1. 14 Aug, 2008 1 commit
 2. 13 Aug, 2008 3 commits
 3. 12 Aug, 2008 1 commit
 4. 09 Aug, 2008 1 commit
 5. 08 Aug, 2008 3 commits
 6. 07 Aug, 2008 2 commits
  • Wadim Dziedzic's avatar
   Updated Polish translation · 5e54d1a9
   Wadim Dziedzic authored
   2008-08-07 Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>
   
   	* pl.po: Updated Polish translation
   
   svn path=/trunk/; revision=14459
   5e54d1a9
  • Priit Laes's avatar
   Translation updated by Ivar Smolin · f6f59e50
   Priit Laes authored
   2008-08-07 Priit Laes <plaes at svn dot gnome dot org>
   
   	* et.po: Translation updated by Ivar Smolin
   
   svn path=/trunk/; revision=14458
   f6f59e50
 7. 06 Aug, 2008 3 commits
 8. 05 Aug, 2008 2 commits
 9. 04 Aug, 2008 1 commit
 10. 02 Aug, 2008 1 commit
 11. 29 Jul, 2008 3 commits
 12. 28 Jul, 2008 2 commits
 13. 25 Jul, 2008 3 commits
 14. 24 Jul, 2008 1 commit
 15. 22 Jul, 2008 1 commit
  • Priit Laes's avatar
   Translation updated by Ivar Smolin · ef5e4b69
   Priit Laes authored
   2008-07-22 Priit Laes <plaes at svn dot gnome dot org>
   
   	* et.po: Translation updated by Ivar Smolin
   
   svn path=/trunk/; revision=14410
   ef5e4b69
 16. 21 Jul, 2008 3 commits
 17. 17 Jul, 2008 1 commit
 18. 16 Jul, 2008 2 commits
 19. 13 Jul, 2008 1 commit
 20. 12 Jul, 2008 2 commits
 21. 10 Jul, 2008 3 commits