gl.po 186 KB
Newer Older
1 2 3 4 5
# Galician translation of nautilus.
# Copyright (C) 2000-2004 Jesús Bravo Álvarez.
# Proxecto Trasno - Adaptación do software libre á lingua galega:  Se desexas
# colaborar connosco, podes atopar máis información en http://www.trasno.net
# Jesús Bravo Álvarez <suso@trasno.net>, 2000-2004.
6 7
# Ignacio Casal Quinteiro <nacho.resa@gmail.com>, 2005, 2006.
# Ignacio Casal Quinteiro <icq@cvs.gnome.org>, 2007.
8 9 10 11
# Ignacio Casal Quinteiro <icq@svn.gnome.org>, 2007, 2008.
# Mancomún - Centro de Referencia e Servizos de Software Libre <g11n@mancomun.org>, 2009.
# Suso Baleato <suso.baleato@xunta.es>, 2009.
# Antón Méixome <meixome@mancomun.org>, 2009, 2010.
12 13
# Fran Diéguez <frandieguez@gnome.org>, 2009, 2010, 2011, 2012.
# Leandro Regueiro <leandro.regueiro@gmail.com>, 2012.
14
# Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2012, 2013.
15 16
msgid ""
msgstr ""
17
"Project-Id-Version: nautilus-master-po-gl-54706\n"
18
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
19 20
"POT-Creation-Date: 2013-03-04 13:50+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-04 13:51+0200\n"
21 22
"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>\n"
"Language-Team: gnome-l10n-gl@gnome.org\n"
23
"Language: gl\n"
24 25 26
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
27
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
28
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
29

30
#: ../data/nautilus-autorun-software.desktop.in.in.h:1
31 32
msgid "Run Software"
msgstr "Executar software"
33

34 35
#. set dialog properties
#: ../data/nautilus-connect-server.desktop.in.in.h:1
36
#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:588
37
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:800
38 39 40
msgid "Connect to Server"
msgstr "Conectar a un servidor"

41
#. Set initial window title
42
#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:1
43
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:29
44
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4474 ../src/nautilus-window.c:1860
45
#: ../src/nautilus-window.c:2058
46 47 48 49 50 51 52
msgid "Files"
msgstr "Ficheiros"

#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:2
msgid "Access and organize files"
msgstr "Acceda e organice ficheiros"

53 54 55 56
#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:3
msgid "folder;manager;explore;disk;filesystem;"
msgstr "cartafol;xestor;explorar;disco;sistema de ficheiros;"

57 58 59 60
#: ../data/nautilus.xml.in.h:1
msgid "Saved search"
msgstr "Busca gardada"

61
#: ../eel/eel-canvas.c:1255 ../eel/eel-canvas.c:1256
62
msgid "X"
63
msgstr "X"
64

65
#: ../eel/eel-canvas.c:1262 ../eel/eel-canvas.c:1263
66
msgid "Y"
67
msgstr "Y"
68

69 70
#: ../eel/eel-editable-label.c:313 ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6159
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6160
71
msgid "Text"
72
msgstr "Texto"
73

74
#: ../eel/eel-editable-label.c:314
75
msgid "The text of the label."
76
msgstr "O texto da etiqueta."
77

78
#: ../eel/eel-editable-label.c:320
79
msgid "Justification"
80
msgstr "Xustificación"
81

82
#: ../eel/eel-editable-label.c:321
83 84 85 86 87
msgid ""
"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
"GtkMisc::xalign for that."
msgstr ""
88 89 90
"O aliñamento das liñas no texto da etiqueta en relación unhas coas outras. "
"Isto NON afecta ao aliñamento da etiqueta dentro da súa asignación. Vexa "
"para isto: GtkMisc::xalign."
91

92
#: ../eel/eel-editable-label.c:329
93
msgid "Line wrap"
94
msgstr "Axuste de liña"
95

96
#: ../eel/eel-editable-label.c:330
97
msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide."
98
msgstr "Se se define, axusta as liñas se o texto se fai moi longo."
99

100
#: ../eel/eel-editable-label.c:337
101
msgid "Cursor Position"
102
msgstr "Posición do cursor"
103

104
#: ../eel/eel-editable-label.c:338
105
msgid "The current position of the insertion cursor in chars."
106
msgstr "A posición actual do cursor de inserción en caracteres."
107

108
#: ../eel/eel-editable-label.c:347
109
msgid "Selection Bound"
110
msgstr "Límite da selección"
111

112
#: ../eel/eel-editable-label.c:348
113 114 115
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
msgstr ""
116
"A posición en caracteres do extremo oposto da selección desde o cursor."
117

118
#: ../eel/eel-editable-label.c:3088
119
msgid "Select All"
120
msgstr "Seleccionar todo"
121

122
#: ../eel/eel-editable-label.c:3099
123
msgid "Input Methods"
124
msgstr "Métodos de entrada"
125

126
#: ../eel/eel-gtk-extensions.c:327
127
msgid "Show more _details"
128
msgstr "Mostrar máis _detalles"
129 130

#: ../eel/eel-stock-dialogs.c:205
131
msgid "You can stop this operation by clicking cancel."
132
msgstr "Pode deter esta operación premendo en Cancelar."
133

134
#: ../eel/eel-vfs-extensions.c:99
135
msgid " (invalid Unicode)"
136
msgstr " (Unicode incorrecto)"
137

138
#: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:108
139
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:134
140
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:275
141
#: ../src/nautilus-pathbar.c:295 ../src/nautilus-places-sidebar.c:528
142
#: ../src/nautilus-query-editor.c:1164
143
#: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:310
144
msgid "Home"
145
msgstr "Cartafol persoal"
146

147
#: ../libnautilus-private/nautilus-canvas-container.c:2380
148 149 150
msgid "The selection rectangle"
msgstr "O rectángulo de selección"

151 152 153
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
154
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:359
155
msgid "Cut the selected text to the clipboard"
156
msgstr "Cortar o texto seleccionado para o portapapeis"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
157

158 159 160
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
161
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:363
162
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
163
msgstr "Copiar o texto seleccionado para o portapapeis"
164

165 166 167
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
168
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:367
169
msgid "Paste the text stored on the clipboard"
170
msgstr "Pega o texto almacenado no portarretallos"
171

172 173
#. name, stock id
#. label, accelerator
174
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:370 ../src/nautilus-view.c:7176
175
msgid "Select _All"
176
msgstr "Seleccionar _todo"
177

178
#. tooltip
179
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:371
180
msgid "Select all the text in a text field"
181
msgstr "Seleccionar todo o texto nun campo de texto"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
182

183
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:372
184
msgid "Move _Up"
185
msgstr "Mover _arriba"
186

187
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:382
188
msgid "Move Dow_n"
189
msgstr "Mover a_baixo"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
190

191
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:395
192
msgid "Use De_fault"
193
msgstr "Usar pre_determinado"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
194

195
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:56
196
#: ../src/nautilus-list-view.c:1708
197
msgid "Name"
198
msgstr "Nome"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
199

200
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:57
201
msgid "The name and icon of the file."
202
msgstr "O nome e a icona do ficheiro."
203

204
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:63
205
msgid "Size"
206
msgstr "Tamaño"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
207

208
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:64
209
msgid "The size of the file."
210
msgstr "O tamaño do ficheiro."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
211

212
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:71
213
msgid "Type"
214
msgstr "Tipo"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
215

216
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:72
217
msgid "The type of the file."
218
msgstr "O tipo do ficheiro."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
219

220
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:78
221 222
msgid "Modified"
msgstr "Modificado"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
223

224
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:79
225
msgid "The date the file was modified."
226
msgstr "A data na que se modificou o ficheiro."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
227

228
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:87
229
msgid "Owner"
230
msgstr "Propietario"
231

232
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:88
233
msgid "The owner of the file."
234
msgstr "O propietario do ficheiro."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
235

236
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:95
237
msgid "Group"
238
msgstr "Grupo"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
239

240
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:96
241
msgid "The group of the file."
242
msgstr "O grupo do ficheiro."
243

244
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:103
245
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4536
246
msgid "Permissions"
247
msgstr "Permisos"
248

249
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:104
250
msgid "The permissions of the file."
251
msgstr "Os permisos do ficheiro."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
252

253
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:111
254
msgid "MIME Type"
255
msgstr "Tipo MIME"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
256

257
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:112
258
msgid "The mime type of the file."
259
msgstr "O tipo mime do ficheiro."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
260

261
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:119
262
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:415
263
msgid "Location"
264
msgstr "Localización"
265

266
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:120
267
msgid "The location of the file."
268
msgstr "A localización do ficheiro."
269

270
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:161
271
msgid "Trashed On"
272
msgstr "Movido ao lixo en"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
273

274
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:162
275
msgid "Date when file was moved to the Trash"
276
msgstr "A data na que o ficheiro se moveu ao lixo"
277

278
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:168
279
msgid "Original Location"
280
msgstr "Localización orixinal"
281

282
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:169
283
msgid "Original location of file before moved to the Trash"
284
msgstr "Localización orixinal do ficheiro antes de que fora movida ao Lixo"
285

286
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:186
287 288 289
msgid "Relevance"
msgstr "Relevancia"

290
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:187
291 292 293
msgid "Relevance rank for search"
msgstr "Puntuación de relevancia para as buscas"

294
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-directory-file.c:435
295
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-icon-file.c:151
296
msgid "on the desktop"
297
msgstr "no escritorio"
298

299
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:89
300
#, c-format
301 302
msgid "You cannot move the volume “%s” to the trash."
msgstr "Non é posíbel mover o volume «%s» ao lixo."
303

304
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:99
305
msgid ""
306 307
"If you want to eject the volume, please use Eject in the popup menu of the "
"volume."
308
msgstr ""
309
"Se quere expulsar o volume, utilice «Expulsar» no menú emerxente do volume."
310

311
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:108
312
msgid ""
313 314
"If you want to unmount the volume, please use Unmount Volume in the popup "
"menu of the volume."
315
msgstr ""
316 317
"Se quere desmontar o volume, utilice «Desmontar volume» no menú emerxente do "
"volume."
318

319
#. Translators: this is of the format "hostname (uri-scheme)"
320
#: ../libnautilus-private/nautilus-directory.c:523
321 322 323 324
#, c-format
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"

325
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:767
326
msgid "_Move Here"
327
msgstr "_Mover para aquí"
328

329
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:772
330
msgid "_Copy Here"
331
msgstr "_Copiar para aquí"
332

333
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:777
334
msgid "_Link Here"
335
msgstr "_Ligar para aquí"
336

337
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:782
338
msgid "Set as _Background"
339
msgstr "Estabelecer como _fondo de pantalla"
340

341
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:789
342
msgid "Cancel"
343
msgstr "Cancelar"
344

345
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1209
346
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:356
347 348 349
msgid "This file cannot be mounted"
msgstr "Non foi posíbel montar este ficheiro"

350
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1254
351 352 353
msgid "This file cannot be unmounted"
msgstr "Non foi posíbel montar este ficheiro"

354
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1288
355 356 357
msgid "This file cannot be ejected"
msgstr "Non foi posíbel extraer este ficheiro"

358
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1321
359
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:534
360
msgid "This file cannot be started"
361
msgstr "Non é posíbel iniciar este ficheiro"
362

363 364
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1373
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1404
365
msgid "This file cannot be stopped"
366
msgstr "Non é posíbel deter este ficheiro"
367

368
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1823
369 370 371 372
#, c-format
msgid "Slashes are not allowed in filenames"
msgstr "Os nomes de ficheiro non poden levar barras"

373
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1841
374 375 376 377
#, c-format
msgid "File not found"
msgstr "Non foi posíbel atopar o ficheiro"

378
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1869
379 380 381 382
#, c-format
msgid "Toplevel files cannot be renamed"
msgstr "Non é posíbel renomear os ficheiros de nivel superior"

383
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1892
384 385 386 387
#, c-format
msgid "Unable to rename desktop icon"
msgstr "Non é posíbel renomear a icona de escritorio"

388
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1921
389 390 391 392
#, c-format
msgid "Unable to rename desktop file"
msgstr "Non é posíbel renomear o ficheiro de escritorio"

393
#.
394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404
#. * Note to localizers: You can look at man strftime
#. * for details on the format, but you should only use
#. * the specifiers from the C standard, not extensions.
#. * These include "%" followed by one of
#. * "aAbBcdHIjmMpSUwWxXyYZ". There are two extensions
#. * in the Nautilus version of strftime that can be
#. * used (and match GNU extensions). Putting a "-"
#. * between the "%" and any numeric directive will turn
#. * off zero padding, and putting a "_" there will use
#. * space padding instead of zero padding.
#.
405
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4430
406 407 408 409
msgid "%R"
msgstr "%R"

# (pofilter) variables: do not translate: %p
410
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4431
411 412
msgid "%-I:%M %P"
msgstr "%-I:%M %P"
413

414 415
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4432
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4433
416 417
msgid "%b %-e"
msgstr "%b %-e"
418 419

# (pofilter) variables: do not translate: %p
420
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4434
421 422
msgid "%b %-d %Y"
msgstr "%-d %b %Y"
423 424

# (pofilter) variables: do not translate: %p
425
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4435
426 427 428 429
msgid "%a, %b %e %Y %I:%M:%S %p"
msgstr "%a, %e de %b de %Y %I:%M:%S %p"

# (pofilter) variables: do not translate: %p
430
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4436
431 432
msgid "%a, %b %e %Y %T"
msgstr "%a, %e de %b de %Y %T"
433

434
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4935
435 436 437 438
#, c-format
msgid "Not allowed to set permissions"
msgstr "Non se lle permite definir os permisos"

439
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5230
440 441 442 443
#, c-format
msgid "Not allowed to set owner"
msgstr "Non se lle permite definir un propietario"

444
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5248
445 446 447 448
#, c-format
msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
msgstr "O propietario especificado «%s» non existe"

449
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5512
450 451 452 453
#, c-format
msgid "Not allowed to set group"
msgstr "Non se lle permite definir un grupo"

454
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5530
455 456 457 458
#, c-format
msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
msgstr "O grupo especificado «%s» non existe"

459
#. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user)
460
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5664
461 462
msgid "Me"
msgstr "Eu"
463

464
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5688
465 466 467
#, c-format
msgid "%'u item"
msgid_plural "%'u items"
468 469
msgstr[0] "%'u elemento"
msgstr[1] "%'u elementos"
470

471
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5689
472 473 474 475 476 477
#, c-format
msgid "%'u folder"
msgid_plural "%'u folders"
msgstr[0] "%'u cartafol"
msgstr[1] "%'u cartafoles"

478
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5690
479 480 481 482 483 484 485
#, c-format
msgid "%'u file"
msgid_plural "%'u files"
msgstr[0] "%'u ficheiro"
msgstr[1] "%'u ficheiros"

#. This means no contents at all were readable
486
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6086
487
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6102
488 489 490 491
msgid "? items"
msgstr "? elementos"

#. This means no contents at all were readable
492
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6092
493 494 495
msgid "? bytes"
msgstr "? bytes"

496 497
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6109
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6189
498 499
msgid "Unknown"
msgstr "Descoñecido"
500 501 502 503

#. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
#. * for which we have no more appropriate default.
#.
504
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6123
505
#: ../src/nautilus-properties-window.c:1181
506 507 508
msgid "unknown"
msgstr "descoñecido"

509 510 511
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6153
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6161
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6212
512 513 514
msgid "Program"
msgstr "Programa"

515
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6154
516 517 518
msgid "Audio"
msgstr "Son"

519
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6155
520 521 522
msgid "Font"
msgstr "Tipo de letra"

523
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6156
524
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:769
525 526 527
msgid "Image"
msgstr "Imaxe"

528
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6157
529 530 531
msgid "Archive"
msgstr "Arquivo"

532
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6158
533 534 535
msgid "Markup"
msgstr "Marcado"

536
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6162
537
#: ../src/nautilus-query-editor.c:425
538 539 540
msgid "Video"
msgstr "Vídeo"

541
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6163
542 543 544
msgid "Contacts"
msgstr "Contactos"

545
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6164
546 547 548
msgid "Calendar"
msgstr "Calendario"

549
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6165
550 551 552
msgid "Document"
msgstr "Documentos"

553
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6166
554
#: ../src/nautilus-query-editor.c:491
555 556 557
msgid "Presentation"
msgstr "Presentación"

558
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6167
559
#: ../src/nautilus-query-editor.c:475
560 561 562
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Folla de cálculo"

563
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6214
564 565
msgid "Binary"
msgstr "Binario"
566

567
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6218
568 569 570
msgid "Folder"
msgstr "Cartafol"

571
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6249
572 573
msgid "Link"
msgstr "Ligazón"
574 575 576 577 578 579

#. Note to localizers: convert file type string for file
#. * (e.g. "folder", "plain text") to file type for symbolic link
#. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
#.
#. appended to new link file
580
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6255
581
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:377
582
#: ../src/nautilus-view-dnd.c:124
583 584 585 586
#, c-format
msgid "Link to %s"
msgstr "Ligazón para %s"

587 588
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6271
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6285
589 590
msgid "Link (broken)"
msgstr "ligazón (rota)"
591

592
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:141
593
#, c-format
594 595
msgid "Merge folder “%s”?"
msgstr "Desexa combinar o cartafol «%s»?"
596

597
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:145
598
msgid ""
599 600
"Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder "
"that conflict with the files being copied."
601
msgstr ""
602 603
"A combinación pediralle a confirmación antes de substituír calquera ficheiro "
"no cartafol que estea en conflito cos ficheiros que se estean a copiar."
604

605
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:150
606
#, c-format
607
msgid "An older folder with the same name already exists in “%s”."
608
msgstr "Xa existe un cartafol máis antigo co mesmo nome en «%s». "
609

610
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:154
611
#, c-format
612
msgid "A newer folder with the same name already exists in “%s”."
613
msgstr "Xa existe un cartafol máis novo co mesmo nome en «%s». "
614

615
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:158
616
#, c-format
617
msgid "Another folder with the same name already exists in “%s”."
618
msgstr "Xa existe un cartafol co mesmo nome en «%s». "
619

620
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:163
621
msgid "Replacing it will remove all files in the folder."
622
msgstr "Ao substituílo retirararanse todos os ficheiros do cartafol."
623

624
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:165
625
#, c-format
626 627
msgid "Replace folder “%s”?"
msgstr "Desexa substituír o cartafol «%s»?"
628

629
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:167
630
#, c-format
631
msgid "A folder with the same name already exists in “%s”."
632
msgstr "Xa existe un cartafol co mesmo nome en «%s». "
633

634
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:172
635
#, c-format
636 637
msgid "Replace file “%s”?"
msgstr "Desexa substituír o ficheiro «%s»?"
638

639
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:174
640
msgid "Replacing it will overwrite its content."
641
msgstr "Ao substituílo sobrescribirase o seu contido."
642

643
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:178
644
#, c-format
645
msgid "An older file with the same name already exists in “%s”."
646
msgstr "Xa existe un ficheiro máis antigo co mesmo nome en «%s». "
647

648
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:182
649
#, c-format
650 651
msgid "A newer file with the same name already exists in “%s”."
msgstr "Xa existe un ficheiro máis novo co mesmo nome en «%s». "
652

653
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:186
654
#, c-format
655 656
msgid "Another file with the same name already exists in “%s”."
msgstr "Xa existe outro ficheiro co mesmo nome en «%s». "
657

658
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:252
659
msgid "Original file"
660
msgstr "Ficheiro existente"
661

662 663
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:253
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:284
664
#: ../src/nautilus-properties-window.c:3275
665
msgid "Size:"
666
msgstr "Tamaño:"
667

668 669
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:256
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:287
670
#: ../src/nautilus-properties-window.c:3257
671
msgid "Type:"
672
msgstr "Tipo:"
673

674 675
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:259
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:290
676
msgid "Last modified:"
677
msgstr "Última modificación:"
678

679
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:283
680
msgid "Replace with"
681
msgstr "Substituír por"
682

683
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:312
684
msgid "Merge"
685
msgstr "Combinar"
686

687
#. Setup the expander for the rename action
688
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:505
689
msgid "_Select a new name for the destination"
690
msgstr "_Seleccionar un nome distinto para o destino"
691

692
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:519
693
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:317
694
msgid "Reset"
695
msgstr "Restaurar"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
696

697
#. Setup the checkbox to apply the action to all files
698
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:531
699
msgid "Apply this action to all files"
700
msgstr "Aplicar esta acción a todos os ficheiros"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
701

702
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:542
703
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:185
704
msgid "_Skip"
705
msgstr "_Omitir"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
706

707
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:547
708
msgid "Re_name"
709
msgstr "Re_nomear"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
710

711
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:553
712
msgid "Replace"
713
msgstr "Substituír"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
714

715
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:625
716
msgid "File conflict"
717
msgstr "Conflito de ficheiro"
718

719
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:186
720
msgid "S_kip All"
721
msgstr "Omi_tir todo"
722

723
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:187
724
msgid "_Retry"
725
msgstr "T_entar de novo"
726

727
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:188
728
msgid "Delete _All"
729
msgstr "Eliminar t_odo"
730

731
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:189
732
msgid "_Replace"
733
msgstr "_Substituír"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
734

735
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:190
736
msgid "Replace _All"
737
msgstr "Substituír t_odo"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
738

739
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:191
740
msgid "_Merge"
741
msgstr "Co_mbinar"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
742

743
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:192
744
msgid "Merge _All"
745
msgstr "Combinar t_odo"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
746

747
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:193
748
msgid "Copy _Anyway"
749
msgstr "Copiar _igualmente"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
750

751
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:278
752 753 754
#, c-format
msgid "%'d second"
msgid_plural "%'d seconds"
755 756
msgstr[0] "%'d segundo"
msgstr[1] "%'d segundos"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
757

758 759
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:283
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:294
760 761 762
#, c-format
msgid "%'d minute"
msgid_plural "%'d minutes"
763 764
msgstr[0] "%'d minuto"
msgstr[1] "%'d minutos"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
765

766
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:293
767 768 769
#, c-format
msgid "%'d hour"
msgid_plural "%'d hours"
770 771
msgstr[0] "%'d hora"
msgstr[1] "%'d horas"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
772

773
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:301
774 775 776
#, c-format
msgid "approximately %'d hour"
msgid_plural "approximately %'d hours"
777 778
msgstr[0] " %'d hora aproximadamente"
msgstr[1] " %'d horas aproximadamente"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
779

780
#. appended to new link file
781
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:381
782 783
#, c-format
msgid "Another link to %s"
784
msgstr "Outra ligazón para %s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
785

786 787 788 789
#. Localizers: Feel free to leave out the "st" suffix
#. * if there's no way to do that nicely for a
#. * particular language.
#.
790
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:397
791 792
#, c-format
msgid "%'dst link to %s"
793
msgstr "%'dª ligazón para %s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
794

795
#. appended to new link file
796
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:401
797 798
#, c-format
msgid "%'dnd link to %s"
799
msgstr "%'dª ligazón para %s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
800

801
#. appended to new link file
802
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:405
803 804
#, c-format
msgid "%'drd link to %s"
805
msgstr "%'dª ligazón para %s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
806

807
#. appended to new link file
808
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:409
809 810
#, c-format
msgid "%'dth link to %s"
811
msgstr "%'dª ligazón para %s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
812

813 814 815 816 817
#. Localizers:
#. * Feel free to leave out the st, nd, rd and th suffix or
#. * make some or all of them match.
#.
#. localizers: tag used to detect the first copy of a file
818
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:448
819
msgid " (copy)"
820
msgstr " (copia)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
821

822
#. localizers: tag used to detect the second copy of a file
823
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:450
824
msgid " (another copy)"
825
msgstr " (outra copia)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
826

827 828 829 830
#. localizers: tag used to detect the x11th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
831 832 833 834
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:453
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:455
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:457
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:467
835
msgid "th copy)"
836
msgstr "ª copia)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
837

838
#. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
839
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:460
840
msgid "st copy)"
841
msgstr "ª copia)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
842

843
#. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
844
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:462
845
msgid "nd copy)"
846
msgstr "ª copia)"
847

848
#. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
849
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:464
850
msgid "rd copy)"
851
msgstr "ª copia)"
852

853
#. localizers: appended to first file copy
854
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:481
855 856
#, c-format
msgid "%s (copy)%s"
857
msgstr "%s (copia)%s"
858

859
#. localizers: appended to second file copy
860
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:483
861 862
#, c-format
msgid "%s (another copy)%s"
863
msgstr "%s (outra copia)%s"
864

865 866 867 868
#. localizers: appended to x11th file copy
#. localizers: appended to x12th file copy
#. localizers: appended to x13th file copy
#. localizers: appended to xxth file copy
869 870 871 872
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:486
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:488
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:490
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:504
873 874
#, c-format
msgid "%s (%'dth copy)%s"
875
msgstr "%s (%'dª copia)%s"
876

877 878 879 880 881
#. localizers: if in your language there's no difference between 1st, 2nd, 3rd and nth
#. * plurals, you can leave the st, nd, rd suffixes out and just make all the translated
#. * strings look like "%s (copy %'d)%s".
#.
#. localizers: appended to x1st file copy
882
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:498
883 884
#, c-format
msgid "%s (%'dst copy)%s"
885
msgstr "%s (%'dª copia)%s"
886

887
#. localizers: appended to x2nd file copy
888
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:500
889 890
#, c-format
msgid "%s (%'dnd copy)%s"
891
msgstr "%s (%'dª copia)%s"
892

893
#. localizers: appended to x3rd file copy
894
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:502
895 896
#, c-format
msgid "%s (%'drd copy)%s"
897
msgstr "%s (%'dª copia)%s"
898

899
#. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
900
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:603
901
msgid " ("
902
msgstr " ("
903

904
#. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
905
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:611
906
#, c-format
907
msgid " (%'d"
908
msgstr " (%'d"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
909

910
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1323
911
msgid "Are you sure you want to permanently delete “%B” from the trash?"
912
msgstr "Está seguro de que quere eliminar «%B» do lixo permanentemente?"
913

914
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1326
915
#, c-format
916
msgid ""
917 918 919 920 921 922
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item from the "
"trash?"
msgid_plural ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items from the "
"trash?"
msgstr[0] ""
923 924
"Está seguro de que quere eliminar permanentemente o elemento seleccionado do "
"lixo?"
925
msgstr[1] ""
926
"Esta seguro de que quere eliminar permanentemente os %'d elementos "
927
"seleccionados do lixo?"
Darin Adler's avatar
Darin Adler committed
928

929 930
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1336
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1402
931
msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
932
msgstr "Se elimina un elemento, pérdese permanentemente."
933

934
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1356
935
msgid "Empty all items from Trash?"
936
msgstr "Desexa baleirar todos os elementos do lixo?"
937

938
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1360
939
msgid "All items in the Trash will be permanently deleted."
940
msgstr "Todos os elementos do lixo eliminaranse permanentemente."
Darin Adler's avatar
Darin Adler committed
941

942
#. Empty Trash menu item
943
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1363
944
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2241
945
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2880
946
msgid "Empty _Trash"
947
msgstr "Baleirar o _lixo"
Darin Adler's avatar
Darin Adler committed
948

949
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1390
950
msgid "Are you sure you want to permanently delete “%B”?"
951
msgstr "Está seguro de que quere eliminar «%B» permanentemente?"
Darin Adler's avatar
Darin Adler committed
952

953
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1393
954 955 956 957 958
#, c-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
msgid_plural ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items?"
msgstr[0] ""
959 960
"Está seguro de que quere eliminar permanentemente o %'d elemento "
"seleccionado?"
961
msgstr[1] ""
962 963
"Está seguro de que quere eliminar permanenetemente os %'d elementos "
"seleccionados?"
964

965
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1436