Commit d95731bf authored by Stanislav Visnovsky's avatar Stanislav Visnovsky Committed by Stano Visnovsky

Updated Slovak translation.

2002-06-07  Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>

	* sk.po: Updated Slovak translation.
parent 0e6ed12a
2002-06-07 Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>
* sk.po: Updated Slovak translation.
2002-06-07 Zbigniew Chyla <chyla@buy.pl>
* pl.po: Updated Polish translation by
......
......@@ -7,14 +7,14 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sk\n"
"POT-Creation-Date: 2002-06-03 17:40-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2002-06-03 13:23+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2002-06-07 12:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-06-07 12:04+0200\n"
"Last-Translator: Stanislav Višňovský <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0beta2\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
......@@ -211,8 +211,7 @@ msgstr "Zábudlivec pre bočný panel pre Nautilus"
#: components/loser/sidebar/Nautilus_View_sidebar-loser.server.in.h:2
msgid "Nautilus sidebar loser component's factory"
msgstr ""
"Vytváracie rozhranie pre komponent Zábudlivec pre bočný panel pre Nautilus"
msgstr "Vytváracie rozhranie pre komponent Zábudlivec pre bočný panel pre Nautilus"
#: components/loser/sidebar/Nautilus_View_sidebar-loser.server.in.h:3
msgid "Nautilus sidebar loser factory"
......@@ -941,8 +940,7 @@ msgstr ""
#: components/music/nautilus-music-view.c:1222
msgid "Sorry, but the music view can't play non-local files yet."
msgstr ""
"Je mi ľúto, ale pohľad Hudba nepodporuje prehrávanie vzdialených súborov."
msgstr "Je mi ľúto, ale pohľad Hudba nepodporuje prehrávanie vzdialených súborov."
#: components/music/nautilus-music-view.c:1223
msgid "Can't Play Remote Files"
......@@ -1985,8 +1983,7 @@ msgstr "Toto je štandardná téma pre Nautilus."
#: icons/gnome/gnome.xml.h:1
msgid "A theme designed to fit well with the classic GNOME environment."
msgstr ""
"Táto téma je vytvorená tak, aby dobre vyzerala v klasickom prostredí GNOME."
msgstr "Táto téma je vytvorená tak, aby dobre vyzerala v klasickom prostredí GNOME."
#: icons/sierra/sierra.xml.h:1
msgid "Sierra"
......@@ -2855,8 +2852,7 @@ msgid "Preparing to Empty the Trash..."
msgstr "Pripravujem vyprázdnenie Odpadkov..."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2220
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete all of the items in the Trash?"
msgid "Are you sure you want to permanently delete all of the items in the Trash?"
msgstr "Naozaj chcete navždy odstrániť všetky položky v Odpadkoch?"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2222
......@@ -4171,8 +4167,7 @@ msgstr "Položky sú normálne súbory"
#: libnautilus-private/nautilus-search-uri.c:705
msgid "Items containing \"stuff\" in their names and that are regular files"
msgstr ""
"Položky obsahujúce \"informáciu\" v svojich menách a sú to normálne súbory"
msgstr "Položky obsahujúce \"informáciu\" v svojich menách a sú to normálne súbory"
#: libnautilus-private/nautilus-search-uri.c:709
msgid ""
......@@ -4268,8 +4263,7 @@ msgstr "Chyba odpojenia"
msgid ""
"Nautilus was unable to mount the floppy drive. There is probably no floppy "
"in the drive."
msgstr ""
"Nautilus nemohol pripojiť disketovú mechaniku. Možno v nej nie je disketa."
msgstr "Nautilus nemohol pripojiť disketovú mechaniku. Možno v nej nie je disketa."
#. All others
#: libnautilus-private/nautilus-volume-monitor.c:1527
......@@ -4451,8 +4445,7 @@ msgstr "Nautilus shell"
msgid ""
"Nautilus shell operations that can be done from subsequent command-line "
"invocations"
msgstr ""
"Operácie shellu Nautilus, ktoré je možné neskôr vykonať z príkazového riadku."
msgstr "Operácie shellu Nautilus, ktoré je možné neskôr vykonať z príkazového riadku."
#: src/Nautilus_shell.server.in.h:18
msgid "Produces metafile objects for accessing Nautilus metadata"
......@@ -4626,8 +4619,7 @@ msgstr "Príliš veľa súborov"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:3042
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" cannot be moved to the Trash. Do you want to delete it immediately?"
msgid "\"%s\" cannot be moved to the Trash. Do you want to delete it immediately?"
msgstr "Nie je možné presunúť \"%s\" do Odpadkov. Chcete ho odstrániť úplne?"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:3047
......@@ -4762,17 +4754,13 @@ msgstr "\"%s\" bude skopírovaný, ak použijete príkaz Vložiť súbory"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:4104
#, c-format
msgid ""
"The %d selected items will be moved if you select the Paste Files command"
msgstr ""
"%d vybraných položiek bude presunutých, ak použijete príkaz Vložiť súbory"
msgid "The %d selected items will be moved if you select the Paste Files command"
msgstr "%d vybraných položiek bude presunutých, ak použijete príkaz Vložiť súbory"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:4108
#, c-format
msgid ""
"The %d selected items will be copied if you select the Paste Files command"
msgstr ""
"%d vybraných položiek bude skopírovaných, ak použijete príkaz Vložiť súbory"
msgid "The %d selected items will be copied if you select the Paste Files command"
msgstr "%d vybraných položiek bude skopírovaných, ak použijete príkaz Vložiť súbory"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:4193
msgid "There is nothing on the clipboard to paste."
......@@ -4936,8 +4924,7 @@ msgstr "Zrušiť otvorenie?"
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:57
#, c-format
msgid ""
"You do not have the permissions necessary to view the contents of \"%s\"."
msgid "You do not have the permissions necessary to view the contents of \"%s\"."
msgstr "Nemáte dostatočné práva pre zobrazenie obsahu \"%s\"."
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:61
......@@ -4956,14 +4943,12 @@ msgstr "Chyba pri zobrazovaní priečinku"
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:102
#, c-format
msgid ""
"The name \"%s\" is already used in this folder. Please use a different name."
msgid "The name \"%s\" is already used in this folder. Please use a different name."
msgstr "Meno \"%s\" už je v tomto priečinku použité. Prosím, vyberte iné meno."
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:107
#, c-format
msgid ""
"There is no \"%s\" in this folder. Perhaps it was just moved or deleted?"
msgid "There is no \"%s\" in this folder. Perhaps it was just moved or deleted?"
msgstr "V priečinku nie je \"%s\". Možno bol práve presunutý alebo odstránený."
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:112
......@@ -5003,8 +4988,7 @@ msgstr "Chyba pri premenovaní"
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:163
#, c-format
msgid ""
"You do not have the permissions necessary to change the group of \"%s\"."
msgid "You do not have the permissions necessary to change the group of \"%s\"."
msgstr "Nemáte práva nutné pre zmenu skupiny pre \"%s\"."
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:167
......@@ -5041,8 +5025,7 @@ msgstr "Chyba pri nastavovaní vlastníka"
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:233
#, c-format
msgid ""
"Couldn't change the permissions of \"%s\" because it is on a read-only disk"
msgid "Couldn't change the permissions of \"%s\" because it is on a read-only disk"
msgstr ""
"Nie je možné zmeniť práva pre \"%s\", pretože je na disku pripojenom iba pre "
"čítanie."
......@@ -5124,15 +5107,15 @@ msgstr "_Obnoviť pôvodnú veľkosť ikon"
msgid "pointing at \"%s\""
msgstr "ukazujúci na \"%s\""
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:2256
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:2257
msgid "Drag and drop is only supported to local file systems."
msgstr "\"Ťahaj a pusť\" je podporované iba na lokálnych systémoch súborov."
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:2257 src/file-manager/fm-icon-view.c:2276
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:2258 src/file-manager/fm-icon-view.c:2277
msgid "Drag and Drop error"
msgstr "Chyba \"ťahaj a pusť\""
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:2275
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:2276
msgid "An invalid drag type was used."
msgstr "Použitý neplatný typ ťahania."
......@@ -5647,8 +5630,7 @@ msgid "Protect Conditionally"
msgstr "Ochrániť pod podmienkou"
#: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:16
msgid ""
"Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
msgid "Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
msgstr "Zobrazí okno,ktoré umožní nastaviť vzorku alebo farbu pozadia plochy"
#: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:17
......@@ -5721,8 +5703,7 @@ msgid "Make Link"
msgstr "Vytvoriť odkaz"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:21
msgid ""
"Move or copy files previously selected by a Cut Files or Copy Files command"
msgid "Move or copy files previously selected by a Cut Files or Copy Files command"
msgstr ""
"Presunie alebo skopíruje súbory vybrané predcházajúcim príkazom Vystrihnúť "
"súbory alebo Kopírovať súbory"
......@@ -5817,8 +5798,7 @@ msgstr "Š_tandard pohľadu"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:49
msgid "Reset sorting order and zoom level to match preferences for this view"
msgstr ""
"Návrat k triedeniu a úrovni lupy odpovedajúcim nastaveniu tohto pohľadu"
msgstr "Návrat k triedeniu a úrovni lupy odpovedajúcim nastaveniu tohto pohľadu"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:50
msgid "Run or manage scripts from ~/Nautilus/scripts"
......@@ -5942,8 +5922,7 @@ msgstr "_Opačné poradie"
#: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:23
msgid "Reposition icons to better fit in the window and avoid overlapping"
msgstr ""
"Popresúvať ikony tak, aby lepšie odpovedali oknu a zabránili prekrývaniu sa"
msgstr "Popresúvať ikony tak, aby lepšie odpovedali oknu a zabránili prekrývaniu sa"
#: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:24
msgid "Restore Icons' Original Sizes"
......@@ -5998,8 +5977,7 @@ msgstr "Indexácia je hotová z %d%%"
msgid ""
"Once a day your files and text content are indexed so your searches are "
"fast. "
msgstr ""
"Raz za deň sú vaše súbory a ich obsah indexované, takže hľadanie je rýchle. "
msgstr "Raz za deň sú vaše súbory a ich obsah indexované, takže hľadanie je rýchle. "
#: src/file-manager/nautilus-indexing-info.c:166
#: src/file-manager/nautilus-indexing-info.c:204
......@@ -6196,19 +6174,24 @@ msgstr ""
"pri pokuse nájsť objekt shellu. Zabitím bonobo-activation-server a reštartom "
"Nautilus by mohlo pomôcť problém vyriešiť."
#: src/nautilus-bookmarks-window.c:147
#: src/nautilus-bookmarks-window.c:132
#, c-format
msgid "There was an error displaying help: %s"
msgstr "Pri zobrazení Pomocníka nastala chyba: %s"
#: src/nautilus-bookmarks-window.c:171
msgid "Bookmarks"
msgstr "Záložky"
#: src/nautilus-bookmarks-window.c:212
#: src/nautilus-bookmarks-window.c:237
msgid "_Name"
msgstr "_Meno"
#: src/nautilus-bookmarks-window.c:227
#: src/nautilus-bookmarks-window.c:252
msgid "_Location"
msgstr "_Umiestnenie"
#: src/nautilus-bookmarks-window.c:242
#: src/nautilus-bookmarks-window.c:267
msgid "_Remove"
msgstr "_Odstrániť"
......@@ -6355,8 +6338,7 @@ msgstr "Chovanie Odpadkov"
#: src/nautilus-preferences-dialog.c:108
msgid "_Ask before emptying the Trash or deleting files"
msgstr ""
"_Pýtať sa pred odstránením položiek z Odpadkov alebo odstránením súborov"
msgstr "_Pýtať sa pred odstránením položiek z Odpadkov alebo odstránením súborov"
#: src/nautilus-preferences-dialog.c:113
msgid "_Include a Delete command that bypasses Trash"
......@@ -6695,8 +6677,7 @@ msgid "Couldn't install emblem"
msgstr "Nie je možné nainštalovať emblém"
#: src/nautilus-property-browser.c:1365
msgid ""
"Sorry, but emblem keywords can only contain letters, spaces and numbers."
msgid "Sorry, but emblem keywords can only contain letters, spaces and numbers."
msgstr ""
"Ľutujem, ale kľúčové slová pre emblémy môžu obsahovať iba písmená, medzery a "
"číslice."
......@@ -6706,8 +6687,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"Sorry, but \"%s\" is an existing keyword. Please choose a different name "
"for it."
msgstr ""
"Ľutujem, ale \"%s\" je už existujúce kľúčové slovo. Prosím, vyberte iné meno."
msgstr "Ľutujem, ale \"%s\" je už existujúce kľúčové slovo. Prosím, vyberte iné meno."
#: src/nautilus-property-browser.c:1399
#, c-format
......@@ -7383,15 +7363,12 @@ msgstr "Bočný panel zlyhal"
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1227
#, c-format
msgid "Couldn't find \"%s\". Please check the spelling and try again."
msgstr ""
"Nie je možné nájsť \"%s\". Prosím, overte zadaný text a skúste to znovu."
msgstr "Nie je možné nájsť \"%s\". Prosím, overte zadaný text a skúste to znovu."
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1233
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" is not a valid location. Please check the spelling and try again."
msgstr ""
"\"%s\" nie je platné miesto. Prosím, overte zadaný text a skúste to znovu."
msgid "\"%s\" is not a valid location. Please check the spelling and try again."
msgstr "\"%s\" nie je platné miesto. Prosím, overte zadaný text a skúste to znovu."
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1247
#, c-format
......@@ -7490,8 +7467,7 @@ msgstr ""
"obnoviť."
#: src/nautilus-window-menus.c:346
msgid ""
"Are you sure you want Nautilus to forget which locations you have visited?"
msgid "Are you sure you want Nautilus to forget which locations you have visited?"
msgstr "Naozaj chcete aby Nautilus zabudol, ktoré miesta ste navštívili?"
#: src/nautilus-window-menus.c:351
......@@ -7792,3 +7768,4 @@ msgstr "Nastaví zväčšenie aktuálneho pohľadu"
#~ msgid "Search Engine Location"
#~ msgstr "Miesto pre prehľadávanie WWW"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment