Commit e8f1c089 authored by Artur Flinta's avatar Artur Flinta Committed by Artur Flinta
Browse files

Updated Polish translation by GNOME PL Team.

2008-02-22  Artur Flinta  <aflinta@gmail.com>

	* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.


svn path=/trunk/; revision=13806
parent c03865d4
2008-02-22 Artur Flinta <aflinta@gmail.com>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2008-02-22 Theppitak Karoonboonyanan <thep@linux.thai.net>
* th.po: Updated Thai translation.
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-07 21:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-07 13:40+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-22 20:50+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-21 15:38+0100\n"
"Last-Translator: Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>\n"
"Language-Team: Tomasz Dominikowski (Aviary.pl) <dominikowski@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1232,43 +1232,48 @@ msgid "_Always perform this action"
msgstr "_Automatyczne wykonywanie tego działania"
#. name, stock id
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1142
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6327
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6343
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1722
#. label, accelerator
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1143
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6344
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6360
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1726
msgid "_Eject"
msgstr "Wy_suń"
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1154
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1715
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1719
msgid "_Unmount"
msgstr "O_dmontuj"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:442
msgid "Cut the selected text to the clipboard"
msgstr "Wycina zaznaczony tekst do schowka"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:446
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Kopiuje zaznaczony tekst do schowka"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:450
msgid "Paste the text stored on the clipboard"
msgstr "Wkleja tekst zapisany w schowku"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:453
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6279
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6296
msgid "Select _All"
msgstr "Zaznacz _wszystko"
#. label, accelerator
#. tooltip
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:454
msgid "Select all the text in a text field"
msgstr "Zaznacza cały tekst w polu tekstowym"
......@@ -1294,7 +1299,7 @@ msgid "Use De_fault"
msgstr "Użyj do_myślnego"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:43
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:286
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:290
#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:1399
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
......@@ -1353,7 +1358,7 @@ msgid "The group of the file."
msgstr "Grupa pliku."
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:97
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4453
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4460
msgid "Permissions"
msgstr "Uprawnienia"
......@@ -1415,32 +1420,32 @@ msgstr ""
"Aby odmontować wolumin należy użyć pozycji \"Odmontuj wolumin\" w menu "
"podręcznym woluminu."
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:659
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:665
msgid "_Move Here"
msgstr "_Przenieś tutaj"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:664
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:670
msgid "_Copy Here"
msgstr "S_kopiuj tutaj"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:669
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:675
msgid "_Link Here"
msgstr "Utwórz tutaj d_owiązanie"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:674
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:680
msgid "Set as _Background"
msgstr "Ustaw jako _tło"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:681
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:734
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:687
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:740
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:722
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:728
msgid "Set as background for _all folders"
msgstr "Ustaw jako tło we _wszystkich folderach"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:727
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:733
msgid "Set as background for _this folder"
msgstr "Ustaw jako tło w _tym folderze"
......@@ -1484,54 +1489,39 @@ msgstr "Niestety, nie można zapisać dodatkowego symbolu."
msgid "Sorry, unable to save custom emblem name."
msgstr "Niestety, nie można zapisać nazwy dodatkowego symbolu."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations-progress.c:167
#, c-format
msgid "%s %ld of %ld %s"
msgstr "%s %ld z %ld %s"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations-progress.c:447
#, c-format
msgid "(%d:%02d:%02d Remaining)"
msgstr "(Pozostało %d:%02d:%02d)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations-progress.c:452
#, c-format
msgid "(%d:%02d Remaining)"
msgstr "(Pozostało %d:%02d)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:178
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:171
msgid "_Skip"
msgstr "_Pomiń"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:179
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:172
msgid "S_kip All"
msgstr "_Pomiń wszystkie"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:180
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:173
msgid "_Retry"
msgstr "P_onów"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:181
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:174
msgid "Delete _All"
msgstr "Usuń _wszystko"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:182
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:175
msgid "_Replace"
msgstr "Za_stąp"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:183
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:176
msgid "Replace _All"
msgstr "Zastąp _wszystkie"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:184
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:177
msgid "_Merge"
msgstr "_Połącz"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:185
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:178
msgid "Merge _All"
msgstr "Połącz _wszystko"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:210
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:203
#, c-format
msgid "%'d second"
msgid_plural "%'d seconds"
......@@ -1539,8 +1529,8 @@ msgstr[0] "%'d sekunda"
msgstr[1] "%'d sekundy"
msgstr[2] "%'d sekund"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:215
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:226
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:208
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:219
#, c-format
msgid "%'d minute"
msgid_plural "%'d minutes"
......@@ -1548,7 +1538,7 @@ msgstr[0] "%'d minuta"
msgstr[1] "%'d minuty"
msgstr[2] "%'d minut"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:225
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:218
#, c-format
msgid "%'d hour"
msgid_plural "%'d hours"
......@@ -1556,7 +1546,7 @@ msgstr[0] "%'d godzina"
msgstr[1] "%'d godziny"
msgstr[2] "%'d godzin"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:233
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:226
#, c-format
msgid "approximately %'d hour"
msgid_plural "approximately %'d hours"
......@@ -1569,15 +1559,15 @@ msgstr[2] "około %'d godzin"
#. * (e.g. "folder", "plain text") to file type for symbolic link
#. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
#.
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:265
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5360
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:258
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5417
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8463
#, c-format
msgid "Link to %s"
msgstr "Dowiązanie do %s"
#. appended to new link file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:269
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:262
#, c-format
msgid "Another link to %s"
msgstr "Kolejne dowiązanie do %s"
......@@ -1586,25 +1576,25 @@ msgstr "Kolejne dowiązanie do %s"
#. * if there's no way to do that nicely for a
#. * particular language.
#.
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:285
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:278
#, c-format
msgid "%'dst link to %s"
msgstr "%'dst dowiązanie do %s"
#. appended to new link file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:289
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:282
#, c-format
msgid "%'dnd link to %s"
msgstr "%'dnd dowiązanie do %s"
#. appended to new link file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:293
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:286
#, c-format
msgid "%'drd link to %s"
msgstr "%'drd dowiązanie do %s"
#. appended to new link file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:297
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:290
#, c-format
msgid "%'dth link to %s"
msgstr "%'dth dowiązanie do %s"
......@@ -1614,12 +1604,12 @@ msgstr "%'dth dowiązanie do %s"
#. * make some or all of them match.
#.
#. localizers: tag used to detect the first copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:313
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:306
msgid " (copy)"
msgstr " (kopia)"
#. localizers: tag used to detect the second copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:315
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:308
msgid " (another copy)"
msgstr " (kolejna kopia)"
......@@ -1627,36 +1617,36 @@ msgstr " (kolejna kopia)"
#. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:318
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:320
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:322
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:332
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:311
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:313
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:315
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:325
msgid "th copy)"
msgstr ". kopia)"
#. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:325
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:318
msgid "st copy)"
msgstr ". kopia)"
#. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:327
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:320
msgid "nd copy)"
msgstr ". kopia)"
#. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:329
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:322
msgid "rd copy)"
msgstr ". kopia)"
#. localizers: appended to first file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:346
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:339
#, c-format
msgid "%s (copy)%s"
msgstr "%s (kopia)%s"
#. localizers: appended to second file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:348
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:341
#, c-format
msgid "%s (another copy)%s"
msgstr "%s (kolejna kopia)%s"
......@@ -1665,48 +1655,48 @@ msgstr "%s (kolejna kopia)%s"
#. localizers: appended to x12th file copy
#. localizers: appended to x13th file copy
#. localizers: appended to xxth file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:351
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:353
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:355
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:364
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:344
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:346
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:348
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:357
#, c-format
msgid "%s (%'dth copy)%s"
msgstr "%s (%'dth kopia)%s"
#. localizers: appended to x1st file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:358
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:351
#, c-format
msgid "%s (%'dst copy)%s"
msgstr "%s (%'dst kopia)%s"
#. localizers: appended to x2nd file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:360
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:353
#, c-format
msgid "%s (%'dnd copy)%s"
msgstr "%s (%'dnd kopia)%s"
#. localizers: appended to x3rd file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:362
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:355
#, c-format
msgid "%s (%'drd copy)%s"
msgstr "%s (%'drd kopia)%s"
#. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:462
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:455
msgid " ("
msgstr " ("
#. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:470
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:463
#, c-format
msgid " (%'d"
msgstr " (%'d"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1101
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1094
msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\" from the trash?"
msgstr "Na pewno trwale usunąć \"%B\" z kosza?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1104
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1097
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item from the "
......@@ -1718,16 +1708,28 @@ msgstr[0] "Na pewno trwale usunąć %'d zaznaczony element z kosza?"
msgstr[1] "Na pewno trwale usunąć %'d zaznaczone elementy z kosza?"
msgstr[2] "Na pewno trwale usunąć %'d zaznaczonych elementów z kosza?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1114
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1155
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1107
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1173
msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
msgstr "Jeżeli element zostanie usunięty, zostanie on bezpowrotnie utracony."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1143
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1126
msgid "Empty all of the items from the trash?"
msgstr "Opróżnić kosz ze wszystkich elementów?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1130
msgid ""
"If you choose to empty the trash, all items in it will be permanently lost. "
"Please note that you can also delete them separately."
msgstr ""
"Jeżeli zostanie wybrane opróżnienie kosza, wszystkie elementy zostaną z "
"niego trwale usunięte. Można też, usuwać je pojedynczo."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1161
msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\"?"
msgstr "Na pewno trwale usunąć \"%B\"?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1146
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1164
#, c-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
msgid_plural ""
......@@ -1736,11 +1738,11 @@ msgstr[0] "Na pewno trwale usunąć %'d zaznaczony element?"
msgstr[1] "Na pewno trwale usunąć %'d zaznaczone elementy?"
msgstr[2] "Na pewno trwale usunąć %'d zaznaczonych elementów?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1188
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1206
msgid "Deleting files"
msgstr "Usuwanie plików"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1193
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1211
#, c-format
msgid "%'d file left to delete"
msgid_plural "%'d files left to delete"
......@@ -1749,22 +1751,22 @@ msgstr[1] "%'d pliki pozostały do usunięcia"
msgstr[2] "%'d plików pozostało do usunięcia"
#. To translators: %T will expand to a time like "2 minutes"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1204
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1222
msgid "%'d file left to delete — %T left"
msgid_plural "%'d files left to delete — %T left"
msgstr[0] "%'d plik pozostał do usunięcia — jeszcze %T"
msgstr[1] "%'d pliki pozostały do usunięcia — jeszcze %T"
msgstr[2] "%'d plików pozostało do usunięcia — jeszcze %T"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1265
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1298
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1336
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1418
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2091
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1283
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1316
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1354
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1436
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2109
msgid "Error while deleting."
msgstr "Błąd podczas usuwania."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1269
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1287
msgid ""
"Files in the folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have "
"permissions to see them."
......@@ -1772,44 +1774,44 @@ msgstr ""
"Plików w folderze \"%B\" nie można usunąć, brak uprawnień do ich "
"wyświetlenia."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1272
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2150
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2919
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1290
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2168
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2941
msgid ""
"There was an error getting information about the files in the folder \"%B\"."
msgstr ""
"Wystąpił błąd podczas uzyskiwania informacji o plikach w folderze \"%B\"."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1280
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2927
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1298
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2949
msgid "_Skip files"
msgstr "_Pomiń pliki"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1301
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1319
msgid ""
"The folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have permissions to "
"read it."
msgstr "Folderu \"%B\" nie można usunąć, brak uprawnień do jego odczytu."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1304
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2188
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2963
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1322
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2206
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2985
msgid "There was an error reading the folder \"%B\"."
msgstr "Wystąpił błąd podczas odczytywania folderu \"%B\"."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1337
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1355
msgid "Couldn't remove the folder %B."
msgstr "Nie można usunąć folderu %B."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1419
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1437
msgid "There was an error deleting %B."
msgstr "Wystąpił błąd podczas usuwania %B."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1495
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1513
msgid "Moving files to trash"
msgstr "Przenoszenie plików do kosza"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1497
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1515
#, c-format
msgid "%'d file left to trash"
msgid_plural "%'d files left to trash"
......@@ -1817,27 +1819,27 @@ msgstr[0] "Pozostał %'d plik do przeniesienia do kosza "
msgstr[1] "Pozostały %'d pliki do przeniesienia do kosza "
msgstr[2] "Pozostało %'d plików do przeniesienia do kosza "
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1546
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1564
msgid "Cannot move file to trash, do you want to delete immediately?"
msgstr "Nie można przenieść pliku do kosza, usunąć go trwale?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1547
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1565
msgid "The file \"%B\" cannot be moved to the trash."
msgstr "Nie można przenieść pliku \"%B\" do kosza."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1767
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1788
msgid "Unable to eject %V"
msgstr "Nie można wysunąć %V"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1769
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1790
msgid "Unable to unmount %V"
msgstr "Nie można odmontować %V"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1911
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1930
msgid "Do you want to empty the trash before you unmount?"
msgstr "Opróżnić kosz przed odmontowaniem?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1913
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1932
msgid ""
"In order to regain the free space on this volume the trash must be emptied. "
"All trashed items on the volume will be permanently lost."
......@@ -1845,22 +1847,22 @@ msgstr ""
"Kosz musi zostać opróżniony, aby odzyskać wolne miejsce na tym urządzeniu. "
"Wszystkie elementy w koszu zostaną bezpowrotnie usunięte. "
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1919
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1938
msgid "Don't Empty Trash"
msgstr "Nie opróżniaj kosza"
#. label, accelerator
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1921
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1940
#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:707
msgid "Empty Trash"
msgstr "Opróżnij kosz"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2003
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2022
#, c-format
msgid "Unable to mount %s"
msgstr "Nie można zamontować %s"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2038
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2056
#, c-format
msgid "Preparing to copy %'d file (%S)"
msgid_plural "Preparing to copy %'d files (%S)"
......@@ -1868,7 +1870,7 @@ msgstr[0] "Przygotowywanie do kopiowania %'d pliku (%S)"
msgstr[1] "Przygotowywanie do kopiowania %'d plików (%S)"
msgstr[2] "Przygotowywanie do kopiowania %'d plików (%S)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2044
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2062
#, c-format
msgid "Preparing to move %'d file (%S)"
msgid_plural "Preparing to move %'d files (%S)"
......@@ -1876,7 +1878,7 @@ msgstr[0] "Przygotowywanie do przenoszenia %'d pliku (%S)"
msgstr[1] "Przygotowywanie do przenoszenia %'d plików (%S)"
msgstr[2] "Przygotowywanie do przenoszenia %'d plików (%S)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2050
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2068
#, c-format
msgid "Preparing to delete %'d file (%S)"
msgid_plural "Preparing to delete %'d files (%S)"
......@@ -1884,7 +1886,7 @@ msgstr[0] "Przygotowywanie do usunięcia %'d pliku (%S)"
msgstr[1] "Przygotowywanie do usunięcia %'d plików (%S)"
msgstr[2] "Przygotowywanie do usunięcia %'d plików (%S)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2056
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2074
#, c-format
msgid "Preparing to trash %'d file"
msgid_plural "Preparing to trash %'d files"
......@@ -1892,24 +1894,24 @@ msgstr[0] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d pliku do kosza"
msgstr[1] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d plików do kosza"
msgstr[2] "Przygotowywanie do przeniesienia %'d plików do kosza"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2087
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2812
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2911
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2955
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2105
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2834
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2933
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2977
msgid "Error while copying."
msgstr "Błąd podczas kopiowania."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2089
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2909
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2953
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2107
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2931
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2975
msgid "Error while moving."
msgstr "Błąd podczas przenoszenia."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2093
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2111
msgid "Error while moving files to trash."
msgstr "Błąd podczas przenoszenia plików do kosza."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2147
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2165
msgid ""
"Files in the folder \"%B\" cannot be handled because you do not have "
"permissions to see them."
......@@ -1917,43 +1919,43 @@ msgstr ""
"Pliki w folderze \"%B\" nie mogą być obsługiwane, brak uprawnień do ich "
"wyświetlenia."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2185
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2203
msgid ""
"The folder \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to "
"read it."
msgstr ""
"Folder \"%B\" nie może być obsługiwany, brak uprawnień do jego odczytu."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2259
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2277
msgid ""
"The file \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to "
"read it."