da.po 176 KB
Newer Older
1
# Danish translation of Nautilus.
2
# Copyright (C) 2000-2009, 2011, 2012
3
# This file is distributed under the same license as the nautilus package.
4
# Kenneth Christiansen <kenneth@gnu.org>, 2000, 2001.
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
5
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000.
Keld Jørn Simonsen's avatar
Keld Jørn Simonsen committed
6
# Kim Schulz <kim@schulz.dk>, 2001.
7
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03, 04.
8
# Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>, 2004, 05.
9
# Lasse Bang Mikkelsen <lbm@fatalerror.dk>, 2006.
Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
10
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011.
11
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007, 08, 09, 10, 11, 12.
KennethNielsen's avatar
KennethNielsen committed
12
# Kenneth Nielsen <k.nielsen81@gmail.com>, 2013.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
13
#
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
14 15
# Konventioner:
#
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
16
#  alert -> påmindelse
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
17
#  browse filesystem -> navigér filsystem
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
18
#  browser window -> navigeringsvindue
19 20 21
#  custom -> eget/egen, brugerdefineret
#  go menu -> navigationsmenu
#  hardware -> udstyr
22
#  items -> normalt objekter; evt. filer, elementer
23 24 25 26
#  lay out -> arrangere (f.eks. objekterne i ikonfremvisningen)
#  link -> henvisning (ifølge ordlisten), (som udsagnsord) kæde sammen
#  location -> placering, sted
#  permissions -> rettigheder
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
27
#  script -> program, tekstprogram (når distinktion er nødvendig)
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
28
#  selected items -> valgte objekter (da de er udvalgte snarere end markerede)
29 30 31
#  service -> tjeneste
#  side bar -> sidepanel (alle andre 'bar' er linjer)
#  trash -> papirkurven
32
#  location bar -> adresselinje
33
#  pathbar -> stivælger
34 35
#  volume -> diskenhed (BEMÆRK: diskuteres pt., skal måske ændres)
#
36 37 38
#  '' -> ""
#  “” -> “”
#
39 40 41
# Også:
#  volume -> diskenhed. IKKE konsistent endnu, og heller ikke endeligt
# besluttet. Gennemgå når beslutningen er taget endegyldigt
Kenneth Christiansen's avatar
Kenneth Christiansen committed
42
#
43
# Husk at tilføje dig i credit-listen (msgid "translator-credits")
44
#
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
45 46
msgid ""
msgstr ""
47
"Project-Id-Version: nautilus\n"
48
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
49 50
"POT-Creation-Date: 2013-04-06 11:55+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-28 12:45+0100\n"
KennethNielsen's avatar
KennethNielsen committed
51
"Last-Translator: Kenneth Nielsen <k.nielsen81@gmail.com>\n"
52
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
53
"Language: da\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
54
"MIME-Version: 1.0\n"
55
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
56
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
57
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
58

59
#: ../data/nautilus-autorun-software.desktop.in.in.h:1
60 61 62 63 64
msgid "Run Software"
msgstr "Kør programmer"

#. set dialog properties
#: ../data/nautilus-connect-server.desktop.in.in.h:1
65
#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:588
KennethNielsen's avatar
KennethNielsen committed
66
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:800
67 68
msgid "Connect to Server"
msgstr "Forbind til server"
69

70
#. Set initial window title
71
#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:1
KennethNielsen's avatar
KennethNielsen committed
72 73 74
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:29
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4474 ../src/nautilus-window.c:1860
#: ../src/nautilus-window.c:2058
75 76 77 78
msgid "Files"
msgstr "Filer"

#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:2
79 80 81
msgid "Access and organize files"
msgstr "Tilgå og organisér filer"

KennethNielsen's avatar
KennethNielsen committed
82 83 84 85
#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:3
msgid "folder;manager;explore;disk;filesystem;"
msgstr "mappe;håndtering;udforsk;gennemse;disk;filsystem;"

86 87 88
#: ../data/nautilus.xml.in.h:1
msgid "Saved search"
msgstr "Gemt søgning"
89 90

#: ../eel/eel-canvas.c:1255 ../eel/eel-canvas.c:1256
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
91 92 93
msgid "X"
msgstr "X"

94
#: ../eel/eel-canvas.c:1262 ../eel/eel-canvas.c:1263
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
95 96 97
msgid "Y"
msgstr "Y"

98 99
#: ../eel/eel-editable-label.c:313 ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6162
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6163
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
100 101 102
msgid "Text"
msgstr "Tekst"

KennethNielsen's avatar
KennethNielsen committed
103
#: ../eel/eel-editable-label.c:314
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
104 105 106
msgid "The text of the label."
msgstr "Teksten for mærkaten."

KennethNielsen's avatar
KennethNielsen committed
107
#: ../eel/eel-editable-label.c:320
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
108 109 110
msgid "Justification"
msgstr "Justering"

KennethNielsen's avatar
KennethNielsen committed
111
#: ../eel/eel-editable-label.c:321
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
112 113 114 115 116 117 118 119 120
msgid ""
"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
"GtkMisc::xalign for that."
msgstr ""
"Den indbyrdes justering af tekstlinjerne i mærkaten. Dette påvirker IKKE "
"justeringen af mærkaten inden for dens allokering. Se GtkMisc::xalign "
"angående dette."

KennethNielsen's avatar
KennethNielsen committed
121
#: ../eel/eel-editable-label.c:329
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
122 123 124
msgid "Line wrap"
msgstr "Linjeombrydning"

KennethNielsen's avatar
KennethNielsen committed
125
#: ../eel/eel-editable-label.c:330
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
126 127 128
msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide."
msgstr "Hvis sat, så ombryd linjer når teksten bliver for bred."

KennethNielsen's avatar
KennethNielsen committed
129
#: ../eel/eel-editable-label.c:337
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
130 131 132
msgid "Cursor Position"
msgstr "Markørposition"

KennethNielsen's avatar
KennethNielsen committed
133
#: ../eel/eel-editable-label.c:338
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
134 135 136
msgid "The current position of the insertion cursor in chars."
msgstr "Den aktuelle position af indsættelsesmarkøren, målt i tegn."

KennethNielsen's avatar
KennethNielsen committed
137
#: ../eel/eel-editable-label.c:347
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
138 139 140
msgid "Selection Bound"
msgstr "Markeringsgrænse"

KennethNielsen's avatar
KennethNielsen committed
141
#: ../eel/eel-editable-label.c:348
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
142 143 144 145 146
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
msgstr ""
"Placeringen af den modsatte ende af markeringen fra markøren, målt i tegn."

KennethNielsen's avatar
KennethNielsen committed
147
#: ../eel/eel-editable-label.c:3088
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
148 149 150
msgid "Select All"
msgstr "Vælg alt"

KennethNielsen's avatar
KennethNielsen committed
151
#: ../eel/eel-editable-label.c:3099
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
152 153 154
msgid "Input Methods"
msgstr "Indtastningsmetoder"

KennethNielsen's avatar
KennethNielsen committed
155
#: ../eel/eel-gtk-extensions.c:327
156 157
msgid "Show more _details"
msgstr "Vis flere _detaljer"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
158

159
#: ../eel/eel-stock-dialogs.c:205
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
160 161 162
msgid "You can stop this operation by clicking cancel."
msgstr "Du kan standse denne operation ved at klikke på annullér."

163
#: ../eel/eel-vfs-extensions.c:99
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
164 165 166
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (ugyldig Unicode)"

KennethNielsen's avatar
KennethNielsen committed
167
#: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:108
168
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:134
169
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:275
KennethNielsen's avatar
KennethNielsen committed
170
#: ../src/nautilus-pathbar.c:295 ../src/nautilus-places-sidebar.c:528
171
#: ../src/nautilus-query-editor.c:1094
KennethNielsen's avatar
KennethNielsen committed
172
#: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:310
173 174
msgid "Home"
msgstr "Hjem"
175

KennethNielsen's avatar
KennethNielsen committed
176
#: ../libnautilus-private/nautilus-canvas-container.c:2381
177 178 179
msgid "The selection rectangle"
msgstr "Markeringsrektanglet"

180 181 182
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
183
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:359
184 185
msgid "Cut the selected text to the clipboard"
msgstr "Klip markeret tekst ud til udklipsholderen"
186

187 188 189
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
190
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:363
191 192
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Kopiér markeret tekst til udklipsholderen"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
193

194 195 196
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
197
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:367
198 199
msgid "Paste the text stored on the clipboard"
msgstr "Indsæt tekst som er gemt i udklipsholderen"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
200

201 202
#. name, stock id
#. label, accelerator
203
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:370 ../src/nautilus-view.c:7174
204 205
msgid "Select _All"
msgstr "Vælg _alt"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
206

207
#. tooltip
208
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:371
209 210
msgid "Select all the text in a text field"
msgstr "Vælg hele teksten i et tekstfelt"
211

212
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:372
213 214
msgid "Move _Up"
msgstr "Flyt _op"
215

216
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:382
217 218
msgid "Move Dow_n"
msgstr "Flyt _ned"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
219

220
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:395
221 222
msgid "Use De_fault"
msgstr "_Benyt standard"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
223

224
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:56
KennethNielsen's avatar
KennethNielsen committed
225
#: ../src/nautilus-list-view.c:1708
226 227
msgid "Name"
msgstr "Navn"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
228

229
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:57
230 231
msgid "The name and icon of the file."
msgstr "Navnet og ikonet for filen."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
232

233
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:63
234 235
msgid "Size"
msgstr "Størrelse"
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
236

237
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:64
238 239
msgid "The size of the file."
msgstr "Størrelsen af filen."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
240

241
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:71
242 243
msgid "Type"
msgstr "Type"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
244

245
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:72
246 247
msgid "The type of the file."
msgstr "Typen af filen."
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
248

249 250 251
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:78
msgid "Modified"
msgstr "Ændret"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
252

253
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:79
254 255
msgid "The date the file was modified."
msgstr "Den dato hvor filen sidst blev ændret."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
256

257
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:87
258 259
msgid "Owner"
msgstr "Ejer"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
260

261
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:88
262 263
msgid "The owner of the file."
msgstr "Ejeren af filen."
264

265
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:95
266 267
msgid "Group"
msgstr "Gruppe"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
268

269
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:96
270 271
msgid "The group of the file."
msgstr "Ejergruppen for filen."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
272

273
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:103
274
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4536
275 276
msgid "Permissions"
msgstr "Rettigheder"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
277

278
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:104
279 280
msgid "The permissions of the file."
msgstr "Rettighederne for filen."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
281

282
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:111
283 284
msgid "MIME Type"
msgstr "MIME-type"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
285

286
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:112
287 288
msgid "The mime type of the file."
msgstr "MIME-typen af filen."
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
289

290
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:119
291
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:415
292 293
msgid "Location"
msgstr "Placering"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
294

295
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:120
296 297 298
msgid "The location of the file."
msgstr "Filens placering."

299
# hvis 'på' eller 'den' udelades, fungerer det uanset om der indsættes klokkeslæt eller dato
300
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:161
301 302
msgid "Trashed On"
msgstr "Smidt i papirkurv"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
303

304
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:162
305 306
msgid "Date when file was moved to the Trash"
msgstr "Dato hvorpå filen blev flyttet til papirkurven"
307

308
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:168
309 310
msgid "Original Location"
msgstr "Oprindelig placering"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
311

312
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:169
313 314
msgid "Original location of file before moved to the Trash"
msgstr "Oprindelig placering af filen før den blev flyttet til Papirkurven"
315

316 317 318 319 320 321 322 323
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:186
msgid "Relevance"
msgstr "Relevans"

#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:187
msgid "Relevance rank for search"
msgstr "Relevansrang for søgning"

Joe Hansen's avatar
Joe Hansen committed
324
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-directory-file.c:435
325
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-icon-file.c:151
326 327 328
msgid "on the desktop"
msgstr "på skrivebordet"

329
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:89
330
#, c-format
331 332
msgid "You cannot move the volume “%s” to the trash."
msgstr "Du kan ikke flytte diskenheden “%s” til papirkurven."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
333

334
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:99
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
335
msgid ""
336 337 338
"If you want to eject the volume, please use Eject in the popup menu of the "
"volume."
msgstr "Vælg punktet Skub ud i diskenhedens pop op-menu for at skubbe den ud."
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
339

340
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:108
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
341
msgid ""
342 343
"If you want to unmount the volume, please use Unmount Volume in the popup "
"menu of the volume."
344
msgstr ""
345 346 347 348
"Hvis du vil afmontere diskenheden, så vælg Afmontér diskenhed i dennes pop "
"op-menu."

#. Translators: this is of the format "hostname (uri-scheme)"
KennethNielsen's avatar
KennethNielsen committed
349
#: ../libnautilus-private/nautilus-directory.c:523
350 351 352
#, c-format
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
353

KennethNielsen's avatar
KennethNielsen committed
354
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:767
355 356
msgid "_Move Here"
msgstr "_Flyt hertil"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
357

KennethNielsen's avatar
KennethNielsen committed
358
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:772
359 360
msgid "_Copy Here"
msgstr "_Kopiér hertil"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
361

KennethNielsen's avatar
KennethNielsen committed
362
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:777
363 364
msgid "_Link Here"
msgstr "_Kæd hertil"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
365

KennethNielsen's avatar
KennethNielsen committed
366
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:782
367 368
msgid "Set as _Background"
msgstr "Vælg som _baggrund"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
369

KennethNielsen's avatar
KennethNielsen committed
370
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:789
371 372
msgid "Cancel"
msgstr "Annullér"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
373

374
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1209
375
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:356
376 377 378
msgid "This file cannot be mounted"
msgstr "Denne fil kan ikke monteres"

379
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1254
380 381 382 383
msgid "This file cannot be unmounted"
msgstr "Denne fil kan ikke afmonteres"

# Ikke ligefrem pænt...
384
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1288
385 386 387
msgid "This file cannot be ejected"
msgstr "Denne fil kan ikke skubbes ud"

388
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1321
389
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:534
390 391 392
msgid "This file cannot be started"
msgstr "Denne fil kan ikke startes"

393 394
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1373
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1404
395 396 397
msgid "This file cannot be stopped"
msgstr "Denne fil kan ikke stoppes"

398
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1823
399 400 401 402
#, c-format
msgid "Slashes are not allowed in filenames"
msgstr "Skråstreger tillades ikke i filnavne"

403
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1841
404 405 406 407
#, c-format
msgid "File not found"
msgstr "Filen ikke fundet"

408
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1869
409 410 411 412 413
#, c-format
msgid "Toplevel files cannot be renamed"
msgstr "Topniveau-filer kan ikke omdøbes"

# 'desktop' giver sig selv i konteksten og en kortere tekst giver en kønnere menu
414
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1892
415 416 417 418
#, c-format
msgid "Unable to rename desktop icon"
msgstr "Kan ikke omdøbe skrivebordsikon"

419
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1921
420 421 422 423
#, c-format
msgid "Unable to rename desktop file"
msgstr "Kan ikke omdøbe skrivebordsfil"

424
#.
425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435
#. * Note to localizers: You can look at man strftime
#. * for details on the format, but you should only use
#. * the specifiers from the C standard, not extensions.
#. * These include "%" followed by one of
#. * "aAbBcdHIjmMpSUwWxXyYZ". There are two extensions
#. * in the Nautilus version of strftime that can be
#. * used (and match GNU extensions). Putting a "-"
#. * between the "%" and any numeric directive will turn
#. * off zero padding, and putting a "_" there will use
#. * space padding instead of zero padding.
#.
436
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4433
437 438
msgid "%R"
msgstr "%R"
439

440 441
# 8.12 pm -> 20:12
# 8.12 am -> 08:12
442
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4434
443 444
msgid "%-I:%M %P"
msgstr "%_H:%M"
445

446 447
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4435
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4436
448 449
msgid "%b %-e"
msgstr "%b %-e"
450

451
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4437
452 453
msgid "%b %-d %Y"
msgstr "%b %-d %Y"
454

455
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4438
456 457
msgid "%a, %b %e %Y %I:%M:%S %p"
msgstr "%a, %b %e %Y %_H:%M:%S"
458

459
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4439
460 461
msgid "%a, %b %e %Y %T"
msgstr "%a, %b %e %Y %T"
462

463
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4938
464 465 466 467
#, c-format
msgid "Not allowed to set permissions"
msgstr "Har ikke tilladelse til at ændre rettigheder"

468
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5233
469 470 471 472
#, c-format
msgid "Not allowed to set owner"
msgstr "Har ikke tilladelse til at ændre ejer"

473
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5251
474 475 476 477
#, c-format
msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
msgstr "Den angivne ejer \"%s\" findes ikke"

478
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5515
479 480 481 482
#, c-format
msgid "Not allowed to set group"
msgstr "Har ikke tilladelse til at ændre gruppe"

483
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5533
484 485 486 487
#, c-format
msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
msgstr "Angivne gruppe \"%s\" findes ikke"

488
#. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user)
489
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5667
490 491 492
msgid "Me"
msgstr "Mig"

493
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5691
494 495 496 497 498 499
#, c-format
msgid "%'u item"
msgid_plural "%'u items"
msgstr[0] "%'u objekt"
msgstr[1] "%'u objekter"

500
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5692
501 502 503 504 505 506
#, c-format
msgid "%'u folder"
msgid_plural "%'u folders"
msgstr[0] "%'u mappe"
msgstr[1] "%'u mapper"

507
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5693
508 509 510 511 512 513 514
#, c-format
msgid "%'u file"
msgid_plural "%'u files"
msgstr[0] "%'u fil"
msgstr[1] "%'u filer"

#. This means no contents at all were readable
515 516
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6089
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6105
517 518 519 520
msgid "? items"
msgstr "? objekter"

#. This means no contents at all were readable
521
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6095
522 523 524
msgid "? bytes"
msgstr "? byte"

525 526
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6112
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6192
527
msgid "Unknown"
528
msgstr "Ukendt"
529 530 531 532

#. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
#. * for which we have no more appropriate default.
#.
533
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6126
534
#: ../src/nautilus-properties-window.c:1181
535 536 537
msgid "unknown"
msgstr "ukendt"

538 539 540
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6156
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6164
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6215
541
msgid "Program"
542
msgstr "Program"
543

544
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6157
545
msgid "Audio"
546
msgstr "Lyd"
547

548
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6158
549
msgid "Font"
550
msgstr "Skrifttype"
551

552
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6159
553
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:769
554 555 556
msgid "Image"
msgstr "Billede"

557
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6160
558
msgid "Archive"
559
msgstr "Arkiv"
560

561
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6161
562
msgid "Markup"
563
msgstr "Opmærkning"
564

565 566
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6165
#: ../src/nautilus-query-editor.c:355
567 568 569
msgid "Video"
msgstr "Film"

570
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6166
571
msgid "Contacts"
572
msgstr "Kontakter"
573

574
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6167
575
msgid "Calendar"
576
msgstr "Kalender"
577

578
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6168
579
msgid "Document"
580
msgstr "Dokument"
581

582 583
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6169
#: ../src/nautilus-query-editor.c:421
584 585 586
msgid "Presentation"
msgstr "Præsentation"

587 588
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6170
#: ../src/nautilus-query-editor.c:405
589 590 591
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Regneark"

592
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6217
593
msgid "Binary"
594
msgstr "Binær"
595

596
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6221
597
msgid "Folder"
598
msgstr "Mappe"
599

600
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6252
601
msgid "Link"
602
msgstr "Henvisning"
603 604 605 606 607 608

#. Note to localizers: convert file type string for file
#. * (e.g. "folder", "plain text") to file type for symbolic link
#. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
#.
#. appended to new link file
609
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6258
610
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:377
611
#: ../src/nautilus-view-dnd.c:124
612 613 614 615
#, c-format
msgid "Link to %s"
msgstr "Henvisning til %s"

616 617
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6274
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6288
618
msgid "Link (broken)"
619
msgstr "Henvisning (ødelagt)"
620

621
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:141
622
#, c-format
623 624
msgid "Merge folder “%s”?"
msgstr "Flet mappen “%s”?"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
625

626
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:145
627 628 629 630
msgid ""
"Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder "
"that conflict with the files being copied."
msgstr ""
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
631 632
"Ved sammenføjning vil der blive bedt om bekræftelse før der overskrives "
"filer i mappen, som er i konflikt med dem, der flyttes."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
633

634
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:150
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
635
#, c-format
636 637
msgid "An older folder with the same name already exists in “%s”."
msgstr "En ældre mappe med det samme navn findes allerede i “%s”."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
638

639
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:154
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
640
#, c-format
641 642
msgid "A newer folder with the same name already exists in “%s”."
msgstr "En nyere mappe med det samme navn findes allerede i “%s”."
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
643

644
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:158
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
645
#, c-format
646 647
msgid "Another folder with the same name already exists in “%s”."
msgstr "En anden mappe med det samme navn findes allerede i “%s”."
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
648

649
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:163
650
msgid "Replacing it will remove all files in the folder."
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
651
msgstr "Ved erstatning vil alle filer i mappen blive fjernet."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
652

653
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:165
654
#, c-format
655 656
msgid "Replace folder “%s”?"
msgstr "Erstat mappen “%s”?"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
657

658
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:167
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
659
#, c-format
660 661
msgid "A folder with the same name already exists in “%s”."
msgstr "En mappe med det samme navn findes allerede i “%s”."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
662

663
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:172
664
#, c-format
665 666
msgid "Replace file “%s”?"
msgstr "Erstat filen “%s”?"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
667

668
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:174
669
msgid "Replacing it will overwrite its content."
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
670
msgstr "Ved erstatning vil dens indhold blive overskrevet."
671

672
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:178
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
673
#, c-format
674 675
msgid "An older file with the same name already exists in “%s”."
msgstr "En ældre fil med det samme navn findes allerede i “%s”."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
676

677
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:182
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
678
#, c-format
679 680
msgid "A newer file with the same name already exists in “%s”."
msgstr "En nyere fil med det samme navn findes allerede i “%s”."
681

682
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:186
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
683
#, c-format
684 685
msgid "Another file with the same name already exists in “%s”."
msgstr "En anden fil med det samme navn findes allerede i “%s”."
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
686

687
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:252
688 689
msgid "Original file"
msgstr "Oprindelig fil"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
690

691 692
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:253
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:284
693
#: ../src/nautilus-properties-window.c:3275
694 695
msgid "Size:"
msgstr "Størrelse:"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
696

697 698
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:256
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:287
699
#: ../src/nautilus-properties-window.c:3257
700 701
msgid "Type:"
msgstr "Type:"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
702

703 704
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:259
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:290
705 706
msgid "Last modified:"
msgstr "Sidst ændret:"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
707

708
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:283
709 710
msgid "Replace with"
msgstr "Erstat med"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
711

712
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:312
713 714
msgid "Merge"
msgstr "Sammenflet"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
715

716
#. Setup the expander for the rename action
717
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:505
718 719
msgid "_Select a new name for the destination"
msgstr "_Vælg et nyt navn til destinationen"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
720

721
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:519
722
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:317
723 724
msgid "Reset"
msgstr "Nulstil"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
725

726
#. Setup the checkbox to apply the action to all files
727
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:531
728 729
msgid "Apply this action to all files"
msgstr "Udfør denne handling på alle filer"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
730

731
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:542
732
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:185
733 734
msgid "_Skip"
msgstr "_Spring over"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
735

736
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:547
737 738
msgid "Re_name"
msgstr "Om_døb"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
739

740
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:553
741 742
msgid "Replace"
msgstr "Erstat"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
743

744
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:625
745 746
msgid "File conflict"
msgstr "Filkonflikt"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
747

748
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:186
749 750
msgid "S_kip All"
msgstr "Spring _alle over"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
751

752
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:187
753 754
msgid "_Retry"
msgstr "_Prøv igen"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
755

756
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:188
757 758
msgid "Delete _All"
msgstr "Slet _alle"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
759

760
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:189
761 762
msgid "_Replace"
msgstr "_Erstat"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
763

764
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:190
765 766
msgid "Replace _All"
msgstr "Erstat _alle"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
767

768
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:191
769 770
msgid "_Merge"
msgstr "_Sammenføj"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
771

772
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:192
773 774
msgid "Merge _All"
msgstr "Sammenføj _alle"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
775

776
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:193
777 778
msgid "Copy _Anyway"
msgstr "Kopiér _alligevel"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
779

780
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:278
781 782 783 784 785
#, c-format
msgid "%'d second"
msgid_plural "%'d seconds"
msgstr[0] "%'d sekund"
msgstr[1] "%'d sekunder"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
786

787 788
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:283
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:294
789 790 791 792 793
#, c-format
msgid "%'d minute"
msgid_plural "%'d minutes"
msgstr[0] "%'d minut"
msgstr[1] "%'d minutter"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
794

795
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:293
796 797 798 799 800
#, c-format
msgid "%'d hour"
msgid_plural "%'d hours"
msgstr[0] "%'d time"
msgstr[1] "%'d timer"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
801

802
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:301
803 804 805 806 807
#, c-format
msgid "approximately %'d hour"
msgid_plural "approximately %'d hours"
msgstr[0] "omtrent %'d time"
msgstr[1] "omtrent %'d timer"
Kenneth Nielsen's avatar
Kenneth Nielsen committed
808

809
#. appended to new link file
810
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:381
811 812 813
#, c-format
msgid "Another link to %s"
msgstr "Anden henvisning til %s"
814

815 816 817 818
#. Localizers: Feel free to leave out the "st" suffix
#. * if there's no way to do that nicely for a
#. * particular language.
#.
819
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:397
820 821 822
#, c-format
msgid "%'dst link to %s"
msgstr "%'d. henvisning til %s"
823

824
#. appended to new link file
825
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:401
826 827 828
#, c-format
msgid "%'dnd link to %s"
msgstr "%'d. henvisning til %s"
829

830
#. appended to new link file
831
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:405
832 833 834
#, c-format
msgid "%'drd link to %s"
msgstr "%'d. henvisning til %s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
835

836
#. appended to new link file
837
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:409
838 839 840
#, c-format
msgid "%'dth link to %s"
msgstr "%'d. henvisning til %s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
841

842 843 844 845 846
#. Localizers:
#. * Feel free to leave out the st, nd, rd and th suffix or
#. * make some or all of them match.
#.
#. localizers: tag used to detect the first copy of a file
847
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:448
848 849
msgid " (copy)"
msgstr " (kopi)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
850

851
#. localizers: tag used to detect the second copy of a file
852
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:450
853 854
msgid " (another copy)"
msgstr " (ny kopi)"
855

856 857 858 859 860 861
#. localizers: tag used to detect the x11th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:453
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:455
862 863
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:457
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:467
864 865
msgid "th copy)"
msgstr ". kopi)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
866

867
#. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
868
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:460
869 870
msgid "st copy)"
msgstr ". kopi)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
871

872
#. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
873
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:462
874 875
msgid "nd copy)"
msgstr ". kopi)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
876

877
#. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
878
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:464
879 880
msgid "rd copy)"
msgstr ". kopi)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
881

882
#. localizers: appended to first file copy
883
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:481
884 885 886
#, c-format
msgid "%s (copy)%s"
msgstr "%s (kopi)%s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
887

888
#. localizers: appended to second file copy
889
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:483
890 891 892
#, c-format
msgid "%s (another copy)%s"
msgstr "%s (ny kopi)%s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
893

894 895 896 897 898 899
#. localizers: appended to x11th file copy
#. localizers: appended to x12th file copy
#. localizers: appended to x13th file copy
#. localizers: appended to xxth file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:486
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:488
900 901
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:490
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:504
902 903 904
#, c-format
msgid "%s (%'dth copy)%s"
msgstr "%s (%'d. kopi)%s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
905

906 907 908 909 910
#. localizers: if in your language there's no difference between 1st, 2nd, 3rd and nth
#. * plurals, you can leave the st, nd, rd suffixes out and just make all the translated
#. * strings look like "%s (copy %'d)%s".
#.
#. localizers: appended to x1st file copy
911
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:498
912 913 914
#, c-format
msgid "%s (%'dst copy)%s"
msgstr "%s (%'d. kopi)%s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
915

916
#. localizers: appended to x2nd file copy
917
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:500
918 919 920
#, c-format
msgid "%s (%'dnd copy)%s"
msgstr "%s (%'d. kopi)%s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
921

922
#. localizers: appended to x3rd file copy
923
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:502
924 925 926
#, c-format
msgid "%s (%'drd copy)%s"
msgstr "%s (%'d. kopi)%s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
927

928
#. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string