Commit 8e5c3794 authored by Andraz Tori's avatar Andraz Tori
Browse files

Updated Slovenian translation

parent 0b5ca926
......@@ -7,7 +7,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"POT-Creation-Date: 2002-04-30 13:57+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2002-06-10 12:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-07-07 12:30+0200\n"
"Last-Translator: Andraz Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
......@@ -127,18 +127,14 @@ msgid "This is a placeholder for the IDE page."
msgstr "To je držalec mesta za stran o IDE"
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.h:1
msgid "Factory for history views"
msgstr "Tovarna za poglede zgodovine"
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.h:2
msgid "History"
msgstr "Zgodovina"
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.h:3
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.h:2
msgid "History sidebar panel"
msgstr "Stranski pult zgodovine"
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.h:4
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.h:3
msgid "History sidebar panel for Nautilus"
msgstr "Stranski pult zgodovine za Nautilusa"
......@@ -867,50 +863,50 @@ msgstr "Jpop"
msgid "Synthpop"
msgstr "Synthpop"
#: components/music/nautilus-music-view.c:297
#: components/music/nautilus-music-view.c:296
#: libnautilus-private/nautilus-volume-monitor.c:689
msgid "Unknown"
msgstr "Neznan"
#: components/music/nautilus-music-view.c:361
#: components/music/nautilus-music-view.c:348
msgid "Track"
msgstr "Steza"
#: components/music/nautilus-music-view.c:373
#: components/music/nautilus-music-view.c:359
msgid "Title"
msgstr "Naziv"
#: components/music/nautilus-music-view.c:384
#: components/music/nautilus-music-view.c:369
msgid "Artist"
msgstr "Izvajalec"
#: components/music/nautilus-music-view.c:396
#: components/music/nautilus-music-view.c:381
msgid "Bit Rate"
msgstr "Bitna hitrost"
#: components/music/nautilus-music-view.c:409
#: components/music/nautilus-music-view.c:394
msgid "Time"
msgstr "Čas"
#: components/music/nautilus-music-view.c:515
#: components/music/nautilus-music-view.c:498
msgid "Set Cover Image"
msgstr "Nastavi sliko naslovnice"
#: components/music/nautilus-music-view.c:744
#: components/music/nautilus-music-view.c:729
#, c-format
msgid "Sorry, but '%s' is not a usable image file."
msgstr "Oprostite, ampak '%s' ni uporabna datoteka s sliko."
#: components/music/nautilus-music-view.c:746
#: src/nautilus-property-browser.c:1068 src/nautilus-property-browser.c:1321
#: components/music/nautilus-music-view.c:731
#: src/nautilus-property-browser.c:1097 src/nautilus-property-browser.c:1345
msgid "Not an Image"
msgstr "Ni slika"
#: components/music/nautilus-music-view.c:792
#: components/music/nautilus-music-view.c:777
msgid "Select an image file for the album cover:"
msgstr "Izberite datoteko s sliko za naslovnico albuma:"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1194
#: components/music/nautilus-music-view.c:1183
msgid ""
"Sorry, but the music view is unable to play back sound right now. This is "
"because the Enable sound server startup setting in the Sound section of the "
......@@ -920,12 +916,12 @@ msgstr ""
"ker je v zvočni sekciji Kontrolnega centra možnost \"Vključi zagon strežnika "
"za zvok\" izključena."
#: components/music/nautilus-music-view.c:1197
#: components/music/nautilus-music-view.c:1209
#: components/music/nautilus-music-view.c:1186
#: components/music/nautilus-music-view.c:1198
msgid "Unable to Play File"
msgstr "Ne morem predvajati datoteke"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1205
#: components/music/nautilus-music-view.c:1194
msgid ""
"Sorry, but the music view is unable to play back sound right now. Either "
"another program is using or blocking the sound card, or your sound card is "
......@@ -937,56 +933,56 @@ msgstr ""
"Poskusite zapreti vse programe, ki bi lahko preprečevali uporabo zvočne "
"kartice."
#: components/music/nautilus-music-view.c:1233
#: components/music/nautilus-music-view.c:1222
msgid "Sorry, but the music view can't play non-local files yet."
msgstr "Oprostite, glasbeni pogled (še) ne zna igrati ne-krajevnih datotek."
#: components/music/nautilus-music-view.c:1234
#: components/music/nautilus-music-view.c:1223
msgid "Can't Play Remote Files"
msgstr "Ne morem igrati oddaljenih datotek"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1520
#: components/music/nautilus-music-view.c:1509
msgid "Drag to seek within track"
msgstr "Spusti za nastavitev mesta znotraj sledi"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1547
#: components/music/nautilus-music-view.c:1536
msgid "Previous"
msgstr "Nazaj"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1562
#: components/music/nautilus-music-view.c:1551
msgid "Play"
msgstr "Predvajaj"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1576
#: components/music/nautilus-music-view.c:1565
msgid "Pause"
msgstr "Premor"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1590
#: components/music/nautilus-music-view.c:1579
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:904
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:919
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:939
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:47
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:46
msgid "Stop"
msgstr "Ustavi"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1604
#: components/music/nautilus-music-view.c:1593
msgid "Next"
msgstr "Naprej"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1642
#: components/music/nautilus-music-view.c:1631
msgid "cover image"
msgstr "krovna slika"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1713
#: components/music/nautilus-music-view.c:1702
#, c-format
msgid "Sorry, but there was an error reading %s."
msgstr "Oprostite, prišlo je do napake pri branju %s."
#: components/music/nautilus-music-view.c:1714
#: components/music/nautilus-music-view.c:1703
msgid "Can't Read Folder"
msgstr "Ne morem prebrati mape"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1814
#: components/music/nautilus-music-view.c:1803
#, c-format
msgid "<span size=\"xx-large\">%s - %s</span>"
msgstr "<span size=\"xx-large\">%s - %s </span>"
......@@ -1141,18 +1137,14 @@ msgid "image indicating that the news has changed"
msgstr "slika, ki ponazarja, da so se novice spremenile"
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.h:1
msgid "Factory for annotation view"
msgstr "Tovarna za pogled opomb"
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.h:2
msgid "Notes"
msgstr "Opombe"
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.h:3
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.h:2
msgid "Notes sidebar panel"
msgstr "Stranski pult opomb"
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.h:4
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.h:3
msgid "Notes sidebar panel for Nautilus"
msgstr "Stranski pult opomb za Nautilusa"
......@@ -1361,7 +1353,7 @@ msgid "Nautilus Tree view"
msgstr "Nautilusov pogled drevesa"
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.h:3
#: src/nautilus-preferences-dialog.c:359
#: src/nautilus-preferences-dialog.c:289
msgid "Tree"
msgstr "Drevo"
......@@ -1386,323 +1378,359 @@ msgid "Apparition"
msgstr "Svetlo siva"
#: data/browser.xml.h:2
msgid "Art"
msgstr "Umetniška"
#: data/browser.xml.h:3
msgid "Azul"
msgstr "Azurna"
#: data/browser.xml.h:3
#: data/browser.xml.h:4
msgid "Black"
msgstr "Črna"
#: data/browser.xml.h:4
#: data/browser.xml.h:5
msgid "Blue Ridge"
msgstr "Valovito modra"
#: data/browser.xml.h:5
#: data/browser.xml.h:6
msgid "Blue Rough"
msgstr "Grobo modra"
#: data/browser.xml.h:6
#: data/browser.xml.h:7
msgid "Blue Type"
msgstr "Modre črke"
#: data/browser.xml.h:7
#: data/browser.xml.h:8
msgid "Brushed Metal"
msgstr "Loščena kovina"
#: data/browser.xml.h:8
#: data/browser.xml.h:9
msgid "Bubble Gum"
msgstr "Čigumi"
#: data/browser.xml.h:9
#: data/browser.xml.h:10
msgid "Burlap"
msgstr ""
#: data/browser.xml.h:10
#: data/browser.xml.h:11
msgid "Camera"
msgstr ""
#: data/browser.xml.h:12
msgid "Camouflage"
msgstr "Kamuflaža"
#: data/browser.xml.h:11
#: data/browser.xml.h:13
msgid "Certified"
msgstr "Preverjeno"
#: data/browser.xml.h:12
#: data/browser.xml.h:14
msgid "Chalk"
msgstr "Kreda"
#: data/browser.xml.h:13
#: data/browser.xml.h:15
msgid "Charcoal"
msgstr "Premog"
#: data/browser.xml.h:14
#: data/browser.xml.h:16
msgid "Colors"
msgstr "Barve"
#: data/browser.xml.h:15
#: data/browser.xml.h:17
msgid "Concrete"
msgstr "Beton"
#: data/browser.xml.h:16
#: data/browser.xml.h:18
msgid "Cool"
msgstr "Kulsko"
#: data/browser.xml.h:17
#: data/browser.xml.h:19
msgid "Cork"
msgstr "Platina"
#: data/browser.xml.h:18
#: data/browser.xml.h:20
msgid "Countertop"
msgstr ""
#: data/browser.xml.h:19
#: data/browser.xml.h:21
msgid "Danger"
msgstr "Nevarno"
#: data/browser.xml.h:20
#: data/browser.xml.h:22
msgid "Danube"
msgstr "Donavsko modra"
#: data/browser.xml.h:21
#: data/browser.xml.h:23
msgid "Dark Cork"
msgstr ""
#: data/browser.xml.h:22
#: data/browser.xml.h:24
msgid "Dark GNOME"
msgstr "Temna GNOME"
#: data/browser.xml.h:23
#: data/browser.xml.h:25
msgid "Deep Teal"
msgstr "Globoko modrozelena"
#: data/browser.xml.h:24
#: data/browser.xml.h:26
msgid "Distinguished"
msgstr "Odlikovano"
#: data/browser.xml.h:25
#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
msgstr "Dokumenti"
#: data/browser.xml.h:28
msgid "Dots"
msgstr "Pike"
#: data/browser.xml.h:26
#: data/browser.xml.h:29
msgid "Draft"
msgstr "Osnutek"
#: data/browser.xml.h:27
#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
msgstr "Za spremembo barve predmeta, nanj spustite barvo"
#: data/browser.xml.h:28
#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
msgstr "Za spremembo vzorca tlakovanja, predmeta nanj spustite vzorec"
#: data/browser.xml.h:29
#: data/browser.xml.h:32
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
msgstr "Za dodajanje emblema na predmet, nanj spustite emblem"
#: data/browser.xml.h:30
#: data/browser.xml.h:33
msgid "Eclipse"
msgstr "Eklipsa"
#: data/browser.xml.h:31 src/file-manager/fm-properties-window.c:1676
#: data/browser.xml.h:34 src/file-manager/fm-properties-window.c:1676
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:500
msgid "Emblems"
msgstr "Emblemi"
#: data/browser.xml.h:32
#: data/browser.xml.h:35
msgid "Envy"
msgstr ""
#: data/browser.xml.h:33
#: data/browser.xml.h:36
msgid "Erase"
msgstr "Briši"
#: data/browser.xml.h:34
#: data/browser.xml.h:37
msgid "Favorite"
msgstr "Najljubše"
#: data/browser.xml.h:35
#: data/browser.xml.h:38
msgid "Fibers"
msgstr "Vlakna"
#: data/browser.xml.h:36
#: data/browser.xml.h:39
msgid "Fire Engine"
msgstr "Požarni aparat"
#: data/browser.xml.h:37
#: data/browser.xml.h:40
msgid "Fleur De Lis"
msgstr ""
#: data/browser.xml.h:38
#: data/browser.xml.h:41
msgid "Floral"
msgstr "Flora"
#: data/browser.xml.h:39
#: data/browser.xml.h:42
msgid "Fossil"
msgstr "Fosil"
#: data/browser.xml.h:40 icons/gnome/gnome.xml.h:2
#: data/browser.xml.h:43 icons/gnome/gnome.xml.h:2
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
#: data/browser.xml.h:41
#: data/browser.xml.h:44
msgid "Granite"
msgstr "Granit"
#: data/browser.xml.h:42
#: data/browser.xml.h:45
msgid "Grapefruit"
msgstr "Grejfrut"
#: data/browser.xml.h:43
#: data/browser.xml.h:46
msgid "Green Weave"
msgstr "Zelena tkanina"
#: data/browser.xml.h:44
#: data/browser.xml.h:47
msgid "Ice"
msgstr "Led"
#: data/browser.xml.h:45
#: data/browser.xml.h:48
msgid "Important"
msgstr "Pomembno"
#: data/browser.xml.h:46
#: data/browser.xml.h:49
msgid "Indigo"
msgstr "Indigo"
#: data/browser.xml.h:47
#: data/browser.xml.h:50
msgid "Leaf"
msgstr "Listnato zelena"
#: data/browser.xml.h:48
#: data/browser.xml.h:51
msgid "Lemon"
msgstr "Limona"
#: data/browser.xml.h:49
#: data/browser.xml.h:52
msgid "Mail"
msgstr "Pošta"
#: data/browser.xml.h:53
msgid "Mango"
msgstr "Mango"
#: data/browser.xml.h:50
#: data/browser.xml.h:54
msgid "Manila Paper"
msgstr "Rjav ovojni papir"
#: data/browser.xml.h:51
#: data/browser.xml.h:55
msgid "Moss Ridge"
msgstr ""
#: data/browser.xml.h:52
#: data/browser.xml.h:56
msgid "Mud"
msgstr "Blatno rjava"
#: data/browser.xml.h:53
#: data/browser.xml.h:57
msgid "Multimedia"
msgstr "Večpredstavnost"
#: data/browser.xml.h:58
msgid "New"
msgstr "Novo"
#: data/browser.xml.h:54
#: data/browser.xml.h:59
msgid "Numbers"
msgstr "Števila"
#: data/browser.xml.h:55
#: data/browser.xml.h:60
msgid "OK"
msgstr "V redu"
#: data/browser.xml.h:56
#: data/browser.xml.h:61
msgid "Ocean Strips"
msgstr "Oceanska"
#: data/browser.xml.h:57
#: data/browser.xml.h:62
msgid "Oh No"
msgstr "O ne"
#: data/browser.xml.h:58
#: data/browser.xml.h:63
msgid "Onyx"
msgstr ""
#: data/browser.xml.h:59
#: data/browser.xml.h:64
msgid "Orange"
msgstr "Oranžna"
#: data/browser.xml.h:60
#: data/browser.xml.h:65
msgid "Package"
msgstr "Paket"
#: data/browser.xml.h:66
msgid "Pale Blue"
msgstr "Mehko modra"
#: data/browser.xml.h:61
#: data/browser.xml.h:67
msgid "Patterns"
msgstr "Vzorci"
#: data/browser.xml.h:62
#: data/browser.xml.h:68
msgid "Personal"
msgstr "Osebno"
#: data/browser.xml.h:63
#: data/browser.xml.h:69
msgid "Pictures"
msgstr "Slike"
#: data/browser.xml.h:70
msgid "Purple Marble"
msgstr "Roza marmor"
#: data/browser.xml.h:64
#: data/browser.xml.h:71
msgid "Ridged Paper"
msgstr ""
#: data/browser.xml.h:65
#: data/browser.xml.h:72
msgid "Rough Paper"
msgstr "Grob papir"
#: data/browser.xml.h:66
#: data/browser.xml.h:73
msgid "Ruby"
msgstr ""
#: data/browser.xml.h:67
#: data/browser.xml.h:74
msgid "Sea Foam"
msgstr "Morska pena"
#: data/browser.xml.h:68
#: data/browser.xml.h:75
msgid "Shale"
msgstr ""
#: data/browser.xml.h:69
#: data/browser.xml.h:76
msgid "Silver"
msgstr "Srebrna"
#: data/browser.xml.h:70
#: data/browser.xml.h:77
msgid "Sky"
msgstr "Nebesno modra"
#: data/browser.xml.h:71
#: data/browser.xml.h:78
msgid "Sky Ridge"
msgstr ""
#: data/browser.xml.h:72
#: data/browser.xml.h:79
msgid "Snow Ridge"
msgstr ""
#: data/browser.xml.h:73
#: data/browser.xml.h:80
msgid "Sound"
msgstr "Zvok"
#: data/browser.xml.h:81
msgid "Special"
msgstr "Posebno"
#: data/browser.xml.h:74
#: data/browser.xml.h:82
msgid "Stucco"
msgstr "Mavev"
#: data/browser.xml.h:75
#: data/browser.xml.h:83
msgid "Tangerine"
msgstr ""
#: data/browser.xml.h:76
#: data/browser.xml.h:84
msgid "Terracotta"
msgstr ""
#: data/browser.xml.h:77
#: data/browser.xml.h:85
msgid "Urgent"
msgstr "Nujno"
#: data/browser.xml.h:78
#: data/browser.xml.h:86
msgid "Violet"
msgstr "Vijolična"
#: data/browser.xml.h:79
#: data/browser.xml.h:87
msgid "Wavy White"
msgstr "Beli valovi"
#: data/browser.xml.h:80
#: data/browser.xml.h:88
msgid "Web"
msgstr "Splet"
#: data/browser.xml.h:89
msgid "White"
msgstr "Bela"
#: data/browser.xml.h:81
#: data/browser.xml.h:90
msgid "White Ribs"
msgstr ""
......@@ -2028,46 +2056,50 @@ msgid "MSDOS Volume"
msgstr "Zapis MSDOS"
#: libnautilus-private/filesystem-attributes.xml.h:14
msgid "MacOS Volume"
msgstr "Zapis MacOS"
#: libnautilus-private/filesystem-attributes.xml.h:15
msgid "Minix Volume"
msgstr "Zapis minix"
#: libnautilus-private/filesystem-attributes.xml.h:15
#: libnautilus-private/filesystem-attributes.xml.h:16
msgid "NFS Network Volume"
msgstr "Mrežni zapis NFS"
#: libnautilus-private/filesystem-attributes.xml.h:16
#: libnautilus-private/filesystem-attributes.xml.h:17
msgid "ReiserFS Linux Volume"
msgstr "Zapis Linux RaiserFS"
#: libnautilus-private/filesystem-attributes.xml.h:17
#: libnautilus-private/filesystem-attributes.xml.h:18
msgid "Solaris/BSD Volume"
msgstr "Zapis Solaris/BSD"
#: libnautilus-private/filesystem-attributes.xml.h:18
#: libnautilus-private/filesystem-attributes.xml.h:19
msgid "System Volume"
msgstr "Sistemski zapis"