Commit cd03933a authored by Stano Visnovsky's avatar Stano Visnovsky

Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>

        * sk.po: Updated Slovak translation.
parent b6b6ad72
# translation of nautilus.HEAD.sk.po to Slovak
# translation of sk.po to Slovak
# Slovak translation of sk.po
# Nautilus Slovak translation.
# Copyright (C) 2000-2001,2002,2003 Free Software Foundation, Inc.
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2000-1,2002,2003.
# Stanislav Višňovský <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2002
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@kde.org>, 2003
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sk\n"
"POT-Creation-Date: 2003-03-10 19:46+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-19 14:28+0100\n"
"Last-Translator: Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"Project-Id-Version: nautilus.HEAD.sk\n"
"POT-Creation-Date: 2003-03-11 12:34+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-03-11 22:03+0100\n"
"Last-Translator: Stanislav Visnovsky <visnovsky@kde.org>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.2\n"
"X-Generator: KBabel 1.2beta2\n"
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
......@@ -1004,8 +1006,7 @@ msgstr "Toto je štandardná téma pre Nautilus."
#: icons/gnome/gnome.xml.h:1
msgid "A theme designed to fit well with the classic GNOME environment."
msgstr ""
"Táto téma je vytvorená tak, aby dobre vyzerala v klasickom prostredí GNOME."
msgstr "Táto téma je vytvorená tak, aby dobre vyzerala v klasickom prostredí GNOME."
#: icons/sierra/sierra.xml.h:1
msgid "Sierra"
......@@ -1221,8 +1222,7 @@ msgid "Couldn't install emblem"
msgstr "Nie je možné nainštalovať emblém"
#: libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:198
msgid ""
"Sorry, but emblem keywords can only contain letters, spaces and numbers."
msgid "Sorry, but emblem keywords can only contain letters, spaces and numbers."
msgstr ""
"Ľutujem, ale kľúčové slová pre emblémy môžu obsahovať iba písmená, medzery a "
"číslice."
......@@ -1957,8 +1957,7 @@ msgid "Empty Trash"
msgstr "Vyprázdniť odpadky"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2281
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete all of the items in the Trash?"
msgid "Are you sure you want to permanently delete all of the items in the Trash?"
msgstr "Naozaj chcete navždy odstrániť všetky položky v Odpadkoch?"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2291
......@@ -3405,8 +3404,7 @@ msgstr "Položky sú normálne súbory"
#: libnautilus-private/nautilus-search-uri.c:705
msgid "Items containing \"stuff\" in their names and that are regular files"
msgstr ""
"Položky obsahujúce \"informáciu\" v svojich menách a sú to normálne súbory"
msgstr "Položky obsahujúce \"informáciu\" v svojich menách a sú to normálne súbory"
#: libnautilus-private/nautilus-search-uri.c:709
msgid ""
......@@ -3502,8 +3500,7 @@ msgstr "Chyba odpojenia"
msgid ""
"Nautilus was unable to mount the floppy drive. There is probably no floppy "
"in the drive."
msgstr ""
"Nautilus nemohol pripojiť disketovú mechaniku. Možno v nej nie je disketa."
msgstr "Nautilus nemohol pripojiť disketovú mechaniku. Možno v nej nie je disketa."
#. All others
#: libnautilus-private/nautilus-volume-monitor.c:1530
......@@ -3669,8 +3666,7 @@ msgstr "Nautilus shell"
msgid ""
"Nautilus shell operations that can be done from subsequent command-line "
"invocations"
msgstr ""
"Operácie shellu Nautilus, ktoré je možné neskôr vykonať z príkazového riadku."
msgstr "Operácie shellu Nautilus, ktoré je možné neskôr vykonať z príkazového riadku."
#: src/Nautilus_shell.server.in.h:18
msgid "Produces metafile objects for accessing Nautilus metadata"
......@@ -3844,8 +3840,7 @@ msgstr "Príliš veľa súborov"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:3017
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" cannot be moved to the Trash. Do you want to delete it immediately?"
msgid "\"%s\" cannot be moved to the Trash. Do you want to delete it immediately?"
msgstr "Nie je možné presunúť \"%s\" do Odpadkov. Chcete ho odstrániť úplne?"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:3022
......@@ -3989,17 +3984,13 @@ msgstr "\"%s\" bude skopírovaný, ak použijete príkaz Vložiť súbory"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:4405
#, c-format
msgid ""
"The %d selected items will be moved if you select the Paste Files command"
msgstr ""
"%d vybraných položiek bude presunutých, ak použijete príkaz Vložiť súbory"
msgid "The %d selected items will be moved if you select the Paste Files command"
msgstr "%d vybraných položiek bude presunutých, ak použijete príkaz Vložiť súbory"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:4409
#, c-format
msgid ""
"The %d selected items will be copied if you select the Paste Files command"
msgstr ""
"%d vybraných položiek bude skopírovaných, ak použijete príkaz Vložiť súbory"
msgid "The %d selected items will be copied if you select the Paste Files command"
msgstr "%d vybraných položiek bude skopírovaných, ak použijete príkaz Vložiť súbory"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:4494
msgid "There is nothing on the clipboard to paste."
......@@ -4132,8 +4123,7 @@ msgstr "Zrušiť otvorenie?"
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:57
#, c-format
msgid ""
"You do not have the permissions necessary to view the contents of \"%s\"."
msgid "You do not have the permissions necessary to view the contents of \"%s\"."
msgstr "Nemáte dostatočné práva pre zobrazenie obsahu \"%s\"."
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:61
......@@ -4152,14 +4142,12 @@ msgstr "Chyba pri zobrazovaní priečinku"
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:102
#, c-format
msgid ""
"The name \"%s\" is already used in this folder. Please use a different name."
msgid "The name \"%s\" is already used in this folder. Please use a different name."
msgstr "Meno \"%s\" už je v tomto priečinku použité. Prosím, vyberte iné meno."
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:107
#, c-format
msgid ""
"There is no \"%s\" in this folder. Perhaps it was just moved or deleted?"
msgid "There is no \"%s\" in this folder. Perhaps it was just moved or deleted?"
msgstr "V priečinku nie je \"%s\". Možno bol práve presunutý alebo odstránený."
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:112
......@@ -4199,8 +4187,7 @@ msgstr "Chyba pri premenovaní"
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:163
#, c-format
msgid ""
"You do not have the permissions necessary to change the group of \"%s\"."
msgid "You do not have the permissions necessary to change the group of \"%s\"."
msgstr "Nemáte práva nutné pre zmenu skupiny pre \"%s\"."
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:167
......@@ -4237,8 +4224,7 @@ msgstr "Chyba pri nastavovaní vlastníka"
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:233
#, c-format
msgid ""
"Couldn't change the permissions of \"%s\" because it is on a read-only disk"
msgid "Couldn't change the permissions of \"%s\" because it is on a read-only disk"
msgstr ""
"Nie je možné zmeniť práva pre \"%s\", pretože je na disku pripojenom iba pre "
"čítanie."
......@@ -4867,8 +4853,7 @@ msgid "Protect the selected volume"
msgstr "Ochrániť vybraný disk"
#: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:14
msgid ""
"Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
msgid "Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
msgstr "Zobrazí okno,ktoré umožní nastaviť vzorku alebo farbu pozadia plochy"
#: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:15
......@@ -4935,8 +4920,7 @@ msgid "Edit the launcher information"
msgstr "Upraviť informácie o spúšťači"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:17
msgid ""
"Move or copy files previously selected by a Cut Files or Copy Files command"
msgid "Move or copy files previously selected by a Cut Files or Copy Files command"
msgstr ""
"Presunie alebo skopíruje súbory vybrané predcházajúcim príkazom Vystrihnúť "
"súbory alebo Kopírovať súbory"
......@@ -4971,8 +4955,7 @@ msgstr "Š_tandard pohľadu"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:29
msgid "Reset sorting order and zoom level to match preferences for this view"
msgstr ""
"Návrat k triedeniu a úrovni lupy odpovedajúcim nastaveniu tohto pohľadu"
msgstr "Návrat k triedeniu a úrovni lupy odpovedajúcim nastaveniu tohto pohľadu"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:30
msgid "Run or manage scripts from ~/Nautilus/scripts"
......@@ -5076,8 +5059,7 @@ msgstr "_Opačné poradie"
#: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:18
msgid "Reposition icons to better fit in the window and avoid overlapping"
msgstr ""
"Popresúvať ikony tak, aby lepšie odpovedali oknu a zabránili prekrývaniu sa"
msgstr "Popresúvať ikony tak, aby lepšie odpovedali oknu a zabránili prekrývaniu sa"
#: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:20
msgid "Restore each selected icon to its original size"
......@@ -5104,8 +5086,7 @@ msgstr "Indexácia je hotová z %d%%"
msgid ""
"Once a day your files and text content are indexed so your searches are "
"fast. "
msgstr ""
"Raz za deň sú vaše súbory a ich obsah indexované, takže hľadanie je rýchle. "
msgstr "Raz za deň sú vaše súbory a ich obsah indexované, takže hľadanie je rýchle. "
#: src/file-manager/nautilus-indexing-info.c:166
#: src/file-manager/nautilus-indexing-info.c:204
......@@ -5336,9 +5317,8 @@ msgid " "
msgstr " "
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:2
#, fuzzy
msgid "1 GB"
msgstr "1 MB"
msgstr "1 GB"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:5
msgid "100 KB"
......@@ -5377,9 +5357,8 @@ msgid "<span weight=\"bold\">List View Defaults</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Štandardné nastavenie zoznamu</span>"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:31
#, fuzzy
msgid "<span weight=\"bold\">Other Previewable Files</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Obrázky</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Ostatné súbory s náhľadmi</span>"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:32
msgid "<span weight=\"bold\">Sound Files</span>"
......@@ -5403,8 +5382,7 @@ msgstr "Vždy"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:37
msgid "Ask before _emptying the Trash or deleting files"
msgstr ""
"_Pýtať sa pred odstránením položiek z Odpadkov alebo odstránením súborov"
msgstr "_Pýtať sa pred odstránením položiek z Odpadkov alebo odstránením súborov"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:38
msgid "Behavior"
......@@ -6390,15 +6368,12 @@ msgstr "Bočný panel zlyhal"
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1316
#, c-format
msgid "Couldn't find \"%s\". Please check the spelling and try again."
msgstr ""
"Nie je možné nájsť \"%s\". Prosím, overte zadaný text a skúste to znovu."
msgstr "Nie je možné nájsť \"%s\". Prosím, overte zadaný text a skúste to znovu."
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1322
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" is not a valid location. Please check the spelling and try again."
msgstr ""
"\"%s\" nie je platné miesto. Prosím, overte zadaný text a skúste to znovu."
msgid "\"%s\" is not a valid location. Please check the spelling and try again."
msgstr "\"%s\" nie je platné miesto. Prosím, overte zadaný text a skúste to znovu."
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1336
#, c-format
......@@ -6631,44 +6606,3 @@ msgstr "Sieťové servery"
msgid "View your network servers in the Nautilus file manager"
msgstr "Zobrazí vaše sieťové servery v správcovi súborov Nautilus"
#~ msgid "F_onts"
#~ msgstr "_Písma"
#~ msgid "Lucida"
#~ msgstr "Lucida"
#~ msgid "Services"
#~ msgstr "Služby"
#~ msgid "Use the Courier Font"
#~ msgstr "Použiť písmo Courier"
#~ msgid "Use the Fixed Font"
#~ msgstr "Použiť písmo neproporcionálne písmo"
#~ msgid "Use the GTK System Font"
#~ msgstr "Použiť systémové písmo GTK"
#~ msgid "Use the Helvetica Font"
#~ msgstr "Použiť písmo Helvetica"
#~ msgid "Use the Lucida Font"
#~ msgstr "Použiť písmo Lucida"
#~ msgid "Use the Times Font"
#~ msgstr "Použiť písmo Times"
#~ msgid "_Courier"
#~ msgstr "_Courier"
#~ msgid "_Fixed"
#~ msgstr "_Neproporcionálne"
#~ msgid "_GTK System Font"
#~ msgstr "Systémové písmo _GTK"
#~ msgid "_Helvetica"
#~ msgstr "_Helvetica"
#~ msgid "_Times"
#~ msgstr "_Times"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment