Commit 737422d3 authored by Dave Camp's avatar Dave Camp Committed by Dave Camp

Add news items. Bump requirements, patch from Rodney Dawes. Bump version

2002-07-25  Dave Camp  <dave@ximian.com>

	* NEWS: Add news items.
	* configure.in: Bump requirements, patch from Rodney Dawes.
	Bump version to 2.0.2.
parent f2661b1c
2002-07-25 Dave Camp <dave@ximian.com>
* NEWS: Add news items.
* configure.in: Bump requirements, patch from Rodney Dawes.
Bump version to 2.0.2.
2002-07-24 Dave Camp <dave@ximian.com>
(nautilus_music_view_init): Use an EelBackgroundBox instead of a
......
This is nautilus 2.0.1. The file manager for the Gnome 2 desktop.
This is nautilus 2.0.2. The file manager for the Gnome 2 desktop.
Major changes since 2.0.1 are:
* List view doesn't hang anymore.
* Reflect changes in the eel background api.
* Fix for crash when invoking "nautilus -q".
Major changes since 2.0.0 are:
......
......@@ -2,21 +2,21 @@ AC_INIT(src)
dnl ===========================================================================
ART_REQUIRED=2.3.8
ART_REQUIRED=2.3.10
BONOBO_ACTIVATION_REQUIRED=1.0.0
BONOBO_REQUIRED=2.0.0
BONOBO_UI_REQUIRED=2.0.0
EEL_REQUIRED=2.0.1
EEL_REQUIRED=2.0.2
ESOUND_REQUIRED=0.2.27
GLIB_REQUIRED=2
GNOME_CANVAS_REQUIRED=2.0
GNOME_DESKTOP_REQUIRED=2.0
GNOME_DESKTOP_REQUIRED=2.0.3
GNOME_REQUIRED=2.0.1
GNOME_UI_REQUIRED=2.0
GNOME_VFS_REQUIRED=1.9
GTK_REQUIRED=2
GTK_REQUIRED=2.0.5
MEDUSA_REQUIRED=0.5.1
RSVG_REQUIRED=1.1.6
RSVG_REQUIRED=2.0.1
XML_REQUIRED=2.4.7
AC_SUBST(EEL_REQUIRED)
......@@ -27,7 +27,7 @@ AC_SUBST(XML_REQUIRED)
dnl ===========================================================================
AM_INIT_AUTOMAKE(nautilus, 2.0.1)
AM_INIT_AUTOMAKE(nautilus, 2.0.2)
AM_CONFIG_HEADER(config.h)
AM_SANITY_CHECK
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus 1.0.5\n"
"POT-Creation-Date: 2002-07-22 23:44-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2002-07-25 13:17-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2001-11-17 13:40GMT+0200\n"
"Last-Translator: Vasif İsmayıloğlu MD <azerb_linux@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani Turkic <linuxaz@azerimail.net>\n"
......@@ -891,25 +891,25 @@ msgstr "Bit Sıxlığı"
msgid "Time"
msgstr "Müddət"
#: components/music/nautilus-music-view.c:498
#: components/music/nautilus-music-view.c:499
msgid "Set Cover Image"
msgstr "Qapaq Şəklini Qur"
#: components/music/nautilus-music-view.c:734
#: components/music/nautilus-music-view.c:735
#, c-format
msgid "Sorry, but '%s' is not a usable image file."
msgstr "Təəssüf ki `%s' istifadəli bir rəsm deyildir."
#: components/music/nautilus-music-view.c:736
#: components/music/nautilus-music-view.c:737
#: src/nautilus-property-browser.c:1094 src/nautilus-property-browser.c:1342
msgid "Not an Image"
msgstr "Rəsm deyildir"
#: components/music/nautilus-music-view.c:782
#: components/music/nautilus-music-view.c:783
msgid "Select an image file for the album cover:"
msgstr "Albom qapağı üçün bir rəsm seç:"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1193
#: components/music/nautilus-music-view.c:1194
msgid ""
"Sorry, but the music view is unable to play back sound right now. This is "
"because the Enable sound server startup setting in the Sound section of the "
......@@ -919,12 +919,12 @@ msgstr ""
"bir proqram mane olur ya da sizinsəs kartınız quraşdırılmayıb. Lütfən səs "
"kartınıza mane ola biləcək bütün proqramları qapadın."
#: components/music/nautilus-music-view.c:1196
#: components/music/nautilus-music-view.c:1208
#: components/music/nautilus-music-view.c:1197
#: components/music/nautilus-music-view.c:1209
msgid "Unable to Play File"
msgstr "Fayl Çalına Bilmir"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1204
#: components/music/nautilus-music-view.c:1205
msgid ""
"Sorry, but the music view is unable to play back sound right now. Either "
"another program is using or blocking the sound card, or your sound card is "
......@@ -935,32 +935,32 @@ msgstr ""
"bir proqram mane olur ya da sizinsəs kartınız quraşdırılmayıb. Lütfən səs "
"kartınıza mane ola biləcək bütün proqramları qapadın."
#: components/music/nautilus-music-view.c:1232
#: components/music/nautilus-music-view.c:1233
msgid "Sorry, but the music view can't play non-local files yet."
msgstr ""
"Bağışlayın, musiqi nümaiyişi yerli olmayan faylları hələlik çala bilmir."
#: components/music/nautilus-music-view.c:1233
#: components/music/nautilus-music-view.c:1234
msgid "Can't Play Remote Files"
msgstr "Uzaqdakı Fayl Çalına Bilmir"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1519
#: components/music/nautilus-music-view.c:1520
msgid "Drag to seek within track"
msgstr "Parça içində gəzmək üçün dığarlayın"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1546
#: components/music/nautilus-music-view.c:1547
msgid "Previous"
msgstr "Əvvəlki"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1561
#: components/music/nautilus-music-view.c:1562
msgid "Play"
msgstr "Çal"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1575
#: components/music/nautilus-music-view.c:1576
msgid "Pause"
msgstr "Dayandır"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1589
#: components/music/nautilus-music-view.c:1590
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:904
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:919
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:939
......@@ -968,25 +968,25 @@ msgstr "Dayandır"
msgid "Stop"
msgstr "Dayan"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1603
#: components/music/nautilus-music-view.c:1604
msgid "Next"
msgstr "Sonrakı"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1641
#: components/music/nautilus-music-view.c:1642
#, fuzzy
msgid "cover image"
msgstr "Qapaq Şəklini Qur"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1712
#: components/music/nautilus-music-view.c:1713
#, c-format
msgid "Sorry, but there was an error reading %s."
msgstr "Bağışlayın, %s in(ın) oxunması sırasında xəta oldu."
#: components/music/nautilus-music-view.c:1713
#: components/music/nautilus-music-view.c:1714
msgid "Can't Read Folder"
msgstr "Qovluq Oxuna Bilmir"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1813
#: components/music/nautilus-music-view.c:1814
#, c-format
msgid "<span size=\"xx-large\">%s - %s</span>"
msgstr ""
......@@ -4779,7 +4779,7 @@ msgstr "Körpü Yarat"
#. FIXME: We don't use spaces to pad labels!
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:4451
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:41
#: src/nautilus-sidebar.c:1490
#: src/nautilus-sidebar.c:1489
msgid "_Empty Trash"
msgstr "Zibil Qutusunu _Boşalt"
......@@ -5097,7 +5097,7 @@ msgstr "Növ"
msgid "Date Modified"
msgstr "Təkmilləşdirmə Tarixi"
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:314 src/nautilus-sidebar.c:738
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:314 src/nautilus-sidebar.c:737
msgid ""
"You can't assign more than one custom icon at a time! Please drag just one "
"image to set a custom icon."
......@@ -5105,11 +5105,11 @@ msgstr ""
"Eyni vaxtda bir neçə timsal işlədə bilərsiniz! Əsad timsal üçün lütfən "
"birini sürükləyin."
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:316 src/nautilus-sidebar.c:740
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:316 src/nautilus-sidebar.c:739
msgid "More Than One Image"
msgstr "Bir Rəsmdən Daha Çox"
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:325 src/nautilus-sidebar.c:759
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:325 src/nautilus-sidebar.c:758
msgid ""
"The file that you dropped is not local. You can only use local images as "
"custom icons."
......@@ -5117,11 +5117,11 @@ msgstr ""
"Sürüklənən fayl yerli deyil. Əsas rəsmlər üçün takcə yerli rəsmləri işlədə "
"bilərsiniz."
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:327 src/nautilus-sidebar.c:761
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:327 src/nautilus-sidebar.c:760
msgid "Local Images Only"
msgstr "Təkcə Yerli Rəsmlər"
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:332 src/nautilus-sidebar.c:766
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:332 src/nautilus-sidebar.c:765
msgid ""
"The file that you dropped is not an image. You can only use local images as "
"custom icons."
......@@ -5129,7 +5129,7 @@ msgstr ""
"Sürüklədiyiniz fayl rəsm deyildir. Əsas rəsmlər üçün takcə yerli rəsmləri "
"işlədə bilərsiniz."
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:334 src/nautilus-sidebar.c:768
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:334 src/nautilus-sidebar.c:767
msgid "Images Only"
msgstr "Təkcə Rəsmlər"
......@@ -5637,7 +5637,7 @@ msgstr "Nautilus seçili cildi bağlaya bilmədi."
#. add the reset background item, possibly disabled
#: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:17
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:36
#: src/nautilus-sidebar.c:564
#: src/nautilus-sidebar.c:563
#, fuzzy
msgid "Use _Default Background"
msgstr "Masa Üstü Arxa Planını Sıfırla"
......@@ -7045,7 +7045,7 @@ msgstr "Yuxarı"
#. Add "View as..." extra bonus choice.
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:49 src/nautilus-window.c:524
#: src/nautilus-window.c:1353
#: src/nautilus-window.c:1359
msgid "View as..."
msgstr "Fərqli göstər ..."
......@@ -7186,13 +7186,13 @@ msgstr "_Nümayişlər"
msgid "_View as..."
msgstr "_Fərqli göstər ..."
#: src/nautilus-sidebar.c:1354
#: src/nautilus-sidebar.c:1353
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "%s ilə aç"
#. Catch-all button after all the others.
#: src/nautilus-sidebar.c:1383
#: src/nautilus-sidebar.c:1382
msgid "Open with..."
msgstr "Fərqli aç ..."
......@@ -7533,26 +7533,26 @@ msgstr ""
msgid "Go forward a number of pages"
msgstr ""
#: src/nautilus-window.c:1059
#: src/nautilus-window.c:1065
#, c-format
msgid "Display this location with \"%s\""
msgstr "Yer çubuğunu \"%s\"da(də) göstər"
#: src/nautilus-window.c:2087
#: src/nautilus-window.c:2093
#, fuzzy
msgid "Application ID"
msgstr "Proqramlar"
#: src/nautilus-window.c:2088
#: src/nautilus-window.c:2094
msgid "The application ID of the window."
msgstr ""
#: src/nautilus-window.c:2094
#: src/nautilus-window.c:2100
#, fuzzy
msgid "Application"
msgstr "Proqramlar"
#: src/nautilus-window.c:2095
#: src/nautilus-window.c:2101
msgid "The NautilusApplication associated with this window."
msgstr ""
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"POT-Creation-Date: 2002-07-22 23:44-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2002-07-25 13:17-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2002-05-23 14:38GMT\n"
"Last-Translator: Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
......@@ -884,37 +884,37 @@ msgstr ""
msgid "Time"
msgstr "Време"
#: components/music/nautilus-music-view.c:498
#: components/music/nautilus-music-view.c:499
msgid "Set Cover Image"
msgstr "Задава картинка на обложка"
#: components/music/nautilus-music-view.c:734
#: components/music/nautilus-music-view.c:735
#, c-format
msgid "Sorry, but '%s' is not a usable image file."
msgstr "Съжалявам, но '%s' не е използваем графичен файл."
#: components/music/nautilus-music-view.c:736
#: components/music/nautilus-music-view.c:737
#: src/nautilus-property-browser.c:1094 src/nautilus-property-browser.c:1342
msgid "Not an Image"
msgstr "Няма картинка"
#: components/music/nautilus-music-view.c:782
#: components/music/nautilus-music-view.c:783
msgid "Select an image file for the album cover:"
msgstr "Избор на графичен файл за обложка на албум:"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1193
#: components/music/nautilus-music-view.c:1194
msgid ""
"Sorry, but the music view is unable to play back sound right now. This is "
"because the Enable sound server startup setting in the Sound section of the "
"Control Center is turned off."
msgstr ""
#: components/music/nautilus-music-view.c:1196
#: components/music/nautilus-music-view.c:1208
#: components/music/nautilus-music-view.c:1197
#: components/music/nautilus-music-view.c:1209
msgid "Unable to Play File"
msgstr "Не мога да Изсвиря Файла"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1204
#: components/music/nautilus-music-view.c:1205
msgid ""
"Sorry, but the music view is unable to play back sound right now. Either "
"another program is using or blocking the sound card, or your sound card is "
......@@ -922,33 +922,33 @@ msgid ""
"use of the sound card."
msgstr ""
#: components/music/nautilus-music-view.c:1232
#: components/music/nautilus-music-view.c:1233
msgid "Sorry, but the music view can't play non-local files yet."
msgstr ""
"Съжалявам, но музикалния преглед не може да изпълнява нелокални файлове за "
"сега."
#: components/music/nautilus-music-view.c:1233
#: components/music/nautilus-music-view.c:1234
msgid "Can't Play Remote Files"
msgstr "Не мога да Изсвиря Отдалечени Файлове"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1519
#: components/music/nautilus-music-view.c:1520
msgid "Drag to seek within track"
msgstr ""
#: components/music/nautilus-music-view.c:1546
#: components/music/nautilus-music-view.c:1547
msgid "Previous"
msgstr "Предишен"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1561
#: components/music/nautilus-music-view.c:1562
msgid "Play"
msgstr "Свири"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1575
#: components/music/nautilus-music-view.c:1576
msgid "Pause"
msgstr "Пауза"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1589
#: components/music/nautilus-music-view.c:1590
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:904
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:919
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:939
......@@ -956,24 +956,24 @@ msgstr "Пауза"
msgid "Stop"
msgstr "Стоп"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1603
#: components/music/nautilus-music-view.c:1604
msgid "Next"
msgstr "Следващ"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1641
#: components/music/nautilus-music-view.c:1642
msgid "cover image"
msgstr ""
#: components/music/nautilus-music-view.c:1712
#: components/music/nautilus-music-view.c:1713
#, c-format
msgid "Sorry, but there was an error reading %s."
msgstr "Съжалявам, но се появи грешка при четене на %s."
#: components/music/nautilus-music-view.c:1713
#: components/music/nautilus-music-view.c:1714
msgid "Can't Read Folder"
msgstr "Не мога да Чета Папка"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1813
#: components/music/nautilus-music-view.c:1814
#, c-format
msgid "<span size=\"xx-large\">%s - %s</span>"
msgstr "<span size=\"xx-large\">%s - %s</span>"
......@@ -4734,7 +4734,7 @@ msgstr "Създава Указател"
#. FIXME: We don't use spaces to pad labels!
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:4451
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:41
#: src/nautilus-sidebar.c:1490
#: src/nautilus-sidebar.c:1489
msgid "_Empty Trash"
msgstr "_Изпразва Кошчето"
......@@ -5045,7 +5045,7 @@ msgstr "Тип"
msgid "Date Modified"
msgstr "Дата на Модифициране"
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:314 src/nautilus-sidebar.c:738
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:314 src/nautilus-sidebar.c:737
msgid ""
"You can't assign more than one custom icon at a time! Please drag just one "
"image to set a custom icon."
......@@ -5053,11 +5053,11 @@ msgstr ""
"Вие не може да назначавате повече от една икона едновременно. Моля извлачете "
"само една картинка за установяване като потребителска икона."
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:316 src/nautilus-sidebar.c:740
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:316 src/nautilus-sidebar.c:739
msgid "More Than One Image"
msgstr "Повече от една картинка"
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:325 src/nautilus-sidebar.c:759
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:325 src/nautilus-sidebar.c:758
msgid ""
"The file that you dropped is not local. You can only use local images as "
"custom icons."
......@@ -5065,11 +5065,11 @@ msgstr ""
"Файла който поставихте не е локален. Вие може да използвате само локални "
"картинки като потребителски икони."
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:327 src/nautilus-sidebar.c:761
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:327 src/nautilus-sidebar.c:760
msgid "Local Images Only"
msgstr "Само локални картинки"
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:332 src/nautilus-sidebar.c:766
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:332 src/nautilus-sidebar.c:765
msgid ""
"The file that you dropped is not an image. You can only use local images as "
"custom icons."
......@@ -5077,7 +5077,7 @@ msgstr ""
"Файла който вие поставихте не е графичен файл. Може да използвате само "
"локални картинки като потребителски икони."
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:334 src/nautilus-sidebar.c:768
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:334 src/nautilus-sidebar.c:767
msgid "Images Only"
msgstr "Само картинки"
......@@ -5585,7 +5585,7 @@ msgstr "Nautilus не можа да монтира избраният дял"
#. add the reset background item, possibly disabled
#: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:17
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:36
#: src/nautilus-sidebar.c:564
#: src/nautilus-sidebar.c:563
#, fuzzy
msgid "Use _Default Background"
msgstr "Използва Подразбиращ се Фон"
......@@ -6936,7 +6936,7 @@ msgstr "Нагоре"
#. Add "View as..." extra bonus choice.
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:49 src/nautilus-window.c:524
#: src/nautilus-window.c:1353
#: src/nautilus-window.c:1359
msgid "View as..."
msgstr "Преглед като..."
......@@ -7074,13 +7074,13 @@ msgstr "_Преглед"
msgid "_View as..."
msgstr "_Преглед като..."
#: src/nautilus-sidebar.c:1354
#: src/nautilus-sidebar.c:1353
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Отваря с %s"
#. Catch-all button after all the others.
#: src/nautilus-sidebar.c:1383
#: src/nautilus-sidebar.c:1382
msgid "Open with..."
msgstr "Отвори с.."
......@@ -7406,24 +7406,24 @@ msgstr ""
msgid "Go forward a number of pages"
msgstr ""
#: src/nautilus-window.c:1059
#: src/nautilus-window.c:1065
#, c-format
msgid "Display this location with \"%s\""
msgstr "Показва това местоположение с \"%s\""
#: src/nautilus-window.c:2087
#: src/nautilus-window.c:2093
msgid "Application ID"
msgstr "ID на Приложение"
#: src/nautilus-window.c:2088
#: src/nautilus-window.c:2094
msgid "The application ID of the window."
msgstr "ID на приложението на прозореца"
#: src/nautilus-window.c:2094
#: src/nautilus-window.c:2100
msgid "Application"
msgstr "Приложение"
#: src/nautilus-window.c:2095
#: src/nautilus-window.c:2101
msgid "The NautilusApplication associated with this window."
msgstr "Приложение на Nautilus свързано с този прозорец"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus 2.0.0\n"
"POT-Creation-Date: 2002-07-22 23:44-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2002-07-25 13:17-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2002-07-22 20:26+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>\n"
"Language-Team: Catalan <gnome@softcatala.net>\n"
......@@ -889,25 +889,25 @@ msgstr "Velocitat en bits"
msgid "Time"
msgstr "Temps"
#: components/music/nautilus-music-view.c:498
#: components/music/nautilus-music-view.c:499
msgid "Set Cover Image"
msgstr "Defineix la imatge de la coberta"
#: components/music/nautilus-music-view.c:734
#: components/music/nautilus-music-view.c:735
#, c-format
msgid "Sorry, but '%s' is not a usable image file."
msgstr "'%s' no és un fitxer d'imatge vàlid!"
#: components/music/nautilus-music-view.c:736
#: components/music/nautilus-music-view.c:737
#: src/nautilus-property-browser.c:1094 src/nautilus-property-browser.c:1342
msgid "Not an Image"
msgstr "No és una imatge"
#: components/music/nautilus-music-view.c:782
#: components/music/nautilus-music-view.c:783
msgid "Select an image file for the album cover:"
msgstr "Seleccioneu un fitxer d'imatge per a la coberta de l'àlbum:"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1193
#: components/music/nautilus-music-view.c:1194
msgid ""
"Sorry, but the music view is unable to play back sound right now. This is "
"because the Enable sound server startup setting in the Sound section of the "
......@@ -917,12 +917,12 @@ msgstr ""
"els paràmetres d'inici que habiliten el servidor de so en la secció de so "
"del Centre de Control estan desactivats."
#: components/music/nautilus-music-view.c:1196
#: components/music/nautilus-music-view.c:1208
#: components/music/nautilus-music-view.c:1197
#: components/music/nautilus-music-view.c:1209
msgid "Unable to Play File"
msgstr "No s'ha pogut reproduir el fitxer"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1204
#: components/music/nautilus-music-view.c:1205
msgid ""
"Sorry, but the music view is unable to play back sound right now. Either "
"another program is using or blocking the sound card, or your sound card is "
......@@ -934,31 +934,31 @@ msgstr ""
"de so configurada correctament. Proveu de sortir de les aplicacions que "
"poden estar blocant la targeta de so"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1232
#: components/music/nautilus-music-view.c:1233
msgid "Sorry, but the music view can't play non-local files yet."
msgstr "La vista de música no pot reproduir encara els fitxers no locals"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1233
#: components/music/nautilus-music-view.c:1234
msgid "Can't Play Remote Files"
msgstr "No es pot reproduir el fitxer remot"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1519
#: components/music/nautilus-music-view.c:1520
msgid "Drag to seek within track"
msgstr "Arrossega per cercar entre la pista"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1546
#: components/music/nautilus-music-view.c:1547
msgid "Previous"
msgstr "Anterior"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1561
#: components/music/nautilus-music-view.c:1562
msgid "Play"
msgstr "Reproduir"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1575
#: components/music/nautilus-music-view.c:1576
msgid "Pause"
msgstr "Pausa"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1589
#: components/music/nautilus-music-view.c:1590
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:904
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:919
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:939
......@@ -966,24 +966,24 @@ msgstr "Pausa"
msgid "Stop"
msgstr "Aturar"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1603
#: components/music/nautilus-music-view.c:1604
msgid "Next"
msgstr "Següent"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1641
#: components/music/nautilus-music-view.c:1642
msgid "cover image"
msgstr "imatge de la coberta"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1712
#: components/music/nautilus-music-view.c:1713
#, c-format
msgid "Sorry, but there was an error reading %s."
msgstr "S'ha produït un error en llegir %s."
#: components/music/nautilus-music-view.c:1713
#: components/music/nautilus-music-view.c:1714
msgid "Can't Read Folder"
msgstr "No es pot llegir la carpeta"
#: components/music/nautilus-music-view.c:1813
#: components/music/nautilus-music-view.c:1814
#, c-format
msgid "<span size=\"xx-large\">%s - %s</span>"
msgstr "<span size=\"xx-large\">%s - %s</span>"
......@@ -4759,7 +4759,7 @@ msgstr "Crea un _enllaç"
#. FIXME: We don't use spaces to pad labels!
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:4451
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:41
#: src/nautilus-sidebar.c:1490
#: src/nautilus-sidebar.c:1489
msgid "_Empty Trash"
msgstr "_Buida la Paperera"
......@@ -5071,7 +5071,7 @@ msgstr "Tipus"
msgid "Date Modified"
msgstr "Data de modificació"
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:314 src/nautilus-sidebar.c:738
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:314 src/nautilus-sidebar.c:737
msgid ""
"You can't assign more than one custom icon at a time! Please drag just one "
"image to set a custom icon."
......@@ -5079,11 +5079,11 @@ msgstr ""
"No podeu assignar més d'una icona personalitzada a la vegada! Arrossega "
"només una imatge per especificar una icona personalitzada."
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:316 src/nautilus-sidebar.c:740
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:316 src/nautilus-sidebar.c:739
msgid "More Than One Image"
msgstr "Més d'una imatge"
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:325 src/nautilus-sidebar.c:759