Commit 4b5995ac authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas
Browse files

Updated Norwegian translation.

2000-05-18  Kjartan Maraas  <kmaraas@online.no>

	* no.po: Updated Norwegian translation.
parent 0c9e0b5b
2000-05-18 Kjartan Maraas <kmaraas@online.no>
* no.po: Updated Norwegian translation.
2000-05-17 Kjartan Maraas <kmaraas@online.no>
* no.po: Updated Norwegian translation.
......
......@@ -5,8 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Nautilus 0.1\n"
"POT-Creation-Date: 2000-05-18 01:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-05-18 01:08+02:00\n"
"POT-Creation-Date: 2000-05-18 23:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-05-18 23:11+02:00\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@online.no>\n"
"Language-Team: Norwegian <no@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -35,173 +35,173 @@ msgstr "Fjern"
msgid "Location:"
msgstr "Plassering:"
#: src/nautilus-window-menus.c:299 src/ntl-window-msgs.c:211
#: src/nautilus-window-menus.c:305 src/ntl-window-msgs.c:211
#: src/ntl-window-msgs.c:246 src/ntl-window-msgs.c:247
msgid "Nautilus"
msgstr "Nautilus"
#: src/nautilus-window-menus.c:303
#: src/nautilus-window-menus.c:309
msgid "The Cool Shell Program"
msgstr "Det kule skallprogrammet"
#: src/nautilus-window-menus.c:355
#: src/nautilus-window-menus.c:361
msgid "Go to the specified location"
msgstr "G til spesifisert lokasjon"
#. File menu
#: src/nautilus-window-menus.c:574
#: src/nautilus-window-menus.c:584
msgid "_File"
msgstr "_Fil"
#: src/nautilus-window-menus.c:578
#: src/nautilus-window-menus.c:588
msgid "_New Window"
msgstr "_Nytt vindu"
#: src/nautilus-window-menus.c:579
#: src/nautilus-window-menus.c:589
msgid "Create a new window"
msgstr "pne et nytt vindu"
#: src/nautilus-window-menus.c:590
#: src/nautilus-window-menus.c:600
msgid "_Close Window"
msgstr "_Lukk vindu"
#: src/nautilus-window-menus.c:591
#: src/nautilus-window-menus.c:601
msgid "Close this window"
msgstr "Lukk dette vinduet"
#: src/nautilus-window-menus.c:604
#: src/nautilus-window-menus.c:614
msgid "_Exit"
msgstr "_Avslutt"
#: src/nautilus-window-menus.c:605
#: src/nautilus-window-menus.c:615
msgid "Exit from Nautilus"
msgstr "G ut av Nautilus"
#. Edit menu
#: src/nautilus-window-menus.c:616
#: src/nautilus-window-menus.c:626
msgid "_Edit"
msgstr "_Rediger"
#: src/nautilus-window-menus.c:620
#: src/nautilus-window-menus.c:630
msgid "_Undo"
msgstr "An_gre"
#: src/nautilus-window-menus.c:621
#: src/nautilus-window-menus.c:631
msgid "Undo the last text change"
msgstr "Angre forrige tekstendring"
#: src/nautilus-window-menus.c:634
#: src/nautilus-window-menus.c:644
msgid "_Cut Text"
msgstr "_Klipp ut tekst"
#: src/nautilus-window-menus.c:635
#: src/nautilus-window-menus.c:645
msgid "Cuts the selected text to the clipboard"
msgstr "Klipper ut valgt tekst til utklippstavlen"
#: src/nautilus-window-menus.c:646
#: src/nautilus-window-menus.c:656
msgid "_Copy Text"
msgstr "_Kopier tekst"
#: src/nautilus-window-menus.c:647
#: src/nautilus-window-menus.c:657
msgid "Copies the selected text to the clipboard"
msgstr "Kopierer valgt tekst til utklippstavlen"
#: src/nautilus-window-menus.c:658
#: src/nautilus-window-menus.c:668
msgid "_Paste Text"
msgstr "_Lim inn tekst"
#: src/nautilus-window-menus.c:659
#: src/nautilus-window-menus.c:669
msgid "Pastes the text stored on the clipboard"
msgstr "Limer inn teksten som er lagret p utklippstavlen"
#: src/nautilus-window-menus.c:670
#: src/nautilus-window-menus.c:680
msgid "C_lear Text"
msgstr "F_jern tekst"
#: src/nautilus-window-menus.c:671
#: src/nautilus-window-menus.c:681
msgid "Removes the selected text without putting it on the clipboard"
msgstr "Fjerner den valgte teksten uten plassere den p utklippstavlen"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:1536 src/nautilus-window-menus.c:684
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:1536 src/nautilus-window-menus.c:694
msgid "_Select All"
msgstr "_Velg alt"
#. Go menu
#: src/nautilus-window-menus.c:695
#: src/nautilus-window-menus.c:705
msgid "_Go"
msgstr "_G"
#: src/nautilus-window-menus.c:699
#: src/nautilus-window-menus.c:709
msgid "_Back"
msgstr "_Tilbake"
#: src/nautilus-window-menus.c:700
#: src/nautilus-window-menus.c:710
msgid "Go to the previous visited location"
msgstr "G til forrige plassering"
#: src/nautilus-window-menus.c:711
#: src/nautilus-window-menus.c:721
msgid "_Forward"
msgstr "_Fremover"
#: src/nautilus-window-menus.c:712
#: src/nautilus-window-menus.c:722
msgid "Go to the next visited location"
msgstr "G til neste plassering"
#: src/nautilus-window-menus.c:723
#: src/nautilus-window-menus.c:733
msgid "_Up"
msgstr "_Opp"
#: src/nautilus-window-menus.c:724
#: src/nautilus-window-menus.c:734
msgid "Go to the location that contains this one"
msgstr "G opp et niv"
#: src/nautilus-window-menus.c:735
#: src/nautilus-window-menus.c:745
msgid "_Home"
msgstr "_Hjem"
#: src/nautilus-window-menus.c:736
#: src/nautilus-window-menus.c:746
msgid "Go to the home location"
msgstr "G hjem"
#. Bookmarks
#: src/nautilus-window-menus.c:749
#: src/nautilus-window-menus.c:759
msgid "_Bookmarks"
msgstr "_Bokmerker"
#: src/nautilus-window-menus.c:753
#: src/nautilus-window-menus.c:763
msgid "_Add Bookmark"
msgstr "_Legg til bokmerke"
#: src/nautilus-window-menus.c:754
#: src/nautilus-window-menus.c:764
msgid "Add a bookmark for the current location to this menu"
msgstr "Legg til et bokmerke for nvrende plassering i denne menyen"
#: src/nautilus-window-menus.c:765
#: src/nautilus-window-menus.c:775
msgid "_Edit Bookmarks..."
msgstr "R_ediger bokmerker..."
#: src/nautilus-window-menus.c:766
#: src/nautilus-window-menus.c:776
msgid "Display a window that allows editing the bookmarks in this menu"
msgstr "Vis et vindu som tillater redigering av bokmerkene i denne menyen"
#. Settings
#: src/nautilus-window-menus.c:775
#: src/nautilus-window-menus.c:785
msgid "_Settings"
msgstr "_Innstillinger"
#: src/nautilus-window-menus.c:779
#: src/nautilus-window-menus.c:789
msgid "_General Settings..."
msgstr "_Generelle innstillinger..."
#: src/nautilus-window-menus.c:780
#: src/nautilus-window-menus.c:790
msgid "Customize various aspects of Nautilus's appearance and behavior"
msgstr "Tilpass forskjellige aspekter ved Nautilus' utseende og oppfrsel"
#: src/nautilus-window-menus.c:791
#: src/nautilus-window-menus.c:801
msgid "_Customize..."
msgstr "_Tilpass..."
#: src/nautilus-window-menus.c:792
#: src/nautilus-window-menus.c:802
msgid ""
"Displays the Property Browser, to add properties to objects and customize "
"appearance"
......@@ -209,24 +209,24 @@ msgstr ""
"Visning av egenskaper, for tilegne objekter egenskaper og tilpasse "
"fremtoningen"
#: src/nautilus-window-menus.c:809
#: src/nautilus-window-menus.c:819
msgid "Use _Eazel Theme Icons"
msgstr "Bruk _Eazel temaikoner"
#: src/nautilus-window-menus.c:810
#: src/nautilus-window-menus.c:820
msgid "Select whether to use standard or Eazel icons"
msgstr "Velg om standard eller Eazel ikoner skal brukes"
#. Help
#: src/nautilus-window-menus.c:818
#: src/nautilus-window-menus.c:828
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"
#: src/nautilus-window-menus.c:822
#: src/nautilus-window-menus.c:832
msgid "_About Nautilus..."
msgstr "_Om Nautilus..."
#: src/nautilus-window-menus.c:823
#: src/nautilus-window-menus.c:833
msgid "Displays information about the Nautilus program"
msgstr "Viser informasjon om Nautilus programmet"
......@@ -345,12 +345,16 @@ msgstr "Nautilus kan ikke vise \"%s\"."
msgid "Gathering information"
msgstr "Samler informasjon"
#: src/ntl-window.c:710
#: src/ntl-window.c:715
#, c-format
msgid "View as %s"
msgstr "Vis som %s"
#: src/ntl-window.c:1021
#: src/ntl-window.c:742
msgid "View as ..."
msgstr "Vis som ..."
#: src/ntl-window.c:1035
msgid "Close"
msgstr "Lukk"
......@@ -438,35 +442,79 @@ msgstr ""
"kunne ikke startes:\n"
"%s"
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:478
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:484
msgid "Moving"
msgstr "Flytter"
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:479
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:485
msgid "Preparing To Move..."
msgstr "Forbereder flytting..."
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:486
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:492
msgid "Copying"
msgstr "Kopierer"
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:487
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:493
msgid "Preparing To Copy..."
msgstr "Forbereder kopiering..."
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:553
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:509
msgid "You cannot copy items into the Trash."
msgstr "Du kan ikke kopiere oppfringer til sppelkurven."
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:510
msgid "Error copying"
msgstr "Feil under kopiering"
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:511 src/file-manager/dfos-xfer.c:530
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:545 src/file-manager/dfos-xfer.c:617
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:626
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:527
msgid "You cannot move the Trash."
msgstr "Du kan ikke flytte sppelkurven."
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:528
msgid "You cannot copy the Trash."
msgstr "Du kan ikke kopiere sppelkurven."
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:529 src/file-manager/dfos-xfer.c:544
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:616 src/file-manager/dfos-xfer.c:625
msgid "Error moving to Trash"
msgstr "Feil under flytting til sppelkurven."
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:542
msgid "You cannot move an item into itself."
msgstr "Du kan ikke flytte en oppfring til seg selv."
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:543
msgid "You cannot copy an item into itself."
msgstr "Du kan ikke kopiere en oppfring over seg selv."
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:615
msgid "You cannot throw away the Trash."
msgstr "Du kan ikke kaste sppelkurven."
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:621
#, c-format
msgid "You cannot throw \"%s\" into the Trash."
msgstr "Du kan ikke kaste \"%s\" i sppelkurven."
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:653
msgid "Moving to Trash"
msgstr "Flytter til sppelkurv"
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:554
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:654
msgid "Preparing to Move to Trash..."
msgstr "Forbereder flytting til sppel..."
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:601
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:701
msgid "Emptying the Trash"
msgstr "Tmmer sppelkurven"
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:602
#: src/file-manager/dfos-xfer.c:702
msgid "Preparing to Empty the Trash..."
msgstr "Forbereder tmming av sppelkurven..."
......@@ -725,96 +773,112 @@ msgstr ""
"Velg rekkeflgen for informasjonen som skal vises under ikonnavnene. Mer "
"informasjon vises etter hvert som du zoomer inn."
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:94
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:98
msgid "Sort by _Name"
msgstr "Sorter etter _navn"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:95
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:99
msgid "Keep icons sorted by name in rows"
msgstr "Behold ikoner sortert etter navn i rader"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:101
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:105
msgid "Sort by _Size"
msgstr "Sorter etter _strrelse"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:102
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:106
msgid "Keep icons sorted by size in rows"
msgstr "Behold ikoner sortert etter strrelse i rader"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:108
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:112
msgid "Sort by _Type"
msgstr "Sorter etter _type"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:109
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:113
msgid "Keep icons sorted by type in rows"
msgstr "Behold ikoner sortert etter type i rader"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:115
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:119
msgid "Sort by Modification _Date"
msgstr "Sorter etter modifikasjons_dato"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:116
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:120
msgid "Keep icons sorted by modification date in rows"
msgstr "Behold ikoner sortert etter modifikasjonsdato i rader"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:122
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:126
msgid "Sort by _Emblems"
msgstr "Sorter etter _emblemer"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:123
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:127
msgid "Keep icons sorted by emblems in rows"
msgstr "Behold ikoner sortert etter emblemer i rader"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:293
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:298
msgid "_Stretch Icon"
msgstr "_Strekk ikon"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:301
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:306
msgid "_Restore Icons to Unstretched Size"
msgstr "_Gjenopprett ikoner til ikke-strukket strrelse"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:303
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:308
msgid "_Restore Icon to Unstretched Size"
msgstr "_Gjenopprett ikon til ikke-strukket strrelse"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:307
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:312
msgid "Customize _Icon Text..."
msgstr "Egendefinert _ikontekst..."
#. Modify file name. We only allow this on a single file selection.
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:311
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:316
msgid "_Rename"
msgstr "End_re"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:824
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:912
msgid "Make the selected icon stretchable"
msgstr "Gjr valgt ikon strekkbart"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:829
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:917
msgid "Restore each selected icon to its original size"
msgstr "Gjenopprett original strrelse for alle valgte ikoner"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:838
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:926
msgid "Choose which information appears beneath each icon's name"
msgstr "Velg hvilken informasjon som skal vises under hvert ikons navn"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:851
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:939
msgid "_Layout"
msgstr "_Plassering"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:859
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:947
msgid "_Manual Layout"
msgstr "_Manuell plassering"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:860
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:948
msgid "Leave icons wherever they are dropped"
msgstr "La ikoner bli hvor de slippes"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:886
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:969
msgid "_Ascending"
msgstr "_Stigende"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:970
msgid "Sort icons from \"smallest\" to \"largest\" according to sort criteria"
msgstr "Sortr ikoner fra \"minste\" til \"strste\" etter sorteringskriteriet"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:976
msgid "Des_cending"
msgstr "Syn_kende"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:977
msgid "Sort icons from \"largest\" to \"smallest\" according to sort criteria"
msgstr "Sortr ikoner fra \"strste\" til \"minste\" i flge sorteringskriteriet"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:992
msgid "Rename"
msgstr "Gi nytt navn"
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:887
#: src/file-manager/fm-icon-view.c:993
msgid "Rename selected item"
msgstr "Gi nytt navn til valgt oppfring"
......@@ -1184,24 +1248,28 @@ msgstr "Skriv inn tekst"
msgid "Enter Password"
msgstr "Skriv inn passord"
#: components/music/nautilus-music-view.c:152
msgid "#"
msgstr "#"
#: components/music/nautilus-music-view.c:165
msgid "Track "
msgstr "Spor"
#: components/music/nautilus-music-view.c:152
#: components/music/nautilus-music-view.c:165
msgid "Title"
msgstr "Tittel"
#: components/music/nautilus-music-view.c:152
#: components/music/nautilus-music-view.c:165
msgid "Artist"
msgstr "Artist"
#: components/music/nautilus-music-view.c:152
msgid "Time"
msgstr "Tid"
#: components/music/nautilus-music-view.c:165
msgid "Bitrate "
msgstr "Bitrate: "
#: components/music/nautilus-music-view.c:165
msgid "Time "
msgstr "Tid "
#. allocate a widget for the album title
#: components/music/nautilus-music-view.c:174
#: components/music/nautilus-music-view.c:187
msgid "Album Title"
msgstr "Albumtittel"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment