Commit 6eee2340 authored by Denis Lackovic's avatar Denis Lackovic

*** empty log message ***

parent 5c2ed775
2004-03-20 Robert Sedak <robert.sedak@sk.htnet.hr>
* hr.po: Updated Croatian translation.
2004-03-19 Dmitry G. Mastrukov <dmitry@taurussoft.org>
* ru.po: Updated Russian translation
......
......@@ -4,15 +4,15 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus 0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-15 15:19+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-05 23:51+CET\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-21 09:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-21 09:26+CET\n"
"Last-Translator: auto\n"
"Language-Team: Croatian <lokalizacija@linux.hr>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: TransDict server\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
......@@ -27,8 +27,8 @@ msgid ""
"Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
"look like Nautilus Views"
msgstr ""
"Tvornica objekata koji omataju obične Bonobo kontrole ili uključive elemente "
"kako bi izgledali kao Nautilus pogledi"
"Tvornica objekata koji omataju obične Bonobo kontrole ili uključive "
"elemente kako bi izgledali kao Nautilus pogledi"
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:4
msgid "Nautilus component adapter factory"
......@@ -52,24 +52,22 @@ msgid "Nautilus Emblem view"
msgstr "Pregled Nautilusovih obilježja"
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
#, fuzzy, c-format
#, , c-format
msgid "Couldn't remove emblem with name '%s'."
msgstr "Nisam mogao ukloniti obilježje s imanom '%s'."
msgstr "Nisam mogao ukloniti obilježje s imenom '%s'."
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:204
msgid ""
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one you "
"added yourself."
msgstr ""
"To je vjerojatno zato jer je obilježje trajno, a ne takvo koje ste sami "
"dodali."
msgstr "To je vjerojatno zato jer je obilježje trajno, a ne takvo koje ste sami dodali."
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:205
msgid "Couldn't Remove Emblem"
msgstr "Nisam mogao ukloniti obilježje"
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:239
#, fuzzy, c-format
#, , c-format
msgid "Couldn't rename emblem with name '%s'."
msgstr "Nisam mogao preimenovati obilježje s imenom '%s'."
......@@ -77,9 +75,7 @@ msgstr "Nisam mogao preimenovati obilježje s imenom '%s'."
msgid ""
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one that you "
"added yourself."
msgstr ""
"To je vjerojatno zato jer je obilježje trajno, a ne takvo koje ste sami "
"dodali."
msgstr "To je vjerojatno zato jer je obilježje trajno, a ne takvo koje ste sami dodali."
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:241
msgid "Couldn't Rename Emblem"
......@@ -114,8 +110,8 @@ msgid ""
"Enter a descriptive name next to the emblem. This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
"Unesite opisno ime pored obilježja. Ovo ime će se koristiti na drugim "
"mjestima za prepoznavanje obilježja."
"Unesite opisno ime pored obilježja. Ovo ime će se koristiti na drugim mjestima "
"za prepoznavanje obilježja."
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
msgid "Some of the files could not be added as emblems."
......@@ -239,19 +235,18 @@ msgstr "ISO klasa brzine"
msgid "Software"
msgstr "Softver"
#. plural form
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:222
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
#, , c-format
msgid "<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
msgid_plural ""
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
msgid_plural "<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
msgstr[0] ""
"<b>Vrsta slike:</b> %s (%s)\n"
msgstr[0] "<b>Vrsta slike:</b> %s (%s)\n"
"<b>Veličina:</b> %dx%d točaka\n"
msgstr[1] "<b>Vrsta slike:</b> %s (%s)\n"
"<b>Veličina:</b> %dx%d točaka\n"
msgstr[1] ""
"<b>Vrsta slike:</b> %s (%s)\n"
msgstr[2] "<b>Vrsta slike:</b> %s (%s)\n"
"<b>Veličina:</b> %dx%d točaka\n"
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:237
......@@ -1069,10 +1064,10 @@ msgid ""
"\", \"owner\", \"group\", \"permissions\", \"octal_permissions\" and "
"\"mime_type\"."
msgstr ""
"Popis opisa ispod sličica u pogledu sličicama ili radnoj površini. Stvarni "
"broj opisa pokazan ovisi o razini uvećanja. Moguće vrijednosti su: \"size\", "
"\"type\", \"date_modified\", \"date_changed\", \"date_accessed\", \"owner\", "
"\"group\", \"permissions\", \"octal_permissions\" i \"mime_type\"."
"Popis opisa ispod sličica u pogledu sličicama ili radnoj površini. "
"Stvarni broj opisa pokazan ovisi o razini uvećanja. Moguće vrijednosti su: \"size\", "
"\"type\", \"date_modified\", \"date_changed\", \"date_accessed\", \"owner\", \"group\", "
"\"permissions\", \"octal_permissions\" i \"mime_type\"."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:2
msgid "Add Nautilus to session"
......@@ -1097,9 +1092,9 @@ msgid ""
"If set to \"search_by_text_and_properties\", then Nautilus will search for "
"files by file name and file properties."
msgstr ""
"Kriterij za pretragu datoteka traženih iz trake pretrage. Ako je postavljeno "
"na\"traži_po_tekstu\" tada će Nautilus tražiti datoteke po imenu. Ako je "
"postavljeno na \"traži_po_tekstu_i_svojstvima\" tada će Nautilus tražiti "
"Kriterij za pretragu datoteka traženih iz trake pretrage. Ako je postavljeno na"
"\"traži_po_tekstu\" tada će Nautilus tražiti datoteke po imenu. "
"Ako je postavljeno na \"traži_po_tekstu_i_svojstvima\" tada će Nautilus tražiti "
"datoteke po imenu i svojstvima."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:7
......@@ -1188,23 +1183,23 @@ msgstr "Uključi 'posebne' zastavice u dijalogu postavki"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:28
msgid "Enables the classic Nautilus behavior, where all windows are browsers"
msgstr ""
msgstr "Omogućuje klasično ponašanje Nautilusa, kada su svi prozori pretraživači."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:29
msgid ""
"Filename for the default folder background. Only used if background_set is "
"true."
msgstr ""
"Ime datoteke za uobičajenu pozadinu mape. Koristi se samo ako je postavljeno "
"background_set."
"Ime datoteke za uobičajenu pozadinu mape. Koristi se samo ako je "
"postavljeno background_set."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:30
msgid ""
"Filename for the default side pane background. Only used if "
"side_pane_background_set is true."
msgstr ""
"Ime datoteke za uobičajenu pozadinu bočne ploče. Koristi se jedino ako je "
"postavljeno side_background_set."
"Ime datoteke za uobičajenu pozadinu bočne ploče. Koristi se jedino ako "
"je postavljeno side_background_set."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:31
msgid ""
......@@ -1213,10 +1208,11 @@ msgid ""
"massive folders. A negative value denotes no limit. The limit is approximate "
"due to the reading of folders chunk-wise."
msgstr ""
"Mape vće od ove veličine biti će okvirno smanjenena datu veličinu. Svrha je "
"izbjeći nenamjerno povećanje hrpe (heap) i ubijanje Nautilusa na velikim "
"mapama. Negativna vrijednost označuje da nema ograničenja. Granica je "
"približna jer se direktoriji čitaju u blokovima."
"Mape vće od ove veličine biti će okvirno smanjene"
"na datu veličinu. Svrha je izbjeći nenamjerno povećanje hrpe (heap) i "
"ubijanje Nautilusa na velikim mapama. Negativna vrijednost označuje "
"da nema ograničenja. Granica je približna jer se direktoriji čitaju u "
"blokovima."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:32
msgid "Hide default bookmarks in the bookmark menu"
......@@ -1230,33 +1226,26 @@ msgstr "Sličica početne mape je vidljiva na radnoj površini"
msgid ""
"If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. "
"Otherwise it will show both folders and files."
msgstr ""
"Ukoliko je postavljeno, Nautilus će prikazati samo mape u ploči stabla Inače "
"će biti prikazani i mape i datoteke."
msgstr "Ukoliko je postavljeno, Nautilus će prikazati samo mape u ploči stabla Inače će biti prikazani i mape i datoteke."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:35
msgid ""
"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr ""
"Ukoliko je postavljeno, u novotvorenim prozorima će se prikazivati traka za "
msgid "If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr """Ukoliko je postavljeno, u novotvorenim prozorima će se prikazivati traka za "
"unos adrese."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:36
msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
msgstr ""
"Ukoliko je postavljeno, u novotvorenim prozorima će se prikazivati bočni "
msgstr """Ukoliko je postavljeno, u novotvorenim prozorima će se prikazivati bočni "
"okvir."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:37
msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible."
msgstr ""
"Ukoliko je postavljeno, u novotvorenim prozorima će se prikazivati statusna "
msgstr """Ukoliko je postavljeno, u novotvorenim prozorima će se prikazivati statusna "
"traka."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:38
msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible."
msgstr ""
"Ukoliko je postavljeno, u novotvorenim prozorima će se prikazivati alatne "
msgstr """Ukoliko je postavljeno, u novotvorenim prozorima će se prikazivati alatne "
"trake."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:39
......@@ -1280,8 +1269,8 @@ msgid ""
"If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
"put files in the trash."
msgstr ""
"Ukoliko je postavljeno, Nautilus će tražiti potvrdu pri premještanju "
"datoteka u smeće."
"Ukoliko je postavljeno, Nautilus će tražiti potvrdu pri premještanju datoteka "
"u smeće."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42
msgid ""
......@@ -1293,8 +1282,7 @@ msgstr ""
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43
msgid "If set to true, then Nautilus will draw the icons on the desktop."
msgstr ""
"Ukoliko je postavljeno, Nautilus će iscrtavati sličice na radnoj površini."
msgstr "Ukoliko je postavljeno, Nautilus će iscrtavati sličice na radnoj površini."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:44
msgid ""
......@@ -1303,8 +1291,8 @@ msgid ""
"feature can be dangerous, so use caution."
msgstr ""
"Ukoliko je postavljeno, Nautilus će imati mogućnost trenutnog brisanja "
"datoteka, umjesto premještanja u smeće. Ova mogućnost može biti opasna, pa "
"je koristite uz ozprez."
"datoteka, umjesto premještanja u smeće. Ova mogućnost može biti opasna, pa je "
"koristite uz ozprez."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45
msgid ""
......@@ -1328,7 +1316,7 @@ msgid ""
"If set to true, then all Nautilus windows will be browser windows. This is "
"how Nautilus used to behave before version 2.6, and some people prefer this "
"behavior."
msgstr ""
msgstr "Ako je uključeno, tada će prozori Nautilusa biti prozori pretraživanja. Ovako se Nautilus ponašao prije inačiva 2.6, te neki korisnici daju prednost takvome ponašanju."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
msgid ""
......@@ -1336,8 +1324,8 @@ msgid ""
"displayed. Currently, only files ending in a tilde (~) are considered backup "
"files."
msgstr ""
"Ukoliko je postavljeno, prikazivati će se sigurnosne kopije datoteka "
"datoteka. Trenutno, samo datoteke čije ime završava tildom (~) se smatraju "
"Ukoliko je postavljeno, prikazivati će se sigurnosne kopije datoteka datoteka. "
"Trenutno, samo datoteke čije ime završava tildom (~) se smatraju "
"sigurnosnim kopijama."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
......@@ -1361,25 +1349,23 @@ msgstr ""
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put "
"on the desktop."
msgstr ""
"Ukoliko je ovo postavljeno, sličica koja pokazuje na smeće će biti "
"postavljena na radnu površinu."
msgstr "Ukoliko je ovo postavljeno, sličica koja pokazuje na smeće će biti postavljena na radnu površinu."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
"the desktop."
msgstr ""
"Ukoliko je ovo postavljeno, sličica koja pokazuje na osobnu mapu biti će "
"postavljena na radnu površinu."
"Ukoliko je ovo postavljeno, sličica koja pokazuje na osobnu mapu biti "
"će postavljena na radnu površinu."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
"desktop."
msgstr ""
"Ukoliko je ovo postavljeno, sličica koja pokazuje na smeće biti će "
"postavljena na radnu površinu."
"Ukoliko je ovo postavljeno, sličica koja pokazuje na smeće biti će postavljena na "
"radnu površinu."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
msgid ""
......@@ -1400,26 +1386,22 @@ msgid ""
msgstr ""
"Ukoliko je postavljeno, datoteke u novim prozorima biti će poredane u "
"obrnutom poretku. Npr. ako su poredane po imenu, onda umjesto poredanja "
"datoteka od \"a\" do \"ž\", biti će poredane od \"a\" do \"ž\".Ako su "
"poredane po rastući veličini, tada će biti poredane padajući."
"datoteka od \"a\" do \"ž\", biti će poredane od \"a\" do \"ž\"."
"Ako su poredane po rastući veličini, tada će biti poredane padajući."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
msgid "If true, icons will be laid out tighter by default in new windows."
msgstr ""
"Ukoliko je postavljeno, sličice će biti poredane bliže jedna drugoj u novim "
msgstr """Ukoliko je postavljeno, sličice će biti poredane bliže jedna drugoj u novim "
"prozorina."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
msgid ""
"If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
msgstr ""
"Ukoliko je postavljeno, oznake će biti smještene pored sličica umjesto ispod "
msgid "If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
msgstr """Ukoliko je postavljeno, oznake će biti smještene pored sličica umjesto ispod "
"njih."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
msgstr ""
"Ukoliko je postavljeno, novi prozori će uobičajeno koristiti ručni raspored."
msgstr "Ukoliko je postavljeno, novi prozori će uobičajeno koristiti ručni raspored."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
msgid ""
......@@ -1428,8 +1410,8 @@ msgid ""
"load or use lots of memory."
msgstr ""
"Za slike koje prelaze ovu veličinu (u bajtovima) neće biti prikazana "
"umanjena slika. Svrha ovoga je da se izbegne umanjivanje velikih slika jer "
"to može potrajati ili koristiti previše memorije."
"umanjena slika. Svrha ovoga je da se izbegne umanjivanje velikih slika jer to "
"može potrajati ili koristiti previše memorije."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
msgid "List of possible captions on icons"
......@@ -1510,11 +1492,11 @@ msgid ""
"on a remote server. If set to \"local_only\" then only plays previews on "
"local filesystems. If set to \"never\" then it never previews sound."
msgstr ""
"Gubitak brzine radi pregleda zvučnih datoteka pri prelasku miša preko "
"sličica datoteka. Ukoliko je postavljeno na \"always\" uvijek se pušta zvuk, "
"čak i ako je datoteka na udaljenom računalu. Ukoliko je postavljeno na "
"\"local_only\", pušta se zvuk samo za lokalne datoteke. Ukoliko je "
"postavljeno na \"never\", nikad se ne pušta zvuk."
"Gubitak brzine radi pregleda zvučnih datoteka pri prelasku miša preko sličica "
"datoteka. Ukoliko je postavljeno na \"always\" uvijek se pušta zvuk, čak i ako "
"je datoteka na udaljenom računalu. Ukoliko je postavljeno na \"local_only\", "
"pušta se zvuk samo za lokalne datoteke. Ukoliko je postavljeno na \"never\", "
"nikad se ne pušta zvuk."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:77
msgid ""
......@@ -1551,11 +1533,11 @@ msgid ""
"server. If set to \"local_only\" then only show counts for local "
"filesystems. If set to \"never\" then never bother to compute item counts."
msgstr ""
"Gubitak brzine radi prikazivanja broja stavki u mapi. Ukoliko je postavljeno "
"na \"always\" uvijek se prikazuje broj stavki, čak i ako je direktorij na "
"udaljenom računalu. Ukoliko je postavljeno na \"local_only\", prikazuje se "
"broj stavki samo za lokalne direktorije. Ukoliko je postavljeno na \"never"
"\", onda se nikad ne prikazuje broj stavki."
"Gubitak brzine radi prikazivanja broja stavki u mapi. Ukoliko je "
"postavljeno na \"always\" uvijek se prikazuje broj stavki, čak i ako je "
"direktorij na udaljenom računalu. Ukoliko je postavljeno na \"local_only\", "
"prikazuje se broj stavki samo za lokalne direktorije. Ukoliko je postavljeno "
"na \"never\", onda se nikad ne prikazuje broj stavki."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:80
msgid ""
......@@ -1591,8 +1573,8 @@ msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the home icon on the "
"desktop."
msgstr ""
"Ovo ime se može postaviti ukoliko želite prilagođeno ime za osobnu sličicu "
"na radnoj površini."
"Ovo ime se može postaviti ukoliko želite prilagođeno ime za osobnu sličicu na "
"radnoj površini."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:86
msgid ""
......@@ -1620,9 +1602,7 @@ msgstr "Koristi zgusnuti raspored u novim prozorima"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:91
msgid "What to do with executable text files when activated"
msgstr ""
"Što treba napraviti sa izvršnim tekstualnim datoteka prilikom njihove "
"aktivacije"
msgstr "Što treba napraviti sa izvršnim tekstualnim datoteka prilikom njihove aktivacije"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:92
msgid ""
......@@ -1631,8 +1611,8 @@ msgid ""
"\"ask\" to ask what to do via a dialog, and \"display\" to display them as "
"text files."
msgstr ""
"Što treba napraviti sa izvršnim tekstualnim datoteka prilikom njihove "
"aktivacije(jednostruki ili dvostruki klik). Moguće vrijednosti su \"launch\" "
"Što treba napraviti sa izvršnim tekstualnim datoteka prilikom njihove aktivacije"
"(jednostruki ili dvostruki klik). Moguće vrijednosti su \"launch\" "
"za pokretanje istih kao programa, \"ask\" za postavljanje pitanja pomoću "
"dijaloga, i \"display\" za prikazivanje kao tekstualnih datoteka."
......@@ -1643,7 +1623,8 @@ msgid ""
"and \"icon_view\"."
msgstr ""
"Pri posjeti mape koristi se ovaj preglednik osima ako ste odabrali drugi "
"pogled za određenu mapi. Moguće vrijednosti su \"list_view\" i \"icon_view\"."
"pogled za određenu mapi. Moguće vrijednosti su \"list_view\" i "
"\"icon_view\"."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:94
msgid "When to show number of items in a folder"
......@@ -1691,26 +1672,23 @@ msgstr "Širina bočne ploče"
#: libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:365
msgid "Move _Up"
msgstr ""
msgstr "Pomakni _gore"
#: libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:374
msgid "Move _Down"
msgstr ""
msgstr "Pomakni _dolje"
#: libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:383
#, fuzzy
msgid "_Show"
msgstr "Pokažii %s"
msgstr "_Prikaži"
#: libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:393
#, fuzzy
msgid "_Hide"
msgstr "_Pomoć"
msgstr "_Sakrij"
#: libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:406
#, fuzzy
msgid "_Use Default"
msgstr "Koristi _uobičajenu pozadinu"
msgstr "_Koristi uobičajeno"
#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:44
msgid "The name and icon of the file."
......@@ -1807,9 +1785,7 @@ msgstr "Ne možete ukloniti sličicu diska."
msgid ""
"If you want to eject the volume, please use Eject in the right-click menu of "
"the volume."
msgstr ""
"Ukoliko želite izbaciti disk, molim koristite \"Izbaci\" u izborniku koji "
"ćete dobiti desnim klikom na sličicu diska."
msgstr "Ukoliko želite izbaciti disk, molim koristite \"Izbaci\" u izborniku koji ćete dobiti desnim klikom na sličicu diska."
#: libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:108
msgid "Can't Delete Volume"
......@@ -1863,21 +1839,16 @@ msgid "Couldn't Install Emblem"
msgstr "Ne mogu instalirati obilježje"
#: libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:203
msgid ""
"Sorry, but emblem keywords can only contain letters, spaces and numbers."
msgstr ""
"Nažalost, ključne riječi obilježja mogu sadržati samo slova, razmake i "
"brojeve."
msgid "Sorry, but emblem keywords can only contain letters, spaces and numbers."
msgstr "Nažalost, ključne riječi obilježja mogu sadržati samo slova, razmake i brojeve."
#. this really should never happen, as a user has no idea
#. * what a keyword is, and people should be passing a unique
#. * keyword to us anyway
#.
#. * what a keyword is, and people should be passing a unique
#. * keyword to us anyway
#: libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:213
#, fuzzy, c-format
#, , c-format
msgid "Sorry, but there is already an emblem named \"%s\"."
msgstr ""
"Nažalost, već postoji obilježje imena \"%s\". Odaberite neko drugo ime."
msgstr "Žao mi je, ali već postoji obilježje imena \"%s\"."
#: libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:214
msgid "Please choose a different emblem name."
......@@ -1917,12 +1888,9 @@ msgid "Error while moving."
msgstr "Greška pri premještanju."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:552
#, fuzzy, c-format
#, , c-format
msgid "\"%s\" cannot be moved because it is on a read-only disk."
msgstr ""
"Greška pri premještanju.\n"
"\n"
"Ne mogu premjestiti \"%s\" zato jer je na disku na koji se ne može pisati."
msgstr "Ne mogu premjestiti \"%s\", jer je na disku na koji se ne može pisati."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:562
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:568
......@@ -1930,79 +1898,57 @@ msgid "Error while deleting."
msgstr "Greška pri brisanju."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:563
#, fuzzy, c-format
#, , c-format
msgid ""
"\"%s\" cannot be deleted because you do not have permissions to modify its "
"parent folder."
msgstr ""
"Greška pri brisanju.\n"
"\n"
"Ne mogu obrisati \"%s\" zato jer nemate dozvole za promijenu direktorija u "
"kojem se nalazi."
msgstr "Ne mogu obrisati \"%s\", jer nemate dozvole za promijenu mape u kojoj se nalazi."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:569
#, fuzzy, c-format
#, , c-format
msgid "\"%s\" cannot be deleted because it is on a read-only disk."
msgstr ""
"Greška pri brisanju.\n"
"\n"
"Ne mogu obrisati \"%s\" zato jer se nalazi na disku kojeg se može samo čitati"
msgstr "Ne mogu obrisati \"%s\", jer se nalazi na disku kojeg se može samo čitati"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:600
#, fuzzy, c-format
#, , c-format
msgid ""
"\"%s\" cannot be moved because you do not have permissions to change it or "
"its parent folder."
msgstr ""
"Greška pri premještanju.\n"
"\n"
"Ne mogu premjestiti datoteku \"%s\" zato jer nemate dozvole za njeno "
"mijenjanje ili mijenjanje direktorija u kojem se nalazi."
msgstr "Ne mogu premjestiti \"%s\", jer nemate dozvole za njeno mijenjanje ili mijenjanje mape u kojoj se nalazi."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:604
msgid "Error while moving. "
msgstr "Greška pri premještanju."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:605
#, fuzzy, c-format
#, , c-format
msgid ""
"Cannot move \"%s\" because it or its parent folder are contained in the "
"destination."
msgstr ""
"Greška pri premještanju.\n"
"\n"
"Ne mogu premjestiti datoteku \"%s\" zato jer se ona ili njezin direktorij "
"nalaze u odredištu."
msgstr "Ne mogu premjestiti \"%s\" zato jer se ona ili njezina mapa nalaze u odredištu."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:615
#, fuzzy, c-format
#, , c-format
msgid ""
"Cannot move \"%s\" to the trash because you do not have permissions to "
"change it or its parent folder."
msgstr ""
"Greška pri premještanju.\n"
"\n"
"Ne mogu premjestiti datoteku \"%s\" u Smeće zato jer nemate dozvole za njeno "
"mijenjanje ili mijenjanje direktorij u kojem se nalazi."
msgstr "Ne mogu premjestiti \"%s\" u Smeće, jer nemate dozvole za njeno mijenjanje ili mijenjanje mape u kojoj se nalazi."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:637
msgid "Error while copying."
msgstr "Greška pri kopiranju."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:638
#, fuzzy, c-format
#, , c-format
msgid "\"%s\" cannot be copied because you do not have permissions to read it."
msgstr ""
"Greška pri kopiranju.\n"
"\n"
"Ne mogu kopirati datoteku \"%s\" zato jer nemate dozvole za njeno čitanje."
msgstr "Ne mogu kopirati datoteku \"%s\", jer nemate dozvole za njeno čitanje."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:658
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:679
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:683
#, fuzzy, c-format
#, , c-format
msgid "Error while copying to \"%s\"."
msgstr "Greška pri kopiranju."
msgstr "Greška pri kopiranju u \"%s\"."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:659
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:664
......@@ -2011,14 +1957,14 @@ msgid "There is not enough space on the destination."
msgstr "Nema dovoljno mjesta u odredištu."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:663
#, fuzzy, c-format
#, , c-format
msgid "Error while moving to \"%s\"."
msgstr "Greška pri premještanju."
msgstr "Greška pri premještanju u \"%s\"."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:667
#, fuzzy, c-format
#, , c-format
msgid "Error while creating link in \"%s\"."
msgstr "Greška pri stvaranju veze."
msgstr "Greška pri stvaranju veze u \"%s\"."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:680
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:691
......@@ -2034,20 +1980,20 @@ msgstr "S odredišnog diska se može samo čitati."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:690
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:694
#, fuzzy, c-format
#, , c-format
msgid "Error while moving items to \"%s\"."
msgstr "Greška pri premještanju."
msgstr "Greška pri premještanju stavki u \"%s\"."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:701
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:705
#, fuzzy, c-format
#, , c-format
msgid "Error while creating links in \"%s\"."
msgstr "Greška pri stvaranju veze."
msgstr "Greška pri stvaranju veza u \"%s\"."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:733
#, fuzzy, c-format
#, , c-format
msgid "Error \"%s\" while copying \"%s\"."
msgstr "Greška pri kopiranju."
msgstr "Greška \"%s\" pri kopiranju \"%s\"."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:734
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:738
......@@ -2061,42 +2007,39 @@ msgid "Would you like to continue?"
msgstr "Želite li nastaviti?"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:737
#, fuzzy, c-format
#, , c-format
msgid "Error \"%s\" while moving \"%s\"."
msgstr "Greška pri premještanju."
msgstr "Greška \"%s\" pri premještanju \"%s\"."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:741
#, fuzzy, c-format
#, , c-format
msgid "Error \"%s\" while creating a link to \"%s\"."
msgstr ""
"Greška \"%s\" pri stvaranju linka \"%s\".\n"
"\n"
"Želite li nastaviti?"
msgstr "Greška \"%s\" pri stvaranju veze na \"%s\"."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:747
#, fuzzy, c-format
#, , c-format
msgid "Error \"%s\" while deleting \"%s\"."
msgstr "Greška pri brisanju."
msgstr "Greška \"%s\" pri brisanju \"%s\"."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:762
#, fuzzy, c-format
#, , c-format
msgid "Error \"%s\" while copying."
msgstr "Greška pri kopiranju."
msgstr "Greška \"%s\" pri kopiranju."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:766
#, fuzzy, c-format
#, , c-format
msgid "Error \"%s\" while moving."
msgstr "Greška pri premještanju."
msgstr "Greška \"%s\" pri premještanju."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:770
#, fuzzy, c-format
#, , c-format
msgid "Error \"%s\" while linking."
msgstr "Greška pri stvaranju veze."
msgstr "Greška \"%s\" pri stvaranju veze."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:776
#, fuzzy, c-format
#, , c-format
msgid "Error \"%s\" while deleting."
msgstr "Greška pri brisanju."
msgstr "Greška \"%s\" pri brisanju."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:902
msgid "Error While Copying"
......@@ -2126,44 +2069,39 @@ msgid "_Retry"
msgstr "_Ponovi"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1027
#, fuzzy, c-format
#, , c-format
msgid "Could not move \"%s\" to the new location."
msgstr "Ne mogu završiti navedenu akciju."
msgstr "Nisam mogao premjestiti \"%s\" na novu lokaciju."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1030
msgid ""
"The name is already used for a special item that cannot be removed or "
"replaced. If you still want to move the item, rename it and try again."
msgstr ""
"Ime se već koristi za posebne stavke koje ne mogu biti uklonjene ili "
"zamijenjene. AKo još uvijek želite premjestiti stavku, preimenovati je, "
"pokušajte ponovo."
"Ime se već koristi za posebne stavke koje ne mogu biti uklonjene ili zamijenjene. "
"AKo još uvijek želite premjestiti stavku, preimenovati je, pokušajte ponovo."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1034
#, fuzzy, c-format
#, , c-format
msgid "Could not copy \"%s\" to the new location."
msgstr "Ne mogu završiti navedenu akciju."
msgstr "Nisam mogao klopirati \"%s\" na novu lokaciju."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1037
msgid ""
"The name is already used for a special item that cannot be removed or "
"replaced. If you still want to copy the item, rename it and try again."
msgstr ""
"Ime se već koristi za posebne stavke koje ne mogu biti uklonjene ili "
"zamijenjene. AKo još uvijek želite kopirati stavku, preimenovati je, "
"pokušajte ponovo."
"Ime se već koristi za posebne stavke koje ne mogu biti uklonjene ili zamijenjene. "
"AKo još uvijek želite kopirati stavku, preimenovati je, pokušajte ponovo."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1043
msgid "Unable to Replace File"
msgstr "Ne mogu zamijeniti datoteku."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1056
#, fuzzy, c-format
#, , c-format
msgid "The file \"%s\" already exists. Would you like to replace it?"
msgstr ""