Commit 89c8b219 authored by Alexander Larsson's avatar Alexander Larsson
Browse files

pofile updates

parent 1a7f0cf2
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -8,7 +8,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"POT-Creation-Date: 2003-03-25 19:49+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2003-03-31 16:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-03-25 19:48GMT\n"
"Last-Translator: Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
......@@ -2763,51 +2763,51 @@ msgstr "jestli jsme zvýrazněni pro D&D puštění"
msgid "The selection rectangle"
msgstr "Výběrový obdélník"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:3567
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:3693
msgid "Frame Text"
msgstr "Rámec textu"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:3568
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:3694
msgid "Draw a frame around unselected text"
msgstr "Kreslit rámec kolem nevybraného textu"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:3574
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:3700
msgid "Selection Box Color"
msgstr "Barva výběrového rámečku"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:3575
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:3701
msgid "Color of the selection box"
msgstr "Barva výběrového rámečku"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:3580
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:3706
msgid "Selection Box Alpha"
msgstr "Alfa výběrového rámečku"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:3581
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:3707
msgid "Opacity of the selection box"
msgstr "Průhlednost výběrového rámečku"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:3588
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:3714
msgid "Highlight Alpha"
msgstr "Alfa zvýraznění"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:3589
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:3715
msgid "Opacity of the highlight for selected icons"
msgstr "Průhlednost zvýraznění vybraných ikon"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:3595
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:3721
msgid "Light Info Color"
msgstr "Světlá barva informací"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:3596
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:3722
msgid "Color used for information text against a dark background"
msgstr "Barva používaná pro informační text na tmavém pozadí"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:3601
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:3727
msgid "Dark Info Color"
msgstr "Tmavá barva informací"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:3602
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:3728
msgid "Color used for information text against a light background"
msgstr "Barva používaná pro informační text na světlém pozadí"
......@@ -4328,21 +4328,21 @@ msgstr "Chyba přetažení objektů"
msgid "An invalid drag type was used."
msgstr "Byl použit neplatný typ přetažení."
#: src/file-manager/fm-list-view.c:412
#: src/file-manager/fm-list-view.c:715
msgid "File name"
msgstr "Název souboru"
#: src/file-manager/fm-list-view.c:436
#: src/file-manager/fm-list-view.c:739
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:512
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: src/file-manager/fm-list-view.c:447
#: src/file-manager/fm-list-view.c:750
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:518
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: src/file-manager/fm-list-view.c:458
#: src/file-manager/fm-list-view.c:761
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:524
msgid "Date Modified"
msgstr "Datum změny"
......@@ -6592,19 +6592,19 @@ msgstr "Informace"
msgid "Display this location with \"%s\""
msgstr "Zobrazit toto umístění s \"%s\""
#: src/nautilus-window.c:2240
#: src/nautilus-window.c:2244
msgid "Application ID"
msgstr "ID aplikace"
#: src/nautilus-window.c:2241
#: src/nautilus-window.c:2245
msgid "The application ID of the window."
msgstr "ID aplikace daného okna"
#: src/nautilus-window.c:2247
#: src/nautilus-window.c:2251
msgid "Application"
msgstr "Aplikace"
#: src/nautilus-window.c:2248
#: src/nautilus-window.c:2252
msgid "The NautilusApplication associated with this window."
msgstr "NautilusApplication asociovaná s oknem"
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -7,7 +7,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Nautilus 2.2.3\n"
"POT-Creation-Date: 2003-03-31 00:25+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-03-31 16:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-03-31 00:15+0200\n"
"Last-Translator: Christophe Merlet (RedFox) <redfox@redfoxcenter.org>\n"
"Language-Team: GNOME French Team <gnomefr@traduc.org>\n"
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment