pl.po 171 KB
Newer Older
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1 2 3
# Polish translation for nautilus.
# Copyright © 2000-2016 the nautilus authors.
# This file is distributed under the same license as the nautilus package.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
4 5 6 7 8
# Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 2000-2003.
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003-2006.
# Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2006-2009.
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009.
# Wojciech Kapusta <wkapusta@aviary.pl>, 2009.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
9
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2016.
10
# Wojciech Szczęsny <wszczesny@aviary.pl>, 2013.
11
# Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2015.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
12 13
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2006-2016.
#
14 15
msgid ""
msgstr ""
16
"Project-Id-Version: nautilus\n"
17
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
18 19
"POT-Creation-Date: 2016-09-05 14:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-06 02:14+0200\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
20
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
21
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
22
"Language: pl\n"
23
"MIME-Version: 1.0\n"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
24
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
25
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
26 27
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
28

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
#: data/nautilus-autorun-software.desktop.in:3
msgid "Run Software"
msgstr "Uruchamianie oprogramowania"

#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/nautilus-autorun-software.desktop.in:7
msgid "application-x-executable"
msgstr "application-x-executable"

#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in:6
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
39 40 41
msgid "Nautilus"
msgstr "Nautilus"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
42 43
#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:4
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
44 45 46
msgid "Access and organize files"
msgstr "Organizowanie plików"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
47
#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in:9
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
48 49 50 51 52 53
msgid ""
"Nautilus, also known as Files, is the default file manager of the GNOME "
"desktop. It provides a simple and integrated way of managing your files and "
"browsing your file system."
msgstr ""
"Nautilus, znany także po prostu jako Menedżer plików, jest domyślnym "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
54 55
"menedżerem plików dla środowiska GNOME. Dostarcza on prosty i zintegrowany "
"sposób na zarządzanie plikami i przeglądanie systemu plików."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
56

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
57
#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in:13
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
58 59 60 61 62 63 64
msgid ""
"Nautilus supports all the basic functions of a file manager and more. It can "
"search and manage your files and folders, both locally and on a network, "
"read and write data to and from removable media, run scripts, and launch "
"applications. It has three views: Icon Grid, Icon List, and Tree List. Its "
"functions can be extended with plugins and scripts."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
65 66 67 68 69 70 71
"Program Nautilus obsługuje wszystkie podstawowe funkcje menedżera plików, "
"a także wiele więcej. Może wyszukiwać i zarządzać plikami i katalogami, "
"zarówno lokalnie, jak i w sieci, odczytywać i zapisywać dane na i z nośników "
"wymiennych, wykonywać skrypty i uruchamiać programy. Ma on trzy widoki: "
"siatkę ikon, listę ikon i listę w formie drzewa. Jego funkcje mogą być "
"rozszerzane za pomocą wtyczek i skryptów."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
72 73
#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:3 src/nautilus-mime-actions.c:103
#: src/nautilus-properties-window.c:4629 src/nautilus-window.c:2907
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
74 75 76
msgid "Files"
msgstr "Pliki"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
77 78
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:6
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
79 80
msgid "folder;manager;explore;disk;filesystem;"
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
81 82
"katalog;folder;menedżer;menadżer;manadżer;manedżer;manager;eksploruj;"
"eksplorator;dysk;system plików;"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
83

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
84 85 86 87 88 89
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:9
msgid "org.gnome.Nautilus"
msgstr "org.gnome.Nautilus"

#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:24
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
90 91
msgid "New Window"
msgstr "Nowe okno"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
92

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
93
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:80
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
94 95 96
msgid "Where to position newly open tabs in browser windows"
msgstr ""
"Określa, gdzie umieszczone zostaną nowo otwarte karty okien przeglądania"
97

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
98
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:81
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
99 100 101 102 103 104 105 106
msgid ""
"If set to \"after-current-tab\", then new tabs are inserted after the "
"current tab. If set to \"end\", then new tabs are appended to the end of the "
"tab list."
msgstr ""
"Jeśli ustawione na wartość „after-current-tab”, to nowe karty będą wstawiane "
"za bieżącą kartą. Jeśli ustawione na wartość „end”, to nowe karty zostaną "
"dołączone na koniec listy kart."
107

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
108
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:85
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
109 110
msgid "Always use the location entry, instead of the pathbar"
msgstr "Używanie wpisu położenia zamiast paska ścieżki"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
111

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
112
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:86
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
113 114 115 116 117 118
msgid ""
"If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual "
"input entry for the location toolbar, instead of the pathbar."
msgstr ""
"Określa, czy okna programu Nautilus będą zawsze używały tekstowego pola "
"paska położenia zamiast paska ścieżki."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
119

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
120
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:90
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
121 122
msgid "Where to perform recursive search"
msgstr "Gdzie wyszukiwać rekursywne"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
123

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
124
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:91
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
125 126 127
msgid ""
"In which locations Nautilus should search on subfolders. Available values "
"are 'local-only', 'always', 'never'."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
128
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
129 130 131
"W jakich położeniach program Nautilus ma wyszukiwać w podkatalogach. "
"Dostępne wartości to „local-only” (tylko lokalne), „always” (wszystkie) "
"i „never” (żadne)."
132

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
133
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:95
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
134 135
msgid "Filter the search dates using either last used or last modified"
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
136
"Filtrowanie dat wyszukiwania za pomocą czasu ostatniego użycia lub ostatniej "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
137
"modyfikacji"
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
138

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
139
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:96
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
140 141
msgid "Filter the search dates using either last used or last modified."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
142
"Filtrowanie dat wyszukiwania za pomocą czasu ostatniego użycia lub ostatniej "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
143
"modyfikacji."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
144

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
145
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:100
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
146 147 148
msgid "Whether to show a context menu item to delete permanently"
msgstr ""
"Określa, czy wyświetlać element menu kontekstowego do trwałego usuwania"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
149

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
150
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:101
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
151 152 153 154 155 156
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will show a delete permanently context menu "
"item to bypass the Trash."
msgstr ""
"Określa, czy będzie wyświetlany element menu kontekstowego do trwałego "
"usuwania, pomijający kosz."
157

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
158
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:105
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
159 160 161 162 163 164
msgid ""
"Whether to show context menu items to create links from copied or selected "
"files"
msgstr ""
"Określa, czy wyświetlać element menu kontekstowego do tworzenia dowiązań ze "
"skopiowanych lub zaznaczonych plików"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
165

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
166
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:106
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
167 168 169 170 171 172
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will show context menu items to create links "
"from the copied or selected files."
msgstr ""
"Określa, czy będzie wyświetlany element menu kontekstowego do tworzenia "
"dowiązań ze skopiowanych lub zaznaczonych plików."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
173

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
174
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:110
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
175 176 177
msgid ""
"Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying the Trash"
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
178
"Określa, czy prosić o potwierdzenia podczas usuwania plików lub opróżniania "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
179
"kosza"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
180

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
181
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:111
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
182 183 184 185 186 187
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
"delete files, or empty the Trash."
msgstr ""
"Określa, czy podczas próby usunięcia plików lub opróżnienia kosza będzie "
"wymagane potwierdzenie."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
188

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:115
msgid ""
"Whether to extract compressed files instead of opening them in another "
"application"
msgstr ""
"Określa, czy rozpakowywać skompresowane pliki zamiast otwierania ich w innym "
"programie"

#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:116
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will automatically extract compressed files "
"instead of opening them in another application"
msgstr ""
"Ustawienie na wartość „true” powoduje, że program Nautilus automatycznie "
"rozpakowuje skompresowane pliki zamiast otwierania ich w innym programie"

#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:121
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
206
msgid "When to show number of items in a folder"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
207
msgstr "Kiedy wyświetlać liczbę elementów w katalogu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
208

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
209
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:122
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
210 211 212 213 214 215
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "
"\"always\" then always show item counts, even if the folder is on a remote "
"server. If set to \"local-only\" then only show counts for local file "
"systems. If set to \"never\" then never bother to compute item counts."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
216
"Ustawienie wydajności wyświetlania liczby elementów w katalogu. Jeżeli "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
217 218 219 220
"ustawiono „always” (zawsze), wtedy zawsze wyświetlany jest licznik "
"elementów, nawet jeśli katalog jest na zdalnym serwerze. Jeżeli ustawiono "
"„local-only” (tylko lokalne), wtedy wyświetlane są liczniki dla lokalnego "
"systemu plików. Jeżeli ustawiono „never” (nigdy), elementy nie są liczone."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
221

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
222
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:126
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
223 224
msgid "Type of click used to launch/open files"
msgstr "Typ kliknięcia używany do uruchamiania/otwierania plików"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
225

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
226
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:127
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
227 228 229 230 231 232 233
msgid ""
"Possible values are \"single\" to launch files on a single click, or \"double"
"\" to launch them on a double click."
msgstr ""
"Możliwymi wartościami są „single” (pojedyncze), aby uruchamiać pliki za "
"pomocą pojedynczego kliknięcia, lub „double” (podwójnie), aby uruchamiać "
"pliki za pomocą podwójnego kliknięcia."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
234

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
235
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:131
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
236 237
msgid "What to do with executable text files when activated"
msgstr "Czynność po aktywacji wykonywalnych plików tekstowych"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
238

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
239
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:132
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
240 241 242 243 244 245
msgid ""
"What to do with executable text files when they are activated (single or "
"double clicked). Possible values are \"launch\" to launch them as programs, "
"\"ask\" to ask what to do via a dialog, and \"display\" to display them as "
"text files."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
246
"Określenie, co robić z wykonywalnymi plikami tekstowymi, gdy są aktywowane "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
247 248 249
"(pojedynczym lub podwójnym kliknięciem). Dopuszczalne wartości: „launch” — "
"uruchomienie jako program, „ask” — pytanie, co zrobić, poprzez okno "
"dialogowe, „display” — wyświetlanie jako plików tekstowych."
250

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
251
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:136
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
252 253
msgid "Show the package installer for unknown MIME types"
msgstr "Wyświetlanie instalatora pakietów dla nieznanych typów MIME"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
254

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
255
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:137
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
256 257 258 259
msgid ""
"Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown MIME "
"type is opened, in order to search for an application to handle it."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
260 261
"Określa, czy wyświetlać użytkownikowi okno dialogowe instalatora pakietów "
"w przypadku otwarcia nieznanego typu MIME, aby wyszukać program do jego "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
262
"obsługi."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
263

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
264
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:141
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
265 266 267
msgid ""
"Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to the Trash"
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
268
"Wyświetlanie ostrzeżenia o zmianie skrótu klawiszowego dla czynności "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
269
"przeniesienia do kosza"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
270

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
271
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:142
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
272 273 274 275
msgid ""
"Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to the Trash "
"from Control + Delete to just Delete."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
276 277
"Wyświetla ostrzeżenie o zmianie skrótu klawiszowego dla czynności "
"przeniesienia do kosza z Ctrl+Delete na sam klawisz Delete."
278

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
279
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:146
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
280 281
msgid "Use extra mouse button events in Nautilus' browser window"
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
282
"Określa, czy używać dodatkowych zdarzeń przycisków myszy w oknach "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
283
"przeglądania programu Nautilus"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
284

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
285
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:147
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
286 287 288 289 290
msgid ""
"For users with mice that have \"Forward\" and \"Back\" buttons, this key "
"will determine if any action is taken inside of Nautilus when either is "
"pressed."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
291 292 293
"Dla użytkowników myszy, które mają przyciski „Dalej” i „Wstecz”, ten klucz "
"określa, czy jakaś czynność jest podejmowana przez program Nautilus, jeśli "
"zostanie naciśnięty przycisk."
294

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
295
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:151
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
296
msgid "Mouse button to activate the \"Forward\" command in browser window"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
297
msgstr "Przycisk myszy do aktywowania polecenia „Dalej” w oknie przeglądarki"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
298

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
299
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:152
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
300 301 302 303 304
msgid ""
"For users with mice that have buttons for \"Forward\" and \"Back\", this key "
"will set which button activates the \"Forward\" command in a browser window. "
"Possible values range between 6 and 14."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
305 306 307
"Dla użytkowników myszy, które mają przyciski „Dalej” i „Wstecz”, ten klucz "
"ustawia, który przycisk włącza polecenie „Dalej” w oknie przeglądarki. "
"Możliwe wartości mieszczą się w zakresie między 6 a 14."
308

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
309
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:156
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
310
msgid "Mouse button to activate the \"Back\" command in browser window"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
311
msgstr "Przycisk myszy do aktywowania polecenia „Wstecz” w oknie przeglądarki"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
312

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
313
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:157
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
314 315 316 317 318
msgid ""
"For users with mice that have buttons for \"Forward\" and \"Back\", this key "
"will set which button activates the \"Back\" command in a browser window. "
"Possible values range between 6 and 14."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
319 320 321
"Dla użytkowników myszy, które mają przyciski „Dalej” i „Wstecz”, ten klucz "
"ustawia, który przycisk włącza polecenie „Wstecz” w oknie przeglądarki. "
"Możliwe wartości mieszczą się w zakresie między 6 a 14."
322

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
323
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:162
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
324 325
msgid "When to show thumbnails of files"
msgstr "Kiedy wyświetlać miniatury plików"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
326

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
327
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:163
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341
msgid ""
"Speed trade-off for when to show a file as a thumbnail. If set to \"always\" "
"then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. If set to "
"\"local-only\" then only show thumbnails for local file systems. If set to "
"\"never\" then never bother to thumbnail files, just use a generic icon. "
"Despite what the name may suggest, this applies to any previewable file type."
msgstr ""
"Ustawienie wydajności wyświetlania miniatur plików. Jeżeli ustawiono "
"„always” (zawsze), wtedy zawsze wyświetlana jest miniatura, nawet jeśli "
"katalog jest na zdalnym serwerze. Jeżeli ustawiono „local-only” (tylko "
"lokalne), wtedy wyświetlane są miniatury plików lokalnych. Jeżeli ustawiono "
"„never” (nigdy), zamiast miniatur wyświetlane są standardowe ikony. Mimo "
"tego, co może sugerować nazwa, to ustawienie odnosi się do wszystkich typów "
"plików, dla których można utworzyć podgląd."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
342

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
343
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:167
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
344 345
msgid "Maximum image size for thumbnailing"
msgstr "Maksymalny rozmiar obrazu do utworzenia miniatury"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
346

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
347
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:168
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
348 349 350 351 352 353 354
msgid ""
"Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this "
"setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
"load or use lots of memory."
msgstr ""
"Obrazy powyżej tego rozmiaru (w bajtach) nie będą miały miniatur. Ustawienie "
"to zapobiega tworzeniu miniatur dla bardzo dużych plików, co może zabierać "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
355
"dużo czasu i pamięci."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
356

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
357
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:172
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
358
msgid "Show folders first in windows"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
359
msgstr "Katalogi na początku listy w oknie"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
360

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
361
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:173
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
362 363 364 365
msgid ""
"If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the "
"icon and list views."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
366 367
"Określa, czy w widokach ikon i listy wyświetlane będą najpierw katalogi, "
"a potem pliki."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
368

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
369
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:180
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
370 371
msgid "Default sort order"
msgstr "Domyślna kolejność porządkowania"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
372

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
373
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:181
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
374 375 376 377
msgid ""
"The default sort-order for items in the icon view. Possible values are \"name"
"\", \"size\", \"type\" and \"mtime\"."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
378 379
"Domyślna kolejność porządkowania elementów w widoku listy. Dopuszczalne "
"wartości to: „name” (nazwa), „size” (rozmiar), „type” (typ) i „mtime” (czas "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
380
"modyfikacji)."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
381

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
382
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:185
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
383
msgid "Reverse sort order in new windows"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
384
msgstr "Odwrócona kolejność porządkowania w nowych oknach"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
385

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
386
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:186
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
387 388 389 390 391 392
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. I.e., if "
"sorted by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they "
"will be sorted from \"z\" to \"a\"; if sorted by size, instead of being "
"incrementally they will be sorted decrementally."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
393
"Określa, czy pliki w nowych oknach będą porządkowane w odwróconej "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
394
"kolejności. Na przykład, jeżeli są porządkowane według nazwy, wówczas "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
395
"zamiast w kolejności od „a” do „z”, zostaną uporządkowane od „z” do „a”. "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
396 397
"Jeżeli pliki są porządkowane według rozmiaru, wtedy zamiast rosnąco będą "
"porządkowane malejąco."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
398

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
399
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:196
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
400 401
msgid "Default folder viewer"
msgstr "Domyślna przeglądarka katalogów"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
402

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
403
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:197
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
404 405 406 407 408 409 410
msgid ""
"When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
"another view for that particular folder. Possible values are \"list-view\", "
"and \"icon-view\"."
msgstr ""
"Widok używany do przeglądania zawartości katalogu, jeśli nie wybrano innego "
"widoku dla danego katalogu. Dopuszczalne wartości to „list-view” (widok "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
411
"listy) i „icon-view” (widok ikon)."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
412

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
413
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:201
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
414 415
msgid "Whether to show hidden files"
msgstr "Określa, czy wyświetlać pliki ukryte"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
416

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
417
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:202
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
418 419 420 421
msgid ""
"This key is deprecated and ignored. The \"show-hidden\" key from \"org.gtk."
"Settings.FileChooser\" is now used instead."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
422 423
"Ten klucz jest przestarzały i ignorowany. Zamiast tego używany jest teraz "
"klucz „show-hidden” z „org.gtk.Settings.FileChooser”."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
424

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
425
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:206
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
426 427
msgid "What viewer should be used when searching"
msgstr "Widok używany podczas wyszukiwania"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
428

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
429
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:207
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
430
msgid ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
431
"When searching Nautilus will switch to the type of view in this setting."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
432
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
433
"Podczas wyszukiwania program Nautilus przełączy na typ widoku podany w tym "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
434
"ustawieniu."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
435

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
436
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:211
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
437 438
msgid "Bulk rename utility"
msgstr "Narzędzie do masowej zmiany nazw"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
439

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
440
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:212
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
441 442 443 444 445 446 447
msgid ""
"If set, Nautilus will append URIs of selected files and treat the result as "
"a command line for bulk renaming. Bulk rename applications can register "
"themselves in this key by setting the key to a space-separated string of "
"their executable name and any command line options. If the executable name "
"is not set to a full path, it will be searched for in the search path."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
448
"Określa, czy program ma dołączać adresy URI wybranych plików i traktować "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
449
"wynik jako wiersz poleceń do masowej zmiany nazwy. Programy do masowej "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
450 451
"zmiany nazwy mogą się zarejestrować w tym kluczu przez ustawienie go na ciąg "
"zawierający nazwę pliku wykonywalnego i dowolne opcje wiersza poleceń, "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
452
"oddzielone spacjami. Jeśli nazwa pliku wykonywalnego nie jest pełną ścieżką, "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
453
"zostanie on wyszukany w ścieżce wyszukiwania."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
454

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
455
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:216
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
456 457 458 459 460 461
msgid ""
"Whether to open the hovered folder after a timeout when drag and drop "
"operation"
msgstr ""
"Określa, czy otwierać najechany katalog po określonym czasie podczas "
"przeciągania"
462

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
463
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:217
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
464 465 466 467 468 469
msgid ""
"If this is set to true, when performing a drag and drop operation the "
"hovered folder will open automatically after a timeout."
msgstr ""
"Określa, czy podczas przeciągania najechany katalog będzie automatycznie "
"otwierany po określonym czasie."
470

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
471 472 473 474 475 476 477 478 479
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:224
msgid "Default format for compressing files"
msgstr "Domyślny format do kompresowania plików"

#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:225
msgid "The format that will be selected when compressing files."
msgstr "Format wybrany podczas kompresowania plików."

#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:232
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
480 481
msgid "List of possible captions on icons"
msgstr "Lista możliwych podpisów na ikonach"
482

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
483
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:233
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
484 485 486 487 488 489
msgid ""
"A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The "
"actual number of captions shown depends on the zoom level. Some possible "
"values are: \"size\", \"type\", \"date_modified\", \"owner\", \"group\", "
"\"permissions\", and \"mime_type\"."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
490
"Lista podpisów pod ikoną w widoku ikon lub na pulpicie. Liczba wyświetlanych "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
491
"podpisów zależy od stopnia powiększenia. Dopuszczalne wartości to: „size”, "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
492
"„type”, „date_modified”, „owner”, „group”, „permissions” i „mime_type”."
493

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
494
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:237
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
495 496
msgid "Default icon zoom level"
msgstr "Domyślne powiększenie ikon"
497

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
498
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:238
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
499 500
msgid "Default zoom level used by the icon view."
msgstr "Domyślne powiększenie używane przez widok ikon."
501

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
502
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:242
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
503 504
msgid "Default Thumbnail Icon Size"
msgstr "Domyślny rozmiar ikon miniatur"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
505

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
506
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:243
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
507 508
msgid ""
"The default size of an icon for a thumbnail in the icon view when using "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
509
"NAUTILUS_ICON_SIZE_STANDARD size."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
510
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
511
"Domyślny rozmiar ikony miniatury w widoku ikon przy rozmiarze "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
512
"„NAUTILUS_ICON_SIZE_STANDARD”."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
513

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
514 515
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:247
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:318
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
516 517
msgid "Text Ellipsis Limit"
msgstr "Ograniczenie skracania nazw"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
518

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
519
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:248
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535
msgid ""
"A string specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
"ellipses, depending on the zoom level. Each of the list entries is of the "
"form \"Zoom Level:Integer\". For each specified zoom level, if the given "
"integer is larger than 0, the file name will not exceed the given number of "
"lines. If the integer is 0 or smaller, no limit is imposed on the specified "
"zoom level. A default entry of the form \"Integer\" without any specified "
"zoom level is also allowed. It defines the maximum number of lines for all "
"other zoom levels. Examples: 0 - always display overlong file names; 3 - "
"shorten file names if they exceed three lines; smallest:5,smaller:4,0 - "
"shorten file names if they exceed five lines for zoom level \"smallest\". "
"Shorten file names if they exceed four lines for zoom level \"smaller\". Do "
"not shorten file names for other zoom levels. Available zoom levels: small, "
"standard, large."
msgstr ""
"Ciąg określający sposób skracania zbyt długich nazw plików za pomocą "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
536
"wielokropka w zależności od powiększenia. Każdy wpis na liście ma formę "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
537 538 539 540 541 542 543 544 545 546
"„Zoom Level:Integer” (Powiększenie:liczba_całkowita. Dla każdej wartości "
"powiększenia, jeśli dana liczba całkowita jest większa niż 0, nazwa pliku "
"nie przekroczy zadanej liczby wierszy. Wartość 0 lub mniejsza oznacza brak "
"ograniczenia dla danego powiększenia. Dozwolona jest również domyślna "
"wartość „Integer” bez podanego powiększenia. Określa ona maksymalną liczbę "
"wierszy dla każdej innej wartości powiększenia. Na przykład: 0 — zawsze "
"wyświetla zbyt długie nazwy plików; 3 — skraca nazwy plików, jeśli "
"przekraczają trzy wiersze; smallest:5,smaller:4,0 — skraca nazwy plików, "
"jeśli przekraczają one pięć wierszy przy powiększeniu "
"„smallest” (najmniejsze). Skraca nazwy plików, jeśli przekraczają one cztery "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
547 548
"wiersze przy powiększeniu „smaller” (mniejsze). Nie skracają nazw plików "
"w przypadku pozostałych powiększeń. Dostępne wartości powiększenia: small "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
549
"(małe), standard (standardowe), large (duże)."
550

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
551
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:255
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
552 553
msgid "Default list zoom level"
msgstr "Domyślne powiększenie listy"
554

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
555
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:256
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
556 557
msgid "Default zoom level used by the list view."
msgstr "Domyślne powiększenie używane przez widok listy."
558

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
559
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:260
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
560
msgid "Default list of columns visible in the list view"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
561
msgstr "Domyślna lista kolumn widocznych w widoku listy"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
562

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
563
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:261
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
564
msgid "Default list of columns visible in the list view."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
565
msgstr "Domyślna lista kolumn widocznych w widoku listy."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
566

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
567
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:265
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
568
msgid "Default column order in the list view"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
569
msgstr "Domyślny porządek kolumn w widoku listy"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
570

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
571
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:266
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
572
msgid "Default column order in the list view."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
573
msgstr "Domyślny porządek kolumn w widoku listy."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
574

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
575
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:270
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
576 577
msgid "Use tree view"
msgstr "Użycie widoku drzewa"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
578

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
579
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:271
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
580 581 582 583
msgid ""
"Whether a tree should be used for list view navigation instead of a flat "
"list."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
584
"Określa, czy drzewo powinno być używane do nawigacji w widoku listy zamiast "
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
585
"płaskiej listy."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
586

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
587
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:277
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
588 589 590
msgctxt "desktop-font"
msgid "''"
msgstr "''"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
591

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
592
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:278
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
593 594
msgid "Desktop font"
msgstr "Czcionka pulpitu"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
595

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
596
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:279
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
597 598
msgid "The font description used for the icons on the desktop."
msgstr "Opis czcionki używanej dla ikon pulpitu."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
599

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
600
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:283
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
601 602
msgid "Home icon visible on desktop"
msgstr "Ikona katalogu domowego widoczna na pulpicie"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
603

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
604
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:284
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
605 606 607 608 609 610
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
"the desktop."
msgstr ""
"Określa, czy na pulpicie będzie umieszczana ikona skrótu do katalogu "
"domowego."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
611

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
612
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:288
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
613 614
msgid "Trash icon visible on desktop"
msgstr "Ikona kosza widoczna na pulpicie"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
615

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
616
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:289
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
617 618 619 620
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the Trash will be put on the "
"desktop."
msgstr "Określa, czy na pulpicie będzie umieszczona ikona kosza."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
621

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
622
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:293
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
623 624
msgid "Show mounted volumes on the desktop"
msgstr "Ikony zamontowanych woluminów na pulpicie"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
625

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
626
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:294
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
627 628 629 630 631 632
msgid ""
"If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
"desktop."
msgstr ""
"Określa, czy na pulpicie mają być umieszczane ikony dowiązań do "
"zamontowanych woluminów."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
633

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
634
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:298
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
635 636
msgid "Network Servers icon visible on the desktop"
msgstr "Ikona serwerów sieciowych widoczna na pulpicie"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
637

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
638
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:299
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
639 640 641 642 643 644
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be "
"put on the desktop."
msgstr ""
"Określa, czy na pulpicie będzie umieszczona ikona skrótu do widoku serwerów "
"sieciowych."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
645

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
646
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:302
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
647 648 649
msgctxt "home-icon-name"
msgid "'Home'"
msgstr "'Katalog domowy'"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
650

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
651
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:303
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
652 653
msgid "Desktop home icon name"
msgstr "Nazwa ikony katalogu domowego"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
654

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
655
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:304
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
656 657 658 659
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the home icon on the "
"desktop."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
660 661
"Tę nazwę można ustawić, jeżeli potrzebna jest niestandardowa nazwa ikony "
"katalogu domowego na pulpicie."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
662

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
663
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:307
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
664 665 666
msgctxt "trash-icon-name"
msgid "'Trash'"
msgstr "'Kosz'"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
667

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
668
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:308
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
669 670 671
msgid "Desktop Trash icon name"
msgstr "Nazwa ikony kosza na pulpicie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
672
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:309
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
673 674 675 676
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the Trash icon on the "
"desktop."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
677 678
"Tę nazwę można ustawić, jeżeli potrzebna jest niestandardowa nazwa ikony "
"kosza na pulpicie."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
679

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
680
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:312
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
681 682 683 684
msgctxt "network-icon-name"
msgid "'Network Servers'"
msgstr "'Serwery sieciowe'"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
685
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:313
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
686 687 688
msgid "Network servers icon name"
msgstr "Nazwa ikony serwerów sieciowych"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
689
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:314
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
690 691 692 693
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the network servers icon "
"on the desktop."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
694 695
"Tę nazwę można ustawić, jeżeli potrzebna jest niestandardowa nazwa ikony "
"serwerów sieciowych na pulpicie."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
696

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
697
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:319
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
698 699 700 701 702 703 704 705 706 707
msgid ""
"An integer specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
"ellipses on the desktop. If the number is larger than 0, the file name will "
"not exceed the given number of lines. If the number is 0 or smaller, no "
"limit is imposed on the number of displayed lines."
msgstr ""
"Liczba całkowita określająca, jak zbyt długie nazwy plików na pulpicie będą "
"skracane wielokropkiem. Jeśli liczba jest większa od 0, nazwa pliku nie "
"przekroczy zadanej liczby wierszy. Wartość 0 lub mniejsza oznacza brak "
"ograniczenia ilości wyświetlanych wierszy."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
708

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
709
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:323
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
710 711
msgid "Fade the background on change"
msgstr "Przejście tła podczas zmiany"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
712

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
713
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:324
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
714 715 716 717 718
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will use a fade effect to change the desktop "
"background."
msgstr ""
"Określa, czy podczas zmiany tła pulpitu ma być używany efekt przejścia."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
719

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
720
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:332
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
721 722
msgid "The geometry string for a navigation window"
msgstr "Ciąg geometrii dla okna nawigacji"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
723

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
724
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:333
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
725 726 727 728
msgid ""
"A string containing the saved geometry and coordinates string for navigation "
"windows."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
729
"Ciąg zawierający zapisaną geometrię i ciąg współrzędnych dla okien nawigacji."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
730

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
731
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:337
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
732 733
msgid "Whether the navigation window should be maximized"
msgstr "Określa, czy okno nawigacji powinno być zmaksymalizowane"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
734

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
735
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:338
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
736 737
msgid "Whether the navigation window should be maximized by default."
msgstr "Określa, czy okno nawigacji powinno być domyślnie zmaksymalizowane."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
738

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
739
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:342
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
740 741
msgid "Width of the side pane"
msgstr "Szerokość panelu bocznego"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
742

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
743
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:343
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
744
msgid "The default width of the side pane in new windows."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
745
msgstr "Domyślna szerokość paska bocznego w nowych oknach."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
746

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
747
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:347
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
748
msgid "Show location bar in new windows"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
749
msgstr "Pasek położenia w nowych oknach"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
750

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
751
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:348
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
752 753 754
msgid ""
"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr "Określa, czy nowo otwarte okna będą miały widoczny pasek położenia."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
755

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
756
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:352
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
757
msgid "Show side pane in new windows"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
758
msgstr "Panel boczny w nowych oknach"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
759

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
760
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:353
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
761 762
msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
msgstr "Określa, czy nowo otwarte okna będą miały widoczny panel boczny."
763

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
764
#: eel/eel-canvas.c:1465 eel/eel-canvas.c:1466
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
765 766
msgid "X"
msgstr "X"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
767

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
768
#: eel/eel-canvas.c:1472 eel/eel-canvas.c:1473
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
769 770
msgid "Y"
msgstr "Y"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
771

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
772
#: eel/eel-gtk-extensions.c:337
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
773 774
msgid "Show more _details"
msgstr "Więcej _informacji"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
775

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
776
#. Put up the timed wait window.
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
777 778 779 780 781 782
#: eel/eel-stock-dialogs.c:204 src/nautilus-file-conflict-dialog.c:379
#: src/nautilus-file-operations.c:225 src/nautilus-files-view.c:1075
#: src/nautilus-files-view.c:1609 src/nautilus-files-view.c:5655
#: src/nautilus-files-view.c:6165 src/nautilus-location-entry.c:282
#: src/nautilus-mime-actions.c:570 src/nautilus-mime-actions.c:574
#: src/nautilus-mime-actions.c:656 src/nautilus-mime-actions.c:1054
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
783
#: src/nautilus-mime-actions.c:1601 src/nautilus-mime-actions.c:1908
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
784 785 786
#: src/nautilus-properties-window.c:4620 src/nautilus-properties-window.c:5719
#: src/nautilus-search-popover.c:547
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:12
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
787 788
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
789

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
790
#: eel/eel-stock-dialogs.c:213
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
791
msgid "You can stop this operation by clicking cancel."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
792
msgstr "Można zatrzymać to działanie klikając przycisk „Anuluj”."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
793

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
794
#: eel/eel-vfs-extensions.c:100
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
795 796
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (nieprawidłowe kodowanie Unicode)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
797

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
798
#: nautilus-desktop/nautilus-desktop-application.c:257
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
799 800 801
msgid "Always manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
msgstr "Zawsze zarządza pulpitem (ignoruje preferencję GSettings)."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
802 803
#: nautilus-desktop/nautilus-desktop-directory-file.c:444
#: nautilus-desktop/nautilus-desktop-icon-file.c:158
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
804 805 806
msgid "on the desktop"
msgstr "na pulpicie"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
807
#: nautilus-desktop/nautilus-desktop-icon-file.c:436
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
808 809
msgid "Unable to rename desktop icon"
msgstr "Nie można zmienić nazwy ikony pulpitu"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
810

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
811 812 813
#: nautilus-desktop/nautilus-desktop-link.c:142 src/nautilus-bookmark.c:114
#: src/nautilus-file-utilities.c:304 src/nautilus-list-view.c:1689
#: src/nautilus-pathbar.c:429 src/nautilus-shell-search-provider.c:315
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
814 815
msgid "Home"
msgstr "Katalog domowy"
816

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
817
#. hardcode "Desktop"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
818 819
#: nautilus-desktop/nautilus-desktop-window.c:309
#: nautilus-desktop/nautilus-desktop-window.c:488
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
820 821 822
msgid "Desktop"
msgstr "Pulpit"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
823 824
#: nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:107
#: nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:114
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
825 826 827
msgid "Send to…"
msgstr "Wyślij do…"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
828
#: nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:108
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
829 830 831
msgid "Send file by mail…"
msgstr "Wysyła plik przez pocztę e-mail…"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
832
#: nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:115
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
833 834 835 836
msgid "Send files by mail…"
msgstr "Wysyła pliki przez pocztę e-mail…"

#. Some sort of failure occurred. How 'bout we tell the user?
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
837
#: src/nautilus-application.c:175 src/nautilus-window-slot.c:1347
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
838 839 840
msgid "Oops! Something went wrong."
msgstr "Coś się nie powiodło."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
841
#: src/nautilus-application.c:178
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
842 843 844 845 846 847 848 849 850 851
#, c-format
msgid ""
"Unable to create a required folder. Please create the following folder, or "
"set permissions such that it can be created:\n"
"%s"
msgstr ""
"Nie można utworzyć wymaganego katalogu. Proszę utworzyć następujący katalog "
"lub tak ustalić uprawnienia, aby możliwe było jego utworzenie:\n"
"%s"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
852
#: src/nautilus-application.c:185
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
853 854 855 856 857 858 859 860 861 862
#, c-format
msgid ""
"Unable to create required folders. Please create the following folders, or "
"set permissions such that they can be created:\n"
"%s"
msgstr ""
"Nie można utworzyć wymaganych katalogów. Proszę utworzyć następujące "
"katalogi lub tak ustalić uprawnienia, aby możliwe było ich utworzenie:\n"
"%s"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
863
#: src/nautilus-application.c:627
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
864 865 866
msgid "--check cannot be used with other options."
msgstr "--check nie może być użyte z innymi opcjami."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
867
#: src/nautilus-application.c:635
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
868 869 870
msgid "--quit cannot be used with URIs."
msgstr "--quit nie może być użyte z adresami URI."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
871
#: src/nautilus-application.c:644
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
872 873 874
msgid "--select must be used with at least an URI."
msgstr "--select musi być użyte z co najmniej adresem URI."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
875
#: src/nautilus-application.c:758
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
876 877 878 879 880 881 882 883
#, c-format
msgid ""
"There was an error displaying help: \n"
"%s"
msgstr ""
"Wystąpił błąd podczas wyświetlania pomocy: \n"
"%s"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
884
#: src/nautilus-application.c:881
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
885 886 887
msgid "Perform a quick set of self-check tests."
msgstr "Przeprowadza krótkie automatyczne testy sprawdzające."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
888
#: src/nautilus-application.c:888
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
889 890 891
msgid "Create the initial window with the given geometry."
msgstr "Tworzy początkowe okno z podaną geometrią."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
892
#: src/nautilus-application.c:888
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
893 894 895
msgid "GEOMETRY"
msgstr "GEOMETRIA"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
896
#: src/nautilus-application.c:890
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
897 898 899
msgid "Show the version of the program."
msgstr "Wyświetla wersję programu."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
900
#: src/nautilus-application.c:892
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
901 902 903
msgid "Always open a new window for browsing specified URIs"
msgstr "Zawsze otwiera nowe okno do przeglądania podanych adresów URI"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
904
#: src/nautilus-application.c:894
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
905 906 907
msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
msgstr "Tworzy okna tylko dla jawnie podanych adresów URI."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
908
#: src/nautilus-application.c:896
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
909 910 911
msgid "Quit Nautilus."
msgstr "Kończy działanie programu Nautilus."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
912
#: src/nautilus-application.c:898
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
913 914 915
msgid "Select specified URI in parent folder."
msgstr "Zaznacza podany adres URI w katalogu nadrzędnym."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
916
#: src/nautilus-application.c:899
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
917 918 919
msgid "[URI...]"
msgstr "[URI…]"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
920
#: src/nautilus-autorun-software.c:158 src/nautilus-autorun-software.c:161
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
921 922 923 924 925 926 927 928
#, c-format
msgid ""
"Unable to start the program:\n"
"%s"
msgstr ""
"Nie można uruchomić programu:\n"
"%s"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
929
#: src/nautilus-autorun-software.c:164
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
930 931 932
msgid "Unable to locate the program"
msgstr "Nie można ustalić położenia programu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
933
#: src/nautilus-autorun-software.c:190
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
934 935 936
msgid "Oops! There was a problem running this software."
msgstr "Wystąpił problem podczas uruchamiania tego oprogramowania."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
937
#: src/nautilus-autorun-software.c:220
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
938 939 940 941 942 943 944 945
#, c-format
msgid ""
"“%s” contains software intended to be automatically started. Would you like "
"to run it?"
msgstr ""
"Nośnik „%s” zawiera oprogramowanie do automatycznego uruchomienia. Uruchomić "
"je?"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
946
#: src/nautilus-autorun-software.c:224
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
947 948 949 950 951
msgid "If you don't trust this location or aren't sure, press Cancel."
msgstr ""
"Jeśli to położenie nie jest zaufane lub brak co do tego pewności, to należy "
"nacisnąć przycisk „Anuluj”."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
952
#: src/nautilus-autorun-software.c:255 src/nautilus-mime-actions.c:657
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
953 954 955
msgid "_Run"
msgstr "U_ruchom"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:147
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:184
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:482
msgid "Original Name (Ascending)"
msgstr "Pierwotna nazwa (rosnąco)"

#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:156
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:487
msgid "Original Name (Descending)"
msgstr "Pierwotna nazwa (malejąco)"

#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:165
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:492
msgid "First Modified"
msgstr "Pierwsza modyfikacja"

#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:174
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:497
msgid "Last Modified"
msgstr "Ostatnia modyfikacja"

#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:183
msgid "First Created"
msgstr "Najpierw utworzone"

#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:192
msgid "Last Created"
msgstr "Ostatnio utworzone"

#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1204
#, c-format
msgid "“%s” would not be a unique new name."
msgstr "„%s” nie jest unikalną nową nazwą."

#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1210
#, c-format
msgid "“%s” would conflict with an existing file."
msgstr "„%s” jest w konflikcie z istniejącym plikiem."

#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2075
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:159
msgid "Automatic Numbering Order"
msgstr "Automatyczna kolejność numeracji"

#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:3225
#, c-format
msgid "Rename %d File"
msgid_plural "Rename %d Files"
msgstr[0] "Zmiana nazwy %d pliku"
msgstr[1] "Zmiana nazwy %d plików"
msgstr[2] "Zmiana nazwy %d plików"

#: src/nautilus-bookmark.c:110 src/nautilus-file-utilities.c:323
#: src/nautilus-pathbar.c:434
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1010 1011 1012
msgid "Other Locations"
msgstr "Inne położenia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1013
#: src/nautilus-canvas-container.c:2760
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1014 1015
msgid "The selection rectangle"
msgstr "Prostokąt zaznaczenia"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1016

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1017
#: src/nautilus-canvas-view-container.c:364
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1018 1019 1020 1021
#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:46
msgid "Icon View"
msgstr "Widok ikon"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1022
#: src/nautilus-column-chooser.c:436
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1023 1024
msgid "Reset to De_fault"
msgstr "Przywróć ustawienia _domyślne"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1025

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1026
#: src/nautilus-column-chooser.c:438
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1027 1028
msgid "Replace the current List Columns settings with the default settings"
msgstr "Zastępuje bieżące ustawienia kolumn listy ustawieniami domyślnymi"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1029

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1030
#: src/nautilus-column-utilities.c:56 src/nautilus-list-view.c:1933
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1031
#: src/resources/ui/nautilus-rename-file-popover.ui:14
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1032 1033
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
1034

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1035
#: src/nautilus-column-utilities.c:57
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1036
msgid "The name and icon of the file."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1037
msgstr "Nazwa i ikona pliku."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1038

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1039
#: src/nautilus-column-utilities.c:63
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1040 1041
msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1042

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1043
#: src/nautilus-column-utilities.c:64
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1044 1045
msgid "The size of the file."
msgstr "Rozmiar pliku."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1046

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1047
#: src/nautilus-column-utilities.c:70
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1048 1049
msgid "Type"
msgstr "Typ"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1050

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1051
#: src/nautilus-column-utilities.c:71
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1052 1053
msgid "The type of the file."
msgstr "Typ pliku."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1054

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1055
#: src/nautilus-column-utilities.c:77
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1056
msgid "Modified"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1057
msgstr "Modyfikacja"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1058

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1059
#: src/nautilus-column-utilities.c:78 src/nautilus-column-utilities.c:136
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1060 1061
msgid "The date the file was modified."
msgstr "Data modyfikacji pliku."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1062

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1063
#: src/nautilus-column-utilities.c:86
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1064 1065
msgid "Accessed"
msgstr "Dostęp"
1066

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1067
#: src/nautilus-column-utilities.c:87
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1068 1069
msgid "The date the file was accessed."
msgstr "Data dostępu do pliku."
1070

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1071
#: src/nautilus-column-utilities.c:96
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1072 1073
msgid "Owner"
msgstr "Właściciel"
1074

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1075
#: src/nautilus-column-utilities.c:97
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1076 1077
msgid "The owner of the file."
msgstr "Właściciel pliku."
1078

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1079
#: src/nautilus-column-utilities.c:104
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1080 1081
msgid "Group"
msgstr "Grupa"
1082

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1083
#: src/nautilus-column-utilities.c:105
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1084 1085
msgid "The group of the file."
msgstr "Grupa pliku."
1086

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1087
#: src/nautilus-column-utilities.c:112 src/nautilus-properties-window.c:4689
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1088 1089
msgid "Permissions"
msgstr "Uprawnienia"
1090

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1091
#: src/nautilus-column-utilities.c:113
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1092 1093
msgid "The permissions of the file."
msgstr "Uprawnienia do pliku."
1094

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1095
#: src/nautilus-column-utilities.c:120
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1096 1097
msgid "MIME Type"
msgstr "Typ MIME"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1098

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1099
#: src/nautilus-column-utilities.c:121
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1100
msgid "The MIME type of the file."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1101
msgstr "Typ MIME pliku."
1102

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1103
#: src/nautilus-column-utilities.c:128 src/nautilus-image-properties-page.c:452
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1104 1105
msgid "Location"
msgstr "Położenie"
1106

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1107
#: src/nautilus-column-utilities.c:129
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1108 1109
msgid "The location of the file."
msgstr "Położenie pliku."
1110

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1111
#: src/nautilus-column-utilities.c:135
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1112 1113
msgid "Modified - Time"
msgstr "Czas modyfikacji"
1114

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1115
#: src/nautilus-column-utilities.c:180
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1116 1117
msgid "Trashed On"
msgstr "Data przeniesienia do kosza"
1118

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1119
#: src/nautilus-column-utilities.c:181
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1120 1121
msgid "Date when file was moved to the Trash"
msgstr "Data, kiedy plik został przeniesiony do kosza"
1122

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1123
#: src/nautilus-column-utilities.c:188
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1124 1125
msgid "Original Location"
msgstr "Pierwotne położenie"
1126

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1127
#: src/nautilus-column-utilities.c:189
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1128 1129
msgid "Original location of file before moved to the Trash"
msgstr "Pierwotne położenie plików przed ich przeniesieniem do kosza"
1130

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1131
#: src/nautilus-column-utilities.c:207
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1132 1133
msgid "Relevance"
msgstr "Ważność"
1134

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1135
#: src/nautilus-column-utilities.c:208
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1136 1137
msgid "Relevance rank for search"
msgstr "Ocena ważności wyszukiwania"
1138

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152
#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:10
msgid "Compatible with all operating systems."
msgstr "Zgodne ze wszystkimi systemami operacyjnymi."

#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:11
msgid "Smaller archives but Linux and Mac only."
msgstr "Mniejsze archiwa, ale tylko dla systemów Linux i Mac."

#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:12
msgid "Smaller archives but must be installed on Windows and Mac."
msgstr ""
"Mniejsze archiwa, ale wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania "
"w systemach Windows i Mac."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1153
#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:44
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1154 1155 1156
msgid "Archive names cannot contain “/”."
msgstr "Nazwy archiwów nie mogą zawierać znaku „/”."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1157
#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:48
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1158 1159 1160
msgid "An archive cannot be called “.”."
msgstr "Archiwum nie może mieć nazwy „.”."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1161
#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:52
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1162 1163 1164
msgid "An archive cannot be called “..”."
msgstr "Archiwum nie może mieć nazwy „..”."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1165 1166 1167
#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:442
#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:454
#: src/nautilus-image-properties-page.c:400
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1168 1169 1170
msgid "Comment"
msgstr "Komentarz"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1171
#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:445
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1172 1173 1174
msgid "URL"
msgstr "URL"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1175 1176 1177 1178
#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:448
#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:460
#: src/nautilus-image-properties-page.c:391
#: src/nautilus-image-properties-page.c:453
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1179 1180 1181
msgid "Description"
msgstr "Opis"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1182
#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:457
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1183 1184
msgid "Command"
msgstr "Polecenie"
1185

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1186
#. Translators: this is of the format "hostname (uri-scheme)"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1187
#: src/nautilus-directory.c:568
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1188
#, c-format
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1189 1190
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"
1191

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1192
#: src/nautilus-dnd.c:862
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1193 1194
msgid "_Move Here"
msgstr "_Przenieś tutaj"
1195

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1196
#: src/nautilus-dnd.c:867
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1197 1198
msgid "_Copy Here"
msgstr "S_kopiuj tutaj"
1199

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1200
#: src/nautilus-dnd.c:872
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1201 1202
msgid "_Link Here"
msgstr "Utwórz tutaj d_owiązanie"
1203

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1204
#: src/nautilus-dnd.c:879 src/resources/ui/nautilus-compress-dialog.ui:129
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1205
#: src/resources/ui/nautilus-create-folder-dialog.ui:63
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1206 1207
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
1208

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1209
#: src/nautilus-error-reporting.c:72
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1210 1211 1212 1213
#, c-format
msgid "You do not have the permissions necessary to view the contents of “%s”."
msgstr "Brak uprawnień wymaganych do wyświetlenia zawartości „%s”."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1214
#: src/nautilus-error-reporting.c:79
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1215 1216 1217 1218 1219
#, c-format
msgid "“%s” could not be found. Perhaps it has recently been deleted."
msgstr ""
"Nie można odnaleźć elementu „%s”. Być może został on ostatnio usunięty."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1220
#: src/nautilus-error-reporting.c:85
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1221 1222 1223 1224
#, c-format
msgid "Sorry, could not display all the contents of “%s”: %s"
msgstr "Nie można wyświetlić całej zawartości „%s”: %s"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1225
#: src/nautilus-error-reporting.c:94
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1226 1227 1228
msgid "This location could not be displayed."
msgstr "Nie można wyświetlić tego położenia."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1229
#: src/nautilus-error-reporting.c:122
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1230 1231 1232 1233 1234
#, c-format
msgid "You do not have the permissions necessary to change the group of “%s”."
msgstr "Brak uprawnień wymaganych do zmiany grupy „%s”."

#. fall through
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1235
#: src/nautilus-error-reporting.c:140
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1236 1237 1238 1239
#, c-format
msgid "Sorry, could not change the group of “%s”: %s"
msgstr "Nie można zmienić grupy „%s”: %s"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1240
#: src/nautilus-error-reporting.c:145
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1241 1242 1243
msgid "The group could not be changed."
msgstr "Nie można zmienić grupy."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1244
#: src/nautilus-error-reporting.c:166
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1245 1246 1247 1248
#, c-format
msgid "Sorry, could not change the owner of “%s”: %s"
msgstr "Nie można zmienić właściciela „%s”: %s"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1249
#: src/nautilus-error-reporting.c:168
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1250 1251 1252
msgid "The owner could not be changed."
msgstr "Nie można zmienić właściciela."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1253
#: src/nautilus-error-reporting.c:189
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1254 1255 1256 1257
#, c-format
msgid "Sorry, could not change the permissions of “%s”: %s"
msgstr "Nie można zmienić uprawnień „%s”: %s"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1258
#: src/nautilus-error-reporting.c:191
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1259 1260 1261
msgid "The permissions could not be changed."
msgstr "Nie można zmienić uprawnień."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1262
#: src/nautilus-error-reporting.c:230
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1263 1264 1265 1266 1267
#, c-format
msgid ""
"The name “%s” is already used in this location. Please use a different name."
msgstr "Nazwa „%s” została już użyta w tym położeniu. Proszę użyć innej."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1268
#: src/nautilus-error-reporting.c:238
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1269 1270 1271 1272