Commit b6400286 authored by Ilkka Tuohela's avatar Ilkka Tuohela
Browse files

Updated Finnish translation

svn path=/trunk/; revision=14471
parent 2f07611b
2008-08-14 Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
2008-08-13 Jorge Gonzalez <jorgegonz@svn.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation
......
......@@ -23,11 +23,11 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus 1.1.2\n"
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-08-12 15:15+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2008-03-24 18:38+0200\n"
"Last-Translator: Timo Jyrinki <timo.jyrinki@iki.fi>\n"
"POT-Creation-Date: 2008-08-14 10:05+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-14 09:00+0300\n"
"Last-Translator: Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -509,8 +509,9 @@ msgid ""
"current tab. If set to \"end\", then new tabs are appended to the end of the "
"tab list."
msgstr ""
"Jos arvo on \"after_current_tab\", lisätään uudet välilehdet nykyisen jälkeen. "
"Jos arvo on \"end\", lisätään uudet välilehdet välilehtiluettelon loppuun."
"Jos arvo on \"after_current_tab\", lisätään uudet välilehdet nykyisen "
"jälkeen. Jos arvo on \"end\", lisätään uudet välilehdet välilehtiluettelon "
"loppuun."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:41
msgid ""
......@@ -570,7 +571,6 @@ msgstr ""
"tyhjennät roskakorin."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
#, fuzzy
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will automatically mount media such as user-"
"visible hard disks and removable media on start-up and media insertion."
......@@ -605,13 +605,12 @@ msgstr ""
"siirtämisen sijasta. Tätä käytettäessä kannattaa olla varovainen."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
#, fuzzy
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will never prompt nor autorun/autostart "
"programs when a medium is inserted."
msgstr ""
"Jos tosi, nautilus ei koskaan kysy automaattisesti käynnistettäviä ohjelmia, "
"kun media liitetään."
"Jos tosi, nautilus ei koskaan kysy automaattisesti käynnistettäviä ohjelmia "
"liitettäessä media."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
msgid ""
......@@ -652,7 +651,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"If set to true, then multiple views can be opened in one browser window, "
"each in a separate tab."
msgstr ""
msgstr "Jos tosi, samaan selainikkunaan voi avata välilehtiin useita näkymiä."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
msgid ""
......@@ -691,6 +690,8 @@ msgid ""
"If this preference is set, all columns in the compact view have the same "
"width. Otherwise, the width of each column is determined seperately."
msgstr ""
"Jos tämä on asetettu, kaikki tiiviin näkymän sarakkeet ovat samanlevyisiä. "
"Muussa tapauksessa kunkin sarakkeen leveys määritellään erikseen."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:66
msgid ""
......@@ -749,6 +750,9 @@ msgid ""
"the preference capplet. No prompt will be shown nor will any matching "
"application be started on insertion of media matching these types."
msgstr ""
"Luettelo x-content/*-tyypeistä, joille käyttäjä on valinnut arvon \"Älä tee "
"mitään\" asetusohjelmasta. Käyttäjältä ei kysytä mitään eikä käsitteleviä "
"ohjelmia käynnistetä liitettäessä näitä tiedostoja sisältävä media."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:74
msgid ""
......@@ -756,6 +760,9 @@ msgid ""
"the preferences capplet. A folder window will be opened on insertion of "
"media matching these types."
msgstr ""
"Luettelo x-content/*-tyypeistä, joille käyttäjä on valinnut arvon \"Avaa "
"kansio\" asetusohjelmasta. Selainikkuna avataan kohteeseen liitettäessä "
"näitä tiedostoja sisältävä media."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:75
msgid ""
......@@ -763,26 +770,22 @@ msgid ""
"application in the preference capplet. The preferred application for the "
"given type will be started on insertion on media matching these types."
msgstr ""
"Luettelo x-content/*-tyypeistä, joille käyttäjä on valinnut avaamiseen "
"käytettävän ohjelman asetusohjelmasta. Valittu ohjelma käynnistetään "
"liitettäessä näitä tiedostoja sisältävä media."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:76
#, fuzzy
msgid "List of x-content/* types set to \"Do Nothing\""
msgstr ""
"Luottelo x-content/*-tyypeistä, joista käyttäjältä kysytään liitettäessä "
"mitä tehdään"
msgstr "Luottelo x-content/*-tyypeistä lipulla \"Älä tee mitään\""
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:77
#, fuzzy
msgid "List of x-content/* types set to \"Open Folder\""
msgstr ""
"Luottelo x-content/*-tyypeistä, joista käyttäjältä kysytään liitettäessä "
"mitä tehdään"
msgstr "Luottelo x-content/*-tyypeistä lipulla \"Avaa Kansio\""
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:78
#, fuzzy
msgid ""
"List of x-content/* types where the preferred application will be launched"
msgstr "Luottelo x-content/*-tyypeistä, joille avataan kansioikkuna"
msgstr "Luottelo x-content/*-tyypeistä joille avataan haluttu ohjelma"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:79
msgid "Maximum handled files in a folder"
......@@ -817,11 +820,8 @@ msgid "Network servers icon name"
msgstr "Verkkopalvelimien kuvakkeen nimi"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:86
#, fuzzy
msgid "Never prompt or autorun/autostart programs when media are inserted"
msgstr ""
"Älä koskaan kysy mediaa liitettäessä automaattisesti suoritettavien "
"ohjelmien suoritusta"
msgstr "Älä koskaan kysy tai suorita automaattisia ohjelma liitettäessä media"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:87
msgid "Only show folders in the tree side pane"
......@@ -1043,15 +1043,14 @@ msgstr ""
"valintaikkuna ja \"display\", eli tiedosto näytetään tekstitiedostona."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:124
#, fuzzy
msgid ""
"When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
"another view for that particular folder. Possible values are \"list_view\", "
"\"icon_view\" and \"compact_view\"."
msgstr ""
"Kun kansio näytetään, tätä näkymää käytetään, jos muuta näkymää ei ole "
"erikseen valittu kyseiselle kansiolle. Mahdollisia arvoja ovat \"list_view"
"\" (luettelonäkymä) ja \"icon_view\" (kuvakenäkymä)."
"erikseen valittu kyseiselle kansiolle. Kelvollisia arvoja ovat \"list_view"
"\", \"icon_view\" ja \"compact_view\"."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:125
msgid "When to show number of items in a folder"
......@@ -1066,9 +1065,8 @@ msgid "When to show thumbnails of image files"
msgstr "Näkyvätkö kuvatiedostojen pienoiskuvat"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:128
#, fuzzy
msgid "Where to position newly open tabs in browser windows."
msgstr "Avaa aina _selainikkunoissa"
msgstr "Mihin uudet välilehdet sijoitetaan selainikkunoissa."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:129
msgid "Whether a custom default folder background has been set."
......@@ -1098,7 +1096,7 @@ msgstr "Onko välitön poistaminen käytössä"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:135
msgid "Whether to enable tabs in Nautilus browser windows"
msgstr ""
msgstr "Käytetäänkö nautiluksen selainikkunoissa välilehtiä"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:136
msgid "Whether to preview sounds when mousing over an icon"
......@@ -1188,7 +1186,6 @@ msgid "You have just inserted a Picture CD."
msgstr "Laitoit Picture CD-levyn asemaan."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:913
#, fuzzy
msgid "You have just inserted a medium with digital photos."
msgstr "Liitit tietokoneeseen valokuvia sisältävän median."
......@@ -1197,17 +1194,17 @@ msgid "You have just inserted a digital audio player."
msgstr "Liitit tietokoneeseen musiikkisoittimen."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:917
#, fuzzy
msgid ""
"You have just inserted a medium with software intended to be automatically "
"started."
msgstr "Laitoit asemaan automaattisesti käynnistettäväksi tarkoitetun median."
msgstr ""
"Liitit tietokoneeseen median, joka sisältää automaattisesti "
"käynnistettäväksi tarkoitetun ohjelman."
#. fallback to generic greeting
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:920
#, fuzzy
msgid "You have just inserted a medium."
msgstr "Laitoit asemaan median."
msgstr "Liitit tietokoneeseen uuden median."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:922
msgid "Choose what application to launch."
......@@ -1226,12 +1223,7 @@ msgstr ""
msgid "_Always perform this action"
msgstr "_Suorita aina tämä toiminto"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:969
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6690
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6706
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6775
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2012
msgid "_Eject"
msgstr "Poista _asemasta"
......@@ -1409,32 +1401,32 @@ msgstr ""
"Jos haluat poistaa taltion asemasta, valitse \"Poista asemasta\" taltion "
"kontekstivalikosta."
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:744
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:748
msgid "_Move Here"
msgstr "_Siirrä tähän"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:749
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:753
msgid "_Copy Here"
msgstr "_Kopioi tähän"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:754
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:758
msgid "_Link Here"
msgstr "_Linkitä tähän"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:759
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:763
msgid "Set as _Background"
msgstr "Aseta _taustaksi"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:766
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:819
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:770
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:823
msgid "Cancel"
msgstr "Peru"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:807
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:811
msgid "Set as background for _all folders"
msgstr "Aseta _kaikkien kansioiden taustaksi"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:812
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:816
msgid "Set as background for _this folder"
msgstr "Aseta _tämän kansion taustaksi"
......@@ -1454,8 +1446,8 @@ msgstr "Uudelle tunnusmerkille pitää antaa avainsana."
msgid ""
"Sorry, but emblem keywords can only contain letters, spaces and numbers."
msgstr ""
"Valitettavasti tunnusmerkkien avainsanat voivat sisältää vain kirjaimia, "
"tyhjää sekä numeroita."
"Tunnusmerkkien avainsanat voivat sisältää vain kirjaimia, tyhjää sekä "
"numeroita."
#. this really should never happen, as a user has no idea
#. * what a keyword is, and people should be passing a unique
......@@ -1548,7 +1540,7 @@ msgstr[1] "arviolta %'d tuntia"
#.
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:311
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5506
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9173
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9171
#, c-format
msgid "Link to %s"
msgstr "Linkki kohteeseen %s"
......@@ -1786,7 +1778,6 @@ msgid "There was an error reading the folder \"%B\"."
msgstr "Virhe luettaessa kansiota \"%B\"."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1474
#, fuzzy
msgid "Could not remove the folder %B."
msgstr "Kansiota %B ei voitu poistaa."
......@@ -1834,7 +1825,6 @@ msgstr ""
"tyhjentää. Kaikki taltion roskakorissa olevat tiedostot hukataan pysyvästi."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2074
#, fuzzy
msgid "Do not Empty Trash"
msgstr "Älä tyhjennä roskakoria"
......@@ -1928,9 +1918,8 @@ msgid "Error while copying to \"%B\"."
msgstr "Virhe kohteeseen \"%B\" kopioinnissa."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2582
#, fuzzy
msgid "You do not have permissions to access the destination folder."
msgstr "Sinulla ei ole oikeuksia avata tai lukea kohdekansiota."
msgstr "Sinulla ei ole oikeuksia avata kohdekansiota."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2584
msgid "There was an error getting information about the destination."
......@@ -2054,7 +2043,6 @@ msgid "Error while moving \"%B\"."
msgstr "Virhe siirettäessä \"%B\"."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3390
#, fuzzy
msgid "Could not remove the source folder."
msgstr "Lähdekansiota ei voitu poistaa."
......@@ -2066,12 +2054,12 @@ msgid "Error while copying \"%B\"."
msgstr "Virhe kopioitaessa \"%B\"."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3476
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Could not remove files from the already existing folder %F."
msgstr "Tiedostoja ei voitu poistaa jo olemassa olevasta kansiosta %F."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3517
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Could not remove the already existing file %F."
msgstr "Ei voitu poistaa jo olemassaolevaa tiedostoa %F."
......@@ -2138,7 +2126,7 @@ msgstr ""
"vanhan sisällön."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3913
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Could not remove the already existing file with the same name in %F."
msgstr "Aiempaa samannimistä tiedostoa kohteessa %F ei voitu poistaa."
......@@ -2613,9 +2601,8 @@ msgstr "Kuvakenäkymä"
#. * of navigation windows and in the preferences dialog
#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:141
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:2973
#, fuzzy
msgid "Compact View"
msgstr "Sisältönäkymä"
msgstr "Tiivis näkymä"
#. translators: this is used in the view selection dropdown
#. * of navigation windows and in the preferences dialog
......@@ -2732,23 +2719,21 @@ msgid "The Link \"%s\" is Broken. Move it to Trash?"
msgstr "Linkki \"%s\" on rikki. Haluatko siirtää sen roskakoriin?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:603
#, fuzzy
msgid "This link cannot be used, because it has no target."
msgstr "Tätä linkkiä ei voi käyttää, koska sillä ei ole kohdetta."
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:605
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "This link cannot be used, because its target \"%s\" doesn't exist."
msgstr ""
"Tätä linkkiä ei voi käyttää, koska sen kohdetta \"%s\" ei ole olemassa."
msgstr "Tätä linkkiä ei voi käyttää, koska kohdetta \"%s\" ei ole olemassa."
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:615
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6656
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6755
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7457
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7715
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7455
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7713
msgid "Mo_ve to Trash"
msgstr "Siirrä _roskakoriin"
......@@ -2781,11 +2766,11 @@ msgid "Are you sure you want to open all files?"
msgstr "Haluatko varmasti avata kaikki tiedostot?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:992
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "This will open %d separate tab."
msgid_plural "This will open %d separate tabs."
msgstr[0] "Tämä avaisi yhden erillisen ikkunan."
msgstr[1] "Tämä avaisi %d erillistä ikkunaa."
msgstr[0] "Tämä avaa %d erillisen välilehteä."
msgstr[1] "Tämä avaa %d erillistä välilehteä."
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:995
#: ../src/nautilus-location-bar.c:150
......@@ -2802,7 +2787,7 @@ msgstr[1] "Tämä avaisi %d erillistä ikkunaa."
#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1914
#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1920
#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1945
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Could not display \"%s\"."
msgstr "Kohdetta \"%s\" ei voi näyttää."
......@@ -2923,8 +2908,8 @@ msgstr "_Selaa..."
#. label, accelerator
#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:828
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6574
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7618
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1149
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7616
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1174
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1954
msgid "_Open"
msgstr "_Avaa"
......@@ -2950,13 +2935,13 @@ msgstr "Avaaminen epäonnistui. Haluatko valita toisen ohjelman?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:82
#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:113
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" cannot open \"%s\" because \"%s\" cannot access files at \"%s\" "
"locations."
msgstr ""
"\"%s\" ei voi avata kohdetta \"%s\" koska \"%s\" ei voi käyttää tiedostoja "
"\"%s\"-sijainneissa."
"\"%s\" ei voi avata kohdetta \"%s\" koska \"%s\" ei voi käsitellä tiedostoja "
"\"%s\"-tyyppisissä sijainneissa."
#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:87
msgid "Open Failed, would you like to choose another action?"
......@@ -2964,13 +2949,13 @@ msgstr "Avaaminen epäonnistui. Haluatko valita toisen toiminnon?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:88
#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:120
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"The default action cannot open \"%s\" because it cannot access files at \"%s"
"\" locations."
msgstr ""
"Oletustoiminto ei voi avata kohdetta \"%s\", koska se ei voi käyttää "
"tiedostoja \"%s\"-sijainneissa."
"tiedostoja \"%s\"-tyyppisissä sijainneissa."
#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:116
msgid ""
......@@ -2989,9 +2974,8 @@ msgstr ""
"tiedoston koneellesi, niin saatat voida avata sen."
#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:308
#, fuzzy
msgid "Sorry, but you cannot execute commands from a remote site."
msgstr "Turvallisuussyistä komentoja ei voi suorittaa etäsivustolta."
msgstr "Turvallisuussyistä komentoja ei voi suorittaa etäpalvelimelta."
#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:310
msgid "This is disabled due to security considerations."
......@@ -3094,7 +3078,7 @@ msgstr "Muuta tiedostonhallinnan ikkunoiden toimintaa ja ulkoasua"
msgid "File Management"
msgstr "Tiedostonhallinta"
#: ../nautilus-home.desktop.in.in.h:1 ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1302
#: ../nautilus-home.desktop.in.in.h:1 ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1336
msgid "Home Folder"
msgstr "Kotikansio"
......@@ -3144,7 +3128,7 @@ msgstr "Tausta"
#. label, accelerator
#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:679
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6606
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7784
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7782
msgid "E_mpty Trash"
msgstr "T_yhjennä roskakori"
......@@ -3189,11 +3173,11 @@ msgid "The desktop view encountered an error while starting up."
msgstr "Työpöytänäkymää käynnistettäessä tapahtui virhe."
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:620
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "This will open %'d separate tab."
msgid_plural "This will open %'d separate tabs."
msgstr[0] "Tämä avaa %'d erillisen ikkunan."
msgstr[1] "Tämä avaa %d erillistä ikkunaa."
msgstr[0] "Tämä avaa %'d erillisen välilehden."
msgstr[1] "Tämä avaa %'d erillistä välilehteä."
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:623
#, c-format
......@@ -3210,9 +3194,8 @@ msgid "There was an error displaying help."
msgstr "Virhe ohjeen näyttämisessä."
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1157
#, fuzzy
msgid "Select Items Matching"
msgstr "Valitse tämän ikkunan kaikki kohteet"
msgstr "Valitse täsävät kohteet"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1175
msgid "_Pattern:"
......@@ -3396,13 +3379,13 @@ msgstr ""
"NAUTILUS_SCRIPT_WINDOW_GEOMETRY: nykyisen ikkunan sijainti ja koko"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5688
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:963
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:970
#, c-format
msgid "\"%s\" will be moved if you select the Paste command"
msgstr "\"%s\" siirretään jos annat \"liitä\"-komennon"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5692
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:967
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:974
#, c-format
msgid "\"%s\" will be copied if you select the Paste command"
msgstr "\"%s\" kopioidaan, jos annat \"liitä\"-komennon"
......@@ -3424,7 +3407,7 @@ msgstr[0] "%'d valittu kohde kopioidaan, jos annat \"liitä\"-komennon"
msgstr[1] "%'d valittua kohdetta kopioidaan, jos annat \"liitä\"-komennon"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5762
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1006
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1013
msgid "There is nothing on the clipboard to paste."
msgstr "Leikepöydällä ei ole mitään liitettävää."
......@@ -3535,9 +3518,9 @@ msgstr "Avaa jokainen valittu kohde ikkunassa"
#. add the "open in new tab" menu item
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6586
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6732
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7402
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7669
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1160
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7400
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7667
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1185
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1962
msgid "Open in New _Tab"
msgstr "Avaa uudessa _välilehdessä"
......@@ -3612,7 +3595,7 @@ msgstr ""
#. label, accelerator
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6624
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6750
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1212
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1237
msgid "_Paste Into Folder"
msgstr "L_iitä tiedostoja kansioon"
......@@ -3667,7 +3650,7 @@ msgstr "Monista valitut kohteet"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6644
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7758
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7756
msgid "Ma_ke Link"
msgid_plural "Ma_ke Links"
msgstr[0] "T_ee linkki"
......@@ -3691,7 +3674,7 @@ msgstr "Nimeä valittu kohta uudelleen"
#. tooltip
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6657
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7716
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7714
msgid "Move each selected item to the Trash"
msgstr "Siirrä jokainen valittu kohde roskakoriin"
......@@ -3700,8 +3683,8 @@ msgstr "Siirrä jokainen valittu kohde roskakoriin"
#. add the "delete" menu item
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6660
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6759
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7736
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1239
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7734
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1264
msgid "_Delete"
msgstr "P_oista"
......@@ -3764,7 +3747,6 @@ msgstr "Liitä valittu taltio"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6686
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6702
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6771
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:737
msgid "_Unmount Volume"
msgstr "_Irrota taltio"
......@@ -3773,6 +3755,14 @@ msgstr "_Irrota taltio"
msgid "Unmount the selected volume"
msgstr "Irrota valittu taltio"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6690
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6706
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6775
msgid "_Eject Volume"
msgstr "_Poista taltio asemasta"
#. tooltip
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6691
msgid "Eject the selected volume"
......@@ -3847,9 +3837,8 @@ msgstr "Avaa tämä kansio selausikkunassa"
#. tooltip
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6733
#, fuzzy
msgid "Open this folder in a new tab"
msgstr "Avaa tämä kansio kansionäkymässä"
msgstr "Avaa tämä kansio uudessa välilehdessä"
#. tooltip
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6738
......@@ -3872,13 +3861,12 @@ msgstr "Valmistele tämän kansion kopiointia \"liitä\"-komennolla"
#. tooltip
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6751
#, fuzzy
msgid ""
"Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into this "
"folder"
msgstr ""
"Siirrä tai kopioi viimeksi \"leikkaa\"- tai \"kopioi\"-komennolla valitut "
"tiedostot valittuun kansioon"
"tiedostot tähän kansioon"
#. tooltip
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6756
......@@ -3892,33 +3880,28 @@ msgstr "Poista tämä kansio siirtämättä roskakoriin"
#. tooltip
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6768
#, fuzzy
msgid "Mount the volume associated with this folder"
msgstr "Liitä avoimeen kansioon liittyvä osio"
msgstr "Liitä tähän kansioon liittyvä taltio"
#. tooltip
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6772
#, fuzzy
msgid "Unmount the volume associated with this folder"
msgstr "Irrota avoimeen kansioon liittyvä osio"
msgstr "Irrota tähän kansioon liittyvä taltio"
#. tooltip
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6776
#, fuzzy
msgid "Eject the volume associated with this folder"
msgstr "Avaa kelkka avoimeen kansioon liittyvältä laitteelta"
msgstr "Poista asemasta tähän kansioon liittyvä taltio"
#. tooltip
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6780
#, fuzzy
msgid "Format the volume associated with this folder"
msgstr "Alusta avoimeen kansioon liittyvän osion tiedostojärjestelmä"
msgstr "Alusta tähän kansioon liittyvä taltio"
#. tooltip
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6785
#, fuzzy
msgid "View or modify the properties of this folder"
msgstr "Katsele tai muokkaa avatun kansion ominaisuuksia"
msgstr "Näytä tai muokkaa tämän kansion ominaisuuksia"
#. Translators: %s is a directory
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6867
......@@ -3931,129 +3914,129 @@ msgstr "Aja tai muokkaa kansion %s skriptejä"
msgid "_Scripts"
msgstr "Sk_riptit"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7159
#, fuzzy, c-format
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7163
#, c-format
msgid "Move the open folder out of the trash to \"%s\""
msgstr "Siirrä valittu kansio roskakoriin"
msgstr "Siirrä avoin kansio roskakorista kohteeseen \"%s\""
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7161
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7165
#, c-format
msgid "Move the selected folder out of the trash to \"%s\""
msgstr "Siirrä valittu kansio pois roskokorista kohteeseen \"%s\""
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7163
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7167
#, c-format
msgid "Move the selected file out of the trash to \"%s\""
msgstr "Siirrä valittu tiedosto pois roskokorista kohteeseen \"%s\""
#. add the "open in new window" menu item
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7377
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7629
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1169
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7375
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7627
#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1194