Commit 9af58231 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose
Browse files

Updated Swedish translation.

2003-05-23  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent 8fb2dc44
2003-05-23 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2003-05-22 Pablo Gonzalo del Campo <pablodc@bigfoot.com>
* es.po: Updated Spanish translation.
......
......@@ -10,8 +10,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"POT-Creation-Date: 2003-05-19 14:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-03-24 22:08+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2003-05-23 17:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-05-23 17:20+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1060,138 +1060,130 @@ msgid ""
msgstr ""
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:6
#, fuzzy
msgid "Current Nautilus theme (deprecated)"
msgstr "Nautilus temaväljare"
msgstr "Aktuellt Nautilus-tema (föråldrat)"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:7
#, fuzzy
msgid "Custom Background Set"
msgstr "Återställ bakgrund"
msgstr "Anpassad bakgrundssamling"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:8
#, fuzzy
msgid "Custom Side Pane Background Set"
msgstr "Ställ in som _bakgrund"
msgstr "Anpassad sidopanelsbakgrundssamling"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:9
#, fuzzy
msgid "Default Background Color"
msgstr "Använd standard_bakgrund"
msgstr "Standardbakgrundsfärg"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:10
#, fuzzy
msgid "Default Background Filename"
msgstr "Använd standard_bakgrund"
msgstr "Filnamn för standardbakgrund"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:11
#, fuzzy
msgid "Default Side Pane Background Color"
msgstr "Använd standard_bakgrund"
msgstr "Standardbakgrundsfärg för sidopanel"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:12
msgid "Default Side Pane Background Filename"
msgstr ""
msgstr "Filnamn för sidopanelens standardbakgrund"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:13
#, fuzzy
msgid "Default folder viewer"
msgstr "Standardvy"
msgstr "Standardmappvisare"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:14
#, fuzzy
msgid "Default sort order"
msgstr "Standardtypsnitt:"
msgstr "Standardsorteringsordning"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:15
#, fuzzy
msgid "Default zoom level used by the icon view"
msgstr "Ställ in zoomnivån på den aktuella vyn"
msgstr "Standardzoomnivå som används av ikonvyn"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:16
#, fuzzy
msgid "Default zoom level used by the icon view."
msgstr "Ställ in zoomnivån på den aktuella vyn"
msgstr "Standardzoomnivå som används av ikonvyn."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:17
#, fuzzy
msgid "Default zoom level used by the list view"
msgstr "Ställ in zoomnivån på den aktuella vyn"
msgstr "Standardzoomnivå som används av listvyn"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:18
#, fuzzy
msgid "Default zoom level used by the list view."
msgstr "Ställ in zoomnivån på den aktuella vyn"
msgstr "Standardzoomnivå som används av listvyn."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:19
#, fuzzy
msgid "Desktop font"
msgstr "Skrivbord"
msgstr "Skrivbordstypsnitt"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:20
#, fuzzy
msgid "Desktop home icon name"
msgstr "Återställ det gamla namnet"
msgstr "Namn på hemskrivbordsikonen"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:21
#, fuzzy
msgid "Desktop trash icon name"
msgstr "Återställ det gamla namnet"
msgstr "Namn på papperskorgsskrivbordsikonen"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:22
#, fuzzy
msgid "Enable 'special' flags in file preferences dialog"
msgstr "Specialflaggor i dialogfönstret _Egenskaper"
msgstr "Aktivera \"specialflaggor\" i filegenskapsfönstret"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:23
msgid ""
"Filename for the default directory background. Only used if background_set "
"is true."
msgstr ""
"Filnamn för standardskrivbordsbakgrunden. Används endast om background_set "
"är sant."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:24
msgid ""
"Filename for the default side pane background. Only used if "
"side_pane_background_set is true."
msgstr ""
"Filnamn för standardsidopanelsbakgrunden. Används endast om "
"side_pane_background_set är sant."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:25
#, fuzzy
msgid "Hide default bookmarks in the bookmark menu."
msgstr "Inkludera i_nte de inbyggda bokmärkena i bokmärkesmenyn"
msgstr "Dölj standardbokmärken i bokmärkesmenyn."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:26
msgid "Home icon visible on desktop"
msgstr ""
msgstr "Hemikon synlig på skrivbordet"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:27
msgid ""
"If set to true, Nautilus will show only show directories in the tree "
"sidebar. Otherwise it will show both directories and files."
msgstr ""
"Om detta är sant kommer Nautilus endast att visa kataloger i "
"trädsidopanelen. Annars kommer Nautilus att visa både kataloger och filer."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:28
msgid ""
"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr ""
msgstr "Om detta är sant kommer nyöppnade fönster att ha adressraden synlig."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:29
msgid "If set to true, newly opened windows will have the side bar visible."
msgstr ""
msgstr "Om detta är sant kommer nyöppnade fönster att ha sidopanelen synlig."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:30
msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible."
msgstr ""
msgstr "Om detta är sant kommer nyöppnade fönster att ha statusraden synlig."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:31
msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible."
msgstr ""
"Om detta är sant kommer nyöppnade fönster att ha verktygsrader synliga."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:32
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
"put files in the trash."
msgstr ""
"Om detta är sant kommer Nautilus att fråga efter bekräftelse när du försöker "
"placera filer i papperskorgen."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:33
msgid ""
......@@ -1199,6 +1191,9 @@ msgid ""
"file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This "
"feature can be dangerous, so use caution."
msgstr ""
"Om detta är sant kommer Nautilus att ha en funktion som låter dig ta bort en "
"fil permanent och på stället, utan att flytta den till papperskorgen. Denna "
"funktion kan vara farlig, så var försiktig."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:34
msgid ""
......@@ -1206,6 +1201,9 @@ msgid ""
"displayed. Currently, only files ending in a tilde (~) are considered backup "
"files."
msgstr ""
"Om detta är sant kommer säkerhetskopior som exempelvis de som skapas av "
"Emacs att visas. För tillfället betraktas endast de filer som slutar med ett "
"tildetecken (~) som säkerhetskopior."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:35
msgid ""
......@@ -1362,9 +1360,8 @@ msgid "Show toolbar in new windows"
msgstr ""
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
#, fuzzy
msgid "Side pane view"
msgstr "Sidopanel"
msgstr "Sidopanelsvy"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
msgid ""
......@@ -1448,9 +1445,8 @@ msgid "Type of click used to launch/open files"
msgstr ""
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:78
#, fuzzy
msgid "Use manual layout new windows"
msgstr "Använd _manuell layout"
msgstr "Använd manuell layout nya fönster"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:79
#, fuzzy
......@@ -4898,33 +4894,33 @@ msgstr "_Återställ ikonens originalstorlek"
msgid "pointing at \"%s\""
msgstr "pekar på \"%s\""
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:2421
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:2459
msgid "Drag and drop is only supported to local file systems."
msgstr "Dra och släpp stöds endast på lokala filsystem."
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:2422 src/file-manager/fm-icon-view.c:2441
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:2460 src/file-manager/fm-icon-view.c:2479
msgid "Drag and Drop error"
msgstr "Fel med dra och släpp"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:2440
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:2478
msgid "An invalid drag type was used."
msgstr "En ogiltig dragtyp användes."
#: src/file-manager/fm-list-view.c:730
#: src/file-manager/fm-list-view.c:726
msgid "File name"
msgstr "Filnamn"
#: src/file-manager/fm-list-view.c:754
#: src/file-manager/fm-list-view.c:750
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:512
msgid "Size"
msgstr "Storlek"
#: src/file-manager/fm-list-view.c:765
#: src/file-manager/fm-list-view.c:761
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:518
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: src/file-manager/fm-list-view.c:776
#: src/file-manager/fm-list-view.c:772
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:524
msgid "Date Modified"
msgstr "Modifieringsdatum"
......@@ -5772,11 +5768,11 @@ msgstr "Visa _indexeringsstatus"
msgid "Show status of indexing used when searching"
msgstr "Visa statusen för indexeringen som används av sökning"
#: src/nautilus-application.c:222
#: src/nautilus-application.c:223
msgid "Couldn't Create Required Folder"
msgstr "Kan inte skapa mapp som krävs"
#: src/nautilus-application.c:223
#: src/nautilus-application.c:224
#, c-format
msgid ""
"Nautilus could not create the required folder \"%s\". Before running "
......@@ -5787,11 +5783,11 @@ msgstr ""
"Nautilus bör du skapa denna mapp, eller ställa in de nödvändiga "
"rättigheterna för att Nautilus ska kunna skapa den."
#: src/nautilus-application.c:228
#: src/nautilus-application.c:229
msgid "Couldn't Create Required Folders"
msgstr "Kan inte skapa mappar som krävs"
#: src/nautilus-application.c:229
#: src/nautilus-application.c:230
#, c-format
msgid ""
"Nautilus could not create the following required folders:\n"
......@@ -5808,19 +5804,19 @@ msgstr ""
"Innan du kör Nautilus bör du skapa dessa mappar, eller ställa in de "
"nödvändiga rättigheterna för att Nautilus ska kunna skapa dem."
#: src/nautilus-application.c:300
#: src/nautilus-application.c:301
#, fuzzy
msgid "Link To Old Desktop"
msgstr "Fönster och skrivbord"
#: src/nautilus-application.c:316
#: src/nautilus-application.c:317
msgid ""
"The location of the desktop directory has changed in Gnome 2.4. A link "
"called \"Link To Old Desktop\" has been created on the desktop. You can open "
"this to move over the files you want, then delete the link."
msgstr ""
#: src/nautilus-application.c:319
#: src/nautilus-application.c:320
msgid "Migrated old desktop"
msgstr ""
......@@ -5834,7 +5830,7 @@ msgstr ""
#. * this problem but we don't exactly understand why,
#. * since neither of the above causes explain it.
#.
#: src/nautilus-application.c:437
#: src/nautilus-application.c:438
msgid ""
"Nautilus can't be used now. Running the command \"bonobo-slay\" from the "
"console may fix the problem. If not, you can try rebooting the computer or "
......@@ -5845,7 +5841,7 @@ msgstr ""
"eller installera om Nautilus."
#. FIXME bugzilla.gnome.org 42536: The guesses and stuff here are lame.
#: src/nautilus-application.c:443
#: src/nautilus-application.c:444
msgid ""
"Nautilus can't be used now. Running the command \"bonobo-slay\" from the "
"console may fix the problem. If not, you can try rebooting the computer or "
......@@ -5891,12 +5887,12 @@ msgstr ""
#. * current OAF. I guess I read the code wrong. Need to figure out when and make a
#. * good message.
#.
#: src/nautilus-application.c:473 src/nautilus-application.c:491
#: src/nautilus-application.c:498
#: src/nautilus-application.c:474 src/nautilus-application.c:492
#: src/nautilus-application.c:499
msgid "Nautilus can't be used now, due to an unexpected error."
msgstr "Nautilus kan inte användas just nu på grund av ett oväntat fel."
#: src/nautilus-application.c:474
#: src/nautilus-application.c:475
msgid ""
"Nautilus can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
"attempting to register the file manager view server."
......@@ -5904,7 +5900,7 @@ msgstr ""
"Nautilus kan inte användas just nu på grund av ett oväntat fel från Bonobo "
"inträffade när ett försök gjordes att registrera filhanterarens vyserver."
#: src/nautilus-application.c:492
#: src/nautilus-application.c:493
msgid ""
"Nautilus can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
"attempting to locate the factory.Killing bonobo-activation-server and "
......@@ -5914,7 +5910,7 @@ msgstr ""
"när den skulle hitta fabriken. Om du dödar bonobo-activation-server och "
"startar om Nautilus kanske problemet löser sig."
#: src/nautilus-application.c:499
#: src/nautilus-application.c:500
msgid ""
"Nautilus can't be used now, due to an unexpected error from Bonobo when "
"attempting to locate the shell object. Killing bonobo-activation-server and "
......@@ -7310,6 +7306,12 @@ msgstr "Nätverksservrar"
msgid "View your network servers in the Nautilus file manager"
msgstr "Visa dina nätverksservrar i filhanteraren Nautilus"
#~ msgid "Current Nautilus theme"
#~ msgstr "Aktuellt Nautilus-tema"
#~ msgid "Use manual layout for new windows"
#~ msgstr "Använd manuell layout för nya fönster"
#~ msgid "The Trash must remain on the desktop."
#~ msgstr "Papperskorgen måste finnas kvar på skrivbordet."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment