Commit 6378ef9a authored by Ole Laursen's avatar Ole Laursen Committed by Ole Laursen
Browse files

Ported Danish translation from gnome-2-2 branch, not updated yet.

2003-05-19  Ole Laursen  <olau@hardworking.dk>

	* da.po: Ported Danish translation from gnome-2-2 branch, not
	updated yet.
parent 90b933a2
2003-05-19 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Ported Danish translation from gnome-2-2 branch, not
updated yet.
=== nautilus 2.3.2 ===
2003-05-19 Duarte Loreto <happyguy_pt@hotmail.com>
......
......@@ -23,8 +23,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Nautilus\n"
"POT-Creation-Date: 2003-05-19 14:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-03-25 23:52+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2003-05-19 21:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-05-19 21:45+0200\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1079,7 +1079,7 @@ msgstr ""
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:7
#, fuzzy
msgid "Custom Background Set"
msgstr "Nulstil baggrund"
msgstr "Baggrund"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:8
#, fuzzy
......@@ -1104,19 +1104,21 @@ msgstr "Nulstil _baggrund"
msgid "Default Side Pane Background Color"
msgstr "Nulstil _baggrund"
# 'desktop' giver sig selv i konteksten og en kortere tekst giver en kønnere menu
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:12
#, fuzzy
msgid "Default Side Pane Background Filename"
msgstr ""
msgstr "Nulstil _baggrund"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:13
#, fuzzy
msgid "Default folder viewer"
msgstr "Forvalgt visning"
msgstr "Start_zoomniveau"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:14
#, fuzzy
msgid "Default sort order"
msgstr "Standardskrifttype:"
msgstr "Ikke-udjævnet standardskrifttype:"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:15
#, fuzzy
......@@ -1153,11 +1155,9 @@ msgstr "Genskab det gamle navn"
msgid "Desktop trash icon name"
msgstr "Genskab det gamle navn"
# engelsk tekst sværtforståelig, det drejer sig bl.a. om valg som 'sticky bit'
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:22
#, fuzzy
msgid "Enable 'special' flags in file preferences dialog"
msgstr "Avancerede filtilvalg i _egenskabsvinduer"
msgstr ""
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:23
msgid ""
......@@ -1172,9 +1172,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:25
#, fuzzy
msgid "Hide default bookmarks in the bookmark menu."
msgstr "_Medtag ikke indbyggede bogmærker i bogmærkemenuen"
msgstr ""
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:26
msgid "Home icon visible on desktop"
......@@ -1331,12 +1330,12 @@ msgstr ""
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
#, fuzzy
msgid "Nautilus handles drawing the desktop"
msgstr "_Lad Nautilus optegne skrivebordet"
msgstr "Filhåndteringsskrivebordsikonvisning til Nautilus"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
#, fuzzy
msgid "Nautilus uses the users home directory as the desktop"
msgstr "Benyt din _hjemmemappe til skrivebord"
msgstr "Nautilus kunne ikke oprette mappen %s."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
msgid "Only show directories in the tree sidebar"
......@@ -1351,7 +1350,7 @@ msgstr ""
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
#, fuzzy
msgid "Reverse sort order in new windows"
msgstr "_Åbn hver fil eller mappe i et nyt vindue"
msgstr "Åbn i et nyt vindue"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
#, fuzzy
......@@ -1361,22 +1360,19 @@ msgstr "Forsøg at tilpasse til vinduet"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
#, fuzzy
msgid "Show location bar in new windows"
msgstr "Vis _sidepanel i nye vinduer"
msgstr "Program-id'en for vinduet"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
#, fuzzy
msgid "Show side bar in new windows"
msgstr "Vis _sidepanel i nye vinduer"
msgstr ""
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
#, fuzzy
msgid "Show status bar in new windows"
msgstr "Vis s_tatuslinje i nye vinduer"
msgstr ""
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
#, fuzzy
msgid "Show toolbar in new windows"
msgstr "Vis s_tatuslinje i nye vinduer"
msgstr ""
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
#, fuzzy
......@@ -1430,9 +1426,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:71
#, fuzzy
msgid "The default width of the sidebar in new windows."
msgstr "Vis _sidepanel i nye vinduer"
msgstr ""
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:72
#, fuzzy
......@@ -1444,18 +1439,16 @@ msgid "The side pane view to show in newly opened windows."
msgstr ""
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:74
#, fuzzy
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the home link icon on the "
"desktop."
msgstr "Papirkurven skal befinde sig på skrivebordet."
msgstr ""
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:75
#, fuzzy
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the trash icon on the "
"desktop."
msgstr "Papirkurven skal befinde sig på skrivebordet."
msgstr ""
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:76
msgid "Trash icon visible on desktop"
......@@ -1547,9 +1540,8 @@ msgid "Whether to show dotfiles"
msgstr ""
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:94
#, fuzzy
msgid "width of the sidebar"
msgstr "Skjul s_idepanel"
msgstr ""
#: libnautilus-private/filesystem-attributes.xml.h:1
msgid "AFFS Volume"
......@@ -5745,7 +5737,7 @@ msgstr "Slå brug af tættere placering til/fra"
#: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:24
msgid "_Keep Aligned"
msgstr ""
msgstr "_Hold justeret"
#: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:25
msgid "_Manually"
......@@ -7111,13 +7103,13 @@ msgstr "Sidepanelet stødte på en fejl"
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1328
#, c-format
msgid "Couldn't find \"%s\". Please check the spelling and try again."
msgstr "Kunne ikke finde \"%s\". Tjek venligst stavningen og prøv igen."
msgstr "Kunne ikke finde \"%s\". Kontrollér stavningen og prøv igen."
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1334
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" is not a valid location. Please check the spelling and try again."
msgstr "\"%s\" er ikke et gyldigt sted. Tjek venligst stavningen og prøv igen."
msgstr "\"%s\" er ikke et gyldigt sted. Kontrollér stavningen og prøv igen."
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1348
#, c-format
......@@ -7137,12 +7129,12 @@ msgstr "Nautilus har ingen fremviser installeret der kan vise \"%s\"."
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1368
#, c-format
msgid "Couldn't display \"%s\", because Nautilus cannot handle %s: locations."
msgstr "Kunne ikke vise \"%s\" fordi Nautilus ikke kan behandle %s: steder."
msgstr "Kunne ikke vise \"%s\" fordi Nautilus ikke kan behandle %s:-steder."
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1374
#, c-format
msgid "Couldn't display \"%s\", because the attempt to log in failed."
msgstr "Kunne ikke vise \"%s\" fordi pålogningsforsøget fejlede."
msgstr "Kunne ikke vise \"%s\" fordi forsøget på at logge ind mislykkedes."
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1379
#, c-format
......@@ -7155,7 +7147,7 @@ msgid ""
"Couldn't display \"%s\", because no host \"%s\" could be found. Check that "
"the spelling is correct and that your proxy settings are correct."
msgstr ""
"Kunne ikke vise \"%s\" fordi værten \"%s\" ikke blev fundet. Tjek at "
"Kunne ikke vise \"%s\" fordi værten \"%s\" ikke blev fundet. Kontrollér at "
"stavningen og mellemværtsindstillingerne er korrekte."
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1398
......@@ -7176,7 +7168,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Kunne ikke vise \"%s\" fordi Nautilus ikke kan komme i kontakt med SMB-"
"browseren.\n"
"Tjek at der at der kører en SMB-server på lokalnetværket."
"Kontrollér at der at der kører en SMB-server på lokalnetværket."
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1417
msgid ""
......@@ -7350,54 +7342,15 @@ msgstr "Netværksservere"
msgid "View your network servers in the Nautilus file manager"
msgstr "Vis dine netværksservere i Nautilus-filhåndteringen"
#~ msgid "The Trash must remain on the desktop."
#~ msgstr "Papirkurven skal befinde sig på skrivebordet."
#~ msgid "You cannot copy the Trash."
#~ msgstr "Du kan ikke kopiere papirkurven."
#~ msgid "F_onts"
#~ msgstr "_Skrifttyper"
#~ msgid "Lucida"
#~ msgstr "Lucida"
#~ msgid "Services"
#~ msgstr "Tjenester"
#~ msgid "Use the Courier Font"
#~ msgstr "Benyt Courier-skrifttypen"
#~ msgid "Use the Fixed Font"
#~ msgstr "Benyt den fiksede skrifttype"
#~ msgid "Use the GTK System Font"
#~ msgstr "Benyt GTK systemets skrifttype"
#~ msgid "Use the Helvetica Font"
#~ msgstr "Benyt Helvetica-skrifttypen"
#~ msgid "Use the Lucida Font"
#~ msgstr "Benyt Lucida-skrifttypen"
#~ msgid "Use the Times Font"
#~ msgstr "Benyt Times-skrifttypen"
#~ msgid "_Courier"
#~ msgstr "_Courier"
#~ msgid "_Fixed"
#~ msgstr "_Fast"
#~ msgid "_GTK System Font"
#~ msgstr "_GTK-systemskrifttype"
#~ msgid "_Helvetica"
#~ msgstr "_Helvetica"
#~ msgid "_Times"
#~ msgstr "_Times"
#~ msgid "E_xecute scripts when they are clicked"
#~ msgstr "_Kør tekstprogrammer når der klikkes på dem"
......@@ -7419,75 +7372,9 @@ msgstr "Vis dine netværksservere i Nautilus-filhåndteringen"
#~ msgid "Select All"
#~ msgstr "Vælg alt"
#~ msgid "Sample"
#~ msgstr "Prøve"
#~ msgid "Sample Viewer"
#~ msgstr "Prøveviser"
#~ msgid "Sample content view component"
#~ msgstr "Prøve-indholdsvisningskomponent"
#~ msgid "Sample content view component's factory"
#~ msgstr "Prøve-indholdsvisningskomponentfabrik"
#~ msgid "View as Sample"
#~ msgstr "Vis som prøve"
#~ msgid "This is a sample merged menu item"
#~ msgstr "Dette er en prøve på et sammenflettet menuelement"
#~ msgid "This is a sample merged toolbar button"
#~ msgstr "Dette er en prøve på en sammenflettet værktøjslinjeknap"
#~ msgid "_Sample"
#~ msgstr "_Prøve"
#~ msgid ""
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "This is a sample Nautilus content view component."
#~ msgstr ""
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Dette er en prøve på en Nautilus indholdsfremvisnings-komponent."
#~ msgid ""
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "You selected the Sample menu item."
#~ msgstr ""
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Du valgte prøvemenupunktet."
#~ msgid ""
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "You clicked the Sample toolbar button."
#~ msgstr ""
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Du klikkede på prøveknappen på værktøjslinjen"
#~ msgid "(none)"
#~ msgstr "(ingen)"
#~ msgid "No description available for the \"%s\" theme"
#~ msgstr "Ingen beskrivelse tilgængelig for \"%s\"-temaet"
#~ msgid " (invalid Unicode)"
#~ msgstr " (ugyldig Unicode)"
#~ msgid "Themes"
#~ msgstr "Temaer"
#~ msgid "New Window Behavior"
#~ msgstr "Opførsel af nyt vindue"
#~ msgid "New Window Display"
#~ msgstr "Visning af nyt vindue"
#~ msgid "Display _side pane"
#~ msgstr "Vis _sidepanel"
......@@ -8683,9 +8570,6 @@ msgstr "Vis dine netværksservere i Nautilus-filhåndteringen"
#~ msgid "Use smoother (but slower) graphics"
#~ msgstr "Brug udjævnet (men langsommere) grafik"
#~ msgid "Default non-smooth font:"
#~ msgstr "Ikke-udjævnet standardskrifttype:"
#~ msgid "Search the World Wide Web"
#~ msgstr "Søg på internettet"
......@@ -9338,50 +9222,18 @@ msgstr "Vis dine netværksservere i Nautilus-filhåndteringen"
#~ "For brugere som kender til Gnome og %s og behøver\n"
#~ "adgang til alle detaljer i deres styresystem."
#~ msgid "Welcome to Nautilus"
#~ msgstr "Velkommen til Nautilus"
#~ msgid ""
#~ "Nautilus...\n"
#~ " Is a great file manager for the GNOME desktop.\n"
#~ " Provides a simple intuitive way to access Internet services.\n"
#~ " Is an extensible framework for GNOME developers.\n"
#~ " Provides a powerful delivery platform for service providers.\n"
#~ "\n"
#~ "Click Next to begin customizing your Nautilus environment."
#~ msgstr ""
#~ "Nautilus...\n"
#~ " - er et fantastisk filhåndteringsprogram til Gnome.\n"
#~ " - giver en simpel og intuitiv adgang til internettjenester.\n"
#~ " - er en udvidelsesvenlig ramme til Gnome-udviklere.\n"
#~ " - giver en kraftfuld modtageplatform for tjenesteudbydere.\n"
#~ "\n"
#~ "Tryk på Næste for at tilpasse dit Nautilus-miljø."
#~ msgid "Finished"
#~ msgstr "Færdig"
#~ msgid "Choose Your User Level"
#~ msgstr "Vælg dit brugerniveau"
#~ msgid "GMC to Nautilus Transition"
#~ msgstr "Overgang fra GMC til Nautilus"
#~ msgid "Checking Your Internet Connection"
#~ msgstr "Kontrollerer din Internetforbindelse"
#~ msgid "Updating Nautilus..."
#~ msgstr "Opdaterer Nautilus..."
#~ msgid "Web Proxy Configuration"
#~ msgstr "Konfigurering af mellemvært"
#~ msgid "Update Complete. Click Next to Continue."
#~ msgstr "Opdatering fuldført. Klik næste for at fortsætte."
#~ msgid "No Update Available... Press Next to Continue."
#~ msgstr "Ingen opdatering tilgængelig... Tryk næste for at fortsætte."
#~ msgid "is write-protected, mounting read-only"
#~ msgstr "er skrivebeskyttet, monterer ligeså"
......@@ -9418,9 +9270,6 @@ msgstr "Vis dine netværksservere i Nautilus-filhåndteringen"
#~ msgid "Root"
#~ msgstr "Rod"
#~ msgid "Nautilus was unable to create the directory %s."
#~ msgstr "Nautilus kunne ikke oprette mappen %s."
#~ msgid "No Scripts Folder"
#~ msgstr "Ingen programmappe"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment