ca.po 256 KB
Newer Older
1
# Traducció del nautilus de l'equip de Softcatalà.
2
# Copyright © 2000-2009 Free Software Foundation, Inc.
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
3
# Softcatalà <info@softcatala.org>, 2000, 2001.
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
4 5
# Valentín Trilles <vtrilles@yahoo.es>, 2002.
# Sinner from the Prairy <sinner@escomposlinux.org>, 2002.
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
6
# Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>, 2002, 2003, 2004, 2005.
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
7
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004.
8
# Josep Puigdemont <josep.puigdemont@gmail.com>, 2006, 2007.
9
# Joan Duran <jodufi@gmail.com>, 2008-2013.
10
# Jordi Serratosa <jordis@softcatala.cat>, 2012.
11 12 13
#
msgid ""
msgstr ""
14
"Project-Id-Version: nautilus\n"
15 16
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
17 18
"POT-Creation-Date: 2013-03-10 13:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-10 18:18+0100\n"
19
"Last-Translator: Joan Duran <jodufi@gmail.com>\n"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
20
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
21
"Language: ca\n"
22
"MIME-Version: 1.0\n"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
23
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
24
"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
25
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
26

27
#: ../data/nautilus-autorun-software.desktop.in.in.h:1
28 29 30 31 32 33
msgid "Run Software"
msgstr "Executa programari"

#. set dialog properties
#: ../data/nautilus-connect-server.desktop.in.in.h:1
#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:588
34
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:800
35 36
msgid "Connect to Server"
msgstr "Connecta't al servidor"
37

38
#. Set initial window title
39
#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:1
40 41 42
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:29
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4474 ../src/nautilus-window.c:1860
#: ../src/nautilus-window.c:2058
43 44 45 46 47 48 49
msgid "Files"
msgstr "Fitxers"

#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:2
msgid "Access and organize files"
msgstr "Organitzeu i accediu a fitxers"

50 51 52 53
#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:3
msgid "folder;manager;explore;disk;filesystem;"
msgstr "carpeta;gestor;explora;disc;sistema de fitxers;"

54 55 56 57
#: ../data/nautilus.xml.in.h:1
msgid "Saved search"
msgstr "Cerca desada"

58
#: ../eel/eel-canvas.c:1255 ../eel/eel-canvas.c:1256
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
59 60
msgid "X"
msgstr "X"
61

62
#: ../eel/eel-canvas.c:1262 ../eel/eel-canvas.c:1263
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
63 64
msgid "Y"
msgstr "Y"
65

66 67
#: ../eel/eel-editable-label.c:313 ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6159
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6160
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
68 69
msgid "Text"
msgstr "Text"
70

71
#: ../eel/eel-editable-label.c:314
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
72 73
msgid "The text of the label."
msgstr "El text de l'etiqueta."
74

75
#: ../eel/eel-editable-label.c:320
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
76 77 78
msgid "Justification"
msgstr "Justificació"

79
#: ../eel/eel-editable-label.c:321
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
80 81 82 83
msgid ""
"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
"GtkMisc::xalign for that."
84
msgstr ""
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
85 86
"L'alineació relativa entre les línies en el text de l'etiqueta. Aquest "
"paràmetre no afecta l'alineació de l'etiqueta dins de la seva ubicació. "
87
"Vegeu GtkMisc::xalign per modificar-la."
88

89
#: ../eel/eel-editable-label.c:329
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
90 91
msgid "Line wrap"
msgstr "Ajustament de línies"
92

93
#: ../eel/eel-editable-label.c:330
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
94 95
msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide."
msgstr "Si s'estableix, s'ajustaran les línies si el text es fa massa ample."
96

97
#: ../eel/eel-editable-label.c:337
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
98 99
msgid "Cursor Position"
msgstr "Posició del cursor"
100

101
#: ../eel/eel-editable-label.c:338
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
102 103
msgid "The current position of the insertion cursor in chars."
msgstr "La posició actual del cursor d'inserció en caràcters."
104

105
#: ../eel/eel-editable-label.c:347
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
106 107
msgid "Selection Bound"
msgstr "Marges de la selecció"
108

109
#: ../eel/eel-editable-label.c:348
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
110 111 112
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
msgstr "La posició de l'extrem oposat de la selecció del cursor en caràcters."
113

114
#: ../eel/eel-editable-label.c:3088
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
115 116
msgid "Select All"
msgstr "Selecciona-ho tot"
117

118
#: ../eel/eel-editable-label.c:3099
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
119 120
msgid "Input Methods"
msgstr "Mètodes d'entrada"
121

122
#: ../eel/eel-gtk-extensions.c:327
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
123 124
msgid "Show more _details"
msgstr "Mostra més _detalls"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
125

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
126 127 128
#: ../eel/eel-stock-dialogs.c:205
msgid "You can stop this operation by clicking cancel."
msgstr "Podeu aturar aquesta operació fent clic a «Cancel·la»."
129

130
#: ../eel/eel-vfs-extensions.c:99
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
131 132
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (caràcter no vàlid)"
133

134
#: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:108
135
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:134
136 137 138 139
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:275
#: ../src/nautilus-pathbar.c:295 ../src/nautilus-places-sidebar.c:528
#: ../src/nautilus-query-editor.c:1164
#: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:310
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
140 141
msgid "Home"
msgstr "Carpeta de l'usuari"
142

143
#: ../libnautilus-private/nautilus-canvas-container.c:2381
144 145 146
msgid "The selection rectangle"
msgstr "El rectangle de la selecció"

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
147 148 149
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
150
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:359
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
151 152
msgid "Cut the selected text to the clipboard"
msgstr "Retalla el text seleccionat al porta-retalls"
153

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
154 155 156
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
157
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:363
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
158 159
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Copia el text seleccionat al porta-retalls"
160

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
161 162 163
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
164
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:367
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
165 166
msgid "Paste the text stored on the clipboard"
msgstr "Enganxa el text emmagatzemat al porta-retalls"
167

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
168 169
#. name, stock id
#. label, accelerator
170
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:370 ../src/nautilus-view.c:7176
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
171 172
msgid "Select _All"
msgstr "Selecciona-ho _tot"
173

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
174
#. tooltip
175
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:371
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
176 177
msgid "Select all the text in a text field"
msgstr "Selecciona tot el text dins d'un camp de text"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
178

179
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:372
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
180 181
msgid "Move _Up"
msgstr "Mou cap am_unt"
Jordi Mallach's avatar
Jordi Mallach committed
182

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
183
#
184
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:382
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
185 186
msgid "Move Dow_n"
msgstr "Mou cap a_vall"
187

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
188
#
189
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:395
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
190
msgid "Use De_fault"
191
msgstr "_Utilitza el valor per defecte"
192

193
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:56
194
#: ../src/nautilus-list-view.c:1708
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
195 196
msgid "Name"
msgstr "Nom"
197

198
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:57
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
199 200
msgid "The name and icon of the file."
msgstr "El nom i la icona del fitxer."
201

202
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:63
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
203 204
msgid "Size"
msgstr "Mida"
205

206
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:64
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
207 208
msgid "The size of the file."
msgstr "La mida del fitxer."
209

210
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:71
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
211 212
msgid "Type"
msgstr "Tipus"
213

214
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:72
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
215 216
msgid "The type of the file."
msgstr "El tipus del fitxer."
217

218 219 220
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:78
msgid "Modified"
msgstr "Modificat"
221

222
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:79
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
223 224
msgid "The date the file was modified."
msgstr "La data en què es va modificar el fitxer."
225

226
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:87
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
227 228
msgid "Owner"
msgstr "Propietari"
229

230
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:88
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
231 232
msgid "The owner of the file."
msgstr "El propietari del fitxer."
233

234
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:95
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
235 236
msgid "Group"
msgstr "Grup"
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
237

238
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:96
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
239 240
msgid "The group of the file."
msgstr "El grup del fitxer."
241

242
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:103
243
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4536
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
244 245
msgid "Permissions"
msgstr "Permisos"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
246

247
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:104
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
248 249
msgid "The permissions of the file."
msgstr "Els permisos del fitxer."
250

251
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:111
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
252 253
msgid "MIME Type"
msgstr "Tipus MIME"
254

255
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:112
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
256 257
msgid "The mime type of the file."
msgstr "El tipus MIME del fitxer."
258

259
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:119
260
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:415
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
261 262
msgid "Location"
msgstr "Ubicació"
263

264
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:120
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
265 266
msgid "The location of the file."
msgstr "La ubicació del fitxer."
267

268
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:161
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
269 270
msgid "Trashed On"
msgstr "Mogut a la paperera el"
271

272
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:162
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
273 274
msgid "Date when file was moved to the Trash"
msgstr "La data en la qual es va moure el fitxer a la paperera"
275

276
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:168
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
277 278
msgid "Original Location"
msgstr "Ubicació original"
279

280
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:169
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
281 282
msgid "Original location of file before moved to the Trash"
msgstr "Ubicació original del fitxer abans de moure'l a la paperera"
283

284 285 286 287 288 289 290 291
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:186
msgid "Relevance"
msgstr "Rellevància"

#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:187
msgid "Relevance rank for search"
msgstr "Rang de rellevància per la cerca"

292
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-directory-file.c:435
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
293 294 295
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-icon-file.c:151
msgid "on the desktop"
msgstr "a l'escriptori"
296

297
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:89
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
298
#, c-format
299
msgid "You cannot move the volume “%s” to the trash."
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
300
msgstr "No podeu moure el volum «%s» a la paperera."
301

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
302
#
303
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:99
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
304
msgid ""
305 306
"If you want to eject the volume, please use Eject in the popup menu of the "
"volume."
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
307
msgstr ""
308 309
"Si voleu expulsar el volum, utilitzeu «Expulsa» en el menú emergent del "
"volum."
310

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
311
#
312
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:108
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
313
msgid ""
314 315
"If you want to unmount the volume, please use Unmount Volume in the popup "
"menu of the volume."
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
316
msgstr ""
317 318 319 320
"Si voleu desmuntar el volum, utilitzeu «Desmunta el volum» en el menú "
"emergent del volum."

#. Translators: this is of the format "hostname (uri-scheme)"
321
#: ../libnautilus-private/nautilus-directory.c:523
322 323 324
#, c-format
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"
325

326
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:767
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
327 328
msgid "_Move Here"
msgstr "_Mou aquí"
329

330
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:772
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
331 332
msgid "_Copy Here"
msgstr "_Copia aquí"
333

334
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:777
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
335 336
msgid "_Link Here"
msgstr "_Enllaça aquí"
337

338
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:782
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
339 340
msgid "Set as _Background"
msgstr "Estableix com a _fons"
341

342
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:789
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
343 344
msgid "Cancel"
msgstr "Cancel·la"
345

346
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1209
347
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:356
348 349
msgid "This file cannot be mounted"
msgstr "No es pot muntar el fitxer"
350

351
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1254
352 353
msgid "This file cannot be unmounted"
msgstr "No es pot desmuntar el fitxer"
354

355
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1288
356 357
msgid "This file cannot be ejected"
msgstr "No es pot expulsar el fitxer"
358

359
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1321
360
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:534
361 362
msgid "This file cannot be started"
msgstr "No es pot iniciar el fitxer"
363

364 365
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1373
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1404
366 367
msgid "This file cannot be stopped"
msgstr "No es pot aturar el fitxer"
368

369
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1823
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
370
#, c-format
371 372
msgid "Slashes are not allowed in filenames"
msgstr "No es permeten barres en els noms dels fitxers"
373

374
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1841
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
375
#, c-format
376 377
msgid "File not found"
msgstr "No s'ha trobat el fitxer"
378

379
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1869
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
380
#, c-format
381 382
msgid "Toplevel files cannot be renamed"
msgstr "No es pot canviar el nom dels fitxers de nivell superior"
383

384
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1892
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
385
#, c-format
386 387
msgid "Unable to rename desktop icon"
msgstr "No s'ha pogut canviar el nom de la icona de l'escriptori"
388

389
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1921
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
390
#, c-format
391 392
msgid "Unable to rename desktop file"
msgstr "No s'ha pogut canviar el nom del fitxer de l'escriptori"
393

394
#.
395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405
#. * Note to localizers: You can look at man strftime
#. * for details on the format, but you should only use
#. * the specifiers from the C standard, not extensions.
#. * These include "%" followed by one of
#. * "aAbBcdHIjmMpSUwWxXyYZ". There are two extensions
#. * in the Nautilus version of strftime that can be
#. * used (and match GNU extensions). Putting a "-"
#. * between the "%" and any numeric directive will turn
#. * off zero padding, and putting a "_" there will use
#. * space padding instead of zero padding.
#.
406
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4430
407 408
msgid "%R"
msgstr "%R"
409

410
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4431
411 412
msgid "%-I:%M %P"
msgstr "%-I:%M %P"
413

414 415
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4432
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4433
416 417
msgid "%b %-e"
msgstr "%b %-e"
418

419
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4434
420 421
msgid "%b %-d %Y"
msgstr "%-d %b %Y"
422

423
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4435
424 425
msgid "%a, %b %e %Y %I:%M:%S %p"
msgstr "%a, %e %b %Y %I:%M:%S %p"
426

427
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4436
428 429
msgid "%a, %b %e %Y %T"
msgstr "%a, %e %b %Y %T"
430

431
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4935
432 433 434 435
#, c-format
msgid "Not allowed to set permissions"
msgstr "No podeu establir els permisos"

436
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5230
437 438 439 440
#, c-format
msgid "Not allowed to set owner"
msgstr "No podeu establir el propietari"

441
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5248
442 443 444 445
#, c-format
msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
msgstr "No existeix el propietari especificat «%s»"

446
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5512
447 448 449 450
#, c-format
msgid "Not allowed to set group"
msgstr "No podeu establir el grup"

451
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5530
452 453 454 455
#, c-format
msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
msgstr "No existeix el grup especificat «%s»"

456
#. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user)
457
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5664
458 459 460
msgid "Me"
msgstr "Meu"

461
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5688
462 463 464 465 466 467
#, c-format
msgid "%'u item"
msgid_plural "%'u items"
msgstr[0] "%'u element"
msgstr[1] "%'u elements"

468
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5689
469 470 471 472 473 474
#, c-format
msgid "%'u folder"
msgid_plural "%'u folders"
msgstr[0] "%'u carpeta"
msgstr[1] "%'u carpetes"

475
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5690
476 477 478 479 480 481 482
#, c-format
msgid "%'u file"
msgid_plural "%'u files"
msgstr[0] "%'u fitxer"
msgstr[1] "%'u fitxers"

#. This means no contents at all were readable
483 484
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6086
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6102
485 486 487 488
msgid "? items"
msgstr "? elements"

#. This means no contents at all were readable
489
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6092
490 491 492
msgid "? bytes"
msgstr "? bytes"

493 494
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6109
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6189
495 496
msgid "Unknown"
msgstr "Desconegut"
497 498 499 500

#. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
#. * for which we have no more appropriate default.
#.
501 502
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6123
#: ../src/nautilus-properties-window.c:1181
503 504 505
msgid "unknown"
msgstr "desconegut"

506 507 508
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6153
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6161
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6212
509 510 511
msgid "Program"
msgstr "Programa"

512
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6154
513 514 515
msgid "Audio"
msgstr "Àudio"

516
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6155
517 518 519
msgid "Font"
msgstr "Tipus de lletra"

520 521
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6156
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:769
522 523 524
msgid "Image"
msgstr "Imatge"

525
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6157
526 527 528
msgid "Archive"
msgstr "Arxiu"

529
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6158
530 531 532
msgid "Markup"
msgstr "Marcatge"

533 534
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6162
#: ../src/nautilus-query-editor.c:425
535 536 537
msgid "Video"
msgstr "Vídeo"

538
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6163
539 540 541
msgid "Contacts"
msgstr "Contactes"

542
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6164
543 544 545
msgid "Calendar"
msgstr "Calendari"

546
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6165
547 548 549
msgid "Document"
msgstr "Document"

550 551
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6166
#: ../src/nautilus-query-editor.c:491
552 553 554
msgid "Presentation"
msgstr "Presentació"

555 556
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6167
#: ../src/nautilus-query-editor.c:475
557 558 559
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Full de càlcul"

560
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6214
561 562 563
msgid "Binary"
msgstr "Binari"

564
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6218
565 566
msgid "Folder"
msgstr "Carpeta"
567

568
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6249
569 570
msgid "Link"
msgstr "Enllaç"
571 572 573 574 575 576

#. Note to localizers: convert file type string for file
#. * (e.g. "folder", "plain text") to file type for symbolic link
#. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
#.
#. appended to new link file
577
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6255
578
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:377
579
#: ../src/nautilus-view-dnd.c:124
580 581 582 583
#, c-format
msgid "Link to %s"
msgstr "Enllaç a %s"

584 585
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6271
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6285
586 587
msgid "Link (broken)"
msgstr "Enllaç (trencat)"
588 589 590

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:141
#, c-format
591
msgid "Merge folder “%s”?"
592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603
msgstr "Voleu combinar la carpeta «%s»?"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:145
msgid ""
"Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder "
"that conflict with the files being copied."
msgstr ""
"En combinar-la es demanarà confirmació abans de reemplaçar-hi cap fitxer que "
"entri en conflicte amb els que s'estiguin copiant."

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:150
#, c-format
604
msgid "An older folder with the same name already exists in “%s”."
605 606 607 608
msgstr "Ja existeix una carpeta més antiga amb el mateix nom a «%s»."

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:154
#, c-format
609
msgid "A newer folder with the same name already exists in “%s”."
610 611 612 613
msgstr "Ja existeix una carpeta més nova amb el mateix nom a «%s»."

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:158
#, c-format
614
msgid "Another folder with the same name already exists in “%s”."
615 616 617 618 619 620 621 622
msgstr "Ja existeix una altra carpeta amb el mateix nom a «%s»."

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:163
msgid "Replacing it will remove all files in the folder."
msgstr "En reemplaçar-la se'n suprimiran tots els fitxers."

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:165
#, c-format
623
msgid "Replace folder “%s”?"
624 625 626 627
msgstr "Voleu reemplaçar la carpeta «%s»?"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:167
#, c-format
628
msgid "A folder with the same name already exists in “%s”."
629 630 631 632
msgstr "Ja existeix una carpeta amb el mateix nom a «%s»."

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:172
#, c-format
633
msgid "Replace file “%s”?"
634 635 636 637 638 639 640 641
msgstr "Voleu reemplaçar el fitxer «%s»?"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:174
msgid "Replacing it will overwrite its content."
msgstr "En reemplaçar-lo se'n sobreescriuran els continguts."

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:178
#, c-format
642
msgid "An older file with the same name already exists in “%s”."
643 644 645 646
msgstr "Ja existeix un fitxer més antic amb el mateix nom a «%s»."

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:182
#, c-format
647
msgid "A newer file with the same name already exists in “%s”."
648 649 650 651
msgstr "Ja existeix un fitxer més nou amb el mateix nom a «%s»."

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:186
#, c-format
652
msgid "Another file with the same name already exists in “%s”."
653 654 655 656 657 658 659 660
msgstr "Ja existeix un altre fitxer amb el mateix nom a «%s»."

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:252
msgid "Original file"
msgstr "Fitxer original"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:253
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:284
661
#: ../src/nautilus-properties-window.c:3275
662 663 664 665 666
msgid "Size:"
msgstr "Mida:"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:256
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:287
667
#: ../src/nautilus-properties-window.c:3257
668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690
msgid "Type:"
msgstr "Tipus:"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:259
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:290
msgid "Last modified:"
msgstr "Última modificació:"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:283
msgid "Replace with"
msgstr "Reemplaça amb"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:312
msgid "Merge"
msgstr "Combina"

#. Setup the expander for the rename action
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:505
msgid "_Select a new name for the destination"
msgstr "_Seleccioneu un nom nou per a la destinació"

#
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:519
691
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:317
692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760
msgid "Reset"
msgstr "Reinicia"

#. Setup the checkbox to apply the action to all files
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:531
msgid "Apply this action to all files"
msgstr "Aplica aquesta acció a tots els fitxers"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:542
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:185
msgid "_Skip"
msgstr "_Omet"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:547
msgid "Re_name"
msgstr "Canvia el _nom"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:553
msgid "Replace"
msgstr "Reemplaça"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:625
msgid "File conflict"
msgstr "Conflicte de fitxers"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:186
msgid "S_kip All"
msgstr "Omet-los _tots"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:187
msgid "_Retry"
msgstr "_Torna-ho a intentar"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:188
msgid "Delete _All"
msgstr "Suprimeix-ho _tot"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:189
msgid "_Replace"
msgstr "_Reemplaça"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:190
msgid "Replace _All"
msgstr "Reempl_aça'ls tots"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:191
msgid "_Merge"
msgstr "_Combina"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:192
msgid "Merge _All"
msgstr "Combina-ho _tot"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:193
msgid "Copy _Anyway"
msgstr "Copia _igualment"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:278
#, c-format
msgid "%'d second"
msgid_plural "%'d seconds"
msgstr[0] "%'d segon"
msgstr[1] "%'d segons"

#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:283
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:294
#, c-format
msgid "%'d minute"
msgid_plural "%'d minutes"
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
761 762
msgstr[0] "%'d minut"
msgstr[1] "%'d minuts"
763

764
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:293
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
765 766 767 768 769
#, c-format
msgid "%'d hour"
msgid_plural "%'d hours"
msgstr[0] "%'d hora"
msgstr[1] "%'d hores"
770

771
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:301
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
772 773 774 775 776
#, c-format
msgid "approximately %'d hour"
msgid_plural "approximately %'d hours"
msgstr[0] "aproximadament %'d hora"
msgstr[1] "aproximadament %'d hores"
777

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
778
#. appended to new link file
779
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:381
780
#, c-format
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
781 782
msgid "Another link to %s"
msgstr "Un altre enllaç a %s"
783

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
784 785 786 787
#. Localizers: Feel free to leave out the "st" suffix
#. * if there's no way to do that nicely for a
#. * particular language.
#.
788
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:397
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
789 790 791
#, c-format
msgid "%'dst link to %s"
msgstr "%'dr enllaç a %s"
792

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
793
#. appended to new link file
794
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:401
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
795 796 797
#, c-format
msgid "%'dnd link to %s"
msgstr "%'dn enllaç a %s"
798

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
799
#. appended to new link file
800
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:405
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
801 802 803
#, c-format
msgid "%'drd link to %s"
msgstr "%'der enllaç a %s"
804

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
805 806
# Això no funcionarà per a "4rt", per exemple, sortirà 4è
#. appended to new link file
807
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:409
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
808 809 810
#, c-format
msgid "%'dth link to %s"
msgstr "%'dè enllaç a %s"
811

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
812 813 814 815 816
#. Localizers:
#. * Feel free to leave out the st, nd, rd and th suffix or
#. * make some or all of them match.
#.
#. localizers: tag used to detect the first copy of a file
817
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:448
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
818 819
msgid " (copy)"
msgstr " (còpia)"
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
820

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
821
#. localizers: tag used to detect the second copy of a file
822
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:450
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
823 824
msgid " (another copy)"
msgstr " (una altra còpia)"
825

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
826 827 828 829 830 831
#. localizers: tag used to detect the x11th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:453
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:455
832 833
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:457
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:467
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
834 835
msgid "th copy)"
msgstr "a còpia)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
836

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
837
#. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
838
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:460
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
839 840
msgid "st copy)"
msgstr "a còpia)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
841

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
842
#. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
843
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:462
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
844 845
msgid "nd copy)"
msgstr "a còpia)"
846

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
847
#. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
848
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:464
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
849 850
msgid "rd copy)"
msgstr "a còpia)"
851

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
852
#. localizers: appended to first file copy
853
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:481
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
854 855 856
#, c-format
msgid "%s (copy)%s"
msgstr "%s (còpia)%s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
857

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
858
#. localizers: appended to second file copy
859
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:483
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
860 861 862
#, c-format
msgid "%s (another copy)%s"
msgstr "%s (una altra còpia)%s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
863

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
864 865 866 867 868 869
#. localizers: appended to x11th file copy
#. localizers: appended to x12th file copy
#. localizers: appended to x13th file copy
#. localizers: appended to xxth file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:486
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:488
870 871
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:490
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:504
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
872 873 874
#, c-format
msgid "%s (%'dth copy)%s"
msgstr "%s (%'da còpia)%s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
875

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
876 877 878 879 880
#. localizers: if in your language there's no difference between 1st, 2nd, 3rd and nth
#. * plurals, you can leave the st, nd, rd suffixes out and just make all the translated
#. * strings look like "%s (copy %'d)%s".
#.
#. localizers: appended to x1st file copy
881
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:498
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
882 883 884
#, c-format
msgid "%s (%'dst copy)%s"
msgstr "%s (%'da còpia)%s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
885

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
886
#. localizers: appended to x2nd file copy
887
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:500
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
888 889 890
#, c-format
msgid "%s (%'dnd copy)%s"
msgstr "%s (%'da còpia)%s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
891

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
892
#. localizers: appended to x3rd file copy
893
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:502
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
894 895 896
#, c-format
msgid "%s (%'drd copy)%s"
msgstr "%s (%'da còpia)%s"
897

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
898
#. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
899
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:603
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
900 901
msgid " ("
msgstr " ("
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
902

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
903
#. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
904
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:611
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
905 906 907
#, c-format
msgid " (%'d"
msgstr " (%'d"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
908

909 910
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1323
msgid "Are you sure you want to permanently delete “%B” from the trash?"
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
911
msgstr "Segur que voleu suprimir permanentment «%B» de la paperera?"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
912

913
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1326
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item from the "
"trash?"
msgid_plural ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items from the "
"trash?"
msgstr[0] ""
"Segur que voleu suprimir permanentment l'element seleccionat de la paperera?"
msgstr[1] ""
"Segur que voleu suprimir permanentment els %'d elements seleccionats de la "
"paperera?"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
926

927 928
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1336
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1402
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
929 930
msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
msgstr "Si suprimiu un element, es perdrà definitivament."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
931

932
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1356
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
933 934
msgid "Empty all items from Trash?"
msgstr "Voleu suprimir tots els elements de la paperera?"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
935

936
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1360
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
937 938
msgid "All items in the Trash will be permanently deleted."
msgstr "Se suprimiran de forma permanent tots els elements de la paperera."
939

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
940
#. Empty Trash menu item
941
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1363
942 943
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2241
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2880
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
944 945
msgid "Empty _Trash"
msgstr "Buida la _paperera"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
946

947 948
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1390
msgid "Are you sure you want to permanently delete “%B”?"
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
949
msgstr "Segur que voleu suprimir permanentment l'element «%B»?"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
950

951
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1393
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
952 953 954 955 956 957 958
#, c-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
msgid_plural ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items?"
msgstr[0] "Segur que voleu suprimir permanentment l'element seleccionat?"
msgstr[1] ""
"Segur que voleu suprimir permanentment els %'d elements seleccionats?"
959

960
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1436
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
961 962 963 964 965
#, c-format
msgid "%'d file left to delete"
msgid_plural "%'d files left to delete"
msgstr[0] "queda %'d fitxer per suprimir"
msgstr[1] "queden %'d fitxers per suprimir"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
966

967
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1442
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
968 969
msgid "Deleting files"
msgstr "S'estan suprimint els fitxers"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
970

Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
971 972 973
#. To translators: %T will expand to a time like "2 minutes".
#. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
#.
974
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1456
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
975 976 977 978
msgid "%T left"
msgid_plural "%T left"
msgstr[0] "queda %T"
msgstr[1] "queden %T"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
979

980 981 982 983
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1523
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1557
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1596
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1673
984
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2501
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
985 986
msgid "Error while deleting."
msgstr "S'ha produït un error en suprimir."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
987

988
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1527
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
989
msgid ""
990
"Files in the folder “%B” cannot be deleted because you do not have "
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
991
"permissions to see them."
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
992
msgstr ""
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
993 994
"No es poden suprimir els fitxers de la carpeta «%B» perquè no teniu permís "
"per veure'ls."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
995

996
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1530
997 998
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2560
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3570
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
999
msgid ""
1000
"There was an error getting information about the files in the folder “%B”."
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
1001
msgstr ""
1002 1003
"S'ha produït un error en obtenir informació sobre els fitxers de la carpeta "
"«%B»."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1004

1005
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1539
1006
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3579
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
1007 1008
msgid "_Skip files"
msgstr "_Omet els fitxers"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1009

1010
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1560
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
1011
msgid ""
1012
"The folder “%B” cannot be deleted because you do not have permissions to "
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
1013
"read it."
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
1014
msgstr ""
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
1015
"No s'ha pogut suprimir la carpeta «%B» perquè no teniu permís per llegir-la."
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
1016

1017
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1563
1018 1019
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2599
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3615
1020
msgid "There was an error reading the folder “%B”."
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
1021
msgstr "S'ha produït un error en llegir la carpeta «%B»."
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
1022

1023
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1597
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
1024 1025
msgid "Could not remove the folder %B."
msgstr "No s'ha pogut suprimir la carpeta %B."
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
1026

1027
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1674
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
1028 1029
msgid "There was an error deleting %B."
msgstr "S'ha produït un error en suprimir %B."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1030

1031
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1754
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
1032 1033
msgid "Moving files to trash"
msgstr "S'estan movent els fitxers a la paperera"
1034

1035
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1756
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
1036 1037 1038 1039 1040
#, c-format
msgid "%'d file left to trash"
msgid_plural "%'d files left to trash"
msgstr[0] "Queda %'d fitxer per moure a la paperera"
msgstr[1] "Queden %'d fitxers per moure a la paperera"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1041

1042 1043 1044 1045
#. Translators: %B is a file name
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1808
msgid "“%B” can't be put in the trash. Do you want to delete it immediately?"
msgstr "No es pot moure «%B» a la paperera. Voleu suprimir-lo immediatament?"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1046