Commit 4b3a46ab authored by Carles Ferrando's avatar Carles Ferrando Committed by Gil Forcada

[l10n] Updated Catalan (Valencian) translation

parent 6469c058
......@@ -6,15 +6,15 @@
# Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>, 2002, 2003, 2004, 2005.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004.
# Josep Puigdemont <josep.puigdemont@gmail.com>, 2006, 2007.
# Joan Duran <jodufi@gmail.com>, 2008-2012.
# Joan Duran <jodufi@gmail.com>, 2008-2013.
# Jordi Serratosa <jordis@softcatala.cat>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-23 01:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-22 17:47+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-17 19:56+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-10 18:18+0100\n"
"Last-Translator: Joan Duran <jodufi@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"Language: ca-XV\n"
......@@ -30,14 +30,15 @@ msgstr "Executa programari"
#. set dialog properties
#: ../data/nautilus-connect-server.desktop.in.in.h:1
#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:588
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:800
msgid "Connect to Server"
msgstr "Connecta't al servidor"
#. Set initial window title
#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:1
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:27
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4433 ../src/nautilus-window.c:1978
#: ../src/nautilus-window.c:2189
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:29
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4474 ../src/nautilus-window.c:1860
#: ../src/nautilus-window.c:2058
msgid "Files"
msgstr "Fitxers"
......@@ -45,9 +46,13 @@ msgstr "Fitxers"
msgid "Access and organize files"
msgstr "Organitzeu i accediu a fitxers"
#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:3
msgid "folder;manager;explore;disk;filesystem;"
msgstr "carpeta;gestor;explora;disc;sistema de fitxers;"
#: ../data/nautilus.xml.in.h:1
msgid "Saved search"
msgstr "Cerca alçada"
msgstr "Cerca guardada"
#: ../eel/eel-canvas.c:1255 ../eel/eel-canvas.c:1256
msgid "X"
......@@ -57,20 +62,20 @@ msgstr "X"
msgid "Y"
msgstr "Y"
#: ../eel/eel-editable-label.c:311 ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6178
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6179
#: ../eel/eel-editable-label.c:313 ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6159
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6160
msgid "Text"
msgstr "Text"
#: ../eel/eel-editable-label.c:312
#: ../eel/eel-editable-label.c:314
msgid "The text of the label."
msgstr "El text de l'etiqueta."
#: ../eel/eel-editable-label.c:318
#: ../eel/eel-editable-label.c:320
msgid "Justification"
msgstr "Justificació"
#: ../eel/eel-editable-label.c:319
#: ../eel/eel-editable-label.c:321
msgid ""
"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
......@@ -80,40 +85,40 @@ msgstr ""
"paràmetre no afecta l'alineació de l'etiqueta dins de la seua ubicació. "
"Vegeu GtkMisc::xalign per modificar-la."
#: ../eel/eel-editable-label.c:327
#: ../eel/eel-editable-label.c:329
msgid "Line wrap"
msgstr "Ajustament de línies"
#: ../eel/eel-editable-label.c:328
#: ../eel/eel-editable-label.c:330
msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide."
msgstr "Si s'estableix, s'ajustaran les línies si el text es fa massa ample."
#: ../eel/eel-editable-label.c:335
#: ../eel/eel-editable-label.c:337
msgid "Cursor Position"
msgstr "Posició del cursor"
#: ../eel/eel-editable-label.c:336
#: ../eel/eel-editable-label.c:338
msgid "The current position of the insertion cursor in chars."
msgstr "La posició actual del cursor d'inserció en caràcters."
#: ../eel/eel-editable-label.c:345
#: ../eel/eel-editable-label.c:347
msgid "Selection Bound"
msgstr "Marges de la selecció"
#: ../eel/eel-editable-label.c:346
#: ../eel/eel-editable-label.c:348
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
msgstr "La posició de l'extrem oposat de la selecció del cursor en caràcters."
#: ../eel/eel-editable-label.c:3051
#: ../eel/eel-editable-label.c:3088
msgid "Select All"
msgstr "Selecciona-ho tot"
#: ../eel/eel-editable-label.c:3062
#: ../eel/eel-editable-label.c:3099
msgid "Input Methods"
msgstr "Mètodes d'entrada"
#: ../eel/eel-gtk-extensions.c:378
#: ../eel/eel-gtk-extensions.c:327
msgid "Show more _details"
msgstr "Mostra més _detalls"
......@@ -125,15 +130,16 @@ msgstr "Podeu parar esta operació fent clic a «Cancel·la»."
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (caràcter no vàlid)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:103
#: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:108
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:134
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:274
#: ../src/nautilus-pathbar.c:298 ../src/nautilus-places-sidebar.c:566
#: ../src/nautilus-query-editor.c:1168
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:275
#: ../src/nautilus-pathbar.c:295 ../src/nautilus-places-sidebar.c:528
#: ../src/nautilus-query-editor.c:1164
#: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:310
msgid "Home"
msgstr "Carpeta de l'usuari"
#: ../libnautilus-private/nautilus-canvas-container.c:2596
#: ../libnautilus-private/nautilus-canvas-container.c:2381
msgid "The selection rectangle"
msgstr "El rectangle de la selecció"
......@@ -160,7 +166,7 @@ msgstr "Apega el text emmagatzemat al porta-retalls"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:370 ../src/nautilus-view.c:7212
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:370 ../src/nautilus-view.c:7176
msgid "Select _All"
msgstr "Selecciona-ho _tot"
......@@ -184,7 +190,7 @@ msgid "Use De_fault"
msgstr "_Utilitza el valor per defecte"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:56
#: ../src/nautilus-list-view.c:1483
#: ../src/nautilus-list-view.c:1708
msgid "Name"
msgstr "Nom"
......@@ -233,7 +239,7 @@ msgid "The group of the file."
msgstr "El grup del fitxer."
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:103
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4495
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4536
msgid "Permissions"
msgstr "Permisos"
......@@ -250,7 +256,7 @@ msgid "The mime type of the file."
msgstr "El tipus MIME del fitxer."
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:119
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:329
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:415
msgid "Location"
msgstr "Ubicació"
......@@ -311,75 +317,75 @@ msgstr ""
"emergent del volum."
#. Translators: this is of the format "hostname (uri-scheme)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-directory.c:475
#: ../libnautilus-private/nautilus-directory.c:523
#, c-format
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:697
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:767
msgid "_Move Here"
msgstr "_Mou ací"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:702
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:772
msgid "_Copy Here"
msgstr "_Copia ací"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:707
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:777
msgid "_Link Here"
msgstr "_Enllaça ací"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:712
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:782
msgid "Set as _Background"
msgstr "Estableix com a _fons"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:719
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:789
msgid "Cancel"
msgstr "Cancel·la"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1221
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1209
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:356
msgid "This file cannot be mounted"
msgstr "No es pot muntar el fitxer"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1266
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1254
msgid "This file cannot be unmounted"
msgstr "No es pot desmuntar el fitxer"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1300
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1288
msgid "This file cannot be ejected"
msgstr "No es pot expulsar el fitxer"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1333
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1321
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:534
msgid "This file cannot be started"
msgstr "No es pot iniciar el fitxer"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1385
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1416
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1373
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1404
msgid "This file cannot be stopped"
msgstr "No es pot parar el fitxer"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1835
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1823
#, c-format
msgid "Slashes are not allowed in filenames"
msgstr "No es permeten barres en els noms dels fitxers"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1853
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1841
#, c-format
msgid "File not found"
msgstr "No s'ha trobat el fitxer"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1881
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1869
#, c-format
msgid "Toplevel files cannot be renamed"
msgstr "No es pot canviar el nom dels fitxers de nivell superior"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1904
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1892
#, c-format
msgid "Unable to rename desktop icon"
msgstr "No s'ha pogut canviar el nom de la icona de l'escriptori"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1933
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1921
#, c-format
msgid "Unable to rename desktop file"
msgstr "No s'ha pogut canviar el nom del fitxer de l'escriptori"
......@@ -396,76 +402,76 @@ msgstr "No s'ha pogut canviar el nom del fitxer de l'escriptori"
#. * off zero padding, and putting a "_" there will use
#. * space padding instead of zero padding.
#.
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4449
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4430
msgid "%R"
msgstr "%R"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4450
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4431
msgid "%-I:%M %P"
msgstr "%-I:%M %P"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4451
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4452
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4432
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4433
msgid "%b %-e"
msgstr "%b %-e"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4453
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4434
msgid "%b %-d %Y"
msgstr "%-d %b %Y"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4454
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4435
msgid "%a, %b %e %Y %I:%M:%S %p"
msgstr "%a, %e %b %Y %I:%M:%S %p"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4455
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4436
msgid "%a, %b %e %Y %T"
msgstr "%a, %e %b %Y %T"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4954
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4935
#, c-format
msgid "Not allowed to set permissions"
msgstr "No podeu establir els permisos"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5249
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5230
#, c-format
msgid "Not allowed to set owner"
msgstr "No podeu establir el propietari"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5267
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5248
#, c-format
msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
msgstr "No existeix el propietari especificat «%s»"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5531
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5512
#, c-format
msgid "Not allowed to set group"
msgstr "No podeu establir el grup"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5549
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5530
#, c-format
msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
msgstr "No existeix el grup especificat «%s»"
#. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user)
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5683
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5664
msgid "Me"
msgstr "Meu"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5707
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5688
#, c-format
msgid "%'u item"
msgid_plural "%'u items"
msgstr[0] "%'u element"
msgstr[1] "%'u elements"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5708
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5689
#, c-format
msgid "%'u folder"
msgid_plural "%'u folders"
msgstr[0] "%'u carpeta"
msgstr[1] "%'u carpetes"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5709
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5690
#, c-format
msgid "%'u file"
msgid_plural "%'u files"
......@@ -473,92 +479,92 @@ msgstr[0] "%'u fitxer"
msgstr[1] "%'u fitxers"
#. This means no contents at all were readable
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6105
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6121
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6086
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6102
msgid "? items"
msgstr "? elements"
#. This means no contents at all were readable
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6111
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6092
msgid "? bytes"
msgstr "? bytes"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6128
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6208
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6109
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6189
msgid "Unknown"
msgstr "Desconegut"
#. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
#. * for which we have no more appropriate default.
#.
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6142
#: ../src/nautilus-properties-window.c:1180
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6123
#: ../src/nautilus-properties-window.c:1181
msgid "unknown"
msgstr "desconegut"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6172
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6180
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6231
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6153
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6161
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6212
msgid "Program"
msgstr "Programa"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6173
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6154
msgid "Audio"
msgstr "Àudio"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6174
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6155
msgid "Font"
msgstr "Tipus de lletra"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6175
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:716
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6156
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:769
msgid "Image"
msgstr "Imatge"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6176
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6157
msgid "Archive"
msgstr "Arxiu"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6177
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6158
msgid "Markup"
msgstr "Marcatge"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6181
#: ../src/nautilus-query-editor.c:418
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6162
#: ../src/nautilus-query-editor.c:425
msgid "Video"
msgstr "Vídeo"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6182
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6163
msgid "Contacts"
msgstr "Contactes"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6183
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6164
msgid "Calendar"
msgstr "Calendari"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6184
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6165
msgid "Document"
msgstr "Document"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6185
#: ../src/nautilus-query-editor.c:484
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6166
#: ../src/nautilus-query-editor.c:491
msgid "Presentation"
msgstr "Presentació"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6186
#: ../src/nautilus-query-editor.c:468
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6167
#: ../src/nautilus-query-editor.c:475
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Full de càlcul"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6233
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6214
msgid "Binary"
msgstr "Binari"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6237
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6218
msgid "Folder"
msgstr "Carpeta"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6268
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6249
msgid "Link"
msgstr "Enllaç"
......@@ -567,15 +573,15 @@ msgstr "Enllaç"
#. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
#.
#. appended to new link file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6274
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6255
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:377
#: ../src/nautilus-view-dnd.c:124
#, c-format
msgid "Link to %s"
msgstr "Enllaç a %s"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6290
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6304
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6271
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6285
msgid "Link (broken)"
msgstr "Enllaç (trencat)"
......@@ -651,13 +657,13 @@ msgstr "Fitxer original"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:253
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:284
#: ../src/nautilus-properties-window.c:3236
#: ../src/nautilus-properties-window.c:3275
msgid "Size:"
msgstr "Mida:"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:256
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:287
#: ../src/nautilus-properties-window.c:3218
#: ../src/nautilus-properties-window.c:3257
msgid "Type:"
msgstr "Tipus:"
......@@ -932,8 +938,8 @@ msgstr "Se suprimiran de forma permanent tots els elements de la paperera."
#. Empty Trash menu item
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1363
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2229
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2734
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2241
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2880
msgid "Empty _Trash"
msgstr "Buida la _paperera"
......@@ -974,7 +980,7 @@ msgstr[1] "queden %T"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1557
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1596
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1673
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2491
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2501
msgid "Error while deleting."
msgstr "S'ha produït un error en suprimir."
......@@ -987,8 +993,8 @@ msgstr ""
"per veure'ls."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1530
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2550
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3550
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2560
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3570
msgid ""
"There was an error getting information about the files in the folder “%B”."
msgstr ""
......@@ -996,7 +1002,7 @@ msgstr ""
"«%B»."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1539
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3559
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3579
msgid "_Skip files"
msgstr "_Omet els fitxers"
......@@ -1008,8 +1014,8 @@ msgstr ""
"No s'ha pogut suprimir la carpeta «%B» perquè no teniu permís per llegir-la."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1563
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2589
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3595
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2599
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3615
msgid "There was an error reading the folder “%B”."
msgstr "S'ha produït un error en llegir la carpeta «%B»."
......@@ -1049,19 +1055,19 @@ msgstr "S'estan movent els fitxers a la paperera"
msgid "Deleting Files"
msgstr "S'estan suprimint els fitxers"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2058
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2072
msgid "Unable to eject %V"
msgstr "No s'ha pogut expulsar %V"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2060
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2074
msgid "Unable to unmount %V"
msgstr "No s'ha pogut desmuntar %V"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2219
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2231
msgid "Do you want to empty the trash before you unmount?"
msgstr "Voleu buidar la paperera abans de desmuntar?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2221
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2233
msgid ""
"In order to regain the free space on this volume the trash must be emptied. "
"All trashed items on the volume will be permanently lost."
......@@ -1070,63 +1076,63 @@ msgstr ""
"paperera. Tots els elements de la paperera del dispositiu es perdran per "
"sempre."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2227
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2239
msgid "Do _not Empty Trash"
msgstr "_No buidis la paperera"
#. Translators: %s is a file name formatted for display
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2362
#: ../src/nautilus-view.c:6460
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2372
#: ../src/nautilus-view.c:6429
#, c-format
msgid "Unable to access “%s”"
msgstr "No s'ha pogut accedir a «%s»"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2438
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2448
#, c-format
msgid "Preparing to copy %'d file (%S)"
msgid_plural "Preparing to copy %'d files (%S)"
msgstr[0] "S'està preparant per copiar %'d fitxer (%S)"
msgstr[1] "S'està preparant per copiar %'d fitxers (%S)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2444
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2454
#, c-format
msgid "Preparing to move %'d file (%S)"
msgid_plural "Preparing to move %'d files (%S)"
msgstr[0] "S'està preparant per moure %'d fitxer (%S)"
msgstr[1] "S'està preparant per moure %'d fitxers (%S)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2450
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2460
#, c-format
msgid "Preparing to delete %'d file (%S)"
msgid_plural "Preparing to delete %'d files (%S)"
msgstr[0] "S'està preparant per suprimir %'d fitxer (%S)"
msgstr[1] "S'està preparant per suprimir %'d fitxers (%S)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2456
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2466
#, c-format
msgid "Preparing to trash %'d file"
msgid_plural "Preparing to trash %'d files"
msgstr[0] "S'està preparant per moure a la paperera %'d fitxer"
msgstr[1] "S'està preparant per moure a la paperera %'d fitxers"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2487
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3410
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3542
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3587
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2497
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3430
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3562
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3607
msgid "Error while copying."
msgstr "S'ha produït un error en copiar."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2489
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3540
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3585
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2499
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3560
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3605
msgid "Error while moving."
msgstr "S'ha produït un error en moure."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2493
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2503
msgid "Error while moving files to trash."
msgstr "S'ha produït un error en moure els fitxers a la paperera."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2547
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2557
msgid ""
"Files in the folder “%B” cannot be handled because you do not have "
"permissions to see them."
......@@ -1134,44 +1140,44 @@ msgstr ""
"No es poden gestionar els fitxers en la carpeta «%B» perquè no teniu permís "
"per veure'ls."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2586
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2596
msgid ""
"The folder “%B” cannot be handled because you do not have permissions to "
"read it."
msgstr ""
"No es pot gestionar la carpeta «%B» perquè no teniu permís per llegir-la."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2663
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2673
msgid ""
"The file “%B” cannot be handled because you do not have permissions to read "
"it."
msgstr ""
"No es pot gestionar el fitxer «%B» perquè no teniu permís per llegir-lo."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2666
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2676
msgid "There was an error getting information about “%B”."
msgstr "S'ha produït un error en obtindre informació sobre «%B»."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2768
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2816
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2855
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2885
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2778
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2826
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2865
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2895
msgid "Error while copying to “%B”."
msgstr "S'ha produït un error en copiar a «%B»."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2772
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2782
msgid "You do not have permissions to access the destination folder."
msgstr "No teniu permís per accedir a la carpeta de destinació."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2774
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2784
msgid "There was an error getting information about the destination."
msgstr "S'ha produït un error en obtindre informació sobre la destinació."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2817
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2827
msgid "The destination is not a folder."
msgstr "La destinació no és una carpeta."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2856
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2866
msgid ""
"There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
"space."
......@@ -1179,54 +1185,54 @@ msgstr ""
"No hi ha prou espai a la destinació. Intenteu suprimir alguns fitxers per "
"obtindre espai."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2858
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2868
#, c-format
msgid "%S more space is required to copy to the destination."
msgstr "Calen %S més d'espai per copiar a la destinació."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2886
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2896
msgid "The destination is read-only."
msgstr "La destinació només és de lectura."