Commit 77cf4521 authored by Alexander Larsson's avatar Alexander Larsson

pofile updates

parent ea21828a
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-14 10:21+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-15 15:19+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-14 10:22+0200\n"
"Last-Translator: Maxim Dzumanenko <mvd@mylinux.com.ua>\n"
"Language-Team: Ukrainian <uk@li.org>\n"
......@@ -1326,7 +1326,8 @@ msgid ""
"behavior."
msgstr ""
"Якщо встановлено, тоді всі вікна Наутілуса будуть вікнами броузера. Наутілус "
"мав такий вигляд до GNOME 2.6, та деякі користувачі надають перевагу такому вигляду."
"мав такий вигляд до GNOME 2.6, та деякі користувачі надають перевагу такому "
"вигляду."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
msgid ""
......@@ -1360,8 +1361,7 @@ msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put "
"on the desktop."
msgstr ""
"Якщо встановлено, на робочій стільниці відображатиметься значок "
"комп'ютера."
"Якщо встановлено, на робочій стільниці відображатиметься значок комп'ютера."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
msgid ""
......@@ -1413,8 +1413,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
msgstr ""
"Якщо встановлено, підписи будуть розташовані збоку від значка, а не під "
"ними."
"Якщо встановлено, підписи будуть розташовані збоку від значка, а не під ними."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
......@@ -1563,10 +1562,9 @@ msgid ""
"The default sort-order for items in the icon view. Possible values are \"name"
"\", \"size\", \"type\", \"modification_date\", and \"emblems\"."
msgstr ""
"Типовий порядок сортування для режиму відображення \"Показати як значки"
"\". Можливі значення \"name\" (за назвою), \"size\" (за розміром), \"type"
"\" (за типом), \"modification_date\" (за часом зміни), \"emblems\" (за "
"емблемами)."
"Типовий порядок сортування для режиму відображення \"Показати як значки\". "
"Можливі значення \"name\" (за назвою), \"size\" (за розміром), \"type\" (за "
"типом), \"modification_date\" (за часом зміни), \"emblems\" (за емблемами)."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:81
msgid ""
......@@ -1596,8 +1594,7 @@ msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the home icon on the "
"desktop."
msgstr ""
"Якщо ви бажаєте мати власну назву значка домашнього каталогу, введіть її "
"тут."
"Якщо ви бажаєте мати власну назву значка домашнього каталогу, введіть її тут."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:86
msgid ""
......@@ -1645,8 +1642,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"При відвідуванні нової теки буде використовуватись цей режим перегляду, якщо "
"ви не вибрали інший режим перегляду для цієї окремої теки. Можливі варіанти "
"- \"list_view\" (показати як список) и \"icon_view\" (показати як "
"значки)."
"- \"list_view\" (показати як список) и \"icon_view\" (показати як значки)."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:94
msgid "When to show number of items in a folder"
......@@ -2753,9 +2749,9 @@ msgid ""
"that your gnome-vfs.keys file is in the wrong place or isn't being found for "
"some other reason."
msgstr ""
"Не вдається навіть знайти опис для \"x-directory/normal\". Можливо це означає, "
"що файл gnome-vfs.keys знаходиться у неправильному місці, або його не можна "
"знайти з інших причин."
"Не вдається навіть знайти опис для \"x-directory/normal\". Можливо це "
"означає, що файл gnome-vfs.keys знаходиться у неправильному місці, або його "
"не можна знайти з інших причин."
#: libnautilus-private/nautilus-file.c:4704
#, c-format
......@@ -3625,8 +3621,7 @@ msgstr ""
#: src/Nautilus_shell.server.in.h:12
msgid "Nautilus file manager component that shows icons on the desktop"
msgstr ""
"Компонент менеджера файлів \"Наутілус\", що відображує значки на "
"стільниці"
"Компонент менеджера файлів \"Наутілус\", що відображує значки на стільниці"
#: src/Nautilus_shell.server.in.h:13
msgid "Nautilus file manager desktop icon view"
......@@ -3844,7 +3839,8 @@ msgstr "Надто багато файлів"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:3247
msgid "Cannot move file to trash, do you want to delete immediately?"
msgstr "Не вдається перемістити файл у смітник, бажаєте остаточно його видалити?"
msgstr ""
"Не вдається перемістити файл у смітник, бажаєте остаточно його видалити?"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:3248
#, c-format
......@@ -3926,14 +3922,15 @@ msgid ""
"extension for \"%s\", then open the file normally. Alternatively, use the "
"Open With menu to choose a specific application for the file. "
msgstr ""
"Назва файлу \"%s\" вказує, що цей файл належить до типу \"%s\". Вміст "
"файлу вказує, що файл належить до типу \"%s\". Відкривання цього файлу "
"може становити загрозу безпеці вашої системи.\n"
"Назва файлу \"%s\" вказує, що цей файл належить до типу \"%s\". Вміст файлу "
"вказує, що файл належить до типу \"%s\". Відкривання цього файлу може "
"становити загрозу безпеці вашої системи.\n"
"\n"
"Не відкривайте файл, якщо ви не створили його власноруч, або отримали з "
"довіреного джерела. Щоб відкрити файл, перейменуйте його, щоб він мав відповідне "
"розширення для \"%s\", потім відкрийте звичайним способом. Або ж, "
"використовуйте пункт контекстного меню \"Відкрити використовуючи\" для вибору програми для цього файлу."
"довіреного джерела. Щоб відкрити файл, перейменуйте його, щоб він мав "
"відповідне розширення для \"%s\", потім відкрийте звичайним способом. Або ж, "
"використовуйте пункт контекстного меню \"Відкрити використовуючи\" для "
"вибору програми для цього файлу."
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:4293
#, c-format
......@@ -4303,7 +4300,8 @@ msgstr "Помилка встановлення групи"
#, c-format
msgid "Couldn't change the owner of \"%s\" because it is on a read-only disk"
msgstr ""
"Не вдається змінити власника \"%s\" через те, що цей диск лише для зчитування."
"Не вдається змінити власника \"%s\" через те, що цей диск лише для "
"зчитування."
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:210
#, c-format
......@@ -5574,8 +5572,7 @@ msgstr ""
#: src/nautilus-information-panel.c:506
msgid "You can't assign more than one custom icon at a time."
msgstr ""
"Пов'язування більше ніж з одним нетиповим значком одночасно неможливе."
msgstr "Пов'язування більше ніж з одним нетиповим значком одночасно неможливе."
#: src/nautilus-information-panel.c:535
msgid "You can only use images as custom icons."
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment