gl.po 180 KB
Newer Older
1 2 3 4 5
# Galician translation of nautilus.
# Copyright (C) 2000-2004 Jesús Bravo Álvarez.
# Proxecto Trasno - Adaptación do software libre á lingua galega:  Se desexas
# colaborar connosco, podes atopar máis información en http://www.trasno.net
# Jesús Bravo Álvarez <suso@trasno.net>, 2000-2004.
6 7
# Ignacio Casal Quinteiro <nacho.resa@gmail.com>, 2005, 2006.
# Ignacio Casal Quinteiro <icq@cvs.gnome.org>, 2007.
8 9 10 11
# Ignacio Casal Quinteiro <icq@svn.gnome.org>, 2007, 2008.
# Mancomún - Centro de Referencia e Servizos de Software Libre <g11n@mancomun.org>, 2009.
# Suso Baleato <suso.baleato@xunta.es>, 2009.
# Antón Méixome <meixome@mancomun.org>, 2009, 2010.
12 13
# Fran Diéguez <frandieguez@gnome.org>, 2009, 2010, 2011, 2012.
# Leandro Regueiro <leandro.regueiro@gmail.com>, 2012.
14
# Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2012, 2013, 2014, 2015.
15
#
16 17
msgid ""
msgstr ""
18
"Project-Id-Version: nautilus-master-po-gl-54706\n"
19
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
20 21
"POT-Creation-Date: 2015-03-18 00:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-18 00:40+0100\n"
22
"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>\n"
23
"Language-Team: Galician <gnome-l10n-gl@gnome.org>\n"
24
"Language: gl\n"
25 26 27
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
28
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
29
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
30

31
#: ../data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.h:1
32 33 34 35 36 37 38 39 40
msgid ""
"Nautilus, also known as Files, is the default file manager of the GNOME "
"desktop. It provides a simple and integrated way of managing your files and "
"browsing your file system."
msgstr ""
"Nautilus, tamén coñecido como Ficheiros, é o xestor de ficheiros por omisión "
"do escritorio GNOME. Fornece unha forma simple e integrada de xestionar os "
"seus ficheiros e explorar o seu sistema de ficheiros."

41
#: ../data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.h:2
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
msgid ""
"Nautilus supports all the basic functions of a file manager and more. It can "
"search and manage your files and folders, both locally and on a network, "
"read and write data to and from removable media, run scripts, and launch "
"applications. It has three views: Icon Grid, Icon List, and Tree List. Its "
"functions can be extended with plugins and scripts."
msgstr ""
"Nautilus admite todas as funcións básicas de xestión de ficheiros e máis. "
"Pode buscar e xestionar todos os seus ficheiros e cartafoles, tanto locais "
"como nunha rede, lee e escribe datos nos soportes multimedia, executa "
"scripts e inicia aplicativos. Conta con tres vistas: Grella de iconas, Lista "
53 54
"de iconas e Lista en árbore. As súas funcións poden estenderse con engadidos "
"e scripts."
55

56
#: ../data/nautilus-autorun-software.desktop.in.in.h:1
57 58
msgid "Run Software"
msgstr "Executar software"
59

60 61
#. set dialog properties
#: ../data/nautilus-connect-server.desktop.in.in.h:1
62
#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:546
63
msgid "Connect to Server"
64
msgstr "Conectarse a un servidor"
65

66
#: ../data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in.h:1
67
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:28
68
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4188 ../src/nautilus-window.c:2652
69 70 71
msgid "Files"
msgstr "Ficheiros"

72
#: ../data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in.h:2
73 74 75
msgid "Access and organize files"
msgstr "Acceda e organice ficheiros"

76
#: ../data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in.h:3
77 78 79
msgid "folder;manager;explore;disk;filesystem;"
msgstr "cartafol;xestor;explorar;disco;sistema de ficheiros;"

80
#: ../eel/eel-canvas.c:1254 ../eel/eel-canvas.c:1255
81
msgid "X"
82
msgstr "X"
83

84
#: ../eel/eel-canvas.c:1261 ../eel/eel-canvas.c:1262
85
msgid "Y"
86
msgstr "Y"
87

88 89
#: ../eel/eel-editable-label.c:312 ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6465
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6466
90
msgid "Text"
91
msgstr "Texto"
92

93
#: ../eel/eel-editable-label.c:313
94
msgid "The text of the label."
95
msgstr "O texto da etiqueta."
96

97
#: ../eel/eel-editable-label.c:319
98
msgid "Justification"
99
msgstr "Xustificación"
100

101
#: ../eel/eel-editable-label.c:320
102 103 104 105 106
msgid ""
"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
"GtkMisc::xalign for that."
msgstr ""
107 108 109
"O aliñamento das liñas no texto da etiqueta en relación unhas coas outras. "
"Isto NON afecta ao aliñamento da etiqueta dentro da súa asignación. Vexa "
"para isto: GtkMisc::xalign."
110

111
#: ../eel/eel-editable-label.c:328
112
msgid "Line wrap"
113
msgstr "Axuste de liña"
114

115
#: ../eel/eel-editable-label.c:329
116
msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide."
117
msgstr "Se se define, axusta as liñas se o texto se fai moi longo."
118

119
#: ../eel/eel-editable-label.c:336
120
msgid "Cursor Position"
121
msgstr "Posición do cursor"
122

123
#: ../eel/eel-editable-label.c:337
124
msgid "The current position of the insertion cursor in chars."
125
msgstr "A posición actual do cursor de inserción en caracteres."
126

127
#: ../eel/eel-editable-label.c:346
128
msgid "Selection Bound"
129
msgstr "Límite da selección"
130

131
#: ../eel/eel-editable-label.c:347
132 133 134
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
msgstr ""
135
"A posición en caracteres do extremo oposto da selección desde o cursor."
136

137
#: ../eel/eel-editable-label.c:3084
138
#: ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:21
139 140 141
msgid "Cu_t"
msgstr "Cor_tar"

142
#: ../eel/eel-editable-label.c:3086
143
#: ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:22
144 145 146
msgid "_Copy"
msgstr "_Copiar"

147
#: ../eel/eel-editable-label.c:3088 ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:3
148 149 150
msgid "_Paste"
msgstr "_Pegar"

151
#: ../eel/eel-editable-label.c:3091
152
msgid "Select All"
153
msgstr "Seleccionar todo"
154

155
#: ../eel/eel-gtk-extensions.c:326
156
msgid "Show more _details"
157
msgstr "Mostrar máis _detalles"
158

159
#. Put up the timed wait window.
160 161 162
#: ../eel/eel-stock-dialogs.c:195
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:542
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:183
163
#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:652
164
#: ../src/nautilus-location-entry.c:273 ../src/nautilus-mime-actions.c:647
165 166 167
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:651 ../src/nautilus-mime-actions.c:722
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1065 ../src/nautilus-mime-actions.c:1571
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1795
168
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4179
169
#: ../src/nautilus-properties-window.c:5163 ../src/nautilus-query-editor.c:494
170 171
#: ../src/nautilus-view.c:780 ../src/nautilus-view.c:1277
#: ../src/nautilus-view.c:4919
172 173 174
msgid "_Cancel"
msgstr "_Cancelar"

175
#: ../eel/eel-stock-dialogs.c:204
176
msgid "You can stop this operation by clicking cancel."
177
msgstr "Pode deter esta operación premendo en Cancelar."
178

179
#: ../eel/eel-vfs-extensions.c:98
180
msgid " (invalid Unicode)"
181
msgstr " (Unicode incorrecto)"
182

183
#: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:107
184 185
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:129
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:265
186
#: ../src/nautilus-list-view.c:1825 ../src/nautilus-pathbar.c:295
187
#: ../src/nautilus-query-editor.c:1072
188
#: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:285
189
msgid "Home"
190
msgstr "Cartafol persoal"
191

192
#: ../libnautilus-private/nautilus-canvas-container.c:2471
193 194 195
msgid "The selection rectangle"
msgstr "O rectángulo de selección"

196 197 198
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:416
msgid "Reset to De_fault"
msgstr "Restaurar ao _predeterminado"
199

200 201 202 203 204
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:418
msgid "Replace the current List Columns settings with the default settings"
msgstr ""
"Substitúe as preferencias de Columnas en lista actuais coas preferencias por "
"omisión"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
205

206 207
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:57
#: ../src/nautilus-list-view.c:2049
208
msgid "Name"
209
msgstr "Nome"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
210

211
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:58
212
msgid "The name and icon of the file."
213
msgstr "O nome e a icona do ficheiro."
214

215
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:64
216
msgid "Size"
217
msgstr "Tamaño"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
218

219
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:65
220
msgid "The size of the file."
221
msgstr "O tamaño do ficheiro."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
222

223
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:71
224
msgid "Type"
225
msgstr "Tipo"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
226

227
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:72
228
msgid "The type of the file."
229
msgstr "O tipo do ficheiro."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
230

231
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:78
232 233
msgid "Modified"
msgstr "Modificado"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
234

235
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:79
236
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:137
237
msgid "The date the file was modified."
238
msgstr "A data na que se modificou o ficheiro."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
239

240
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:87
241 242 243
msgid "Accessed"
msgstr "Accedido"

244
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:88
245 246 247
msgid "The date the file was accessed."
msgstr "A data na que se accedeu ao ficheiro."

248
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:97
249
msgid "Owner"
250
msgstr "Propietario"
251

252
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:98
253
msgid "The owner of the file."
254
msgstr "O propietario do ficheiro."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
255

256
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:105
257
msgid "Group"
258
msgstr "Grupo"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
259

260
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:106
261
msgid "The group of the file."
262
msgstr "O grupo do ficheiro."
263

264
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:113
265
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4250
266
msgid "Permissions"
267
msgstr "Permisos"
268

269
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:114
270
msgid "The permissions of the file."
271
msgstr "Os permisos do ficheiro."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
272

273
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:121
274
msgid "MIME Type"
275
msgstr "Tipo MIME"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
276

277
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:122
278
msgid "The mime type of the file."
279
msgstr "O tipo mime do ficheiro."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
280

281
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:129
282
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:413
283
msgid "Location"
284
msgstr "Localización"
285

286
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:130
287
msgid "The location of the file."
288
msgstr "A localización do ficheiro."
289

290 291 292 293 294
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:136
msgid "Modified - Time"
msgstr "Modificado - Tempo"

#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:179
295
msgid "Trashed On"
296
msgstr "Movido ao lixo en"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
297

298
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:180
299
msgid "Date when file was moved to the Trash"
300
msgstr "A data na que o ficheiro se moveu ao lixo"
301

302
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:187
303
msgid "Original Location"
304
msgstr "Localización orixinal"
305

306
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:188
307
msgid "Original location of file before moved to the Trash"
308
msgstr "Localización orixinal do ficheiro antes de que fora movida ao Lixo"
309

310
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:205
311 312 313
msgid "Relevance"
msgstr "Relevancia"

314
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:206
315 316 317
msgid "Relevance rank for search"
msgstr "Puntuación de relevancia para as buscas"

318 319
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-directory-file.c:433
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-icon-file.c:149
320
msgid "on the desktop"
321
msgstr "no escritorio"
322

323
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:83
324
#, c-format
325 326
msgid "You cannot move the volume “%s” to the trash."
msgstr "Non é posíbel mover o volume «%s» ao lixo."
327

328
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:93
329
msgid ""
330 331
"If you want to eject the volume, please use Eject in the popup menu of the "
"volume."
332
msgstr ""
333
"Se quere expulsar o volume, utilice «Expulsar» no menú emerxente do volume."
334

335 336
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:95
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:104
337
#: ../src/nautilus-location-entry.c:273 ../src/nautilus-mime-actions.c:1065
338
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1242 ../src/nautilus-mime-actions.c:1795
339
#: ../src/nautilus-view.c:780
340 341 342
msgid "_OK"
msgstr "_Aceptar"

343
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:102
344
msgid ""
345 346
"If you want to unmount the volume, please use Unmount Volume in the popup "
"menu of the volume."
347
msgstr ""
348 349
"Se quere desmontar o volume, utilice «Desmontar volume» no menú emerxente do "
"volume."
350

351
#. Translators: this is of the format "hostname (uri-scheme)"
352
#: ../libnautilus-private/nautilus-directory.c:517
353 354 355 356
#, c-format
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"

357
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:773
358
msgid "_Move Here"
359
msgstr "_Mover para aquí"
360

361
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:778
362
msgid "_Copy Here"
363
msgstr "_Copiar para aquí"
364

365
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:783
366
msgid "_Link Here"
367
msgstr "_Ligar para aquí"
368

369
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:790
370
msgid "Cancel"
371
msgstr "Cancelar"
372

373
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1233
374
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:369
375 376 377
msgid "This file cannot be mounted"
msgstr "Non foi posíbel montar este ficheiro"

378
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1278
379 380 381
msgid "This file cannot be unmounted"
msgstr "Non foi posíbel montar este ficheiro"

382
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1312
383 384 385
msgid "This file cannot be ejected"
msgstr "Non foi posíbel extraer este ficheiro"

386
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1345
387
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:547
388
msgid "This file cannot be started"
389
msgstr "Non é posíbel iniciar este ficheiro"
390

391 392
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1397
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1428
393
msgid "This file cannot be stopped"
394
msgstr "Non é posíbel deter este ficheiro"
395

396
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1844
397 398 399 400
#, c-format
msgid "Slashes are not allowed in filenames"
msgstr "Os nomes de ficheiro non poden levar barras"

401
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1862
402 403 404 405
#, c-format
msgid "File not found"
msgstr "Non foi posíbel atopar o ficheiro"

406
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1890
407 408 409 410
#, c-format
msgid "Toplevel files cannot be renamed"
msgstr "Non é posíbel renomear os ficheiros de nivel superior"

411
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1913
412 413 414 415
#, c-format
msgid "Unable to rename desktop icon"
msgstr "Non é posíbel renomear a icona de escritorio"

416
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1942
417 418 419 420
#, c-format
msgid "Unable to rename desktop file"
msgstr "Non é posíbel renomear o ficheiro de escritorio"

421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461
#. Translators: Time in 24h format
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4706
msgid "%H:%M"
msgstr "%H:%M"

# (pofilter) variables: do not translate: %p
#. Translators: Time in 12h format
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4709
msgid "%l:%M %p"
msgstr "%l:%M %p"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4716
#, no-c-format
msgid "Yesterday"
msgstr "Onte"

#. Translators: this is the word Yesterday followed by
#. * a time in 24h format. i.e. "Yesterday 23:04"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4722
#, no-c-format
msgid "Yesterday %H:%M"
msgstr "Onte ás %H:%M"

#. Translators: this is the word Yesterday followed by
#. * a time in 12h format. i.e. "Yesterday 9:04 PM"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4727
#, no-c-format
msgid "Yesterday %l:%M %p"
msgstr "Onte ás %l:%M %p"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4735
#, no-c-format
msgid "%a"
msgstr "%a"

#. Translators: this is the name of the week day followed by
#. * a time in 24h format. i.e. "Monday 23:04"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4741
#, no-c-format
msgid "%a %H:%M"
msgstr "%a %H:%M"
462 463

# (pofilter) variables: do not translate: %p
464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484
#. Translators: this is the week day name followed by
#. * a time in 12h format. i.e. "Monday 9:04 PM"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4746
#, no-c-format
msgid "%a %l:%M %p"
msgstr "%a %l:%M %p"

#. Translators: this is the day of the month followed
#. * by the abbreviated month name i.e. "3 Feb"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4754
#, no-c-format
msgid "%-e %b"
msgstr "%-e %b"

#. Translators: this is the day of the month followed
#. * by the abbreviated month name followed by a time in
#. * 24h format i.e. "3 Feb 23:04"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4761
#, no-c-format
msgid "%-e %b %H:%M"
msgstr "%-e %b %H:%M"
485

486 487 488 489 490 491 492 493
# (pofilter) variables: do not translate: %p
#. Translators: this is the day of the month followed
#. * by the abbreviated month name followed by a time in
#. * 12h format i.e. "3 Feb 9:04"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4767
#, no-c-format
msgid "%-e %b %l:%M %p"
msgstr "%-e %b %l:%M %p"
494 495

# (pofilter) variables: do not translate: %p
496 497 498 499 500 501
#. Translators: this is the day of the month followed by the abbreviated
#. * month name followed by the year i.e. "3 Feb 2015"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4775
#, no-c-format
msgid "%-e %b %Y"
msgstr "%-e %b %Y"
502 503

# (pofilter) variables: do not translate: %p
504 505 506 507 508 509 510
#. Translators: this is the day number followed
#. * by the abbreviated month name followed by the year followed
#. * by a time in 24h format i.e. "3 Feb 2015 23:04"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4782
#, no-c-format
msgid "%-e %b %Y %H:%M"
msgstr "%-e de %b de %Y %H:%M"
511 512

# (pofilter) variables: do not translate: %p
513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524
#. Translators: this is the day number followed
#. * by the abbreviated month name followed by the year followed
#. * by a time in 12h format i.e. "3 Feb 2015 9:04 PM"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4788
#, no-c-format
msgid "%-e %b %Y %l:%M %p"
msgstr "%-e de %b de %Y %l:%M %p"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4795
#, c-format
msgid "%c"
msgstr "%c"
525

526
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5234
527 528 529 530
#, c-format
msgid "Not allowed to set permissions"
msgstr "Non se lle permite definir os permisos"

531
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5529
532 533 534 535
#, c-format
msgid "Not allowed to set owner"
msgstr "Non se lle permite definir un propietario"

536
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5547
537 538 539 540
#, c-format
msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
msgstr "O propietario especificado «%s» non existe"

541
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5811
542 543 544 545
#, c-format
msgid "Not allowed to set group"
msgstr "Non se lle permite definir un grupo"

546
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5829
547 548 549 550
#, c-format
msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
msgstr "O grupo especificado «%s» non existe"

551
#. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user)
552
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5964
553 554
msgid "Me"
msgstr "Eu"
555

556
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5988
557 558 559
#, c-format
msgid "%'u item"
msgid_plural "%'u items"
560 561
msgstr[0] "%'u elemento"
msgstr[1] "%'u elementos"
562

563
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5989
564 565 566 567 568 569
#, c-format
msgid "%'u folder"
msgid_plural "%'u folders"
msgstr[0] "%'u cartafol"
msgstr[1] "%'u cartafoles"

570
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5990
571 572 573 574 575 576 577
#, c-format
msgid "%'u file"
msgid_plural "%'u files"
msgstr[0] "%'u ficheiro"
msgstr[1] "%'u ficheiros"

#. This means no contents at all were readable
578 579
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6391
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6407
580 581 582 583
msgid "? items"
msgstr "? elementos"

#. This means no contents at all were readable
584
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6397
585 586 587
msgid "? bytes"
msgstr "? bytes"

588 589
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6414
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6495
590 591
msgid "Unknown"
msgstr "Descoñecido"
592 593 594 595

#. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
#. * for which we have no more appropriate default.
#.
596
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6428
597
#: ../src/nautilus-properties-window.c:1178
598 599 600
msgid "unknown"
msgstr "descoñecido"

601 602 603
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6459
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6467
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6518
604 605 606
msgid "Program"
msgstr "Programa"

607
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6460
608 609 610
msgid "Audio"
msgstr "Son"

611
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6461
612 613 614
msgid "Font"
msgstr "Tipo de letra"

615
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6462
616
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:767
617 618 619
msgid "Image"
msgstr "Imaxe"

620
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6463
621 622 623
msgid "Archive"
msgstr "Arquivo"

624
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6464
625 626 627
msgid "Markup"
msgstr "Marcado"

628
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6468
629
#: ../src/nautilus-query-editor.c:329
630 631 632
msgid "Video"
msgstr "Vídeo"

633
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6469
634 635 636
msgid "Contacts"
msgstr "Contactos"

637
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6470
638 639 640
msgid "Calendar"
msgstr "Calendario"

641
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6471
642 643 644
msgid "Document"
msgstr "Documentos"

645
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6472
646
#: ../src/nautilus-query-editor.c:395
647 648 649
msgid "Presentation"
msgstr "Presentación"

650
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6473
651
#: ../src/nautilus-query-editor.c:379
652 653 654
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Folla de cálculo"

655
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6520
656 657
msgid "Binary"
msgstr "Binario"
658

659
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6524
660 661 662
msgid "Folder"
msgstr "Cartafol"

663
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6555
664 665
msgid "Link"
msgstr "Ligazón"
666 667 668 669 670 671

#. Note to localizers: convert file type string for file
#. * (e.g. "folder", "plain text") to file type for symbolic link
#. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
#.
#. appended to new link file
672
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6561
673 674
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:377
#: ../src/nautilus-view-dnd.c:122
675 676 677 678
#, c-format
msgid "Link to %s"
msgstr "Ligazón para %s"

679 680
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6577
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6591
681 682
msgid "Link (broken)"
msgstr "ligazón (rota)"
683

684
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:141
685
#, c-format
686 687
msgid "Merge folder “%s”?"
msgstr "Desexa combinar o cartafol «%s»?"
688

689
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:145
690
msgid ""
691 692
"Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder "
"that conflict with the files being copied."
693
msgstr ""
694 695
"A combinación pediralle a confirmación antes de substituír calquera ficheiro "
"no cartafol que estea en conflito cos ficheiros que se estean a copiar."
696

697
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:150
698
#, c-format
699
msgid "An older folder with the same name already exists in “%s”."
700
msgstr "Xa existe un cartafol máis antigo co mesmo nome en «%s». "
701

702
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:154
703
#, c-format
704
msgid "A newer folder with the same name already exists in “%s”."
705
msgstr "Xa existe un cartafol máis novo co mesmo nome en «%s». "
706

707
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:158
708
#, c-format
709
msgid "Another folder with the same name already exists in “%s”."
710
msgstr "Xa existe un cartafol co mesmo nome en «%s». "
711

712
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:163
713
msgid "Replacing it will remove all files in the folder."
714
msgstr "Ao substituílo retirararanse todos os ficheiros do cartafol."
715

716
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:165
717
#, c-format
718 719
msgid "Replace folder “%s”?"
msgstr "Desexa substituír o cartafol «%s»?"
720

721
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:167
722
#, c-format
723
msgid "A folder with the same name already exists in “%s”."
724
msgstr "Xa existe un cartafol co mesmo nome en «%s». "
725

726
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:172
727
#, c-format
728 729
msgid "Replace file “%s”?"
msgstr "Desexa substituír o ficheiro «%s»?"
730

731
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:174
732
msgid "Replacing it will overwrite its content."
733
msgstr "Ao substituílo sobrescribirase o seu contido."
734

735
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:178
736
#, c-format
737
msgid "An older file with the same name already exists in “%s”."
738
msgstr "Xa existe un ficheiro máis antigo co mesmo nome en «%s». "
739

740
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:182
741
#, c-format
742 743
msgid "A newer file with the same name already exists in “%s”."
msgstr "Xa existe un ficheiro máis novo co mesmo nome en «%s». "
744

745
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:186
746
#, c-format
747 748
msgid "Another file with the same name already exists in “%s”."
msgstr "Xa existe outro ficheiro co mesmo nome en «%s». "
749

750
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:254
751
msgid "Original file"
752
msgstr "Ficheiro existente"
753

754 755
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:255
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:286
756
#: ../src/nautilus-properties-window.c:2989
757
msgid "Size:"
758
msgstr "Tamaño:"
759

760 761
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:258
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:289
762
#: ../src/nautilus-properties-window.c:2971
763
msgid "Type:"
764
msgstr "Tipo:"
765

766 767
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:261
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:292
768
msgid "Last modified:"
769
msgstr "Última modificación:"
770

771
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:285
772
msgid "Replace with"
773
msgstr "Substituír por"
774

775
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:314
776
msgid "Merge"
777
msgstr "Combinar"
778

779
#. Setup the expander for the rename action
780
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:507
781
msgid "_Select a new name for the destination"
782
msgstr "_Seleccionar un nome distinto para o destino"
783

784 785
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:521
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:316
786
msgid "Reset"
787
msgstr "Restaurar"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
788

789
#. Setup the checkbox to apply the action to all files
790
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:533
791
msgid "Apply this action to all files"
792
msgstr "Aplicar esta acción a todos os ficheiros"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
793

794 795
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:544
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:184
796
msgid "_Skip"
797
msgstr "_Omitir"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
798

799
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:549
800
msgid "Re_name"
801
msgstr "Re_nomear"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
802

803
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:555
804
msgid "Replace"
805
msgstr "Substituír"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
806

807
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:629
808
msgid "File conflict"
809
msgstr "Conflito de ficheiro"
810

811
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:185
812
msgid "S_kip All"
813
msgstr "Omi_tir todo"
814

815
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:186
816
msgid "_Retry"
817
msgstr "T_entar de novo"
818

819
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:187
820 821 822
msgid "_Delete"
msgstr "_Eliminar"

823
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:188
824
msgid "Delete _All"
825
msgstr "Eliminar t_odo"
826

827
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:189
828
msgid "_Replace"
829
msgstr "_Substituír"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
830

831
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:190
832
msgid "Replace _All"
833
msgstr "Substituír t_odo"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
834

835
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:191
836
msgid "_Merge"
837
msgstr "Co_mbinar"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
838

839
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:192
840
msgid "Merge _All"
841
msgstr "Combinar t_odo"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
842

843
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:193
844
msgid "Copy _Anyway"
845
msgstr "Copiar _igualmente"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
846

847
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:278
848 849 850
#, c-format
msgid "%'d second"
msgid_plural "%'d seconds"
851 852
msgstr[0] "%'d segundo"
msgstr[1] "%'d segundos"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
853

854 855
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:283
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:294
856 857 858
#, c-format
msgid "%'d minute"
msgid_plural "%'d minutes"
859 860
msgstr[0] "%'d minuto"
msgstr[1] "%'d minutos"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
861

862
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:293
863 864 865
#, c-format
msgid "%'d hour"
msgid_plural "%'d hours"
866 867
msgstr[0] "%'d hora"
msgstr[1] "%'d horas"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
868

869
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:301
870 871 872
#, c-format
msgid "approximately %'d hour"
msgid_plural "approximately %'d hours"
873 874
msgstr[0] " %'d hora aproximadamente"
msgstr[1] " %'d horas aproximadamente"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
875

876
#. appended to new link file
877
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:381
878 879
#, c-format
msgid "Another link to %s"
880
msgstr "Outra ligazón para %s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
881

882 883 884 885
#. Localizers: Feel free to leave out the "st" suffix
#. * if there's no way to do that nicely for a
#. * particular language.
#.
886
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:397
887 888
#, c-format
msgid "%'dst link to %s"
889
msgstr "%'dª ligazón para %s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
890

891
#. appended to new link file
892
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:401
893 894
#, c-format
msgid "%'dnd link to %s"
895
msgstr "%'dª ligazón para %s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
896

897
#. appended to new link file
898
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:405
899 900
#, c-format
msgid "%'drd link to %s"
901
msgstr "%'dª ligazón para %s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
902

903
#. appended to new link file
904
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:409
905 906
#, c-format
msgid "%'dth link to %s"
907
msgstr "%'dª ligazón para %s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
908

909 910 911 912 913
#. Localizers:
#. * Feel free to leave out the st, nd, rd and th suffix or
#. * make some or all of them match.
#.
#. localizers: tag used to detect the first copy of a file
914
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:448
915
msgid " (copy)"
916
msgstr " (copia)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
917

918
#. localizers: tag used to detect the second copy of a file
919
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:450
920
msgid " (another copy)"
921
msgstr " (outra copia)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
922

923 924 925 926
#. localizers: tag used to detect the x11th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
927
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:453
928 929
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:455
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:457
930
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:467
931
msgid "th copy)"
932
msgstr "ª copia)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
933

934
#. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
935
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:460
936
msgid "st copy)"
937
msgstr "ª copia)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
938

939
#. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
940
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:462
941
msgid "nd copy)"
942
msgstr "ª copia)"
943

944
#. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
945
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:464
946
msgid "rd copy)"
947
msgstr "ª copia)"
948

949
#. localizers: appended to first file copy
950
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:481
951 952
#, c-format
msgid "%s (copy)%s"
953
msgstr "%s (copia)%s"
954

955
#. localizers: appended to second file copy
956
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:483
957 958
#, c-format
msgid "%s (another copy)%s"
959
msgstr "%s (outra copia)%s"
960

961 962 963 964
#. localizers: appended to x11th file copy
#. localizers: appended to x12th file copy
#. localizers: appended to x13th file copy
#. localizers: appended to xxth file copy
965
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:486
966 967
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:488
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:490
968
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:504
969 970
#, c-format
msgid "%s (%'dth copy)%s"
971
msgstr "%s (%'dª copia)%s"
972

973 974 975 976 977
#. localizers: if in your language there's no difference between 1st, 2nd, 3rd and nth
#. * plurals, you can leave the st, nd, rd suffixes out and just make all the translated
#. * strings look like "%s (copy %'d)%s".
#.
#. localizers: appended to x1st file copy
978
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:498
979 980
#, c-format
msgid "%s (%'dst copy)%s"
981
msgstr "%s (%'dª copia)%s"
982

983
#. localizers: appended to x2nd file copy
984
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:500
985 986
#, c-format
msgid "%s (%'dnd copy)%s"
987
msgstr "%s (%'dª copia)%s"
988

989
#. localizers: appended to x3rd file copy
990
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:502
991 992
#, c-format
msgid "%s (%'drd copy)%s"
993
msgstr "%s (%'dª copia)%s"
994

995
#. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
996
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:603
997
msgid " ("
998
msgstr " ("
999

1000
#. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
1001
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:611
1002
#, c-format
1003
msgid " (%'d"
1004
msgstr " (%'d"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1005

1006
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1359
1007
msgid "Are you sure you want to permanently delete “%B” from the trash?"
1008
msgstr "Está seguro de que quere eliminar «%B» do lixo permanentemente?"
1009

1010
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1362
1011
#, c-format
1012
msgid ""
1013 1014 1015 1016 1017 1018
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item from the "
"trash?"
msgid_plural ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items from the "
"trash?"
msgstr[0] ""
1019 1020
"Está seguro de que quere eliminar permanentemente o elemento seleccionado do "
"lixo?"
1021
msgstr[1] ""
1022
"Esta seguro de que quere eliminar permanentemente os %'d elementos "
1023
"seleccionados do lixo?"
Darin Adler's avatar
Darin Adler committed
1024

1025 1026
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1372
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1438
1027
msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
1028
msgstr "Se elimina un elemento, pérdese permanentemente."
1029

1030
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1392
1031
msgid "Empty all items from Trash?"
1032
msgstr "Desexa baleirar todos os elementos do lixo?"
1033

1034
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1396
1035
msgid "All items in the Trash will be permanently deleted."
1036
msgstr "Todos os elementos do lixo eliminaranse permanentemente."
Darin Adler's avatar
Darin Adler committed
1037

1038 1039
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1399
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2275
1040
#: ../src/nautilus-window.c:1267
1041
msgid "Empty _Trash"
1042
msgstr "Baleirar o _lixo"
Darin Adler's avatar
Darin Adler committed
1043

1044
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1426
1045
msgid "Are you sure you want to permanently delete “%B”?"
1046
msgstr "Está seguro de que quere eliminar «%B» permanentemente?"
Darin Adler's avatar
Darin Adler committed
1047

1048
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1429
1049 1050 1051 1052 1053
#, c-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
msgid_plural ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d