
msgid "Type of click used to launch/open files"
1129
msgstr "Файл ажиллуулах/нээхэд хэрэглэх товшилтын төрөл"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1130

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1131
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:93
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1132
msgid "Use manual layout in new windows"
1133
msgstr "Шинэ цонхонд гар хуваарийг хэрэглэх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1134

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1135
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:94
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1136
msgid "Use tighter layout in new windows"
1137
msgstr "Шинэ цонхонд нарийн хуваарь хэрэглэх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1138

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1139
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:95
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1140
msgid "What to do with executable text files when activated"
1141
msgstr "Хэрвээ ажлын текст файлууд идэвхижсэн бол яах вэ?"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1142

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1143
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:96
1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152
msgid ""
"What to do with executable text files when they are activated (single or "
"double clicked). Possible values are \"launch\" to launch them as programs, "
"\"ask\" to ask what to do via a dialog, and \"display\" to display them as "
"text files."
msgstr ""
"Хэрвээ ажлын текст файлууд идэвхижсэн бол яах вэ? (дан эсвэл давхар "
"товшилт). Боломжит утгууд: »launch« (рограм ажиллуулах шиг), »ask« (Диалог "
"дуудагдана) болон »display« (Текст өгөгдлөөр харуулах)."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1153

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1154
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:97
1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161
msgid ""
"When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
"another view for that particular folder. Possible values are \"list_view\" "
"and \"icon_view\"."
msgstr ""
"Хавтасуудын харагдалтад хэрэглэх стандарт харагдац. Боломжит утгууд: "
"»list_view« (Жагсаалт харагдалт) болон »icon_view« (Эмблем харагдац)."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1162

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1163
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:98
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1164
msgid "When to show number of items in a folder"
1165
msgstr "Лавлах доторхи елементүүдийн тоог хэзээ үзүүлэх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1166

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1167
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:99
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1168
msgid "When to show preview text in icons"
1169
msgstr "Текстийг эмблем дотор хэзээ үзүүлэх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1170

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1171
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:100
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1172
msgid "When to show thumbnails of image files"
1173
msgstr "Зургийн файлуудын мини харагдацыг хэзээ үзүүлэх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1174

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1175
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:101
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1176
msgid "Whether a custom default folder background has been set."
1177 1178
msgstr ""
"Хэрэглэгчийн тод. стандарт лавлахын дэвсгэрийг хэрэглэх эсэхийг тогтоо."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1179

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1180
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:102
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1181
msgid "Whether a custom default side pane background has been set."
1182 1183
msgstr ""
"Хэрэглэгчийн тод. стандарт хажуу самбарын дэвсгэрийг хэрэглэх эсэхийг тогтоо."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1184

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1185
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:103
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1186
msgid "Whether to ask for confirmation when moving files to trash"
1187
msgstr "Файлуудыг хаях үед баталгаажуулалт асуух эсэх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1188

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1189
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:104
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1190
msgid "Whether to enable immediate deletion"
1191
msgstr "Шууд устгалт зөвшөөрөх эсэх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1192

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1193
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:105
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1194
msgid "Whether to preview sounds when mousing over an icon"
1195
msgstr "Эмблем дээгүүр хулгана гүйлгэхэд чимээ өгөх эсэх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1196

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1197
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:106
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1198
msgid "Whether to show backup files"
1199
msgstr "Нөөц файлуудыг харуулах эсэх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1200

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1201
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:107
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1202
msgid "Whether to show hidden files"
1203
msgstr "Далд файлуудыг харуулах эсэх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1204

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1205
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:108
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1206
msgid "Width of the side pane"
1207
msgstr "Хажуугийн самбарын өргөн"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1208

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248
#. name, stock id
#: libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:386
msgid "Cut _Text"
msgstr "Текстийг тасалж _авах"

#. label, accelerator
#: libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:387
msgid "Cut the selected text to the clipboard"
msgstr "Сонгосон текстийг клипборд руу тасалж авах"

#. name, stock id
#: libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:390
msgid "_Copy Text"
msgstr "Текст х_уулах"

#. label, accelerator
#: libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:391
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Сонгосон текстийг клипборд (түр санах-д) хуулах"

#. name, stock id
#: libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:394
msgid "_Paste Text"
msgstr "Текст _буулгах"

#. label, accelerator
#: libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:395
msgid "Paste the text stored on the clipboard"
msgstr "Клипборд (түр санах-д) сануулсан текстийг буулгах"

#. name, stock id
#: libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:398
msgid "Select _All"
msgstr "Бүгдийг с_онгох"

#. label, accelerator
#: libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:399
msgid "Select all the text in a text field"
msgstr "Баримтанд буй бүх текстийг сонгох"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1249
#: libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:394
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1250
msgid "Move _Up"
1251
msgstr "Д_ээш шилжүүлэх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1252

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1253
#: libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:404
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1254
msgid "Move _Down"
1255
msgstr "Д_оош шилжүүлэх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1256

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1257
#: libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:413
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1258
msgid "_Show"
1259
msgstr "Ү_зүүлэх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1260

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1261
#: libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:423
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1262
msgid "_Hide"
1263
msgstr "_Далдлах"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1264

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1265
#: libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:436
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1266
msgid "_Use Default"
1267
msgstr "Ст_андарыг хэрэглэх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1268

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1269 1270
#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:44
msgid "The name and icon of the file."
1271
msgstr "Файлын нэр ба эмблем."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278

#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:50
msgid "Size"
msgstr "Хэмжээ"

#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:51
msgid "The size of the file."
1279
msgstr "Файлын хэмжээ."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286

#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:58
msgid "Type"
msgstr "Төрөл"

#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:59
msgid "The type of the file."
1287
msgstr "Файлын төрөл."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294

#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:65
msgid "Date Modified"
msgstr "Өөрчилсөн огноо"

#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:66
msgid "The date the file was modified."
1295
msgstr "Файлын хамгийн сүүлд өөрчилөгдсөн огноо."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1296 1297 1298

#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:73
msgid "Date Accessed"
1299
msgstr "Хандсан огноо"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1300 1301 1302

#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:74
msgid "The date the file was accessed."
1303
msgstr "Файл руу хандсан огноо."