Commit 8e8e4ed3 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas
Browse files

Updated Norwegian bokmål translation.

2008-05-06  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.

svn path=/trunk/; revision=14142
parent 64a1632a
2008-05-06 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
2008-05-03 Jorge Gonzalez <jorgegonz@svn.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus 2.21.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-04-30 02:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-04-30 02:16+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-06 13:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-06 13:05+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -123,7 +123,7 @@ msgstr "Misunnelse"
#. translators: this is the name of an emblem
#: ../data/browser.xml.h:28 ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:943
#: ../src/nautilus-property-browser.c:1826
#: ../src/nautilus-property-browser.c:1829
msgid "Erase"
msgstr "Slett"
......@@ -616,10 +616,8 @@ msgstr ""
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will automatically mount media such as user-"
"visible hard disks and removable media on start-up and and media insertion."
msgstr ""
"Hvis denne settes til «true» vil Nautilus montere medier som harddisker og "
"avtagbare medier ved oppstart og innsetting av medie."
"visible hard disks and removable media on start-up and media insertion."
msgstr "Hvis denne settes til «true» vil Nautilus montere medier som harddisker som er synlige for brukerene og avtagbare medier ved oppstart og innsetting av medie."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
msgid ""
......@@ -1378,7 +1376,7 @@ msgid "The SELinux security context of the file."
msgstr "SELinux sikkerhetskontekst for filen."
#: ../libnautilus-private/nautilus-customization-data.c:409
#: ../src/nautilus-property-browser.c:1870
#: ../src/nautilus-property-browser.c:1873
msgid "Reset"
msgstr "Nullstill"
......@@ -1744,7 +1742,7 @@ msgstr[1] "%'d filer igjen å slette -- %T gjenstår"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1316
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1354
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1436
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2133
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2128
msgid "Error while deleting."
msgstr "Feil under sletting."
......@@ -1757,14 +1755,14 @@ msgstr ""
"dem."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1290
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2192
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2965
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2187
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2960
msgid ""
"There was an error getting information about the files in the folder \"%B\"."
msgstr "Det oppsto en feil under henting av informasjon om filene i mappe «%B»."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1298
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2973
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2968
msgid "_Skip files"
msgstr "_Hopp over filer"
......@@ -1776,8 +1774,8 @@ msgstr ""
"Mappen «%B» kan ikke slettes fordi du ikke har rettigheter til å lese den."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1322
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2230
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3009
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2225
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3004
msgid "There was an error reading the folder \"%B\"."
msgstr "Det oppsto en feil under lesing av mappe «%B»."
......@@ -1839,57 +1837,57 @@ msgstr "Ikke tøm papirkurv"
msgid "Empty Trash"
msgstr "Tøm papirkurv"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2040
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2038
#, c-format
msgid "Unable to mount %s"
msgstr "Kan ikke montere %s"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2080
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2075
#, c-format
msgid "Preparing to copy %'d file (%S)"
msgid_plural "Preparing to copy %'d files (%S)"
msgstr[0] "Forbereder kopiering av %'d fil (%S)..."
msgstr[1] "Forbereder kopiering av %'d filer (%S)..."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2086
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2081
#, c-format
msgid "Preparing to move %'d file (%S)"
msgid_plural "Preparing to move %'d files (%S)"
msgstr[0] "Forbereder flytting av %'d fil (%S)..."
msgstr[1] "Forbereder flytting av %'d filer (%S)..."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2092
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2087
#, c-format
msgid "Preparing to delete %'d file (%S)"
msgid_plural "Preparing to delete %'d files (%S)"
msgstr[0] "Forbereder sletting av %'d fil (%S)..."
msgstr[1] "Forbereder sletting av %'d filer (%S)..."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2098
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2093
#, c-format
msgid "Preparing to trash %'d file"
msgid_plural "Preparing to trash %'d files"
msgstr[0] "Forbereder kasting av %'d fil"
msgstr[1] "Forbereder kasting av %'d filer"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2129
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2858
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2957
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3001
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2124
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2853
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2952
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2996
msgid "Error while copying."
msgstr "Feil under kopiering."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2131
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2955
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2999
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2126
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2950
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2994
msgid "Error while moving."
msgstr "Feil under flytting."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2135
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2130
msgid "Error while moving files to trash."
msgstr "Feil under flytting av filer til papirkurv."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2189
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2184
msgid ""
"Files in the folder \"%B\" cannot be handled because you do not have "
"permissions to see them."
......@@ -1897,101 +1895,101 @@ msgstr ""
"Filer i mappeb «%B» kan ikke håndteres fordi du ikke har rettigheter til å se "
"dem."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2227
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2222
msgid ""
"The folder \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to "
"read it."
msgstr ""
"Mappe «%B» kan ikke håndteres fordi du ikke har rettigheter til å lese den."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2301
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2296
msgid ""
"The file \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to "
"read it."
msgstr ""
"Filen «%B» kan ikke håndteres fordi du ikke har rettigheter til å lese den."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2304
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2299
msgid "There was an error getting information about \"%B\"."
msgstr "Det oppsto en feil under henting av informasjon om «%B»."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2401
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2442
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2474
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2499
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2396
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2437
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2469
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2494
msgid "Error while copying to \"%B\"."
msgstr "Feil under kopiering til «%B»."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2405
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2400
msgid "You do not have permissions to access the destination folder."
msgstr "Du har ikke rettigheter til å aksessere målmappen."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2407
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2402
msgid "There was an error getting information about the destination."
msgstr "Det oppsto en feil under henting av informsjon om målet."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2443
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2438
msgid "The destination is not a folder."
msgstr "Målet er ikke en mappe."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2475
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2470
msgid ""
"There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
"space."
msgstr "Ikke nok plass på målet. Prøve å fjerne filer for å frigjøre plass."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2477
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2472
#, c-format
msgid "There is %S available, but %S is required."
msgstr "%S tilgjengelig, men %S kreves."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2500
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2495
msgid "The destination is read-only."
msgstr "Målet er skrivebeskyttet."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2558
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2553
msgid "Moving \"%B\" to \"%B\""
msgstr "Flytter «%B» til «%B»"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2559
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2554
msgid "Copying \"%B\" to \"%B\""
msgstr "Kopierer «%B» til «%B»"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2564
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2559
msgid "Duplicating \"%B\""
msgstr "Dupliserer «%B»"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2572
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2567
msgid "Moving %'d file (in \"%B\") to \"%B\""
msgid_plural "Moving %'d files (in \"%B\") to \"%B\""
msgstr[0] "Flytter %'d fil (i «%B») til «%B»"
msgstr[1] "Flytter %'d filer (i «%B») til «%B»"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2576
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2571
msgid "Copying %'d file (in \"%B\") to \"%B\""
msgid_plural "Copying %'d files (in \"%B\") to \"%B\""
msgstr[0] "Kopierer %'d fil (i «%B») til «%B»"
msgstr[1] "Kopierer %'d filer (i «%B») til «B»"
msgstr[1] "Kopierer %'d filer (i «%B») til «%B»"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2584
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2579
msgid "Duplicating %'d file (in \"%B\")"
msgid_plural "Duplicating %'d files (in \"%B\")"
msgstr[0] "Dupliserer %'d fil (i «%B»)"
msgstr[1] "Dupliserer %'d filer (i «%B»)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2594
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2589
msgid "Moving %'d file to \"%B\""
msgid_plural "Moving %'d files to \"%B\""
msgstr[0] "Flytter %'d fil til «%B»"
msgstr[1] "Flytter %'d filer til «%B»"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2598
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2593
msgid "Copying %'d file to \"%B\""
msgid_plural "Copying %'d files to \"%B\""
msgstr[0] "Kopierer %'d fil til «%B»"
msgstr[1] "Kopierer %'d filer til «%B»"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2604
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2599
#, c-format
msgid "Duplicating %'d file"
msgid_plural "Duplicating %'d files"
......@@ -1999,7 +1997,7 @@ msgstr[0] "Dupliserer %'d fil"
msgstr[1] "Dupliserer %'d filer"
#. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb of 4 MB"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2624
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2619
#, c-format
msgid "%S of %S"
msgstr "%S av %S"
......@@ -2007,11 +2005,11 @@ msgstr "%S av %S"
#. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", %T to a time duration like
#. * "2 minutes". So the whole thing will be something like "2 kb of 4 MB -- 2 hours left (4kb/sec)"
#.
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2633
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2628
msgid "%S of %S — %T left (%S/sec)"
msgstr "%S av %S -- %T igjen (%S/sek)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2862
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2857
msgid ""
"The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to "
"create it in the destination."
......@@ -2019,11 +2017,11 @@ msgstr ""
"Mappen «%B» kan ikke kopieres fordi du ikke har rettigheter til å opprette "
"den på målet."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2865
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2860
msgid "There was an error creating the folder \"%B\"."
msgstr "Det oppsto en feil under oppretting av mappe «%B»."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2962
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2957
msgid ""
"Files in the folder \"%B\" cannot be copied because you do not have "
"permissions to see them."
......@@ -2031,48 +2029,64 @@ msgstr ""
"Filer i mappe «%B» kan ikke kopieres fordi du ikke har rettigheter til å se "
"dem."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3006
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3001
msgid ""
"The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to "
"read it."
msgstr ""
"Mappe «%B» kan ikke kopieres fordi du ikke har rettigheter til å lese den."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3048
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3440
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3926
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3043
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3490
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4011
msgid "Error while moving \"%B\"."
msgstr "Feil under flytting av «%B»."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3049
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3044
msgid "Could not remove the source folder."
msgstr "Kunne ikke fjerne kildemappen."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3130
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3167
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3442
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3506
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3125
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3162
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3492
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3556
msgid "Error while copying \"%B\"."
msgstr "Feil under kopiering av «%B»."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3131
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3126
#, c-format
msgid "Could not remove files from the already existing folder %F."
msgstr "Kunne ikke fjerne filer fra allerede eksisterende mappe %F."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3168
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3163
#, c-format
msgid "Could not remove the already existing file %F."
msgstr "Kunne ikke fjerne allerede eksisterende fil %F."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3339
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3836
#. the run_warning() frees all strings passed in automatically
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3294
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3856
msgid "You cannot move a folder into itself."
msgstr "Du kan ikke flytte en mappe til seg selv."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3295
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3857
msgid "You cannot copy a folder into itself."
msgstr "Du kan ikke kopiere en mappe til seg selv."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3296
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3858
msgid "The destination folder is inside the source folder."
msgstr "Målmappen er inne i kildemappen."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3389
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3921
msgid ""
"A folder named \"%B\" already exists. Do you want to merge the source "
"folder?"
msgstr "En mappe med navn «%B» eksisterer allerede. Vil du flette kildemappen?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3341
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3391
msgid ""
"The source folder already exists in \"%B\". Merging will ask for "
"confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the "
......@@ -2081,13 +2095,13 @@ msgstr ""
"Kildemappen finnes allerede i «%B». Hvis du vil flette mappene vil du bli "
"spurt om bekreftelse før filer i mappen som er i konflikt blir kopiert."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3346
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3843
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3396
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3928
msgid "A folder named \"%B\" already exists. Do you want to replace it?"
msgstr "En mappe med navn «%B» eksisterer allerede. Vil du erstatte den?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3348
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3845
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3398
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3930
#, c-format
msgid ""
"The folder already exists in \"%F\". Replacing it will remove all files in "
......@@ -2096,13 +2110,13 @@ msgstr ""
"Mappen finnes allerede i \"%F\". Hvis du erstatter den vil alle filene i "
"mappen fjernes."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3353
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3850
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3403
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3935
msgid "A file named \"%B\" already exists. Do you want to replace it?"
msgstr "En fil med navn «%B» eksisterer allerede. Vil du erstatte den?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3355
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3852
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3405
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3937
#, c-format
msgid ""
"The file already exists in \"%F\". Replacing it will overwrite its content."
......@@ -2110,28 +2124,28 @@ msgstr ""
"Filen finnes allerede i «%F». Hvis du erstatter den vil dette overskrive "
"innholdet."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3444
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3494
#, c-format
msgid "Could not remove the already existing file with the same name in %F."
msgstr "Kunne ikke fjerne eksisterende fil med samme navn i %F."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3507
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3557
#, c-format
msgid "There was an error copying the file into %F."
msgstr "En feil oppsto under kopiering av filen til %F."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3719
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3769
msgid "Preparing to Move to \"%B\""
msgstr "Forbereder flytting til «%B»"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3723
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3773
#, c-format
msgid "Preparing to move %'d file"
msgid_plural "Preparing to move %'d files"
msgstr[0] "Forbereder flytting av %'d fil"
msgstr[1] "Forbereder flytting av %'d filer"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3838
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3923
msgid ""
"The source folder already exists in \"%B\". Merging will ask for "
"confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the "
......@@ -2140,68 +2154,68 @@ msgstr ""
"Kildemappen finnes allerede i «%B». Ved fletting vil du bli spurt om å "
"bekrefte erstatting av filer som er i konflikt med filene som flyttes."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3927
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4012
#, c-format
msgid "There was an error moving the file into %F."
msgstr "Det oppsto en feil ved flytting av filen til %F."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4196
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4281
msgid "Creating links in \"%B\""
msgstr "Oppretter lenker i «%B»"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4200
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4285
#, c-format
msgid "Making link to %'d file"
msgid_plural "Making links to %'d files"
msgstr[0] "Oppretter lenke til %'d fil"
msgstr[1] "Oppretter lenker til %'d filer"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4274
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4359
msgid "Error while creating link to %B."
msgstr "Feil under oppretting av lenke til «%B»."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4276
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4361
msgid "Symbolic links only supported for local files"
msgstr "Symbolske lenker er kun støttet for lokale filer."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4279
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4364
msgid "The target doesn't support symbolic links."
msgstr "Målet støtter ikke symbolske lenker."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4282
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4367
#, c-format
msgid "There was an error creating the symlink in %F."
msgstr "Det oppsto en feil ved oppretting av symbolsk lenke i %F."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4571
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4656
msgid "Setting permissions"
msgstr "Setter rettigheter"
#. localizers: the initial name of a new folder
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4789
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4874
msgid "untitled folder"
msgstr "mappe uten navn"
#. localizers: the initial name of a new empty file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4797
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4882
msgid "new file"
msgstr "ny fil"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4887
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4972
msgid "Error while creating directory %B."
msgstr "Feil under oppretting av katalog %B."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4889
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4974
msgid "Error while creating file %B."
msgstr "Feil under oppretting av fil «%B»."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4891
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4976
#, c-format
msgid "There was an error creating the directory in %F."
msgstr "Det oppsto en feil under oppretting av katalog i %F."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:904
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:266
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:265
#, c-format
msgid "This file cannot be mounted"
msgstr "Denne filen kan ikke monteres"
......@@ -2577,14 +2591,14 @@ msgstr "Søk etter filer på tekstinnhold og egenskaper"
#. * of navigation windows and in the preferences dialog
#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:140
#: ../src/file-manager/fm-icon-container.c:582
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:2939
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:2938
msgid "Icon View"
msgstr "Ikonvisning"
#. translators: this is used in the view selection dropdown
#. * of navigation windows and in the preferences dialog
#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:141
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:2953
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:2952
msgid "Compact View"
msgstr "Kompakt visning"
......@@ -2757,12 +2771,12 @@ msgstr[0] "Dette vil åpne %d separat vindu."
msgstr[1] "Dette vil åpne %d separate vinduer."
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1199
#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1682
#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1688
#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1705
#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1716
#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1722
#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1747
#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1681
#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1687
#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1704
#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1715
#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1721
#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1746
#, c-format
msgid "Could not display \"%s\"."
msgstr "Kunne ikke vise «%s»."
......@@ -2772,16 +2786,16 @@ msgid "There is no application installed for this file type"
msgstr "Ingen programmer er installert for denne filtypen"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1248
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1492
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1491
msgid "Unable to mount location"
msgstr "Kan ikke montere lokasjon"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1577
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1576
#, c-format
msgid "Opening \"%s\"."
msgstr "Åpner «%s»."
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1580
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1579
#, c-format
msgid "Opening %d item."
msgid_plural "Opening %d items."
......@@ -3039,7 +3053,7 @@ msgid "Autorun Prompt"
msgstr "Dialog for automatisk kjøring"
#. tooltip
#: ../nautilus-computer.desktop.in.in.h:1 ../src/nautilus-window-menus.c:669
#: ../nautilus-computer.desktop.in.in.h:1 ../src/nautilus-window-menus.c:665
msgid ""
"Browse all local and remote disks and folders accessible from this computer"
msgstr ""
......@@ -3059,7 +3073,7 @@ msgid "Home Folder"
msgstr "Hjemmemappe"
#. tooltip
#: ../nautilus-home.desktop.in.in.h:2 ../src/nautilus-window-menus.c:665
#: ../nautilus-home.desktop.in.in.h:2 ../src/nautilus-window-menus.c:661
msgid "Open your personal folder"
msgstr "Åpne din personlige mappe"
......@@ -4031,87 +4045,87 @@ msgstr "Rettighetene kunne ikke endres."
msgid "Renaming \"%s\" to \"%s\"."
msgstr "Endrer navn fra «%s» til «%s»."
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:131
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:130
msgid "by _Name"
msgstr "etter _navn"
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:132
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1568
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:131
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1567
msgid "Keep icons sorted by name in rows"
msgstr "Behold ikoner sortert etter navn i rader"
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:138
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:137
msgid "by _Size"
msgstr "etter _størrelse"
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:139
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1572
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:138
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1571
msgid "Keep icons sorted by size in rows"
msgstr "Behold ikoner sortert etter størrelse i rader"
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:145
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:144
msgid "by _Type"
msgstr "etter _type"
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:146
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1576
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:145
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1575
msgid "Keep icons sorted by type in rows"
msgstr "Behold ikoner sortert etter type i rader"
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:152
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:151
msgid "by Modification _Date"
msgstr "etter endrings_dato"
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:153
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1580
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:152
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1579
msgid "Keep icons sorted by modification date in rows"
msgstr "Behold ikoner sortert etter endringsdato i rader"