Commit f1781b73 authored by Artur Flinta's avatar Artur Flinta Committed by Artur Flinta
Browse files

Updated Polish translation by GNOME PL Team.

2004-08-16  Artur Flinta  <aflinta@cvs.gnome.org>

	* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
parent d2962803
2004-08-16 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2004-08-16 Laszlo Dvornik <dvornik@gnome.hu>
* hu.po: Updated Hungarian translation.
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-14 21:25+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-16 16:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-11-18 11:27+0100\n"
"Last-Translator: Gnome PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -155,7 +155,7 @@ msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
msgstr "Przeciągnięty plik nie jest poprawnym obrazem."
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:904 data/browser.xml.h:35
#: src/nautilus-property-browser.c:1741
#: src/nautilus-property-browser.c:1730
msgid "Erase"
msgstr "Wyczyść"
......@@ -1090,22 +1090,18 @@ msgstr ""
"\"group\", \"permissions\", \"octal_permissions\" i \"mime_type\"."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:2
msgid "Add Nautilus to session"
msgstr "Dodanie nautilusa do sesji"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:3
msgid "Bring up a new window for every opened file"
msgstr "Otwarcie nowego okna dla każdego otwieranego pliku"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:4
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:3
msgid "Computer icon visible on desktop"
msgstr "Ikona komputera widoczna na biurku"
msgstr "Ikona komputera widoczna na pulpicie"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:5
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:4
msgid "Criteria for search bar searching"
msgstr "Kryteria dla przeszukiwania paska wyszukiwania"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:6
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:5
msgid ""
"Criteria when matching files searched for in the search bar. If set to "
"\"search_by_text\", then Nautilus will Search for files by file name only. "
......@@ -1117,89 +1113,93 @@ msgstr ""
"pasującą nazwą. Jeżeli jest ustawione na \"search_by_text_and_properties\", "
"wtedy nautilus będzie wyszukiwał pliki z pasującą nazwą i właściwościami."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:7
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:6
msgid "Current Nautilus theme (deprecated)"
msgstr "Bieżący motyw Nautilusa (przestarzały)"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:8
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:7
msgid "Custom Background Set"
msgstr "Dowolny zestaw teł"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:9
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:8
msgid "Custom Side Pane Background Set"
msgstr "Dowolny zestaw teł panelu bocznego"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:10
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:9
msgid "Date Format"
msgstr "Format daty"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:11
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:10
msgid "Default Background Color"
msgstr "Domyślny kolor tła"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:12
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:11
msgid "Default Background Filename"
msgstr "Domyślna nazwa pliku tła"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:13
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:12
msgid "Default Side Pane Background Color"
msgstr "Domyślny kolor tła panelu bocznego"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:14
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:13
msgid "Default Side Pane Background Filename"
msgstr "Domyślna nazwa pliku tła panelu bocznego"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:15
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:14
msgid "Default column order in the list view"
msgstr "Domyślny porządek kolumn w widoku listy"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:16
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:15
msgid "Default column order in the list view."
msgstr "Domyślny porządek kolumn w widoku listy."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:17
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:16
msgid "Default folder viewer"
msgstr "Domyślna przeglądatka folderów"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:18
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:17
msgid "Default icon zoom level"
msgstr "Domyślne powiększenie ikon"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:19
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:18
msgid "Default list of columns visible in the list view"
msgstr "Domyślna lista kolumn widocznych w widoku listy"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:20
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:19
msgid "Default list of columns visible in the list view."
msgstr "Domyślna lista kolumn widocznych w widoku listy"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:21
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:20
msgid "Default list zoom level"
msgstr "Domyślne powiększenie listy"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:22
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:21
msgid "Default sort order"
msgstr "Domyślna kolejność uporządkowywania"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:23
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:22
msgid "Default zoom level used by the icon view."
msgstr "Domyślny poziom skalowania używany przez widok ikon."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:24
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:23
msgid "Default zoom level used by the list view."
msgstr "Domyślny poziom skalowania używany przez widok listy."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:24
msgid "Desktop computer icon name"
msgstr "Nazwa ikony komputera na pulpicie"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:25
msgid "Desktop font"
msgstr "Czcionka biurka"
msgstr "Czcionka pulpitu"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:26
msgid "Desktop home icon name"
msgstr "Nazwa ikony początkowej biurka"
msgstr "Nazwa ikony początkowej pulpitu"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:27
msgid "Desktop trash icon name"
msgstr "Nazwa ikony śmietnika biurka"
msgstr "Nazwa ikony śmietnika na pulpicie"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:28
msgid "Enable 'special' flags in file preferences dialog"
......@@ -1244,7 +1244,7 @@ msgstr "Ukrywanie domyślnych zakładek w menu zakładek"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:34
msgid "Home icon visible on desktop"
msgstr "Ikona początkowa widoczna na biurku"
msgstr "Ikona początkowa widoczna na pulpicie"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:35
msgid ""
......@@ -1362,21 +1362,13 @@ msgstr ""
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
msgid ""
"If this is set to true, Nautilus adds itself to the session when it starts "
"up. This means it will be started the next time you log in."
msgstr ""
"Określa, czy Nautilus ma dodać się podczas uruchamiania do sesji. Jeżeli "
"tak, wówczas Nautilus będzie uruchamiany przy następnym zalogowaniu."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put "
"on the desktop."
msgstr ""
"Określa czy ikona odnosząca się do położenia komputera będzie widoczna na "
"biurku."
"pulpicie."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
"the desktop."
......@@ -1384,13 +1376,13 @@ msgstr ""
"Określa, czy na pulpicie będzie umieszczana ikona z odnośnikiem do katalogu "
"domowego."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
"desktop."
msgstr "Określa, czy na pulpicie będzie umieszczona ikona kosza."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
msgid ""
"If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
"desktop."
......@@ -1398,7 +1390,7 @@ msgstr ""
"Określa, czy na pulpicie mają być umieszczane ikony dowiązań do "
"zamontowanych woluminów."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
......@@ -1408,7 +1400,7 @@ msgstr ""
"kolejności. Na przykład, jeżeli są sortowane po nazwie, wówczas zamiast w "
"kolejności od \"a\" do \"z\", zostaną uporządkowane od \"z\" do \"a\"."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
......@@ -1420,22 +1412,22 @@ msgstr ""
"kolejności od \"a\" do \"z\", będą ułożone od \"z\" do \"a\"; jeżeli są "
"sortowane według rozmiaru, wtedy zamiast rosnąco, będą sortowane malejąco."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
msgid "If true, icons will be laid out tighter by default in new windows."
msgstr ""
"Określa, czy domyślnie ikony mają być ciaśniej rozmieszczone w nowych oknach."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
msgid ""
"If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
msgstr ""
"Określa, czy etykiety mają być wyświetlane obok ikon, zamiast pod nimi."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
msgstr "Określa, czy nowe okna będą używały domyślnie ręcznego rozmieszczenia."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
msgid ""
"Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this "
"setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
......@@ -1445,19 +1437,19 @@ msgstr ""
"Ustawienie to zapobiega tworzeniu miniaturek dla bardzo dużych plików, co "
"może zabierać dużo czasu i pamięci."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
msgid "List of possible captions on icons"
msgstr "Lista możliwych podpisów na ikonach"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
msgid "Maximum handled files in a folder"
msgstr "Maksymalna liczba obsługiwanych plików w katalogu"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
msgid "Maximum image size for thumbnailing"
msgstr "Maksymalny rozmiar obrazka do utworzenia miniaturki"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
msgid ""
"Name of the Nautilus theme to use. This has been deprecated as of Nautilus "
"2.2. Please use the icon theme instead."
......@@ -1465,19 +1457,19 @@ msgstr ""
"Nazwa używanego motywu Nautilusa. Ta opcja jest przestarzała od wersji 2.2 "
"programu. Zamiast tej opcji należy korzystać z motywu ikon."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:66
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
msgid "Nautilus handles drawing the desktop"
msgstr "Nautilus obsługuje rysowanie na biurku"
msgstr "Nautilus obsługuje rysowanie pulpitu"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:67
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:66
msgid "Nautilus uses the users home folder as the desktop"
msgstr "Nautilus używa katalog domowy użytkownika jako biurka"
msgstr "Nautilus używa katalogu domowego użytkownika jako pulpitu"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:67
msgid "Only show folders in the tree sidebar"
msgstr "Wyświetlanie katalogów tylko w pasku bocznym z drzewem katalogów"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
msgid ""
"Possible values are \"single\" to launch files on a single click, or \"double"
"\" to launch them on a double click."
......@@ -1486,43 +1478,43 @@ msgstr ""
"pojedynczego kliknięcia lub \"double\" aby uruchamiać pliki za pomocą "
"podwójnego kliknięcia."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:70
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69
msgid "Put labels beside icons"
msgstr "Ustawianie etykiet pod ikonami"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:71
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:70
msgid "Reverse sort order in new windows"
msgstr "Odwrócona kolejność uporządkowania w nowych oknach"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:72
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:71
msgid "Show folders first in windows"
msgstr "Wyświetlanie folderów jako pierwszych w oknach"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:73
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:72
msgid "Show location bar in new windows"
msgstr "Wyświetlanie paska położenia w nowych oknach"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:74
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:73
msgid "Show mounted volumes on the desktop"
msgstr "Ikony woluminów na pulpicie"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:75
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:74
msgid "Show side pane in new windows"
msgstr "Wyświetlanie paska bocznego w nowych oknach"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:76
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:75
msgid "Show status bar in new windows"
msgstr "Wyświetlanie paska stanu w nowych oknach"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:77
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:76
msgid "Show toolbar in new windows"
msgstr "Wyświetlanie paska narzędziowego w nowych oknach"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:78
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:77
msgid "Side pane view"
msgstr "Widok panelu bocznego"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:79
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:78
msgid ""
"Speed tradeoff for when to preview a sound file when mousing over a files "
"icon. If set to \"always\" then always plays the sound, even if the file is "
......@@ -1535,7 +1527,7 @@ msgstr ""
"ustawiono \"local_only\" wtedy odtwarzany jest dźwięk z plików lokalnych. "
"Jeżeli ustawiono \"never\" wtedy dźwięk nie jest odtwarzany."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:80
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:79
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show a preview of text file contents in the "
"file's icon. If set to \"always\" then always show previews, even if the "
......@@ -1549,7 +1541,7 @@ msgstr ""
"wtedy pokazywana jest zawartość plików lokalnych. Jeżeli ustawiono \"never\" "
"wtedy nie są odczytywane dane do podglądu."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:81
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:80
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show an image file as a thumbnail. If set to "
"\"always\" then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. "
......@@ -1563,7 +1555,7 @@ msgstr ""
"pokazywane są miniaturki plików lokalnych. Jeżeli ustawiono \"never\" wtedy "
"zamiast miniaturek wyświetlane są standardowe ikony."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:82
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:81
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "
"\"always\" then always show item counts, even if the folder is on a remote "
......@@ -1576,7 +1568,7 @@ msgstr ""
"wtedy pokazywane są liczniki dla lokalnego systemu plików. Jeżeli ustawiono "
"\"never\" wtedy elementy nie są liczone."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:83
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:82
msgid ""
"The default sort-order for items in the icon view. Possible values are \"name"
"\", \"size\", \"type\", \"modification_date\", and \"emblems\"."
......@@ -1585,7 +1577,7 @@ msgstr ""
"to: \"name\" (nazwa), \"size\" (rozmiar), \"type\" (rodzaj), "
"\"modification_date\" (data modyfikacji) i \"emblems\" (symbole)."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:84
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:83
msgid ""
"The default sort-order for the items in the list view. Possible values are "
"\"name\", \"size\", \"type\", and \"modification_date\"."
......@@ -1594,15 +1586,15 @@ msgstr ""
"to: \"name\" (nazwa), \"size\" (rozmiar), \"type\" (rodzaj) i "
"\"modification_date\" (data modyfikacji)."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:85
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:84
msgid "The default width of the side pane in new windows."
msgstr "Domyślna szerokość paska bocznego w nowych oknach."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:86
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:85
msgid "The font description used for the icons on the desktop."
msgstr "Opis czcionki używany dla ikon na biurku."
msgstr "Opis czcionki używany dla ikon na pulpicie."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:87
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:86
msgid ""
"The format of file dates. Possible values are \"locale\", \"iso\", and "
"\"informal\"."
......@@ -1610,10 +1602,18 @@ msgstr ""
"Format dat plików. Dopuszczalne wartości to \"locale\", \"iso\" i \"informal"
"\"."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:88
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:87
msgid "The side pane view to show in newly opened windows."
msgstr "Widok paska bocznego wyświetlany w nowootwartych oknach."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:88
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the computer icon on the "
"desktop."
msgstr ""
"Ta nazwa może zostać ustawiona, jeżeli potrzeban jest inna nazwa ikony "
"komputera na pulpicie."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:89
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the home icon on the "
......@@ -1632,7 +1632,7 @@ msgstr ""
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:91
msgid "Trash icon visible on desktop"
msgstr "Ikona śmietnika widoczna na biurku"
msgstr "Ikona śmietnika widoczna na pulpicie"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:92
msgid "Type of click used to launch/open files"
......@@ -1823,7 +1823,7 @@ msgstr "wyczyść"
#: libnautilus-private/nautilus-desktop-icon-file.c:163
#: libnautilus-private/nautilus-trash-file.c:690
msgid "on the desktop"
msgstr "na biurku"
msgstr "na pulpicie"
#: libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:105
msgid "You cannot delete a volume icon."
......@@ -2152,7 +2152,7 @@ msgid "link (broken)"
msgstr "dowiązanie (uszkodzone)"
#: libnautilus-private/nautilus-file.c:6189
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:548
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:542
#: libnautilus-private/nautilus-trash-directory.c:343
msgid "Trash"
msgstr "Śmietnik"
......@@ -2810,7 +2810,7 @@ msgid "%ld of %ld"
msgstr "%ld z %ld"
#: libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:369
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:542
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:536
#: nautilus-computer.desktop.in.h:1 src/nautilus-navigation-window-ui.xml.h:10
msgid "Computer"
msgstr "Komputer"
......@@ -3040,7 +3040,7 @@ msgstr "24"
#. * match the user name string passed by the C code, but not
#. * put the user name in the final string.
#.
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:536
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:530
#, c-format
msgid "%s's Home"
msgstr "Folder użytkownika %s"
......@@ -3536,7 +3536,7 @@ msgstr ""
"są poprawne."
#: libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:619
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:101
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:136
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1341
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid location."
......@@ -3544,8 +3544,8 @@ msgstr "\"%s\" nie jest poprawnym położeniem."
#: libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:622
#: libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:629
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:103
#: src/nautilus-property-browser.c:1106
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:138
#: src/nautilus-property-browser.c:1095
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1336
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1344
msgid "Please check the spelling and try again."
......@@ -3644,13 +3644,13 @@ msgid "View your computer storage"
msgstr "Wyświetla zasoby dyskowe komputera"
#: nautilus.desktop.in.h:1
msgid "Browse Filesystem"
msgstr "Przeglądaj system plików"
#: nautilus.desktop.in.h:2
msgid "Browse the filesystem with the file manager"
msgstr "Przegląda system plików za pomocą menedżera plików"
#: nautilus.desktop.in.h:2
msgid "File Browser"
msgstr "Przeglądarka plików"
#: nautilus-file-management-properties.desktop.in.h:1
msgid "Change how files are managed"
msgstr "Zmiana sposobu zarządzania plikami"
......@@ -3912,12 +3912,12 @@ msgstr "_Wyświetl"
msgid "_Run"
msgstr "U_ruchom"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:4112
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:4109
#, c-format
msgid "Cannot open %s"
msgstr "Nie można otworzyć %s"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:4115
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:4112
#, c-format
msgid ""
"The filename \"%s\" indicates that this file is of type \"%s\". The contents "
......@@ -4081,7 +4081,6 @@ msgid "_Connect"
msgstr "_Połącz"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:5463
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:191
msgid "Link _name:"
msgstr "_Nazwa dowiązania:"
......@@ -4725,15 +4724,15 @@ msgstr "Nie można wyświetlić pomocy"
msgid "Open With"
msgstr "Otwarcie za pomocą"
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:3630
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:3629
msgid "Cancel Showing Properties Window?"
msgstr "Anulować wyświetlenie okna właściwości?"
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:3631
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:3630
msgid "Creating Properties window."
msgstr "Tworzenie okna właściwości."
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:3788
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:3787
msgid "Select an icon"
msgstr "Wybór ikony"
......@@ -4780,7 +4779,7 @@ msgstr "Otoczenie sieciowe"
#: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:1
msgid "Change Desktop _Background"
msgstr "Zmień _tło biurka"
msgstr "Zmień _tło pulpitu"
#: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:2
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:4
......@@ -4809,7 +4808,7 @@ msgstr "Otwiera nowe okno terminala GNOME"
msgid ""
"Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
msgstr ""
"Wyświetla okno, które pozwala na ustawienie desenia lub koloru tła biurka"
"Wyświetla okno, które pozwala na ustawienie desenia lub koloru tła pulpitu"
#. add the reset background item, possibly disabled
#: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:9
......@@ -4820,7 +4819,7 @@ msgstr "Ustaw _domyślne tło"
#: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:10
msgid "Use the default desktop background"
msgstr "Ustawia domyślne tło biurka"
msgstr "Ustawia domyślne tło pulpitu"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:1
msgid "Choose a program with which to open the selected item"
......@@ -5171,24 +5170,24 @@ msgstr ""
#: src/nautilus-application.c:344
msgid "Link To Old Desktop"
msgstr "Odnośnik do starego biurka"
msgstr "Odnośnik do starego pulpitu"
#: src/nautilus-application.c:360
msgid "A link called \"Link To Old Desktop\" has been created on the desktop."
msgstr ""
"Na pulpicie zostało utworzone dowiązanie \"Odnośnik do starego biurka\"."
"Na pulpicie zostało utworzone dowiązanie \"Odnośnik do starego pulpitu\"."
#: src/nautilus-application.c:361
msgid ""
"The location of the desktop directory has changed in GNOME 2.4. You can open "
"the link and move over the files you want, then delete the link."
msgstr ""
"Położenie katalogu biurka zmieniło się w GNOME 2.4. Można otworzyć "
"Położenie katalogu pulpitu zmieniło się w GNOME 2.4. Można otworzyć "
"dowiązanie aby przenieść żądane pliki, a następnie je usunąć."
#: src/nautilus-application.c:363
msgid "Migrated Old Desktop"
msgstr "Przeniesione stare biurko"
msgstr "Przeniesiony stary pulpit"
#. Can't register myself due to trouble locating the
#. * Nautilus_Shell.server file. This has happened when you
......@@ -5296,7 +5295,7 @@ msgstr ""
#: src/nautilus-bookmarks-window.c:150
#: src/nautilus-file-management-properties.c:229
#: src/nautilus-property-browser.c:1456 src/nautilus-window-menus.c:629
#: src/nautilus-property-browser.c:1445 src/nautilus-window-menus.c:629
#, c-format
msgid ""
"There was an error displaying help: \n"
......@@ -5325,38 +5324,103 @@ msgstr "<b>_Nazwa</b>"
msgid "Edit Bookmarks"
msgstr "Modyfikacja Ulubionych"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:86
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:139
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:154
msgid "Can't Connect to Server"
msgstr "Nie można połączyć się z serwerem"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:152
msgid "You must enter a name for the server."
msgstr "Należy podać nazwę serwera."
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:87
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:153
msgid "Please enter a name and try again."
msgstr "Podaj nazwę i spróbuj ponownie."
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:88
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:104
msgid "Can't Connect to Server"
msgstr "Nie można połączyć się z serwerem"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:252 src/nautilus-window.c:1118
#, c-format
msgid "%s on %s"
msgstr "%s na %s"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:380
msgid "_Location (URI):"
msgstr "Położ_enie (URI):"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:424
msgid "_Server:"
msgstr "_Serwer:"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:443
msgid "Optional information:"
msgstr "Informacje dodatkowe:"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:455
msgid "_Share:"
msgstr "Za_sób:"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:476
msgid "_Port:"
msgstr "_Port:"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:496