Commit 4b3a46ab authored by Carles Ferrando's avatar Carles Ferrando Committed by Gil Forcada

[l10n] Updated Catalan (Valencian) translation

parent 6469c058
...@@ -6,15 +6,15 @@ ...@@ -6,15 +6,15 @@
# Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>, 2002, 2003, 2004, 2005. # Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>, 2002, 2003, 2004, 2005.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004. # Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004.
# Josep Puigdemont <josep.puigdemont@gmail.com>, 2006, 2007. # Josep Puigdemont <josep.puigdemont@gmail.com>, 2006, 2007.
# Joan Duran <jodufi@gmail.com>, 2008-2012. # Joan Duran <jodufi@gmail.com>, 2008-2013.
# Jordi Serratosa <jordis@softcatala.cat>, 2012. # Jordi Serratosa <jordis@softcatala.cat>, 2012.
# #
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n" "Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-23 01:20+0200\n" "POT-Creation-Date: 2013-03-17 19:56+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-22 17:47+0200\n" "PO-Revision-Date: 2013-03-10 18:18+0100\n"
"Last-Translator: Joan Duran <jodufi@gmail.com>\n" "Last-Translator: Joan Duran <jodufi@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n" "Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"Language: ca-XV\n" "Language: ca-XV\n"
...@@ -30,14 +30,15 @@ msgstr "Executa programari" ...@@ -30,14 +30,15 @@ msgstr "Executa programari"
#. set dialog properties #. set dialog properties
#: ../data/nautilus-connect-server.desktop.in.in.h:1 #: ../data/nautilus-connect-server.desktop.in.in.h:1
#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:588 #: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:588
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:800
msgid "Connect to Server" msgid "Connect to Server"
msgstr "Connecta't al servidor" msgstr "Connecta't al servidor"
#. Set initial window title #. Set initial window title
#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:1 #: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:1
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:27 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:29
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4433 ../src/nautilus-window.c:1978 #: ../src/nautilus-properties-window.c:4474 ../src/nautilus-window.c:1860
#: ../src/nautilus-window.c:2189 #: ../src/nautilus-window.c:2058
msgid "Files" msgid "Files"
msgstr "Fitxers" msgstr "Fitxers"
...@@ -45,9 +46,13 @@ msgstr "Fitxers" ...@@ -45,9 +46,13 @@ msgstr "Fitxers"
msgid "Access and organize files" msgid "Access and organize files"
msgstr "Organitzeu i accediu a fitxers" msgstr "Organitzeu i accediu a fitxers"
#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:3
msgid "folder;manager;explore;disk;filesystem;"
msgstr "carpeta;gestor;explora;disc;sistema de fitxers;"
#: ../data/nautilus.xml.in.h:1 #: ../data/nautilus.xml.in.h:1
msgid "Saved search" msgid "Saved search"
msgstr "Cerca alçada" msgstr "Cerca guardada"
#: ../eel/eel-canvas.c:1255 ../eel/eel-canvas.c:1256 #: ../eel/eel-canvas.c:1255 ../eel/eel-canvas.c:1256
msgid "X" msgid "X"
...@@ -57,20 +62,20 @@ msgstr "X" ...@@ -57,20 +62,20 @@ msgstr "X"
msgid "Y" msgid "Y"
msgstr "Y" msgstr "Y"
#: ../eel/eel-editable-label.c:311 ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6178 #: ../eel/eel-editable-label.c:313 ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6159
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6179 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6160
msgid "Text" msgid "Text"
msgstr "Text" msgstr "Text"
#: ../eel/eel-editable-label.c:312 #: ../eel/eel-editable-label.c:314
msgid "The text of the label." msgid "The text of the label."
msgstr "El text de l'etiqueta." msgstr "El text de l'etiqueta."
#: ../eel/eel-editable-label.c:318 #: ../eel/eel-editable-label.c:320
msgid "Justification" msgid "Justification"
msgstr "Justificació" msgstr "Justificació"
#: ../eel/eel-editable-label.c:319 #: ../eel/eel-editable-label.c:321
msgid "" msgid ""
"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. " "The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See " "This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
...@@ -80,40 +85,40 @@ msgstr "" ...@@ -80,40 +85,40 @@ msgstr ""
"paràmetre no afecta l'alineació de l'etiqueta dins de la seua ubicació. " "paràmetre no afecta l'alineació de l'etiqueta dins de la seua ubicació. "
"Vegeu GtkMisc::xalign per modificar-la." "Vegeu GtkMisc::xalign per modificar-la."
#: ../eel/eel-editable-label.c:327 #: ../eel/eel-editable-label.c:329
msgid "Line wrap" msgid "Line wrap"
msgstr "Ajustament de línies" msgstr "Ajustament de línies"
#: ../eel/eel-editable-label.c:328 #: ../eel/eel-editable-label.c:330
msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide." msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide."
msgstr "Si s'estableix, s'ajustaran les línies si el text es fa massa ample." msgstr "Si s'estableix, s'ajustaran les línies si el text es fa massa ample."
#: ../eel/eel-editable-label.c:335 #: ../eel/eel-editable-label.c:337
msgid "Cursor Position" msgid "Cursor Position"
msgstr "Posició del cursor" msgstr "Posició del cursor"
#: ../eel/eel-editable-label.c:336 #: ../eel/eel-editable-label.c:338
msgid "The current position of the insertion cursor in chars." msgid "The current position of the insertion cursor in chars."
msgstr "La posició actual del cursor d'inserció en caràcters." msgstr "La posició actual del cursor d'inserció en caràcters."
#: ../eel/eel-editable-label.c:345 #: ../eel/eel-editable-label.c:347
msgid "Selection Bound" msgid "Selection Bound"
msgstr "Marges de la selecció" msgstr "Marges de la selecció"
#: ../eel/eel-editable-label.c:346 #: ../eel/eel-editable-label.c:348
msgid "" msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars." "The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
msgstr "La posició de l'extrem oposat de la selecció del cursor en caràcters." msgstr "La posició de l'extrem oposat de la selecció del cursor en caràcters."
#: ../eel/eel-editable-label.c:3051 #: ../eel/eel-editable-label.c:3088
msgid "Select All" msgid "Select All"
msgstr "Selecciona-ho tot" msgstr "Selecciona-ho tot"
#: ../eel/eel-editable-label.c:3062 #: ../eel/eel-editable-label.c:3099
msgid "Input Methods" msgid "Input Methods"
msgstr "Mètodes d'entrada" msgstr "Mètodes d'entrada"
#: ../eel/eel-gtk-extensions.c:378 #: ../eel/eel-gtk-extensions.c:327
msgid "Show more _details" msgid "Show more _details"
msgstr "Mostra més _detalls" msgstr "Mostra més _detalls"
...@@ -125,15 +130,16 @@ msgstr "Podeu parar esta operació fent clic a «Cancel·la»." ...@@ -125,15 +130,16 @@ msgstr "Podeu parar esta operació fent clic a «Cancel·la»."
msgid " (invalid Unicode)" msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (caràcter no vàlid)" msgstr " (caràcter no vàlid)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:103 #: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:108
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:134 #: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:134
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:274 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:275
#: ../src/nautilus-pathbar.c:298 ../src/nautilus-places-sidebar.c:566 #: ../src/nautilus-pathbar.c:295 ../src/nautilus-places-sidebar.c:528
#: ../src/nautilus-query-editor.c:1168 #: ../src/nautilus-query-editor.c:1164
#: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:310
msgid "Home" msgid "Home"
msgstr "Carpeta de l'usuari" msgstr "Carpeta de l'usuari"
#: ../libnautilus-private/nautilus-canvas-container.c:2596 #: ../libnautilus-private/nautilus-canvas-container.c:2381
msgid "The selection rectangle" msgid "The selection rectangle"
msgstr "El rectangle de la selecció" msgstr "El rectangle de la selecció"
...@@ -160,7 +166,7 @@ msgstr "Apega el text emmagatzemat al porta-retalls" ...@@ -160,7 +166,7 @@ msgstr "Apega el text emmagatzemat al porta-retalls"
#. name, stock id #. name, stock id
#. label, accelerator #. label, accelerator
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:370 ../src/nautilus-view.c:7212 #: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:370 ../src/nautilus-view.c:7176
msgid "Select _All" msgid "Select _All"
msgstr "Selecciona-ho _tot" msgstr "Selecciona-ho _tot"
...@@ -184,7 +190,7 @@ msgid "Use De_fault" ...@@ -184,7 +190,7 @@ msgid "Use De_fault"
msgstr "_Utilitza el valor per defecte" msgstr "_Utilitza el valor per defecte"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:56 #: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:56
#: ../src/nautilus-list-view.c:1483 #: ../src/nautilus-list-view.c:1708
msgid "Name" msgid "Name"
msgstr "Nom" msgstr "Nom"
...@@ -233,7 +239,7 @@ msgid "The group of the file." ...@@ -233,7 +239,7 @@ msgid "The group of the file."
msgstr "El grup del fitxer." msgstr "El grup del fitxer."
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:103 #: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:103
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4495 #: ../src/nautilus-properties-window.c:4536
msgid "Permissions" msgid "Permissions"
msgstr "Permisos" msgstr "Permisos"
...@@ -250,7 +256,7 @@ msgid "The mime type of the file." ...@@ -250,7 +256,7 @@ msgid "The mime type of the file."
msgstr "El tipus MIME del fitxer." msgstr "El tipus MIME del fitxer."
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:119 #: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:119
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:329 #: ../src/nautilus-image-properties-page.c:415
msgid "Location" msgid "Location"
msgstr "Ubicació" msgstr "Ubicació"
...@@ -311,75 +317,75 @@ msgstr "" ...@@ -311,75 +317,75 @@ msgstr ""
"emergent del volum." "emergent del volum."
#. Translators: this is of the format "hostname (uri-scheme)" #. Translators: this is of the format "hostname (uri-scheme)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-directory.c:475 #: ../libnautilus-private/nautilus-directory.c:523
#, c-format #, c-format
msgid "%s (%s)" msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)" msgstr "%s (%s)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:697 #: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:767
msgid "_Move Here" msgid "_Move Here"
msgstr "_Mou ací" msgstr "_Mou ací"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:702 #: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:772
msgid "_Copy Here" msgid "_Copy Here"
msgstr "_Copia ací" msgstr "_Copia ací"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:707 #: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:777
msgid "_Link Here" msgid "_Link Here"
msgstr "_Enllaça ací" msgstr "_Enllaça ací"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:712 #: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:782
msgid "Set as _Background" msgid "Set as _Background"
msgstr "Estableix com a _fons" msgstr "Estableix com a _fons"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:719 #: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:789
msgid "Cancel" msgid "Cancel"
msgstr "Cancel·la" msgstr "Cancel·la"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1221 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1209
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:356 #: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:356
msgid "This file cannot be mounted" msgid "This file cannot be mounted"
msgstr "No es pot muntar el fitxer" msgstr "No es pot muntar el fitxer"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1266 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1254
msgid "This file cannot be unmounted" msgid "This file cannot be unmounted"
msgstr "No es pot desmuntar el fitxer" msgstr "No es pot desmuntar el fitxer"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1300 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1288
msgid "This file cannot be ejected" msgid "This file cannot be ejected"
msgstr "No es pot expulsar el fitxer" msgstr "No es pot expulsar el fitxer"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1333 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1321
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:534 #: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:534
msgid "This file cannot be started" msgid "This file cannot be started"
msgstr "No es pot iniciar el fitxer" msgstr "No es pot iniciar el fitxer"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1385 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1373
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1416 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1404
msgid "This file cannot be stopped" msgid "This file cannot be stopped"
msgstr "No es pot parar el fitxer" msgstr "No es pot parar el fitxer"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1835 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1823
#, c-format #, c-format
msgid "Slashes are not allowed in filenames" msgid "Slashes are not allowed in filenames"
msgstr "No es permeten barres en els noms dels fitxers" msgstr "No es permeten barres en els noms dels fitxers"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1853 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1841
#, c-format #, c-format
msgid "File not found" msgid "File not found"
msgstr "No s'ha trobat el fitxer" msgstr "No s'ha trobat el fitxer"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1881 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1869
#, c-format #, c-format
msgid "Toplevel files cannot be renamed" msgid "Toplevel files cannot be renamed"
msgstr "No es pot canviar el nom dels fitxers de nivell superior" msgstr "No es pot canviar el nom dels fitxers de nivell superior"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1904 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1892
#, c-format #, c-format
msgid "Unable to rename desktop icon" msgid "Unable to rename desktop icon"
msgstr "No s'ha pogut canviar el nom de la icona de l'escriptori" msgstr "No s'ha pogut canviar el nom de la icona de l'escriptori"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1933 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1921
#, c-format #, c-format
msgid "Unable to rename desktop file" msgid "Unable to rename desktop file"
msgstr "No s'ha pogut canviar el nom del fitxer de l'escriptori" msgstr "No s'ha pogut canviar el nom del fitxer de l'escriptori"
...@@ -396,76 +402,76 @@ msgstr "No s'ha pogut canviar el nom del fitxer de l'escriptori" ...@@ -396,76 +402,76 @@ msgstr "No s'ha pogut canviar el nom del fitxer de l'escriptori"
#. * off zero padding, and putting a "_" there will use #. * off zero padding, and putting a "_" there will use
#. * space padding instead of zero padding. #. * space padding instead of zero padding.
#. #.
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4449 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4430
msgid "%R" msgid "%R"
msgstr "%R" msgstr "%R"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4450 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4431
msgid "%-I:%M %P" msgid "%-I:%M %P"
msgstr "%-I:%M %P" msgstr "%-I:%M %P"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4451 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4432
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4452 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4433
msgid "%b %-e" msgid "%b %-e"
msgstr "%b %-e" msgstr "%b %-e"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4453 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4434
msgid "%b %-d %Y" msgid "%b %-d %Y"
msgstr "%-d %b %Y" msgstr "%-d %b %Y"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4454 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4435
msgid "%a, %b %e %Y %I:%M:%S %p" msgid "%a, %b %e %Y %I:%M:%S %p"
msgstr "%a, %e %b %Y %I:%M:%S %p" msgstr "%a, %e %b %Y %I:%M:%S %p"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4455 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4436
msgid "%a, %b %e %Y %T" msgid "%a, %b %e %Y %T"
msgstr "%a, %e %b %Y %T" msgstr "%a, %e %b %Y %T"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4954 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4935
#, c-format #, c-format
msgid "Not allowed to set permissions" msgid "Not allowed to set permissions"
msgstr "No podeu establir els permisos" msgstr "No podeu establir els permisos"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5249 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5230
#, c-format #, c-format
msgid "Not allowed to set owner" msgid "Not allowed to set owner"
msgstr "No podeu establir el propietari" msgstr "No podeu establir el propietari"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5267 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5248
#, c-format #, c-format
msgid "Specified owner '%s' doesn't exist" msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
msgstr "No existeix el propietari especificat «%s»" msgstr "No existeix el propietari especificat «%s»"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5531 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5512
#, c-format #, c-format
msgid "Not allowed to set group" msgid "Not allowed to set group"
msgstr "No podeu establir el grup" msgstr "No podeu establir el grup"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5549 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5530
#, c-format #, c-format
msgid "Specified group '%s' doesn't exist" msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
msgstr "No existeix el grup especificat «%s»" msgstr "No existeix el grup especificat «%s»"
#. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user) #. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user)
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5683 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5664
msgid "Me" msgid "Me"
msgstr "Meu" msgstr "Meu"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5707 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5688
#, c-format #, c-format
msgid "%'u item" msgid "%'u item"
msgid_plural "%'u items" msgid_plural "%'u items"
msgstr[0] "%'u element" msgstr[0] "%'u element"
msgstr[1] "%'u elements" msgstr[1] "%'u elements"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5708 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5689
#, c-format #, c-format
msgid "%'u folder" msgid "%'u folder"
msgid_plural "%'u folders" msgid_plural "%'u folders"
msgstr[0] "%'u carpeta" msgstr[0] "%'u carpeta"
msgstr[1] "%'u carpetes" msgstr[1] "%'u carpetes"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5709 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5690
#, c-format #, c-format
msgid "%'u file" msgid "%'u file"
msgid_plural "%'u files" msgid_plural "%'u files"
...@@ -473,92 +479,92 @@ msgstr[0] "%'u fitxer" ...@@ -473,92 +479,92 @@ msgstr[0] "%'u fitxer"
msgstr[1] "%'u fitxers" msgstr[1] "%'u fitxers"
#. This means no contents at all were readable #. This means no contents at all were readable
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6105 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6086
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6121 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6102
msgid "? items" msgid "? items"
msgstr "? elements" msgstr "? elements"
#. This means no contents at all were readable #. This means no contents at all were readable
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6111 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6092
msgid "? bytes" msgid "? bytes"
msgstr "? bytes" msgstr "? bytes"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6128 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6109
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6208 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6189
msgid "Unknown" msgid "Unknown"
msgstr "Desconegut" msgstr "Desconegut"
#. Fallback, use for both unknown attributes and attributes #. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
#. * for which we have no more appropriate default. #. * for which we have no more appropriate default.
#. #.
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6142 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6123
#: ../src/nautilus-properties-window.c:1180 #: ../src/nautilus-properties-window.c:1181
msgid "unknown" msgid "unknown"
msgstr "desconegut" msgstr "desconegut"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6172 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6153
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6180 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6161
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6231 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6212
msgid "Program" msgid "Program"
msgstr "Programa" msgstr "Programa"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6173 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6154
msgid "Audio" msgid "Audio"
msgstr "Àudio" msgstr "Àudio"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6174 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6155
msgid "Font" msgid "Font"
msgstr "Tipus de lletra" msgstr "Tipus de lletra"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6175 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6156
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:716 #: ../src/nautilus-image-properties-page.c:769
msgid "Image" msgid "Image"
msgstr "Imatge" msgstr "Imatge"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6176 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6157
msgid "Archive" msgid "Archive"
msgstr "Arxiu" msgstr "Arxiu"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6177 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6158
msgid "Markup" msgid "Markup"
msgstr "Marcatge" msgstr "Marcatge"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6181 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6162
#: ../src/nautilus-query-editor.c:418 #: ../src/nautilus-query-editor.c:425
msgid "Video" msgid "Video"
msgstr "Vídeo" msgstr "Vídeo"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6182 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6163
msgid "Contacts" msgid "Contacts"
msgstr "Contactes" msgstr "Contactes"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6183 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6164
msgid "Calendar" msgid "Calendar"
msgstr "Calendari" msgstr "Calendari"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6184 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6165
msgid "Document" msgid "Document"
msgstr "Document" msgstr "Document"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6185 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6166
#: ../src/nautilus-query-editor.c:484 #: ../src/nautilus-query-editor.c:491
msgid "Presentation" msgid "Presentation"
msgstr "Presentació" msgstr "Presentació"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6186 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6167
#: ../src/nautilus-query-editor.c:468 #: ../src/nautilus-query-editor.c:475
msgid "Spreadsheet" msgid "Spreadsheet"
msgstr "Full de càlcul" msgstr "Full de càlcul"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6233 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6214
msgid "Binary" msgid "Binary"
msgstr "Binari" msgstr "Binari"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6237 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6218
msgid "Folder" msgid "Folder"
msgstr "Carpeta" msgstr "Carpeta"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6268 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6249
msgid "Link" msgid "Link"
msgstr "Enllaç" msgstr "Enllaç"
...@@ -567,15 +573,15 @@ msgstr "Enllaç" ...@@ -567,15 +573,15 @@ msgstr "Enllaç"
#. * to that kind of file (e.g. "link to folder"). #. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
#. #.
#. appended to new link file #. appended to new link file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6274 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6255
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:377 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:377
#: ../src/nautilus-view-dnd.c:124 #: ../src/nautilus-view-dnd.c:124
#, c-format #, c-format
msgid "Link to %s" msgid "Link to %s"
msgstr "Enllaç a %s" msgstr "Enllaç a %s"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6290 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6271
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6304 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6285
msgid "Link (broken)" msgid "Link (broken)"
msgstr "Enllaç (trencat)" msgstr "Enllaç (trencat)"
...@@ -651,13 +657,13 @@ msgstr "Fitxer original" ...@@ -651,13 +657,13 @@ msgstr "Fitxer original"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:253 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:253
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:284 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:284
#: ../src/nautilus-properties-window.c:3236 #: ../src/nautilus-properties-window.c:3275
msgid "Size:" msgid "Size:"
msgstr "Mida:" msgstr "Mida:"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:256 #: ../libn