Updated Serbian translation

parent cb0520c5
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=nautil"
"us&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-18 16:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-02-19 10:41+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-04 09:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-11 11:44+0200\n"
"Last-Translator: Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
"Language-Team: Serbian <gnom@prevod.org>\n"
"Language: sr\n"
......@@ -2536,7 +2536,7 @@ msgid "Send files by mail, instant message…"
msgstr "Пошаљите датотеке преко ел. поште, брзих порука…"
#. Some sort of failure occurred. How 'bout we tell the user?
#: ../src/nautilus-application.c:232 ../src/nautilus-window-slot.c:1597
#: ../src/nautilus-application.c:232 ../src/nautilus-window-slot.c:1599
msgid "Oops! Something went wrong."
msgstr "Уххх! Нешто је пошло наопако."
......@@ -2570,7 +2570,7 @@ msgstr ""
"Наутилус 3.0 не подржава постојећу фасциклу са подешавањима и прећи ће на "
"нову унутар фасцикле ~/.config/nautilus"
#: ../src/nautilus-application.c:854
#: ../src/nautilus-application.c:921
#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:197
#: ../src/nautilus-window-menus.c:253
#, c-format
......@@ -2581,67 +2581,72 @@ msgstr ""
"Дошло је до грешке у приказивању помоћи: \n"
"%s"
#: ../src/nautilus-application.c:1025
#: ../src/nautilus-application.c:1095
msgid "--check cannot be used with other options."
msgstr "„--check“ се не може користити уз остале опције."
#: ../src/nautilus-application.c:1031
#: ../src/nautilus-application.c:1101
msgid "--quit cannot be used with URIs."
msgstr "„--quit“ се не може користити са путањама."
#: ../src/nautilus-application.c:1038
#: ../src/nautilus-application.c:1108
msgid "--geometry cannot be used with more than one URI."
msgstr "„--geometry“ се може користити само са једном путањом."
#: ../src/nautilus-application.c:1044
#: ../src/nautilus-application.c:1114
msgid "--select must be used with at least an URI."
msgstr "„--select“ мора да се користити барем са једном путањом."
#: ../src/nautilus-application.c:1050
#: ../src/nautilus-application.c:1120
msgid "--no-desktop and --force-desktop cannot be used together."
msgstr "„--no-desktop“ и „--force-desktop“ не могу бити коришћени заједно."
#: ../src/nautilus-application.c:1148
#: ../src/nautilus-application.c:1219
msgid "Perform a quick set of self-check tests."
msgstr "Спроводи скуп брзих самопровера."
#: ../src/nautilus-application.c:1154
#: ../src/nautilus-application.c:1225
msgid "Show the version of the program."
msgstr "Приказује издање програма."
#: ../src/nautilus-application.c:1156
#: ../src/nautilus-application.c:1227
msgid "Create the initial window with the given geometry."
msgstr "Ствара почетни прозор са датим димензијама и позицијом."
#: ../src/nautilus-application.c:1156
#: ../src/nautilus-application.c:1227
msgid "GEOMETRY"
msgstr "ГЕОМЕТРИЈА"
#: ../src/nautilus-application.c:1158
#: ../src/nautilus-application.c:1229
#| msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
msgid "Always open a new window for browsing specified URIs"
msgstr "Увек отвара нови прозор за разгледање наведених путања"
#: ../src/nautilus-application.c:1231
msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
msgstr "Ствара прозоре само за изричито наведене путање."
#: ../src/nautilus-application.c:1160
#: ../src/nautilus-application.c:1233
msgid "Never manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
msgstr "Никада не управља радном површи (занемарује поставке Гподешавања)."
#: ../src/nautilus-application.c:1162
#: ../src/nautilus-application.c:1235
msgid "Always manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
msgstr "Увек управља радном површи (занемарује поставке Гподешавања)."
#: ../src/nautilus-application.c:1164
#: ../src/nautilus-application.c:1237
msgid "Quit Nautilus."
msgstr "Напушта Наутилус."
#: ../src/nautilus-application.c:1166
#: ../src/nautilus-application.c:1239
msgid "Select specified URI in parent folder."
msgstr "Изаберите наведену путању у полазној фасцикли."
#: ../src/nautilus-application.c:1167
#: ../src/nautilus-application.c:1240
msgid "[URI...]"
msgstr "[Путања...]"
#: ../src/nautilus-application.c:1180
#: ../src/nautilus-application.c:1252
msgid ""
"\n"
"\n"
......@@ -2653,13 +2658,13 @@ msgstr ""
#. Translators: this is a fatal error quit message printed on the
#. * command line
#: ../src/nautilus-application.c:1190
#: ../src/nautilus-application.c:1262
msgid "Could not parse arguments"
msgstr "Не могу да обрадим аргументе"
#. Translators: this is a fatal error quit message printed on the
#. * command line
#: ../src/nautilus-application.c:1223
#: ../src/nautilus-application.c:1295
msgid "Could not register the application"
msgstr "Не могу да забележим програм"
......@@ -2937,28 +2942,28 @@ msgstr "По_вежи се"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:706 ../src/nautilus-view.c:7146
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:623 ../src/nautilus-view.c:7146
#: ../src/nautilus-view.c:8679
msgid "E_mpty Trash"
msgstr "Из_баци смеће"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:730
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:771
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:647
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:688
msgid "Restore Icons' Original Si_zes"
msgstr "Врати изворне _величине иконица"
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:731
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:648
msgid "Restore Icon's Original Si_ze"
msgstr "Врати изворну _величину иконице"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:743
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:660
msgid "Change Desktop _Background"
msgstr "Из_мени позадину"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:745
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:662
msgid ""
"Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
msgstr ""
......@@ -2966,46 +2971,46 @@ msgstr ""
"боју позадине ваше радне површи"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:750
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:667
msgid "Empty Trash"
msgstr "Избаци смеће"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:752 ../src/nautilus-trash-bar.c:213
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:669 ../src/nautilus-trash-bar.c:213
#: ../src/nautilus-view.c:7147
msgid "Delete all items in the Trash"
msgstr "Избаците све ставке из смећа"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:757
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:674
msgid "_Organize Desktop by Name"
msgstr "Посреди према имену _датотека"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:759
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:676
msgid "Reposition icons to better fit in the window and avoid overlapping"
msgstr "Ређа иконице тако да боље стану у прозор и избегава преклапање"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:764
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:681
msgid "Resize Icon…"
msgstr "Растегни иконицу…"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:766
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:683
msgid "Make the selected icons resizable"
msgstr "Омогућава промену величине изабраних иконица"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:773
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:690
msgid "Restore each selected icons to its original size"
msgstr "Враћа све изабране иконице на изворну величину"
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:851
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:768
msgid "The desktop view encountered an error."
msgstr "Преглед радне површи је наишао на грешку."
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:852
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:769
msgid "The desktop view encountered an error while starting up."
msgstr "Преглед радне површи је наишао на грешку при покретању."
......@@ -3031,7 +3036,7 @@ msgid "Command"
msgstr "Наредба"
#. hardcode "Desktop"
#: ../src/nautilus-desktop-window.c:92 ../src/nautilus-desktop-window.c:263
#: ../src/nautilus-desktop-window.c:92 ../src/nautilus-desktop-window.c:240
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:540
msgid "Desktop"
msgstr "Радна површ"
......@@ -3533,7 +3538,7 @@ msgstr "Не могу да учитам податке о слици"
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:708
#: ../src/nautilus-list-model.c:372 ../src/nautilus-window-slot.c:606
#: ../src/nautilus-window-slot.c:2245
#: ../src/nautilus-window-slot.c:2247
msgid "Loading…"
msgstr "Учитавам…"
......@@ -4307,11 +4312,11 @@ msgstr "Датотеке из ове фасцикле ће се појавити
msgid "Executable files in this folder will appear in the Scripts menu."
msgstr "Датотеке у овој фасцикли ће се појавити у изборнику „Скрипте“."
#: ../src/nautilus-toolbar.c:473
#: ../src/nautilus-toolbar.c:488
msgid "View options"
msgstr "Могућности прегледа"
#: ../src/nautilus-toolbar.c:490
#: ../src/nautilus-toolbar.c:505
msgid "Location options"
msgstr "Могућности места"
......@@ -5596,40 +5601,40 @@ msgstr "Прегледајте ставке као иконице"
msgid "_Up"
msgstr "_Горе"
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1272 ../src/nautilus-window-slot.c:1446
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1274 ../src/nautilus-window-slot.c:1448
#, c-format
msgid "Unable to load location"
msgstr "Ме могу да учитам путању"
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1601
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1603
msgid "Unable to display the contents of this folder."
msgstr "Не могу да прикажем садржај ове фасцикле."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1603
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1605
msgid "This location doesn't appear to be a folder."
msgstr "Путања изгледа да није фасцикла."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1608
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1610
msgid ""
"Unable to find the requested file. Please check the spelling and try again."
msgstr ""
"Не могу да пронађем затражену датотеку. Проверите да ли сте добро укуцали и "
"покушајте поново."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1613
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1615
#, c-format
msgid "“%s” locations are not supported."
msgstr "„%s“ места нису подржана."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1616
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1618
msgid "Unable to handle this kind of location."
msgstr "Наутилус не подржава ову врсту места."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1621
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1623
msgid "Unable to access the requested location."
msgstr "Не могу да приступим захтеваном месту."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1624
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1626
msgid "Don't have permission to access the requested location."
msgstr "Немате овлашћења за приступ захтеваној фасцикли."
......@@ -5638,7 +5643,7 @@ msgstr "Немате овлашћења за приступ захтеваној
#. * But this case is also hit for legitimate web addresses when
#. * the proxy is set up wrong.
#.
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1632
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1634
msgid ""
"Unable to find the requested location. Please check the spelling or the "
"network settings."
......@@ -5646,12 +5651,12 @@ msgstr ""
"Не могу да пронађем затражено место. Проверите да ли сте добро укуцали или "
"проверите подешавања мреже."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1643
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1645
#, c-format
msgid "Unhandled error message: %s"
msgstr "Порука грешке: %s"
#: ../src/nautilus-window-slot.c:2245
#: ../src/nautilus-window-slot.c:2247
msgid "Searching…"
msgstr "Тражим…"
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=nautil"
"us&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-18 16:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-02-19 10:41+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-04 09:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-11 11:44+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Nikolić <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
"Language-Team: Serbian <gnom@prevod.org>\n"
"Language: sr\n"
......@@ -2536,7 +2536,7 @@ msgid "Send files by mail, instant message…"
msgstr "Pošaljite datoteke preko el. pošte, brzih poruka…"
#. Some sort of failure occurred. How 'bout we tell the user?
#: ../src/nautilus-application.c:232 ../src/nautilus-window-slot.c:1597
#: ../src/nautilus-application.c:232 ../src/nautilus-window-slot.c:1599
msgid "Oops! Something went wrong."
msgstr "Uhhh! Nešto je pošlo naopako."
......@@ -2570,7 +2570,7 @@ msgstr ""
"Nautilus 3.0 ne podržava postojeću fasciklu sa podešavanjima i preći će na "
"novu unutar fascikle ~/.config/nautilus"
#: ../src/nautilus-application.c:854
#: ../src/nautilus-application.c:921
#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:197
#: ../src/nautilus-window-menus.c:253
#, c-format
......@@ -2581,67 +2581,72 @@ msgstr ""
"Došlo je do greške u prikazivanju pomoći: \n"
"%s"
#: ../src/nautilus-application.c:1025
#: ../src/nautilus-application.c:1095
msgid "--check cannot be used with other options."
msgstr "„--check“ se ne može koristiti uz ostale opcije."
#: ../src/nautilus-application.c:1031
#: ../src/nautilus-application.c:1101
msgid "--quit cannot be used with URIs."
msgstr "„--quit“ se ne može koristiti sa putanjama."
#: ../src/nautilus-application.c:1038
#: ../src/nautilus-application.c:1108
msgid "--geometry cannot be used with more than one URI."
msgstr "„--geometry“ se može koristiti samo sa jednom putanjom."
#: ../src/nautilus-application.c:1044
#: ../src/nautilus-application.c:1114
msgid "--select must be used with at least an URI."
msgstr "„--select“ mora da se koristiti barem sa jednom putanjom."
#: ../src/nautilus-application.c:1050
#: ../src/nautilus-application.c:1120
msgid "--no-desktop and --force-desktop cannot be used together."
msgstr "„--no-desktop“ i „--force-desktop“ ne mogu biti korišćeni zajedno."
#: ../src/nautilus-application.c:1148
#: ../src/nautilus-application.c:1219
msgid "Perform a quick set of self-check tests."
msgstr "Sprovodi skup brzih samoprovera."
#: ../src/nautilus-application.c:1154
#: ../src/nautilus-application.c:1225
msgid "Show the version of the program."
msgstr "Prikazuje izdanje programa."
#: ../src/nautilus-application.c:1156
#: ../src/nautilus-application.c:1227
msgid "Create the initial window with the given geometry."
msgstr "Stvara početni prozor sa datim dimenzijama i pozicijom."
#: ../src/nautilus-application.c:1156
#: ../src/nautilus-application.c:1227
msgid "GEOMETRY"
msgstr "GEOMETRIJA"
#: ../src/nautilus-application.c:1158
#: ../src/nautilus-application.c:1229
#| msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
msgid "Always open a new window for browsing specified URIs"
msgstr "Uvek otvara novi prozor za razgledanje navedenih putanja"
#: ../src/nautilus-application.c:1231
msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
msgstr "Stvara prozore samo za izričito navedene putanje."
#: ../src/nautilus-application.c:1160
#: ../src/nautilus-application.c:1233
msgid "Never manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
msgstr "Nikada ne upravlja radnom površi (zanemaruje postavke Gpodešavanja)."
#: ../src/nautilus-application.c:1162
#: ../src/nautilus-application.c:1235
msgid "Always manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
msgstr "Uvek upravlja radnom površi (zanemaruje postavke Gpodešavanja)."
#: ../src/nautilus-application.c:1164
#: ../src/nautilus-application.c:1237
msgid "Quit Nautilus."
msgstr "Napušta Nautilus."
#: ../src/nautilus-application.c:1166
#: ../src/nautilus-application.c:1239
msgid "Select specified URI in parent folder."
msgstr "Izaberite navedenu putanju u polaznoj fascikli."
#: ../src/nautilus-application.c:1167
#: ../src/nautilus-application.c:1240
msgid "[URI...]"
msgstr "[Putanja...]"
#: ../src/nautilus-application.c:1180
#: ../src/nautilus-application.c:1252
msgid ""
"\n"
"\n"
......@@ -2653,13 +2658,13 @@ msgstr ""
#. Translators: this is a fatal error quit message printed on the
#. * command line
#: ../src/nautilus-application.c:1190
#: ../src/nautilus-application.c:1262
msgid "Could not parse arguments"
msgstr "Ne mogu da obradim argumente"
#. Translators: this is a fatal error quit message printed on the
#. * command line
#: ../src/nautilus-application.c:1223
#: ../src/nautilus-application.c:1295
msgid "Could not register the application"
msgstr "Ne mogu da zabeležim program"
......@@ -2937,28 +2942,28 @@ msgstr "Po_veži se"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:706 ../src/nautilus-view.c:7146
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:623 ../src/nautilus-view.c:7146
#: ../src/nautilus-view.c:8679
msgid "E_mpty Trash"
msgstr "Iz_baci smeće"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:730
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:771
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:647
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:688
msgid "Restore Icons' Original Si_zes"
msgstr "Vrati izvorne _veličine ikonica"
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:731
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:648
msgid "Restore Icon's Original Si_ze"
msgstr "Vrati izvornu _veličinu ikonice"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:743
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:660
msgid "Change Desktop _Background"
msgstr "Iz_meni pozadinu"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:745
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:662
msgid ""
"Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
msgstr ""
......@@ -2966,46 +2971,46 @@ msgstr ""
"boju pozadine vaše radne površi"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:750
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:667
msgid "Empty Trash"
msgstr "Izbaci smeće"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:752 ../src/nautilus-trash-bar.c:213
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:669 ../src/nautilus-trash-bar.c:213
#: ../src/nautilus-view.c:7147
msgid "Delete all items in the Trash"
msgstr "Izbacite sve stavke iz smeća"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:757
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:674
msgid "_Organize Desktop by Name"
msgstr "Posredi prema imenu _datoteka"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:759
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:676
msgid "Reposition icons to better fit in the window and avoid overlapping"
msgstr "Ređa ikonice tako da bolje stanu u prozor i izbegava preklapanje"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:764
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:681
msgid "Resize Icon…"
msgstr "Rastegni ikonicu…"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:766
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:683
msgid "Make the selected icons resizable"
msgstr "Omogućava promenu veličine izabranih ikonica"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:773
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:690
msgid "Restore each selected icons to its original size"
msgstr "Vraća sve izabrane ikonice na izvornu veličinu"
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:851
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:768
msgid "The desktop view encountered an error."
msgstr "Pregled radne površi je naišao na grešku."
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:852
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:769
msgid "The desktop view encountered an error while starting up."
msgstr "Pregled radne površi je naišao na grešku pri pokretanju."
......@@ -3031,7 +3036,7 @@ msgid "Command"
msgstr "Naredba"
#. hardcode "Desktop"
#: ../src/nautilus-desktop-window.c:92 ../src/nautilus-desktop-window.c:263
#: ../src/nautilus-desktop-window.c:92 ../src/nautilus-desktop-window.c:240
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:540
msgid "Desktop"
msgstr "Radna površ"
......@@ -3533,7 +3538,7 @@ msgstr "Ne mogu da učitam podatke o slici"
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:708
#: ../src/nautilus-list-model.c:372 ../src/nautilus-window-slot.c:606
#: ../src/nautilus-window-slot.c:2245
#: ../src/nautilus-window-slot.c:2247
msgid "Loading…"
msgstr "Učitavam…"
......@@ -4307,11 +4312,11 @@ msgstr "Datoteke iz ove fascikle će se pojaviti u izborniku „Novi dokument“
msgid "Executable files in this folder will appear in the Scripts menu."
msgstr "Datoteke u ovoj fascikli će se pojaviti u izborniku „Skripte“."
#: ../src/nautilus-toolbar.c:473
#: ../src/nautilus-toolbar.c:488
msgid "View options"
msgstr "Mogućnosti pregleda"
#: ../src/nautilus-toolbar.c:490
#: ../src/nautilus-toolbar.c:505
msgid "Location options"
msgstr "Mogućnosti mesta"
......@@ -5596,40 +5601,40 @@ msgstr "Pregledajte stavke kao ikonice"
msgid "_Up"
msgstr "_Gore"
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1272 ../src/nautilus-window-slot.c:1446
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1274 ../src/nautilus-window-slot.c:1448
#, c-format
msgid "Unable to load location"
msgstr "Me mogu da učitam putanju"
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1601
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1603
msgid "Unable to display the contents of this folder."
msgstr "Ne mogu da prikažem sadržaj ove fascikle."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1603
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1605
msgid "This location doesn't appear to be a folder."
msgstr "Putanja izgleda da nije fascikla."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1608
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1610
msgid ""
"Unable to find the requested file. Please check the spelling and try again."
msgstr ""
"Ne mogu da pronađem zatraženu datoteku. Proverite da li ste dobro ukucali i "
"pokušajte ponovo."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1613
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1615
#, c-format
msgid "“%s” locations are not supported."
msgstr "„%s“ mesta nisu podržana."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1616
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1618
msgid "Unable to handle this kind of location."
msgstr "Nautilus ne podržava ovu vrstu mesta."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1621
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1623
msgid "Unable to access the requested location."
msgstr "Ne mogu da pristupim zahtevanom mestu."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1624
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1626
msgid "Don't have permission to access the requested location."
msgstr "Nemate ovlašćenja za pristup zahtevanoj fascikli."
......@@ -5638,7 +5643,7 @@ msgstr "Nemate ovlašćenja za pristup zahtevanoj fascikli."
#. * But this case is also hit for legitimate web addresses when
#. * the proxy is set up wrong.
#.
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1632
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1634
msgid ""
"Unable to find the requested location. Please check the spelling or the "
"network settings."
......@@ -5646,12 +5651,12 @@ msgstr ""
"Ne mogu da pronađem zatraženo mesto. Proverite da li ste dobro ukucali ili "
"proverite podešavanja mreže."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1643
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1645
#, c-format
msgid "Unhandled error message: %s"
msgstr "Poruka greške: %s"
#: ../src/nautilus-window-slot.c:2245
#: ../src/nautilus-window-slot.c:2247
msgid "Searching…"
msgstr "Tražim…"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment