Commit 9ae0447f authored by Inaki Larranaga Murgoitio's avatar Inaki Larranaga Murgoitio Committed by Iñaki Larrañaga Murgoitio
Browse files

Updated Basque translation.

2008-08-30  Inaki Larranaga Murgoitio  <dooteo@euskalgnu.org>

	* eu.po: Updated Basque translation.


svn path=/trunk/; revision=14539
parent 7f3c00aa
2008-08-30 Inaki Larranaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>
* eu.po: Updated Basque translation.
2008-08-29 Jorge Gonzalez <jorgegonz@svn.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-08-25 19:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-25 18:59+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2008-08-30 13:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-30 13:12+0200\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>\n"
"Language-Team: Basque <itzulpena@euskalgnu.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -372,8 +372,7 @@ msgstr ""
"zaio mugarik jarriko bistaratutako lerro kopuruari."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:9
msgid ""
"Color for the default folder background. Only used if background_set is true."
msgid "Color for the default folder background. Only used if background_set is true."
msgstr ""
"Karpetaren atzeko plano lehenetsiaren kolorea. 'background_set' egia denean "
"bakarrik erabiltzen da."
......@@ -518,8 +517,7 @@ msgstr "Mahaigaineko zakarrontzi-ikonoaren izena"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:38
msgid "Enables the classic Nautilus behavior, where all windows are browsers"
msgstr ""
"Gaitu Nautilus klasikoaren portaera, non leiho guztiak arakatzaileak diren"
msgstr "Gaitu Nautilus klasikoaren portaera, non leiho guztiak arakatzaileak diren"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:39
msgid ""
......@@ -574,25 +572,20 @@ msgstr ""
"erakutsiko ditu."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45
msgid ""
"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr ""
"Egia ezartzen bada, leiho ireki berriek helbide-barra ikusgai edukiko dute."
msgid "If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr "Egia ezartzen bada, leiho ireki berriek helbide-barra ikusgai edukiko dute."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46
msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
msgstr ""
"Egia ezartzen bada, leiho ireki berriek albo-panela ikusgai edukiko dute."
msgstr "Egia ezartzen bada, leiho ireki berriek albo-panela ikusgai edukiko dute."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible."
msgstr ""
"Egia ezartzen bada, leiho ireki berriek egoera-barra ikusgai edukiko dute."
msgstr "Egia ezartzen bada, leiho ireki berriek egoera-barra ikusgai edukiko dute."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible."
msgstr ""
"Egia ezartzen bada, leiho ireki berriek tresna-barra ikusgai edukiko dute."
msgstr "Egia ezartzen bada, leiho ireki berriek tresna-barra ikusgai edukiko dute."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
msgid ""
......@@ -791,14 +784,11 @@ msgstr ""
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:71
msgid "If true, icons will be laid out tighter by default in new windows."
msgstr ""
"Egia bada, ikonoak lehenespenez estuago aurkeztuko dira leiho berrietan."
msgstr "Egia bada, ikonoak lehenespenez estuago aurkeztuko dira leiho berrietan."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:72
msgid ""
"If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
msgstr ""
"Egia bada, etiketak ikonoen ondoan ezarriko dira haien azpian ezarri ordez."
msgid "If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
msgstr "Egia bada, etiketak ikonoen ondoan ezarriko dira haien azpian ezarri ordez."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:73
msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
......@@ -857,8 +847,7 @@ msgid "List of x-content/* types set to \"Open Folder\""
msgstr "x-content/* moten zerrenda (\"Ireki karpeta\"-rekin ezarritakoa)"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:81
msgid ""
"List of x-content/* types where the preferred application will be launched"
msgid "List of x-content/* types where the preferred application will be launched"
msgstr "x-content/* moten zerrenda aplikazio hobetsia abiarazteko"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:82
......@@ -885,8 +874,7 @@ msgstr "Nautilus-ek mahaigaineko marrazkia kudeatzen du"
#
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:86
msgid "Nautilus uses the users home folder as the desktop"
msgstr ""
"Nautilus-ek erabiltzaileen etxeko direktorioa mahaigain gisa erabiltzen du"
msgstr "Nautilus-ek erabiltzaileen etxeko direktorioa mahaigain gisa erabiltzen du"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:87
msgid "Network Servers icon visible on the desktop"
......@@ -933,8 +921,7 @@ msgstr "Sans 10"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:98
msgid "Show advanced permissions in the file property dialog"
msgstr ""
"Erakutsi baimen aurreratuak fitxategien propietateen elkarrizketa-koadroan"
msgstr "Erakutsi baimen aurreratuak fitxategien propietateen elkarrizketa-koadroan"
#
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:99
......@@ -1179,8 +1166,7 @@ msgstr "Arakatzailearen leihoetan ireki berri diren fitxak non kokatu."
#
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:133
msgid "Whether a custom default folder background has been set."
msgstr ""
"Direktorioaren atzeko plano lehenetsi pertsonalizatua ezarri den ala ez"
msgstr "Direktorioaren atzeko plano lehenetsi pertsonalizatua ezarri den ala ez"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:134
msgid "Whether a custom default side pane background has been set."
......@@ -1198,8 +1184,7 @@ msgstr "Euskarria automatikoki muntatuko den ala ez"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:137
msgid "Whether to automatically open a folder for automounted media"
msgstr ""
"Automatikoki muntatutako euskarriaren karpeta automatikoki irekiko den ala ez"
msgstr "Automatikoki muntatutako euskarriaren karpeta automatikoki irekiko den ala ez"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:138
msgid "Whether to enable immediate deletion"
......@@ -1505,8 +1490,7 @@ msgstr "Ezin duzu \"%s\" bolumena zakarrontzira bota."
msgid ""
"If you want to eject the volume, please use \"Eject\" in the popup menu of "
"the volume."
msgstr ""
"Bolumena egoztea nahi baduzu, erabili \"Egotzi\" bolumenaren laster-menuan."
msgstr "Bolumena egoztea nahi baduzu, erabili \"Egotzi\" bolumenaren laster-menuan."
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:120
msgid ""
......@@ -1564,10 +1548,8 @@ msgid "Sorry, but you must specify a non-blank keyword for the new emblem."
msgstr "Ikur berriarentzat hutsa ez den gako-hitz bat zehaztu behar duzu."
#: ../libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:215
msgid ""
"Sorry, but emblem keywords can only contain letters, spaces and numbers."
msgstr ""
"Ikurren gako-hitzek letrak, zuriuneak eta zenbakiak bakarrik izan ditzakete."
msgid "Sorry, but emblem keywords can only contain letters, spaces and numbers."
msgstr "Ikurren gako-hitzek letrak, zuriuneak eta zenbakiak bakarrik izan ditzakete."
#. this really should never happen, as a user has no idea
#. * what a keyword is, and people should be passing a unique
......@@ -1834,8 +1816,7 @@ msgstr "Ziur zaude \"%B\" behin betiko ezabatu nahi duzula?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1280
#, c-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
msgid_plural ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items?"
msgid_plural "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items?"
msgstr[0] "Ziur zaude hautatutako elementu %'d betiko ezabatu nahi duzula?"
msgstr[1] "Ziur zaude hautatutako %'d elementuak betiko ezabatu nahi dituzula?"
......@@ -1876,10 +1857,8 @@ msgstr ""
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1407
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2362
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3304
msgid ""
"There was an error getting information about the files in the folder \"%B\"."
msgstr ""
"Errorea gertatu da \"%B\" karpetako fitxategien informazioa eskuratzean."
msgid "There was an error getting information about the files in the folder \"%B\"."
msgstr "Errorea gertatu da \"%B\" karpetako fitxategien informazioa eskuratzean."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1416
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3313
......@@ -2204,8 +2183,7 @@ msgstr "Helburuko karpeta iturburuaren barruan kokatuta dago."
msgid ""
"A folder named \"%B\" already exists. Do you want to merge the source "
"folder?"
msgstr ""
"\"%B\" izeneko karpeta badago lehendik. Iturburuko karpeta batzea nahi duzu?"
msgstr "\"%B\" izeneko karpeta badago lehendik. Iturburuko karpeta batzea nahi duzu?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3809
msgid ""
......@@ -2240,8 +2218,7 @@ msgstr " \"%B\" izeneko fitxategia badago lehendik. Ordeztea nahi duzu?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3823
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4394
#, c-format
msgid ""
"The file already exists in \"%F\". Replacing it will overwrite its content."
msgid "The file already exists in \"%F\". Replacing it will overwrite its content."
msgstr ""
"\"%F\"(e)n badago fitxategia lehendik. Hau ordeztean bere eduki guztia "
"gainidatziko da."
......@@ -2250,8 +2227,7 @@ msgstr ""
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3913
#, c-format
msgid "Could not remove the already existing file with the same name in %F."
msgstr ""
"Ezin izan da existitzen den fitxategia ezabatu (%F(e)n izen berdina duena)."
msgstr "Ezin izan da existitzen den fitxategia ezabatu (%F(e)n izen berdina duena)."
#
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3985
......@@ -2723,8 +2699,7 @@ msgstr "Bilatu fitxategiak fitxategi-izenaren arabera"
#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:134
msgid "Search for files by file name and file properties"
msgstr ""
"Bilatu fitxategiak fitxategi-izenaren eta fitxategi-propietateen arabera"
msgstr "Bilatu fitxategiak fitxategi-izenaren eta fitxategi-propietateen arabera"
#. translators: this is used in the view selection dropdown
#. * of navigation windows and in the preferences dialog
......@@ -2999,8 +2974,7 @@ msgstr "Ezezaguna"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:632
#, c-format
msgid "Select an application to open %s and other files of type \"%s\""
msgstr ""
"Hautatu aplikazio bat %s eta \"%s\" motako beste fitxategiak irekitzeko"
msgstr "Hautatu aplikazio bat %s eta \"%s\" motako beste fitxategiak irekitzeko"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:700
#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:922
......@@ -3143,8 +3117,7 @@ msgid "This drop target only supports local files."
msgstr "Honek jaregiteko helburuak fitxategi lokalak bakarrik onartzen ditu."
#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:400
msgid ""
"To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again."
msgid "To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again."
msgstr ""
"Lokalak ez diren fitxategiak irekitzeko, kopiatu karpeta lokal batera eta "
"berriro jaregin."
......@@ -3216,8 +3189,7 @@ msgstr "Autoexekuzioaren galdera"
#. tooltip
#: ../nautilus-computer.desktop.in.in.h:1 ../src/nautilus-window-menus.c:862
msgid ""
"Browse all local and remote disks and folders accessible from this computer"
msgid "Browse all local and remote disks and folders accessible from this computer"
msgstr ""
"Ordenagailu honek atzi ditzazkeen lokaleko eta urruneko disko eta karpeta "
"guztiak arakatu"
......@@ -3267,8 +3239,7 @@ msgid "Nautilus metafile factory"
msgstr "Nautilus-en metafitxategien fabrika"
#: ../src/Nautilus_shell.server.in.h:5
msgid ""
"Nautilus operations that can be done from subsequent command-line invocations"
msgid "Nautilus operations that can be done from subsequent command-line invocations"
msgstr ""
"Komando-lerroko ondorengo deien bidez egin daitezkeen Nautilus-en shell "
"eragiketak"
......@@ -3313,8 +3284,7 @@ msgstr "Aldatu _mahaigainaren atzeko planoa"
#. tooltip
#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:701
msgid ""
"Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
msgid "Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
msgstr ""
"Zure mahaigaineko atzeko planoaren eredua edo kolorea ezartzeko aukera "
"ematen dizun leihoa erakusten du"
......@@ -3459,8 +3429,7 @@ msgstr "%s%s, %s"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2313
#, c-format
msgid "The folder \"%s\" contains more files than Nautilus can handle."
msgstr ""
"\"%s\" karpetak Nautilus-ek kudea ditzakeenak baino fitxategi gehiago ditu."
msgstr "\"%s\" karpetak Nautilus-ek kudea ditzakeenak baino fitxategi gehiago ditu."
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2319
msgid "Some files will not be displayed."
......@@ -3559,8 +3528,7 @@ msgstr "\"%s\" kopiatu egingo da 'Itsatsi' komandoa hautatzen baduzu"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5695
#, c-format
msgid "The %'d selected item will be moved if you select the Paste command"
msgid_plural ""
"The %'d selected items will be moved if you select the Paste command"
msgid_plural "The %'d selected items will be moved if you select the Paste command"
msgstr[0] ""
"Hautatutako elementua (%'d) lekuz aldatuko da 'Itsatsi' komandoa hautatzen "
"baduzu"
......@@ -3571,8 +3539,7 @@ msgstr[1] ""
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5702
#, c-format
msgid "The %'d selected item will be copied if you select the Paste command"
msgid_plural ""
"The %'d selected items will be copied if you select the Paste command"
msgid_plural "The %'d selected items will be copied if you select the Paste command"
msgstr[0] ""
"Hautatutako elementua (%'d) kopiatu egingo da 'Itsatsi' komandoa hautatzen "
"baduzu"
......@@ -4133,9 +4100,9 @@ msgstr[1] "Eraman hautatutako karpeta guztiak zakarrontzitik hona: \"%s\""
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7304
#, c-format
msgid "Move the selected folder out of the trash"
msgid_plural "Move the selected folder out of the trash"
msgid_plural "Move the selected folders out of the trash"
msgstr[0] "Atera hautatutako karpeta zakarrontzitik kanpo"
msgstr[1] "Atera hautatutako karpeta guztiak zakarrontzitik kanpo"
msgstr[1] "Atera hautatutako karpetak zakarrontzitik kanpo"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7310
#, c-format
......@@ -4266,8 +4233,7 @@ msgstr "Arrastatu eta jaregitea ez dago onartuta."
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9254
msgid "Drag and drop is only supported on local file systems."
msgstr ""
"Arrastatu eta jaregitea fitxategi-sistema lokalekin bakarrik egin daiteke."
msgstr "Arrastatu eta jaregitea fitxategi-sistema lokalekin bakarrik egin daiteke."
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9319
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9424
......@@ -4300,8 +4266,7 @@ msgstr "Komandoa"
#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:59
#, c-format
msgid ""
"You do not have the permissions necessary to view the contents of \"%s\"."
msgid "You do not have the permissions necessary to view the contents of \"%s\"."
msgstr "Ez duzu behar adinako baimenik \"%s\"(r)en edukia ikusteko."
#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:63
......@@ -4320,18 +4285,15 @@ msgstr "Ezin izan dira karpetako edukiak bistaratu."
#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:103
#, c-format
msgid ""
"The name \"%s\" is already used in this folder. Please use a different name."
msgid "The name \"%s\" is already used in this folder. Please use a different name."
msgstr ""
"Karpeta honetan lehendik ere badago \"%s\" izeneko bat. Erabili beste izen "
"bat."
#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:108
#, c-format
msgid ""
"There is no \"%s\" in this folder. Perhaps it was just moved or deleted?"
msgstr ""
"Karpeta honetan ez dago \"%s\"(r)ik. Lekuz aldatu edo ezabatu egin duzu?"
msgid "There is no \"%s\" in this folder. Perhaps it was just moved or deleted?"
msgstr "Karpeta honetan ez dago \"%s\"(r)ik. Lekuz aldatu edo ezabatu egin duzu?"
#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:113
#, c-format
......@@ -4364,8 +4326,7 @@ msgstr "Ezin izan da elementua berrizendatu."
#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:167
#, c-format
msgid ""
"You do not have the permissions necessary to change the group of \"%s\"."
msgid "You do not have the permissions necessary to change the group of \"%s\"."
msgstr "Ez duzu behar adinako baimenik \"%s\"(r)en taldea aldatzeko."
#. fall through
......@@ -4649,8 +4610,7 @@ msgstr "Bistaratu helbidea zerrenda-ikuspegiarekin."
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:511
msgid "You cannot assign more than one custom icon at a time!"
msgstr ""
"Ezin dituzu ikono pertsonalizatu bat baino gehiago aldi berean esleitu."
msgstr "Ezin dituzu ikono pertsonalizatu bat baino gehiago aldi berean esleitu."
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:512
#: ../src/nautilus-information-panel.c:495
......@@ -5282,8 +5242,7 @@ msgstr "WebDAV segurua (HTTPS)"
#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:194
msgid "Cannot Connect to Server. You must enter a name for the server."
msgstr ""
"Ezin da zerbitzariarekin konektatu. Zerbitzariaren izena sartu behar duzu."
msgstr "Ezin da zerbitzariarekin konektatu. Zerbitzariaren izena sartu behar duzu."
#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:195
msgid "Please enter a name and try again."
......@@ -5617,8 +5576,7 @@ msgid "Choose the order of information to appear in the list view."
msgstr "Aukeratu informazioaren ordena zerrendako ikuspegian agertzeko."
#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:51
msgid ""
"Choose what happens when inserting media or connecting devices to the system"
msgid "Choose what happens when inserting media or connecting devices to the system"
msgstr ""
"Aukeratu zer gertatuko den euskarria sartzean edo gailuak sistemarekin "
"konektatzean."
......@@ -5922,8 +5880,7 @@ msgstr "Erabili _atzeko plano lehenetsia"
#: ../src/nautilus-information-panel.c:494
msgid "You cannot assign more than one custom icon at a time."
msgstr ""
"Ezin dituzu ikono pertsonalizatu bat baino gehiago aldi berean esleitu."
msgstr "Ezin dituzu ikono pertsonalizatu bat baino gehiago aldi berean esleitu."
#: ../src/nautilus-information-panel.c:524
msgid "You can only use images as custom icons."
......@@ -6721,8 +6678,7 @@ msgstr "egoera bisualki adierazten du"
msgid ""
"Do you want to remove any bookmarks with the non-existing location from your "
"list?"
msgstr ""
"Existitzen ez diren helbideen laster-markak kendu nahi dituzu zerrendatik?"
msgstr "Existitzen ez diren helbideen laster-markak kendu nahi dituzu zerrendatik?"
#: ../src/nautilus-window-bookmarks.c:101
msgid "Bookmark for Nonexistent Location"
......@@ -6748,8 +6704,7 @@ msgstr "Ikusi uneko karpeta"
#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1883
msgid "Nautilus has no installed viewer capable of displaying the folder."
msgstr ""
"Nautilus-ek ez du karpeta bistaratzeko gauza den ikustailerik instalatuta."
msgstr "Nautilus-ek ez du karpeta bistaratzeko gauza den ikustailerik instalatuta."
#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1889
msgid "The location is not a folder."
......@@ -6788,10 +6743,8 @@ msgid "Could not display \"%s\", because the host could not be found."
msgstr "Ezin izan da \"%s\" bistaratu, ostalaria ez delako aurkitu."
#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1933
msgid ""
"Check that the spelling is correct and that your proxy settings are correct."
msgstr ""
"Egiaztatu ondo idatzita dagoela eta zure proxy-ezarpenak zuzenak direla."
msgid "Check that the spelling is correct and that your proxy settings are correct."
msgstr "Egiaztatu ondo idatzita dagoela eta zure proxy-ezarpenak zuzenak direla."
#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1947
#, c-format
......@@ -7180,3 +7133,4 @@ msgstr "Zooma"
#: ../src/nautilus-zoom-control.c:896
msgid "Set the zoom level of the current view"
msgstr "Ezarri uneko ikuspegiaren zoom-maila"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment