Commit 61e57a94 authored by Inaki Larranaga Murgoitio's avatar Inaki Larranaga Murgoitio Committed by Iñaki Larrañaga Murgoitio
Browse files

Updated Basque translation.

2008-02-08  Inaki Larranaga Murgoitio  <dooteo@euskalgnu.org>

	* eu.po: Updated Basque translation.


svn path=/trunk/; revision=13716
parent 0a003718
2008-02-08 Inaki Larranaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>
* eu.po: Updated Basque translation.
2008-02-08 Jorge Gonzalez <jorgegonz@svn.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation
......@@ -35,10 +39,11 @@
* he.po: Updated Hebrew translation by Mark Krapviner.
2008-02-02 Yannig Marchegay <yannig@marchegay.org>
* oc.po: Updated Occitan translation.
2008-02-02 Changwoo Ryu <cwryu@debian.org>
2008-02-02 Yannig Marchegay <yannig@marchegay.org>
* oc.po: Updated Occitan translation.
2008-02-02 Changwoo Ryu <cwryu@debian.org>
* ko.po: Updated Korean translation by Young-Ho Cha.
......
# translation of nautilus.HEAD.po to Basque
# translation of eu.po to Basque
# Copyright (C) 2001, 2004, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
#
# Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza <hizpol@ej-gv.es>, 2004.
......@@ -6,10 +6,10 @@
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus.HEAD\n"
"Project-Id-Version: eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-01-25 17:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-01-23 22:32+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-08 18:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-08 18:48+0100\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>\n"
"Language-Team: Basque <itzulpena@euskalgnu.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -397,8 +397,7 @@ msgid "Always use the location entry, instead of the pathbar"
msgstr "Erabili beti kokaleku-sarrera, bide-barra erabili ordez"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:5
msgid ""
"Color for the default folder background. Only used if background_set is true."
msgid "Color for the default folder background. Only used if background_set is true."
msgstr ""
"Karpetaren atzeko plano lehenetsiaren kolorea. 'background_set' egia denean "
"bakarrik erabiltzen da."
......@@ -534,8 +533,7 @@ msgstr "Mahaigaineko zakarrontzi-ikonoaren izena"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:32
msgid "Enables the classic Nautilus behavior, where all windows are browsers"
msgstr ""
"Gaitu Nautilus klasikoaren portaera, non leiho guztiak arakatzaileak diren"
msgstr "Gaitu Nautilus klasikoaren portaera, non leiho guztiak arakatzaileak diren"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:33
msgid ""
......@@ -580,25 +578,20 @@ msgstr ""
"erakutsiko ditu."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:38
msgid ""
"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr ""
"Egia ezartzen bada, leiho ireki berriek helbide-barra ikusgai edukiko dute."
msgid "If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr "Egia ezartzen bada, leiho ireki berriek helbide-barra ikusgai edukiko dute."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:39
msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
msgstr ""
"Egia ezartzen bada, leiho ireki berriek albo-panela ikusgai edukiko dute."
msgstr "Egia ezartzen bada, leiho ireki berriek albo-panela ikusgai edukiko dute."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:40
msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible."
msgstr ""
"Egia ezartzen bada, leiho ireki berriek egoera-barra ikusgai edukiko dute."
msgstr "Egia ezartzen bada, leiho ireki berriek egoera-barra ikusgai edukiko dute."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:41
msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible."
msgstr ""
"Egia ezartzen bada, leiho ireki berriek tresna-barra ikusgai edukiko dute."
msgstr "Egia ezartzen bada, leiho ireki berriek tresna-barra ikusgai edukiko dute."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42
msgid ""
......@@ -780,14 +773,11 @@ msgstr ""
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
msgid "If true, icons will be laid out tighter by default in new windows."
msgstr ""
"Egia bada, ikonoak lehenespenez estuago aurkeztuko dira leiho berrietan."
msgstr "Egia bada, ikonoak lehenespenez estuago aurkeztuko dira leiho berrietan."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
msgid ""
"If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
msgstr ""
"Egia bada, etiketak ikonoen ondoan ezarriko dira haien azpian ezarri ordez."
msgid "If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
msgstr "Egia bada, etiketak ikonoen ondoan ezarriko dira haien azpian ezarri ordez."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
......@@ -827,13 +817,11 @@ msgstr "x-content/* moten zerrenda karpeta-leihoa irekitzeko"
msgid ""
"List of x-content/* types where a folder window should be opened on "
"insertion."
msgstr ""
"x-content/* moten zerrenda karpeta-leihoa irekitzeko euskarria sartzean"
msgstr "x-content/* moten zerrenda karpeta-leihoa irekitzeko euskarria sartzean"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:71
msgid "List of x-content/* where to prompt the user on insertion"
msgstr ""
"x-content/* moten zerrenda erabiltzaileari galdetzeko euskarria sartzean"
msgstr "x-content/* moten zerrenda erabiltzaileari galdetzeko euskarria sartzean"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:72
msgid "Maximum handled files in a folder"
......@@ -859,8 +847,7 @@ msgstr "Nautilus-ek mahaigaineko marrazkia kudeatzen du"
#
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:76
msgid "Nautilus uses the users home folder as the desktop"
msgstr ""
"Nautilus-ek erabiltzaileen etxeko direktorioa mahaigain gisa erabiltzen du"
msgstr "Nautilus-ek erabiltzaileen etxeko direktorioa mahaigain gisa erabiltzen du"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:77
msgid "Network Servers icon visible on the desktop"
......@@ -907,8 +894,7 @@ msgstr "Sans 10"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:88
msgid "Show advanced permissions in the file property dialog"
msgstr ""
"Erakutsi baimen aurreratuak fitxategien propietateen elkarrizketa-koadroan"
msgstr "Erakutsi baimen aurreratuak fitxategien propietateen elkarrizketa-koadroan"
#
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:89
......@@ -1144,8 +1130,7 @@ msgstr "Noiz erakutsi irudi-fitxategiak koadro txikietan"
#
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:121
msgid "Whether a custom default folder background has been set."
msgstr ""
"Direktorioaren atzeko plano lehenetsi pertsonalizatua ezarri den ala ez"
msgstr "Direktorioaren atzeko plano lehenetsi pertsonalizatua ezarri den ala ez"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:122
msgid "Whether a custom default side pane background has been set."
......@@ -1163,8 +1148,7 @@ msgstr "Euskarria automatikoki muntatuko den ala ez"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:125
msgid "Whether to automatically open a folder for automounted media"
msgstr ""
"Automatikoki muntatutako euskarriaren karpeta automatikoki irekiko den ala ez"
msgstr "Automatikoki muntatutako euskarriaren karpeta automatikoki irekiko den ala ez"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:126
msgid "Whether to enable immediate deletion"
......@@ -1188,98 +1172,98 @@ msgstr "Fitxategi ezkutuak erakutsiko diren ala ez"
msgid "Width of the side pane"
msgstr "Albo-panelaren zabalera"
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:332
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:335
msgid "No applications found"
msgstr "Ez da aplikaziorik hautatu"
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:348
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:351
msgid "Ask what to do"
msgstr "Galdetu zer egin"
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:364
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:367
msgid "Do Nothing"
msgstr "Ezer ere ez"
#
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:379
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:382
#: ../nautilus-folder-handler.desktop.in.in.h:1
msgid "Open Folder"
msgstr "Ireki karpeta"
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:411
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:414
#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:122
#, c-format
msgid "Open %s"
msgstr "Ireki %s"
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1046
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1065
msgid "You have just inserted an Audio CD."
msgstr "Audio CDa sartu duzu."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1048
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1067
msgid "You have just inserted an Audio DVD."
msgstr "Audio DVDa sartu duzu."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1050
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1069
msgid "You have just inserted a Video DVD."
msgstr "Bideo DVDa sartu duzu."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1052
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1071
msgid "You have just inserted a Video CD."
msgstr "Bideo CDa sartu duzu."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1054
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1073
msgid "You have just inserted a Super Video CD."
msgstr "Super Bideo CDa sartu duzu."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1056
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1075
msgid "You have just inserted a blank CD."
msgstr "CD garbia sartu duzu."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1058
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1077
msgid "You have just inserted a blank DVD."
msgstr "DVD garbia sartu duzu."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1060
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1079
msgid "You have just inserted a blank Blu-Ray disc."
msgstr "Blue-Ray disko garbia sartu duzu."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1062
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1081
msgid "You have just inserted a blank HD DVD."
msgstr "HD DVD disko garbia sartu duzu."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1064
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1083
msgid "You have just inserted a Photo CD."
msgstr "'Photo CD'a sartu duzu."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1066
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1085
msgid "You have just inserted a Picture CD."
msgstr "'Picture CD'a sartu duzu"
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1068
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1087
msgid "You have just inserted media with digital photos."
msgstr "Argazki digitalak dituen euskarria sartu duzu."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1070
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1089
msgid "You have just inserted a digital audio player."
msgstr "Audio-digitaleko erreproduzigailua sartu duzu."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1072
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1091
msgid ""
"You have just inserted media with software intended to be automatically "
"started."
msgstr "Sartu duzun euskarriak automatikoki abiarazi izateko softwarea du"
#. fallback to generic greeting
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1075
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1094
msgid "You have just inserted media."
msgstr "Euskarria sartu duzu."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1077
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1096
msgid "Choose what application to launch."
msgstr "Aukeratu aplikazioa abiarazteko."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1086
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1105
#, c-format
msgid ""
"Select how to open \"%s\" and whether to perform this action in the future "
......@@ -1288,13 +1272,13 @@ msgstr ""
"Hautatu \"%s\" nola ireki eta etorkizunean \"%s\" motako beste euskarriekin "
"ekintza hau landuko den edo ez."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1108
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1127
msgid "_Always perform this action"
msgstr "_Beti landu ekintza hau"
#
#. name, stock id
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1123
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1143
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6327
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6343
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1722
......@@ -1302,7 +1286,7 @@ msgid "_Eject"
msgstr "E_gotzi"
#
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1135
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1154
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1715
msgid "_Unmount"
msgstr "_Desmuntatu"
......@@ -1468,8 +1452,7 @@ msgstr "Ezin duzu \"%s\" bolumena zakarrontzira bota."
msgid ""
"If you want to eject the volume, please use \"Eject\" in the popup menu of "
"the volume."
msgstr ""
"Bolumena egoztea nahi baduzu, erabili \"Egotzi\" bolumenaren laster-menuan."
msgstr "Bolumena egoztea nahi baduzu, erabili \"Egotzi\" bolumenaren laster-menuan."
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:122
msgid ""
......@@ -1480,37 +1463,37 @@ msgstr ""
"bolumenaren laster-menuan."
#
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:658
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:659
msgid "_Move Here"
msgstr "_Eraman hona"
#
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:663
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:664
msgid "_Copy Here"
msgstr "_Kopiatu hemen"
#
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:668
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:669
msgid "_Link Here"
msgstr "E_stekatu hemen"
#
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:673
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:674
msgid "Set as _Background"
msgstr "Ezarri _atzeko plano gisa"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:680
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:733
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:681
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:734
msgid "Cancel"
msgstr "Utzi"
#
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:721
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:722
msgid "Set as background for _all folders"
msgstr "Ezarri karpeta _guztien atzeko plano gisa"
#
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:726
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:727
msgid "Set as background for _this folder"
msgstr "Ezarri karpeta _honen atzeko plano gisa"
......@@ -1527,10 +1510,8 @@ msgid "Sorry, but you must specify a non-blank keyword for the new emblem."
msgstr "Ikur berriarentzat hutsa ez den gako-hitz bat zehaztu behar duzu."
#: ../libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:209
msgid ""
"Sorry, but emblem keywords can only contain letters, spaces and numbers."
msgstr ""
"Ikurren gako-hitzek letrak, zuriuneak eta zenbakiak bakarrik izan ditzakete."
msgid "Sorry, but emblem keywords can only contain letters, spaces and numbers."
msgstr "Ikurren gako-hitzek letrak, zuriuneak eta zenbakiak bakarrik izan ditzakete."
#. this really should never happen, as a user has no idea
#. * what a keyword is, and people should be passing a unique
......@@ -1569,62 +1550,62 @@ msgstr "(%d:%02d:%02d falta da)"
msgid "(%d:%02d Remaining)"
msgstr "(%d:%02d falta da)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:177
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:178
msgid "_Skip"
msgstr "_Saltatu"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:178
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:179
msgid "S_kip All"
msgstr "Saltatu _guztiak"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:179
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:180
msgid "_Retry"
msgstr "S_aiatu berriro"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:180
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:181
msgid "Delete _All"
msgstr "Ezabatu _denak"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:181
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:182
msgid "_Replace"
msgstr "_Ordeztu"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:182
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:183
msgid "Replace _All"
msgstr "Ordeztu _denak"
#
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:183
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:184
msgid "_Merge"
msgstr "_Batu"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:184
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:185
msgid "Merge _All"
msgstr "Batu _denak"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:209
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:210
#, c-format
msgid "%'d second"
msgid_plural "%'d seconds"
msgstr[0] "segundo %'d"
msgstr[1] "%'d segundo"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:214
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:225
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:215
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:226
#, c-format
msgid "%'d minute"
msgid_plural "%'d minutes"
msgstr[0] "minutu %'d"
msgstr[1] "%'d minutu"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:224
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:225
#, c-format
msgid "%'d hour"
msgid_plural "%'d hours"
msgstr[0] "ordu %'d"
msgstr[1] "%'d ordu"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:232
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:233
#, c-format
msgid "approximately %'d hour"
msgid_plural "approximately %'d hours"
......@@ -1636,15 +1617,15 @@ msgstr[1] "gutxi gorabehera %'d ordu"
#. * (e.g. "folder", "plain text") to file type for symbolic link
#. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
#.
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:264
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:265
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5360
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8432
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8456
#, c-format
msgid "Link to %s"
msgstr "Estekatu hona: %s"
#. appended to new link file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:268
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:269
#, c-format
msgid "Another link to %s"
msgstr "Beste esteka hona: %s"
......@@ -1653,25 +1634,25 @@ msgstr "Beste esteka hona: %s"
#. * if there's no way to do that nicely for a
#. * particular language.
#.
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:284
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:285
#, c-format
msgid "%'dst link to %s"
msgstr "%'d. esteka %s(e)rako"
#. appended to new link file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:288
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:289
#, c-format
msgid "%'dnd link to %s"
msgstr "%'d. esteka %s(e)rako"
#. appended to new link file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:292
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:293
#, c-format
msgid "%'drd link to %s"
msgstr "%d. esteka %s(e)rako"
#. appended to new link file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:296
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:297
#, c-format
msgid "%'dth link to %s"
msgstr "%'d. esteka %s(e)rako"
......@@ -1681,12 +1662,12 @@ msgstr "%'d. esteka %s(e)rako"
#. * make some or all of them match.
#.
#. localizers: tag used to detect the first copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:312
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:313
msgid " (copy)"
msgstr " (kopia)"
#. localizers: tag used to detect the second copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:314
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:315
msgid " (another copy)"
msgstr " (beste kopia bat)"
......@@ -1694,36 +1675,36 @@ msgstr " (beste kopia bat)"
#. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:317
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:319
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:321
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:331
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:318
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:320
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:322
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:332
msgid "th copy)"
msgstr ". kopia)"
#. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:324
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:325
msgid "st copy)"
msgstr ". kopia)"
#. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:326
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:327
msgid "nd copy)"
msgstr ". kopia)"
#. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:328
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:329
msgid "rd copy)"
msgstr ". kopia)"
#. localizers: appended to first file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:345
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:346
#, c-format
msgid "%s (copy)%s"
msgstr "%s (kopia)%s"
#. localizers: appended to second file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:347
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:348
#, c-format
msgid "%s (another copy)%s"
msgstr "%s (beste kopia bat)%s"
......@@ -1732,48 +1713,48 @@ msgstr "%s (beste kopia bat)%s"
#. localizers: appended to x12th file copy
#. localizers: appended to x13th file copy
#. localizers: appended to xxth file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:350
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:352
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:354
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:363
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:351
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:353
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:355
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:364
#, c-format
msgid "%s (%'dth copy)%s"
msgstr "%s (%'d. kopia)%s"
#. localizers: appended to x1st file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:357
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:358
#, c-format
msgid "%s (%'dst copy)%s"
msgstr "%s (%'d. kopia)%s"
#. localizers: appended to x2nd file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:359
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:360
#, c-format
msgid "%s (%'dnd copy)%s"
msgstr "%s (%'d. kopia)%s"
#. localizers: appended to x3rd file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:361
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:362
#, c-format
msgid "%s (%'drd copy)%s"
msgstr "%s (%'d. kopia)%s"
#. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:461
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:462
msgid " ("
msgstr " ("
#. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:469
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:470
#, c-format
msgid " (%'d"
msgstr " (%'d"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1071
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1101
msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\" from the trash?"
msgstr "Ziur zaude \"%B\" zakarrontzitik behin betiko ezabatu nahi duzula?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1074
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1104
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item from the "
......@@ -1788,28 +1769,27 @@ msgstr[1] ""
"Ziur zaude hautatutako %'d elementuak zakarrontzitik betiko ezabatu nahi "
"dituzula?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1084
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1125
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1114
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1155
msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
msgstr "Elementu bat ezabatzen baduzu, betirako galduko duzu."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1113
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1143
msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\"?"
msgstr "Ziur zaude \"%B\" behin betiko ezabatu nahi duzula?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1116
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1146
#, c-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
msgid_plural ""
"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items?"
msgid_plural "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items?"
msgstr[0] "Ziur zaude hautatutako elementu %'d betiko ezabatu nahi duzula?"
msgstr[1] "Ziur zaude hautatutako %'d elementuak betiko ezabatu nahi dituzula?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1158
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1188
msgid "Deleting files"
msgstr "Fitxategiak ezabatzen"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1163
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1193
#, c-format
msgid "%'d file left to delete"
msgid_plural "%'d files left to delete"
......@@ -1817,21 +1797,21 @@ msgstr[0] "fitxategi %'d ezabatzeko"
msgstr[1] "%'d fitxategi ezabatzeko"
#. To translators: %T will expand to a time like "2 minutes"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1174
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1204
msgid "%'d file left to delete — %T left"
msgid_plural "%'d files left to delete — %T left"
msgstr[0] "fitxategi %'d ezabatzeko - %T falta"
msgstr[1] "%'d fitxategi ezabatzeko - %T falta"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1235
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1268
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1306
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1388
#: ../libnautilus-private/nauti