Commit c6b802e8 authored by Timo Jyrinki's avatar Timo Jyrinki

Finnish translation update by Jiri Grönroos

parent 83f5fd57
......@@ -43,8 +43,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-19 13:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-16 15:45+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-24 19:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-24 15:41+0200\n"
"Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: fi\n"
......@@ -316,11 +316,11 @@ msgstr ""
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:186
msgid "Relevance"
msgstr ""
msgstr "Relevanssi"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:187
msgid "Relevance rank for search"
msgstr ""
msgstr "Relevanssiasema hauissa"
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-directory-file.c:435
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-icon-file.c:151
......@@ -564,7 +564,7 @@ msgstr "Arkisto"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6158
msgid "Markup"
msgstr ""
msgstr "Merkkaus"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6162
#: ../src/nautilus-query-editor.c:425
......@@ -1847,9 +1847,9 @@ msgid "The item cannot be restored from trash"
msgstr "Kohdetta ei voi palauttaa roskakorista."
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:81
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error while adding “%s”: %s"
msgstr "Virhe lisättäessä ohjelmaa ”%s”: %s"
msgstr "Virhe lisättäessä kohdetta ”%s”: %s"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:83
msgid "Could not add application"
......@@ -2322,9 +2322,8 @@ msgid "Default column order in the list view."
msgstr "Luettelonäkymän oletusarvoinen sarakejärjestys."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:54
#, fuzzy
msgid "Use tree view"
msgstr "Tekstinäkymä:"
msgstr "Käytä puunäkymää"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:55
msgid ""
......@@ -2590,14 +2589,12 @@ msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
msgstr "Luo Nautilus-ikkunoita vain erikseen annetuille URI:lle."
#: ../src/nautilus-application.c:1233
#, fuzzy
msgid "Never manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
msgstr "Älä käytä työpöytää (sivuuta asetusikkunassa annettu oletus)"
msgstr "Älä koskaan hallitse työpöytää (ohita GSettings-suositus)."
#: ../src/nautilus-application.c:1235
#, fuzzy
msgid "Always manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
msgstr "Älä käytä työpöytää (sivuuta asetusikkunassa annettu oletus)"
msgstr "Hallitse aina työpöytää (ohita GSettings-suositus)."
#: ../src/nautilus-application.c:1237
msgid "Quit Nautilus."
......@@ -2701,7 +2698,7 @@ msgstr ""
msgid "If you don't trust this location or aren't sure, press Cancel."
msgstr "Jos et luota tähän sijaintiin tai olet muuten epävarma, paina Peru."
#: ../src/nautilus-autorun-software.c:240 ../src/nautilus-mime-actions.c:724
#: ../src/nautilus-autorun-software.c:240 ../src/nautilus-mime-actions.c:748
msgid "_Run"
msgstr "_Suorita"
......@@ -2806,12 +2803,11 @@ msgstr "Pidä kuvakkeet lajiteltuna roskakoriin siirron ajan mukaan riveittäin"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1192
msgid "By Search Relevance"
msgstr ""
msgstr "Hakurelevanttiuden mukaan"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1193
#, fuzzy
msgid "Keep icons sorted by search relevance in rows"
msgstr "Pidä kuvakkeet riveissä koon mukaisessa järjestyksessä"
msgstr "Pidä kuvakkeet riveissä hakurelevanttiuden mukaisessa järjestyksessä"
#. translators: this is used in the view selection dropdown
#. * of navigation windows and in the preferences dialog
......@@ -2839,8 +2835,8 @@ msgid "Display this location with the icon view."
msgstr "Näytä tämä sijainti kuvakenäkymässä."
#. if it wasn't cancelled show a dialog
#: ../src/nautilus-connect-server.c:53 ../src/nautilus-mime-actions.c:1870
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2142
#: ../src/nautilus-connect-server.c:53 ../src/nautilus-mime-actions.c:1894
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2166
msgid "Unable to access location"
msgstr "Sijaintiin ei ole pääsyä"
......@@ -2973,11 +2969,11 @@ msgstr "Tee valittujen kuvakkeiden koosta muutettava "
msgid "Restore each selected icons to its original size"
msgstr "Palauta jokaisen valitun kuvakkeen alkuperäinen koko"
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:768
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:778
msgid "The desktop view encountered an error."
msgstr "Työpöytänäkymässä tapahtui virhe."
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:769
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:779
msgid "The desktop view encountered an error while starting up."
msgstr "Työpöytänäkymää käynnistettäessä tapahtui virhe."
......@@ -3397,7 +3393,7 @@ msgstr "Korkeus"
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:356
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:357
msgid "Title"
msgstr ""
msgstr "Nimi"
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:358
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:359
......@@ -3555,98 +3551,98 @@ msgid_plural "Do you want to view %d locations?"
msgstr[0] "Haluatko katsella yhtä sijaintia?"
msgstr[1] "Haluatko katsella useita (%d) sijainteja?"
#: ../src/nautilus-location-entry.c:264 ../src/nautilus-mime-actions.c:1062
#: ../src/nautilus-location-entry.c:264 ../src/nautilus-mime-actions.c:1086
#, c-format
msgid "This will open %d separate window."
msgid_plural "This will open %d separate windows."
msgstr[0] "Tämä avaisi %d erillisen ikkunan."
msgstr[1] "Tämä avaisi %d erillistä ikkunaa."
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:632
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:656
#, c-format
msgid "The link “%s” is broken. Move it to Trash?"
msgstr "Linkki ”%s” on rikki. Haluatko siirtää sen roskakoriin?"
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:634
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:658
#, c-format
msgid "The link “%s” is broken."
msgstr "Linkki ”%s” on rikki."
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:640
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:664
msgid "This link cannot be used because it has no target."
msgstr "Tätä linkkiä ei voi käyttää, koska sillä ei ole kohdetta."
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:642
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:666
#, c-format
msgid "This link cannot be used because its target “%s” doesn't exist."
msgstr "Tätä linkkiä ei voi käyttää, koska kohdetta ”%s” ei ole olemassa."
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:652 ../src/nautilus-view.c:7202
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:676 ../src/nautilus-view.c:7202
#: ../src/nautilus-view.c:7316 ../src/nautilus-view.c:8290
#: ../src/nautilus-view.c:8594
msgid "Mo_ve to Trash"
msgstr "Siirrä _roskakoriin"
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:712
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:736
#, c-format
msgid "Do you want to run “%s”, or display its contents?"
msgstr "Haluatko suorittaa tiedoston ”%s” vai nähdä sen sisällön?"
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:714
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:738
#, c-format
msgid "“%s” is an executable text file."
msgstr "”%s” on suoritettava tekstitiedosto."
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:720
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:744
msgid "Run in _Terminal"
msgstr "Suorita _päätteessä"
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:721
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:745
msgid "_Display"
msgstr "_Näytä"
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1057 ../src/nautilus-mime-actions.c:1792
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1081 ../src/nautilus-mime-actions.c:1816
#: ../src/nautilus-view.c:955
msgid "Are you sure you want to open all files?"
msgstr "Haluatko varmasti avata kaikki tiedostot?"
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1059
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1083
#, c-format
msgid "This will open %d separate tab."
msgid_plural "This will open %d separate tabs."
msgstr[0] "Tämä avaa %d erillisen välilehteä."
msgstr[1] "Tämä avaa %d erillistä välilehteä."
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1124
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1148
#, c-format
msgid "Could not display “%s”."
msgstr "Kohdetta ”%s” ei voi näyttää."
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1222
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1246
msgid "The file is of an unknown type"
msgstr "Tiedoston tyyppi on tuntematon"
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1226
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1250
#, c-format
msgid "There is no application installed for “%s” files"
msgstr ""
"Tyyppiä \"%s\" oleville tiedostoille ei ole asennettu sopivaa sovellusta"
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1241
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1265
msgid "_Select Application"
msgstr "_Valitse sovellus"
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1277
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1301
msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
msgstr "Tapahtui sisäinen virhe etsittäessä sovelluksia:"
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1279
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1303
msgid "Unable to search for application"
msgstr "Sovellusta ei voitu etsiä"
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1398
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1422
#, c-format
msgid ""
"There is no application installed for “%s” files.\n"
......@@ -3655,11 +3651,11 @@ msgstr ""
"Tyyppiä \"%s\" oleville tiedostoille ei ole asennettu sopivaa sovellusta.\n"
"Haluatko etsiä sovellusta, jolla avata tämän tiedoston?"
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1548
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1572
msgid "Untrusted application launcher"
msgstr "Sovelluksen käynnistin ei ole luotettu"
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1551
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1575
#, c-format
msgid ""
"The application launcher “%s” has not been marked as trusted. If you do not "
......@@ -3668,31 +3664,31 @@ msgstr ""
"Sovelluksen käynnistintä ”%s” ei ole merkitty luotetuksi. Jos et tiedä mistä "
"tämä käynnistin on peräisin, sen käynnistys voi olla turvatonta."
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1566
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1590
msgid "_Launch Anyway"
msgstr "_Käynnistä silti"
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1569
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1593
msgid "Mark as _Trusted"
msgstr "Merkitse luo_tetuksi"
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1793
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1817
#, c-format
msgid "This will open %d separate application."
msgid_plural "This will open %d separate applications."
msgstr[0] "Tämä avaa %d erillisen sovelluksen."
msgstr[1] "Tämä avaa %d erillistä ohjelmaa."
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2221
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2245
msgid "Unable to start location"
msgstr "Sijaintia ei voi käynnistää"
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2305
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2329
#, c-format
msgid "Opening “%s”."
msgstr "”%s” avautuu."
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2308
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2332
#, c-format
msgid "Opening %d item."
msgid_plural "Opening %d items."
......@@ -4148,7 +4144,7 @@ msgstr "Salli tiedoston suoritus ohjelmana"
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4462
msgid "Change Permissions for Enclosed Files"
msgstr "Muuta kansiossa olevien kohteiden oikeuksia"
msgstr "Muuta sisällä olevien tiedostojen oikeuksia"
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4466
msgid "Change"
......@@ -4167,9 +4163,8 @@ msgid "Security context:"
msgstr "Turvakonteksti:"
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4580
#, fuzzy
msgid "Change Permissions for Enclosed Files…"
msgstr "Muuta kansiossa olevien kohteiden oikeuksia"
msgstr "Muuta sisällä olevien tiedostojen oikeuksia…"
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4590
#, c-format
......@@ -4263,14 +4258,12 @@ msgstr ""
"Tässä kansiossa olevat suoritettavat tiedostot näkyvät skriptivalikossa."
#: ../src/nautilus-toolbar.c:488
#, fuzzy
msgid "View options"
msgstr "Tiedostotoiminnot"
msgstr "Näkymävalinnat"
#: ../src/nautilus-toolbar.c:505
#, fuzzy
msgid "Location options"
msgstr "Kuvakkeiden tekstit"
msgstr "Sijaintivalinnat"
#: ../src/nautilus-trash-bar.c:203
msgid "Restore"
......@@ -4402,9 +4395,9 @@ msgstr "(%s)"
#. * total size of those items.
#.
#: ../src/nautilus-view.c:2966
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s %s, %s %s"
msgstr "%s%s, %s, %s"
msgstr "%s %s, %s %s"
#: ../src/nautilus-view.c:4339
#, c-format
......@@ -4438,15 +4431,15 @@ msgstr "_Valitse"
#. Translators: %s is a file name formatted for display
#: ../src/nautilus-view.c:6454
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Unable to remove “%s”"
msgstr "Kohteen %s liittäminen tiedostojärjestelmään epäonnistui."
msgstr "Tiedoston \"%s\" poistaminen epäonnistui"
#. Translators: %s is a file name formatted for display
#: ../src/nautilus-view.c:6481
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Unable to eject “%s”"
msgstr "Asemaa %s ei voi avata"
msgstr "Aseman %s poistaminen epäonnistui"
#: ../src/nautilus-view.c:6503
msgid "Unable to stop drive"
......@@ -4533,7 +4526,6 @@ msgstr "Avaa kukin valittu kohde uudessa välilehdessä"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-view.c:7132
#, fuzzy
msgid "Other _Application…"
msgstr "Muu s_ovellus…"
......@@ -4545,7 +4537,6 @@ msgstr "Valitse muu sovellus, jolla valittu kohde avataan"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-view.c:7136
#, fuzzy
msgid "Open With Other _Application…"
msgstr "Avaa _muussa sovelluksessa…"
......@@ -4630,9 +4621,8 @@ msgstr "Valitse tämän ikkunan kaikki kohteet"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-view.c:7178
#, fuzzy
msgid "Select I_tems Matching…"
msgstr "Valitse täsmäävät kohteet"
msgstr "Valitse tä_smäävät kohteet…"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-view.c:7179
......@@ -5130,12 +5120,11 @@ msgstr "Poista kaikki valitut kohteet pysyvästi"
#: ../src/nautilus-view.c:8622
msgid "Remo_ve from Recent"
msgstr ""
msgstr "P_oista viimeisimmistä"
#: ../src/nautilus-view.c:8623
#, fuzzy
msgid "Remove each selected item from the recently used list"
msgstr "Siirrä jokainen valittu kohde roskakoriin"
msgstr "Poista jokainen valittu kohta viimeksi käytettyjen luettelosta"
#: ../src/nautilus-view.c:8663
msgid "View or modify the properties of the open folder"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment