Commit d8344851 authored by Alexander Larsson's avatar Alexander Larsson Committed by Alexander Larsson

Add ui_DATA to EXTRA_DIST.

2003-03-10  Alexander Larsson  <alexl@redhat.com>

	* components/text/Makefile.am (EXTRA_DIST):
	Add ui_DATA to EXTRA_DIST.

and pofile updates
parent e4e171b1
2003-03-10 Alexander Larsson <alexl@redhat.com>
* components/text/Makefile.am (EXTRA_DIST):
Add ui_DATA to EXTRA_DIST.
2003-03-10 Alexander Larsson <alexl@redhat.com>
* configure.in:
......
......@@ -33,5 +33,5 @@ $(server_in_files:.server.in.in=.server.in): $(server_in_files)
sed -e "s|\@LIBEXECDIR\@|$(libexecdir)|" $< > $@
@INTLTOOL_SERVER_RULE@
EXTRA_DIST = $(server_in_files) $(nautilus_text_view_SOURCES)
EXTRA_DIST = $(server_in_files) $(nautilus_text_view_SOURCES) $(ui_DATA)
CLEANFILES = $(server_DATA) $(server_DATA).in
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -23,7 +23,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Nautilus\n"
"POT-Creation-Date: 2003-03-06 23:28+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2003-03-10 19:46+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-03-06 23:30+0100\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
......@@ -330,7 +330,6 @@ msgid "Text Viewer"
msgstr "Tekstviser"
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:4
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:4
msgid "Text view"
msgstr "Tekstvisning"
......@@ -343,60 +342,14 @@ msgid "View as Text"
msgstr "Vis som tekst"
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
msgid "F_onts"
msgstr "_Skrifttyper"
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:2
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Kopiér markeret tekst til klippebordet"
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
msgid "Lucida"
msgstr "Lucida"
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:3
msgid "Services"
msgstr "Tjenester"
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:5
msgid "Use the Courier Font"
msgstr "Benyt Courier-skrifttypen"
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:6
msgid "Use the Fixed Font"
msgstr "Benyt den fiksede skrifttype"
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:7
msgid "Use the GTK System Font"
msgstr "Benyt GTK systemets skrifttype"
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:8
msgid "Use the Helvetica Font"
msgstr "Benyt Helvetica-skrifttypen"
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:9
msgid "Use the Lucida Font"
msgstr "Benyt Lucida-skrifttypen"
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:10
msgid "Use the Times Font"
msgstr "Benyt Times-skrifttypen"
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:11
msgid "_Courier"
msgstr "_Courier"
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:12
msgid "_Fixed"
msgstr "_Fast"
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:13
msgid "_GTK System Font"
msgstr "_GTK-systemskrifttype"
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:14
msgid "_Helvetica"
msgstr "_Helvetica"
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:15
msgid "_Times"
msgstr "_Times"
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:10 src/nautilus-shell-ui.xml.h:60
msgid "_Copy Text"
msgstr "_Indsæt tekst"
#: components/text/services/google.xml.h:1
msgid "Search Google for Selected Text"
......@@ -1234,7 +1187,7 @@ msgstr "Adgangskoden vil blive overført krypteret."
msgid "Authentication Required"
msgstr "Brugerverifikation påkrævet"
#: libnautilus-private/nautilus-customization-data.c:374
#: libnautilus-private/nautilus-customization-data.c:406
msgid "reset"
msgstr "nulstil"
......@@ -3618,10 +3571,6 @@ msgstr "ISO 9660-arkiv"
msgid "C_lear Text"
msgstr "_Ryd tekst"
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:2
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Kopiér markeret tekst til klippebordet"
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:3
msgid "Cut Text"
msgstr "Klip tekst"
......@@ -3650,10 +3599,6 @@ msgstr "Vælg _alt"
msgid "Select all the text in a text field"
msgstr "Vælg hele teksten i et tekstfelt"
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:10 src/nautilus-shell-ui.xml.h:60
msgid "_Copy Text"
msgstr "_Indsæt tekst"
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:11 src/nautilus-shell-ui.xml.h:70
msgid "_Paste Text"
msgstr "_Indsæt tekst"
......@@ -4358,93 +4303,93 @@ msgstr "Omdøber '%s' til '%s'"
msgid "Cancel Rename?"
msgstr "Fortryd omdøbning?"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:151
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:154
msgid "by _Name"
msgstr "efter _navn"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:152
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:155
#: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:12
msgid "Keep icons sorted by name in rows"
msgstr "Hold ikoner sorteret efter navn i rækker"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:158
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:161
msgid "by _Size"
msgstr "efter _størrelse"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:159
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:162
#: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:13
msgid "Keep icons sorted by size in rows"
msgstr "Hold ikoner sorteret efter størrelse i rækker"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:165
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:168
msgid "by _Type"
msgstr "efter _type"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:166
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:169
#: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:14
msgid "Keep icons sorted by type in rows"
msgstr "Hold ikoner sorteret efter type i rækker"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:172
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:175
msgid "by Modification _Date"
msgstr "efter ændrings_dato"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:173
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:176
#: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:11
msgid "Keep icons sorted by modification date in rows"
msgstr "Hold ikoner sorteret efter ændringsdato i rækker"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:179
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:182
msgid "by _Emblems"
msgstr "efter _emblemer"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:180
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:183
#: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:10
msgid "Keep icons sorted by emblems in rows"
msgstr "Hold ikoner sorteret efter emblemer i rækker"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:1453
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:1456
#: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:19
msgid "Restore Icons' Original Si_zes"
msgstr "Nulstil _ikonstørrelser"
# 'størrelser' i flertal lyder mærkeligt
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:1454
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:1457
msgid "Restore Icon's Original Si_ze"
msgstr "Nulstil _ikonstørrelse"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:1789
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:1792
#, c-format
msgid "pointing at \"%s\""
msgstr "pegende på '%s'"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:2317
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:2320
msgid "Drag and drop is only supported to local file systems."
msgstr "Træk og slip er kun understøttet til lokale filsystemer."
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:2318 src/file-manager/fm-icon-view.c:2337
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:2321 src/file-manager/fm-icon-view.c:2340
msgid "Drag and Drop error"
msgstr "Træk og slip-fejl"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:2336
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:2339
msgid "An invalid drag type was used."
msgstr "En ugyldig trækketype blev brugt."
#: src/file-manager/fm-list-view.c:409
#: src/file-manager/fm-list-view.c:412
msgid "File name"
msgstr "Filnavn"
#: src/file-manager/fm-list-view.c:433
#: src/file-manager/fm-list-view.c:436
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:512
msgid "Size"
msgstr "Størrelse"
#: src/file-manager/fm-list-view.c:444
#: src/file-manager/fm-list-view.c:447
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:518
msgid "Type"
msgstr "Type"
#: src/file-manager/fm-list-view.c:455
#: src/file-manager/fm-list-view.c:458
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:524
msgid "Date Modified"
msgstr "Dato for ændring"
......@@ -5712,7 +5657,7 @@ msgid "Restart Nautilus."
msgstr "Genstart Nautilus."
#. Set initial window title
#: src/nautilus-main.c:184 src/nautilus-window-manage-views.c:231
#: src/nautilus-main.c:184 src/nautilus-window-manage-views.c:232
#: src/nautilus-window-menus.c:674 src/nautilus-window.c:181
msgid "Nautilus"
msgstr "Nautilus"
......@@ -6445,28 +6390,28 @@ msgstr "Vis %s"
msgid "Find:"
msgstr "Find:"
#: src/nautilus-view-frame.c:549
#: src/nautilus-view-frame.c:557
msgid "a title"
msgstr "en titel"
#: src/nautilus-view-frame.c:558
#: src/nautilus-view-frame.c:566
msgid "the browse history"
msgstr "gennemseningshistorikken"
#: src/nautilus-view-frame.c:567
#: src/nautilus-view-frame.c:575
msgid "the current selection"
msgstr "den aktuelle markering"
#. Special Desktop window title (displayed in the Ctrl-Alt-Tab window)
#: src/nautilus-window-manage-views.c:191
#: src/nautilus-window-manage-views.c:192
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivebord"
#: src/nautilus-window-manage-views.c:849
#: src/nautilus-window-manage-views.c:850
msgid "View Failed"
msgstr "Visning mislykkedes"
#: src/nautilus-window-manage-views.c:860
#: src/nautilus-window-manage-views.c:861
#, c-format
msgid ""
"The %s view encountered an error and can't continue. You can choose another "
......@@ -6475,20 +6420,20 @@ msgstr ""
"Visningen %s stødte på en fejl og kan ikke fortsætte. Du kan vælge en anden "
"visning eller gå til et andet sted."
#: src/nautilus-window-manage-views.c:871
#: src/nautilus-window-manage-views.c:872
#, c-format
msgid "The %s view encountered an error while starting up."
msgstr "%s-visningen støde på en fejl ved opstart."
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1028
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1029
msgid "Content View"
msgstr "Indholdsvisning"
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1029
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1030
msgid "View of the current file or folder"
msgstr "Visning af den aktuelle fil eller mappe"
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1052
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1053
msgid ""
"One of the sidebar panels encountered an error and can't continue. "
"Unfortunately I couldn't tell which one."
......@@ -6496,7 +6441,7 @@ msgstr ""
"Et af sidepanelerne stødte på en fejl og kan ikke fortsætte. Beklageligvis "
"foreligger der ikke nogen oplysninger om hvilket panel dette gælder."
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1056
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1057
#, c-format
msgid ""
"The %s sidebar panel encountered an error and can't continue. If this keeps "
......@@ -6506,22 +6451,22 @@ msgstr ""
"igen, kan du slå panelet fra."
# overskrift til et vindue
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1061
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1062
msgid "Sidebar Panel Failed"
msgstr "Sidepanelet stødte på en fejl"
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1304
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1316
#, c-format
msgid "Couldn't find \"%s\". Please check the spelling and try again."
msgstr "Kunne ikke finde \"%s\". Tjek venligst stavningen og prøv igen."
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1310
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1322
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" is not a valid location. Please check the spelling and try again."
msgstr "\"%s\" er ikke et gyldigt sted. Tjek venligst stavningen og prøv igen."
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1324
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1336
#, c-format
msgid ""
"Couldn't display \"%s\", because Nautilus cannot determine what type of file "
......@@ -6530,28 +6475,28 @@ msgstr ""
"Kunne ikke vise \"%s\" fordi Nautilus ikke kan finde ud af hvilken type fil "
"det drejer sig om."
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1332
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1344
#, c-format
msgid "Nautilus has no installed viewer capable of displaying \"%s\"."
msgstr "Nautilus har ingen fremviser installeret der kan vise \"%s\"."
#. Shouldn't have gotten this error unless there's a : separator.
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1344
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1356
#, c-format
msgid "Couldn't display \"%s\", because Nautilus cannot handle %s: locations."
msgstr "Kunne ikke vise \"%s\" fordi Nautilus ikke kan behandle %s: steder."
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1350
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1362
#, c-format
msgid "Couldn't display \"%s\", because the attempt to log in failed."
msgstr "Kunne ikke vise \"%s\" fordi pålogningsforsøget fejlede."
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1355
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1367
#, c-format
msgid "Couldn't display \"%s\", because access was denied."
msgstr "Kunne ikke vise \"%s\" fordi adgang blev nægtet."
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1366
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1378
#, c-format
msgid ""
"Couldn't display \"%s\", because no host \"%s\" could be found. Check that "
......@@ -6560,7 +6505,7 @@ msgstr ""
"Kunne ikke vise \"%s\" fordi værten \"%s\" ikke blev fundet. Tjek at "
"stavningen og mellemværtsindstillingerne er korrekte."
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1374
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1386
#, c-format
msgid ""
"Couldn't display \"%s\", because the host name was empty. Check that your "
......@@ -6569,7 +6514,7 @@ msgstr ""
"Kunne ikke vise \"%s\" fordi værtsnavnet var tomt. Kontrollér at "
"mellemværtsindstillingene er korrekte."
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1381
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1393
#, c-format
msgid ""
"Couldn't display \"%s\", because Nautilus cannot contact the SMB master "
......@@ -6580,7 +6525,7 @@ msgstr ""
"browseren.\n"
"Tjek at der at der kører en SMB-server på lokalnetværket."
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1393
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1405
msgid ""
"Searching is unavailable right now, because you either have no index, or the "
"search service isn't running. Be sure that you have started the Medusa "
......@@ -6591,24 +6536,24 @@ msgstr ""
"søgetjenesten ikke kører. Sikr dig at du har startet Medusa-søgetjenesten, "
"og hvis du ikke har et indeks, at Medusas indeksering kører."
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1397
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1409
msgid "Searching Unavailable"
msgstr "Søgning ikke tilgængelig"
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1402
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1414
#, c-format
msgid "Nautilus cannot display \"%s\"."
msgstr "Nautilus kan ikke vise \"%s\"."
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1407
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1419
msgid "Can't Display Location"
msgstr "Kan ikke vise sted"
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1643
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1673
msgid "Side Pane"
msgstr "Sidepanel"
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1645
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1675
msgid "Contains a side pane view"
msgstr "Indeholder en sidepanelsvisning"
......@@ -6752,6 +6697,48 @@ msgstr "Netværksservere"
msgid "View your network servers in the Nautilus file manager"
msgstr "Vis dine netværksservere i Nautilus-filhåndteringen"
#~ msgid "F_onts"
#~ msgstr "_Skrifttyper"
#~ msgid "Lucida"
#~ msgstr "Lucida"
#~ msgid "Services"
#~ msgstr "Tjenester"
#~ msgid "Use the Courier Font"
#~ msgstr "Benyt Courier-skrifttypen"
#~ msgid "Use the Fixed Font"
#~ msgstr "Benyt den fiksede skrifttype"
#~ msgid "Use the GTK System Font"
#~ msgstr "Benyt GTK systemets skrifttype"
#~ msgid "Use the Helvetica Font"
#~ msgstr "Benyt Helvetica-skrifttypen"
#~ msgid "Use the Lucida Font"
#~ msgstr "Benyt Lucida-skrifttypen"
#~ msgid "Use the Times Font"
#~ msgstr "Benyt Times-skrifttypen"
#~ msgid "_Courier"
#~ msgstr "_Courier"
#~ msgid "_Fixed"
#~ msgstr "_Fast"
#~ msgid "_GTK System Font"
#~ msgstr "_GTK-systemskrifttype"
#~ msgid "_Helvetica"
#~ msgstr "_Helvetica"
#~ msgid "_Times"
#~ msgstr "_Times"
#~ msgid "E_xecute scripts when they are clicked"
#~ msgstr "_Kør tekstprogrammer når der klikkes på dem"
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment