Commit bb2462b6 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac
Browse files

Update Czech translation

parent 8c8ff2f6
2003-05-30 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2003-05-30 Abel Cheung <maddog@linux.org.hk>
* zh_TW.po: Updated traditional Chinese translation.
......
......@@ -8,14 +8,13 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"POT-Creation-Date: 2003-05-19 14:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-05-18 10:20GMT\n"
"Last-Translator: Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>\n"
"POT-Creation-Date: 2003-05-29 13:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-05-29 23:43+0200\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.1\n"
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
......@@ -1716,36 +1715,32 @@ msgstr "Svazek XIAFS"
msgid "Xenix Volume"
msgstr "Svazek Xenix"
#: libnautilus-private/nautilus-authn-manager.c:60
msgid "Your HTTP Proxy requires you to log in.\n"
msgstr "Vaše HTTP proxy požaduje vaše přihlášení.\n"
#: libnautilus-private/nautilus-authn-manager.c:61
#, c-format
msgid ""
"You must log in to access \"%s\".\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Pro přístup k \"%s\" se musíte přihlásit.\n"
"\n"
"%s"
#: libnautilus-private/nautilus-customization-data.c:406
msgid "reset"
msgstr "vymazat"
#: libnautilus-private/nautilus-authn-manager.c:64
msgid "Your password will be transmitted unencrypted."
msgstr "Vaše heslo bude přenášeno nešifrovaně."
#: libnautilus-private/nautilus-desktop-directory-file.c:442
#: libnautilus-private/nautilus-desktop-icon-file.c:163
#: libnautilus-private/nautilus-trash-file.c:690
msgid "on the desktop"
msgstr "na ploše"
#: libnautilus-private/nautilus-authn-manager.c:65
msgid "Your password will be transmitted encrypted."
msgstr "Vaše heslo bude přenášeno šifrovaně."
#: libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:104
msgid ""
"You cannot delete a volume icon. If you want to eject the volume, please use "
"Eject in the right-click menu of the volume."
msgstr "Nemůžete odstranit ikonu svazku. Pokud chcete svazek vysunout, použijte prosím Vysunout v menu svazku po kliknutí pravým tlačítkem."
#: libnautilus-private/nautilus-authn-manager.c:68
msgid "Authentication Required"
msgstr "Nutná autentizace"
#: libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:107
msgid "Can't delete volume"
msgstr "Nemohu odstranit svazek"
#: libnautilus-private/nautilus-customization-data.c:406
msgid "reset"
msgstr "vymazat"
#: libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:139
#: libnautilus-private/nautilus-file.c:5576
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:545
#: libnautilus-private/nautilus-trash-directory.c:383
msgid "Trash"
msgstr "Koš"
#: libnautilus-private/nautilus-dnd.c:617
msgid "_Move here"
......@@ -3023,12 +3018,6 @@ msgstr "odkaz"
msgid "link (broken)"
msgstr "odkaz (neplatný)"
#: libnautilus-private/nautilus-file.c:5576
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:545
#: libnautilus-private/nautilus-trash-directory.c:383
msgid "Trash"
msgstr "Koš"
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:101
msgid "_Always"
msgstr "_Vždy"
......@@ -4078,10 +4067,6 @@ msgstr "Prohledávám disky"
msgid "Nautilus is searching your disks for trash folders."
msgstr "Nautilus hledá na vašich discích adresáře koše."
#: libnautilus-private/nautilus-trash-file.c:690
msgid "on the desktop"
msgstr "na ploše"
#: libnautilus-private/nautilus-undo-signal-handlers.c:174
msgid "Edit"
msgstr "Upravit"
......@@ -4232,14 +4217,6 @@ msgstr "Vybrat všechen text v textovém poli"
msgid "_Paste Text"
msgstr "Vl_ožit text"
#: nautilus.desktop.in.h:1
msgid "Home Folder"
msgstr "Domovský adresář"
#: nautilus.desktop.in.h:2
msgid "View your home folder in the Nautilus file manager"
msgstr "Zobrazit váš domovský adresář ve správci souborů Nautilus"
#: nautilus-file-management-properties.desktop.in.h:1
msgid "Change how files are managed"
msgstr "Změnit, jak jsou spravovány soubory"
......@@ -4248,6 +4225,14 @@ msgstr "Změnit, jak jsou spravovány soubory"
msgid "File Management"
msgstr "Správa souborů"
#: nautilus.desktop.in.h:1
msgid "Home Folder"
msgstr "Domovský adresář"
#: nautilus.desktop.in.h:2
msgid "View your home folder in the Nautilus file manager"
msgstr "Zobrazit váš domovský adresář ve správci souborů Nautilus"
#: src/Nautilus_shell.server.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus shell and file manager"
msgstr "Generátor pro správce souborů a shell Nautilus"
......@@ -4956,33 +4941,33 @@ msgstr "Obnovit původní _velikost ikony"
msgid "pointing at \"%s\""
msgstr "ukazující na \"%s\""
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:2421
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:2459
msgid "Drag and drop is only supported to local file systems."
msgstr "Přetažení objektů je podporováno jen na místních systémech souborů."
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:2422 src/file-manager/fm-icon-view.c:2441
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:2460 src/file-manager/fm-icon-view.c:2479
msgid "Drag and Drop error"
msgstr "Chyba přetažení objektů"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:2440
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:2478
msgid "An invalid drag type was used."
msgstr "Byl použit neplatný typ přetažení."
#: src/file-manager/fm-list-view.c:730
#: src/file-manager/fm-list-view.c:729
msgid "File name"
msgstr "Název souboru"
#: src/file-manager/fm-list-view.c:754
#: src/file-manager/fm-list-view.c:753
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:512
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: src/file-manager/fm-list-view.c:765
#: src/file-manager/fm-list-view.c:764
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:518
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: src/file-manager/fm-list-view.c:776
#: src/file-manager/fm-list-view.c:775
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:524
msgid "Date Modified"
msgstr "Datum změny"
......@@ -5087,7 +5072,6 @@ msgstr "Základní"
#. Name label
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1643
#: src/nautilus-bookmarks-window.glade.h:4
msgid "_Name:"
msgstr "_Název:"
......@@ -5237,8 +5221,8 @@ msgid "Creating Properties window"
msgstr "Vytvářím okno vlastností"
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:2714
msgid "Select an icon:"
msgstr "Vyberte ikonu:"
msgid "Select an icon"
msgstr "Vyberte ikonu"
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:124
#, c-format
......@@ -5823,11 +5807,11 @@ msgstr "Zobrazovat stav _indexování"
msgid "Show status of indexing used when searching"
msgstr "Zobrazovat stav indexování používaného při hledání"
#: src/nautilus-application.c:222
#: src/nautilus-application.c:223
msgid "Couldn't Create Required Folder"
msgstr "Nemohu vytvořit potřebný adresář"
#: src/nautilus-application.c:223
#: src/nautilus-application.c:224
#, c-format
msgid ""
"Nautilus could not create the required folder \"%s\". Before running "
......@@ -5838,11 +5822,11 @@ msgstr ""
"Nautilus vytvořte prosím tento adresář nebo nastavte oprávnění tak, aby ho "
"Nautilus mohl vytvořit."
#: src/nautilus-application.c:228
#: src/nautilus-application.c:229
msgid "Couldn't Create Required Folders"
msgstr "Nemohu vytvořit potřebné adresáře"
#: src/nautilus-application.c:229
#: src/nautilus-application.c:230
#, c-format
msgid ""
"Nautilus could not create the following required folders:\n"
......@@ -5859,11 +5843,11 @@ msgstr ""
"Před spuštěním Nautilu prosím vytvořte tyto adresáře nebo nastavte oprávnění "
"tak, aby je Nautilus mohl vytvořit."
#: src/nautilus-application.c:300
#: src/nautilus-application.c:301
msgid "Link To Old Desktop"
msgstr "Propojení na starou plochu"
#: src/nautilus-application.c:316
#: src/nautilus-application.c:317
msgid ""
"The location of the desktop directory has changed in Gnome 2.4. A link "
"called \"Link To Old Desktop\" has been created on the desktop. You can open "
......@@ -5874,7 +5858,7 @@ msgstr ""
"tohoto odkazu můžete ze starého domovského adresáře přemístit vaše soubory, "
"a poté tento odkaz smazat."
#: src/nautilus-application.c:319
#: src/nautilus-application.c:320
msgid "Migrated old desktop"
msgstr "Přestěhovaná stará pracovní plocha"
......@@ -5888,7 +5872,7 @@ msgstr "Přestěhovaná stará pracovní plocha"
#. * this problem but we don't exactly understand why,
#. * since neither of the above causes explain it.
#.
#: src/nautilus-application.c:437
#: src/nautilus-application.c:438
msgid ""
"Nautilus can't be used now. Running the command \"bonobo-slay\" from the "
"console may fix the problem. If not, you can try rebooting the computer or "
......@@ -5899,7 +5883,7 @@ msgstr ""
"znovu nainstalovat Nautilus."
#. FIXME bugzilla.gnome.org 42536: The guesses and stuff here are lame.
#: src/nautilus-application.c:443
#: src/nautilus-application.c:444
msgid ""
"Nautilus can't be used now. Running the command \"bonobo-slay\" from the "
"console may fix the problem. If not, you can try rebooting the computer or "
......@@ -5945,12 +5929,12 @@ msgstr ""
#. * current OAF. I guess I read the code wrong. Need to figure out when and make a
#. * good message.
#.
#: src/nautilus-application.c:473 src/nautilus-application.c:491
#: src/nautilus-application.c:498
#: src/nautilus-application.c:474 src/nautilus-application.c:492
#: src/nautilus-application.c:499
msgid "Nautilus can't be used now, due to an unexpected error."
msgstr "Nyní nelze Nautilus použít kvůli neočekávané chybě."
#: src/nautilus-application.c:474
#: src/nautilus-application.c:475
msgid ""
"Nautilus can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
"attempting to register the file manager view server."
......@@ -5958,7 +5942,7 @@ msgstr ""
"Nyní nelze Nautilus použít kvůli neočekávané chybě z Bonobo při pokusu "
"registrovat server pohledu správce souborů."
#: src/nautilus-application.c:492
#: src/nautilus-application.c:493
msgid ""
"Nautilus can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
"attempting to locate the factory.Killing bonobo-activation-server and "
......@@ -5968,7 +5952,7 @@ msgstr ""
"nalézt továrnu. Problém možná vyřešíte zabitím bonobo-activation-server a "
"restartováním Nautilu."
#: src/nautilus-application.c:499
#: src/nautilus-application.c:500
msgid ""
"Nautilus can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
"attempting to locate the shell object. Killing bonobo-activation-server and "
......@@ -5983,16 +5967,20 @@ msgid "No bookmarks defined"
msgstr "Nedefinovány žádné záložky"
#: src/nautilus-bookmarks-window.glade.h:1
msgid "Edit Bookmarks"
msgstr "Upravit záložky"
msgid "<b>_Bookmarks</b>"
msgstr "<b>_Záložky</b>"
#: src/nautilus-bookmarks-window.glade.h:2 src/nautilus-shell-ui.xml.h:59
msgid "_Bookmarks"
msgstr "_Záložky"
#: src/nautilus-bookmarks-window.glade.h:2
msgid "<b>_Location</b>"
msgstr "<b>_Umístění</b>"
#: src/nautilus-bookmarks-window.glade.h:3
msgid "_Location:"
msgstr "_Umístění:"
msgid "<b>_Name</b>"
msgstr "<b>_Název</b>"
#: src/nautilus-bookmarks-window.glade.h:4
msgid "Edit Bookmarks"
msgstr "Upravit záložky"
#: src/nautilus-complex-search-bar.c:200
msgid "More Options"
......@@ -6432,7 +6420,7 @@ msgid "Sorry, but '%s' is not a usable image file!"
msgstr "Lituji, ale '%s' není použitelný soubor obrázku!"
#: src/nautilus-property-browser.c:2037
msgid "Select A Category:"
msgid "Select a Category:"
msgstr "Vyberte kategorii:"
#: src/nautilus-property-browser.c:2046
......@@ -6682,6 +6670,10 @@ msgstr "Nový server"
msgid "*"
msgstr "*"
#: src/nautilus-server-connect.glade.h:3
msgid "_Connect"
msgstr "_Připojit"
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:1
msgid "Add a bookmark for the current location to this menu"
msgstr "Přidat záložku pro aktuální polohu do tohoto menu"
......@@ -6908,6 +6900,10 @@ msgstr "_Zpět"
msgid "_Backgrounds and Emblems"
msgstr "_Pozadí a emblémy"
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:59
msgid "_Bookmarks"
msgstr "_Záložky"
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:60
msgid "_CD Creator"
msgstr "Tvůrce _CD"
......@@ -7345,9 +7341,3 @@ msgstr "Síťové servery"
#: src/network-scheme.desktop.in.h:2
msgid "View your network servers in the Nautilus file manager"
msgstr "Zobrazit vaše síťové servery ve správci souborů Nautilus"
#~ msgid "The Trash must remain on the desktop."
#~ msgstr "Koš musí zůstat na ploše."
#~ msgid "You cannot copy the Trash."
#~ msgstr "Nemůžete kopírovat koš."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment